مثل آفتاب

مثل آفتاب
    رنگ محبت می پرد
    ذره ذره از دست می رود
    شور زندگی
     احترام
   نام زنی است که گم شده
   در خلوت مدام
   دشنه ی خیالمان را صیقل میزنیم
   با این همه هنوز
  پروانه عاشق است
  شیرمی نوشد
  در سپیده که ما خوابیم
  خواب

© Gholamhossein Chahkandi Nezhad

Wie Sonnenschein

Wie Sonnenschein
schwindet die Farbe der Zuneigung
entgleitet Stück um Stück.
Lebenslust,
Achtung
sind Namen einer Frau, die verlorenging
in fortwährender Abgeschiedenheit.
Wir wetzen die Dolche unserer Phantasie,
und doch  
ist der Schmetterling noch immer verliebt.
Er trinkt Milch
in der Frühe, da wir schlafen,
im Schlaf.

Aus dem Persischen von Susanne Baghestani