[پنجره را ميبخشم]

پنجره را ميبخشم
به خانهاي كه مال من نيست
نگاه را ميبخشم
به جاني كه مال من نيست
قلب را ميبخشم
به تني كه مال من نيست
و از اين قرار
دفترم را به تو ميدهم
كه از آن من نيستي

© Pouneh Nedaii

[Das Fenster verschenk ich]

Das Fenster verschenk ich
einem Haus, das nicht mein ist,
die Blicke
einem Leben, das nicht mein ist
Das Herz verschenk ich
einem Körper, der nicht mein ist,
also
gebe mein Heft ich dir,
der du nicht mein bist.

Aus dem Persischen von Susanne Baghestani