N. N. 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 144 Gedichte übersetzt

aus: slowenisch, ukrainisch, litauisch, tamilisch, deutsch, türkisch, katalanisch, niederländisch, chinesisch, hebräisch, arabisch, galizisch, lettisch, serbisch, spanisch, schwedisch, portugiesisch, französisch, kurdisch, shona, nepalesisch, bulgarisch, englisch, italienisch, georgisch, russisch, estnisch, afrikaans, slowakisch, ungarisch nach: deutsch, englisch, polnisch, weißrussisch, russisch, ungarisch, portugiesisch, französisch, spanisch, litauisch, niederländisch, mazedonisch, gujarati, rumänisch, persisch, norwegisch, bulgarisch, katalanisch, griechisch, koreanisch, chinesisch, slowenisch, mongolisch

Original

Übersetzung

Svetloba od zunaj

slowenisch | Miljana Cunta

Med nami rečeno
leži po tleh kot fino zmleti prah,
ki se motno dvigne pred obraz,
ko si želimo priti bližje.

Našli smo zasilni izhod.
Skozenj tihotapimo
vse nežne kretnje, v drugi,
izostreni kraj.

A med tem mižimo, z zasutimi očmi
smo spet otroci med predolgimi prepiri,
ponižani ob brezsramja zla.

Ker kjer stojimo, zima
okameni korak,
ujet požene v razpoko v tleh.

In tihotapci so že drugi,
poraženci pa mi.

Drugje se diha morje.
Skoz oslepele šipe
razločevanj svetloba,
ki prihaja od zunaj
in zareže prečno
v obotavljive profile,
med nami rečeno,
se lomi.

© Mladinska knjiga
aus: Svetloba od zunaj
Mladinska knjiga, 2018
Audio production: Haus für Poesie, 2021

Licht von Draußen

deutsch

Unter uns gesagt

es liegt auf dem Boden wie fein gemahlener Staub,

der sich trüb erhebt vor unserm Gesicht,

wenn wir uns nähern.


Den Notausgang haben wir gefunden.

Wir schmuggeln durch ihn

alle zärtlichen Gesten an einen anderen,

schärferen Ort.


Doch dabei machen wir die Augen zu.

Die Augen verschüttet

sind wir wieder Kinder während zu langer Streite,

erniedrigt von der Unverschämtheit des Bösen.


Denn wo wir stehen, versteinert

der Winter den Schritt,

gefangen treibt er einen Sprung in den Boden.


Schmuggler sind schon andere,

wir die Verlierer.


Anderswo atmet man Meer.

Durch erblindete Scheiben

differenziert sich das Licht,

das von außen kommt

und schräg einschneidet

ins zaghafte Profil, das,

unter uns gesagt,

bricht.


*** [Так вони і поїхали]

ukrainisch | Kateryna Kalytko

Так вони і поїхали, лишивши стільці на вулиці,
і не встиглося в них допитатися, звідки насправді були.
Інші люди прийшли дивитися з їхніх вікон
на квадрат небесного полотна, сказати б — намолений,
та вони не надто ревно молилися, не надто вірили;
от хіба що у пару суботніх свічок і коло світла,
що витворювалося між ними.
Тільки дівчинка їхня, якої ніхто навмисне
не навчав цього, у жерстянці з-під чаю,
між запилюжених сувенірів, з яких давно
вивітрилися леткі ефіри емоцій,
відшукала гірського кварцу кристал білосніжний,
що заломлював гранями промені, перетворював
на фонтани сяйва, і сказала:
Бог тут.
І ніхто не спромігся хоч би щось
їй заперечити.
Так вони й поїхали. Дівчинка всю дорогу
на колінах протримала заповітну сумку із Богом.
А в новій оселі, в норі, зусибіч затиснутій
ребрами чужих будинків, з ними замешкало
інше світло: не так розтікалось дахами,
не підхоплювало птахів у сяйливий вир. І кристал
видавався сердитим. Не заломлював променів,
сяйва не повертав.
Чи почує Бог мої молитви з іншого місця?
Чи побачить мене тут, де я опинилася зараз? —
з першим горем у голосі дівчинка їх питала.
І ніхто не спромігся хоч би щось
їй пояснити.
Так вони й поїхали, і Бог перестав усміхатись.

© Meridian Czernowitz
aus: Ніхто нас тут не знає, і ми — нікого
Чернівці: Meridian Czernowitz, 2019

*** [And so they left]

englisch

And so they left, and abandoned the chairs on the street,

and we never had a chance to ask them where they were from.

Other people came to look out of their windows

on the square of the sky, so to say, prayed over.

but they did not pray too diligently, and didn’t believe in much;

perhaps they only believed in a couple of Saturday candles and their circle

of light.

Only their little girl whom they did not tell

to do this, found a white crystal of mountain quartz

in the tea can

between many dusty souvenirs from which

the ethers of emotions evaporated.

It refracted the bezels of rays, transforming them

Into fountains of radiance. The girl said:

God is here.

And nobody could argue

against it.

And so they left. The little girl

kept the treasured bag with God on her lap.

And in the new home, in a hole, from all sides surrounded

by the ribs of other people’s houses, a different light

came to live with them: it did not spread out on the roofs,

did not capture the birds into the shining maelstrom. And the crystal

seemed angry. It did not refract the rays,

did not bring back the radiance.

Will God hear my prayers from another place?

Will he see me here, where I ended up? –

the girls asked with her first grief in her voice.

And nobody could explain anything

to her.

And so they left, and God stopped smiling.


Triptikas

litauisch | Jurgita Jasponytė

I.
Medžiotojo malda

G.Ž.

meldžiasi medžiotojas
nebūna
be reikalo nulietas žemėn
joks šnabždesys, joks garsas
kai meldžiasi medžiotojas
žvėries klausa įskyla
kai meldžiasi medžiotojas
jo vaikas
užveisia ant upės kranto
mažų medinių elnių
gyvą bandą
jo motina
nenuseka kelias dienas
negrįžtančio medžioklio pėdom
rami
pasiuvus apsauginę skrandą
nukanda
žvėries gyslą –
atsiranda
pulsuojanti Jungtis
aplink
visa

ir niekas nebemiršta
tik keičiasi pavidalais

medžioklis baigia maldą.


II.
Žalčio močia

Aš motina
siuvanti lėlę
žaizdas sau pati užsiadanti
aš įtempiu lanką
ir strėlę
įleidžiu giliau
mano adata
skrodžia akmenį, atmintį, mintį –
kraujo takas nubėga
nužaibuoja malankos* per sodą
kažkieno tobulai pasodintą
gal išsiūtą
grįžulo ratais
šienpjoviais ir sietynu
per odą
kraujo dygsnis nubėga –
jei pagaučiau
turbūt būtų nuogas

as jaučiu
mano plaučiuose ošia
įsirangiusi šilo migla

Švento ežeru parplaukiu as
žalčio močia.

Z. 2013 09 01

* Malankos – rytų aukštaičių vilniškių tarme taip vadinamas amalas (žaibas be griaustinio).


III.
lapė

Nežinau
ar esu tavo lapė
nežinau
kas tėkmę paleidžia as
tik žemės rami spalva
vis ryškesnė į rudenio laiką

viskas buvo seniai amžinai
amžinai gali nematyti
nepajust negali
tuštumos
lapams krintant atsiveria viskas
–––––––
koks pilnas laikas
ir kokia tėkmė
jau žinau
kad esu tavo lapė
ir medžioklėj gali
kaip kare
pasikliauti.

© Jurgita Jasponytė
aus: Šaltupė
Vilnius: Lithuanian Writers' Union Publishers, 2014
Audio production: Lithuanian Culture Institute, 2022

Tryptyk

polnisch

I

Modlitwa myśliwego

              G. Ž.


Kiedy myśliwy się modli

żaden szept, żaden dźwięk

nigdy

nie wsiąka w ziemię daremnie

kiedy myśliwy się modli

słuch zwierzęcia pęka

kiedy myśliwy się modli

jego dziecko

wypasa nad rzeką

chmarę

drewnianych jelonków

łowca od kilku dni nie wraca

matka

nie wyrusza jego śladem

spokojna

ubrana w ochronne futro

przegryza

żyłę zwierzęcia

rodzi się

pulsująca jedność

wokół

wszędzie


nikt nie umiera

zmienia się jedynie forma życia


łowca kończy modlitwę.


V. 2011 09 02


II

Wężowa macocha


Jestem matką

szyję lalkę

sama ceruję swoje rany

naciągam cięciwę

i strzała

wbija się głębiej

moja igła

przeszywa kamień, pamięć, myśl –

płynie strużka krwi

małanki* latają

po ogrodzie

ktoś go starannie zaplanował

wyszył na nim

koła Wielkiego Wozu

psy Oriona i plejady

czerwony ścieg ucieka

przez skórę

gdybym go złapała

pewnie byłby nagi


czuję

jak mi w płucach szumi

skłebiona mgła lasu


Przepłynę święte jezioro ja

wężowa matka.


Z. 2013 09 01


* Małanka – w niektórych gwarach określenie na błyskawicę bez grzmotu


III

Lisica


Nie wiem, czy jestem twoją lisicą

nie wiem, kto uwolnił żywioł

jestem tylko barwą ziemi

wyraźnieję wraz z jesienią


wszystko było wieki temu

wieki możesz nie dostrzegać

pustki

nie poczuć nie możesz

lecą liście i otwiera się wszystko

–––––––

jaki pełny czas

i jaki potężny żywioł

już wiem, że jestem twoją lisicą

a polowanie

to bitwa

w której możesz na mnie liczyć.


V. 2013 wiosna – 09 2840 totorių

litauisch | Jurgita Jasponytė

fosilijom į žingsnių atmintį
įaugusi jiems stepė
ir kojos
pratusios atsispirt į balnakilpę
dar nuo senelių gimimo –

čia keturios dešimtys
Omeldešo sūnų
paliko
keturias dešimtis porų
karžygiškų pėdsakų
dar nuo senelių gimimo –
kritimo
į dirvą
iš dausų debesų
iš pirmo pasaulio sprogimo
kurio ritualą kartoja
pavasaris

medžiai
sėjantys rudenį karžygius
primena juos
kadais
vienų metų vieną mėnesį
vieno tėvo pasėtus
į keturias dešimtis moterų

čia -
stepė ir dainuojantis laikas
Vilniaus krašte

juos priemiesčio autobusas
nutraukia
it ploną
pasaulio voratinklį
ir palieka mus
besiblaškančius
nuo mečetės iki
sovietinės parduotuvės
ir jau atrodo
dainuojančio laiko
čia niekad nebuvo

bet viską sujungia
gatve nubėganti
juodbruva mergaitė
ilga kasa.

© Jurgita Jasponytė
aus: Šaltupė
Vilnius: Lithuanian Writers' Union Publishers, 2014
Audio production: Lithuanian Culture Institute, 2022

Сорак Татараў*

weißrussisch

Рудымэнтам у памяць крокаў

укараніўся ім стэп

іх ногі

звыклі напінацца ў стрэмені

яшчэ ад нараджэньня дзядоў


тут чатыры дзесяткі

волатаў-сыноў Амэльдэша

       пакінулі

чатыры дзесяткі пар

адбіткаў ног

яшчэ ад нараджэньня дзядоў

ад падзеньня

         ў глебу

хмарак нябесных

ад першага сусьветнага выбуху

рытуал якога паўтарае

вясна


дрэвы

што восеньню сеюць волатаў

нагадваюць як

аднойчы

ў адзін месяц у адзін год

адзін бацька пасеяў семя

ў чатыры дзесяткі жанчын


тут –

стэп і пявучы час

у паўгадзіны ад Вільні


прыгарадны аўтобус

зьмятае іх

як танюткае павуціньне сьвету


пакідаючы нас

туляцца

ад мячэту

і да сельмагу

і ўжо здаецца

пявучага часу

тут не было ніколі


але ўсё злучае

прабегшы па вуліцы

чарнабровая дзеўчынка

з доўгай касою


---

*Сорак татараў – назва вёскі пад Вільняй, адзін з цэнтраў расьсяленьня татараў у Вялікім Княстве Літоўскім (заўв. пер).பாலாய் நிலவூ பொழிகிறது

tamilisch | Somasundrampillai ‘Sopa’ Pathmanathan

பாலாய் நிலவூ பொழிகிறது – பௌh;ணமி நாள்
ஓராயிரம் நினைவூ நெஞ்சில் அலைமோத….
பாலாய் நிலவூ பொழிகிறது பௌh;ணமி நாள்

முன்னாள் இது போல் முழுநிலவில் முற்றத்துத்
தென்னைமுழுகுகையில் தென்றல் அதைத் தாலாட்டும்
தூரத்தே ஊதும் சுருட்டி மிதந்து வரும்
ஈர மணலில் இருகால் புதைய நெடு
நேரம் கழியூம் நினைப்பேயிலாதுஇ கடல்
ஓரம் கைகோத்தே உலா வருவோம்இ மேலே வான்
நீல விதானம் விhpக்கும்இ விண்மீன்களோ
கோலம் இடும்இ ஓலைக் குடிசையிலே தென்மோடி

ஆட்டுவிக்கும் அண்ணாவி பாடல் உடுக்கோடு
போட்டுலுப்பும் சாமப் பொழுது!

பாலாய் நிலவூ பொழிகிறது பௌh;ணமி நாள்
திங்கள் மூன்றாகச் சிறிதும் மழையில்லை
எங்கள் பயிh; பச்சை எல்லாம் கருகுகையில்இ
வானத்தை நோக்கிக் கழுத்து மிக வலித்துப்
போனதே அன்றிப் புதினம் எதுவூமில்லை

“நீh; வேணும்இ இந்த நிலம் தோண்டவல்ல பல
ஆள் வேணும்” - கூவி அழைக்க இளைஞா; சிலா;
ஆயூதங்கள் ஏந்தி வந்தாh;.  “நீh; கண்டலாதினி நாம்
ஓயூறதே இல்லை” – ஒரு சூள் உரைத்தாh;கள்.


பாலாய் நிலவூ பொழிகிறது – பௌh;ணமிநாள்
நூறாயிரம் அலைகள் மோதி நுரை சிதற
பாலாய் நிலவூ பொழிகிறது பௌh;ணமி நாள்

பச்சைப் பயிரும் பயன் மரமும் தோப்புகளும்
உச்சி கருகி உயிரூசல் ஆடுதல் கண்(டு)
ஏங்கி மனம் நொந்திருந்தோம் எமதின்னல்
தாங்கப் பொறாராய்த் தாமோடி  வந்தாh;கள்
அண்டை அயலாh;! அலவாங்கொடு பாரை
கொண்டு வந்தாh;இ சோற்றுப் பொதியூம் அனுப்பி வைத்தாh;
“ஆகாஇ இவா;கள் போல் ஆh; வருவாh;” என்றுருகி
வீதியெலாம் வாழை நட்டுத் தோரணமும் தொங்கவிட்டு
வாசல் தொறும் பூரண கும்பம் முறையாக வைத்து
மாலை மாpயாதை செய்து வரவேற்றௌம்!
வானத்திருந்தமரா; வந்தது போல் பூhpத்து
மோனத்திருந்தோம் - முழுசாய் இரு மாதம்!
ஊh;திகளில் ஏற்றி ஊh;வலங்கள் செய்வித்தோம்!
பாh; முழுவதும் பாh;க்கப் பவனி பல வந்தோம்!

பாலாய் நிலவூ பொழிகிறது – பௌh;ணமி நாள்

அந்தரத்துத் தேவா; ஒரு நாள் அசுரா;களாய்த்
தொந்தரவூ செய்யத் தொடங்கத் துணுக்குற்றௌம்
நாடொன்று கேட்ட தமிழா; குடியிருக்க
வீடொன்று மில்லாமல் n~ல்லாய் விதைத்தாh;கள்
ஆடு பலி கோழி பலி ஐயோ அணிகலனும்
வீடும் பலியாய்க் கொடுத்து விதிh;விதிh;த்தோம்
நாடு புகுந்தவா;கள் நாளாக நாளாக
வீடு புகுந்தெங்கள் மானம் விலை கேட்டாh;
தண்ணீருக்காகத் தவமிருந்த மக்களைக்
கண்ணீh;க் கடலாட விட்டுக் கதையளந்தாh;!
நீh; காண முன்பு முயன்ற இளைஞா;களை
ஊh; தோறும் தேடி உழக்கி வதைத்தாh;கள்!
பொய்யை மெய்யாகப் புனையூம் முயற்சியிலே
வையம் முழுதும் வலம் வந்து பாh;த்தாh;கள்
அசுரா;களை ஏவி அநியாயம் செய்வித்தாh;
நிசியில் கொலை களவூ நிட்டூரம்இ அம்மம்மா!


“மூன்றாம்பிறை நம் முருங்கை மரத்தடியில்
தோன்றுதுஇ போய்க்கூடித் தொழுகை நடத்துங்கள்”
நாலாம் பிறை கண்டு நாய்படாப் பாடுபட்டோம்
ஓலமிட்டோம் கண்ணீh; உகுத்தோம்இ ஒரு நாளில்
சூறாவளியால் சுழன்று முருங்கை மரம்
பாறஇ நமது பகைவா; மறைந்தாh;கள்!
மீண்டும் இளைஞா; மிடுக்காய்த் தொடங்கினா;
தோண்டஇ ஒரு சிறிதும் சோம்பல் அறியாதாh;!
ஆழத்தே பாறை பிளக்குமொலி அவ்வப்போ(து)
ஈழம் முழுவதும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருக்க –
உண்ட களையில் உறக்கம் கலையூதென
மிண்டிச் சில போ; விசனம் அடைந்தொன்று-
கூடிஒரு திட்டம் கொண்டு வந்தாh;இ நம்மையிவா;
மீறி இது செய்ய விட்டால் வரும் மோசம்!
தாமே பெறுவதுவோ தண்ணீh;? நாமில்லாமல்
ஆமோ ஒரு வாழ்(வூ)? அதனை உணர வைப்போம்
“ஆற்றை மறித்தால் அவா; தம் கிணற்றில் நீh;
ஊற்றும் கிடைக்காது” – உறுதி செய்து கொண்;டாh;கள்.

பச்சைப் பயிரும் பயன் மரமும் தோப்புகளும்
உச்சி கருகி உயிரூசல் ஆடுவதும்
கோயில் குளங்கூடக் குண்டுக் கிலக்காகித்
தீயில் கருகுவதும் கண்டிரங்கா ஜென்மங்கள்
பொழிகின்ற குண்டுகளால் மக்கள் உடல் சிதறி
அழிகின்ற பொல்லா அவலம் இயற்றுபவா;
கொடுமைக்கு முன்னே குனிந்து நடுங்காது
அடிமைத் தளையை அறுத்தெறிய வேண்டாமோ?

தென்னை பனைகள் சிதறுண்டு போனாலும்
என்ன? அதனால் இடிந்து போய் உட்காh;ந்தெம்
ஏலாமை சொல்ல இது நேரம் அல்லஇ இன்று
பாலாய் நிலவூ பொழிகிறது – பௌh;ணமிநாள்

மீண்டும் எமது நிலத்தில் பனை வடலி
தோன்றி நிமிh;க்கஇ துயரம் பொடிபடுக
மீண்டும் அண்ணாவி முழக்கும் உடுக்கின் ஒலி
நீண்ட இரவூப் பொழுதில் நிகழட்டும்!
ஊதும் குழல் பெய் சுருட்டி இனியிரண்டும்
காதும் அமுதம் பொழிக! கடலோரம்
ஈர மணலில் இனிது நாம் நடக்கலாம்
பாலாய் நிலவூ பொழிகிறது – பௌh;ணமிநாள்

(யாழ் மாநாகராட்சி மன்று நடத்திய பௌh;ணமிக் கவியரங்கம்இ 07.06.1990)

© Somasundrampillai ‘Sopa’ Pathmanathan
Audio production: Goethe Institut, 2015

Thoughts on a Full Moon Day

englisch

The full moon pours milk

and a hundred thousand thoughts

surge in the sea of my mind


Once before

at a time like this

the gentle breeze lulled the coconut palms

bathed in moonlight

and music wafted on the silent air

the sky spread out like a blue canopy

under which we walked on the wet sand

holding hands as stars drew designs

while from the thatched hut


a song to the throbbing of drums

rended the midnight hours.


The full moon pours milk

but there has been no rain for three months

And as the sun scorches the crops,

and the tops of trees

Craning our necks

we look up in vain


Hands are needed to dig

to seek water

and we appealed

some young men responded and came armed

and vowed ‘We won’t rest

till we strike water.’

neighbors came with crowbars and pickaxes

and others sent them food


Who else could be so lavish, we thought

and decorated our streets with thoranams

We garlanded them and welcomed them

to the sound of drums


Having received those celestial beings

we took them round in motorcades

we were in a trance for over a month


But one day the gods turned into demons

they pestered us who had asked for a homeland

and our homes were destroyed

The transformed gods had to be appeased

with fowls and goats

with ornaments and houses

and wine and women


Not water but tears welled up

the youth were hunted for trying to dig

an unlawful well

and they went everywhere to give credence

to a pack of lies!


The demons were incited

to rob and steal and loot

we had sought to worship the crescent

through the murunga tree

but the crescent we saw

was on the fourth day

We cried, we wailed


Then one day the cyclone uprooted the murunga tree

and the demons vanished

The youngsters undaunted

started all over again the blasting of rocks


Some complained

that their sleep was disturbed;

they conferred: 

“Without asking us?

A venture unheard of!

We cannot permit such nonsense!”


So the river was blocked

and the well ran dry


Parched crops and scorched groves

broken plams and cracked temples

and the ruined homes

the palmyra is blasted?

This is not the time to moan or mourn.

The full moon pours milk


The palmyra will sprout again

and grow erect

as impetuous as ever

never bending its knee

in the face of oppression


Let the throb of the drums

rend the late night air

Let the melody of the flute

pour nectar in our ears


At last we can walk, burying our feet

once again in the wet sand

The full moon pours milk!


Note :- Hindus consider it auspicious to worship the crescent on the third day after the new moon, but to look at it on the fourth day could bring misfortune.

[Composed on the eve of the departure of the IPKF]

ஊடுபாh;த்தல்

tamilisch | Somasundrampillai ‘Sopa’ Pathmanathan


இப்பொழுதெல்லாம்
கைப்பை விதம் விதம்
ளுநந -  வாசழரபா என்றுசில போ;பெறலாம்!
திறந்து காட்டும் சிரமம் தவிh;க்கலாம்
அடையாள அட்டைஇ அறைத்திறப்பு
எல்லாம்
ஒ – சயல இற்போல் தௌpவாய்த் தொpவதால்
வேகமாகக் கடவைகள் தாண்டலாம்
ளுநந -  வாசழரபா பைகள் போல் யாழ்மக்கள்
ளுநந -  வாசழரபா உடைகள் அணியத் தொடங்கினால்
கடவைகள் தோறும் தடவூதல் ஒழியூம்
பொக்கெற்றில் உள்ள பொருள்கள் எல்லாம்
அப்பட்டமாகத் தொpயூம் ஆயின்
தட்டுதல் - தடவூதல் சற்றே குறையலாம்
ளுநந - வாசழரபா பைகளும் உடைகளும் போல
ளுநந - வாசழரபா மனங்கள் மனிதா;க்கிருந்தால்
எல்லாh; உள்ளமும் ஒ- சயல படம் போல்
தெட்டத் தௌpவாய்த் தொpயத் தொடங்கினால்
பொய்ம்மைஇ வஞ்சகம்இ போலி ஒழிந்து
வையகமே இன்ப மயமாகாதா?
அன்றேல் மனிதன்
சுயரூபங்கள் வெளியே தொpயூம்
பாpநிh;வாண நிலைக்கு நாணி
ஆதாம் ஏவாள் ஒளித்ததுபோல
கண்ணிற் படா அது கரந்துறைவானோ?

© Somasundrampillai ‘Sopa’ Pathmanathan
Audio production: Goethe Institut, 2015

SEE THROUGH

englisch

Look at the range of handbags!

symbols of fashion!

some can be classed

‘see through’

no need to open them

ICs and passes are visible

you can pass through

check – points without delay


Shouldn’t we wear

see – through clothes as well

to facilitate our passage

through check – points?

Our pockets will reveal

Tickets and tags


There won’t be any

groping or probing

patting or petting

searching or trespass

into my person!


Like see – through bags

and see – through clothes

if we are blessed

with see – through hearts

how grand would it be!

If you hearts have nothing to hide

won’t it mean the end of all falsity

deception and hypocrisy?

or

will man

shamed by his ‘nakedness’

hide himself

like Adam and Eve?


அப்பிளும் வெள்ளாpயூம்

tamilisch | Somasundrampillai ‘Sopa’ Pathmanathan


திருநெல்வேலிச் சந்தை
காலை ஏழு மணி
நடைபாதையில் இரண்டு குவியல்கள்
கள்ளிப் பெட்டியின் மேல்
அழகாக அடுக்கப்பட்டிருந்தன அப்பிள்
பக்கத்தே – நிலத்தில் - சாக்கின் மேல்
குவிக்கப்பட்டிருந்தன வெள்ளாp!

புதிய சூழலை
தன் ஸ்பொன்ஜ் கண்ணறை ஊடாக
வியப்போடு பாh;த்த ஒரு அப்பிள்
எந்தச் சலனமுற்றுக் கேட்டது
“நீ யாh;?”

தன் ஊhpல் வந்து
தளுக்கி மினுக்கிக் கொண்டு
தன்னையே யாரென்று கேட்கும்
அப்பிள் மேல் கோபம் வந்தாலும் -
இந்தக் கேள்விகளுக்குப் பழகிப் போனதால்
பொறுமையொடு பதிலளித்தது வெள்ளாp:
“நான் வெள்ளாp!”
“எங்கிருந்து வருகிறாய்?”
“சங்குவேலி!”
“எப்படி வந்து சோ;ந்தாய்?”
“மாட்டு வண்டிலில்”
“அது சாpஇ நீ யாh;?”
வெள்ளாp கேட்டது.

“நான் அப்பிள்”
“எவடம்”
“அவூஸ்திரேலியா”
“எப்படி வந்து சோ;ந்தாய்?”
“கப்பலிலை”
பெருமையோடு சொன்னது அப்பிள்!

வெள்ளாpயின் குடலையை
வியப்போடு பாh;த்த அப்பிள் கேட்டது
“நீ போட்டிருக்கும் சட்டைக்கு என்னபோ;?”
“பனை ஓலை!”
அதை இளக்காரமாகப் பாh;த்தது
ஸ்பொன்ஜ் இல்  பொதிந்திருந்த அப்பிள்
“உன்னை எப்படிச் சாப்பிடுவதாம்?”
“பனங்கட்டியோடு!”
“அப்பஇ உனக்கு இயற்கையான இனிப்பு இல்லை!”
“அப்படியல்லஇ எனக்கும் பனங்கட்டிக்கும் தோது?”
“அதென்னஇ பனை ஓலைஇ பனங்கட்டி என்றுஇ
பனையோடை ஓரே கொண்டாட்டம்?”
“பனை தான் எங்களுக்கு  ஆதாரம்இ பாதுகாப்பு!”

மூன்றாம் நாள்
வெய்யிலின் தாக்கம் அப்பிளில்
வியாபாhp தண்ணீh; தௌpத்தும் பயனில்லை
பனை ஓலைக் குடலையின் குளிh;மையில்
வெள்ளாp பத்திரமாக இருந்தது
ஒருத்தி அதை இருபது ரூபாவூக்கு வாங்கினாள்
அப்பிளை விலை குறைத்து
வியாபாhp கூவூகிறான்
வாங்க ஒருவரும் வரவில்லை
விடைபெற்றபடி வெள்ளாp சொன்னது
“இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால்
எல்லாம் சௌக்கியம்!”

© Somasundrampillai ‘Sopa’ Pathmanathan
Audio production: Goethe Institut, 2015

THE APPLE AND THE CUCUMBER

englisch

Thirunelvely fair

morning seven

on the sidewalk

two hawkers

one has apples

in boxes

neatly arranged - sponged

The other has cucumbers

in Palmyra leaves

piled on gunny bags


An apple surveys

the new environment

through her ‘sponge eyes’

‘Who are you?’ she asks


Annoyed

by the stranger’s question

the cucumber answers

“I ‘m cucumber”

“Where are you from?”

“Sanguveli”

“How did you come?”

“By bullock cart!”


Now it is cucumber’s turn

“Who are you?”

“I’m apple”

“Where are you from?”

“Australia”

“How did you come?”

“By ship”

the apple proudly answers


Looking at the cucumber’s wrapper

apple asks

“What’s the name of your dress?”

“Palmyra leaf”

Casting a derisive glance

at the Palmyra wrapper

the apple – in – sponge asks

“How do they eat you?”

“With Palmyra jaggery”

“So you don’t have natural sweetness?”

“Not exactly. We are made for each other”

“Ok. Why do you always go for Palmyra products?”

“The Palmyra saves us, sustains us”


Third day

The apple lies blistered

by the hot sun

The hawker sprinkles water

No use

The hawker cries; “apple at half price!”

No one cares

The cucumber is fresh

protected by the Palmyra leaf

A woman buys it for Rs.20


The cucumber gives a parting shot:

“Stay in your own land

You will have nothing to worry”.


Inventar der Welt

deutsch | Hendrik Jackson

Wanderschaft ? Stimmen? (sirrende Drähte) – sahst du beim Landen:
                                                                                                              himmelwärts
  im Flieger gehörtest du vielleicht zum Inventar der Welt, in den Augen
                                                                                                                 des Kindes.
erst liegt das Panorama da wie eine Eidechse, dann plötzlich wischt es vorüber
  eine stufenlose Verminderung der Intensitäten, im Glas schimmerte Angst
(bobeobi peli guby) summtest du. so oder so beseelen wir nur fremde
                                                                                                                   Interieurs
  leuchten zwischen globalen Leerstellen (Strohfeuer von Puppen). aber
an Schwermut zu saugen oder den Zaunkönig zum Vogel des Jahres zu krönen
   – ist eines. wie in Endlosschleifen, verhangener Ausnahmezustand:
völlig benebelt (ein mail) – brennt der Herbst auf – weht aus der Tür des
                                                                                                                     Cockpits

© Kookbooks, 2006
aus: Dunkelströme. Gedichte
Idstein: Kookbooks, 2006
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

инвентарь мира

russisch

странствие? голоса? (звенящие провода) ― приземляясь, ты глядел: к

                                                         небесам

   сидя в самолете ты, наверное, относился к инвентарю мира, в глазах

                                                        ребенка.

сначала панорама лежит как ящерица, потом вдруг ускользает

   плавное сокращение интенсивности, в стекле поблескивал страх

(бобэоби пели губы) бормотал ты. мы всего лишь оживляем чужие

                                                      интерьеры

   блестим среди глобальных пустых мест (чучела в пламени). но

сосать тоску или короновать королька птицей года

   – все одно. как в бесконечной петле, выведенное чрезвычайное

                                                     положение:

задурманено (и мэйл) - воспламеняется осень – дует из двери кокпита


kroppzeug; (hieronymus bosch)

deutsch | Hendrik Jackson

kleine kohorten tragen durch die tage flaggen eifrig bergan, kroppzeug
mit der doppelklaue der raffsucht; warte ich derweil auf die ein oder
andere abzweigung (...............................................................
...........) zuweilen auch flattern der planen und _
leere spiele ohne emblematik und _
sonne an der schulter

© Hendrik Jackson
aus: einflüsterungen von seitlich. Gedichte.
Berlin: Morpheo Verlag , 2001
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

söpredék; (hieronymus bosch)

ungarisch

kis hordák visznek szorgosan felfelé zászlókat a napokon keresztül, söpredék

a prédavágy dupla horgával; miközben én egyik vagy másik

útelágazásra várok………………..............………………

……………… néha ponyvák is csapódnak és

emblémák nélküli üres játékok és

a vállra hulló nap.


