Ponç Pons

katalanisch

Clyde Moneyhun

englisch

Obituari

People change and smile, but the agony abides.
                                   T.S. Eliot

He anat a caminar pel camp fins a Son Bou
i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba
Sota un cel generós perfumat de llentrisca
les figueres lliuraven en terra els seus fruits
Pel barranc verd d'Es Bec entre Ses Canessies
Son Boter dava a un mar d'un profund blau turquesa
Desterrades les aus orfe d'antigues dunes
jo em pensava gelós que el paisatge era nostre
dins les sísquies la gent llença faunes i fems
Ara em tanc en la nit de Sa Rocassa i cant
amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa
explotada que estim amb dolor de fill pària
Ja no hi ha vellmarins als penyals de Fornells
S'omplen totes les cales de bars i de murs
La llum grega es tenyeix de renous asfaltats
L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts

© Edicions Proa
Aus: El salobre
Barcelona: Edicions Proa, 1997
Audioproduktion: Institut Ramon Llull

Obituary

People change and smile, but the agony abides.

                                    T.S. Eliot


I have walked the fields to Son Bou

and I have seen gullies scoring the face of Llucalquelba

Under a generous sky perfumed with pistachio blossoms

the fig trees drop their fruit to the earth

Across the green valley of Es Bec in Ses Canessies

Son Boter descends to a sea of deep turquoise

Rootless birds, banished from ancient dunes

I covet this land that was always ours

People throw cans and sewage into the canals

I cloister myself in the night of Sa Rocassa and sing

with love all that survives of this ruined island

adored with the broken heart of a prodigal son

Already there are no seals in the crags of Fornells

All the coves are full of bars and walls

The Greek light is tainted with asphalt eruptions

The language I write is not spoken even by the dead

Translated from Catalan by Clyde Moneyhun