بر آستان تو

به بهروز تاجور و

باغ نرگس دستگرد خوسف

بر آستان تو
دري
به باغي از نرگس گشوده بود

يك بيابان پنجره
در چشم هايت
هر پنجره
آسماني از ستاره كه سوخته بود

دريا دلي
 دور از همه نام ها
با بغلي از مهر
با گل سخن مي گفت
ايستاده عصر
بر آستان شوكت دريايي
 كه بيابان بود

در باغي
با نهري فروتن
جوشيده از دلش .

© Gholamhossein Chahkandi Nezhad

An deiner Schwelle

Für Behrus Tadjwar
und den Narzissengarten von Dastgerd Chussef

An deiner Schwelle
öffnete sich eine Tür
auf einen Narzissengarten

Eine Wüste weit Fenster
in deinen Augen,
jedes Fenster
ein Himmel verbrannter Sterne

Ein Seefahrerherz,
fern aller Namhaften,
die Arme voll Hingabe
sprach er mit den Blumen
nachmittags an der Schwelle
eines prächtigen Meers stehend,
das Wüste war

In einem Garten
mit anspruchslosem Bach,
der aus seinem Herzen sprudelte.

Aus dem Persischen von Susanne Baghestani