İHANET PERİSİNİN SOĞUK SARAYI

türkisch | Tugrul Tanyol

ayaklarını soğuk suya değdiriyor
suyun içinden kendisine bakan kendisini seviyor
hızla koştuğu kayalıklardan
bir martı uçuyor
içine doğan yoldan bir atlı ona yaklaşıyor
atın soluğunu yanaklarında duyuyor
yanaklarından göğüsuçlarına düşen bir ter damlasında
atın koştuğu bütün kıtalardaki nal izlerini görüyor
ve karnının gerilen derisinde
bitmek tükenmek bilmeyen tamtamların uğultusunu

ayaklarının değdiği soğuk sulardan
bir sevgi halkası yaratıp ötelere fırlatıyor
ve o halkalara yakalanan erkeklerin
gözlerini kör eden ışıktan bir ejder şekilleniyor
beklemek için o tutsak ruhları

o tutsak ruhların ormanında
kaç ağaç kurtuluş olabilirdi?
dalların keskin uçlarında
kurusun diye güneşe doğru kalpler
ve serçelerin dik gagalarıyla
oyup çıkardıkları boşluklarda
olmayan gözleriyle geçmişe bakan nice adam
şimdi ihanet perisinin soğuk sarayını bekliyor

o ayaklarına bir değip bir değmeyen sularla oynuyor
o suyun dağılan berraklığındaki gülüşüne bakıyor
kış yaraların üstüne buzdan saraylar dikiyor
ve yara buzun içinde sonsuza dek kanıyor,
ihanet perisinin soğuk sarayında
kadın adını buluyor
ve erkek taşa dönüşüyor

© Tugrul Tanyol
Audio production: EDISIAM / T.Tanyol 2004

THE COLD PALACE OF THE FAITHLESS NYMPH

englisch

She dabbles her feet in the chill water

loving her water-image that looks at herself,

a seagull flies

from the rocks where she runs,

a rider suddenly is on her,

she feels the horse’s breath on her cheeks

and in one bead of sweat that falls from its cheeks

to her nipples

she traces its footprints through all the continents it crossed.

In the taut skin of its belly she hears

the boom and throb of never-ending drums.


From the chill waters where her feet are dipped

she creates a love-ring and casts it wide;

from the light that blinds men’s eyes

who are caught in those rings

a dragon takes shape

and waits for those captive souls.


In that forest of captive souls

how many trees could escape?

Hearts hang in the sun to dry

on the sharp-pointed branches,

many a sightless man looking at the past

through hollows gouged

by sharp-beaked sparrows,

now waits for the cold palace of the faithless nymph.


Playfully dabbling her feet in the water

she looks at its scatter of limpid laughter,

she builds palaces of ice over winter’s wounds,

under the ice the wound bleeds endlessly.

In the cold palace of the faithless nymph

woman finds herself

and man is turned to stone.


ITZETA

katalanisch | Núria Martínez-Vernis

Itzeta: De raça, d'espècie tal com laietans íbers asteques i Itzetes.

Itzetes volen,
Itzetes diuen,
Itzetes riuen endreçadament per una terra erma.
Itzetes són els que tanquen,
vigilen darrere. Els de les bales de palla, udols, i paisatges fantasmes
per una extinció, una revelació, una guerra,
lluita oberta que retranca en ferida,
obre ferida,
tanca ferida,
obre fer,
dóna fe,
dóna dona:
mossa en guerra,
salut a ca l'altre, i aquí feina!

Itzetes tanquen grup,
Itzetes recullen,
replanten i marxen.
Itzetes tanquen grup,
recullen replanten i marxen.

Davant ca, l'altre, les vaques sagrades, soldat guerrer vaquer: itzeta!
Que una veritat és meva, ràbia i entusiasme,
bales de palla, udols, i paisatges de cavalls.

L'Itzeta,
el primer últim,
el darrer primer,
pels plecs de gris que entesten sol. Jo foc
i aquí feina,
guerra d'ossos que desperta puntual: perquè s'esmorza

Itzetes tanquen grup, bales de palla i vaixells fantasmes,
caminar de corb que fa recte,
un passa frec a frec pel secret itzeta,
cor que ha resol un càlcul d'enyorança, sí,
aquí itzetes
com laietans ibers i asteques.

Itzetes tanquen grup, replanten i marxen.

© Núria Martínez-Vernis
Audio production: institut ramon llull

ITZETA

englisch

Itzeta: Of race, of species like Laietani Iberians Aztecs and

Itzetes


Itzetes want,

Itzetes say,

Itzetes laugh tidily through a wilderness.

Itzetes are those who close,

watch their backs. The ones of straw bullets, howls and landscapes

ghosts

through an extinction, a revelation, a war,

open struggle that hobbles into wound,

open wound,

close wound,

open do,

donate faith,

donate woman:

wench in war,

health in the other house, here it’s fag!


Itzetes close group,

Itzetes gather up,

replant and off they go.

Itzetes close group,

gather up replant and off they go.


Before house, other house, holy cows, soldier warrior cowboy:

itzeta!

So a truth is mine, rage and zest,

straw bullets, howls and landscapes of horses.


Itzeta,

the first last,

the last first,

through pleats of grey set on sun. I fire

and here fag,

war of bones that punctually awakes: for it breakfasts.


Itzetes close group, bullets of straw and ghostly ships,

walking by curve going straight,

one brushes by the secret of itzeta,

heart that’s resolved a calculus of pining, yes,

here itzetes


like Laietani Iberians and Aztecs.


Itzetes close group, replant and off they go.


De Straten

niederländisch | Erik Spinoy

Vogels vliegen op

naar vreemd geworden takken. De zon
hangt laag. De tijd bewijst zich en
plukt loof, bederf - de vruchten
van zichzelf, maar steeds opnieuw en

anders. Geen jaar is vergelijkbaar
met een ander jaar, tenzij door
weglating, verzwijgen. Elk seizoen is
slechts zichzelf en al wat

namen draagt ontsnapt. Zodat er
enkel deze herfst is en dat maar
voor heel even. Zoals de rook
boven het brandend loof meteen

verwaait. Zoals de straten amper nat zijn
na een bui.

© Manteau
aus: De Jagers in de sneeuw
Antwerpen: Manteau, 1986
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

The streets

englisch

Birds fly up


to the unfamiliar branches. The sun

hangs low. Time has revealed itself

and picked leaves, decay - the fruit

of itself, but each time new and


differently. No year is

like another, except in what is

missing, or concealed. Each season is

only itself, and escapes from all


that wears a name. So there is

only this autumn, and that only

for a short time. As the fire

above the burning leaves suddenly


blows out. As the streets are barely wet

after a shower.


悼念之问题

chinesisch | XI Chuan

一只蚂蚁死去,无人悼念
一只鸟死去,无人悼念除非是朱鹮
一只猴子死去,猴子们悼念它
一只猴子死去,天灵盖被人撬开
一条鲨鱼死去,另一条鲨鱼继续奔游
一只老虎死去,有人悼念是悼念自己
一个人死去,有人悼念有人不悼念
一个人死去,有人悼念有人甚至鼓掌
一代人死去,下一代基本不悼念
一个国家死去,常常只留下轶事
连轶事都不留下的定非真正的国家
若非真正的国家,它死去无人悼念
无人悼念,风就白白地刮
河就白白地流,白白地冲刷岩石
白白地运动波光,白白地制造浪沫
河死去,轮不到人来悼念
风死去,轮不到人来悼念
河与风相伴到大海,大海广阔如庄子
广阔的大海死去,你也得死
龙王爷死去,你也得死
月亮不悼念,月亮上无人
星星不悼念,星星不是血肉
2014.11.11

© XI Chuan
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Mourning Problems

englisch

an ant dies, and no one mourns

a bird dies, and no one mourns if it isn’t a crested ibis

a monkey dies, and monkeys mourn

a monkey dies, and people pry open its skull

a shark dies, and another shark keeps swimming

a tiger dies, and some people mourning are mourning themselves

a person dies, and some people mourn and some people don’t

a person dies, and some people mourn and some even applaud

a generation dies, and the next generation doesn’t really mourn

a country dies, most of the time just leaving apocrypha

a country that doesn’t leave apocrypha wasn’t a real country

if it wasn’t a real country, when it dies no one mourns

no one mourns, and the wind blows in vain

rivers flow in vain, washing over rocks in vain

glistening in vain, making vain ripples

the river dies, and there’s no one left to mourn

the wind dies, and there’s no one left to mourn

the river and wind make their way to the sea, the sea as vast as in Zhuangzi

the vast sea dies, and you will have to die

the dragon king dies, and you will have to die

the moon doesn’t mourn, there’s no one on the moon

the stars don’t mourn, the stars aren’t flesh and blood


November 11, 2014


尽量不陈词滥调地说说飞翔

chinesisch | XI Chuan

每回思欲飞翔  都感身体沉重
每回奋力起飞  顶多腾空五尺

然后坠地  露出本相

有回我高飞到九尺  瞬间心生苍茫
落地摔疼屁股  屁股大骂心脏

偶夜梦里悬空  由树梢跃升楼顶
由楼顶登脚而起  见半月在我左手

我浴三光即永光  我入黑暗遇无人

怀落寞而归床  上厕所而冲水

次日回味  一声不响
走路  被一男孩叫“爷爷”

问孙子“你叫啥” 回说“我叫飞翔”
2014.11

© XI Chuan
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Trying to Talk about Flying without Using Clichés

englisch

every time I think of flying  my body feels heavy

every time I try a takeoff  I soar five feet, no higher


then fall to the ground  revealing my true self


one time I reached nine feet  boundlessness filling my heart

but bruising my ass when I crashed down  and my ass cursed my heart


one night I dreamt of floating  from treetop to rooftop

and from rooftop ascending upward  half moon at my left hand


bathing in the eternal shine of the stars  entering darkness meeting no one


and then back to bed in solitude  I went to the bathroom and flushed the toilet


thinking back the next day  without even the echo of a sound

walking down the street  a boy called me Grandpa


and I asked What’s your name, 孙子,  he said My name is Flight

                        Nov. 11, 2014


אנחנו אנחנו

hebräisch | Anat Zecharia

אֲנָשִׁים אַחִים אֲנַחְנוּ
אֲנַחְנוּ בְּשֵׁם
אֲנַחְנוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר.
אַתֶּם וַאֲנַחְנוּ אַחִים בְּנֵי אָבִינוּ,
גַּם אַתֶּם גַּם אֲנַחְנוּ
רָאשֵׁינוּ בְּרִגְבֵי אַדְמָתֵנוּ.
וְהִנֵּה אֲנַחְנוּ מְאַלְּמִים אֲלֻמִּים בְּתוֹ הַשָּׂדֶה
הִנֵּה אֲנַחְנוּ מְחוֹלְלִים לִפְנֵי גּֽבָעוֹת
שׁוֹחֲטִים לְשֵׁם הָרִים
אֲנַחְנוּ בּוֹנִים אֶת הַחוֹמָה
אֲנַחְנוּ יוֹשְׁבִים פֹּה
אַתֶּם יוֹשְׁבִים פֹּה
אֲנַחְנוּ יוֹשְׁבִים שָׁם
וְאֵי נַעֲמֹד?
אֲנַחְנוּ פָּשַׁטְנוּ שָׂרַפְנוּ בָּאֵשׁ
כֻּלָּנוּ פֹּה חַיִּים.
אֲנַחְנוּ כּוֹבְשִׁים
הִנֵּה אֲנַחְנוּ עוֹבְרִים
מַצְבִּיעִים בָּאֶצְבַּע.
וְיֵשׁ אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ אוֹמְרִים בָּנֵינוּ וּבְנוֹתֵינוּ
וְיֵשׁ אֲשֶׁר אַתֶּם אוֹמְרִים שְׂדוֹתֵינוּ וּכְרָמֵינוּ וּבָתֵּינוּ.
אֲבָל אֲנַחְנוּ בַּבַּיִת.
אֲנָשִׁים נְקִיִּים אֲנַחְנוּ
עוֹשִׂים פֹּה הַיּוֹם
אִישׁ כָּל הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו.
אֲנַחְנוּ מִתְכַּנְּסִים תַּחַת
תִּקְוַת חוּט הַשָּׁנִי בַּחַלּוֹן
אֲנַחְנוּ מְחַפִּים עֵינַיִם,
מַפְשִׁילִים שַׁרְווּלִים
אֲנַחְנוּ חוֹרֽצִים בְּלַהַב
דָּם חוֹסֵך זֵעָה
אֲנַחְנוּ אוֹמְרִים חוּשׁוּ אַחִים חוּשׁוּ
נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר,
כֵּנִים אֲנַחְנוּ
אֲנַחְנוּ אֲנַחְנוּ.

© Anat Zecharia
Audio production: Haus für Poesie, 2017

US

englisch

We are brothers

we are in the name of

we are in the place God spoke of.

You and we are brothers children of our fathers

you and we also

our heads in the clods of our earth.

And here we are binding sheaves of wheat in the field [*]

here we dance before hills

slaughter mountains in the name of God [**]

we build the wall

we sit here

you sit here

we sit there

and how will we rise?

We raided, set on fire

we are all alive here.

We conquer

here we are passing through

pointing with a finger.

And there are those of us who say our sons our daughters

and those of you who say our fields our vines and our homes.

But we are at home.

We are unsoiled people

passing the days here

each honest in his own eyes.

We gather in hopes of a line of scarlet thread in the window[***]

we cover our eyes,

roll up sleeves

we cut with a blade,

blood saves sweat

we say hurry brothers hurry

the strength of Israel does not lie [****]

we’re sincere

we’re together._____


[*] Genesis 37:7 – Joseph has a dream that disturbs his brothers: “For, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf.” [KJV]


[**] According to the Code of Maimonides (2:14), the ritual slaughter of animals may not be made in the name of natural entities such as hills, seas, stars, etc., even if no worship of them is intended; it is also

unacceptable to slaughter animals in the name of the presumed spiritual sources of such natural phenomena. 


[***] Joshua 2:1-22 – A scarlet thread in a window is the signal to protect Rahab, a prostitute who aided Joshua’s spies in Jericho.


[****] Samuel I 15:29 [JPS]


חייל

hebräisch | Sabina Messeg

עַכְשָׁו יַלְדִּי  הוֹלֵךְ  בַּחֹשֶׁךְ  אֶת הָאָרֶץ
 מִתְאַמֵּן לַגָּרוּעַ  מִכָּל .

יַלְדִּי הַטּוֹב,  הָרַךְ ,  נָסִיךְ שָׁמוּר מִן הָעוֹלָם הַזּוֹל
בְּתוֹךְ תֵּבַת-הַתַּכְשִׁיטִים  הַמַּפְלִיגָה
 עַל פְּנֵי מַבּוּל תְּמִידִי

יַלְדִּי,  שֶׁלֹּא  סִפַּרְתִּי לוֹ  אֶת  כִּפָּה אֲדֻמָּה
שֶׁלֹּא לְהַבְהִילוֹ   בְּבֶטֶן חֲתוּכָה,
  בְּצַּיָּדִים

 חוֹתֵךְ  דַּרְכּוֹ  בַּסְּבַךְ
 כָּל  עוֹד  נַפְשׁוֹ

לוֹמֵד  לִהְיוֹת

 זְאֵב.

© Sabina Messeg
Audio production: Amir Or, 2013

Soldier

englisch

My little boy is now pacing the earth

immersed in darkness 

training for the

worst.


My tender son, the mild one –little prince

sheltered from the vulgar world

in the precious ark

forever floating

                        on a perpetual flood


The child I didn’t read Red Riding Hood to

so as not to alarm him

 with slashed bellies

 and blood --


is now cutting his way through the thicket

crawling on all four

learning  to be

a wolf.


'סִּירָה בַּת אַלְפַּיִם'

hebräisch | Sabina Messeg

הַ 'סִּירָה בַּת אַלְפַּיִם'
הַמְּחַקָּה  אֶת סִירָתוֹ שֶׁל יֵשׁוּ
 מֵחַכָּה  לְהַעֲבִיר אוֹתָנוּ
                             חֲוָיָה
 לֹא אֶת  הַיָּם.

הַיָּם-שֶׁל-הַיּוֹם
 הוּא דָּבָר-שֶׁל-מַה-בְּכָךְ :
 מִפְלָס , מוֹבִיל-אַרְצִי , זִהוּם -הַסְּבִיבָה, מִסְעָדוֹת
 שֶׁאֵינָן   סוֹעֲדוֹת אֶת הַלֵּב
עַל טַיֶּלֶת  קְצָרָה.

 הַיָּם-שֶׁל-אָז
הָיָה    אָהֲבָה  , נִסִּים ,  בְּרִית רִאשׁוֹנָה  ,בְּרִית שְׁנִיָּה ,
עֲלִיָּה אֶל   הַר הָאֹשֶׁר
                  עִם עֲנִיֵּי הָרוּחַ,
 וַעֲלִיָּה רִאשׁוֹנָה
וַעֲלִיָּה שְׁנִיָּה
   וְכִּנֶּרֶת  שֶׁל   מַעֲלָה
 (אִם כִּי מִתַּחַת לִפְנֵי הַיָּם הַתִּיכוֹן)

אֵין זֹאת כִּי   תַּיָּרוּת
            הִיא  הַתּוֹרָה  הַחֲדָשָׁה --
 הַקַּש
ׁ

© Sabina Messeg
Audio production: Amir Or, 2013

The ‘2000 years boat’

englisch

See, the ‘2000 years boat’ 

  that may have been   the boat of Jesus

Is ready to take us for an 'experience'  

                                not a crossing of the sea.


See, the sea of today

is a trife:

     water shortage ,

         national conduit,

          environmental pollution,

                                        restaurants

that do not restore the heart  

on a short promenade.


the sea of those days

was love, miracles, first testament,

                             second testament,

                  and climbing the mount of beatitude

                             with those who will inherit the earththen waves of pioneers: first wave, second wave

and all the rest, in a row,

shaking the chains of the past

                        starting the farms,       

      dancing the Hora…

            

-   -  -


it must be that Turism

is the new Tora,

the very last

          Strow.


Ein Mittag im Dorf macht noch kein Gedicht

deutsch | Nicolas Born

hier haben wir es aber schon
es ist aus dem Fenster gesehen und auch
        von innen
ein braunes altes Sofa kommt vor
        das war schon die Stelle mit dem Sofa
es wird nie richtig anwachsen
wie auch die Schwarzwaldtanne nicht anwächst.
        Der Ort ist übel
was machen wir damit wenn wir in den Städten
        das NEUE LEBEN anfangen
wenn wir die Städte platzen und auffliegen lassen
        zugunsten einer Liebesgeschichte?
Jetzt muß ich aufpassen daß ich nicht anwachse
eine graue Dachrinne geht um das Haus so wie du
um mich herumgehst als wäre ich angewachsen:
        »Soll ich die Gardinen heute waschen
oder morgen oder geht es noch?«
        »Laß doch Mutter ich fahre ja morgen wieder.«
Sie sieht erstaunt auf: »Morgen schon wieder?«
Ich streife sie mit einem melancholischen Blick
dann die Teppichstange im Garten auf der jetzt drei
        kleinere Vögel angewachsen sind.
In diesem Augenblick schaltet sich im Keller
        die Heizung an.
»Es wird gleich wieder wärmer« sagt sie
und dabei geht eine große Wärme von ihr aus.

© Wallstein Verlag
aus: Das Auge des Entdeckers
Göttingen : Wallstein Verlag, 2004
ISBN: 3-89244-824-8
Audio production: Sender Freies Berlin / Radio Berlin Brandenburg - Auskünfte: Autoren im Dialog ca. 1971 – Nicolas Born

uma aldeia ao meio-dia…

portugiesisch

uma aldeia ao meio-dia não é ainda um poema  

         mas eis que o temos  aqui

 visto da janela e também          

         de dentro

 há  nele um velho sofá castanho

         agui já está a referência ao sofá

 nunca conseguira criar raizes a série

 do mesmo modo que o abeto da floresta negra nunca cria raizes.


         o terreno é mau

 que faremos com ele quando nas cidades

         iniciarmos a   n o v a   v i d a

quando fizermos estoirar e ir pelos ares as cidades

         em favor ruma história de amor?

agora sou eu quem tem de ter cuidado para não criar raizes

a toda a volta da casa corre uma goteira cinzenta tal como tu

                                                         

andas à minha volta como se eu tivesse criado raizes:

         "achas que lav hoje as cortinas

ou amanhã, ou ainda estão boas?"

         "deixa lá, mãe, eu amanhã vou-me embora outra vez."

surpreendida, ela levanta os olhos: "amanhã já, tão cedo?"

deito-lhe um olhar fugidio e melancólico           

e outro a armação para bater tapetes, no quintal, onde

         agora três pequenos pássaros criaram raizes,

neste momento dispara na cave o automático

         do aquecimento.

"daqui a pouco já fica mais quente" diz ela

e ao dizê-lo irradia um calor imenso.

© instituto-goethe salvador – bahia

西川省纪行

chinesisch | XI Chuan

满街的胡琴啊  满街的唱。
满街的小买卖  大喇喇的天。
满街的闺女  都叫翠兰。
满街的大妈  热情的脸。

满街的好人  这不是天堂。
做坏人到头来  必孤单。
信神的头顶着  白帽子。
不信神的也一溜  端着饭碗。

满城的小鸟  想吃羊肉。
三万只绵羊  往城里赶。
看得毛驴大叔们  出冷汗。
一泡泡驴尿  尿街边。

所以随地小便的  是驴下的,
就像缺心眼儿的  全是马养的。
那坑人害人的  如何比?
定是骡子群里  长大的。

手抓手的男女  是褪了色的。
喝酒骂人  是祖传的。
奥迪A6  是奔汉朝的。
刚出厂的旧三轮  是电动的。

亮花花的太阳光  急刹刹的雨,
沙葱韭菜  可劲地绿。
一根筋的黄河  它不回头。
你小子开心  就扒开嗓子吼。

你小子不开心  也扒开嗓子吼。
当知有命无心  不忧愁。
忽然满城的麻将  全开打。
满街的下一代  玩不够。
                                            2014.8.19

© XI Chuan
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Travels in Xichuan Province

englisch

Everywhere the erhu all about the street  oh the whole street singing.

Everywhere the peddlers all about the street  the great big sky.

Everywhere the daughters all about the street  each one named Jade Orchid.

Everywhere the aunties all about the street  all with eager faces.


Everywhere good people all about the street  but this isn’t heaven.

Each and every bad man  always ends up lonely.

On each head of each believer  a little white cap.

The nonbelievers sneak off too  with their bowls in hand.


Everywhere little birds all about the city  hungering for mutton.

Thirty thousand lambs and lambs  stampeding to the city.

When the donkeys see it  they break out in cold sweat.

Streams of donkey piss  trickling down the street.


So if you pee in public  you descend from donkeys,

Just like if you are insolent  you were raised by horses.

But the deceitful and the harmful  what about them?

I say they must have grown up  in a pack of mules.


Boys and girls hold hands  they’re wearing faded colors.

The drinking and the swearing  are ancestral tradition.

Each and every Audi A6  is driving to the Han Dynasty.

Newly produced old tricycles  come with electric motors.


All the dazzling sunlight  all the driving rain,

Chives and sandy scallion  all a vigorous green.

The pigheaded Yellow River  never looks back.

If you’re feeling happy kid  then open your mouth and howl.


Open your mouth and howl kid  if you aren’t happy.

You won’t be depressed kid  living without a heart.

Mahjong games throughout the city  suddenly break out.

The next generation on the street  can never get enough.

                                                                                 August 19, 2014


Wenteling XVII

niederländisch | Lies Van Gasse

Deze avond, wanneer de lucht zingt als bloed
en het laken scheurt, zit zij kaal op de einder.

Wij kunnen recht in haar hart kijken.

De wind is zwak en veranderlijk.
Ze knipt paarden en dames.

Deze avond, wanneer stenen splijten
en zij het haar als touwen rond zich draagt,
zien wij u staan.

U kan in een muur van water veranderen.

Het zijn de laatste uren
die haar in de vernieling zuigen,
maar u schijnt licht in het middelpunt.

Ze zit haar mannen op het vel,
gooit trossen los, steekt over,
bevaart een beter leven.

Ze zal niet meer zingen,
leest uw schaduw
op de wand die haar omsluit.

Ze kan ballen.
Het houdt haar warm.

Dus deze avond,
wanneer zij in het donker overzwemt
als een kuiken dat zijn ei niet vindt,
bergt geen man zijn meisje.

Waarom zou men zoeken?

Ze zal zich om u heen slaan
als zacht touw.

Ze zal u omhelzen als draad.

En zo,
het jong,
het nest

en al het grind daartussen
zit als een kleine veer in haar
die soms tot vleugels groeit.

Ik heb geen stok onder uw taal
en ik weet niet waar het schip zal stranden,
of de rivier zich inwaarts trekt,

maar wat het mooiste zweeft, valt hard.

Niets hiervan is noodzakelijk.
Wij hebben een wak te vullen in elkaar.

© Lies Van Gasse
aus: Wenteling
Uitgeverij Wereldbibliotheek, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Révolution XVII

französisch

Ce soir, quand le ciel chantera comme le sang

et que le drap se déchirera, elle sera assise chauve sur l’horizon.


Nous pouvons voir droit dans son cœur.


Le vent est faible et changeant.

Elle coiffe les chevaux et les dames.


Ce soir, quand les pierres se fendront

et qu’elle s’enveloppera de ses cheveux comme de cordes

nous vous verrons.


Vous pouvez changer en un mur d’eau.


Ce sont les dernières heures

qui l’aspirent vers la destruction,

mais vous semblez léger au centre.


Elle cherche des poux à ses hommes,

largue des amarres, traverse,

vogue sur une vie meilleure.


Elle ne chantera plus,

lit votre ombre

sur le mur qui la ceint.


Elle peut jouer au ballon.

Ça lui tient chaud.


Donc ce soir,

quand elle traversera à la nage dans le noir

comme un poussin qui ne trouve pas son œuf,

pas un homme ne sauvera sa douce.


Pourquoi chercherait-on?


Elle s’enveloppera de vous

comme d’une corde douce.


Elle vous embrassera comme du fil.


Et ainsi,

le petit,

le nidet


tout le gravier qui s’y mêle

est en elle comme une petite plume

qui pousse parfois et forme des ailes.


Je n’ai pas d’aiguillon pour votre parler

et j’ignore où échouera le bateau,

si le fleuve se retire vers l’intérieur,


mais ce qui plane le mieux, chute lourdement.


Rien de tout cela n’est nécessaire.

Nous avons une trouée à combler l’un dans l’autre.


Wenteling XVIII

niederländisch | Lies Van Gasse

Deze nacht, tussen vuisten waar kruin op groeit
en een wit applaus op onze wanden,

wil ik vallen als glas.

Ik zal zelfloos aan u zijn
met in mijn hoofd een open spier
die haar geluk pakt.

Ik ben een wilde die de weg niet weet
op deze zacht gemaasde wand.

Mijn wereld is een zwaktebod.
In deze bossen ontgin ik mijn hart.

Dus deze nacht,
wanneer bomen in mijn ogen groeien
en elke tak mij sluit,

zet ik mijn potlood in het zand
en in de wereld.

Er zijn zachtere vormen van geleidelijkheid.
Het schijnt na tijden te verdorren.

Zo ben ik een nestkastje vol mensen
onder oude stenen bogen.

Er staan drie mannen aan de oever.
Soms kruipen de mannen op het dak.

Deze nacht rijd ik mij vast
in het alfabet van mijn herinnering

en hoe zacht ik ook wil vallen,
er zijn geen netten.

Lijnen zijn een afscheid van wat open lag
en vastgereden in het middelpunt

kan ik wel iets verbergen,
maar niet dit laatste akkerland.

Ik wil vrij zijn binnenin,
ook deze nacht.
en ademen, opnieuw beginnen.

© Lies Van Gasse
aus: Wenteling
Uitgeverij Wereldbibliotheek, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Révolution XVIII

französisch

Cette nuit, parmi des poings où pousse de la calotte

et des applaudissements blancs sur nos murs,


je veux chuter comme du verre.


Dénuée de moi je serai vôtre

et dans ma tête un muscle ouvert

qui saisit son bonheur.


Je suis une sauvage qui ignore le chemin

sur cette paroi doucement remmaillée.


Mon monde est un aveu de faiblesse.

Dans ces forêts je défriche mon cœur.


Donc cette nuit,

quand des arbres pousseront dans mes yeux

et que chaque branche me fermera,


je planterai mon crayon dans le sable

et dans le monde.


Il y a des formes de progressivité plus douces.

Il paraît qu’après une éternité ça se fane.


Ainsi je suis un nichoir plein de gens

sous de vieilles arches en pierre.


Trois hommes se tiennent sur la rive.

Parfois, les hommes grimpent sur le toit.


Cette nuit je m’enferre

dans l’alphabet de mon souveniret


j’ai beau vouloir tomber doucement,

il n’y a pas de filets.


Les lignes sont un adieu à ce qui était ouvert

et enferrée dans le centre


je peux bien cacher quelque chose,

mais pas ces dernières terres arables.


Je veux être libre à l’intérieur,

cette nuit encore.

Et respirer, recommencer.


Wenteling XXI

niederländisch | Lies Van Gasse

Deze ochtend, toen ik na jaren boven kwam,
waren mijn haren nat,
groeiden er schubben onder mijn oksels.

Hitte rustte op de huid
als een vals akkoord.
De poppen lagen bloot.

Maden vraten aan mijn vingers
en het groeien kostte tijd.

Toen ook mijn ogen open gingen,
kwam de zon op. Padden zwegen plots.

Ik had bijna spijt.

Er was een gordijn dat mij het zicht benam
en mijn vinnen zogen aan.

Ik had niets geleerd, maar deze lente
gaf mij dode takken en een zacht moeras.
Meer had ik niet nodig.

Ik bedacht dat zelfs de grootste vissen
pijn zuigen, dat het zachtste land bevaarbaar is.

Ik bedacht dat waar de eindes elkaar raken,
niets nog wat wil zeggen.

Er zitten vreemde stromingen in ons,
die ons in hoogtes en dieptes trekken,

maar na jaren van traagheid lopen we snel over.

Wij varen naar het einde.
Honger trekt.

Ik ben een mast die woorden vangt,
de touwen hard, maar strak.

© Lies Van Gasse
aus: Wenteling
Uitgeverij Wereldbibliotheek, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Révolution XXI

französisch

Ce matin, en refaisant surface après des années,

mes cheveux étaient mouillés,

des écailles poussaient sous mes aisselles.


La chaleur reposait sur la peau

comme un faux accord.

Les pupes étaient à découvert.


Des asticots rongeaient mes doigts

et la croissance prenait du temps.


Lorsque mes yeux s’ouvrirent aussi,

le soleil se leva. Des crapauds se turent soudain.


Je faillis regretter.


Il y avait un rideau qui me coupait la vue

et mes nageoires aspiraient.


Je n‘avais rien appris, mais ce printemps

me donna des branches mortes et un doux marécage.

Cela me suffit.


Je me disais que même les plus gros poissons

aspirent la douleur, que la terre la plus douce est navigable.


Je me disais que là où les fins se touchent

plus rien ne veut dire quoi que ce soit.


Il y a de drôles de courants en nous,

qui nous tirent vers les hauteurs et les profondeurs,


mais après des années de lenteur nous débordons vite.


Nous voguons vers la fin.

La faim tiraille.


Je suis un mât qui capte des mots,

les cordes dures, mais tendues.


عبـث

arabisch | Galal Alahmadi


أرسم رجلاً وحيداً مثلي, على الحائط,
ثمّ أخاف أن أشعر بالوحدة مثله ..
فأرسم بجانبه فراشة,
ثمّ أخاف أن تطير ..
فأرسم أربعة جدران ,
ثمّ أخاف علينا من الحزن ..
فأرسم غيمةً في الذاكرة,
ثمّ أخاف من غربان الأسئلة ..
فأرسم مكيدةً,
ثمّ أخاف أن ينجح الأمر..
فأرسم شجرةً من بعيد لا تبالي بما يحدث, ثمّ أخاف أن يصدّق ما يحدث ..
فأرسم قمراً يقضمه النّـدم,
ثمّ أخاف أن تشغله القصيدة ..
فلا أرسم شيئاً,
ثمّ أخاف أن يكتشف الشّـكّ ..
فأرسم باباً موصداً بعنايةٍ,
ثمّ أخاف أن يعتاد على الفشل
فأرسم له حقيبةً, في داخلها حقيبةٌ, في داخلها مفتاح, ثمّ أخاف أن يدرك السَّـرَّ ..
فأرسم خلف الباب هاويةً,
ثمّ أخاف على كبريائي من جنونه ..
فأرسم بومةً تسكن كتفه الأيمن,
ثمّ أخاف أن يبالغ بالحكمة ..
فأرسم ذئباً في رئته اليسرى,
ثمّ أخاف أن ينتقم من جسده ..
فأرسم لفافةً تتكشّـف بين شفتيه ,
ثمّ أخاف أن يختنق الحلم ..
فأرسم نافذةً,
ثمّ أخشى من اللّصوص ..
فأرسم بندقيةً,
ثمّ يقتلني البرد, ثمّ أخاف من النّـسيان .

© Galal Alahmadi
aus: اليمن
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin / Haus für Poesie, 2016

Absurde

französisch


Je dessine un homme esseulé comme moi, sur le mur,

puis j’aurai peur de sentir la solitude comme lui..

c’est pourquoi je dessinerai un papillon à côté de lui..

puis j’aurai peur qu’il s’envole..

je dessinerai alors, quatre murs..

puis j’aurai peur pour nous du chagrin..

c’est pourquoi je dessinerai un nuage dans la mémoire..

puis j’aurai peur des corbeaux des questions..

je dessinerai donc un complot

et j’aurai peur que ça réussisse..

je dessinerai alors, un arbre, indifférent de ce qui se passe..

puis j’aurai peur qu’il croit ce qui arrive.

Alors je dessinerai une lune croqué par le regret ..

puis j’aurai peur qu’elle serai préoccupée par le poème,

alors je ne dessinerai rien..

puis j’aurai peur que le doute sera découvert..

je dessinerai donc une porte fermée avec soin..

puis j’aurai peur qu’il s’habitue à l’échec,

je dessinerai pour lui une valise, contenant une autre, qui contient une clé.. puis j’aurai peur que le secret sera connu..

alors je dessinerai un abime derrière la porte..

puis j’aurai peur pour ma fierté de sa folie..

je dessinerai alors un hibou qui habite son épaule droit..

puis j’aurai peur qu’il exagère la sagesse..

je dessinerai alors un loup dans son poumon gauche..

puis j’aurai peur qu’il se venge de son corps..

c’est pourquoi je dessinerai une cigarette qui s’exhibera entre ces lèvres,

puis j’aurai peur que le rêve s’asphyxie..

je dessinerai alors, une fenêtre..

puis j’aurai peur des voleurs..

Je dessinerai alors, une carabine,

puis le froid me tue, puis j’aurai peur de l’oubli.


أن أذهبَ في الماضي وانتظرَكِ

arabisch | Galal Alahmadi1
أريدُ أن أقول : أحبّكِ,
لكنّ المقاعد الخشبيّة تُحبّكِ الحدائقُ تُحبّكِ
الأرصفةُ, تعرفين أنّها تُحبّكِ, والمجانينَ
المظلّاتُ, عرباتُ الذّرة..
البحرُ أيضاً!
يا لها من فوضى !
هكذا لألفتَ انتباهكِ صرتُ أردّدُ عكسَ ما أعنيهِ تماماً
وأنا أسيرُ إلى الهاوية
مُدلدَلاً خلفَ أغنيةٍ قديمةٍ تفوحُ منها خسائري
ورائحةُ المقاعدِ الخشبيّةِ
التي تُحبّكِ.


2
أحبّكِ مثل الأبد
الأبد الذي مضى
لأنّ الذي سيجيء
أيد أخرى,
عيونٌ وشفاهٌ,
أحلام ومواعيدَ,
ولأنّه ليس من عادتي
أنْ أتركَ الحبّ وحيداً!


3
ضحكتكِ البعيدة أعادت لحروبِ العالم الصّمت!
لستِ أكثر مِن العتمة
مع هذا وجدتُكِ!
لن تكوني أحزنَ مِن الكلماتِ
لكنّني أريدكِ,
ولا أذكى مِن الطّريق
لذا أفتّشُ عنكِ في القصائدِ,
حتّى أنّه خطر لي
أن أذهبَ في الماضي وانتظركِ!


4
أريدُكِ ..
أريدُ يدَكِ وإنْ آلمتني
لأنّها الحقيقة.
صوتَكِ,
الوحيدُ الذي يحرّكُ أشرعةَ فرحي,  وكذبّكِ عليّ..
كثّرةُ الصّوابِ ضيّعني.
الهدايا ..
المظلّات..
قسوتَكِ , أريدُها
لأنّ كلّ هذا الحزنِ
يحتاجُ إلى تبريرٍ.

© Galal Alahmadi
aus: السعودية
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin / Haus für Poesie, 2016

Partir au passé et t’attendre

französisch1

je veux dire : je t’aime,

mais les sièges en bois t’aiment, les jardins t’aiment, les pavés t’aime, tu le sais et les fous, les parapluies

et les voitures de maïs,

la mer aussi,

quelle anarchie !

comme ça pour attirer ton attention ;

je répète le contraire de ce je veux,

marchant vers l’abime,

en me dodelinant derrière une vieille chanson

qui émane mes pertes et la senteur des sièges en bois qui t’aime.2

je t’aime comme l’éternité,

l’éternité qui s’est achevée,

car d’autres mains, d’autres yeux,et lèvres

rêves et rendez-vous vont venir

et parce que ce n’est pas de mes habitudes

de laisser l’amour

seul.
3

Ton sourire lointain

a rapporté le silence aux guerres du monde.

tu n’es pas plus que l’obscurité

et malgré ça je t’ai trouvé,

tu ne seras pas, plus triste que les mots, mais je te veux

et tu n’es pas plus intelligente que la route ; 

c’est pourquoi je te recherche dans les poèmes

et j’ai même eu l’idée de partir au passé et t’attendre.
je te veux.. 

je veux ta main même si elle me fait mal,

car c’est elle la verite.

Ta voix,

avec tes mensonges, sont les seuls a faire bouger les voiles de mon sort. L’excès d’exactitude m’a égaré.

Je veux les cadeaux,

les parapluies

et ta cruauté, 

car tout ce chagrin

a besoin d’être justifié.


עדות יופי

hebräisch | Ronny Someck

הַבַּחוּרָה הֲכִי יָפָה בָּעוֹלָם נִגְּבָה בְּכָרִית אֶצְבָּעָהּ אֶת  הָאָבָק
מִתָּוִית בַּקְבּוּק בְּאַחַת מֵחֲנֻיּוֹת הַיַּיִן שֶׁבְּבּוֹרְדוֹ.
אֶת מְנִיפַת הַתְּנוּעָה הַזֹּאת לוֹמְדִים בְּבָתֵּי-סֵפֶר לְאַרְכֵאוֹלוֹגְיָה
שָׁעָה שֶׁהָעֵינַיִם נִפְעָרוֹת לְזַהוֹת אֶת שְׁנַת הַבְּרִיאָה.
בְּתוֹךְ הַבַּקְבּוּקִים נִמְחַק מִפְּנֵי הַיַּיִן זֵכֶר הַיָּד שֶׁסָחֲטָה אֶת הָעֲנָבִים,
וּמֵהָעֲנָבִים נִשְׁכַּח רֵיחַ גַּגּוֹת הַצֵּל שֶׁל עֲלֵי הַגֶּפֶן. בֶּעָלִים
כִּבְּתָה הַנוֹסְטַלְגְּיָה אֶת מְנוֹעֵי הָרוּחַ שֶׁל גַּרְגְּרֵי הַחוֹל, וְהַחוֹל
כְּבָר לֹא כִּסָּה אֶת הַשָּׁרָשִׁים שֶׁזָחֲלוּ בָּאֲדָמָה כִּנְחָשִׁים
שֶׁמַּשִּׁלִים עוֹר בְּכָל עוֹנָה.

וְהַבַּחוּרָה? תִּשְעָה חֳדָשִׁים, אֲנִי מְנַחֵשׁ עַל פִּי מְרִיחוֹת הַמִּכְחוֹל בְּגוּפָהּ,
תִּשְׁעָה חֳדָשִׁים יָשַׁב לֵיאוֹנַרְדּוֹ דָּה –וִינְצִ'י בֵּין הָרַגְלַיִם
שֶׁל  אִמָּא שֶׁלָּהּ וְצִיֵּר
אוֹתָהּ.

© Ronny Someck
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

beglaubigte Schönheit

deutsch

Die schönste junge Frau auf der Welt wischte mit ihrer Fingerspitze den                                 

    Staub

vom Etikett einer Flasche in einem der Weinläden von Bordeaux.

Diese fächerartige Geste wird in Archäologiestunden erlernt,

während Augen leuchten, den Jahrgang  zu erkennen.

Mit dem Wein aus den Flaschen geht der Gedanke an die Hand verloren,  

die Trauben kelterte,

wie den Weinbeeren der Geruch der Schattendächer ihrer Blätter. In dem

    Laub

erstickt die Sehnsucht am Windgebläse der Sandkörner und nichts

bedeckte mehr die Wurzeln, die in Erde krochen wie Schlangen,

sich häutend in jeder Saison.


Und die junge Frau? Neun Monate so vermute ich anhand der                

                        Pinselspuren auf ihrem Körper,

neun Monate saß Leonardo Da Vinci zwischen den Beinen

ihrer Mutter und malte

sie.


שיר פטריוטי

hebräisch | Ronny Someck

אֲנִי עִירָקִי-פִּיגָ'מָה,אִשְׁתִּי רוֹמָנִיָּה
וְהַבַּת שֶׁלָּנוּ הִיא הַגַּנָּב מִבַּגְדָד.
אִמָּא שֶׁלִּי מַמְשִׁיכָה לְהַרְתִּיחַ אֶת הַפְּרָת וְהַחִדֶּקֶל,
אֲחוֹתִי לָמְדָה לְהָכִין פִּירוּשְׁקִי מֵאִמּוֹ הָרוּסִיָּה
שֶׁל בַּעֲלָהּ.
הֶחָבֵר שֶׁלָּנוּ, מָרוֹקוֹ-סַכִּין, תּוֹקֵעַ מַזְלֵג
מִפְּלָדָה אַנְגְלִית בְּדָג שֶׁנּוֹלַד בְּחוֹפֵי נוֹרְבֶגְיָה.
כֻּלָּנוּ פּוֹעֲלִים מְפֻטָּרִים שֶׁהוּרְדוּ מִפִּגּוּמֵי הַמִּגְדָּל
שֶׁרָצִינוּ לִבְנוֹת בְּבָבֶל.
כֻּלָּנוּ חֲנִיתוֹת חֲלֻדּוֹת שֶׁדּוֹן קִישוֹט הֵעִיף
עַל טַחֲנוֹת הָרוּחַ.
כֻּלָּנוּ עֲדַיִן יוֹרִים בְּכוֹכָבִים מְסַנְוְרֵי עֵינַיִם
רֶגַע לִפְנֵי שֶׁהֵם נִבְלָעִים
בִּשְׁבִיל הֶחָלָב.

© Ronny Someck
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

patriotisches Poem

deutsch

Ich bin ein Pyjama-Iraker, meine Frau ist Rumänin

und unsere Tochter ist der Dieb aus Bagdad.

Meine Mutter bringt weiter Euphrat und Tigris zum kochen

und meine Schwester weiß, von der russischen Mutter

ihres Mannes Piroschki zu bereiten.

Unser Freund, Marrokko-Messer, rammt die Gabel

aus englischem Stahl in einen Fisch

von den Ufern Norwegens.

Wir sind alle entlassene Arbeiter, herunter geholt vom Baugerüst des Turms,

den wir in Babylon hochziehen wollten.

Wir sind alle rostige Lanzen,

die Don Quijote auf Windmühlen warf.

Wir schießen alle noch immer auf  die lichtschweißenden Sterne

den Augenblick, bevor sie verschluckt werden

in der Milchstraße.


נשיקה

hebräisch | Ronny Someck

אֶת נַעֲלֵי הֶעָקֵב הִמְצִיאָה בָּחוּרָה
שֶׁתָּמִיד נשְּׁקוּ אוֹתָה בַּמֵּצַח.
מֵאָז מַבְרִיק הַמֵּצַח כְּמִשְׁחַת נַעֲלַיִם
וּמִבְרֶשֶׁת הַגַּבּוֹת לֹא מַפְסִיקָה לְצַחְצֵחַ
אֶת חַשְׁמַל  הָעַיִן, אַחֲרֵי הַפִּצּוּץ
עַל מוֹקְשֵׁי הַשְֹפָתַיִם.
אֲנִי זוֹכֵר אֶת הַנְּשִׁיקָה הָרִאשׁוֹנָה, לְיַד עֵץ לִימוֹן  רֵיק
מֵעָלִים. מִישֶׁהוּ אָמַר לָנוּ שֶׁאִם נְשַׁפְשֵׁף אֶת הַשִׁנַּיִם בֶּעָלֶה יִמָּחֵק רֵיחַ
הַסִּיגָרִיוֹת. לָעֲרָפֶל הָיוּ אָז אֶצְבָּעוֹת דַּקוֹת. צַוַּאר הָעִיר הָיָה רָחָב,
 מְסֹרָב חֲנִיקָה וְהַבַּחוּרָה שֶׁרָצִיתִי לֹא יָדְעָה שֶׁרֵיחַ הַלִּימוֹן בֵּין הַשִּׁנַּיִם
לַלָּשׁוֹן נִמְרַח בַּדִּמְיוֹן עַל שְׂפַת הַפָּנִים שֶׁלָּהּ.

© Ronny Someck
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

ein Kuß

deutsch

hochhackige Schuhe erdachte sich eine junge Frau,

der man immer die Stirn küßte.

Seither glänzt die Stirn wie Lederfett

und die Bürste der Augenbrauen entstaubt dauernd

die Augen unter Strom nach dem geplatzten Knall

der mehrlippigen Kontaktmine.

Ich erinnere mich an den ersten Kuß neben einem kahlen

Zitronenbaum. Einer hat uns gesagt, die Zähne an einem Blatt zu reiben,

denn das löscht den Geruch der Zigaretten aus.

Der Nebel hatte damals dünne Finger. Der verdickte Hals der Stadt war

nicht zu erdrosseln und die junge Frau, die ich wollte, wußte nicht, dass der                                                                                           

                                                                   Zitronengeruch zwischen den Zähnen

und der Zunge sich im Traum schon auf den Rand ihres Gesichts verteilt.


פקקים

hebräisch | Ronny Someck

עַל תָּוִית גּוּפָה שֶׁל נ' רְשׁוּמָה שְׁנַת הַיִּצּוּר:
17 שָׁנִים הִיא שְׁפוּכָה בָּעוֹלָם
וּפִתְאוֹם אִמָּא שֶׁלָּהּ מְסָרֶבֶת לִסְלֹחַ.
"נִפְתַּח לָהּ הַחֹר",הִיא אוֹמֶרֶת,"נִסְגַּר לָהּ הַמֹּחַ".
עֵינֵי הַזְּכוּכִית שֶׁל נ' מַבְרִיקוֹת מִדְּמָעוֹת,
בַּלֵּילוֹת הִיא מַצְלִיבָה עַל כִּסְּאוֹת בָּרִים
רַגְלַיִם שְׁבוּרוֹת מֵרִקּוּד,רוֹאָה
אֵיךְ הַפְּקָק הַצָּרְפָתִי מִתְעוֹפֵף מִפִּי הַשַּׁמְפַּנְיָה,
אֵיךְ הַמֶּקְסִיקָנִי חָבוּשׁ כְּסוֹמְבְּרֶרוֹ עַל רֹאשׁ הַטָּקִילָה                 
וְהַגֶּרְמָנִי מְחֻדַּד הַשִּׁנַּיִם נוֹגֵס אֶת צַוַּאר הַבִּירָה.
אִמָּא, בּוֹאִי תִּרְאִי, הִיא רוֹצָה לִצְעֹק וּמְדַמְיֶנֶת מִיָּד
אֶת הַתְּשׁוּבָה:" זֶה לֹא סְתָם פְּקָק ,הַבְּתוּלִים הָאֵלֶּה,
זֶה הַנְּדוּנְיָה שֶׁלָּךְ".

נ' חוֹזֶרֶת הַבַּיְתָה וּמַנִּיחָה אֶת נַעֲלֵי הָרִקּוּד
לְיַד הַמִּטָּה כְּמוֹ שְׁתֵּי נְשִׁיקוֹת עַל לְחִי הָרִצְפָּה.

© Ronny Someck
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Korken

deutsch

Auf dem Etikett von Nun's Leib ist der Jahrgang verzeichnet:

Vor 17 Jahren wurde sie in die Welt gesetzt wie eine Traube nach dem

       Pressen

und über Nacht weigert sich ihre Mama zu verzeihen

und sagt "Es hat sich ihr das Loch geöffnet und das Gehirn verschlossen".

Nun's Glasaugen glitzern vor Tränen,

auf Barhockern schlägt sie in den Nächten

vom Tanzen zerbrochen die Beine übereinander und sieht,

wie der französische Korken aus dem Mund des Schaumweins fliegt

und der Mexikaner als Sombrero zum Kopf der Schnapsflasche wird

und der scharfzahnige Deutsche in den Hals des Bieres beißt.

Mama, komm, siehe, will sie schreien und hört schon

ihre Worte:

" Das ist nicht einfach so ein Korken, diese Haut,

das ist die Mitgift".


Nun' geht zurück nach Hause und wirft die Tanzschuhe

neben das Bett wie zwei Küsse auf die Wange der Fliesen.


COUSAS QUE COMEZAN POR Y

galizisch | Yolanda Castaño

Esa nostalxia, as violetas,
unha sinatura tan allea ás nosas linguas,
estar de viaxe, Armenia, signos estranxeiros,
a capa carnosa que cobre a miña sensación.
Un país que non existe, a terra rara septuaxésima,
en vastas extensións o mínimo elemento para a cópula.
Todo o varón que hai en min,
ás veces ti, e eu outras,
non teño ningunha palabra de nove letras.
Vítima e verdugo abrazados nunha soa lingua,
horizontes aos que nos guindar: ao mar, a Portugal, a España.
O sendeiro impracticable do tao, gaiolas aladas nos 70,
o vermello das pantallas, algúns metais prateados.
O punto da túa vida no que non sabes que decisión tomar,
tres liñas iguais, soñando un pacto,
a memoria escura da nación terrible.
A violación do meu nome, o último que che escribo.
A xuventude, corréndonos entre os dedos en distintas direccións.
Cando abrimos a porta do cuarto de baño da poesía
atopamos o pai convertido nunha rocha.
A mera ocorrencia de que poida ser un xugo ese sur,
yo-lan-da-cas-ta-ño repetido ata que non significa                nada.
Segundo algúns códigos, o meu número inevitable,
a simultánea prole dunha illa que implora,
o tormento do modisto, os cascallos do medievo.
O respectado capricho dos nacionais patriarcas,
os desvelos do illamento nunha aldea de Suecia,
o bendito sabor das uvas de Corinto,
mercé dos teus labios nunha hora futura
e, entre as pernas, o meu sexo
que tamén comeza
por Y.

© Yolanda Castaño
aus: A segunda lingua
Santiago de Compostella: PEN Clube de Galicia, 2014
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

COSAS QUE EMPIEZAN POR Y

spanisch

Esa nostalgia, las violetas,

una rúbrica tan ajena a nuestras lenguas,

estar de viaje, Armenia, signos extranjeros,

la capa carnosa que cubre mi sensación.

Un país que no existe, la tierra rara septuagésima,

en vastas extensiones el mínimo elemento para la cópula.

Todo el varón que hay en mí,

a veces tú, y yo otras,

no tengo ninguna palabra de nueve letras.

Víctima y verdugo abrazados en una sola lengua,

horizontes a los que lanzarnos: al mar, a Portugal, a España.

El sendero impracticable del tao, jaulas aladas en los 70,

el rojo de las pantallas, algunos metales plateados.

El punto de tu vida en el que no sabes qué decisión tomar,

tres líneas iguales, soñando un pacto,

la memoria escura de la nación terrible.

La violación de mi nombre, lo último que te escribo.

La juventud, corriéndonos entre los dedos en distintas direcciones.

Cuando abrimos la puerta del cuarto de baño de la poesía

encontramos al padre convertido en una roca.

La mera ocurrencia de que pueda ser un yugo ese sur,

yo-lan-da-cas-ta-ño repetido hasta que no significa nada.

Según algunos códigos, mi número inevitable,

la simultánea prole de una isla que implora,

el tormento del modisto, los escombros del Medievo.

El respetado capricho de los nacionales patriarcas,

los desvelos del aislamiento en una aldea de Suecia,

el bendito sabor de las uvas de Corinto,

merced de tus labios en una hora futura

y, entre las piernas, mi sexo

que también empieza

por Y.


LISTEN AND REPEAT: un paxaro, unha barba.

galizisch | Yolanda Castaño

Todo o ceo está en crequenas. Unha sede intransitiva.

Falar nunha lingua allea
parécese a poñer roupa prestada.

Helga confunde os significados de país e paisaxe.
(Que clase de persoa serías noutro idioma?).

Ti, fasme notar que, ás veces,
este meu instrumento de corda
vocal
desafina.

No patio de luces da linguaxe,
engánchame a prosodia
no vestido.

Contareiche algo sobre os meus problemas coa lingua:
hai cousas que non podo pronunciar.

Como cando te vexo sentado e só vexo
unha cadeira –
ceci n’est pas une chaise.
Unha cámara escura proxecta no hemisferio.

Pronunciar: se o poema é
un exorcismo, un cambio de agregación; algún humor
solidifica para abandonarnos.

Así é a fonación, a entalpía.

Pero tes toda a razón:
o meu vocalismo deixa
moito que desexar.

(Se deixo de mirar os teus dentes
non vou entender nada do que fales).

O ceo faise pequeno. Helga sorrí en cursiva.

E eu aprendo a diferenciar entre unha barba e un paxaro
máis alá de que levante o voo
se trato de collela
entre as mans.

© Yolanda Castaño
aus: A segunda lingua
Santiago de Compostella: PEN Clube de Galicia, 2014
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

LISTEN AND REPEAT: un pájaro, una barba

spanisch

Todo el cielo está en cuclillas. Una sed intransitiva.


Hablar en una lengua ajena

se parece a vestir ropa prestada.


Helga confunde los significados de país y paisaje.

(¿Qué clase de persona serías en otro idioma?)


Tú, me haces notar que, a veces,

este instrumento mío de cuerda

vocal

desafina.


En el patio de luces del lenguaje,

se me engancha la prosodia

en el vestido.


Te contaré algo sobre mis problemas con la lengua:

hay cosas que no puedo pronunciar.


Como cuando te veo sentado y sólo veo

una silla –

ceci n’est pas une chaise.

Una cámara oscura proyecta en el hemisferio.


Pronunciar: si el poema es

un exorcismo, un cambio de agregación; algún humor

solidifica para abandonarnos.


Así es la fonación, la entalpía.


Pero tienes toda la razón:

mi vocalismo deja

mucho que desear.


(Si dejo de mirar tus dientes

no voy a entender nada de lo que hables).


El cielo se hace pequeño. Helga sonríe en cursiva.


Y yo aprendo a diferenciar entre una barba y un pájaro

más allá de que levante el vuelo

si trato de cogerla

entre las manos.


Pasei tantas veces por aquí… e nunca vos vira.

galizisch | Yolanda Castaño

Estamos a facer un inventario minucioso,
coma o herbario dunha constelación impredicible.
Están primeiro os lirios, adobío de estrelas precipitadas,
as dalias e os crisantemos,
hai que contar as papoulas porque tamén o merecen as
           flores tímidas e miúdas.
A da figueira é unha flor subliminar.
As máis librescas de todas, as inflorescencias en capítulo.
A orquídea é claramente unha flor sicalíptica,
imítase de máis, non sigo por aí.
O hibisco enche de antollos e proverbios a tarde.
Hortensias: contádeme canto de feliz fun aquí.
Están os iris, a lavanda, a chamada rosa de té.
E logo está a magnolia que, como o seu nome indica,
en tempos debeu de dar emblema a algún tipo de soberanía mongol.
Calas, anémonas, o aguerrido síntoma do rododendro.
Despois están outros prodixios rexistrables en latitudes afastadas,
como a indicible flor do chilamate
que se sente pero non se ve, coma
ese fondo amor que sobe coma un bramido dende os xeonllos.
Hai
ambroíños de río, rosas chinesas, dentes de león.
Temos tamén cosmos e azar e pensamentos pero esas son xa
flores máis conceptuais.
A pasiflora é coma o trono dunha resposta, o
                                           baldaquino dunha consideración.
Hai flores que levan para sempre o nome do primeiro ollo que as viu.
Lilas, caléndulas, caraveliñas.
Non podo esquecer as mimosas, enxame de diminutas advertencias,
nin as miñas absolutas consentidas: fragor indecente das buganvíleas.


Pero, xa vos dicía, non sei, é curioso,
pasei tantas veces por aquí e…
non,
non vos vira
nunca.

[en Cuadernos de Villa Waldberta/Aufzeichnungen aus der Villa Waldberta, Instituto Cervantes de Munich y Ayuntamiento de Munich, ALEMANIA] (2012)

© Yolanda Castaño
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Pasé tantas veces por aquí, y… nunca os había visto.

spanisch

Estamos elaborando un inventario minucioso,

como el herbario de una constelación impredecible.

Están primero los lirios, aderezo de estrellas precipitadas,

las dalias y los crisantemos,

hay que contar a las amapolas porque también lo merecen las

flores tímidas y menudas.

La de la higuera es una flor subliminal.

Las más librescas de todas, las inflorescencias en capítulo.

La orquídea es claramente una flor sicalíptica,

se imita demasiado, no sigo por ahí.

El hibisco llena de antojos y proverbios la tarde.

Hortensias: contadme cuánto de feliz fui aquí.

Están los iris, la lavanda, la llamada rosa de té.

Y luego está la magnolia que, como su nombre indica,

en tiempos debió de dar emblema a algún tipo de soberanía mongol.

Calas, anémonas, el aguerrido síntoma del rododendro.

Después están otros prodigios registrables en latitudes apartadas,

como la indecible flor del chilamate,

que se siente pero no se ve, como

ese profundo amor que sube como un bramido desde las rodillas.

Hay

adargas de río, rosas chinas, dientes de león.

Tenemos también cosmos y azar y pensamientos pero esas son ya

flores más conceptuales.

La pasiflora es como el trono de una respuesta, el

baldaquino de una consideración.

Hay flores que llevan para siempre el nombre del primer ojo que las vio.

Lilas, caléndulas, clavellinas.

No puedo olvidar las mimosas, enjambre de diminutas advertencias,

ni a mis absolutas consentidas: fragor indecente de las buganvillas.Pero, ya os decía, no sé, es curioso,

pasé tantas veces por aquí y…

no,

no os había visto

nunca.en: Cuadernos de Villa Waldberta/Aufzeichnungen aus der Villa Waldberta, Instituto Cervantes of Munich and Munich City Council, GERMANY] (2012)

30 שניות להסתער על הפטמה

hebräisch | Ronny Someck

הָיוּ לָנוּ 30 שְׁנִיּוֹת לְהִסְתַּעֵר עַל הַפִּטְמָה,
הִיא הָיְתָה גִּבְעָה
שֶׁהִזְדַּקְּרָה בִּקְצֵה מַסְלוּל הַמִּכְשׁוֹלִים שֶׁל בְּסִיס הַטִּירוֹנוּת.
צַוְּארוֹן הַשָּׁמַיִם גֹּהַץ מֵעָלֶיהָ בַּעֲמִילַן הָעֲנָנִים
וְחָאקִי חוֹלוֹתֶיהָ הָיָה, בְּנוֹף אַחֵר, שׁוּרָה מִשִּׁיר טֶבַע.
אֲבָל אֵיפֹה שִׁיר וְאֵיפֹה טֶבַע,
כְּשֶׁשְׁתֵּי מֵימִיּוֹת הִתְנַדְנְדוּ עַל הַמֹּתֶן,
עֻזִּי בַּיָּד
וְאֵת חֲפִירָה לְאֹרֶךְ עַמוּד הַשִּׁדְרָה.
מַה שֶּׁנִּשְׁאַר הָיָה לְפַטֵּם בַּהֲזָיוֹת אֶת הַפְּטָמוֹת
שֶׁל הַפְּקִידָה הַפְּלֻגָּתִית שֶׁהִתְרַוְּחָה תָּמִיד
בַּגִּ'יפ שֶׁל הַמָּגָ"ד
וּלְהִזָּכֵר בַּצַּיָּר גּוֹגֶן שֶׁהִתְלַבֵּט אִם לֶאֱכֹל אֶת הַתַּרְנְגֹלֶת
שֶׁהָיְתָה לוֹ אוֹ לְצַיֵּר אוֹתָהּ.
שָׁם, מוּל הַגִּבְעָה, הָיִינוּ רְעֵבִים מְאוֹד.

© Ronny Someck
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

30 Sekunden, die Brustwarze zu stürmen

deutsch

Wir hatten 30 Sekunden, die Brust zu stürmen,

es war ein Hügel,

der am Ende des Hindernislaufs auf dem Stützpunkt der Einberufenen

                                         herausstach.

Der Himmelskragen wurde mit der Stärke der Wolken ausgebügelt,

und die Farbe des Sandes wäre, in anderer Landschaft, Zeile eines

                                 Naturgedichts.

Aber wozu Gedicht und wozu Natur,

wenn zwei Feldflaschen an der Hüfte schaukelten,

das Gewehr in der Hand

und dem Spaten im Rückgrat.

Nichts blieb,

als in Wachträumen Brüste zu stopfen

mit der Schreibkraft der Truppe, die es sich unaufhörlich bequem machte

im Geländewagen des Befehlshabers,

und an den Maler Gauguin zu denken, der damit rang, das Huhn

zu essen oder zu malen.

Dort, vor dem Hügel, ausgehungert waren wir.


Lu Ši-kaņa rokas

lettisch | Knuts Skujenieks

                                           Te tas nebij, tas bij Ķīnā...

                                                                           Rainis 

Stāsts ir īss.
Pianistam
Salauza rokas.

Salauza
Pasaules Revolūcijas
un Gaišās Nākotnes vārdā.

Saka,
ja dieviem griboties ēst,
esot vajadzīgs upuris.

Un pianistam
salauztas rokas
ir vienīgā lojalitāte,
ja vispār cilvēks var būt kaut cik lojāls
pret badīgu elku.

Kaur arī neesmu
ne ķīnietis,
un ne pianists,
Lu Ši-kaņ,
Es šo to zinu
Par elkiem
Un elku dievību.

© Knuts Skujenieks
aus: Skujenieks, Knuts. Raksti: Dzeja 1963–1969
Rīga: Nordik, 2002
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

Lu Ši-kanio rankos

litauisch

                                  Čia to nebuvo, tai buvo Kinijoj…


                                                        Rainis


Istorija trumpa.

Pianistui

Sulaužė rankas.


Sulaužė

Pasaulinės Revoliucijos

ir Šviesios Ateities vardan.


Sakoma,

jei dievai įsinori valgyt,

reikią aukos.


Ir pianistui

sulaužytos rankos

tėra vienintelis lojalumas,

jei apskritai žmogus gali būt bent kiek lojalus

dygiam stabui.


Nors ir nesu

nei kinas,

nei pianistas,

Lu Ši-kani,

šį tą išmanau

apie stabus

ir stabų dievybę.


orangenmarmelade

deutsch | Sabine Schiffner

und all die zigaretten die wir bis zum bittren
filter rauchten die goldene butter die wir aus dem
supermarkt geklaut ungekühlt schmierten auf das
immer weiße brot der künstler den wir liebten
kam oft und brachte sekt und große worte die sahnetorte
die wir dekorierten mit haselnüssen und mit marzipan
und anschließend mit voller lust verspeisten
die zigaretten machen schwere beine fanden wir
am morgen und zählten wieviel kippen in den
aschenbechern lagen und griffen nach dem ausgedrückten
stummel der vom letzten abend übrig war und tranken dann
den schwarzen beuteltee mit milch und zucker und
aßen fladenbrot das kostete doch quasi nichts und darauf
butter und orangenmarmelade wir schauten aus dem
fenster raus auf köln machmal mit schwips
und oft auch hungrig so war das lustige studentenleben
wir lachten laut und wirr und gingen auf die straßen die
lungen voller rauch im bauch das fladenbrot mit
butter und orangenmarmelade

© Sabine Schiffner
aus: fremd gedanken. LYRIKPAPYRI
Berlin : Edition Voss/Horlemann Verlag, 2013
ISBN: ISBN 978-3-89502-351-4
Audio production: Haus für Poesie / 2019

mermelada de naranja

spanisch

y todos los cigarrillos que hasta el mordido

filtro fumábamos la dorada mantequilla que en el

supermercado robábamos untada sin descongelar en el

fino pan blanco el artista del que estábamos enamoradas

venía a menudo y traía cava y grandes palabras la tarta de nata

que decorábamos con nueces y con mazapán

y acto seguido con tremenda gana comíamos

los cigarrillos nos hacían las piernas pesadas

al despertar por la mañana y contar los pitillos

del cenicero y cogíamos las frías

colillas de la noche anterior y bebíamos entonces

los restos del té negro con leche y azúcar y

comíamos el pan moro que costaba entonces casi nada con

mantequilla y mermelada de naranja mirábamos afuera

por la ventana colonia a veces achispadas

y a menudo también hambrientas así era la divertida vida de estudiante

reíamos como locas y andábamos por las calles con los

pulmones llenos de humo en el estómago el pan moro con

mantequilla y mermelada


Selbstgespräche sind nur Meeresrauschen

deutsch | Elke Erb

denn das Selbst, wie wir es hatten,
das reine
- unter Gottes Eifersucht und scheinheiligem Lidschlag -
Gold,

von unseren Klondike-Klauen und sibirischen, karpatisch...
geklaubt aus schroffen Quarzen:

außerordentlich weich
und dehnbar, leicht

mechanisch zu bearbeiten, von
träger Reaktion,

Scheibenmonstranz, wie es vom Stengel nickt,

hört ja weder selbst noch sprichts,

ein Inbegriff
des innersten Gehirns -
oh Blastula, oh Gastrula, oh Gast

aus fernem Meer, gereist
mit gleichsam aufsteigenden Teichen,

Amöbe, die

im Teichohr Meeresrauschen

3.7.1994

[Hör Version
(Fett sind die Zeilen der Lese-Version)

Selbstgespräche sind nur Meeresrauschen Meeresrauschen
Selbstgespräche sind nur Meeresrauschen
denn das Selbst das Selbst das reine
denn das Selbst, wie wir es hatten, das reine Gold
- unter Gottes Eifersucht und scheinheiligem Lidschlag - Gold
denn das Selbst, wie wir es hatten unter Gottes Eifersucht und scheinheiligem Lidschlag
denn das Selbst, wie wir es hatten,
das reine
- unter Gottes Eifersucht und scheinheiligem Lidschlag -
Gold
                                           
unter Gottes Eifersucht und scheinheiligem Lidschlag
von unseren Klondike-Klauen und sibirischen, karpatisch... geklaubt aus schroffen Quarzen
denn das Selbst das reine Gold geklaubt aus schroffen Quarzen    
das reine                                                 
Gold, außerordentlich weich und dehnbar, leicht mechanisch zu bearbeiten, von träger Reaktion
denn das Selbst, von träger Reaktion, leicht mechanisch zu bearbeiten, außerordentlich weich und dehnbar,
Gold
Scheibenmonstranz, wie es vom Stengel nickt unter Gottes Eifersucht und scheinheilgem Lidschlag
Scheibenmonstranz, wie es vom Stengel nickt
Selbstgespräche sind nur Meeresrauschen
denn das Selbst, wie wir es hatten
hört ja weder hört ja weder selbst hört ja weder selbst noch sprichts noch sprichts
hört ja weder selbst noch sprichts
Selbstgespräche sind nur Meeresrauschen Meeresrauschen
denn das Selbst, das reine
ein Inbegriff des innersten Gehirns Inbegriff des innersten ein Inbegriff des innersten Gehirns
denn das Selbst wie wir es hatten ein Inbegriff des innersten Gehirns
oh Blastula, oh Gastrula, oh Gast
oh Blastula, oh Gastrula, oh Gast
aus fernem Meer das Selbst oh Gast aus fernem Meer
Oh, Blastula, oh Gastrula, oh Gast
aus fernem Meer, gereist
mit gleichsam aufsteigenden Teichen,

aus fernem Meer, gereist, das Selbst
Amöbe, die, ein Inbegriff des innersten Gehirns aus fernem Meer
Amöbe, die
aus fernem Meer, gereist mit gleichsam aufsteigenden Teichen
Amöbe, die
im Teichohr Meeresrauschen
Meeresrauschen
Selbstgespräche sind nur Meeresrauschen]

© Urs Engeler Editor Basel, Weil am Rhein und Wien 1998
aus: Mensch sein, nicht
Basel, Weil am Rhein, Wien: Urs Engeler Editor, 1998
ISBN: 3-905591-04-9
Audio production: 1999 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Los soliloquios son apenas rumores del mar

spanisch

pues el propio yo, como lo teníamos

-bajo celos e hipócritas parpadeos divinos-,

el oro puro


de nuestras garra en Klondike, en Siberia, en los Carpatos ...

raspado del cuarzo rugoso


extraordinariamente blando

y maleable, dúctil


mecánicamente procesable, de

lenta reacción,


custodia de oro, que te inclinas po tu tallo,


ni oye ni habla,


una esencia

del cerebro más intimo –

oh blástula, oh gástrula, oh huésped


de mares alejados, y que viaja

como por estanques crecientes,


ameba, oh


en el oido del estanque hay rumores del mar.


Tien gedichten van de eenzaamheid II - Als een verwante, met niemand heb ik de hoop gemeen

niederländisch | Hugues C. Pernath

Als een verwante, met niemand heb ik de hoop gemeen
Met niemand de keuze van de liefde
Waarmee ik eenzaam leef, waarmee ik wankel
Bewegend maar bedwongen door het mateloze landschap
Waarin de dood de aren leest
Ons blijft alleen de tijd en niet het vluchten
En alles dat op de aarde beweegt,
Ons blijft de laatste reis van twee vermoeide mensen
Het afscheid nemen van de voldragen schoot.

Voorgoed.
Zoals iedereen het zag, zoals iedereen het hoorde
En zoals het ook iedereen zal vergaan
Naargelang de afstand naar de verte, de gloed
Doorheen de schaduwspelen van mijn schaduw.
Als een verwante versteen ik met de geur van de vrouw
En het verkrimpen van de kevers op het dodelijke mos.

Terwijl de waarheid het afgrijzen verwekt,
Een wilde wolk wordt, en wormen willekeurig
De eerste balk van ons huis doorboren,
Kom ik naar je toe en betast ik jouw kleren
Ik kus je, gebogen, gehurkt en verscheurd.
Opnieuw worden wij ouder en kleiner
En roekelozer in de gestage regen,
Waarin wij de rouw dragen voor de vele voorbije banden
Verder door de lage landen van de landerigheid.

aus: Gedichten
Tielt/Amsterdam: Atlas, 2004
Audio production: VRT - Flemish Radio- and Television Network (www.vrt.be)

Zehn Gedichte der Einsamkeit II - Wie ein Verwandter, mit niemand teile ich die Hoffnung

deutsch

Wie ein Verwandter, mit niemand teile ich die Hoffnung

Mit niemand die Wahl meiner Liebe

Mit der ich einsam lebe, mit der ich schwanke

Mich bewegend aber bezwungen von der maßlosen Landschaft

In dem der Tod die Ähren liest

Uns bleibt nur die Zeit und nicht das Fliehen

Und alles was sich auf Erden bewegt,

Uns bleibt die letzte Reise von zwei ermüdeten Menschen

Das Abschiednehmen vom ausgetragenen Schoss.


Für immer.

Wie jeder es sah, wie jeder es hörte

Und wie es auch jedem ergehen wird

Je nach der Distanz zur Ferne, zur Glut

Durch die Schattenspiele meines Schattens hindurch.

Wie ein Verwandter versteinere ich mit der Duft der Frau

Und dem Verschrumpfen der Käfer auf dem tödlichen Moos.


Während die Wahrheit Entsetzen erregt,

Zu einer wilden Wolke wird, und Würmer willkürlich

Den ersten Balken unseres Hauses durchbohren,

Komme ich zu dir und befühle deine Kleider

Ich küsse dich, nach vorne gebeugt, zusammen gekauert und zerrissen.

Und wieder werden wir älter und kleiner

Und dreister in dem ständigen Regen,

In dem wir die Trauer tragen für die vielen verblichenen Bande

Fort durch die Niederungen der Lustlosigkeit.


ZUNI NY

deutsch | Dieter M. Gräf

1

in Richtung Leer
gefegter oder Öder Platz


                                                   Audubon Ballroom, fast schon
                       Viertausenderbroadway, farbige Terra
                                    kottafassade, Fake mit Füchsen (hängen
                             für Besitzer Fox),      Todesargo über allem,
                                                  ihr weis
                     sagendes sog. Holz sprach Gegenwart
                                      gehört den Märtyrern
.
              Malcolm Little, Detroit Red, X, El Hajj Malik Shabbaz
                                                – blau
             färbten sich die Augen des einstigen Predigers vom Tempel 7,
                                             sie verfärbten sich stets.
            Nahm Sonnenbäder                            (von Berufs wegen),
                    Afrikaner nannten ihn Albino,           weisse Teufel interviewten,
                     schwarze Glaubensbrüder durchsiebten ihn,       hier.
                       Jeder Finger,    jeder Zeh,   jedes Auge,    jedes Weh
                                     geht manchmal in seine eigene Richtung,
                 so dass nichts zurückbleibt auf dem Platz         Persönlichkeit.
                   Seine Geschichten ------ Torpedos gegen die Geschichte,
                                    aber viel bizarrer als sie.
                                                          Die brave Linienhand
            schrift, Knastschule,                                       hat jahrelang alles mit
                                     geschrieben, was der  Sendbote verzapfte:  Jakub
                der Grossköpfige, der die Weissen gezüchtet hat,    die Mutter-
                            und Babyflugzeuge der Unerbittlichen im
                                      entscheidenden Angriff --------Armageddon.
                                                                 Sich tapfer er
              finden müssen, mit Underdogposen; Kämpfer, mied die Tat. 39,
                    Schauspieler
                                        charisma (wird auf  Autobiographie
                                             vom Schauspieler Denzel Washington ersetzt),
                                                                 stets freundlich,
                               waren die Mikros abgestellt;
                                                      ansonsten: Wir hoffen, dass jeden Tag
              ein Flugzeug vom Himmel fällt (Telegramm von Allah)
--


Runter nach Harlem gelaufen,
zu Sylvia´s, Malcolm X Boulevard,
zum Hotel Teresa, er  und Fidel Castro
sitzen auf schäbigem Bett,  Chruschtschowtage,
ganz junge Typen, vor denen das weisse Amerika zitterte --

--  Malcolm X Boulevard, Harlem, New York:
dort am Martin Luther King, Jr.- Spielplatz
einen stolzen Mann gern nach dem Weg gefragt,


2

in Richtung
Heim des heutigen Tags

in Richtung
Heim des Wassers

3

in Richtung Platz
des Wunderschönen Rot

© Dieter M. Gräf
aus: Buch Vier. Gedichte
Frankfurt am Main: Frankfurter Verlagsanstalt, 2008
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

ZUNI NY

französisch

1


direction place complétement

évacuée ou déserte                        salle de bal Audubon, déjà quasi

        quatre-mille-à-Brodway, façade couleur

                  terre cuite, des faux de renards( pendent

pour le propriétaire Fox) Argo de la mort sur tout,

                  leur bois  

         prétendu prédisant a parlé du présent

                  qui appartient aux martyrs.

    Malcolm Little, Détroit Red, X, El Hajj Malik Shabbaz

                              -- bleu

  se coloraient les yeux de l'ancien prédicateur du temple 7,

                       leur couleur s'altérait sans cesse.

Qui prenait des bains de soleil                      (profession oblige)

    des africains l'appelaient Albino,     des diables blancs l'interviewaient,

     des coreligionnaires noirs le criblaient de questions,        ici même.

    chaque doigt,chaque orteil, chaque oeil,chaque douleur

             prend parfois sa propre direction,

   si bien qu'il ne reste rien sur la place                  personnalité.

  Ses histoires-----------des torpilles dirigées contre l'histoire,

                 mais beaucoup plus bizarres qu'elle.

                                              Son écriture manuscrite

et sans fantaisie, école de la taule,                           a pendant des années

     pris en note tout ce que l'apôtre débitait: Jakub

la grosse tête qui a élevé à la dure  des blancs, les avions

   côtés mère et bébé des inflexibles dans

           l'attaque décisive ----------Harmagedôn.

                           Devoir s´ínventer

plus courageux, avec des poses d'opprimé; combattant,qui évita l'action. 39,

    charisme

                d'acteur (est remplacé dans l'autobiographie

                      par l'acteur Denzel Washington),

                                       toujours amical,

                  les micros étaient coupés;

                                     à part cela: nous espérons que chaque jour

        un avion tombe du ciel( télégramme d'allah) - -

Descendre vers Harlem,

jusqu'au Sylvia, Malcolm Boulevard,

à l'hôtel Teresa, Fidel Castro et lui

sont assis sur un lit usé, les jours de Kroutchev,

de tout jeunes types devant lesquels l'Amérique blanche tremble - -


- - Malcolm X Boulevard, Harlem, New York:

làs-bas près de la place de jeu Martin Luther King Jr

demandé volontiers son chemin à un homme fier,

2direction

domicile de cette journée


direction

domicile de l'eau
3


direction place

du rouge merveilleux


SVECI

serbisch | Vladimir Kopicl

Sunce stoji u nebu i to se zove dan.
Ali ono je  tamo i kad se zove noć.

Juče sam video potok koji traga za zečićem,
malim, titravim, smrznutim,
sivih drhtavih šapica,
ali bilo je leto i nije ga pronašao.
Opet se nisu sreli.
Šta će biti na zimu?

Ni štap, ni šargarepa, ni propast, ni idila.
Možda jave na jesen, kad spreme konačni izveštaj.

Tako stoji i Mesec, on ne zna zašto je tamo,
blizak Zemlji i nebu, ali od svega udaljen
kao da nema dužnost, nikakvo opravdanje.
Ni da odmogne sebi, ni da pomogne drugom.
Čak se dobro i ne vidi, deluje kao zaboravljen,
čim ga zakloni oblak ili uglovi kuća.
Ne živi sasvim građanski, deluje privremeno
kao prolazna večnost, tup sjaj  bratoubistva.

Sve to o nečemu govori, ali nema rešenja,
ili je sasvim nemo ko prazna govornica.

A sutra, umesto zvezda, tamo će stajati sveci
i bivši zvezdani svod biće sjajem narogušen,
ispunjen blagom toplinom, pomalo zajebanom
jer sveci ništa ne govore dok im se tako ne kaže.
Ali ko da im kaže u onoj pustoj praznini
u kojoj sve izvan njih deluje kao ekran,
ko glup dokumentarac na hladnom oku TV-a.
Sav mir u ovom svemiru providan je ko staklo
po kome protrči zečić i šapicom ga zamaže.

Možda će doći i drugi, da ga šapicom umije,
a možda ipak i neće. Kraj nema ravnoteže.

© Vladimir Kopicl

OS SANTOS

portugiesisch

O Sol está no céu e isso chamamos dia.

Mas ele também lá está quando a coisa se chama noite.


Ontem vi um riacho que andava à procura de um coelhinho,

pequenino, trémulo, gelado,

de patinhas cinzentas todo a tremer,

mas como era Verão não conseguiu encontrá-lo.

Mais uma vez não deram um com o outro.

O que acontecerá no Inverno?


Nem pau, nem cenoura, nem catástrofe, nem idílio.

Talvez se fique a saber, no Outono, quando terminarem o relatório final.


A Lua também está lá, na mesma, nem ela sabe por onde é que anda,

perto da Terra e perto do céu, e longe de tudo

como se não tivesse nada a fazer nem outra razão de ser;

nem atrapalha a si própria, nem ajuda a outrem.

Nem se vê bem, coitada, parece esquecida

mal se esconde atrás de uma nuvem ou um canto de uma casa.

Não tem uma vida burguesa, parece que está de passagem,

Como eternidade efémera e brilho apagado de fratricídio.


Tudo isso fala de qualquer coisa, mas não tem solução,

Ou está completamente vazio como uma cabine telefónica abandonada.


Amanhã, em vez das estrelas, lá estarão os santos.

O firmamento será armado em brilho,

cheio de calar ameno, um pouco lixado,

já que os santos nada dizem antes de serem perguntados.

Mas quem lhes vai perguntar algo naquele deserto vazio

de onde tudo que está por fora, parece um ecrã,

como um documentário estúpido dentro do olho gélido da TV.

Toda a paz deste universo está transparente como vidro

através do qual corre um coelhinho sujando-o com as patas.


Talvez venha o outro, para o lavar com a patinha,

ou talvez ainda não. O fim não tem equilíbrio.


Tanta Ansiedad

spanisch | Tálata Rodríguez

La computadora. El chat, toda esa gente solitaria.
¿Qué es esto que siento? Soñé que manchaba las sábanas mientras cogíamos.
Una pareja de viejos nos miraba. Yo sé dónde está mi herida
pero vos estabas exhausto. Tenías el pelo largo como un animal salvaje.
Vos, no sé quién sos vos.
Pero estabas ahí, con tu torso de indio,
tu cadera de surfista californiano. Yo te miraba
sentada junto a ese par de nosotros mismos viejos
perdidos en el cuerpo del buda
soñándonos.
Te miraba y veía el pequeño rubí rojo y vivo como el sexo
tendido a tus blancos pies, sobre blancas sábanas tendidas.
¿Yo, quién era?
Un hada lisérgica con formación de geisha y actitud rolinga.
La punta de mi lengua sobre tu cuerpo en punta.
Una habitación llena de juguetes.
Hasta las esposas de peluche, lámparas de aceite.
No hay banda.
No hay banda.
Esto también es una ilusión, pero se siente tan real.
Ya no está la noche del ángel y el futuro ha sido dicho:
no morderás la mano que acaricia.

© Tálata Rodríguez
aus: Primera línea de fuego
Buenos Aires: Tenemos Las Máquinas, 2013
Audio production: Haus für Poesie / 2017

So much anxiety

englisch

The computer. The chat, all the lonely people.

What is this I feel? I dreamt I stained the sheets while we were fucking.

An old couple was staring at us. I know where my wound is.

But you were exhausted. You had long hair like a wild animal.

You, I don't know who you are.

But you were there, with your Indian torso,

your Californian surfer hip. I was looking at you,

sitting by that pair of old ourselves,

we were lost in the body of Buda

dreaming of us.

I looked at you and saw the little red ruby alive as sex

laid down at your white feet, on white sheets laid out.

Me, who was I?

A lysergic fairy with a geisha education and the attitude of a rolling stone.

The tip of my tongue on your body's tip. A room full of toys,

Even the furry handcuffs, oil lamps.

No hay banda

No hay banda

This is also an illusion but it feels so real.

There's no more angel night and the future has been told:

You will not bite the hand that caresses.


ОСТРВО

serbisch | Jovan Zivlak

рат никад није престајао. сећам се зоре кад
сам дом остављао. био је посвуд. за довратком је
држао секиру. на постељи је склупчао тело огрнуто
у вучју кожу.
личио је на пауна који ме подозриво посматра
и спрема се да ми искљује руке. на прозоре је
спуштао засторе. крио се да га не видим.
знао сам да ми је дисао за потиљком
везао ми дах и чинио ствари прозирним
на којима сам вид посвећивао.
ословљавао ме презирно:
ти који жваћеш кремен сачекаћеш да га повратиш
научићеш да памтиш оно што си заборавио
ја сам твоје знање које си будан прорицао
оно за чим ћеш се освртати биће тама
отац који се никад неће вратити
море са којег ће долазити пламен
од којег ћеш оглувети.
ко је јачи од рата
ја који се ни о чему не питам
острво од којег ће остати само име
лихвар који ће ме задужити
оружје које убија пре него што се искује
или змија која се вере тамо где јој није место.

© Jovan Zivlak
Audio production: Serbian PEN Centre

THE ISLAND

englisch

the war never ended. i remember the dawn when

i was leaving my home. it was everywhere. it held an hatchet

behind the doorpost. on the bed it had piled a body draped

with a wolf's skin.

it looked like a peacock that was eying me dubiously

and getting ready to peck my hands. it lowered the blinds

on the windows. it was hiding so i couldn't see it.

i knew it was breathing down my neck

it tied up my breath and made things transparent

to which i had dedicated my vision.

it addressed me scornfully:

you who chew quartz you'll expect to vomit it

you'll learn to remember what you've forgotten

i am your knowledge that you waking predicted

that which you'll turn back to see will be darkness

the father who will never return

the sea off which flame will arrive

from which you'll go deaf.

who is stronger than war

i whom nobody asks about anything

an island from which only the name will remain

a usurer who'll loan to me

a weapon that kills before it's forged

or a snake that crawls in where it's no place for her.


ПОВОДАЦ

serbisch | Jovan Zivlak

улицом коју је обасјавао сутон
између дворишта где је певало ћудљиво знање
и загаситих поља по којима је крештао гавран
сићушни пас вучен је на затегнутом ланцу.
дечак који га је повлачио личио је на слепу
                                                             будућност
оштрих очију као суђење у срцу је носио одлуку
а глава му је била развезана као хоризонт
одсутан као оно што ће га преварити
светао као светлост што се само једном спозна
водио је пса низ косине таме
оног који на таму режи и не подноси је.
али разлог је био изнад обојице
он који је чинио ситна злочинства
и он који је држао поводац
ниједном од њих
мера није дата
ниједан није управљао лавежом на непознато
ниједан није дисао из побуда које је памтио
и нико није знао шта је у њиховом заметку.
тамни разлог је сравњивао рачуне
оно што ће се десити десиће се у вери
да је погибао изван знања
да је пут смрти пут ђаволског рођења
и да се пут љубави отвара кроз посртање.

© Jovan Zivlak
Audio production: Serbian PEN Centre

THE LEASH

englisch

along the street that was flooded with twilight

between the yards where willful knowledge sang

and the dulled fields through which the raven cawed

a tiny dog is pulled on a tight chain.

the boy who pulled him looked like the blind future

with sharp eyes like judgment in his heart he was making a decision

while his head was unwrapped like the horizon

absent like what would fool him

light like the light that is only acknowledged once

he was leading the dog down the slopes of darkness

of the one who in the dark growls and can't bear it.

but the reason was above both of them

he who had carried out petty crimes

and he who held the leash

to neither of them

is a measure given

not one controlled with barking at the unfamiliar

not one didn't breathe from the motives he recalled

and no one knew what was in their embryo.

the dark reason was evening out scores

what's going to happen will happen in faith

that he perished outside of knowledge

that the path of death is the path of a devilish birth

and that the path of love opens through staggering.


ЗИМСКИ ИЗВЕШТАЈ

serbisch | Jovan Zivlak

могло је све најзад бити
другачије и није се све морало
овако десити. али сваки
исход је догађај
а пристанак и одбијање
две су рукавице пред којима
се врпољимо. да сам можда спретнији.
да сам се од стола брже подигао
да сам то обавио пре тропских
киша или да сам упалио ватру
да ли бих спалио расипно питање.
али исход се не изговара
тама се не описује.
изаћи ћу у невреме
да направим пртину
а знање ћу понети
на ципелама.

Audio production: Serbian PEN Centre

WINTER REPORT

englisch

everything finally could have been

different and everything didn’t have

to happen this way. but every

outcome is an occurrence

while acceptance and rejection

are two gloves before which

we wriggle. maybe if i were nimbler,

if i’d risen quicker from the table

if i’d done that before the tropical

rains or if i’d lit the fire

could i have burnt the scattered questions.

but the outcome’s not pronounced

the dark is not described.

i’ll come out into bad weather

to trample a path

and i’ll carry the knowledge

on my shoes.


Michael Hamburgers Katze

deutsch | Richard Anders

Für Anne Beresford

Die Katze auf dem Birnbaum
hinter dem Fenster
mit dem Spiegelbild
roter Lampenschirme
vor der Abendschwärze,
weiß hingestrecktes Tier,
das gern zu mir
hereinspringen möchte –
es erkennt die Scheibe.
Die mich unsichtbar trennt
Von seinem Blick.

Den Hölderlin auf dem Tisch
vier dicke Supplement.- Bände
das Glas Orangenwein,
selbstgemacht von Jane,
erkennt es nicht, aber
den Widerspruch von
durchsichtig und hart, dem es für Minuten
standhält, bis ein
Satz ins Dunkel
die Einsicht aufhebt

© Richard Anders
aus: Über der Stadtautobahn und andere Gedichte
Berlin: Oberbaum Verlag, 1985
Audio production: M.Mechner / literaturWERKstatt berlin 2005

Le chat de Michael Hamburger

französisch

à Anne Beresford


Le chat sur le poirier

derrière la fenêtre

colorée du reflet

des abat-jour écarlates

sur fond d'un sombre crépuscule,

animal allongé dans sa blancheur

qui d'un saut aimerait

venir me rejoindre

mais prend conscience de la vitre

qui, invisible, me sépare

de son regard.


Sur la table Hölderlin -

quatre gros volumes supplémentaires -

le verre de vin d'orange,

création personnelle de Jane,

il n'en prend pas conscience, mais de

la contradiction du

transparent et du dur

qu'il surmonte quelques minutes

avant le saut dans le noir

qui lui dérobe la vision intérieure.


Landskap

schwedisch | Pär Thörn

Träd.
Gräs.
Träd.
Träd.
Mjäll.
Avskräde.
Träd.
Grus.
Nollpunkt.
Filtar.
Hålrum.
Grus.
Nollpunkt.
Meningslöshet.
Mjäll.
Mörker.
Avlagringar.
Gräs.
Ek.
Bäck.
Erfarenhet.
Asbest.
Krossat tegel.
Sten.
Bråte.
Träd.
Omfördelning.
Ödeläggelse.
Nollpunkt.
Nedskräpning.
Makadam.
Brand.
Barnhuvud.
Meningslöshet.
Gran.
Svält.
Jord.
Avskräde.
Gräs.
Väg.
Stegring.
Gräs.
Gräs.
Förruttnelse.
Gran.
Svält.
Mörker.
Spyor.
Bråte.
Träd.
Gräs.
Skrot.
Meningslöshet.
Ljus.
Sten.
Stål.
Gran.
Meningslöshet.
Alm.
Gräs.
Krossat tegel.
Sten.
Gran.
Krossat tegel.
Asbest.
Gran.
Gräs.
Asbest.
Sten.
Jord.
Material.
Bländning.
Folksamling.
Kvarlevor.
Träd.
Ohörbart ljud.
Omfördelning.
Rost.
Krossat tegel.
Stig.
Anspänning.
Ohörbart ljud.
Träd.
Gran.
Gran.
Jord.
Röda ögon.
Brev.
Material.
Träd.
Fel.
Gräs.
Krossat tegel.
Gran.
Gran.
Förlust.
En.
Massa.
Jordskred.
Raseri.
Ohörbart ljud.
Grav.
Ödeläggelse.
Pip.
Brännskada.
Uppgivenhet.
Sjö.
Träd.
Plankor.
Beläggningar.
Sten.
Kvarlevor.
Träd.
Omfördelning.
Geigermätare.
Gräs.
Sten.
Sten.
Gran.
Kropp.
Tejp.
Beläggningar.
Beläggningar.
En.
Sortering.
Massgrav.
Utbrott.
Sjö.
Gräs.
Avlagringar.
Jord.
Kvarlevor.
Revben.
Kropp.
Livsproduktion.
Sjö.
Gräs.
Jord.
Avlagringar.
Asbest.
Jord.
Tejp.
Folksamling.
Jord.
Tejp.
Fågel.
En.
Kedja.
Sjö.
Kvarlevor.
Exkrementer.
Tejp.
Ohörbart ljud.
Skyddshjälm.
Raseri.
Förlust.
Träd.
Träd.
Spyor.
Bäck.
Loppor.
Ek.
Gräs.
Träd.
Gran.
Utbrott.
Uppgivenhet.
Knoge.
Ljud.
Krossat tegel.
Träd.
Grus.
Gräs.
Brand.
Olja.
Tejp.
Bestraffningsmedel.
Mjäll.
Tejp.
Beläggningar.
Nollpunkt.
Fortsättning.
Träd.
Röda ögon.
Sjö.
Gräs.
Spikar.
Krosskada.
Gran.
Avlagringar.
Högt gräs.
Avsvimmade.
Ljud.
Gräs.
Sten.
Högt gräs.
Sjö.
Bäck.
Rost.
Aluminiumfolie.
Mjäll.
Röda ögon.
Batong.
Träd.
Ohörbart ljud.
Meningslöshet.
Krosskada.
Tandguld.
Grus.
Plast.
Raseri.
Förgiftat vatten.
Beläggningar.
Sjö.
Gräs.
Röda ögon.
Kyrka.
Material.
Träd.
Tandguld.
Ljud.
Könsorgan.
Ljud.
Tejp.
Material.
Torn.
Gräs.
Ånger.
Förgiftat vatten.
Olja.
Loppor.
Mjäll.
Bråte.
Brännskada.
Tårar.
Gräs.
Brännskada.
Bländning.
Bråte.
Meningslöshet.
Gran.
Ohörbart ljud.
Träd.
Träd.
Plundrare.
Gräs.
Nollpunkt.
Sjö.
Material.
Sten.
Brännskada.
Tårar.
Historia.
Träd.
Nöjesfält.
Sten.
Avlagringar.
Stig.
Jord.
Jord.
Kyrka.
Skrot.
Gran.
Sten.
Förgiftat vatten.
Bråte.
Bro.
Gräs.
Schakt.
Meningslöshet.
Tandguld.
Väg.
Gräs.
Jord.
Tandguld.
Gran.
Gran.
Sjö.
Gräs.
Bro.
Träd.
Beläggningar.
Brännskada.
Träd.
Gräs.
Loppor.
Olja.
Barack.
Väska.
Eksem.
Spyor.
Högt gräs.
Brännskada.
Träd.
Korruption.
Gran.
Ohörbart ljud.
Avsvimmade.
Tall.
Folksamling.
Eksem.
Slutna ögon.
Gran.
Barack.
Sten.
Gräs.
Fisk.
Folksamling.
Loppor.
Grav.
Bölder.
Gran.
Tandguld.
Träd.
Barack.
Mening.
Ljus.
Ånger.
Ohörbart ljud.
Gräs.
Jord.
Tårar.
Gran.
Sjö.
Förbrukningsmaterial.
Slutna ögon.
Gran.
Avgaser.
Torn.
Barack.
Träd.
Jord.
Röda ögon.
Sten.
Träd.
Avgaser.
Bråte.
Torn.
Barack.
Loppor.
Bölder.
Barack.
Krossat tegel.
Bro.
Gräs.
Träd.
Stig.
Brännskada.
Bländning.
Barack.
Krossat tegel.
Brännskada.
Brännskada.
Träd.
Sten.
Barack.
Plast.
Hjälporganisation.
Massaker.
Brännskada.
Förbrukningsmaterial.
Gran.
Ohörbart ljud.
Sten.
Avgaser.
Gräs.
Röda ögon.
Svältande.
Sten.
Hjälporganisation.
Aluminiumfolie.
Brännskada.
Träd.
Krosskada.
Fisk.
Fisk.
Avgaser.
Träd.
Gräs.
Gräs.
Högt gräs.
Krosskada.
Fisk.
Fisk.
Avgaser.
Lockar.
Vatten.
Tandguld.
Brännskada.
Träd.
Jord.
Träd.
Röda ögon.
Jord.
Bländning.
Folksamling.
Jord.
Schakt.
Tegel.
Torn.
Gran.
Förlust.
Jord.
Krosskada.
Gräs.
Tegel.
Avsvimmade.
Sjö.
Jord.
Brännskada.
Slutna ögon.
Bölder.
Gran.
Krosskada.
Väska.
Korruption.
Framtid.
Eksem.
Sten.
Träd.
Gräs.
Gräs.
Plast.
Ohyra.
Gräs.
Schakt.
Loppor.
Torn.
Gran.
Hopp.
Bly.
Hunger.
Förgiftat vatten.
Gräs.
Mörker.
Torn.
Gran.
Sten.
Loppor.
Könsorgan.
Träd.
Bro.
Kyrka.
Tårar.
Sten.
Träd.
Avgaser.
Revben.
Oidentifierbar kropp.
Aska.
Jord.
Träd.
Glasull.
Gräs.
Jord.
Korruption.
Gran.
Sten.
Svält.
Träd.
Glasull.
Gräs.
Jord.
Folksamling.
Sten.
Ljud.
Eksem.
Ohörbart ljud.
Skadad.
Träd.
Träd.
Svältande.
Förbrukningsmaterial.
Kyrka.
Svältande.
Grus.
Fisk.
Svältande.
Mjäll.
Förbrukningsmaterial.
Oidentifierbar kropp.
Oidentifierbar kropp.
Negation.
Upprepning.
Fortsättning.
Fortsättning.

