Manana Paitschadse 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 7 Gedichte übersetzt

aus: georgisch nach: deutsch

Original

Übersetzung

[პირველ თოვლს უკვე მიეცა ძალა]

georgisch | Dato Magradze

პირველ თოვლს უკვე მიეცა ძალა,
მოულოდნელად მოვიდა თოვლი.
ჭორს ანთებენ და მურავენ ქალაქს
საკვამურიდან დაძრული ბოლით.

რას არ იტყვიან ამ თოვლზე ახლა...
ადრე გათოვდა რადგან ძალიან,
რაც არის შორი, მზერაზე მაღლა,
მისი სიშორე უკვე ბრალია.

რაც ძვირფასია - არ სწყალობს ქუჩა,
რადგან იყვირა ქუჩამ sale-ი,
ვიტრინებს თეთრი მუხლები უჩანს,
ათასი მზერით შემოსეული.

რადგან იყვირა ქუჩამ sale-ი,
მაღალქუსლიან ქოთნის ყვავილზე,
ჭრილობა, - როგორც დანაშაული
საკვამურების ხდება სამიზნე.

რას დასწამებენ ამ ქალის ბისერს,
რომელიც გვიან მოვიდა ბაფთით,
ვერ ეწყობიან ვერაფერს ისეთს,
მიუწვდომელი რაც რჩება მათთვის.

... ხელის მტევნებით მიჭირავს წყალი,
რომ აირეკლოს პირველი თოვლი...
და თითებშუა გაქცეულ ღამეს
უყეფს ქალაქზე დამდგარი ბოლი.

© Dato Magradze
aus: Salve
Tbilissi: Saari Verlag, 2005
Audio production: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

[Der erste Schnee gewann bereits an Kraft]

deutsch

Der erste Schnee gewann bereits an Kraft,
der Schnee fiel völlig unerwartet aus.
Ein Gerede zündet man an und verdunstet die Stadt
mit dem Rauch, der aus dem Schornstein steigt.

Man wird jetzt Vieles munkeln über diesen Schnee ...
Weil ja so früh ausgefallen ist der Schnee,
was fern ist, was über unserem Blickfeld steht,
allein diese Ferne trägt schon die Schuld.

Was teuer ist - mag die Straße nicht,
weil ausgerufen hat die Straße - Säle,
die Schaufenster zeigen ihre weißen Knie,
belagert von den tausenden Blicken.

Weil ausgerufen hat die Straße - Sale,
auf dem Blumentopf mit hohem Ständer,
so wird die Wunde, - wie das Verbrechen,
zur Zielscheibe der Schornsteine werden.

Was wirft man als Schuld den Glasperlen dieser Frau vor,
welche gar spät mit der Schleife erscheint,
man möchte sich gar nicht gerne damit abfinden,
was jenen Leuten als Unbegreiflich erscheint.

- Ich halte das Wasser mit der Hand,
damit es den ersten Schnee widerspiegeln kann ...
und die mir durch die Finger geronnene Nacht
wird angebellt vom Rauch über der Stadt.

Ins Deutsche übertragen von Manana Paitschadse
© Frieling Verlag

aus: Salve, Berlin: Frieling Verlag 2006
ISBN 3-8280-2303-7

[- არა, ანდერძი ის არ არის]

georgisch | Dato Magradze

- არა, ანდერძი ის არ არის
რასაც მოჩხლართავ
სიკვდილის წინ
ცოტა ხნით ადრე.

როცა საწოლში სიკვდილი გიმძიმს,
როცა დაიწყებს სიცოცხლე ციმციმს
როცა ილევა შენი პიესა
ქვემოთ დაძრული ფარდის ვირუსით
და ვიდრე მოვა თავად იესო,
წინ გამოუსწრებს ნოტარიუსი.

მას შემოჰყვება ოთახში პადრე...
- არა, ანდერძი ის არ არის
რასაც მოჩხლართავ სიკვდილის წინ
ცოტა ხნით ადრე.

სახის ბზარებით იწერება შენი ანდერძი,
ბზარის ზარებით იწერება შენი ანდერძი,
არდაზარებით იწერება შენი ანდერძი
- სულს ვის უტოვებ
და ბარდებზე სხეულს გაძენძილს?...

ყოველი წუთი -
სტრიქონია შენი ანდერძის.

