Olga Pankina

russisch

[DOGODI SE DA]

DOGODI SE DA su stvari odjednom lake
jer se izmaknu sjene

onog što ih drži,
i tako, usred dana,

zaplešu stol i ormar,
čaj se prelijeva

u sobnu svjetiljku,
sobom hodaš smeteno,

a prašinom se
zabavlja tek tvoj jezik,

nekako sve zaudara,
tijesno je u tvojoj sobi

s najlakšim stvarima,
sjedni na koju,

neka pod tvojom težinom
prestane sve ovo ljuljanje

© Miroslav Kirin
Aus: Tantalon
Zagreb: Meandar, 1998
Audioproduktion: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

[Бывает...]

Бывает, что теряют вес
предметы, коль их смысл исчез.

И в комнате средь бела дня
стол пляшет, за собой маня

с кривыми ножками комод,
к настольной лампе чай течет,

и пыль от танцев в тот же миг
тебе садится на язык.

В квартире тесно, меркнет свет,
и от вешчей покоя нет,

но ты  решителен и тих,
сядь на легчайшую из них,

чтобы  под весом твоих мас
остановился этот пляс.

Перевод О. Панькина (Olga Panjkina)