© Thörn & Glas
aus: Landskap
Förlaget Glas, 2012
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Landschaft

deutsch

Baum.

Gras.

Baum.

Baum.

Hautschuppe.

Unrat.

Baum.

Kies.

Nullpunkt.

Decken.

Hohlraum.

Kies.

Nullpunkt.

Sinnlosigkeit.

Hautschuppe.

Dunkel.

Ablagerungen.

Gras.

Eiche.

Bach.

Erfahrung.

Asbest.

Zerbrochene Ziegel.

Stein.

Sperrmüll.

Baum.

Umverteilung.

Verwüstung.

Nullpunkt.

Vermüllung.

Rollsplitt.

Brand.

Kinderkopf.

Sinnlosigkeit.

Tanne.

Hungersnot.

Erde.

Unrat.

Gras.

Weg.

Steigerung.

Gras.

Gras.

Verwesung.

Tanne.

Hungersnot.

Dunkel.

Erbrochenes.

Sperrmüll.

Baum.

Gras.

Schrott.

Sinnlosigkeit.

Licht.

Stein.

Stahl.

Tanne.

Sinnlosigkeit.

Ulme.

Gras.

Zerbrochene Ziegel.

Stein.

Tanne.

Zerbrochene Ziegel.

Asbest.

Tanne.

Gras.

Asbest.

Stein.

Erde.

Material.

Blendung.

Menschenmenge.

Sterbliche Überreste.

Baum.

Unhörbarer Laut.

Umverteilung.

Rost.

Zerbrochene Ziegel.

Pfad.

Anspannung.

Unhörbarer Laut.

Baum.

Tanne.

Tanne.

Erde.

Rote Augen.

Brief.

Material.

Baum.

Fehler.

Gras.

Zerbrochene Ziegel.

Tanne.

Tanne.

Verlust.

Wacholder.

Masse.

Erdrutsch.

Raserei.

Unhörbarer Laut.

Grab.

Verwüstung.

Piep.

Brandverletzung.

Resignation.

See.

Baum.

Planken.

Beläge.

Stein.

Sterbliche Überreste.

Baum.

Umverteilung.

Geigerzähler.

Gras.

Stein.

Stein.

Tanne.

Körper.

Klebeband.

Beläge.

Beläge.

Wacholder.

Sortierung.

Massengrab.

Ausbruch.

See.

Gras.

Ablagerungen.

Erde.

Sterbliche Überreste.

Rippe.

Körper.

Lebensproduktion.

See.

Gras.

Erde.

Ablagerungen.

Asbest.

Erde.

Klebeband.

Menschenmenge.

Erde.

Klebeband.

Vogel.

Wacholder.

Ke


Natal… Na Província Neva

portugiesisch | Luís Filipe Castro Mendes

Recordação de neve na cidade:
às vezes os meus dedos procuravam
um conforto de infância ameaçada.

Nos bolsos esgarçados o cotão,
os restos de ternura nunca dada:
sempre se me fez longe o coração.

E o consolo perfeito, sem idade,
das coisas que há por dentro da lembrança;
recordação de neve na cidade:
foi antes do terror, da esperança.

Seja sempre quem sou esta distância
que muda em mim as coisas conseguidas
em dedos que procuram da infância
cotão, ternura, restos de outras vidas.

© Luís Filipe Castro Mendes
aus: Outras Canções
Lisboa: Quetzal Editores, 1998
Audio production: Casa Fernando Pessoa / RDP

Noël... il neige en province

französisch

Souvenir de la neige en ville :

parfois mes doigts recherchaient

un réconfort d'enfance menacée.


Du coton dans les poches déchirées,

des restes de tendresse jamais donnée :

de moi, le cœur s'est toujours éloigné.


Et la consolation parfaite, sans âge,

des choses qui surnagent au cœur du souvenir ;

souvenir de neige dans la ville :

ce fut avant la terreur et l'espoir.


Que cette distance soit toujours en moi,

celle qui change en moi les choses réussies

dans des doigts qui recherchent dans l'enfance

du coton, de la tendresse, des traces d'autres vies.

Aus: 18+1 poètes contemporains de langue portugaise.
Lisboa/Paris: Institut Camões/Chandeigne 2000

Apenas Um Soneto

portugiesisch | Luís Filipe Castro Mendes

O delicado desejo que te doura
e nos dura na pele quando anoitece
é contra a nossa vida que se tece
e é no verso que vive e se demora.

Amor que não tivémos nem nos teve
veio-nos chamar agora. De repente
fez-se névoa a palavra do presente
e luz teu corpo que toquei de leve.

Mas se arde na memória da canção
o corpo que me deste e me fugiste,
o verso é outro modo de traição

por que minto ao que nunca mentiste.
E enganamos assim o coração,
Disfarçando de mitos o que existe.

© Luís Filipe Castro Mendes
aus: Modos de Música
Lisboa: Quetzal Editores, 1996
Audio production: Casa Fernando Pessoa / RDP

Nur ein Sonett

deutsch

Das zarte verlangen, das dich vergoldet

und in unserer Haut bleibt, wenn es Nacht wird,

webt sich gegen unser Leben

und lebt und verweilt in Vers.


Liebe, die wir nicht hatten und die uns nicht hatte,

rief uns jetzt. Plötzlich

wird Nebel das Wort der Gegenwart

und Licht dein Körper, den ich flüchtig berührte.


Wenn aber im Gedächtnis des Liedes

der Körper brennt, den du mir gabst und nahmst,

ist der Vers eine andere Art von Verrat,


weil ich belüge, wen du niemals belogst.

Und so hintergehen wir das Herz,

indem wir mit Mythen bemänteln, was existiert.

Revista Metaphora Heft 1 September 1997

Apenas Um Soneto

portugiesisch | Luís Filipe Castro Mendes

O delicado desejo que te doura
e nos dura na pele quando anoitece
é contra a nossa vida que se tece
e é no verso que vive e se demora.

Amor que não tivémos nem nos teve
veio-nos chamar agora. De repente
fez-se névoa a palavra do presente
e luz teu corpo que toquei de leve.

Mas se arde na memória da canção
o corpo que me deste e me fugiste,
o verso é outro modo de traição

por que minto ao que nunca mentiste.
E enganamos assim o coração,
Disfarçando de mitos o que existe.

© Luís Filipe Castro Mendes
aus: Modos de Música
Lisboa: Quetzal Editores, 1996
Audio production: Casa Fernando Pessoa / RDP

Rien qu'un sonnet

französisch

Le délicat désir qui te dore

et nous dure dans la peau à la nuit tombante,

c'est contre notre vie qu'il se tisse

et c'est dans le poème qu'il vit et qu'il s'attarde.


L'amour que nous n'avons ni possédé ni ressenti

est venu maintenant nous chercher. Soudain,

la parole du présent est devenue brume

et lumière sur ton corps que j'ai à peine frôlé.


Mais si dans la mémoire de la chanson brûle

le corps que tu m'as offert et dérobé,

le vers est une autre façon de trahir,


je mens à tout ce qui en toi ne m'a jamais menti.

Et ainsi nous trompons le cœur,

déguisant en mythes tout ce qui existe.

Aus: 18+1 poètes contemporains de langue portugaise.
Lisboa/Paris: Institut Camões/Chandeigne 2000

A Ilha Dos Mortos

portugiesisch | Luís Filipe Castro Mendes

Nunca, entre tanta serenidade,
Poderia pousar uma crispação, uma recusa
ou um brusco estremecimento do coração
desmedido. Não conhecer a paixão
é o privilégio dos mortos. Entre a mão e a barca,
entre o silêncio e a aridez,
entre a claridade
e o tremor
caem as sombras sobre a água como
a roupa se desprende e cai do corpo desejado,
entrevisto,
como de tanto amor se tece a Morte!

© Luís Filipe Castro Mendes
aus: A Ilha Dos Mortos
Lisboa: Quetzal Editores, 1991
Audio production: Casa Fernando Pessoa / RDP

L'île des morts

französisch

Jamais, parmi tant de sérénité,

un refus ou un soudain frémissement d'un cœur démesuré

ne pourrait subsister. Le privilège des morts

est de ne pas connaître

la passion. Entre la main

et la barque,

entre le silence et l'aridité,

entre la clarté

et le frisson

les ombres tombent sur l'eau comme

le linge se détache et glisse du corps désiré,

entrevu,

Mort tissée de tant d'amour !

Aus: 18+1 poètes contemporains de langue portugaise.
Lisboa/Paris: Institut Camões/Chandeigne 2000

למה אני לא כותב שירי אהבה ישראליים

hebräisch | Mati Shemoelof


למשורר אמירי ברקה      

 
קֹדֶם תַּחְזִירוּ לִי אֶת הַהִיסְטוֹרְיָה
וְאַחַר כָּךְ אֶת סִפְרֵי הַלִּמּוּד
וְאַל תַּגִּידוּ לִי שֶׁהַשִּׁיר שֶׁלִּי הוּא מָנִיפֶסְט פּוֹלִיטִי
כְּשֶׁאֵין לָכֶם מֻשָּׂג עַל עָוֶל, אָז הִנֵּה קְצֵה חוּט
אֲנִי רוֹצֶה פִּצּוּי מִבַּנְק יִשְׂרָאֵל
לַפָלַסְטִינִים, לַמִּזְרָחִים, לַנָּשִׁים, לְהוֹמוֹ-לֶסְבִּיּוֹת,
עַל כָּל הֶעָרָה, מַעְבָּרָה, שֶׁטַח צְבָאִי סָגוּר, הַעֲלָמָה, הַשְׁחָתָה
אֲנִי רוֹצֶה שֶׁתִּפְתְּחוּ אֶת הַכַּסֶּפֶת שֶׁל הַשִּׁירָה
וְתַחְזִירוּ אֲדָמוֹת לְמִי שֶׁלְּקַחְתֶּם וּתְנוּ פִּצּוּי עַל כִּבּוּשׁ נוֹרָא
אֲנִי אֲחַכֶּה בְּצַד בַּנְק יִשְׂרָאֵל, מִבַּעַד לַחַלּוֹנוֹת בִּטּוּחַ לְאֻמִּי  
מִתַּחַת  לִמְכוֹנִיּוֹת מִשְׂרַד הָאוֹצָר
עַד שֶׁתִּתְּנוּ פִּצּוּי רָאוּי עַל כָּל הַגִּזְעָנוּת הַצְּרוּפָה
וְרַק אָז כְּשֶׁיַּלְדֵי יְלָדַי הַמְּפֻצִּים יִלְמְדוּ בָּאוּנִיבֶרְסִיטָה בְּחֶבְרָה שָׁוָה
לְלֹא בִּזּוּי, רַק אָז אֶהְיֶה מוּכָן לִכְתֹּב שִׁירֵי אַהֲבָה
יִשְׂרְאֵלִיִּים.

© Mati Shemoelof
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Why don't I write Israeli Love Songs

englisch

To Amiri Baraka


First bring me back my history

And then my textbooks

And don't tell me my poem is a political manifesto

When you haven't got a clue ‘bout your wrongs. So here is a lead:

I want compensation from the National Bank of Israel

For the Palestinians, the Mizrachim, the Women, the Gays and the Lesbians

For every comment, transit-camp, closed military zone

Disappearance, disfigurement.

I want you to open the poetry safe

And give back the land to those you took from

And compensate for a horrible occupation

I will wait by the national bank of Israel,

Outside the window of the National Insurance Institute,

Under the cars of the treasury Department

Until you aptly compensate for all the distilled racism

And only then, when the children of children of the compensated ones

Will study in university, in an equal society

Only then will I be willing to write Israeli love songs.

The translation was first published on “Fusion” Magazine – Big Bridge #15, Spring, 2011 http://www.bigbridge.org/BB15/2011_BB_15_POETRY/JASON_BRAUN_FEATURE/bb_15_braun_shelmoelof_israeli.html" ">>>> LINK

BEZOEK NR 12 618

niederländisch | Maarten Inghels

Het in de kamer stiller maken dan in haar bloed:
de kloppende kever uit de witte muren slaan,

de ontwijkende gordijnen weer in slaap duwen,
de koffie loopt langzaam dood. Zwijgzaamheid

tekent zich in zwarte schaduwen op de muur,
eerst kamelen, wezels, een logge walvis, dan

worden we hazen in hoog gras. We spelen smerige
beesten. En daar in de kamer krijgen haar hersenen

een stem zoals haar bloed spreekt: vanuit de stam
zaait haar liefde zich uit. Ter plaatse trappelend,

want een dode zwartvis ben ik, schokschouderend
en trillend lig ik op bed. Mijn handen zijn gevouwen

in een dwang. Want van wat blind de weg weet in mij;
de eigen rigoureuze liefde als weerwoord, ben ik bang.

© De Bezige Bij
aus: Waakzaam
Antwerpen: De Bezige Bij, 2011
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Visite n° 12 618

französisch

Faire plus de silence dans la chambre que dans son sang :

en tapant, faire sortir le scarabée pulsant des murs blancs,


en poussant, faire se rendormir les rideaux qui s’esquivent,

le café finit lentement en eau de boudin. La taciturnité


se dessine en ombres noires sur le mur, d’abord

des chameaux, des belettes, une baleine balourde, puis


nous devenons des lièvres dans les hautes herbes. Nous jouons

aux sales bêtes. Et là, dans la chambre, son cerveau prend


une voix parlant comme son sang : depuis la souche

son amour se dissémine. Faisant du surplace,


car le poisson-noir mort, c’est moi, haussant les épaules

et tremblant je suis allongé sur le lit. Une contrainte me joint


les mains. Car ce qui connaît aveuglément le chemin

en moi, son propre amour rigoureux comme parade, m’effraie.


BEZOEK NR 12 618

niederländisch | Maarten Inghels

Het in de kamer stiller maken dan in haar bloed:
de kloppende kever uit de witte muren slaan,

de ontwijkende gordijnen weer in slaap duwen,
de koffie loopt langzaam dood. Zwijgzaamheid

tekent zich in zwarte schaduwen op de muur,
eerst kamelen, wezels, een logge walvis, dan

worden we hazen in hoog gras. We spelen smerige
beesten. En daar in de kamer krijgen haar hersenen

een stem zoals haar bloed spreekt: vanuit de stam
zaait haar liefde zich uit. Ter plaatse trappelend,

want een dode zwartvis ben ik, schokschouderend
en trillend lig ik op bed. Mijn handen zijn gevouwen

in een dwang. Want van wat blind de weg weet in mij;
de eigen rigoureuze liefde als weerwoord, ben ik bang.

© De Bezige Bij
aus: Waakzaam
Antwerpen: De Bezige Bij, 2011
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Visit No. 12 618

englisch

To make it go more quiet in the room than in her blood:

hammer the beating beetle from the whitened walls,


nudge the receding curtains back to sleep,

the coffee slowly runs to a dead end. Quietude


outlines itself across the wall in darkened shapes,

first camels, weasels, a sluggish whale, then


we become the hares in tall grass. We play dirty

beasts. And there in the room her brain assumes


a voice the way her blood speaks: from the stem

her love disseminates itself. Trampling on the spot,


because I am a dead blackfish, shoulders shaking

and trembling I lie on the bed. My hands are folded


in straits. Because what blindly knows its way through me;

one’s own rigorous love as retort, scares me the most.


ZOVEEL AANDACHT WAS U VAST NIET GEWEND

niederländisch | Maarten Inghels

                  Voor Nguyen Van Kham (1954—2010)

De rivier Mekong was een naad tussen
uw oude stad en een ander niemandsland,
toch viel u een bestemming te beurt
door meer onbekendheden begrensd.

Met de bankafschriften in de hand
vermoeden we dat u hier heeft geleefd
onder ons, vier hoog, in een verlopen
kalenderjaar als een kraaknette vent.

Waar generaties Egyptenaren jaren tobden
over het procedé, werd u een mummie
op zichzelf, onwel geworden en liggend
naast uw bed, van het leven afgewend.

Zeven minuten zendtijd op de televisie,
uw vertrek werd geduid in het journaal,
een column op pagina twee in de krant,
zoveel aandacht was u vast niet gewend.

Ongemakkelijk zijn we van uw verdwijning,
uit verontwaardiging worden we plots
betere buren, uw buurvrouw Jenny had
koffie gewild als ze uw taal had gekend.

Wij hebben gefaald, geef ik grif toe, pas
bij het ontbreken van uw geld u opgemerkt.
Zelfs met uw jarenlange zwijgen over de dood
heen, hadden we moeten weten wie u bent.

© De Bezige Bij
aus: Waakzaam
Antwerpen: De Bezige Bij , 2011
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

More Attention Than You Ever Knew

englisch

            For Nguyen Van Kham (1954-2010)


The Mekong river was a seam between

your former town and another no-man’s-land,

but still you were assigned a destination

bordering on even greater unknowns.


Judging by the bank statements

we suspect you lived here

among us, four up, in an expired

calendar year, a squeaky clean chap.


While generations of Egyptians worried

about their procedures for years, you became

a mummy on your own, having had a fit and

lying beside your bed, averted from life.


A seven-minute broadcast on TV,

your departure was reported in the news,

a column on page two of the paper,

more attention than you ever knew.


Your disappearance made us feel uneasy,

indignation brought us closer together

as neighbours – Jenny next door would have

liked a coffee had she spoken your language.


We failed, I readily admit, first noticing you

when your money did not show up.

Considering your years of silence beyond

death, we should have known who you are.


Modesta

französisch | Gioia Kayaga

Elles t'ont appelée « Modesta »,
Un prénom qui sonne comme un esclavage ;
une injonction à tenir sa place, à rester sage
Une toute première leçon qui fait déjà si mal :
les « nègres de maison » n'ont ni sexe, ni race,
depuis des siècles, les femmes aussi... asservissent les femmes
Modesta, comme on déchire une page négligeable ;
Ma fille : voici ta cage en héritage :
sois fragile, naïve et délicate
Modesta, comme on refuse de noircir une case ;
puisque les règles semblent immuables,
Un point final pour commencer une phrase.

Elles t'ont appelée Modesta,
Te préparant dès la naissance à baisser le regard
imaginant que tu ne laisserais pas de trace
Elles t’ont appelée Modesta,
Ils t’ont appelée Modesta
te voyant perdre la course avant même le top départ
éphémère comme des pas qui s'effacent
Ils t’ont appelée Modesta

Ils t’ont dit qu’une femme ça ne rêve pas trop grand:
Dans les salons du pouvoir et des messieurs importants,
ça apporte à boire et ça ferme la porte en sortant
Ils t’ont dit qu’une femme ça ne veut pas changer les choses,
ça se plie aux règles, aux lois qu’on lui impose,
ça ne se bat qu’avec les armes que l’homme lui propose
Ils t’ont dit qu’une femme ça s’plie en quatre pour sa famille,
ça se sacrifie, ça accumule la fatigue,
… et ça se console en faisant du shopping le samedi
Ils t’ont dit qu’une femme, ça sourit, ça rougit,
ça dit merci quand on lui fait un compliment pourri,
ça se contente de rapports où ce n’est jamais elle qui jouit

Ils t'ont appelée Modesta,
Te préparant dès la naissance à baisser le regard
imaginant que tu ne laisserais pas de trace
Ils t’ont appelée Modesta,
Elles t’ont appelée Modesta
te voyant perdre la course avant même le top départ
éphémère comme des pas qui s'effacent
Elles t’ont appelée Modesta

Sans consulter les oracles ; tu as éliminé chaque obstacle,
refusé d’être raisonnable, envoyé au diable leur morale ;
échangé les jupes des nonnes contre celles des gitanes
Sans même un Dieu à servir, tu es partie en Djihad
une liberté à conquérir : faire exploser leurs barricades !
Il a fallu se battre, apprendre à manier la poudre,
jusqu’à sacrifier parfois ceux qui enferment dans leurs tabous
Loin des dogmes, églises, politiques, gourous ;
loin des hommes qui te demandent de dire “toujours”,
loin des femmes sentinelles, jalouses,
tu es devenue souveraine : libre de tes choix, de tes amours

Elles t'ont appelée Modesta, mais tu n'es plus “Modesta”
Tu es à jamais immorale, immortelle,
Tu es indécente femme fatale et obscène
Tu es sensuelle, épicée, rebelle, libérée
Elles t'ont appelée Modesta, mais tu n'es plus “Modesta”
Tu n’es plus “Modesta”, tu es amoureuse du tumulte,
Tu n'es plus "Modesta", tu es marginale,
Tu es une majuscule, sûrement pas un point final

© Frolli Gioia Joy Slam
aus: L'art de la joie CD
Skinfama, 2019
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Modesta

niederländisch

De vrouwen noemden je 'Modesta',

Een voornaam die klinkt als van een slavin;

een bevel om op je plek te blijven, niet uit de pas te lopen

Een allereerste les, die al zoveel pijn deed:

'huisnegers' hebben geen geslacht, geen ras,

al eeuwenlang, en vrouwen ... onderdrukken ook vrouwen

Modesta, alsof men een betekenisloze pagina uitscheurt;

Meisje, dit is de kooi die je hebt geërfd:

wees breekbaar, naïef en elegant

Modesta, alsof men weigert een vakje zwart te maken

omdat de regels onwrikbaar lijken,

Een eindpunt aan het begin van een zin.

 

Ze noemden je Modesta,

Leerden je vanaf je geboorte je ogen neer te slaan 

en vooral geen sporen achter te laten 

De vrouwen noemden je Modesta, Modesta ...

De mannen noemden je Modesta 

ze keken toe hoe je de race verloor, nog voor die goed en wel was begonnen 

vluchtig als vervagende sporen 

De mannen noemden je Modesta, Modesta ...

 

Ze vertelden je dat een vrouw geen grote dromen heeft:

In de salons van machtige en belangrijke heren

brengt zoiets drankjes en sluit het de deur achter zich

Ze vertelden je dat een vrouw niet voor verandering kan zorgen:

zoiets buigt zich naar de regels en wetten die je het oplegt,

het vecht slechts met de wapens die de man het geeft

Ze vertelden je dat een vrouw alles doet voor haar familie:

zoiets offert zichzelf op, het raakt uitgeput

... en het troost zichzelf door op zaterdag te gaan shoppen

Ze vertelden je dat een vrouw glimlacht en bloost

en dankjewel zegt als je het een schunnig compliment geeft,

en dat het genoegen neemt met seks waarvan alleen de man geniet

 

Ze noemden je Modesta, 

Leerden je vanaf je geboorte je ogen neer te slaan 

en vooral geen sporen achter te laten 

De vrouwen noemden je Modesta, Modesta ... 

De mannen noemden je Modesta 

ze keken toe hoe je de race verloor, nog voor die goed en wel was begonnen 

vluchtig als vervagende sporen 

De mannen noemden je Modesta, Modesta ...

 

Zonder hulp van orakels heb je elk obstakel overwonnen,

geweigerd redelijk te blijven, hun moraal aan je laars gelapt;

een nonnenhabijt ingeruild voor een zigeunerjurk

Je diende geen god, maar vertrok toch op jihad

om je vrijheid te winnen: blaas hun barricades op!

Je moest vechten, leren hoe je poeder gebruikt,

soms moest je zij die zich verscholen achter hun taboes, opofferen

Ver weg van alle dogma's, kerken, politiek, goeroes;

ver weg van de mannen die je dwongen 'altijd' te zeggen,

ver weg van de jaloerse vrouwen die je met argusogen bekeken,

ben je oppermachtig geworden: vrij om te kiezen en lief te hebben

 

De vrouwen noemden je 'Modesta', maar dat ben je niet meer 

Je bent voorgoed immoreel, onsterfelijk, 

Je bent een onzedige, obscene femme fatale 

Je bent sensueel, gewaagd, rebels, bevrijd 

De vrouwen noemden je 'Modesta', maar dat ben je niet meer 

Je bent niet langer 'Modesta', je houdt van drukte, 

Je bent niet langer 'Modesta', je bent marginaal, 

Je bent een beginletter, allesbehalve een eindpunt


ABENDS

deutsch | Jürgen Nendza

ABENDS verlauten die Frösche ihr Grün. Wer leugnet,
daß das Grüne grün ist? Im Wohnwagen wir, nahe

dem Ufer. Nachfalter auf den Lippen, ein Sirren
ums Licht, bis der Wohnwagen schwankt beim Versuch

übertragbarer Farbe. Wir kennen das, schweifen ab
zu Wimpern und Flaum, so nah die Entfernung,

so schnaufend. Aus dem Schlaflaub knirschender Zähne
weckt uns das Schweigen der Frösche. Der Wohnwagen

mitten im See, wimperlos der Gefrierpunkt das Auge.

© Jürgen Nendza
aus: und am Satzende das Weiß
Weilerswist: Landpresse, 1999
Audio production: M.Mechner / literaturWERKstatt berlin 2005

LE SOIR

französisch

LE SOIR venu, les grenouilles ébruitent leur vert. Qui nierait

que le vert est vert? Dans la caravane près de la


rive, nous. Papillons de nuit aux lèvres, un bourdonnement

dans la lumière, bientôt la caravane vascille à l'essai


te transmission des couleurs. On connaît ça, on digresse

vers cils et duvet, l’éloignement si près,


si haletant. Le silence des grenouilles nous réveille

d'un sommeil touffu de grincements de dents. La caravane


au milieu du lac, sans cils, le point de congélation l'œil.


DIE KOHLEZEICHNUNG

deutsch | Jürgen Nendza

DIE KOHLEZEICHNUNG der Stare vor dem kreidigen
Himmel. Deine Spur ist dieser Augenblick,

Ordnung in die Luft zu denken. Eine
unberechenbare Landschaft auffliegender

Punkte über einem Landstrich aus Boden.
Darin deine Haut. Was zu erkennen ist:

Jeder Punkt saugt auf deinen Blick
und am Satzende das Weiß.

© Jürgen Nendza
aus: und am Satzende das Weiß
Weilerswist: Landpresse , 1999
Audio production: M.Mechner / literaturWERKstatt berlin 2005

L'ESQUISSE AU FUSAIN

französisch

L'ESQUISSE AU FUSAIN des étourneaux sur ciel

crayeux. Ton empreinte à toi, c'est cet instant,


penser un ordre dans l'éther. Un

paysage inattendu de l'envol


de points au dessus d'une étendue de terre.

Là - dedans, ta peau. Ce qu'on peut reconnaître, c'est :


Chaque point aspire ton regard

et en fin de ligne le blanc.


Zêmarên Rojê -I-

kurdisch | Yildiz Çakar

Tenê sê caran lê zivîrîm, tenê sê caran jê re bişîrîm. Tenê sê car min  qapaxên çavan girtin û tenê sê caran sê dilop niqûtîn axê. Rûyê axê sê car xuya kirin, sisê sisê xwînê û rûyê xwe min vexwar di kulma destên te de.

Gote min; xwîn û rû çawa tê vexwarin?

Min got; tenê bêdeng be û temaşe ke û bibîne, xwîn û rû çawa tê vexwarin di kefa destên te de. Ew ê ku  kulma wî ji gerdûnê mezin, qehirî ji min.

Min got; nexeyîde, bêdeng be û temaşe ke, gerdûn reş e, kulma te sor. Xalek biçûk im li Babîla mûr. Nizanim kîjan aliyê sînga te me. Ev çiya, ev deşt, kîjan parçeyên erdnîgariyên te ne, ev şet, ev gir, kîjan bîrîna zayînê ne. Dîcle û Ferat du pêsîr in, li kîjanî xwar bûm, xwîn rêst zimanê min, li kîjanî tî bûm, av şikest li gewriyê. Tenê sê caran lê zivîrîm, tenê sê car min lê kirin hewar, dengê min sisê sisê ket axê, ax sê car vexwar zêmarên min.

Gote min; av çawa dişikê di gewriyê de?

Min got; bêdeng be û tenê temaşe bike, bibîne ku av çawa dişikê di birînê de, bîrîn çawa dişikê di kefa destên te de. Kulma wî ya abadîn, hêrs bû!

Min got; nexeyîde, tenê bêdeng be û temaşe bike, bibîne abadînî tenê xwîn e, kulma te tofan, xalek biçûk im li Laleş, warîsê te yê dawîn im li roj-kêş. 

Ava bike çend malokan, holikan, dengê zarokan, meselokan, mamikan, çîrçîrokan, şevçîrokan, û çîrokên çîrokan.

Ev derî, ev diwar, ev baskê şikestî kijan aliyên te ne nizanim. Bi vî agirî her roj her roj dimirim û vedijim. Kîjan aliyê te melek e, kijan aliyê te şahmaran e? Sê car min sond xwarin, tenê sê car ji heft razên wî yên ji agir min vexwarin, sê caran şewîtî rû. Sê caran bûm arî û sê caran ji yêz-dan xûliqîm. Sê caran nave te li bergoşka guh ket, sê caran bûm dê, sê caran bûm qîz. Marên pîroz sisê sisê bûn kilorîk, xelek xelek bûn morîk. li stûyê dîrokê wek gerdeniyek, li me bû felek. Sê caran lê zivîrîm û min sê car bi lêvên şewîtî ramûsan fîreketa nivîştê. Serê derziyê di hinavê min de ma, hinav parçe, belawela bû giyan, deng şikest, deng deng da sise sise li erd û ezmanên te.