© Dato Magradze
aus: Salve
Tbilissi: Saari Verlag , 2005
Audio production: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

[- Nein, ein Testament ist nicht das]

deutsch

- Nein, ein Testament ist nicht das,
was man hinschmiert
kurz vor dem Tode.

Wenn es dir schwerfällt im Bett zu sterben,
wenn das Leben beginnt dahinzusickern,
wenn dein Bühnenstück dem Ende zu eilt
gespornt vom Virus des herunterfallenden Vorhangs
und ehe der Jesus selber erscheint,
eilt der Notar ihm zuvor.

Dem folgt in die Stube der Padre ...
- Nein, ein Testament ist nicht das,
was man hinschmiert
kurz vor dem Tode.

Dein Testament schreibt sich durch die Risse im Gesicht,
durch das Glockenläuten der Risse schreibt sich dein
Testament,
durch die Unermüdlichkeit schreibt sich dein Testament
- Wem lässt du deine Seele
und deinen zerfetzten Leib auf den durchflochtenen
Ästen?..
Jede Minute -
ist eine Zeile deines Testaments.

Ins Deutsche übertragen von Manana Paitschadse
© Frieling Verlag

aus: Salve, Berlin: Frieling Verlag 2006
ISBN 3-8280-2303-7

- ოსანა...

georgisch | Dato Magradze

როდესაც პალატი დატოვა პილატემ,
...ღალატი, ღალატი, ღალატი დილამდე...
და ცოდვა პირადი, ცოდვათა პარადი
რწმენის პაროდიით სავსეა პირამდე.
- შემოდი, ვინა ხარ?! - დუმილი...
დუმილი,
დუმილიც დამალე, დამალე და მალე
ანგელოსთ ამალა მოაგნებს სამალავს,
სოსანის ბუმბულებს შეარხევს ფრთოსანი
და კრიალოსანის ძაფია არილი
არილზე ასხმული ცხოვრების მარილი -
- სიტყვები:
- ოსანა, ოსანა, ოსანა...

ჩვენი საუკუნე... საკანის უკუნი...
უკუნის სიმშვიდე, პალატა მეშვიდე
და ცოდვის შვილები - დაუნი, დებილი,
სასტიკი დროება და დაუნდობელი...
კოჭლია კამარა და თაღი დაბალი.

როდესაც პალატი დატოვა პილატემ,
ღალატი, ღალატი, ღალატი დილამდე...

ხელს იბანს ყოველი
მას მერე ვინც არის,
ვის, საით მოელის
შეკრული ფიცარი
და დროის საცერით

გაცრილი ნაცარი,
წყალს მიაქვს ფაცერი
და დანაფიცარი.

ხელს იბანს მოხუცი,
ხელს იბანს ყმაწვილი,
ვის სადაც მოუწევს
ონკანის ნაწილი.

ხელს იბანს ვაჭარი,
ხელს იბანს მოხელე,
ერთმანეთს ამჩნევენ
და მკვლავებს მოხვევენ.

ხელს იბანს ძმობილი,
ხელს იბანს დობილი,
დრო ჩვენგან შობილი
და დაუნდობელი.

ტოვებენ პალატებს,
მისდევენ პილატეს,
დილიდან ღამემდე,
ღამიდან დილამდე...

...და ისმის:
- ოსანა!
- ოსანა!
- ოსანა!...

© Dato Magradze
aus: Salve
Tbilissi: Saari Verlag , 2005
Audio production: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

- Hosianna...

deutsch

Als Pilatus verließ das Gemach,
... bis zum Morgen Verrat, Verrat, Verrat
und eigene Sünde, der Sünden Parade
ist voll der Parodie des Glaubens bis zum Rande
- Komm rein, wer bist du?! - Stillschweigen ...
Schweigen,
verbirg das Schweigen, verbirg es und balde
die Engelschar findet den Hinterhalt rasch,
zum Rascheln bringt der Consolida Flügel ein Vogel
der erste Sonnenstrahl ist der Rosenkranz
das Salz des Lebens gereiht auf dem Sonnenstrahl -

- die Worte:
- Hosianna, Hosianna, Hosianna...

Unser Jahrhundert ... Das Dunkel der Zelle ...
Die Ruhe des Dunkels, siebenter Krankensaal
und Kinder der Sünde - Downe und Debile,
Grausame Zeiten sind gnadenlos, alle ...
Lahm ist das Firmament, niedrig der Bogen.
Als Pilatus verließ das Gemach,
bis zum Morgen Verrat, Verrat, Verrat...

