Jaume Pomar 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 8 Gedichte übersetzt

aus: katalanisch nach: spanisch

Original

Übersetzung

Solstici

katalanisch | Antoni Vidal Ferrando

Les paraules són cérvoles que fugen de la mort
Tenen fred i se'n duen la tarda dins els ulls
Se'n duen instants liles com la mar de Menorca
Mai no he tornat d’aquells horitzons que eren música
Ardents sacerdotesses hi ballaven descalces
Embriagues d'aromes de roser imperial
Des d'un vaixell corsari pensaria els seus besos
Pensaria un rivet de notes d'oboè
A més de laberints les paraules són cérvoles
Beuen aigua dins l'últim batec de la tardor
Esdevenen deesses amb flors a la cintura
Volen créixer com taques de rovell i desfici
Mentre passa el perfil malva-rosa del vent
Passen contrabandistes pels sorrals de l'absència
Som l'amo de la seva tristesa i d'un vell gos
Tot allò que m'espera no té nom a cap mapa

© Antoni Vidal Ferrando
aus: Cap de cantó
Proa, 2004
Audio production: Institut Ramon Llull

Solsticio

spanisch

Las palabras son ciervas que escapan de la muerte
Tienen frío y se llevan la tarde en los ojos
Toman instantes lilas como el mar de Menorca
Jamás volví de aquellos horizontes con música
Donde sacerdotisas danzaban pie descalzo
Embriagadas de aromas de rosal imperial
Desde un bajel corsario pensaría sus besos
Pensaría un ribete de notas del oboe
A más de laberintos las palabras son ciervas
Beben agua en el último latido del otoño
Se convierten en diosas con flores en el talle
Intentan crecer como la herrumbre y los desvelos
Mientras pasa el perfil malvarrosa del viento
Pasan contrabandistas por desiertos de ausencia
Soy el dueño de su tristeza y un perro viejo
Todo lo que me espera no se nombra en los mapas

Traducción al español de Jaume Pomar

Post Escriptum

katalanisch | Antoni Vidal Ferrando

Hem profanat el temps i ens ha colpit
de sobte aquest desfici de saber-ho.
Amb lentitud i amb el desassossec
dels gossos dels llaüts, les nits de boira,
transcorren els instants on ara som.
Hem profanat el temps i l’escarment
serà una singladura irreversible
a l’estupor d’esdevenir-ne ostatges.
T’evoc, des de l’absurd, com qui demana
Imperiosament el benefici
D’un ull de sol, el frec d’una gardènia.

© Antoni Vidal Ferrando
aus: Cartes a Lady Hamilton
Columna, 1990
Audio production: Institut Ramon Llull

Post Scriptum

spanisch

Profanamos el tiempo y nos ha herido
de repente este agobio de saberlo.
Lentamente y con el desasosiego
de un perro navegando entre la bruma
transcurren los instantes que vivimos.
Profanamos el tiempo y su venganza
será una singladura irreversible
al estupor de hacernos sus rehenes.
Te evoco, absurdo, como el que reclama
con toda insistencia el beneficio
del sol  o bien un roce de gardenia.

Traducción al español de Jaume Pomar

Neix l’escriptura

katalanisch | Antoni Vidal Ferrando

Molts de camins eren cursos d’aigua. L’home escrutava els equinoccis,
escrutava laberints, i, a llocs sagrats, salvava la memòria dels morts.
Tot era rar i bell: la violència dels abismes, les ombres escarlates, la
flaire de morduix del pleniluni, el bleixar de dos cossos, que ocultava la
selva. Tot era rar i bell. Del seu poder anímic sobre el sílex, sobre els
secrets de les pedres calcàries, l’home en va fer les eines, cavernes, les
adipositats i els ritmes de les venus; en va fer un costum com de tenir
dues mans. Després, aixecà sales hipòstiles, interpretà els auguris, va
establir calendaris. L’home era així, indòmit, èpic, naïf. I, un dia, es va
sotmetre a una experiència brutal: explicar l’ésser. Invocà el vent, la
claror súbita, malva-rosa d’un àngel, traçà el primer gargot.

