Ti si mi pod kožom

Nekim pojedincima duh ulazi u oči
u dva presudna trenutka, i nikad više:
kod poroda. Onda plaču. I na samome
kraju kad to drugi čine umjesto njih.
U svim međuprostorima, oči su škrape
u kršu neprepoznatljivih lica i jedino
onako kako nalaže vrijeme, tako kišnica
puni lokve iz kojih malo istječe, više se

procjeđuje. Između očiju postoji točka
u kojoj se u većini slučajeva potvrđuje
sljepilo, da bi onda na tom mjestu nada,
koja uvijek ostavlja svoje larve plitko
pod kožom, mogla otvoriti lažna vrata.
Prenesi me, ljubavi, preko praga, ali ne
u sobu, nego van. Podijelit ćemo radost
i sva će naša krivnja stati između dva oka.

© Sibila Petlevski
Aus: Spojena lica
Zagreb: HDP-Durieux, 2006
Audioproduktion: David Gazarov, 2008

You Are Under My Skin

The spirit enters the eyes of some individuals
in the fateful moments and never more:
at birth. Then they cry. And on the very
end when the others do that instead of them.
In all the inter-spaces, the eyes are cracks
in the limestone of unrecognisable faces and
only as time requires does the rain-water fill
the puddles from which little flows out, more of it

is filtered. Between the eyes there is a spot
in which in most cases blindness
is confirmed, so that in the same place hope,
which always leaves its larvae only
skin deep, could open the false door.
Carry me, love, across the porch, and not
into the room, but out. We’ll share the joy
and all of our guilt will fit between two eyes.

Translated by Miljenko Kovačićek and the author