روياي تو

هر كس به رويايي  زنده است
من به روياي تو زنده ام
ميان دشت نه سنگري ساخته ام
من قمقمه اي به همراه دارم
و نه سلاحي صيقل داده ام
تنها به نسيم گوش مي دهم
به زمزمه ي جويبار
و محو مي شوم در رقص عاشقانه ي گل ها
رقص تو
هر كس به رويايي زنده است
من به روياي جوانه ها زنده ام
كه سنگ ها را
در دل كوه مي شكافند و مي شكفند
به باران كه زندگي را معنايي دوباره مي بخشد
به چراغ هاي بي شمار
كه در فراسوي راه هاي پر پيچ و خم
روشنند .
هر كس به رويايي زنده است
من به روياي تو زنده ام .

© Gholamhossein Chahkandi Nezhad

Sognare te

ciascuno vive per un sogno
io vivo sognando te
nella pianura
non ho costruito nessuna trincea
non ho neanche una borraccia
ne lucidato un arma,
solo ascolto la brezza,
il sussurro del ruscello
mi perdo nella danza amorosa dei fiori
la tua danza.
Ciascuno vive per un sogno
Io vivo sognando le radici
che spaccano le pietre nella montagna,
sognando la pioggia che ricrea la vita,
sognando numerosi lumi
accesi al di la delle strade pieno di curve.
Ciascuno vive per un sogno
Io vivo sognando te.

Traduzione in Italiano di: Alireza Zarei