© Antoni Vidal Ferrando
aus: El batec de les pedres
Edicions 62, 1996
Audio production: Institut Ramon Llull

Nace la escritura

spanisch

Muchos caminos eran cursos de agua. El hombre escrutaba los
equinoccios, escrutaba laberintos, y, en lugares sagrados, salvaba la
memoria de los muertos. Todo era raro y bello: la violencia de los
abismos, las sombras escarlata, el aroma de mejorana del plenilunio, el
jadear de dos cuerpos, que ocultaba la selva. Todo era raro y bello. De
su poder anímico sobre el sílex, sobre los secretos de las piedras
calcáreas, el hombre hizo herramientas, cavernas, las adiposidades y los
ritmos de las venus; hizo de todo ello costumbre como la de tener dos
manos. Después, levantó salas de hipóstilos, interpretó los augurios,
estableció calendarios. El hombre era así, indómito, épico, naïf. Y, un día,
se sometió a una experiencia brutal: explicar el ser. Invocó el viento, la
claridad súbita, malvarrosa de un ángel, trazó su primer garabato.

Traducción al español de Jaume Pomar

Des del santuari de Consolació

katalanisch | Antoni Vidal Ferrando

Entr a la clastra buida. Jocs de faroles, ecos que anuncien la
posta. Ara tot esdevé molt menys cutani. Cerc amb els ulls
l'incendi, l'argot de la planura. Formacions dunars i els
poderosos territoris d'un núvol són la terra i el cel d'indrets on
hem estat feliços. Pens la teva cintura d'herba sana, la llunyania,
on regna un arxipèlag. Ens farem vells i pàmfils i maldestres, amor meu.

© Antoni Vidal Ferrando
aus: El batec de les pedres
Edicions 62, 1996
Audio production: Institut Ramon Llull

Desde el Santuario de Consolación

spanisch

Llego al patio vacío. Juego de fanales, ecos que anuncian el ocaso. Ahora
todo se torna menos cutáneo. Con la mirada busco el incendio, el argot de la
llanura. Formaciones de dunas y los poderosos territorios de una nube son la
tierra y el cielo de lugares donde hemos sido felices. Pienso tu cintura de
hierbabuena, la lejanía, donde reina un archipiélago. Nos haremos viejos y
pánfilos y torpes, amor mío.

Traducción al español de Jaume Pomar

Illa

katalanisch | Antoni Vidal Ferrando

Rosa, per dibuixar-te una illa a penes,
amb mots i heliotropis, trenc els cèrcols de l’urc.
Des d’ara em torn l’epígon d’algú que escolta ploure
entre les teves cuixes. Perquè els déus són despresos
com el rostre de l’aigua o talment les textures
i el tram color albergínia des d’on el dia neix et puc escriure
aquest poema. A fora hi ha els ritmes del silenci, els rondallaires
més adustos, més bíblics, i un atzar poderós
com l’escomesa o els dits de ferro de la soledat; hi ha músics
melancòlics a pòsters que lacera la lluna,
el caos que l’hivern entronitza: mans mortes
dels insectes, el cuiro i les mimoses nevades dels darrers
combats per la certesa, cementiris
i encantadors de serps a l’hora carmesina en què tornàvem
a casa quan s’obrien els mercats de les flors.
Però nosaltres, Rosa, ja som lluny, mar endins,
i tot té el sentit èpic de dos cossos ingràvids
- àngel, vi blanc, saliva – desesperadament
volent-se sobre els punts cardinals de l’adreç
de llit, camí de l’alba: la bellesa i l’efímer.

© Antoni Vidal Ferrando
aus: El batec de les pedres
Edicions 62, 1996
Audio production: Institut Ramon Llull

Isla

spanisch

Rosa, para trazarte una isla apenas,
con palabras y heliotropos, quiebro los aros del orgullo.
Desde ahora soy epígono del que escucha llover
entre tus muslos. Porque los dioses son magnánimos
como el rostro del agua o igual que las texturas
y el tramo color de berenjena desde donde el día nace puedo escribirte
este poema. Fuera están los ritmos del silencio, los palabreros
más adustos, más bíblicos, y un azar poderoso
como la acometida o los dedos de hierro de la soledad; hay músicos
melancólicos en pósteres que lacera la luna,
el caos que el invierno entroniza: manos muertas
de los insectos, el cuero y las mimosas nevadas de los últimos
combates por la certeza, cementerios
y encantadores de serpientes en la hora carmesí, la del regreso
a casa cuando se abrían los mercados de las flores.
Pero nosotros, Rosa, ya estamos lejos, mar adentro,
y todo tiene el sentido épico de dos cuerpos ingrávidos
-ángel, vino blanco, saliva- desesperadamente
queriéndose sobre los puntos cardinales del ajuar
de cama, hacia la aurora: la belleza y lo efímero.