Sein jeder Nachfolger
wäscht seine Hände,
wen, wo erwarten
gebundene Bretter
und durch das Zeitsieb

gesiebte Asche
schwimmt auf dem Wasser
der Fischer Fangschlinge
und das an Eides Stelle Beschworene.

Die Hände waschen sich
Jüngling und Greis,
wo es wem glückt
an dem Wasserhahnstrahl.

Die Hände waschen sich
Kaufmann, Beamter,
erblicken einander,
umarmen sich beide.

Die Hände waschen sich
Freundin und Freund,
von uns erzeugte grausame Zeit.

Man verlässt das Gemach,
Man geht Pilatus nach,
Vom Morgen bis zur Nacht,
Von der Nacht bis zum Morgen ...

Und man hört:
- Hosianna!
- Hosianna!
- Hosianna!..

Ins Deutsche übertragen von Manana Paitschadse
© Frieling Verlag

aus: Salve, Berlin: Frieling Verlag 2006
ISBN 3-8280-2303-7

Salve

georgisch | Dato Magradze

ანგელოსო, სამოთხიდან ასე შორს
ნაომარი ქვას მოვძებნი კეფით,
თვალს შევავლებ განივ ფრთებზე
ჯვარცმულ ქორს
და გულისპირს გადავუშლი ზეფირს.

დაყრილ მკლავებს დავატოლებ ცაზე ქორს,
ანგელოსო, სამოთხიდან ასე შორს.
ანგელოსო, სამოთხიდან ასე შორს,
ამ ქალაქში მტვერია და ბური,
მითქმა-მოთქმას მიჩენილი ყური...
ვინც არ იყო უშურველთა შორის
ზეთის ნაცვლად შუბლზე იცხო შური,
ამ იღბალში ატეხილი შარიც შურს,
როცა ისმენს ლექსში კაბის შარიშურს,
ანგელოსო, სამოთხიდან ასე შორს
მაზიარე ღვინითა და პურით.

ალკოჰოლით და თამბაქოს კვამლით
კაფეებში დაბინდული მზერა...
ეს ქალაქი არ ყოფილა გავლით,
ვინც შეეხო, ექცა ბედისწერად.

სადარბაზოს შესასვლელი - SALVE
ზედ მარკიზი დაცერილი ცუდად,
ნააფიცრალს ჰგავს სიცოცხლის დამლევს,
გალოთებულს მოგდებული ქუდით.

ანგელოსო, სამოთხიდან ასე შორს
ძველი სახლის ჭერი კედელს დაშორდა,
ჯოხის ცხენმა დაიბრალა რაშობა,
გამოასწრო როგორც დედის საშოდან,
ანგელოსო, სამოთხიდან ასე შორს
ნანგრევებში მოჰყვა ჩემი ბავშვობა.

ანგელოსო, ჩალის ქუდი ასე შორს,
წყალს მიჰქონდა სამოთხიდან ასე შორს...
და ხიდიდან ყვავილები მძივად
თითქოს ძაფი გამწყდარა და ცვივა,
თითქოს მძივის გაწყვეტილა ძაფი
და ყვავილებს ალივლივებს ტალღა,
ჩალის ქუდი ვერ იპოვნის ნაპირს,
შეერვა, როგორც სათიბს ღალღა.

ანგელოსო, მისტოპავენ წვალებით...
სიყვარული მდინარეში ფონია...
დაირწევა ჯაზი მაწანწალების, -
შეწყალების უკვდავი სიმფონია.

ზედ სათიბზე ფეხით მოდის ქალი,
ტერფიც არ დასველებია პურში,
პირჯვარს ვიწერ, რომ არ ჰყავდეს ცალი,
ამიცხადდეს, რაც მესიზმრა გუშინ:
მწიფე პურის მოვარდნილი წყალი,
პურის ზვირთზე ფეხშიშველი ქალი...
შესვლას ვბედავ, გადავაბი მორი მორს,
ანგელოსო, სამოთხიდან ასე შორს.

- საით არის ამ სათიბის SALVE,
პურის ჩქერში თუნდ მხარულით შევალ,
თეთრი ქალი სხეულს გაიალვებს,
ასე ახლოს გაიელვებს ევა.
და იელვოს თუნდაც ციდან დელგმამ,
პურის ტალღებს თუნდ მხარულით გავჭრი.
და ოცნება შემეწევა ყველგან, -
ნატვრის ხეზე განასკვული ნაჭრის.

შემეწიე, ანგელოსო, გვედრი,
დაგლანდე თუ დღესასწაულს ვენდე...
თეთრ ტაძარში მომყავს ქალი თეთრი,
რაც იქნება, ის იქნება შემდეგ.
თოვლში ვარდი აყვავდა და ვარდზე თოვს.
ქორი ზოლად გააყოლებს ცაზე შოვს,
ანგელოსო, არ მენახე დღემდე,
ანგელოსო, სამოთხიდან ასე შორს.

ანგელოსო, სამოთხიდან ასე შორს
აწ საყვარელს წერილს ვუწერ, შორია,
ქვაზე კეფა, - მაღლა ცაზე ქორია,
ერთი იყო, ვხედავ ახლა ორია,
მადლი უფალს/ ქორსაც სატრფო ჰყოლია,
ფრთა შეახო და თან გაიყოლია.
ფრთა შემახე, ანგელოსო, ასე შორს,
ანგელოსო, სამოთხიდან ასე შორს...

© Dato Magradze
aus: Salve
Tbilissi: Saari Verlag, 2005
Audio production: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

Salve

deutsch

Engel, ferner Engel, fern vom Paradies,
müder Krieger, find ich einen Stein für mein Genick,
streife mit dem Blick den Habicht,
der auf seinen weitgeschlagenen Flügeln nun gekreuzigt ruht
und dem Zephir öffne ich auch meine Brust.

Meine gesunkenen Arme messen sich mit dem Habicht im Himmel.
Engel, ferner Engel, fern vom Paradies.
Engel, ferner Engel, fern vom Paradies,
diese Stadt ist voller Staub und Nebel,
jedes Ohr gespitzt für jegliches Gerede...
selbst wer fern des Neides war,
hat sich nun den Neid anstatt des Weihöls
geschmiert an seine einst so saubere Stirn,
nun beneidet er auch selbst die Plackerei,
die in diesem seinen Glücke sei,
er beneidet auch das Rascheln des Gewandes,
abgehört in Zeilen des Gedichts,
Engel, ferner Engel, fern vom Paradies,
reich mir Wein und Brot und weihe mich.

Umnebelte Blicke in den Cafés -
Vom Qualm des Tabaks und Alkohols...
Es gibt keine Durchfahrt durch diese Stadt,
wer sie berührt hat, dem ward sie fatal.

Eingang zum Hausaufgang - Salve,
darüber hängt das Sonnendach schräge,
als hätte man die Bretter abgerissen
von einem Körper an seinem Lebensende,
dem Körper, der zum Säufer nun geworden
und dem man die Kappe draufgeworfen.

Engel, ferner Engel, fern vom Paradies,
des alten Hauses Dach entriss sich von der Wand,
ein Hoppel-Poppel-Pferd hielt sich für ein Ross,
entfloh gar schnell der Mutterscheide,
Engel, ferner Engel, fern vom Paradies,
begraben in den Trümmern meine Kindheit liegt.

Ferner Engel, der Strohhut ist fern,
das Wasser trug ihn vom Paradies fern...
und die Blumen fallen von der Brücke,
wie die Perlen einer Halskette runter

als wäre der Faden der Kette zerrissen,
als löse sich der Halskettenfaden auf
und auf den Wellen schwimmen die Blumen,
der Strohhut kann das Ufer nicht finden,
er mischt sich wie die Wachtel in die Heumahd ein.

Ferner Engel, quälend schreitet man sich durch...
Liebe ist des Flusses Furt...
das Jazz der Vagabunde spielt jetzt nun, -
die unsterbliche Symphonie der Begnadigung.

Eine Frau schreitet über die Heumahd,
ihre Füße werden im Korn nicht nass,
ich schlage ein Kreuz, ob sie 'ne Doppelgängerin hat,
damit es wahr wird, was ich neulich im Traum sah:

des reifen Kornes herangeschwommenes Wasser,
ein barfüßiges Weib auf dem Kornhaufen lag...
ich wage hineinzutreten, binde die Holzstämme zusammen,
Engel, ferner Engel, fern vom Paradies.

