Miroslav Kirin

englisch

TI, KOJA KOSOM MLATARAŠ LIJEVO-DESNO

Ne daju mi čitati u tramvaju, a posebice ti, koja kosom mlataraš lijevo-desno.
Bacaš mi je posred stranice, pljuuus, nestaju sve riječi da bih podigao pogled.
Što bi rekla Jane Hirshfield, zašto sam zastao
usred njezine pjesme To Judgment: An Assay?
Ti mi svojom kosom mijenjaš život,
 kao što «artičoka mijenja okus
svega što se jede poslije nje», kaže Jane.
Kosa je čudne naravi, prividno mrtva: možeš je rezati, paliti, a ipak raste.
I onda je moji živi prsti prevrću, zapliću se u nju, upliću svoj život, tuđi život,
mijenjaju im okus.
Recimo da ti odjednom poželim vidjeti lice dok zabacuješ kosu.
U najboljem slučaju mogu se nadati
tek bljesku tvojih ruku, koje će se pojaviti iznenada,
podignuti kosu, prstima je pročešljati,
a onda opet pustiti da pljusne
preko stranice knjige, nemilosrdno,
poput vode što ju na kraju smjene u brijačnici
iz kante izbacuju na ulicu.

© Miroslav Kirin
Aus: Zbiljka
Vuković & Runjić, 2009
Audioproduktion: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

YOU, WITH YOUR HAIR SWINGING LEFT-RIGHT

They don't allow me to read on the tram, especially you, with your hair swinging

left-right.

You’re tossing it onto the page I am reading, splaaash, all the words vanish

and I have to look up at you.

What would Jane Hirshfield say – why did I stop reading

in the middle of her poem To Judgment: An Assay?

You change my life with your hair

“as eating an artichoke changes the taste/ of whatever is eaten after”, says Jane.

Hair is of a rather odd nature, seemingly dead: you can cut it, you can burn it.

Yet, still grows.

And then my lively fingers comb it, get entangled in it, their life gets entangled,

someone else’s life does, they change their taste.

Suppose I suddenly wish to see your face as you’re tossing your hair.

At its best I can only hope to see

the flash of your hands, that will come out of the blue

to raise your hair, comb it with the fingers,

and then let it mercilessly splash  

across the pages of my book,

like foamy water from the bucket thrown out into the street at the end of the shift

at the barber’s.

Translated by Miroslav Kirin