Julie Wark

englisch

[He aclucat els ulls..]

He aclucat els ulls amb aquell parpelleig del nen que no voldria dormir i ja somia

Sóc al centre d’una habitació tancada, asseguda a una cadira, derrotada pel cansament que produeixen les veus que surten alhora d’uns altaveus, quatre, un a cada cantó de les parets que formen un rectangle. En un dels altaveus Heidegger mussita els seus comentaris sobre l’essència de la poesia, la veu se li empasta però recita molt bé els versos de Hölderlin i una vegada més recordo, recordo, recordo. L’altre altaveu treu una mescla de sons que no em permeten aïllar les paraules, sembla una mescla de francès i argentí, alguna cosa sobre l’intercanvi impossible. El tercer altaveu deixa anar les notícies del dia, sempre les mateixes notícies, tot el dia; i el quart, fa fregidina, és l’altaveu del guardià que guarda avui, i posa en marxa els altaveus. Estic tancada, no puc sortir. Però m’escapo allà

aquest mar del mateix color que el mar amable-blau de Tarragona, una claror de calma i des de lluny el desfici per arribar a la platja i nedar i nedar fins a tocar la punta del Miracle.

© Margarita Ballester
Aus: Entre dues espases
Audioproduktion: institut ramon llull

(I have closed my eyes)

I have closed my eyes with the twitching eyelids of the child that didn't want to sleep but was already dreaming

I’m in the centre of a closed room, sitting in a chair, overcome by the weariness brought on by the voices that all come out at once from the loudspeakers, four of them, one at every corner of the walls that form a rectangle. In one of the loudspeakers, Heidegger mutters his observations on the essence of poetry, his voice blurry but he recites Hölderin's verses very well and once again I remember, I remember, I remember. Another loudspeaker sends out a mixture of sounds that do not permit me to pin down the words, like a mixture of French and Argentine, something about impossible exchange. The third loudspeaker gives out the news of the day, always the same news, all day long, while the fourth makes sizzling sounds for it is the loudspeaker of the guard who is guarding today and who turns the loudspeakers on. I am locked in and cannot leave. But I escape there

this sea of the same colour as the friendly-blue sea of Tarragona, a bright patch of calm and from afar the longing to get to the beach and swim and swim right out to touch the tip of Miracle Point.


Translated by Julie Wark