Wo ist dieser Heumahd Salve,
mit der Brust schwimme ich in die Kornflut hinein,
eine weiße Frau mit dem Körper wie Pappel,
erblitzet die Eva so nah an die Haut.
Und plätze vom Himmel ein Regenfluss herab,
die Kornwellen durchschwimme ich sei es auch mit der Brust,
und der Traum steht mir doch überall bei, -
der Traum des am Wunschbaum geschnürten Bandes.

Engel, steh bei, fleh ich, steh mir bei,
sah ich dich auch wirklich oder war's nur Fest,...
in den weißen Tempel führe ich eine weiße Frau,
was jetzt geschehen wird, wird's auch danach.
Im Schnee erblühte eine Rose und es schneit über die Rose.
Am Himmel zieht der Habicht einen Streifen wie die Naht,
hätt ich dich doch nie gesehen, Engel,
Engel, ferner Engel, fern vom Paradies.

Engel, ferner Engel, fern vom Paradies
ferner Buhle schreib ich jetzt 'nen Brief,
auf dem Stein - Genick, im Himmel - ein Habicht,
er flog einsam, doch sie flog zu ihm.
Auch der Habicht hat 'ne Buhle, Gott sei Dank!
Streift sie mit dem Flügel, sie fliegt mit.
Ferner Engel, streif auch mich mit deinem Flügel,
     Engel, ferner Engel, fern vom Paradies.

Ins Deutsche übertragen von Manana Paitschadse
© Frieling Verlag

aus: Salve, Berlin: Frieling Verlag 2006
ISBN 3-8280-2303-7

პოეტს +

georgisch | Dato Magradze

პოეტს + ქალი,
პოეტს + ტყვია,
ყველაფერს მკრთალი
სახელი ჰქვია,
მიზანი ვიდრე
აიღებს პოეტს
და დაუმკვიდრებს
ანსა და ჰოეს.

იელვებს უცებ
რიჟრაჟი მკრთალი
კალენდრის ფურცელს
ჩამონათალი.

პოეტს + ქალი,
პოეტს + ვალი,
ვიდრე დაღრღნიან
ხორცით და ძვალით,
დედაარღნიან
მევახშის ვალი,
+ ზეცის ვალი,
+ მიწის ვალი,

ვუალის რიდე...
ოცნების ვალი,
რამდენი კიდევ
სამონათვალი.

პოეტს + ელვა,
ტრფიალი ცალფა,..
ვნებათა ღელვას
+ - ალფა...

საფრენი სივრცე,
ალაზნის ველი...
ფრთა უნდა მისცეს,
შეავლოს ხელი
მოცვეთილ კაბას,
დაკემსილ ნატვრას
გადახდის საბანს
და გაშლის აფრად.

პოეტს + სიმი,
პოეტს + ხემი,
მოწყენა წვიმით,
გასული გემის...
უთქმელი ლოცვა.
ქოლგა და ნისლი,
დუმილით როცა
სათქმელი ისმის.

პოეტს + ვაშლი,
ევას წერს რვეულს...
პომონა გაშლის
ქუჩაში სხეულს,

ეპოლეტს მარშლის
მოიტანს ევა
და მისთვის გაშლილ
რვეულში შევა.

პოეტს + კარე,
პოეტს + ფლეში,
ოჯახის გარეთ
დამწვარი ქეში...
დარეკავს ზარებს,
წამოვა თქეშით
ნაწვეთი მთვარე
გამშრალი მზეში.

პოეტს + წვეთი,
სულ ერთი წვეთი,
ან ცრემლის წვეთი,
თუნდ წვიმის წვეთი
დაუსვამს წერტილს
ფიალას სავსეს,
გადმოვა ჯებირს
და ივლის ასე,
უფალის ნებით,
უვალი გზებით,

პოეტს + ფერფლი,
შეყრილი ზეცას,
რაც შემოეფლით.
შემოეძენძა.

უხილავ გზაზე
მიდის და ხედავს,
რიჟრაჟით სავსე
სიყვარულს ბედავს
და მიდის გზაზე,
სიცოცხლის ხმაზე,
სიკვდილის ზღვარზე,
ხან ფეხით ზღვაზე,
ხან ფრთებით ცაზე,
ექროლოს ასე
ზარიდან ზარზე,
ვიდრე ნეკროლოგს
მისცემენ გაზეთს:

პოეტს + ტყვია,
პოეტს + ქალი...
შერჩება ციაგს
სტრიქონის ნალი,
ვით პროცესიას
მიხაკის კვალი.

