[- არა, ანდერძი ის არ არის]

- არა, ანდერძი ის არ არის
რასაც მოჩხლართავ
სიკვდილის წინ
ცოტა ხნით ადრე.

როცა საწოლში სიკვდილი გიმძიმს,
როცა დაიწყებს სიცოცხლე ციმციმს
როცა ილევა შენი პიესა
ქვემოთ დაძრული ფარდის ვირუსით
და ვიდრე მოვა თავად იესო,
წინ გამოუსწრებს ნოტარიუსი.

მას შემოჰყვება ოთახში პადრე...
- არა, ანდერძი ის არ არის
რასაც მოჩხლართავ სიკვდილის წინ
ცოტა ხნით ადრე.

სახის ბზარებით იწერება შენი ანდერძი,
ბზარის ზარებით იწერება შენი ანდერძი,
არდაზარებით იწერება შენი ანდერძი
- სულს ვის უტოვებ
და ბარდებზე სხეულს გაძენძილს?...

ყოველი წუთი -
სტრიქონია შენი ანდერძის.

© Dato Magradze
Aus: Salve
Tbilissi: Saari Verlag , 2005
Audioproduktion: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

[- Nein, ein Testament ist nicht das]

- Nein, ein Testament ist nicht das,
was man hinschmiert
kurz vor dem Tode.

Wenn es dir schwerfällt im Bett zu sterben,
wenn das Leben beginnt dahinzusickern,
wenn dein Bühnenstück dem Ende zu eilt
gespornt vom Virus des herunterfallenden Vorhangs
und ehe der Jesus selber erscheint,
eilt der Notar ihm zuvor.

Dem folgt in die Stube der Padre ...
- Nein, ein Testament ist nicht das,
was man hinschmiert
kurz vor dem Tode.

Dein Testament schreibt sich durch die Risse im Gesicht,
durch das Glockenläuten der Risse schreibt sich dein
Testament,
durch die Unermüdlichkeit schreibt sich dein Testament
- Wem lässt du deine Seele
und deinen zerfetzten Leib auf den durchflochtenen
Ästen?..
Jede Minute -
ist eine Zeile deines Testaments.

Ins Deutsche übertragen von Manana Paitschadse
© Frieling Verlag

aus: Salve, Berlin: Frieling Verlag 2006
ISBN 3-8280-2303-7