Min got; kîjan deng yê te ye?

Gote min; dengê min tenê agir e, çav lal, dil kor e, tune ye ev dewr î alem.

Min got; malzaroka te deştek bêserî û bêban e, navbera xewneke 'yek heye, yek tune ye'. Ka ji kerema xwe re careke din min bîne dinyayê. Biweşîne çend tov, kêlî û rûyê avê.  Hêrs bû û gote min: ew çawa dibe?  Yê heyî wê biçe. Qanûna qederê li faniyan hîç e.

Min got: dem winda ne, katjimer derew. Di kîjan keştiyê de bi rê ketin? Û ew kî bû sepet hiştin çem? Ew kî bû derya kir du xet, gav bi gav li ku bi rê ketin? Ew kîjan qebîle bû, rûyê te di min de xûliqandin. Ew ê ku ji gerdûnê mezin efû ke bêşikliya min û bêterîfa min ji wan çavên mezin yên gundên babîlê û ew giyanê min ê winda ku li taxên bi kevir yên Nînovayê di bin ronahiya şikestî de li xwe digere.  Tenê sê caran bibare li eniya min û li kêliyên min. Tenê sê caran, sisê sisê silavên minên ku min ji te re şand, li min bibexşîne, li kêliyên min jî.  Li wî çiyê, di dawa spî ya dayikekê de, benika guliyên ku bi kevirên reş hatine nexşandin, serê marek ku li deriyek hatiye nîşandan, sê caran ji serê bijankên min, ji êşa min a ji kevir, ji axê, ji asîman mezintir, bigire, pif ke, belawela bike, ji wê deşta bêdawî û bêbîn û gers...

Min got; tenê bêdeng be û temaşe ke. Bibîne agir abadinî ye, dinya razeke efsûn. Kîjan zarok dizane bi vî zimanî. Ew kîjan çivîk e li ser avê! Û ji ku tîne vê axê! Bibeje kî heq dike vê mirinê.

Gote min; dinya jî wek faniyan tune ye, zarokek zane xem zem e, ne li wir, ne li vir ziman lê naqelibe, dengê çivîkê lê her wê bibare.

Min got; dibêjin zarok lal e, li xeybaneyan li deriyekî bi xal e, daweta nîsanê ne tu war e, guliyên jinan qut, neynikên wan êdî ne yar e. Ewê kulma wî ji gerdûnê mezin, ezdan im, lal im, bi xwînê daqultî dengê hewar im. Heram e daweta biharê, gelo ew kî ye xwediyê şabaşa xwînê?

Ew kî qeherî ji deriyan, kê vekir kilîdê ji taritiya li pişt heft tebeqeyan. Tarî wek kêreke ko, dibire gulîyên darê bi gor. Gor bi gor dirêj dibe leylan, serê zarokan dirêj dibe li kevirên zaliman. Qedereke kur e av, xewneke razayî ye bîr li taliyan. Tenê min deng kirin sê car!

Min got; ev ne bîra Yûsefî ye, mîlada mirinê gerîdokek ne li rê ye. Çûyin heye veger tune ye! Ka bêje deriyekî din yê bêkîlît li ba te heye?

Û

Gote min, teraziya wezne nîn e, derî xewneke bi kilîd e, ne li wir im û ne li vir im.

© Yildiz Cakar
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Laments of the Day

englisch

Only three times I turned around it, only three times I smiled at.

Only three times I closed my eyelids and only three drops fell on the ground.

The face of sand appeared three times,

I drunk three my blood and my face three times from your punch. 


Asked me; how can blood and face be drunk? 


I said: just keep silent and look,

and see how can blood and face be drunk from the foam of your hand.

The one whose punch is bigger than the universe is angry at me. 


I said; don’t get mad, keep silent and watch,

the universe is dark, your punch is red.

I am a small spot in the deep Babylon.

I do not know which side of your chest I am.

This mountain, this plain, they belong to which of your geography,

this river, this hill, are the wounds of which birth.

Tigris and Euphrates are two chests, from which one I inclined,

blood dropped on my tongue, in which one I got thirsty, water has broken in the throat.

Only three times I turned around it,

only three times I screamed at it,

my voice fell on the ground three by three, sand drunk my laments three times. 


Asked me; how can water break in the throat? 


I said; don’t get offended, just keep silent and watch,

immortaliy is only blood, and your punch is a hurricane,

I am a small spot in Lalesh, I am your last heir in the “roj-kes” (Sun-Pull) 

Build many palayin-houses, marbles,

voice of children, stories, puzzles, crickets, night tales, and stories of the stories. 

This door, this wall, this broken wing are which side of yours,

I don’t know. Everyday I burn with this fire, I burn and I rise.

Which side of is angel, which one “Basilisk”?

I swore three times, only three time i drank its seven fiery lines, the face burned three times.

Three times i became ash, and three times I was created by the creator.

Three times your name echoed at the limen of the ear,

i became mother three time, three times became girl.

The blessed snakes were cloned three by three,

cricle and circle became bead.

As a neckless on the neck of history, for us a fate. I turned around it three times, and three times I kissed the spell with burned lips. The tip of the needle stayed in my bosom, the bosom is in pieces, soul is scattered, the voice broke, voice echoed on your grounds and skies three by three. 


I said; which voice is yours? 


He said; your womb is a plain without floor and roof, between one dream “there is one, there is none”. Please, once again bring me to the life. Spread some seeds, jiff and the face of water. He got angry and said to me: how is it possible? Whatever exists will vanish. The law of the destiny is nothing for mortals. 


I said: times are lost, hours are lie. In which ship they traveled? And who was it, left the hamper to the river? Who separated the sea into two sides, step by step, where did they go? Which tribe was that, created your face in me. The one who is greater than the universe, forgive my shapelessness and meaninglessness from those big eyes of the villages of Babylon and the soul that I lost in stone suburbs of Ninova who is searching itself under the broken lights. Only three times fall on my forehead and on my moments. Only three times, three by three, endow me the greetings that I sent you, and to my moments. At this mountain, on a white lap of a mother, the tie of a lovelock that has been imprinted with black stones, a head of a snake has been shown at a door, three times the tips of my eyelashes, my pain of stone, of sand, bigger than the sky, catch it, blow it, pass it out, in this endless plain and tamarisk…


I said; just keep silent and watch. Fire is immortal, world is a magical secret. Which child knows this language. Which bird is by the water! And from where brings this sand. Tell me, who deserves such death. 


He told me; world is nothing just like mortals, a child knows that sorrow is an epigram, not here, and not here does the language turn, the song of the bird will always rebound.


I said; they say the child is mute, a defaulter from a pointed door, the wedding of April is not anywhere, the lovelocks of women are short, their mirrors are not friendly anymore. The one whose punch is greater than the universe, I know, I am mute, I am a voice of a scream swallowed with blood. The wedding of the spring is prohibited, who is the owner of the vail of blood? 


Who got mad at the doors, who unlocked the darkness behind seven floors.Darkness like an unsharp knife, cutting the lovelock to the death. The mirage is growing grave by grave, children’s head are getting taller than the stones of the savages. Water is a deep destiny, engram is a sleeping dream at the ends. I just gave voice three times! 


I said; this is not the well of “Yusuf”, the birth of the death is a traveler but not on the road. There is going, but not returning! Tell me, do you have any other door without lock? 


And


Told me, a pair of scale does not exist, the door is a dream with a lock, I am not chassis neither I am here.


Xeyidime

kurdisch | Yildiz Çakar

Ne li te têm û ne jî li xwe
Xeyidime ji awêneyan, ji amedê û ji te.
Êdî giyayê hewşê ne tâl e û ne jî şîn dibe.
Ez zarokek şeş salîme di bin axa adarê de.
Guleyek di bin parsûyê min ê xwar de digevize,
dikim nakim dev ji min bernade.
Xeyidime, tinazê xwe dikim bi kenek sar.
De carek were taxa bêbavan!
Were û bibîne dilê min di çi rewşê de ye.
Ne dayika min û ne jî tu, destê min nagihîje asîman.
Her ku destê xwe davêjim stêrkek,
guleyek dibare di bin banê çavên te de.
Li vir, li ba te di nava gola xwînê de,
 Qeşmerek diawite û ‘Dîdo’ digot!

-mirin çiqas li te tê!

Ne li te têm û ne jî li avahiyên te.
Xeyidîme ji darên te,
 ji fekiyên te û ji kokên te yê ku parçeyê laşê min pê daliqîn e.
 Êdî ne laş li min tê û ne jî dilê dayika min li asîman.
Ez zarokek şeş salî me di bin pêlavek qirêj de.
Awirên bixof li ser min derbas dibe.
Gule her diçe di laşê min de germ dibe!
Ka bibêje kujerê min kî ye?
Helbestvanek qala te dikir û ‘Dîdo’ digot:

-Her du çavên te du fişegên tîjî bû.
Yek li dilê pepûgê ket ya din….
Li çavê min ê rastê

Ka bibêje. Ez kîjanî me?

Tu gundek şewitandî bû,
ez jî xulama dê û bavê.
Li ser erd û ezmana temenê te koşkek xirabe bûm.
Negihaştim niçikên çiyayên te,
Ka bibêje. Sucê min çi bû?
Te digot nêy! Min digot ezê bêm.
Çiqas balkeş bû navê me çep û rast bû.
Ne te got bê, û ne jî min got ê…
Ez hatim. Hatim! Û bê xatirxwestin diçim.
Qet tiştek nebêje. Ew ne ez bûm!
Ê ku di hewşa bav û kalê te de dîlîst ew ne ez bûm!
Goga sor ne a min bû, ew nalîn jî…
Ne li te têm û ne jî li goristanên bêwext.
Xeyidime, tinazê xwe dikim ji zarokên te.
Bese!
 Êdî neke hewar.
Ne li te têm û ne jî li dergûşa xwe.
Dayika min di wê dergûşê de
sê sal pênç meh û heft roj
bi kilamên kezeb şewat ez lorandim.
Ji bo çavînokan
heft morikên şîn li ber serê min raxistin.
Her peyvek û her kenek
dibû glokek zêr
di dawa dayika min de.
Ya niha!
 
Ne li te têm û ne jî
giriyên li ser gepa dayika min rêz bûye.
Xeyidime, tinazê xwe dikim
 ji gloka zêr ku niha zengarî bûye
di dawa dayika min de.
Niha heft morikên şîn
dibin heft çavînok û ez didim ber gule baranan.
Çiqas germ bûn destê dayika min,
çima yên te sar in?

Ew ne ez bûm
ku di nava malzaroka dayika xwe de
 neh meh û neh roj digiriyam,
dikeniyam.
Xeyidime ji axa ber nenûkên dayika xwe
ku dema ez anîm dinê.
Tinazê xwe dikim ji şîrê xav ya pêsîrên wê.

Kî gunehê min dike stûyê xwe.
Li dojehê kî wê were darizandin?
Ka bibêje.
Agirê ku di dilê dayika min de niha gur dibe wê kî vemirîne.
Xeyidimê,
 ji çavên te û ji mirinê.
 Niha şeş salîme û di destê xerîbekî de
 geh li vî alî diçim geh li wî alî.
Çima hemû riyên birca belek li ser min têne girtin.
Ka bibêje, çima  qedera li enya Amedê ewqas reş e?

Bila!
êdî tinazê xwe nakim.
Li ber xeyalên xwe jî nakevim.
Wek şeş sal berê
kulmek axê bîne û bera sînga dayika min bide.
Bila,
şevçira û mercanokên evînê li wir aj bide.
Û zarokatiya min wek şepal mezin bibe.
Bila!
niha dem dema xatirxwestinêye.
Bi sarsarokekî text dibim siwar.
Hawara dayika min
bi zarezar bayê hevsara destê min dikeve û rê jî li ber min.
Nexeme, niha bihareke bi xwîne
û merxasî bîrîndare di taxa bêbavan de.
Heta starek ji xew şiyar bibe…

© Yildiz Cakar
Audio production: Haus für Poesie / 2017

I am offended

englisch

I cannot suit you, neither can with myself

I am offended by the mirrors, by Amed and by you 

The grass of the garden is not sour anymore and neither grows.

I am a six years old child under the sand of March 

A bullet moving under my rib

Does not leave whatever I do

I am offended, mocking myself with a cold laughter

Come at once to Bebavsuburb

Come and see how my heart is.

Neither my mother nor you, I cannot reach the skies

Anytime I lay hand on a star, 

A bullet falls under the roof of your eyes

Right here, beside you in the lake of blood

A clown gets jealous and chants “Dido”


How much death suits you!


I neither suit you, nor your houses 

I am mad at your trees, 

At your fruits and at your roots which hanged the pieces of my body 

Neither the body suits me nor does my mother’s heart in the sky. 

I am a six years old child under a dirty shoe 

Fearful glances are moving over me

Bullet is jumping in my body 

Tell me, who is my murderer? 

A poet was talking about you and chanting “Dido”


-both your eyes were full shells.

One hit the dove’s heart and the other…

my right eye.


Tell me, which one am I? 


You were a burned village, 

And I am the servant of mother and father. 

I was a bad sister on the ground and the sky of your life

I could not reach the stipes of your mountains, 

Tell me, what was my crime? 

You were saying don’t come. I was saying I will. 

How interesting it was, our names were diagonal.

Neither you were saying come, nor I…

I came. I came. And going without saying good-bye.

Don’t say anything. It wasn’t me. 

The one who was playing at your father’s garden, it wasn’t me. 

The red ball was not mine, and that groan…

I cannot suit you, neither can with timeless cemeteries. 

I am offended, mocking your children. 

Enough! 

Don’t scream anymore. 

I cannot suit you, neither can my cradle. 

My mother, in this cradle, 

Three years five months and seven days 

made me sleep with heart breaking songs. 

Hanged seven blue beads over my head, for evil eyes.

Each word and each laughter

was becoming a yellow bubble 

 on my mother’s lap.

Now! 


Say it.

I cannot suit you neither can

the cries that line on my mother’s cheeks. 

I am offended, mocking the yellow bubble 

which now rusted on my mother’s lap.

Now seven blue beads

become seven evil eyes and shooting at me. 

How warm were my mother’s hands, 

Why are yours cold?


It wasn’t me

Who was crying and laughing 

in my mother’s womb. 

I am mad at the sand of my mother’s nails

whenshe bore me.

I am mocking the arrant milk in her breasts.

Who will carry my crimes.

Who will be prosecuted in the hell? 


Tell me. 

Who will douse the fire that grows in my mother’s heart.

I am offended,

by your eyes and the death.

I am six years old now, and in hands of a stranger 

moving from one side to another side.

Why all the roads of BircaBelek are closing at me.

Tell me, do I deserve it?


Okay! 

I will not mock anymore 

And will not stand for my dreams either. 

Like six years before

Bring a bunch of sand and hit to my mother’s chest. 

Okay, 

Fireflies and corals of love are moving from here.

And my childhood is growing like a moor. 

Okay!

Now it is to me to say good-bye. 

I am riding a wooden carousel. 

My mother’s scream

is hitting the wind of my halter and the road in front of me.

Not a worry, now a bloody spring

And manfulness is wounded at the suburb of Bebav. 

until a star awakes from asleep…


Keşke

türkisch | Efe Duyan

keşke bir isviçre çakısı gibi
yanımızda taşıdığımız cennet ve cehennemleri

keşke atasözleri ve görsel efektler
sayesinde şefkate benzettiğimiz kötülüğümüzü

keşke güzel fikirleri saran ataleti
deterjanlı suya bastırarak

keşke iyi niyetimizi
çelik bir penseyle

keşke kadınlar gibi yalnız gecelerin de
vazgeçilmez tedirginliğini

keşke sırılsıklam aşklardan doğan
felaketleri mantık çerçevesinde

keşke sevişirken rastladığımız
pagan tapınakların yıkık duvarlarını

keşke köşesi kırılmış
ucuz bir hediye gibi çocukluğumuzu

keşke keşkelerin avuturken yarattığı
tahribatı somut örneklerle

keşke bütün hayatları
aynı anda

keşke büyük dertleri
büyük bir devrime ertelemeden

keşke bütün ölümleri
teker teker ve bizzat yaşayarak

keşke anlamsızlığın kendisini
bir tıraş bıçağıyla

keşke

© Efe Duyan
aus: SIKÇA SORULAN SORULAR’DAN
Audio production: Efe Duyan / EDISAM - Turkish Literature and Science Writers Union

Gdybyśmy tylko

polnisch

Gdybyśmy tylko mogli – niebo i piekło

które nosimy przy sobie jak scyzoryk


Gdybyśmy tylko mogli – nikczemność

którą przebieramy za czułość za pomocą przysłów i efektów specjalnych


Gdybyśmy tylko mogli – bezczynność

która spowija piękne idee zanurzając w wodzie z detergentem


Gdybyśmy tylko mogli – naszą dobrą wolę

stalowymi kleszczami


Gdybyśmy tylko mogli – niepokój

samotnych nocy jak tych gdy nie jesteśmy sami


Gdybyśmy tylko mogli – katastrofy

wywołane zakochaniem w ramy logiki


Gdybyśmy tylko mogli – zburzone mury pogańskich świątyń

które znaleźliśmy gdyśmy się kochali


Gdybyśmy tylko mogli – nasze dzieciństwo

jak tani prezent z obtłuczonym brzeżkiem


Gdybyśmy tylko mogli – zniszczenie

które wywołaliśmy pocieszając się gdybaniem na konkretnych przykładach


Gdybyśmy tylko mogli – wszystkie życia

w tym samym momencie


Gdybyśmy tylko mogli – wszystkie problemy

nie czekając na rewolucję


Gdybyśmy tylko mogli – wszystkich śmierci

osobiście i każdej z osobna


Gdybyśmy tylko mogli – sam bezsens

brzytwą


Gdybyśmy tylko


من يَشتري لي اليقين؟

arabisch | Hanane Aad

أنا القَلقة الأزليّة
مَن يشتري لي اليقين؟
مِن أين أبتاع طمأنينة الصّمت؟
مَن يشيّد لي ممالك السّكينة؟
مِن أين أنهل ظَفَرًا على المتاهة؟
أنا القَلِقة الأزليّة
أَنْدَهُ ذاتي كلّ صباح
من سُبات القارّات
من تخوم التّخوم
إلى خضمّ النّبض.
أنا نبضي نبضٌ للقلق
فكيف أصوغ لجفنيّ
هناءة الرُّقاد؟
أنا فيّ قلق الأزل
فكيف أحملني
إلى حقول الياسمين والخزامى؟
أنا القلقة الأزليّة
مَنْ يُعيرني إكسير الصّبر؟
كيف أفوز بميناء الموانئ؟
هل أفلح في تسلُّقٍ
إلى أغوارِ نعمة التبسّم؟
أنا القلقة الأزليّة
متى أزجر عتمة الكينونة؟
متى أحملُ الرّوح
إلى جنان الرّوح؟
متى يعزف لي الأزل
نغم النّغم
إلى أزل الأزل؟

© Hanane Aad
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Кој ќе ми купи сигурност?

mazedonisch

Јас сум Бескрајно Исплашената

Кој ќе ми купи сигурност?

Каде да ја најдам смиреноста на тишината?

Кој ќе ми изгради кралства од спокој?

Како да го победам лавиринтот?

Јас сум Бескрајно Исплашената

секое утро се будам самата

од дремката на континентите

од крајните брегови

на пулсот на океанот.

Мојот пулс е пулс на стравот

Како да си го накалапам незвукот

на сонот на капаците?

Во мене е стравот од вечноста

Како да се пренесам себеси

до полињата со јасмин и лалиња?

Јас сум бескрајно исплашената

Кој ќе ми позајми еликсир на стрпливост?

Како да стигнам до главното пристаниште?

Ќе успеам ли да се искачам

Во длабочините на насмеаната милост?

Јас сум Вечно Исплашената

Кога ќе ја изгонам

темнината на битието?

Кога ќе си ја однесам душата

во рајот на душата?

Кога вечноста ќе ми ја засвири

најубавата мелодија

до вечноста на сите вечности.

Translation: Struga Poetry Evenings, 2010

Ger ji destê te bihata

kurdisch | Yildiz Cakar

belkî  ji destê te bihata min ê welatek bixwesta,
dema dengê baranê xwe li pûkê xist,
dema tenêtî bû girêkek û di singê de xwe mezin kir,
dema gavên te di valahiyê de çû û hat û te poşman kir, jîn!
û dema te xwest vegerî bo du gotinan, çend henekan, qedehek çay, fîncanek qehwe
bi cilên keskeksorî, di bin ala serxwebûnî de, li wir, li qerexa Dicleyê.
û dema te xwest bibêjî êdî zarok qet nayên kuştin di dawa dayikan de,
û dema te xwest bibêjî êdî hemû deriyên bajar vekirîne, ji her çar parçeyên dil
û dema te xwest bibêjî, tovek çandiye di axê de,
agirê newrozê sal, duwazdeh meh li kelehê gurr û geş e
belê, min ê welatek bixwesta ji te
dema dengê baranê xwe li pûkê xist,
dema êş bû dijminekî veşartî û di singê de xwe mezin kir, mezin kir
dema çavên te di kuçe û kolanên Amedê de li kesekî gerî, gerî, û te poşman kir temen!
û dema te xwest vegerî, vegerek bo ramûsanekê, çend riste ji xanek, çend şêrînî, meş û dilek,
erê, ji peyasê heta derê çiyê, li gavên xwe mikur hatî, meşî, meşî
wek hûrika baranê, wek nermahiya biyê, wek beriya tofanê,
beriya Amedê,
dara berî,
bêriya dûr,   !
kesek, kesek ku, bi tenê
belkî,
bi du gavan ji te dûr û bi sê gavan li te mûr e
ji destê te bihata min ê welatek bixwesta
li biyaniyekî, li hember gulên hesînî, pêlêk êş  û kûlmek xwê
naweşe, nabare, nalenal e, tenê nenalê û nenale ji dengê Cizrawî, şev, xerîbî, û baran e!
dizanim helbest bivirek e koy e, li ser navoka min û ya mirinê!
qûtbûnekê dixwazim, qirînek, û bêjingek
biqasî xwestina welatekî,
naweşe, nabare, nalenal e, tenê nenal û nenale ji dengê kevnare, êş, ez û tu!
belkî  ji destê te bihata min ê welatek bixwesta,
dema dengê baranê xwe li pûkê xist,
dema tenêtî bû girêkek û di singê de xwe mezin kir, xwe mezin kir
dema helbestvanek rûnişt li hember dawûdî,
û yeko yeko pêxist peyvên qeraç
li nîvrojekê, bêdeng, bêdeng, dema dîsa li îhtîmalekê(gumanîyekê) gerî li Amedê,
dema dengê tu evd û xaliqan neket ber guhê te,
dema şingeşinga tasikên ava sûsê
belawela nebû li Mergehmetê,
ger av ji enzelê neherike li ber lingê te,
li wir, li wê kozikê, li pişt darê
dema tu rûniştî û li min nenêrî,
wê biqasî min nefes jî li te bibe minet,
hemû kincên bûkaniyê yên li çarşiya şewitî jî…
belkî ji destê te bihata minê welatek bixwesta,
nizanim ji kengî ve tu li wir î,
vê sibê kerbekê konê xwe danî ser milekî,
milbimil pel diweşe ji dil!
xelekek ji axê, xelkek ji avê, xelekek ji dil,
niha li tilîka min bikul e…
nizanim çawa tilîka min li dil mûkur e.
ka ji devla min lê bigere, min dil li ku winda kiriye.
nizanim te qet guhdariya şevê kiriye, an dengê çivîka berfê!
nizanim te qet bi laşê xwe yê xwînî, pêxwas, jiyana xwe di hembêza xwe de kiriye mêvan
te qet, ferqa dara gûzê û ya hêjîrê di nava hev de hunandiye,
te qet, di bin barana ku xwe li pûkê dixist meşiyayî, bêtirs…
dengê guleyan, tûjbûna kêran
û şahidiya diwaran li ba te çiqas erzane!
de ka bibêje, kesek!
xerîbek!
dema dibêje te ez dimirim, dimirim li ber deriyekî!
hewcedariya min ji welatekî, bê sinor, bê sinor  çendek ax, çend alale
sor, zer, kesk li sipîka çavan,
çima peyvên te bi tinazokî li çiyayan diket! Xem çima dibû aşît li şevan
şev çima bêhmd bi ser min de diket, hesretdar, çima kilaman bita ? dikir, binav dikir
û yeko yeko li ber lingan serî xwar dikir.
ax bêrî, bêrîyên ji berikên dil diherikîn, li rojan, li defteran, li xurbetê…
glok mezin dibû, baran reş dibû, bêrîkirin êş(şaş) dibû
êş li ber te, gotineke erzan, ji rêze dibû.
û ger ji destê te bihata min tenê, min tenê divê tiştek,
ger di kefa destê de li min bibe diyarî
ez ê çavê xwe yê çepê derxim ji bo yekgirtinekê
peyvên bazaran çiqas erzan e li ba te, taxê rihanan, xaşxaşên çêkîrî,
qedehên vala, xwelîdankên ku heta dev tijî, xeyalên şewitî, arî, ax
dizanî ne biqasî axê tu hêlîn ne gerem (?)e
û biqasî axê tu hêlîn ne qesem e!
ger ji destê te bihata min ê welatek bixwesta,
ji bilî navê, paşnav û Tacekê….

© Yildiz Cakar
Kopenhagen
Audio production: Haus für Poesie / 2017

If you could

englisch

If you could, I would ask for a homeland

When the sound of rain reaches to the snowy slopes

When loneliness becomes a node and grows in the chest

When your steps move in emptiness and make you regret, life!

And when you want to return for a couple of word, some jokes, a cup of tea, a cup of coffee

With green-red clothes, under the flag of independence, right here, by the river of Tigris 

And when you want to say “children will not die anymore on their mothers’ lap, 

And when you want to say “all the doors of the city are open from four parts of the heart”

And when you want to say “I’ve laid a seed to the ground”

The fire of Nawrouz is alive in twelve month on the castle 

Yes, I would ask you for a homeland

When the sound of rain reaches the snowy slopes,

When the pain becomes a hidden enemy, and grows in the chest, and grows

When your eyes are looking for someone in the streets of Amed, and when life makes you regret it!

And when you want to return, a return for a kiss, few sentences from a point, some deserts, a walk and a heart 

Yes, fromPeyas till DereCiye, you’ve come with rough steps, you walked, and walked 

Like a raindrop, like softness of the willow, like before the hurricane 

Before Amed

Acorn, 

Missing in distance, 

Someone, someone alone, 

Maybe, 

Far from you in two steps, and deep to you in three 

If you could, I would ask for a homeland

From a foreigner, in front of iron flowers, a wave of pain and a handful salt

Not shedding, not raining, not moaning,

do not moan alone and do not moan by Cizrawi’s voice, it is night, homesickness, and it is rain!

I knowpoem is anunsharp hatchet, on my life’s core!

I want a rupture, a scream, a sieve, 

That much wishing for a homeland, 

Not shedding, not raining, it is moaning,

do not moan alone and do not moan by the sound of an antique, pain, you and I!

If you could, I would ask you for a homeland,

When the sound of rain reaches the snowy slopes

When loneliness becomes a node and grows in the chest, grows itself

When a poet sits before “dawudi”

And design barren words, one by one

At one noon, quiet, quiet, with the possibility of you to come back to Amed

When you do not hear the voice of creatures and the creators, 

When the sound of bowl of Suse’s water 

does not ring out again in Mergehmet, 

When the water does not flush by your foot, 

Right here, at this foothold, behind the tree

When you sit and do not stare at me, 

That much begging for a breath 

All the wedding dresses of burned town too…

If you could, I would ask for a homeland, 

I do not know how long you have been here, 

At this morning, an anger carried its tent, 

Arm to arm, embers fall down from the heart!

A circle from sand, a people from water, a circle from heart,

Now you dig my finger…

I do not know how my finger is more determined than my heart.

Search it for me, where I lost my heart.

I do not know if you have ever listened to the night, or the song of snow bird

Have you ever hosted your own life in your bossom, with your bloody body, bare feet? 

Have you ever knitted the difference of walnut and fig? 

Have you ever walked under the rain that reaches the snowy slopes, without fear…

Pings, sharpening the blades

And how the witnessing of walls is simple to you!

Tell me, someone!

Poor! 

When he says “I am dying, dying by a door”!

My need is a homeland, without border, without border, some soil, some tulips

Red, yellow, green from the white of eyes, 

Why your funny words hit the mountains! Why sorrow becomes peace at nights

Why the night slowly falls upon me, wistful, why it names the lyrics

And one by one bows the heads before the feet. 

Oh missing, missing that arises from the pockets of hearts, from days, from notebooks, from homesickness… 

Skein was growing, rain was turning into black, missing was surprising 

The pain was becoming ordinary, a simple word. 

And if you could, I would ask you only for one thing, 

Can your hand’s foam be my gift? 

I will take my left eye for the unity 

How simple the streets words to you, the suburbs of basil, fabricated poppies, 

Empty goblets, full ashtrays, burned dreams, sand, soil

Do you know that no warmer nest than the soil? 

And no colder nest than the soil! 

If you could, I would ask you for a homeland,

Besides the name, surname and a crown…


Ndipo patakamuviga pano

shona | Chirikuré Chirikuré

(kumagamba ese akaradzikwa mumasango)

Ndipo patakamuviga pano,
  Pano parukakangarabwe, muchivavani,
     Pakati pezvimatombo nemiunga,
        Kunge chiya chikara chesango,
          Chisina achazocheuka mangwana.

Ndipo patakamuviga pano,
  Pasure pekunge adauka pamberi pedu,
     Achipika, uku rake gidi richipururudza,
       Akananga kuvhurira vamwe tese nzira,
          Kuti tiwane kubuda parumananzombe.

Ndipo patakamuviga pano,
  Pasure pekunge adamburwa nemhandu,
     Chake chifuva changova mamvemve,
        Iro ivhu ramedza ropa, razvimbirwa,
           Yeduwo misodzi ranwa, raguta.

Ndipo patakamuviga pano,
  Amboswera, akavata, katatu,
     Achibinyauka sedora riri muchainga,
        Nyota achipomhodza nemisodzi,
          Nzara achitapudza nemututu.

Ndipo patakamuviga pano,
  Mazuva matatu ekupedzisira tashushana,
     Achiti chindisiyai ndirote zvangu,
       Imi muende mberi neChimurenga,
         Isu tichiti, kwete, tiri tose muhondo.

Ndipo patakamuviga pano,
  Tose tisingazivi kana chimwe chake:
      Zita, mhuri, mutupo kana dzinza,
         Zvose kwatiri ichingova mhindo.
           Taingoziva: Uyu mwana weivhu!

Ndipo patakamuviga pano,
  Pasina ngoma kana mhururu,
    Kana muteuro kana detembo,
      Kana chitombo kana chizhuzhu,
        Kana urongwa hwekuzorova guva.

Ndipo patakamuviga pano,
  Vake amai vanongova murima,
     Vake baba hameno vakarotswa,
        Rake dzinza kuti richazochenura?
          Chinoziva chete ivhu: mwana rakamedza.

Ndipo paari, Komuredhi Kunozvarwa Vamwe,
  Gamba rakaita muchato negidi,
    Mhare yakachererwa imba nebhayoneti,
       Ndokufukidzwa ivhu nemagaro epfuti,
          Ndokuchemwa nezvipuka zvesango.

I-i-i-i-h! Varume!
  Ndipo paari pano!
       Ndipo ipo pano!

