aukštasis

mama, o kaip čia buvo
klausiu ir klausiu jau, sakytum, užaugus

jau retai bepasilipu ant taburetės, kad ką nors pasiekčiau

dabar siekiu kitų dalykų
pavyzdžiui, aukštojo mokslo,
kad vis dar galėčiau tėvams kuo nors pasigirti,
kad giminės atlaidžiau žiūrėtų: šita taigi juk su aukštuoju

mama, o kaip čia buvo
nuo vaikystės, sakė, pasiutus
vis bandydavau išsiaiškint, kas būna aukštai kilus

iki šiol nusibrozdinu kelius
vis pasirenku klystkelius
ir mėlynes lyg vaikystėj renku
nuo rašalo išsitepa pirštai

rašo ir rašo šita – ką darysi, gi su aukštuoju
nelabai kuo turi pasigirti
mano tėvai prieš gimines

mama, o kaip čia buvo
nežinau, kodėl ir aš lyg berniukas norėjau būti ne kirpėja,
bet kosmonautė

o paskui prasidėjo: auskarai, lipimas per langą,
negrįžimas namo, draugai, alus – jaučiausi lyg koją mėnuly iškėlus

dar truputį vėliau: eilėraščiai apie mėnesienas ir
aukštųjų akimirkų ieškojimas – pagal Mačernį

taip ir nepasiekiau jokio aukštojo pilotažo
ir vis dar
labai bijau
aukščio

© Ramunė Brundzaitė
Audioproduktion: Lithuanian Culture Institute

higher

mama, what happened here?
I ask and ask, already, one might say, grown up

rarely do I climb on a stool anymore to reach for something high

now I reach for other things, for example,
higher education –
so that I could still boast of something to my parents,
so that my relatives would be more forgiving: this one, after all, has a higher degree

mama, what happened here?
since childhood, she said, I was crazed,
always trying to comprehend what happens when you ascend

even now, I scrape my knees
choosing the wrong way
collecting black and blue marks like a child
smearing my hands with ink

this one writes and writes – what can we do? she has a higher degree
they don’t have much to boast of, my parents
in front of my relatives

mama, what happened here?
I don’t know why I wanted to be, like a boy, not a hairdresser,
but an astronaut

and then it began: earrings, climbing through windows,
staying away from home, friends, beer – I felt like I had set foot on the moon

a little later: poems about moonlight
and the search for an elevated moment – like Mačernis, our visionary

and yet I never reached a higher aerobatics
and remain
very much afraid
of heights

Translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris