Francesc Niubo 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 4 Gedichte übersetzt

aus: katalanisch nach: französisch

Original

Übersetzung

Obituari

katalanisch | Ponç Pons

People change and smile, but the agony abides.
                                   T.S. Eliot

He anat a caminar pel camp fins a Son Bou
i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba
Sota un cel generós perfumat de llentrisca
les figueres lliuraven en terra els seus fruits
Pel barranc verd d'Es Bec entre Ses Canessies
Son Boter dava a un mar d'un profund blau turquesa
Desterrades les aus orfe d'antigues dunes
jo em pensava gelós que el paisatge era nostre
dins les sísquies la gent llença faunes i fems
Ara em tanc en la nit de Sa Rocassa i cant
amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa
explotada que estim amb dolor de fill pària
Ja no hi ha vellmarins als penyals de Fornells
S'omplen totes les cales de bars i de murs
La llum grega es tenyeix de renous asfaltats
L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts

© Edicions Proa
aus: El salobre
Barcelona: Edicions Proa, 1997
Audio production: Institut Ramon Llull

Obituaire

französisch

People change and smile, but the agony abides.
                                   T.S. Eliot

Je suis allé marcher à travers champ jusqu’à Son Bou
et j’ai vu les brèches qui sillonnent la façade de Llucaquelba
Sous un ciel généreux parfumé de lentisque
les figuiers délivraient leurs fruits par terre
À travers le ravin vert d’Es Bec entre Ses Canessies
Son Boter donnait sur une mer d’un profond bleu turquoise
Bannis les oiseaux moi orphelin d’anciennes dunes
je pensais jaloux que le paysage était à nous
dans les canaux les gens jettent des canettes et des ordures
À présent je m’enferme dans la nuit de Sa Rocassa et chante
avec amour tout ce qui perdure de cette île
exploitée que j’aime avec douleur de fils paria
Il n’y a plus de veaux marins sur les rochers de Fornells
Toutes les criques se remplissent de bars et de murs
La lumière grecque se teinte de vacarme goudronné
La langue dans laquelle j’écris n’est même pas comprise par les morts

Translated into French by Estrella Massip and Francesc Niubo

Exordi

katalanisch | Ponç Pons

Tutto che mi resta è già perduto.
                                   Quasimodo

Les roses de Ronsard ja s'han marcit
i Déu és ara sols un record més
Hi ha mars enllà de l'illa que no he vist
i llocs de mapes verds on mai no he estat
La nit és una cambra enmig del món
la vida un buit que amb mots ompl de sentit
On són les neus que va cantar Villon
Del magma espès del goig n'he tret dos fills
de l'íntim pou dels anys un vers d'enyor
El vell mussol enguany no ha regressat
ni han fet els pardals niu al meu cambró
Somii aquell Son Bou immens d'infant
M'estic fent vell i torn a llegir Shakespeare

© Edicions Proa
aus: El salobre
Barcelona: Edicions Proa, 1997
Audio production: Institut Ramon Llull

Exorde

französisch

Tout ce qui me reste est déjà perdu
Quasimodo

Les roses de Ronsard sont désormais flétries
et Dieu n’est à présent qu’un souvenir de plus
Au-delà de l’île il y a des mers que je n’ai pas vues
et des lieux verts sur des cartes où je ne suis jamais allé
La nuit est une chambre au milieu du monde
la vie un vide qu’avec des mots je remplis de sens
Mais où sont les neiges que chanta Villon
Du magma épais du plaisir j’ai eu deux fils
de l’intime puits des ans un vers de nostalgie
Cette année le vieil hibou n’est pas revenu
et les moineaux n’ont pas fait leur nit dans ma chambrette
Je rêve de ce Son Bou immense d’enfant
Je me fais vieux et je relis Shakespeare

Translated into French by Estrella Massip and Francesc Niubo

Ecce Homo

katalanisch | Ponç Pons

A Fernando Pessoa

No ho creuràs, però res.
Els capvespres me'n vaig
a S'Estància i tot sol,
envoltat d'animals,
pod ullastres, escric
fins que és tard i ja fosc
m'assec dins la cabana
de còdols i entre espelmes
convers amb Déu que tracta
d'apaivagar integristes,
defuig reaccionaris,
té por de talibans.

Com en el bell poema
d'Ernesto Cardenal
on parla dels trapencs
que s'aixequen de nit
i encenen les mampares
i obren els seus Salteris
i els grans Antifonaris,
jo encenc voltat de moixos,
gallines, bens, tortugues,
tot el meu espelmari
i res a Déu pels fills.

Sé que no em salvaré,
menorquí expoliat,
de la insomne passió
de llegir tots els llibres.
En el fons crec de cor
que tot és sembrar fum
i encalçam en va el vent
de la Literatura.

Tanmateix ja he viscut
conformat els meus cinc
minuts banals de fama
i ara tenc tot el temps
del món per descobrir
qui sóc, d'on vénc i on vaig.

Potser fóra millor,
ple de vida i bondat,
caminar per la neu
sense petges ni rumb
i no dir res com Walser.

Tanmateix d'aquest foc,
incurable desfici,
sols en quedarà el nom
en un llibre de text,
un carrer dedicat,
una estàtua amb coloms.


Escrivim per ser eterns
i al final ens morim.

He burxat, per trobar
les arrels del neguit,
la ferida que du,
sinuosa i roent,
de ca nostra al portal
lusità del teu pis.