აწყდება მინას
ნიავი მთებით:
სამყაროს -
პოეტის ფრთები.

გათლიან ფიცარს,
გათხრიან მიწას,
პურს დასწვეთს ღვინო,
- გთხოვთ, მოუსმინოთ...

... და ვიდრე ფიცარს,
და ვიდრე მიწას
ცის ანგელოსი
კაცისგან იცავს,

ვიდრე შალაშინს
ფიცარი ძვირობს,
მოხვრეპს მარანში
მერანი მირონს,
მოწყენილ სივრცეს
ფრთა უნდა მისცეს,
გზა უნდა მისცეს,
ხმა უნდა მისცეს:

პოეტს + ელვა!
ტრფიალი ცალფა,
გრძნობათა ღელვას
+ - ალფა...

© Dato Magradze
aus: Salve
Tbilissi: Saari Verlag , 2005
Audio production: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

Dichter +

deutsch

Dichter + Frau,
Dichter + Kugel,
Alles ist
blass benannt,
bis das Ziel
den Dichter erfasst
und das A und Z
ihm festgelegt hat.

Die blasse Dämmerung
erblitzet plötzlich
abgeschält
vom Kalenderblatt.

Dichter + Frau,
Dichter + Schulden,
bis man ihn durchbeißt
bis an die Knochen
die Drehorgel spielenden
Zinswuchers Schuld,
+ Himmelsschuld,
+ Erdenschuld.

Des Schleiers Rand ...
des Traumes Schuld,
vieles muss man
aufzählen noch.

Dichter + Blitz,
einsame Leidenschaft,...
leidende Leiden
+ -Alfa...

Flugraum,
Alasani' -Tal...
beflügeln möchte er,
ergreifen mit Hand
vergilbtes Kleid,
deckt ab die Decke
zum Segel breitet sie aus.

Dichter + Saite,
Dichter + Bogen,
gelangweilt vom Regen
des abgereisten Schiffs ...
Unausgesprochenes Gebet.
Regenschirm und Nebel,
wenn Auszusprechendes
schweigend erhöret wird.

Dichter + Apfel,
sein Heft schreibt er Eva ...
draußen erschließt
ihren Körper Pomona,

Epauletten des Marschalls
bringet ihm Eva
und schreitet dabei in das
für sie aufgeschlagene Heft ein.

Dichter + Karrée,
Dichter + Flash,
außerhalb der Familie
verbrannte Kohle ...

der abgetröpfelte Mond,
gedörrt von der Sonne,
lässt läuten die Glocken
einem Regenguss gleich.

Dichter + Tropfen,
ein einziger Tropfen,
ein Tropfen der Träne,
sei's auch des Regens
setzt einen Punkt
an der vollen Schale,
sie läuft über Rand
und läuft so auch weiter,
mit Gottes Gnaden,
durch ungangbare Gänge,
Dichter + Asche,
gestreut am Himmel,
der ihm zerlumpt wurde.

Er schreitet auf dem
unsichtbaren Weg und sieht,
wagt sich zur Liebe
voller Morgendämmerung
und geht auf dem Wege,
folgt der Stimme des Lebens,
geht auf der Grenze des Todes,
mal geht er zu Fuß auf dem Meer,

mal mit den Flügeln durch den Himmel,
so soll er doch schweben
von Glocke zu Glocke,
bis in der Zeitung
sein Nachruf gedruckt:

Dichter + Kugel,
Dichter + Frau ...
dem Wetterleuchten bleibt übrig
das Hufeisen einer Zeile,
wie der Trauerprozession
der Nelken Spur.
Der Wind stürmt wie Berge
die Glasscheiben durch:
die Welt -
die Flügel des Dichters.

Man schnitzt ein Brett,
man gräbt die Erde,
Wein tropft aufs Brot,
- Bitte, hören Sie zu ...

- und ehe das Brett,
und ehe die Erde
der Engel des Himmels
von den Menschen schützt,

ehe das Brett
fern des Schiffes bleibt,
im Weinkeller schlürft Pegasus die Myrrhe,

einem langweiligen Raum
muss er seine Flügel geben,
auch seine Stimme muss er abgeben:

Dichter + Blitz!
Einsame Leidenschaft,
leidende Leiden
+ -Alfa...