© Chirikuré Chirikuré
aus: Rukuvhute
Harare: College Press Publishers,
ISBN: 0 86925 973 3
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

This is where we laid him to rest

englisch

This is where we laid him to rest

Right here on this rocky, bare ground

Right here in the middle of thorny bushes

Just here, as if he was an animal of the jungle

A wild beast, a brute no one cares about


This is where he lies buried

After he had darted ahead of us all

Swearing intensely, his gun chattering

Paving with fire an escape route,

A passage for his besieged comrades


This is where we laid him to rest

After the enemy had cut him down

His breast riddled with hot bullets

The soil below soaked with his blood

We, dripping gun powder laden tears


This is where he lies buried

After spending three days and nights

Writhing like an alive worm on fire

Quenching his thirst with tears of pain

Licking his own blood to cheat hunger


This is where we laid him to rest

A man we knew nothing about

Not even name, family or totem

All we knew was one solid thing:

He was a true son of the soil


This is where he lies

A fighter who was married to his gun

A hero whose grave we dug with bayonets

A warrior who has dust as his tombstone

A son of the soil, mourned by wild beasts


Hakurarwi

shona | Chirikuré Chirikuré

Gore rino hakuvatwi
    tisina kuzvigadzira
Rino gore hakurarwi
    tisina kuzvipedza

Hatingaregi uchiwondonga, takangotarisa
Hatingaregi uchibvoronga, takangonyarara
Hatingaregi uchiwondomora, takangodzvondora
Hatingaregi uchibvonyonga, takangoduka

Zuva riya wakatuka mbuya, tikazvinyarara
Riya zuva wakatengesa pfuma, tikangonyarara
Nezuro wakapisa dura, tikazvinyarara
Nhasi woisa tsvina mutsime?
                    tsvina mutsime?
                    tsvina mutsime?

© Chirikuré Chirikuré
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

We will not sleep

englisch

This year we will not sleep

    before we sort this matter

This year we will not sleep

    before we finish this issue


We can’t let you mess up while we watch

We can’t let you upset things while we keep quiet

We can’t let you destroy while we look with starry eyes

We can’t let you muddle up while we crouch in fear

That day you insulted grandmother

    but we kept quiet

The other day you sold the family property

    and we kept quiet

Yesterday you burnt down the granary

    and we kept quiet

But today you shit in the well?

                       shit in the well?

                       shit in the well?


Η αράχνη

griechisch | Antonis Fostieris

Καθόμουν ώρες μες στην πλήξη μου και χάζευα
Όπως το κάνουν όλοι αυτοί που κουραστήκανε
Από τα τόσα που ελπίζουν ότι ζήσανε
Στο χλιαρό κενό του να μη σκέφτομαι καθόμουνα
Παρατηρώντας μιαν αράχνη που αιωρείτο.
Εκείνη κάτι θα σκεφτότανε φαντάζομαι
Γιατί όλο ανέβαινε το σιχαμένο ιστό της
Έμενε ακίνητη συσπώντας τις κεραίες κι έπειτα
Ακάθεκτη ορμούσε στο κενό.
Μύγα ή ζωύφιο δεν πέρασε, όσο είδα.
Όμως η θήρα προχωρούσε δίχως θήραμα
Με τη σοφία εκείνου που γνωρίζει πως το ανύπαρκτο
Θέλει δραστήρια τέχνη να το αδράξεις.
Σοφία ωραία λιλιπούτειου τέρατος
Που σε κλωστούλα σάλιου παραμόνευε
Να παγιδέψει το άπιαστο.
Και με χαψιές μεγάλες τέλος καταβρόχθισε
Τις ώρες μου, την πλήξη, το κενό.

© Antonis Fostieris
Audio production: 2001 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Voras

litauisch

Ilgai sėdėjau nuobodžiaudamas ir žioplinėjau

Kaip įprasta daryti tiems, kurie pavargo

Nuo to, ką jie tikisi išgyvenę

Tūnojau jaukioje negalvojimo tuštumoje

Stebėjau vorą kybantį ore.

Jis kažką galvoja, pamaniau,

Nes nenustygsta savo nelemtam tinkle

Trumpam apmirė sugniaužęs čiuptuvus, po to staiga

Ryžtingai puolė tuštumą.

Musė, joks mašalas nepraskrido, nemačiau.

Bet ir be grobio tęsiasi medžioklė

Su išmintim, kad tuštumai sugauti

Reikia itin išpuoselėto meno.

Graži liliputinio pabaisos išmintis--

Kybant ant seilės siūlo laukti

Kol nesugaunamą sugausi.

Galų gale prarijo jis didele burna

Mano laiką, nuobodulį, tuštumą.


[an incomplete folk-tune]

nepalesisch | Rajendra Bhandari

© Rajendra Bhandari
Audio production: Haus für Poesie / 2016

an incomplete folk-tune

englisch

The Autumn Sky,

droops like an apple.

The perpetual burden of the skies

has hunchbacked the hills,


The eagle soars high above

as it's shadow seeks hapless chicks pecking.

The teenaged trees are mesmerised

by their own reflections in the Teesta.

The clouds wander from hill to hill

slandering the sultry sky.

The lush ricefields sway

In the yellow fragrance of the soil.

Miles below, the plains look jumbled.


The Khangchendzonga strolls out to bask,

it's sibling peaks in tow.

An incomplete folk tune

drifts along on Teesta's froth,


"Chhati bhari bokera pirai pir

Jadaichau hai Tista ko tirai tir.."


A northern breeze flirts

across the nose.


Setting aside his plough,

Hariprasad settles down to read

the travelogue on his soles.

Opening wide his chest he glances

at a sepia album of his past.

The walls washed bone-white

and blood-red, - he has lost count.

The numbed skin

forgets to scream.

But the heart remembers

its map of dreams, lovingly preserved

where children gambol

through fields,

through forests,

through teagardens,

seeking to pluck their own sun.


*****


ГОРЕ ВЯТЪРЪТ

bulgarisch | Ekaterina Yossifova

ГОРЕ  ВЯТЪРЪТ
пълни ушите с вятърна глухота
суши очите дърпа
дрехите косите плющи

нямам друго знаме.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

UP ABOVE, THE WIND

englisch

fills the ears with windborne deafness

dries up the eyes, pulls at

the clothes  the hair  flaps


I have no other flag.


ЗАВЗЕМАТ СЕРГИИТЕ

bulgarisch | Ekaterina Yossifova

ЗАВЗЕМАТ  СЕРГИИТЕ
плодове без вкус цветя без мирис
подредени еднакви обагрени

очите се лъжат но не и
още дивите носове

безвредни метафори меки мечтания
уж отговори на уж въпроси

грамотността се подлъгва но не и
още дивата й душа

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

THE STREET STANDS ARE BEING OCCUPIED

englisch

by tasteless fruit scentless flowers

arranged – one and the same – colored


the eyes are fooled but not

our noses – still wild


harmless metaphors, soft dreams

would-be answers to would-be questions


erudition gets duped, but

not it’s still wild soul.


ИМАХ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ

bulgarisch | Ekaterina Yossifova

ИМАХ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ
Гледах
Бях на седем
Не изпитвах потребност от внимание към себе си
С полуотворена уста
което пък отчайваше майка ми  
неприлично е да се гледат така хората
видяното остава  
Наблюдателят в душата ми
вече правеше своите избори
създаваше моя живот.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

I HAD ALL THE TIME

englisch

I watched

I was seven

I had no need to be paid attention to

With a mouth half-open

which on the other hand drove mother to despair

it’s unbecoming to look that way at people

The seen remains.

The observer in my soul

was already making his choices

creating my life.


ЧЕТЯЩИЯТ СТИХОТВОРЕНИЕ

bulgarisch | Ekaterina Yossifova

сутрин
в леглото
около десет минути

става,
прави каквото там трябва, излиза
и добре понася другите часове.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

THE ONE READING A POEM

englisch

in the morning,

in the bed,

for about ten minutes


gets up,

copes with

whatever there is to cope with, goes out

and bears better the remaining hours.


ЕДИНАЦИТЕ

bulgarisch | Ekaterina Yossifova

Един, който е дете и
отива сам на брега, гледа водата

Един, който върви с раница и
с тишината и звуците й
и с тишината в себе си и своя звук

Един, който е сам с книгите
и после с тишините в тях,
запълвайки ги сам,
сам присъединяващ се, сам несъгласен

Единаците,
тях вече никакъв общ шум
не може да обърка.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

THE LONE ONES

englisch

One who is a child and

goes alone to the shore, looking at the water


One who is walking with a backpack and

with the silence and its sounds

and with the silence in one’s self and one’s own sound


One who is alone with books

and then with the silences therein,

making them good alone;

joining in alone; non-content alone


The lone ones, no common noise

can delude them any more


Wie Wasser kocht,

deutsch | Christian Filips

erwarte ich den Liebsten.

Der Liebste kocht in mir
wie Wasser kocht.

Bedingungslos der Liebste
sprudelt – Ich

koche Tee.

Und sehe – selber Blase –
Blasen lieben.

Erst bin ich vier, dann Viertel
nach, dann sieben. Erst siede,

dann koch ich.
Dann Rauch.

© Peter Engstler Verlag
Peter Engstler Verlag,
Audio production: Haus für Poesie / 2017

જે રિતે પાણી ઉકળે

gujarati

રાહ જાઉં હૂં મારા પ્રીય ની.


પ્રીય ઉકળે મારામાં

જેમ પાણી ઉકળે.


અપેક્ષા વીના પ્રીય

ઉકળે – હૂં


બનવું ચાં.


અને જોવું - હૂં પરપોટો-

પરપોટાઓ એકબીજાને પ્રેમ કરે


પહેલાં ચાર , પછી સવ્વા

પછી સાત. પહેલ્લો ઉભરો,


પછી હૂં ઉકળુ.

અને રાખ.

Übersetzung ins Gujarati: Students of B.A. and M.A. in German Studies University of Mumbai, 24.11.2016

Heiße Fusion: Syntaxlehre I

deutsch | Christian Filips

"Die Geldschöpfung ist auf eine unsterbliche Personengruppe übertragen worden."*

(Readymade aus dem Börsenmagazin „Nebenwerte“, 23.10.2009)

* Kraft welcher Struktur erregt dieser Satz den Widerspruchsgeist, an welchen Anstand appelliert das? Wie zeigt sich darin – sprachlich – die Verfasstheit gegenwärtiger sozialer Umgangsformen? Vielleicht liegt hier eine spezifische Form des Nicht-Gebrauchs vor, eine Art syntaktischer Inaktivitätsatrophie. So als wären die ewigen Gelenke dieses Satzes verkümmert. Und wie sollte es auch anders sein bei unsterblichen Personen, die nur in Satzgruppen ihr Dasein fristen? Es fehlt der Unsterblichkeit ebenso an wendiger Bewegung wie diesem Satz, trotz seiner behaupteten Übertragungsleistung. Gerade das – die ausbleibende, aber verheißene Übertragung – versetzte ihn womöglich in eine Art Stupor. Schreckstarr und ausdruckslos, bei extremer innerer Gespanntheit.

"Die Geldschöpfung ist auf eine unsterbliche Personengruppe übertragen worden."**

**... diese subjektlose Syntax, der maskierte Kult einer Omnimetrie. Die unsterbliche Personengruppe dieses Satzes tritt auf als die Gemeinschaft nurmehr numerisch verfasster Gläubiger in der Kirche der Zahlen und Daten.

 

© Roughbooks
Roughbooks,
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Fusion chaude. Théorie de la syntaxe I

französisch

"La création monétaire a été transférée à un groupe de personnes immortelles."*

 

(Readymade du magazine boursier „Nebenwerte, 23.10.2009)


*Grâce à quelle structure cette phrase éveille-t-elle l'esprit rebelle, à quelle convenance fait-elle appel? Comment révèle-t-elle – au niveau de la langue – l’état des mœurs sociales contemporaines? Peut-être y a-t-il ici une forme spécifique de non-utilisation, une sorte d'atrophie syntaxique de l'inactivité. Comme si les articulations éternelles de cette phrase s'étaient dégénérées. Et comment pourrait-il en être autrement avec les personnes immortelles, qui mènent leur misérable existence dans un groupe de phrases? L'immortalité manque de mouvement agile tout autant que cette phrase, malgré son prétendu pouvoir de transmission. C'est précisément cela - l'absence de transmission, mais la promesse de celle-ci - qui l'a peut-être plongé dans une sorte de stupeur. Effrayé, rigide et sans expression, avec une tension intérieure extrême. 


„La création monétaire a été transférée à un groupe de personnes immortelles.“**

 

**… cette syntaxe sans sujet, le culte masqué d'une omnimétrie. Le groupe immortel de personnes de cette phrase apparaît comme la communauté des seuls croyants numériquement constitués dans l'église des nombres et des données.Heiße Fusion: Syntaxlehre II

deutsch | Christian Filips

"Die Investoren müssen aus Restrukturierungskosten entstehende
Quasi-Verbindlichkeiten in ihre Modelle einpreisen.*

*Die Allherrschaft des Quasi, das alles mit allem verbinden kann: Die Investoren sprechen von Investoren quasi so, als ob sie Kapital hätten. Die Strukturen existieren nur als restrukturierte Quasi-Kosten; ein realer Grundwert scheint nicht vorzuliegen. Die Werte, in die investiert wird, existieren nur als Quasi-Modelle. Und aus diesem Prinzip der Annahme von zuschreibenden, unbedingten Sätzen entsteht eine Quasi-Macht, die – in ihrer Wirkmacht einem absoluten Mythos gleich – die Wirklichkeit, die kein Quasi ist, zerstört. Die Macht des Quasi: des virtuellen Geldes, das nur auf den Bildschirmen Bestand hat. Von hier aus Leben negiert.

"Die Investoren müssen aus Restrukturierungskosten entstehende
Quasi-Verbindlichkeiten in ihre Modelle einpreisen.**

**(Readymade, Börsenmagazin "Der Aktionär", 1.10.2009)

© Roughbooks
Roughbooks,
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Fusion chaude : Théorie de la syntaxe II (readymade du magazine boursier "Der Aktionär“)

französisch

"Les investisseurs doivent intégrer dans leurs modèles les quasi-obligations découlant des coûts de restructuration.“*


*L’omnipotence du quasi, qui peut relier tout à tout : Les investisseurs parlent des investisseurs quasiment comme s'ils avaient du capital. Les structures n'existent que sous la forme de quasi-coûts restructurés ; il ne semble pas y avoir de véritable valeur sous-jacente. Les valeurs dans lesquelles les investissements sont réalisés n'existent que sous forme de quasi-modèles. Et de ce principe d'assumer des propositions ascriptives, inconditionnelles, naît un quasi-pouvoir qui - dans sa puissance effective comme un mythe absolu - détruit la réalité, qui n'est pas un quasi. Le pouvoir du quasi : de l'argent virtuel qui ne dure que sur les écrans. A partir de là, la vie s’annule:


"Les investisseurs doivent intégrer dans leurs modèles les quasi-obligations découlant des coûts de restructuration."لم أصدّق أنني سأتعلّم يومًا أن أموت* إمنيسكو

arabisch | Asmaa Azaizeh

 لم أصدّق أنني سأتعلّم يومًا أن أموت
لم أكن حيث كان الموت مجانيًّا
كنت حيث دفع جدّي لأمي ثمن عرق عاملي القطن الذي صنع بزّته العثمانيّة
ثمن أميالٍ حافية إلى نساء البوسنة
ثمن دموعهن على صدور رجالهنّ قبل الحرب
ثمن رايات الربّ
ثمن نزق الإمبراطور ومرضه الطويل

سال دم البلقان فوق قميصي المدرسيّ
وجد المدرّسون نذور الثأر في حقيبتي فزوّروا فصول التاريخ


لم أكن حيث كان الموت صدفة على الطريق  
كنت حيث دفع جدّي لأبي ثمن توقيع في أسفل صفحة، ثمن تسليم قريته في أسفل الجبل، رفع المحتل يده عنها، رفع الثائر يده عن خصره. بجرّة قلمٍ يخدّر حبر جدّي السفح. بطيّة ورقة يطوي الجبل على التاريخ، بمصافحة يُخرج يد المرج من فوّهة الدبابة.  
أشجار اللوز ماتت في غرف عمليّات القلب، خيول الأعراس أغشت عيونها بالحنّاء وانتحرت.
لم يطهّر أحدٌ عرقي. لكنّ النخاع الشوكيّ في ظهر الجبل انكسر. فانكسر حظّي في أن نصعده معًا، وأن ننظر إلى خطى المسيح على البحيرة ونقلّدها.

لست أنا المعجزة
لم أمش على الماء ولم أشف نفسي من علّات حبّك
إنما هو ماء قلبي الذي تعلّمت أن أحوّله إلى إسفلت كلّما تذكّرتك
تعلّمت أن أنجو من الحمم البركانيّة التي سالت من جبال خوفك
ولم أتعلّم الموت
لم أكن حيث كان الموت درسـًا واحدًا وإلى الأبد
حيث الصاروخ الذي خانته ذاكرته فنسي الطريق
الرصاصة التي لم تقصد أن تتوقّف عن أن تكون قلمًا
المذبحة التي مرّت في الطريق العام ورمت السّلام
بينما كنت أسير في الشارع الخلفيّ
أقطف الصفّير وأشاهد الحروب في أفلام الكرتون


لم أصدّق أنني سأتعلّم يومًا أن أموت
إلا حين كانت حرب بيروت تُغرق تهليلة أمي في البئر
تفوح رائحة الغارات من فرن الطبخ
يدخل صوت الفدائيّ إلى كاسيت أم كلثوم 
الجماجم التي عبّدت طريق المدينة، تخرج من الملصق المعلّق بجانب السرير وتهدهدني، تقرع فوق رأسي الطريّ مثل لطميّة طويلة. فأتوقف عن البكاء، أو يتوقف أصحابها عن البكاء فيها.
 
ينمو قلبي في البئر كشجرة رمّان، كلّما انكسر غصن أتسلّق آخر في الطريق إليك. ينكسر كلّي، فأصير عشًّا. الطيور تنظر في الماء فترى وجه بوسنيّة يضحك أنظر فيه فأرى وجهك.


أنا طفلة الأنابيب التي هُجنت في مختبر طبّي
شممت رائحة خيول ميتة في مني أبي
وانسحبت 
ولدت في الشهر السابع 
بعد أن لطمنني بوسنيّاتٌ في رحم أمي
وانسحبت  
لم أصدّق أنني سأتعلّم يومًا أن أموت
إلا حين ارتكبت مجزرة الخليل على كعكة عيدي التاسع. أشعلتُ الشموع على سجاجيد بيت إبراهيم. ذابت هناك وحيدةً ولم يغنّ عليها أحد. أغاني العيد تسقط في البئر، الهدايا تسقط نذور ثأر في حقيبتي
لو أنّ للنذور أيادٍ لحفرت قبري
لو أنّ لأشجار اللوز نخاعًا شوكيًا لداسته
لو أنّ للجبال قصائد لمدحته
لو أن لدموع البوسنيّات مناقير ومخالب لنقرت حجارته
ولخرجت
أتعلّم الدرس الأوّل
أن الجمجمة المهشّمة في الملصق جمجمتي
وأنّ الدم فوق قميصي
إنما دمي

© Asma'a Azaizeh
Audio production: Haus für Poesie / 2016

Nunca creí que tendría que aprender a morir

spanisch

Las traducciones son de Frances SimánNunca creí que tendría que aprender a morir


no estuve cerca cuando la muerte era un regalo


pero si estuve cuando mi abuelo pagó el precio del sudor de los trabajadores de algodón que elaboraron su traje otomano.


el precio de las millas desnudas para las mujeres de Bosnia


el precio de las lágrimas en el pecho de sus hombres antes de la guerra


el precio del estandarte de Dios


el precio de la frivolidad del emperador y la enfermedad a largo plazo


 


sangre balcánica goteaba en mi uniforme


los profesores encontraron votos de venganza en mi mochila y fabricaron capítulos de historia


 


no estuve cuando la muerte sucedió por casualidad en el camino


 


pero si estuve ahí cuando mi abuelo pagó el precio de la firma al final de la página, el precio de renunciar a su pueblo al fondo de la montaña, de quitar de él las manos de su invasor, del rebelde que le quitó las manos de encima. Con el movimiento de un bolígrafo, la tinta de mi abuelo anestesió la pendiente. Con el doblez de un papel, la montaña giró la historia; con un apretón de manos tomó la mano del valle de la boca del tanque.


Los almendros murieron del corazón, los caballos de boda se cubrieron los ojos de alheña y se suicidaron.


Nadie limpió mi etnicidad. Pero la médula espinal de la montaña se rompió. Y así se arruinó mi oportunidad de subirla juntos algún día, para ver los pasos de Cristo en el lago y repetirlos.


 


No soy el milagro


no caminé en agua y no me curé con dolencias de amor


pero fue el agua de mi corazón la que aprendí a convertir en asfalto cada vez que te recordaba


aprendí a huir de la lava que goteaba de las montañas de tu miedo


y no aprendí la muerte


 


no estuve ahí cuando la muerte fue para siempre una lección


donde el recuerdo del cohete lo traicionó y olvidó el camino


la bala que nunca quiso dejar de ser bolígrafo


la masacre que sucedió en la carretera principal y disparó la paz


cuando yo estaba caminando por la ruta alterna


recogiendo margaritas y viendo la guerra en caricaturas


 


nunca creí que aprendería a morir


hasta que la guerra de Beirut ahogó el canto de mi madre en el pozo


el aroma de las invasiones emana desde el horno


la voz del comando irrumpe en el casette de Umm Kulthum


los cráneos que cubrían el camino de la ciudad, dejaron el cartel sostenido al lado de la cama y arrullan, golpeando mi cabeza como una larga latmiya. Así dejo de llorar o ellos dejan de llorar.


 


Mi corazón crece en el pozo como un árbol de granada, cada vez que una rama se quiebra, trepo otra de camino a ti. Destrozada me convierto en nido. Los pájaros observan el agua y ven la risa en el rostro de un bosnio, yo lo veo y veo tu rostro.


 


Soy la hija de un híbrido de laboratorio médico


olí el aroma de caballos muertos en el esperma de mi padre


y me retiré


nací en el séptimo mes


después de ser golpeada por bosnios en el vientre de mi madre


y me retiré


 


nunca creí tener que aprender a morir


hasta que en el pastel de mi noveno cumpleaños, sucedió la masacre del Hebrón. Encendí las velas en las alfombras de la casa de Abraham. Se derritieron y nadie cantó con ellas. Los regalos de cumpleaños cayeron al pozo; los regalos caen, son votos de venganza en mi mochila


los votos pudieron haber cavado mi tumba si hubieran tenido mis manos


los almendros se hubieran parado en ella si hubieran tenido médula espinal


las montañas la hubieran alabado si hubieran tenido poemas


las lágrimas de los bosnios hubieran hecho fisuras en sus piedras si hubieran tenido picos o ganchos


y yo hubiera salido


para aprender la primera lección:


que el cráneo aplastado en el cartel es mi cráneo


y que la sangre en mi camisa


es mi sangre.


لم أصدّق أنني سأتعلّم يومًا أن أموت* إمنيسكو

arabisch | Asmaa Azaizeh

 لم أصدّق أنني سأتعلّم يومًا أن أموت
لم أكن حيث كان الموت مجانيًّا
كنت حيث دفع جدّي لأمي ثمن عرق عاملي القطن الذي صنع بزّته العثمانيّة
ثمن أميالٍ حافية إلى نساء البوسنة
ثمن دموعهن على صدور رجالهنّ قبل الحرب
ثمن رايات الربّ
ثمن نزق الإمبراطور ومرضه الطويل

سال دم البلقان فوق قميصي المدرسيّ
وجد المدرّسون نذور الثأر في حقيبتي فزوّروا فصول التاريخ


لم أكن حيث كان الموت صدفة على الطريق  
كنت حيث دفع جدّي لأبي ثمن توقيع في أسفل صفحة، ثمن تسليم قريته في أسفل الجبل، رفع المحتل يده عنها، رفع الثائر يده عن خصره. بجرّة قلمٍ يخدّر حبر جدّي السفح. بطيّة ورقة يطوي الجبل على التاريخ، بمصافحة يُخرج يد المرج من فوّهة الدبابة.  
أشجار اللوز ماتت في غرف عمليّات القلب، خيول الأعراس أغشت عيونها بالحنّاء وانتحرت.
لم يطهّر أحدٌ عرقي. لكنّ النخاع الشوكيّ في ظهر الجبل انكسر. فانكسر حظّي في أن نصعده معًا، وأن ننظر إلى خطى المسيح على البحيرة ونقلّدها.

لست أنا المعجزة
لم أمش على الماء ولم أشف نفسي من علّات حبّك
إنما هو ماء قلبي الذي تعلّمت أن أحوّله إلى إسفلت كلّما تذكّرتك
تعلّمت أن أنجو من الحمم البركانيّة التي سالت من جبال خوفك
ولم أتعلّم الموت
لم أكن حيث كان الموت درسـًا واحدًا وإلى الأبد
حيث الصاروخ الذي خانته ذاكرته فنسي الطريق
الرصاصة التي لم تقصد أن تتوقّف عن أن تكون قلمًا
المذبحة التي مرّت في الطريق العام ورمت السّلام
بينما كنت أسير في الشارع الخلفيّ
أقطف الصفّير وأشاهد الحروب في أفلام الكرتون


لم أصدّق أنني سأتعلّم يومًا أن أموت
إلا حين كانت حرب بيروت تُغرق تهليلة أمي في البئر
تفوح رائحة الغارات من فرن الطبخ
يدخل صوت الفدائيّ إلى كاسيت أم كلثوم 
الجماجم التي عبّدت طريق المدينة، تخرج من الملصق المعلّق بجانب السرير وتهدهدني، تقرع فوق رأسي الطريّ مثل لطميّة طويلة. فأتوقف عن البكاء، أو يتوقف أصحابها عن البكاء فيها.
 
ينمو قلبي في البئر كشجرة رمّان، كلّما انكسر غصن أتسلّق آخر في الطريق إليك. ينكسر كلّي، فأصير عشًّا. الطيور تنظر في الماء فترى وجه بوسنيّة يضحك أنظر فيه فأرى وجهك.


أنا طفلة الأنابيب التي هُجنت في مختبر طبّي
شممت رائحة خيول ميتة في مني أبي
وانسحبت 
ولدت في الشهر السابع 
بعد أن لطمنني بوسنيّاتٌ في رحم أمي
وانسحبت  
لم أصدّق أنني سأتعلّم يومًا أن أموت
إلا حين ارتكبت مجزرة الخليل على كعكة عيدي التاسع. أشعلتُ الشموع على سجاجيد بيت إبراهيم. ذابت هناك وحيدةً ولم يغنّ عليها أحد. أغاني العيد تسقط في البئر، الهدايا تسقط نذور ثأر في حقيبتي
لو أنّ للنذور أيادٍ لحفرت قبري
لو أنّ لأشجار اللوز نخاعًا شوكيًا لداسته
لو أنّ للجبال قصائد لمدحته
لو أن لدموع البوسنيّات مناقير ومخالب لنقرت حجارته
ولخرجت
أتعلّم الدرس الأوّل
أن الجمجمة المهشّمة في الملصق جمجمتي
وأنّ الدم فوق قميصي
إنما دمي

© Asma'a Azaizeh
Audio production: Haus für Poesie / 2016

I didn’t believe I would ever learn to die* Eminescu

englisch

 I didn’t believe I would ever learn to die

I wasn’t around when death was for free

But I was there when my maternal grandfather paid the price of cotton labourers’ sweat that made his Ottoman suit

The price of bare miles to the women of Bosnia

The price of their tears on the chests of their men before the war

The price of God’s banners

The price of the emperor’s frivolousness and long-term sickness


Balkan blood dripped on my school shirt

The teachers found vows of vengeance in my backpack, and so fabricated chapters of history


I wasn’t around when death happened by chance, on the road

But I was there when my paternal grandfather paid the price of a signature at the bottom of a page, the price of surrendering his village at the bottom of the mountain, of taking the occupier’s hands off of it, the rebel’s taking his hands off of his waist. With the move of a pen, my grandfather’s ink numbed the slope. With the folding of a paper, the mountain folded history, with a handshake, he took the valley’s hand from the tank’s muzzle.

The almond trees died in the cardiac operation rooms, the wedding horses shrouded their eyes with henna and killed themselves.

No one cleansed my ethnicity. But the mountain’s spinal cord broke. And so broke my chance to ever ascend it together, to look at Christ’s footsteps on the lake and copy them.


I’m not the miracle

I didn’t walk on water and I didn’t heal myself of your love’s ailments

But it was my heart’s water which I learned to turn into asphalt whenever I remembered you

I learned to flee the lava that dripped from the mountains of your fear

And I didn’t learn death


I wasn’t there when death was a once and for all lesson

Where the memory of the rocket betrayed it and so forgot the way

The bullet that never meant to cease being a pen

The massacre that passed by the main road and fired peace

When I was walking in the back road

Picking yellow daisies and watching wars drawn in cartoons


I didn’t believe I would ever learn to die

Until Beirut’s war drowned my mother’s lullaby in the well

The scent of invasions emanates from the cooking oven

The commando’s voice enters Um Kulthoum’s cassette

The skulls that paved the city road, they leave the poster hanging beside the bed and lull me, tapping my soft head like a long latmiya. So I stop crying, or they stop crying in it.


My heart grows in the well like a pomegranate tree, each time a branch is broken I climb another on my way to you. All of me breaks, so I become a nest. The birds look in the water and see the laughing face of a Bosnian, I look in it and see your face.


I am the child of tubes crossbred in a medical lab

I smelled the scent of dead horses in my father’s sperm

And I retreated

I was born in the seventh month

After I was beaten by Bosnians in my mother’s womb

And I retreated


I didn’t believe I would ever learn to die

Until the Hebron massacre was committed on the cake of my ninth birthday. I lit the candles on the carpets of Abraham’s house. They melted there alone and no one sang upon them. The birthday gifts fall into the well, the gifts fall, vows of vengeance, in my backpack

The vows would’ve dug my grave had they any hands

The almond trees would’ve stepped on it had they a spinal cord

The mountains would’ve praised it had they any poems

The Bosnian’s tears would’ve creviced its stones had they any beaks or claws

And I would’ve come out

To learn the first lesson

That the smashed skull in the poster is my skull

And that the blood on my shirt

Is my blood


لا تصدّقوني إن حدّثتكم عن الحرب

arabisch | Asmaa Azaizeh

تشغلني الحرب. لكنّي أخجل من الكتابة عنها. أجلد استعاراتي ثمّ أسترحمها. يقودني الألم نحو وصف رصاصةٍ، فأتراجع نحو وصف صفعةٍ عاطفيّة. أبقر بطن الكلام فيستفيق ضحايا الهاراكيري، جميعهم، ويبقرون بطني.
لا تصدّقوني إن حدّثتكم عن الحرب، لأني أتحدث عن الدم وأنا أشرب القهوة، وعن القبور وأنا أقطف الصفّير في مرج بن عامر، وعن القتلة وأنا أمعن في قهقهة الأصدقاء، وعن مسرحٍ محروقٍ في حلب وأنا أقف الآن أمامكم في هذا المسرح المكيّف.
لا تصدّقوني إن حدّثتكم عن الحرب، لأني كلما قصفتُ شوارع المدينة في القصيدة، اضطجع الإسفلت ومالت عليه المصابيح ومرّ الأنبياء بسلام.
كّلما خلتُ جلد أبي مسلوخًا فيها، ألمسه سليمًا في العناق. وكلّما سمعت نواح أمي، هدهدتني بأغنيةٍ قديمةٍ وغفيت كملاك.