Tu ja saps que el poder
literari fa olor
de podrit i ha perdut
la vergonya i el cànon.
Per açò, retirat
de feruma, escrivisc
com si no hi hagués món
i fos l'últim parlant
d'una llengua ja morta.

Al final sé que tot
serà res i no hi ha
més futur que l'oblit,
però crec que ha valgut,
a pesar del dolor,
la pena aprofitar
per fer versos la vida.

© Edicions Proa
aus: El salobre
Barcelona: Edicions Proa, 1997
Audio production: Institut Ramon Llull

Ecce Homo

französisch

à Fernando Pessoa

Tu ne le croiras pas, mais tant pis.
Les après-midi je m’en vais
à S’Estància et tout seul,
entouré d’animaux,
je taille des oléastres, j’écris
jusqu’à tard et la nuit tombée
je m’assieds dans ma cabane
de galets et au milieu des bougies
je discute avec Dieu qui essaie
d’apaiser les intégristes,
fuit les réactionnaires
craint les talibans.

Comme dans le beau poème
d’Ernesto Cardenal
où il parle des trappistes
qui se lèvent la nuit
et allument leurs lanternes
et ouvrent les Psautiers
et les grands Antiphonaires
moi, j’allume entouré de chats,
de poules, d’agneaux, de tortues,
toutes mes bougies
et je prie Dieu pour mes enfants.

Je sais que je n’échapperai pas,
minorquin spolié
à la passion insomniaque
de lire tous les livres.
Au fond de mon cœur je crois
que nous ne serons que fumée
et nous poursuivons en vain le vent
de la Littérature.

Après tout j’ai déjà vécu
résigné mes cinq
banales minutes de célébrité
et j’ai maintenant tout le temps
du monde pour découvrir
qui je suis, d’où je viens et où je vais.

Il vaudrait peut-être mieux
plein de vie et de bonté,
marcher dans la neige
sans traces et sans cap
et ne rien dire comme Walser.

Après tout de ce feu,
incurable obsession,
il n’en restera qu’un nom
dans un  manuel scolaire,
sur la plaque d’une rue
une statue pour les pigeons.

Nous écrivons pour être éternels
et à la fin nous mourrons.

J’ai creusé pour trouver
les racines de l’angoisse,
la blessure qui mène
sinueuse et brûlante
de chez moi à la porte
lusitanienne de ton appartement.

Tu sais bien que le pouvoir
littéraire sent
le pourri et qu’il a perdu
la pudeur et les formes.
C’est pourquoi, à l’écart
de la vanité puante, j’écris-vis
comme si le monde n’existait pas
et j’étais le dernier
à parler une langue déjà morte.

À la fin, je sais que tout
ne sera que néant et qu’il n’y a
d’autre futur que l’oubli,
mais je crois que cela valait,
malgré la douleur,
la peine de profiter
pour faire des vers de la vie.

Translated into French by Estrella Massip and Francesc Niubo

Tristia

katalanisch | Ponç Pons

Al darrer món de Tomis,
cobert de terra estranya,
en una tomba ignota
 que el vent salí colpeja,
potser visquis encara
en el record d'antigues,
enamorades dones
i et cantin vells poetes
com jo mateix que, líric,
madur, pausat, els versos
i plany dolgut, romànic,
la nostra vida incerta.
El temps, que tot ho esfondra,
solida el teu prestigi
i fa el teu nom de mestre
per sempre inesborrable.
Però ja clàssic, mite,
amant d'amor, ni el sexe
perdura i és inútil,
llorer marcit, la fama.
Tots som llavor d'oblit.
El celistre que corca
quaderns, carpetes, llibres,
ho amara tot de sal.
Ser feliç és un plagi,
escriure un deure amarg.
No vivim, les paraules
ens desviuen i ens fan,
cercadors enfebrits
de bellesa, perduts
presoners d'una pàgina.
Naufragam en gargots.
A l'Olimp, pura ossera
de castanyers i núvols
que el càlid sol grec besa,
els déus també s'han mort.
Tot és fum i no hi queda
ja res etern, Ovidi.

© Edicions 62
aus: Estigma
Barcelona: Edicions 62, 1995
Audio production: Institut Ramon Llull

Tristia

französisch

Dans le dernier monde de Tomis,
couvert de terre étrange,
dans un tombeau inconnu
que le vent de sel fouette,
peut-être vis-tu encore
dans le souvenir d’amoureuses
femmes d’antan
et des vieux poètes te chantent
comme moi-même qui, lyrique,
mûris, posé, les vers
et pleure meurtri, roman,
notre vie incertaine.
Le temps, qui détruit tout,
rend ton prestige solide
et ineffaçable à jamais
ton nom de maître.
Mais désormais classique, mythe,
amant d’amour, même le sexe
ne perdure pas et c’est un vain
laurier flétri que la renommée.
Nous sommes tous graine d’oubli.
Le fort vent qui ronge
cahiers, dossiers, livres,
imprègne tout de sel.
Être heureux est un plagiat,
écrire un amer devoir.
Nous ne vivons pas, les mots
nous dévivent et ils nous rendent
et ils nous rendent,
chercheurs fébriles
de beauté, prisonniers
perdus d’une page.
Nous naufrageons dans des gribouillis.
Sur l’Olympe, pur ossuaire
de châtaigniers et de nuages
que le chaud soleil grec embrasse,
les dieux aussi sont morts.
Tout est fumée et il ne reste
plus rien d’éternel, Ovide.

Translated into French by Estrella Massip and Francesc Niubo