Ins Deutsche übertragen von Manana Paitschadse
© Frieling Verlag

aus: Salve, Berlin: Frieling Verlag 2006
ISBN 3-8280-2303-7

დათო მაღრაძე გრიფით საიდუმლო

georgisch | Dato Magradze

გმირი ვიყავი რადგანაც ლექსის,
არა მოწმე და არა ავტორი,
ავამღვრიე და ფსკერამდე შევსვი
დინება ჩუმი, მშვიდი და მდორე.

ოთახის კაცებს ოთახის მტვერი
უსაფრთხოების ჰგვრიდათ სიამეს,
ერთფეროვნებას დავარქვი მტერი
და ბარიერთან დავაზიანე.

რაც რამე ხდება ამ ახალ წიგნში, -
ყველა ამბავი, იცოდე, მე ვარ,
მქონდა ცხოვრების აცდენის შიში,
რომელიც ყველა კრებულში შევა.

© Dato Magradze
aus: Salve
Tbilissi: Saari Verlag , 2005
Audio production: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

Als „Streng Geheim” gekennzeichnet

deutsch

Ein Held war ich, da ich weder der Zeuge,
noch der Verfasser des Gedichtes war,
ich hab' nur rumgewühlt in einer Strömung und
trank sie, die stille und ruhige, aus bis zum Rand.

Der Stubenstaub brachte den Männern der Stuben
das angenehme Gefühl der Verborgenheit,
die Eintönigkeit hab' ich zum Feinde getauft
und verwundete an der Barriere den Feind.

Alles, was in diesem neuen Buch geschieht, -
so weiß doch, alle Geschichten sind ich,
einst hatt' ich Angst vorm Verfehlen des Lebens,
jetzt wird sie in allen Gedichtbänden stehen.

Ins Deutsche übertragen von Manana Paitschadse
© Frieling Verlag

aus: Salve, Berlin: Frieling Verlag 2006
ISBN 3-8280-2303-7

ამარკორდი ფიქრის გორაზე

georgisch | Dato Magradze

უცვლელად, ხელი არ ახლეს
სცენარის წვრილმანს უდიდესს, -
ანიშნებს გრაფის სასახლეს,
კესონურ ჭერზე უთითებს.

ჭერის ლაქები ნაქები
ბოთლის შადრევნის ქაფია,
მახსოვს გრაფების ნაგები
სასახლის ბიოგრაფია.

...თბილისის ფერისცვალება
რა პინას ავაწონინო,
მისკენ ყელგაწვდილ ქალების
განცდით ნათქვამი: - ტონინო...

მიტოვებული ნაპირის
პროვინციული ამბავი,
და გემის კვალის რაპირის
ჭრილობა დაუსტამბავი...

მომიწევს, მუზის მსახური
როცა გასცურავს ტონინო,
ნაპირის სევდა კახურის
ტანინით გავატანინო.

© Dato Magradze
aus: Salve
Tbilissi: Saari Verlag , 2005
Audio production: 2005 Giorgi Darsalia, Parnassus

„Amarcord” auf Pikris-Gora1

deutsch

Man ließ es unverändert und unangetastet,
des Drehbuchs wichtigstes Detail, -
es deutet auf den Palazzo des Grafen,
auf die alte Kassettendecke zeigt.

Die gelobten Flecken dieser Decke
sind Schaum des Flaschenwasserfalls,
ich entsinne mich der Biographie des Palazzos,
der von den Grafen erbaut worden war.

... Die Verklärung von Tbilissi ließe ich
abwägen auf keiner Waageschale,
die Frauen, den Hals gereckt nach ihm,
rufen: - Tonino - leidend hin.

Des verlassenen Ufers
provinzielle Geschichte,
des Rapiers der Schiffsspur
ungedruckte Wunde...

Nachdem der Musendiener Tonino
daheimwimmt, seh ich mich gezwungen
die Sehnsucht des Ufers runterzuschlucken
mit Hilfe des kachetischen2 Weines Tannin.


1 Pikris-Gora (wörtlich - Berg der Gedanken) - bekanntes
Stadtviertel in Tbilissi
2 Kachetien - Provinz in Ostgeorgien

Ins Deutsche übertragen von Manana Paitschadse
© Frieling Verlag

aus: Salve, Berlin: Frieling Verlag 2006
ISBN 3-8280-2303-7