Traducción al español de Jaume Pomar

Estornells

katalanisch | Antoni Vidal Ferrando

La tarda s'enamora d'aquell lloc. Parl d'un pati
amb gàbies d'ocell i dibuixos amb guix,
que eren de sols i grans navilis a la vela.
Com una oració, els diumenges, amb suc
de llimona, la mare m'enllustrava els cabells.
Jo duia dins la boca mil estrelles de mar.
Pels carrers veien créixer l'abril sense geranis.
Quan ploraven els gossos enyoràvem els morts.
Les penes de l'infern formen part del paisatge
i de la dialèctica més pura d'aquells dies.
Encara, en evocar-los, el novembre convoca
un neguit de filferros i d'ornaments litúrgics.
Diluvia a les pletes dels nostres paradisos.
Els esbarts d’estornells em recorden els cels
al•legòrics del Bosch i el tema literari
de la caducitat de la vida i dels somnis.
Em recorden les trenes llargues del primer amor,
les roses que es podrien a tombes dels vençuts
i la meva infantesa d’arlequins i metralla.

© Antoni Vidal Ferrando
aus: Cap de cantó
Proa, 2004
Audio production: Institut Ramon Llull

Estorninos

spanisch

La tarde se enamora del lugar. Es un patio
lleno de jaulas, pájaros y dibujos con tiza,
que eran soles y grandes navíos a la vela.
Igual que una oración, los domingos, con zumo
de limones, mi madre me abrillantaba el pelo.
Yo tenía en la boca mil estrellas de mar.
Por las calles crecía el abril sin geranios.
El llanto de unos perros evocaba a los muertos.
Las penas del infierno son parte del paisaje,
como de la dialéctica más pura de aquel tiempo.
Aún, al evocarlos, el noviembre convoca
una angustia de alambres y ornamentos litúrgicos.
Diluvia en los rediles de nuestros paraísos.
Bandadas de estorninos me recuerdan los cielos
del Bosco, alegóricos, y el tema literario
de la caducidad de la vida y los sueños.
Me recuerdan las trenzas largas de aquel primer
amor, rosas pudriéndose en tumbas de vencidos
y mi tiempo infantil de arlequín y metralla.

Traducción al español de Jaume Pomar

Bellesa

katalanisch | Antoni Vidal Ferrando

Les cartes que t'escriuen els amics; el blanc d'ou
de la lluna, acampat tantes estones rera
la cortineta amb àngels de la biblioteca;
els balustres on vénen a aparellar-se, en ebris
encontres, els coloms; les figures de moro
ardents, des d'on udolen els tons laics i escarlates
de la llum del crepuscle: la bellesa transcorre
amb tu cap a les calmes de l'ésser, cap al sol
casual que han de veure passar les ploracossos,
com un roig camafeu, sobre el teu epitafi.

© Antoni Vidal Ferrando
aus: Bandera blanca
Proa, 1994
Audio production: Institut Ramon Llull

Belleza

spanisch

Las cartas que te escriben los amigos; la clara
de la luna, acampada tantos ratos detrás
del visillo con ángeles que hay en la biblioteca;
las balaustradas donde se aparejan, en ebrios
encuentros las palomas; las ígneas chumberas
donde ululan los tonos escarlatas y laicos
de la luz del crepúsculo: la belleza transcurre
contigo hacia las calmas del ser, hacia aquel sol
casual que han de ver pasar las plañideras,
como un rojo camafeo, sobre tu epitafio.

Traducción al español de Jaume Pomar

L'hivern i la bellesa

katalanisch | Antoni Vidal Ferrando

Després d'agenollar-me devotament com feia
Fra Angelico, abans de pintar el cel serè
de l'antiga Florència, no he trobat la bellesa.
Ni l'he trobada en l'ordre noble dels temples grecs
o en les extenses platges de la literatura.
Per sempre inassolible, ha esdevingut distància
a qualque tornaveu; i tenen fred els pètals
rosats dels ametlers quan escric el seu nom.

© Antoni Vidal Ferrando
aus: Cap de cantó
Proa, 2004
Audio production: Institut Ramon Llull

El invierno y la belleza

spanisch

Después de arrodillarme devotamente, como
Fray Angélico, antes de pintar aquel cielo
de la antigua Florencia, no encontré la belleza.
Ni la encontré en el orden noble de templos griegos
o en las extensas playas de la literatura.
Por siempre inalcanzable, es como la distancia
en algún tornavoz; y se hielan los pétalos
rosados del almendro cuando escribo su nombre.

Traducción al español de Jaume Pomar