SK – Martin Solotruk

Predklonení hľadáme ruku, ktorá sa roztápa na sneh.
Tento sneh nie je žiaden lacný šalát, ani malina, no vzchádza
zo spoločného sklonu kinšpirovanej skromnosti
- a tak napokon padá, padá a padá od poslednej vojny, a tak nastoľuje pokojnú
celistvosť celej Európy.
Tento univerzálny sneh vzniká vo vzájomnom preklade
a kryštalizáciou zdanlivo mizivých
foriem, ktoré rastú do anjelskej krásy,
aby preukázali nesmierny úspech dávnej platónskej optiky,
ktorá umožňuje všetkým nahým očiam
precitnúť do živého projektu spracovným názvom Republika.
Sneh si neustále padá, zjavuje zvýšok
snepoškvrnenou nehou, čo odkazuje na uhrančivú
bielu Michelangelovej vízie
magickej kupoly, ktorá vyžaruje nepostihnuteľný prst stvorenia
na všetky možné fraktálne smery
organického rastu dávno zabudnutého apotláčaného priestoru na dýchanie,
ktorý konečne vychádza na svetlo adelí demokraticky,
šíri sa ponad malé horizonty akraje, aby mnohým duchom mladým spravil deň.
Sneh stále prebleskuje a zjavuje, tak dávajme pozor a dýchajme, spojení prekladom.

© Martin Solotruk
Audioproduktion: renshi.eu @ poesiefestival berlin 2012

Slovakia – Martin Solotruk

Bent over we search for the hand that melts into the snow.
The snow is no cheap salad, no piece of cake, but comes invoked
by our shared tilt to inspiring modesty
- it finally falls, ever since the last of wars, to establish one tranquil
whole over all of Europe.
The universal snow is brought about by mutual translation
and crystallisation of seemingly petty
patterns that rise to grace
to reveal a great revival of Plato´s ancient optics
enabling any naked eye
to awaken to the living thing coined Republic.
The snow keeps emerging from above,
with this immaculate grace, alluding to the alluring
whiteness of Michelangelo´s vision
of radiant cupola mediating the impalpable finger of creation
in all possible fractal directions
of organic growth of the long forgotten and suppressed breathing space
that is now finally brought to light and shared democratically,
beyond small horizons and fringes, to make many a youthful their day.
The snow keeps manifesting, so let us watch out and breathe in a joint translation.

Translation from Slovakian by Martin Solotruk