[პირველ თოვლს უკვე მიეცა ძალა]

პირველ თოვლს უკვე მიეცა ძალა,
მოულოდნელად მოვიდა თოვლი.
ჭორს ანთებენ და მურავენ ქალაქს
საკვამურიდან დაძრული ბოლით.

რას არ იტყვიან ამ თოვლზე ახლა...
ადრე გათოვდა რადგან ძალიან,
რაც არის შორი, მზერაზე მაღლა,
მისი სიშორე უკვე ბრალია.

რაც ძვირფასია - არ სწყალობს ქუჩა,
რადგან იყვირა ქუჩამ sale-ი,
ვიტრინებს თეთრი მუხლები უჩანს,
ათასი მზერით შემოსეული.

რადგან იყვირა ქუჩამ sale-ი,
მაღალქუსლიან ქოთნის ყვავილზე,
ჭრილობა, - როგორც დანაშაული
საკვამურების ხდება სამიზნე.

რას დასწამებენ ამ ქალის ბისერს,
რომელიც გვიან მოვიდა ბაფთით,
ვერ ეწყობიან ვერაფერს ისეთს,
მიუწვდომელი რაც რჩება მათთვის.

... ხელის მტევნებით მიჭირავს წყალი,
რომ აირეკლოს პირველი თოვლი...
და თითებშუა გაქცეულ ღამეს
უყეფს ქალაქზე დამდგარი ბოლი.

© Dato Magradze
Aus: Salve
Tbilissi: Saari Verlag, 2005
Audioproduktion: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

[Der erste Schnee gewann bereits an Kraft]

Der erste Schnee gewann bereits an Kraft,
der Schnee fiel völlig unerwartet aus.
Ein Gerede zündet man an und verdunstet die Stadt
mit dem Rauch, der aus dem Schornstein steigt.

Man wird jetzt Vieles munkeln über diesen Schnee ...
Weil ja so früh ausgefallen ist der Schnee,
was fern ist, was über unserem Blickfeld steht,
allein diese Ferne trägt schon die Schuld.

Was teuer ist - mag die Straße nicht,
weil ausgerufen hat die Straße - Säle,
die Schaufenster zeigen ihre weißen Knie,
belagert von den tausenden Blicken.

Weil ausgerufen hat die Straße - Sale,
auf dem Blumentopf mit hohem Ständer,
so wird die Wunde, - wie das Verbrechen,
zur Zielscheibe der Schornsteine werden.

Was wirft man als Schuld den Glasperlen dieser Frau vor,
welche gar spät mit der Schleife erscheint,
man möchte sich gar nicht gerne damit abfinden,
was jenen Leuten als Unbegreiflich erscheint.

- Ich halte das Wasser mit der Hand,
damit es den ersten Schnee widerspiegeln kann ...
und die mir durch die Finger geronnene Nacht
wird angebellt vom Rauch über der Stadt.

Ins Deutsche übertragen von Manana Paitschadse
© Frieling Verlag

aus: Salve, Berlin: Frieling Verlag 2006
ISBN 3-8280-2303-7