Dimiter Kenarov 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 2 Gedichte übersetzt

aus: bulgarisch nach: englisch

Original

Übersetzung

ТАЙНИТЕ ВЕЧЕРИ НА ЕЗИКА

bulgarisch | Georgi Gospodinov

Обичам вечер порция език
от безсловесните
от онзи мускулест и жилав
език на крава вол или теле
език на немите
език на тези преди нас
език на дядо Уитман и на дядо ми
език на който псуваше
овцете с нега
език на който те разбраха
език на татко Елиът и на баща ми
познанството им твърде бегло
език на баба Емили на баба Лиза
и на баба ми когато мами
пчелата-майка с роя
мааать – mat - мааать*
език свещен
(ако пчелата не пристига
езикът стига)

Копнея тоз език езикът въобще
и съм признателен и никак
аз не съм гнуслив не се отвръщам
продължавам ви
ям пия раждам ви
тъй както само верни синове
дедите си изяждат пият
………………………………..
така навярно се постига
езикът всяка вечер

© Georgi Gospodinov
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

THE LAST SUPPERS OF THE TONGUE

englisch

I like a piece of tongue for supper
of the speechless kind
muscular and tough
the tongue of cow or bull or calf
the tongue that’s mute and dumb
the tongue of those before us
the tongue of grandpa Whitman and my grandpa
the tongue in which he cursed                       
the sheep with kindness
the tongue in which they understood
the tongue of father Eliot and my own father
their acquaintance all too brief
the tongue of grandma Emily and grandma Lisa
of my own grandma when she lures
the queen-bee and the swarm
maaat-mat-maaat*
the sacred tongue
(the tongue alone will do
if bees are few)

I long for such a tongue the tongue in general
and I am grateful and I’m not too
squeamish or repulsed
I keep on
eating drinking resurrecting you
just like the faithful sons
their fathers eat and drink
………………………
like this you probably attain
the tongue with every dish

Translated from Bulgarian by Dimiter Kenarov

GIRL

bulgarisch | Georgi Gospodinov

Кой ще чуе моя разказ за това момиче

Полягаш до момичето което
е лягало с момчето си което
е лягало с момичето което
е лягало с момчето си което
е лягало с момичето което

Полягаш приобщаваш се към всички

Виж цялата вселена е в леглото ти
Ах колко общество в едно момиче

© Georgi Gospodinov
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

GIRL

englisch

Is there anybody going to listen to my story

You lay the girl
who has laid her boy
who has laid the girl
who has laid her boy
who has laid the girl

You get laid you communicate

Behold! the universe is on your mattress
So much society in just a lass.

Translated from Bulgarian by Dimiter Kenarov