ПРОЛЕТ: КАМБАНИ

Нищо по-игриво от
бялото яре,
нищо по-млечно, нищо по-пролетно
от ярето,
подскачащо от радост поради
самото скачане,
бодящо въздуха заради
самия въздух,
завиращо муцунка в мен
заради мен:
нехранеща, неиграеща, зъзнеща
в звънтящия предпразничен въздух, знаеща
каквото не е за знаене.

© Ekaterina Yossifova
Audioproduktion: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

SPRINGTIME: BELLS

Nothing more playful than

the young white goat,

nothing more milky, nothing more spring-like

than the kid

leaping with joy for the sake

of leaping,

horning the air for

air’s sake,

nuzzling against me

for the sake of me

not feeding, not playing, shivering with cold

in the ringing prefestal air, knowing  

what one would not  wish to know.

Translation: Valentin Krustev