لكنّ الأحلام صكوكٌ مفتوحةٌ
توقّعها امرأةٌ حورانيّةٌ لا أعرف ملمحًا واحدًا فيها، سوى أنّي حين تخطئ سكيني ورقة الخسّ، أشمّ رائحة قبيلة الدم التي تركها جدّي في جسدينا.
الأحلام صكٌ مفتوح، يوقّعه أبناء قاسيون الذين همسوا لفظها في أذني في نصف غفوةٍ، ولم أتأكد من أين نبت اسم الجبل إلا حين بحثت عنه في جوجل.

الصّك الأوّل:
في حشدٍ شديد الغموض، يمسني وضوحٌ فاجرٌ.
وسط هندسةٍ متقنةٍ لضوضاء الجغرافيا، تعبرني، بهدوءٍ، رصاصةٌ عند أسفل الظهر،
يزداد غموض الحشد، يُحكم إغلاق نوافذ الأذن من الداخل. الثقب طازجٌ كنبع ماء، الدمّ حارٌ كصوت أمي في الأغنية، ناعمٌ كجلد أبي.

الصّك الثاني:
حوصرت في أكثر بقع العالم قداسةً.. انهال عليّ رصاصٌ كما انهالت كلمات الرّب على الأنبياء..
قبضت على حجرٍ فسال من يدي. سبقت الجنود فسبقني الزمن. وحيثما غفى المسيح قبل أن يكبر ويحملنا على ظهره، انكمشت كقطّةٍ خائفة.

الصّك الثالث:
خوف في الشام.


لا تصدّقوني حين أحدّثكم عن الحرب
لأني لم أسمع طلقةً في حياتي سوى تلك التي رماها أبي من جفته في عنق يمام مرج بن عامر. ولم أشمّ دمًا من جرحٍ إلا ذاك الذي شممته مع أمي حين حضتُ لأوّل مرة.
ليس لديّ رصيدٌ في بنك الحرب، لكنّ حورانيّةً طمأنتني بأن صكوكي صالحة.

© Asma'a Azaizeh
Audio production: Haus für Poesie / 2016

No me creas si te hablo de guerra

spanisch

Las traducciones son de Frances Simán


La guerra me preocupa. Pero me da pena escribir de ella. Azoto las metáforas que me pertenecen. El dolor me hace describir una bala, después retrocedo y describo un golpe emocional. Destripo las palabras y las víctimas de Harakiri despiertan todas, y me destripan.


No me creas si te hablo de guerra, porque cuando hablé de sangre, estaba tomando café, cuando hablé de tumbas, estaba recogiendo margaritas en Marj Ibn Amer, cuando describí los asesinatos, estaba escuchando las risas de mis amigos y cuando escribí acerca de un teatro incendiado en Aleppo, estaba parada frente a tí en un teatro climatizado.


No me creas si te hablo de guerra. Porque cada vez que ardieron las calles de la ciudad en un poema, el concreto se reclinaba, las lámparas se balanceaban hacia él y los profetas pasaban en paz.


Cada vez que imaginaba la piel desollada de mi padre, aún podía tocarlo después, sano y salvo, con un abrazo. Y cada vez que escuchaba el lamento de mi madre, ella me susurraba una vieja canción, y yo dormía como bebé.


Pero los sueños son cheques al portador


firmados por una mujer Hourani de facciones indescifrables. Excepto cuando mi cuchillo no alcanza la hoja de lechuga, puedo oler el aroma de sangre de la tribu que mi abuelo ha dejado en mi cuerpo y en el suyo.


Los sueños son cheques al portador, firmados por los hijos de Qasioun, susurrados durante un sueño; así supe de dónde había salido el nombre de la montaña sin buscarlo en Google.


El primer cheque:


En una multitud oscura, un resplandor cae sobre mí.


En medio de una exquisita ingeniería y del tumulto de la geografía, una bala silente me atraviesa en la espalda baja,


el misterio de la multitud crece y mis oídos se cierran desde dentro. El agujero es tan fresco como la primavera, la sangre es tan cálida como la voz de mi madre cantando y tan suave como la piel de mi padre.


El segundo cheque:


Fui asediada en el lugar más sagrado del mundo. Llovían balas sobre mí así como la palabra de Dios sobre los profetas.


Tomé una piedra que se disolvió en mis manos. Me adelanté a los soldados y el tiempo me alcanzó a mí.


Y como un gatito asustado, tuve miedo cuando un joven Cristo dormía antes de llevarnos en su espalda.


El tercer cheque:


Miedo en el Levante.


No me creas si te hablo de guerra,


porque nunca he escuchado un disparo de bala, únicamente el que mi padre disparó de su pistola de doble cañón a las palomas en Marj Ibn Amer. Y nunca he olido la sangre en una herida, excepto la que olí con mi madre en mi primera menstruación.


No tengo una cuenta en el banco de las guerras, pero una mujer Hourani me aseguró que mis cheques son válidos.


 
In The Valley Of A Thousand Hills

englisch | John Mateer

Valley of a thousand hills, green as the afterimage of blood!
did you not hear the poet’s izithakazelo or the professor’s ululating
responsive as the earth under our feet, as the rocky hills under an echo?

Valley of a thousand hills, green as the afterimage of blood!
did you not speak when I answered the call defiant as a black cockatoo
and my mouth opened to what hijacks sound: the absent, the uprooted?

Valley of a thousand hills, green as the afterimage of blood!
I will invoke you as the home- and heartland that isn’t mine, the chiasm
of my African being that, like the Ancestors in Kunene’s poem, walks tall on the horizon.

© John Mateer & Publisher
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Aus dem Englischen von Ludwig Roman Fleischer

deutsch

Tal der tausend Hügel, grün wie das Nachbild von Blut!

Hast du nicht des Dichters izithakazelo oder des Professors Heulen gehört,

bereit zur Antwort wie die Erde unter unseren Füßen, wie die Felsenhügel unter einem Echo?


Tal der tausend Hügel, grün wie das Nachbild von Blut!

Sprachst du nicht, als ich dem Ruf antwortete, trotzig wie ein schwarzer Kakadu,

und mein Mund sich dem öffnete, was den Schall entführt: dem Abwesenden, dem Entwurzelten?


Tal der tausend Hügel, grün wie das Nachbild von Blut!

Ich werde dich beschwören als das Heimat- und Herzensland, das nicht mein ist, das Chiasma

meines afrikanischen Seins, das, wie die Vorfahren in Kunenes Gedicht, hochgewachsen wandelt am Horizont.


نحن - We

arabisch | Ghayath Almadhoun

نحن المتناثرون شظايا، الممطرون لحماً، نتقدم بالاعتذار الشديد من هذا العالم المتحضر فرداً فرداً، رجالاً ونساءً وأطفالاً، لأننا وبدون قصد منا ظهرنا في منازلهم الآمنة بلا استئذان، نعتذر لانطباع أشلائنا في ذاكرتهم البيضاء كالثلج، ولأننا خدشنا صورة الإنسان الطبيعي الكامل في أعينهم، لأننا وبكل وقاحة، قفزنا فجأة على نشرات الأخبار وصفحات الانترنت والجرائد، عاريين إلا من دمائنا وبقايا أجسادنا المتفحمة، نعتذر من كل العيون التي لم تجرؤ أن تنظر في جراحنا مباشرةً لكي لا تصاب بالقشعريرة، ونعتذر من كل من لم يستطع إكمال وجبة العشاء بعد أن فاجأته صورنا طازجةً على التلفزيون، نعتذر عن الآلام التي سببناها لكل من رآنا هكذا بلا تجميل أو تقطيب أو إعادة جمع لبقايانا وقطعنا قبل أن نظهر في الشاشات، ونعتذر أيضاً من الجنود الإسرائيليين الذين تكلفوا عناء الضغط على الأزرار في طائراتهم ودباباتهم لتحويلنا إلى قطع، نعتذر منهم على الصور البشعة التي تحولنا إليها بعد أن صوبوا قنابلهم مباشرةً إلى رؤوسنا الطرية، وعلى الساعات التي سيقضونها الآن في عيادات الأطباء النفسيين ليعودوا بشراً كما كانوا قبل تحويلنا إلى أشلاء مقززة تلاحقهم كلما حاولوا النوم، نحن الأشياء التي رأيتموها على الشاشات والصحف، والتي إن اجتهدتم في جمع بقاياها كلعبة البزِّل، فإنكم ستفوزون بصورة واضحة لنا، واضحة لدرجة أنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئاً.

2008

© Ghayat Almadhoun
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2011

НИЕ

mazedonisch

Ние, кои сме расфрлани наоколу во делчиња, чие тело лета низ воздухот како капки дожд, најдлабоко им се извинуваме на сите во овој цивилизиран свет, мажи, жени и деца, зашто ненамерно им се појавивме во нивните мирни домови без да побараме дозвола. Се извинуваме што им ги жигосавме отсечените делови од нашето тело во снежнобелото сеќавање, зашто ја испоганивме сликата за нормалното, целосно човечко битие во нивните очи, зашто бевме безобразни ненадејно да им скокнеме на вестите и на страниците на интернет и во печатот, голи со исклучок на нашата крв и гламносани остатоци. Им се извинуваме на сите оние кои немаа храброст директно да ни ги погледнат повредите од страв да не се згрозат, и на оние на кои им преседнала вечерата откако неочекувано виделе свежи слики од нас на телевизија. Се извинуваме за сето страдање кое сме им го предизвикале на сите кои нѐ виделе такви, недотерани, без најмал обид да нѐ состават или да ни ги скрпат остатоците пред да им се појавиме пред екраните. Исто така им се извинуваме на израелските војници кои се намачија да ги притиснат копчињата во авионите и тенковите за да нѐ разнесат на парчиња и жалиме што изгледавме толку одвратно откако ги вперија гранатите и бомбите право во нашите меки глави и за саатите што сега ќе ги поминуваат во психијатриски клиники, обидувајќи се повторно да се очовечат, ко што биле луѓе пред нашата преобразба во гадни делови од тело што ги прогонува кога и да пробаат да заспијат. Ние сме нештата што ги гледате на екраните и во печатот, а ако се потрудите да ги составите делчињата, како сложувалка, би добиле јасна слика за нас, до толку јасна што ништо не би можеле да направите.


2008


[Wirrsprunggesicht Zugriss Durchruck...]

deutsch | Elisabeth Wandeler-Deck

Wirrsprunggesicht Zugriss Durchruck
augengepickt frohgesperrt fließrig
süßstofflicher Wasserfall glitzriges Abschaumgefälle digitale Notwehr
durch aus von nach
aufwärts durchher hinweg
         
         (hatte schon Zugriff schon bald und entglitzert die Durchdrückpackung :
          mein Ponstan! mein Panadol! Schrie der Kecke und flog auf)

© E. W.-D.
aus: dem Zyklus „ausgemacht verblinzeltes Nichtsichten“
unpublished,
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

[desfigurare striaţie tremur]

rumänisch

desfigurare striaţie tremur

cu ochii ciuguliţi închis cu bucurie fluent

cascadă din materie dulce cădere

strapachioasă de scursori legitimă apărare digitală

prin din de la până la

in sus încoace încolo


(avea deja acces în curând şi descânteia ambalajul sub presiune permanentă: ponstanul meu!

panadonul meu! ţipă obraznucul şi zbură)

Traducere: Poesys 14 Noţi de Iulie Curtea de Argeş
In: „Antologia festivalului internaţional Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş 2010“

fortsetzen gibt es

deutsch | Elisabeth Wandeler-Deck

fortsetzen faulen Zauber gibt es es
gibt es gibt und zerperlt was da alles
sich perlt zerpellt pelzt

faulende Traufe schimmern dringen
es gibt es gibt sprechen bitte ja doch
na nu mit Netzen verhängte Abstürze
Felswarzen blaue Felchen was da
schimmert dringt prallt was da alles
perlt surrt sirrt pocht

Artikulation kleinteiliges Flektieren
gibt es

© E. W.-D.
aus: dem Zyklus „es gibt“
unveröffentlicht,
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

continuare există

rumänisch

continuare vrajă rea există

există şi desprumează tot ce se

spumează decojeşte destramă


streşini putrezinde scânteiază pătrund

există există vorbire da vă rog

acum cu mreje căderi impuse

negi de stâncă peşti albi albaştri ce

licăresc pătrund răsună tot ce

spumează zbârnâie bate


articolare conjugare în mici bucăţele

există

Traducere: Poesys 14 Noţi de Iulie Curtea de Argeş
In: „Antologia festivalului internaţional Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş 2010“

Cerca in te la voce che non senti

italienisch | Claudio Pozzani

Cerca in te la voce che non senti
mangia l'universo se non la comprendi

Basse case dai tetti spioventi
lacrimanti pioggia da gronde ormai marce
Profumo di terra, di foglie, di stagni
e sinistri paesaggi di candido marmo

Cerca in te la voce che non senti
mangia l'universo se non la comprendi

Vermi che giacciono sotto il fondo fangoso
topi che nuotano in ruscelli d'acciaio
Fumo di nebbia, auto veloci
che brucano leste tagliatelle d'asfalto

Cerca in te la voce che non senti
mangia l'universo se non la comprendi

Ombra di creta camminano stanche
scuotendo bassa la conica testa
Obliqui fantasmi stampati sul muro
ricordano fughe e cavalli di frisia

Il buio comincia a specchiarti la mente
mentre tutto diventa effervescente e verde...

© Claudio Pozzani
aus: Saudade e Spleen
Paris: Alchimies Poétiques, Éditions Lanore, 2001
ISBN: 2-85157-196-6
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Cherche en toi la voix que tu n’entends pas

französisch

Cherche en toi la voix que tu n’entends pas

mange l’univers si tu ne la comprends pas


Maisons basses au toit en pente

pleurant la pluie venant des sous-toits désormais pourris

Parfum de terre, de feuilles, d’étangs

et paysages sinistres de marbre candide


Cherche en toi la voix que tu n’entends pas

mange l’univers si tu ne la comprends pas


Vers qui gisent sous le fond boueux

rats qui nagent dans des ruisseaux d’acier

Embruns de brouillard, voitures véloces

qui broutent de rapides tagliatelle d’asphalte


Cherche en toi la voix que tu n’entends pas

mange l’univers si tu ne la comprends pas


Des ombres de glaise se trainent les pieds

en secouant leur tête conique basse

D’obliques fantômes imprimés sur le mur

rappellent fuites et chevaux de frise


La noirceur commence à refléter ton esprit

tandis que tout devient effervescent et vert…


La Renardière

niederländisch | Peter Holvoet-Hanssen

Je partirai-z-à Pâques,
Miroton, miroton, mirontaine.


Een eend met slappe vleugel in het park
wat had zij graag gevlogen, bedelt als
een meeuw met mankepootje op een ark
zo weegt het leven rond mijn moeders hals

Verschoten vos ben ik die twinkels van
mijn vrouw en kind stockeer, ze glippen weg
naar school en naar het werk – run, Charlie, MAN
KRIJGT MES IN BUIK, wie wiegt zijn brute pech


Zo loopt het leven leeg, je lacht je dood
om regendruppels dronken in de goot
denk niet je hebt het allemaal gehad


Van mosterdgas tot bubbels in je bad
want Hein brengt kanker, knaagt aan moeders bed
grimt in the midst of life we are in death


Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht

© Peter Holvoet-Hanssen
aus: Santander - ontboezemingen in het vossenvel
Amsterdam: Prometheus, 2001
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

La Renardière

französisch

Je partirai-z-à Pâques

                                         Mironton, mironton, mirontaine.Un canard à l’aille lâche dans le parc

comme il aurait aimé voler, mendie comme

une mouette boiteuse sur une péniche

de ce même poids pèse la vie autour du cou de ma mère


Renard déteint je suis, qui stocke les scintillations de

ma femme et de ma fille, elles s’éclipsent

à l’école et au bureau – run, Charlie, HOMME ATTEINT

AU VENTRE, qui donc berce sa guigne cruelle


Voilà comment la vie se vide, on crève de rire

à cause de gouttes de pluie ivres dans la gouttière

ne vas pas croire que t’as tout vu


Du gaz moutarde aux bulles du jacuzzi

car la camarde apporte le cancer, ronge le lit de maman

ricane in the midst of life we are in death


Comme la biche

désire vers l’eau


Bij een gekreukte das

niederländisch | Peter Holvoet-Hanssen

Blijf mij nabij, wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis.


Warm hierbinnen, dodelijke nacht –


Hijgend, 1 oog hard en 1 oog zacht
zuurstof perslucht traangas: 3 dumdums
als trocheeën van het vacuüm


Bed dat uit de diepvries komt, p.m.
deukhoed af, flashback en tweede stem –


Het zijn de kleine dingen zegt men en
het zijn de kleine dingen: zijn manier
van wuiven, kluiven als een holendier
aan restjes, dwanggedachten in zijn ren


Het rondbonjouren bij contouren van
een Duitse misdaadserie, pissen naast
de pot, zijn cel vervloeken, hij die haast
verlamd van angst niet uit de zetel kan


Ten langen leste smeekt de kanker in
zijn darmen om erbarmen: ‘Suikerspin.
Piaf. Je koppigheid geveld. Vergeef...’


Met harten troef verdwijnt hij in de safe
burleske humor – genereus verdriet
zijn schat hijgt na, is lek als een vergiet


Een halve eeuw smeult jaren na, het was
alsof zij innig vijand waren, vos en das
getweeën eenzaam in hetzelfde bos

© Peter Holvoet-Hanssen
aus: Santander - ontboezemingen in het vossenvel
Amsterdam: Prometheus, 2001
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

By a badgered tie

englisch

Abide with me; fast falls the eventide;

The darkness deepens; Lord with me abide.Warm inside here, deathly nightPanting, 1 eye hard and 1 eye soft

tear-gas, air compressed and oxygen: 3 dumdums

serve as trochees of the vacuumBed that’s been taken from the freezer, p.m.

trilby doffed, a flashback, second voiceIt is the little things, folk say –

it is the little things: his way

of waving, gnawing like a den-penned animal

at left-overs, obsessions in his runThe loitering at contours of

a German ‘krimi’ series, a little messing

on the side, cursing his cell, he who

fraught with fear can hardly leave his chairAt long last cancer in his guts

calls out for mercy: ‘Candy floss.

Piaf. Your stubbornness full-felled. Forgive...’With hearts as trumps he disappears into the safe

burlesque humour-generous grief

his love pants after, leaky as a colanderFor half a century years of smouldering

as if, vixen and badger, they were mortal foes

and doubly lonely in the self-same wood.


[Auf drei Etagen schweigt mein Kleid]

deutsch | Ilma Rakusa

Auf drei Etagen schweigt mein Kleid
du lenkst den Hohn und frißt die Zeit
ich lese Exodus der Windberg läßt uns kalt
die Wanderlaken starren wie Basalt
im katatonen Haus entläßt der Mund
die Zunge und das Tischholz reibt sich wund
Voodoo herrscht oder Wahnsinn wo zuvor
wir alles füreinander waren: Ohr
Land Kehle

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1997
aus: Ein Strich durch alles. Neunzig Neunzeiler
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag , 1997
ISBN: 3518408992
Audio production: 2000 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

[در سه طبقه سكوت ِ لباس من]

persisch

لباسم در سه طبقه سكوت ميكند

تو تمسخر را راه ميبري و زمان را ميبلعي

من سِفر خروج ميخوانم. كوهباد سردمان ميكند

شمدهاي آواره، سخت و خيره اند   چون سنگ آذرين

در خانهي ناخوش  خاموش رها ميكند دهان

زبان را و چوب ميز ميسايد و  زخم برميدارد

وُدُو[احضار ارواح] حاكم است يا هذيان   جايي كه پيش از اين

ما و همه چيز براي همديگر بوديم: گوش

سرزمين   و گلو


[Mit zwei Zungen]

deutsch | Ilma Rakusa

Mit zwei Zungen
Kinderzunge für Kosen
und Küche Kartoffel
für Kleckse Kekse
und Zimmerkatastrophen
die andere schreibt
um nicht zu schreien
die Zäune stehen dazwischen
die Meere und schweigen

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1997
aus: Ein Strich durch alles. Neunzig Neunzeiler
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag , 1997
ISBN: 3518408992
Audio production: 2000 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

[با دو زبان]

persisch

با دوزبان

زبان كودكان براي نوازش

و آشپزخانه   سيب زميني

براي لك ها   توتك ها

و فاجعه ي  اتاق ها

كه ديگري مي نويسد

تا فرياد نزند

پرچين ها  در ميانه

درياها و سكوت.


[für Joseph Brodsky]

deutsch | Ilma Rakusa

War das Sofa rot?
Der Koffer ja Überseekoffer
stand da wie ein Boot
bereit für Amerika.
Fahne Koffer die Bücher
im Lot. Das Weggehen
so plötzlich aber Not
und wie sich zeigte
für immer. Jetzt bist du tot.


Es schneite in Leningrad.
Nacht und die Tankstelle
öd wie Brachland. Straßen
Fassaden verwaist ohne
Pracht. Du hast dich auf
leisen Lippen davongemacht
ins Gedicht. So fuhren wir
still und gewichtlos durch
deine Stadt. Sprachen nicht.


Die Schuhe der Schritt
die Gasse dein Gesicht
mittendrin. Du stehst
am Kanal im Licht wie bestürzt
und ich weiß nicht
was sagen. Kragen hoch
das Wort eine Wolke vorm Mund
rund. Und lebwohl.
Bis in wie viel Tagen?

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1997
aus: Ein Strich durch alles. Neunzig Neunzeiler
Frankfurt a. M. : Suhrkamp Verlag, 1997
ISBN: 3518408992
Audio production: M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

[براي يوزف برادسكي]

persisch

صندلي راحتي، قرمز بود آيا؟

چمدان هم ، چمدان سفر دريا

آنچه سرجايش مثل قايقي بود

آماده ي سفر  به آمريكا

پرچم   چمدان   كتاب ها

همه رو به راه. دل كندن و رفتن

چنين ناگهان   اما در تنگنا

و  از قرار معلوم   براي هميشه.

ديگر تو مرده اي حالا .


در لنينگراد برف مي آمد.

شب و پمپ بنزين متروك  

چون زمين آيش. خيابان ها

نماها   پرت و متروك،

بي شكوه . تو با لبان خاموش

در بي زباني، به شعر گريختي.

ما گذشتيم آرام و بي وزن

از دل شهرت.

و هيچ سخني نگفتيم.


كفش   قدم

 كوچه   چهرهي تو در ميانه. تو مي ايستي

 كنار گودال  در روشنايي، تكيده

 و من نمي دانم چه بگويم.

 يقه بالازده كلام  

چون ابري مدور  جلوي دهن.

و بدرود

 


[In den Pausen zwischen den Bäumen: Schnee]

deutsch | Ilma Rakusa

In den Pausen zwischen den Bäumen: Schnee
in den Räumen zwischen den Worten: Schnee
in den Mulden zwischen den Häusern: Schnee
in den Gärten zwischen den Zäunen: Schnee
und kalt
in den Teichen zwischen den Kneipen: Schnee
in den Löchern zwischen den Eichen: Schnee
in den Träumen zwischen den Feldern: Schnee
in den Tellern und Falten: Schnee

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1997
aus: Ein Strich durch alles. Neunzig Neunzeiler
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag , 1997
ISBN: 3518408992
Audio production: 2000 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

[در وقفه هاي ميان درختان :برف]

persisch

در وقفه ي ميان درختان : برف

در فضاي ميان كلمات: برف

در حفره ي ميان خانه ها: برف

در باغ  ميان پرچين ها: برف

و سرددرحوضچه ي  ميان ميخانه ها: برف

در روزن ميان بلوط ها: برف

در درختان ميان كشتزاران: برف

در بشقاب ها و چين و پليسه ها: برف.


[Spielt das Leben nur außerhalb]

deutsch | Ilma Rakusa

Spielt das Leben nur außerhalb
der Jalousien? Wer sagt denn
die stille Box mit den Steinfliesen
sei tot? Wer? Hier laufen Lichthasen
und toben Epiphanien der Apfel fällt
lautlos vom Baum und die Grillen
zirpen im Ohr es ist keine Frage
des Willens wo ich bin nämlich
vor der Wand im Papier

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1997
aus: Ein Strich durch alles. Neunzig Neunzeiler
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag , 1997
ISBN: 3518408992
Audio production: 2000 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

زندگي جاري است خارج از

persisch

بازي زندگي فقط خارج از

لتههاي پنجره جريان دارد؟ پس كه ميگويد

اتاق تاريك و ساكت با كفپوشهاي سنگي اش

مُرده ؟ كه؟ اينجا ميدوند خرگوشهاي روشن

و ميتوفند  تجليات  سيب ميافتد

بيصدا از درخت و جيرجيرك ها

ميخوانند در گوش  اين پرسش اراده نيست

آنجا كه من به هر روي پيشاپيش ِديوار نقش ِكاغذم


בִּירָה

hebräisch | Amir Or

לָרֶצַח הַמֻּשְׁלָם אֵין סִבּוֹת, אָמַר,
לָרֶצַח הַמֻּשְׁלָם דָּרוּשׁ אוֹבְּיֶקְט מֻשְׁלָם,
כְּמוֹ שֶׁהָיָה אָז בְּאַוְּשְׁוִיץ.
לֹא הַמִּשְׂרָפוֹת, כַּמּוּבָן, אֶלָּא כְּמוֹ
אַחַר כָּךְ, מִחוּץ לִשְׁעוֹת הָעֲבוֹדָה, אָמַר
וְהִשְׁתַּתֵּק
מַבִּיט בַּקֶּצֶף
וְלוֹגֵם.

הָרֶצַח הַמֻּשְׁלָם הוּא אַהֲבָה, אָמַר.
הָרֶצַח הַמֻּשְׁלָם לֹא מְבַקֵּשׁ דָּבָר מֻשְׁלָם,
רַק לָתֵת
כְּפִי יְכָלְתְּךָ.
אֲפִלּוּ בְּזִכְרוֹן הַלְּפִיתָה, הַחַיִּים עֲדַיִן
נֶצַח. אֲפִלּוּ הַיְלָלוֹת שֶׁעִרְסְלוּ אֶת הַיָּד,
אֲפִלּוּ הַשֶּׁתֶן שֶׁנָּפַל כְּמוֹ חֶסֶד עַל הַבָּשָׂר הַקַּר,
אֲפִלּוּ הֶעָקֵב שֶׁהֵעִיר עוֹד אֵינְסוֹף,
אֲפִלּוּ הַשֶּׁקֶט,
אָמַר.
מַבִּיט בַּקֶּצֶף.

נָכוֹן, עֲבוֹדָה הֲגוּנָה
מְשַׁחְרֶרֶת הַרְבֵּה, אֲבָל
רֶצַח מֻשְׁלָם אֵינוֹ מְאַבֵּד
אֲפִלּוּ טִפָּה אַחַת.
כְּמוֹ שְׂפָתַיִם שֶׁל יֶלֶד, הִסְבִּיר,
כְּמוֹ חוֹל וָקֶצֶף,
כְּמוֹ שֶׁאַתָּה
שׁוֹמֵעַ,
שׁוֹתֶה וְשׁוֹמֵעַ.

© Amir Or
Audio production: 2010 Literaturwerkstatt Berlin

ET GLASS ØL

norwegisch

Det perfekte drap er grunnløst, sa han,

det perfekte drap trenger bare et perfekt offer,

slik som i Auschwitz.

Nei, ikke i krematoriene, men slik det var

etterpå, etter arbeidstid.

Så ble han taus

mens han betraktet ølskummet

og tok seg en slurk.


Det perfekte drap er kjærlighet, sa han.

Det perfekte drap behøver ikke være perfekt

bare du gjør

så godt du kan.

Selv minnet om strupetaket

varer evig. Selv skrikene som fikk hånda mi til å ryste,

selv pisset som sildret barmhjertig mot kald hud,

selv støvlehælen minner meg om evigheten,

selv stillheten,

sa han,

og kikket på skummet.


Sant nok, et hederlig arbeit macht frei,

men et perfekt drap søler ikke ut

en dråpe,

som et barns lepper, forklarte han,

som sand og skum,

som deg,

som lytter,

som tar små slurker og lytter.


הַבַּרְבָּרִים: סִבּוּב שֵׁנִי

hebräisch | Amir Or

לֹא לַשָּׁוְא חִכִּינוּ לַבַּרְבָּרִים,
לֹא לַשָּׁוְא נִקְהַלְנוּ בְּכִכַּר הָעִיר.
לֹא לַשָּׁוְא עָטוּ גְּדוֹלֵינוּ אֶת בִּגְדֵי כְּבוֹדָם
וְשִׁנְּנוּ אֶת נְאוּמָם לִכְבוֹד הַמְּאֹרָע.
לֹא לַשָּׁוְא נִתַּצְנוּ מִקְדָּשֵׁינוּ
וּבָנִינוּ אֲחֵרִים לְאֵלֵיהֶם;
כַּדָּת שָׂרַפְנוּ אֶת סְפָרֵינוּ
אֲשֶׁר אֵין חֵפֶץ בָּם לָאֲנָשִׁים כָּאֵלֶּה.
כִּדְבַר הַנְּבוּאָה בָּאוּ הַבַּרְבָּרִים,
וְנָטְלוּ מִיַּד הַמֶּלֶךְ אֶת מַפְתְּחוֹת הָעִיר.
אַךְ בְּבוֹאָם עָטוּ לְבוּשׁ כִּלְבוּשׁ הָאָרֶץ,
וּמִנְהָגָם הָיָה מִנְהַג הַמְּדִינָה;
וְעֵת צִוּוּ עָלֵינוּ בִּלְשׁוֹנֵנוּ,
לֹא יָדַעְנוּ עוֹד מָתַי
בָּאוּ הַבַּרְבָּרִים.

© Amir Or
Audio production: 2010 Literaturwerkstatt Berlin

BARBARENE (Andre runde)

norwegisch

Det var ikke forgjeves, at vi ventet på barbarene,

det var ikke forgjeves, at vi samlet oss på torget.

det var ikke forgjeves, at våre ledere iførte seg embetsdrakter

og innøvde taler i anledning dagen.

Det var ikke forgjeves at vi smadret templene

og oppførte nye til ære for deres guder;

det var på sin plass at vi brente våre bøker

som ikke rommet noe viktig for slike folk.

Og som profetiene hadde forutsagt, kom barbarene,

og tok nøklene til byporten fra kongens hånd.

Men når de kom kledde de seg i nasjonens drakter,

og deres skikker var statens skikker;

og når de ga oss ordrer på vårt eget språk

visste vi ikke lenger når

barbarene hadde kommet til oss


მედეა

georgisch | Diana Anfimiadi

ის, ვინც საკუთარ გამონაბოლქვ სუნთქვას გაჰყვება
უცხო მხარეში –
გასაქცევად დაეძებს მიზეზს,
რადგან ერთ დღესაც
აივსება ყველა ბეღელი
და მოხარშული ხორბალიც კი აბიბინდება.
ის, ვინც ღრუბლიდან
შუა ზღვაში გადავარდება -
გასაქცევად დაეძებს მიზეზს,
რადგან ვერცერთი,
თუნდაც შავი,
ზღვა ვერ დაგახრჩობს
თუკი შენი სახელი ჰქვია.
ის, ვინც საკუთარ ტყავს გაიხდის,
დარაჯს მიუჩენს -
გასაქცევად დაეძებს მიზეზს
რადგან ერთხელაც
ეძინება ყველა გველეშაპს
ყველა სიფრთხილე და სიფხიზლე
დასაძლევია.
ის, ვინც მინდორში კბილებს დათესს -
მოიმკის შიმშილს
- გასაქცევად საჭირო მიზეზს,
რადგან მიწიდან ამოწვერილ
ყველა გოლიათს
ფესვებს მაინც მახრა შეუჭამს.
ის, ვინც უცხოელს შეიყვარებს
(სწრაფმავალ ხომალდს )
გასაქცევად დაეძებს მიზეზს,
რადგანაც ყველა იმ მდინარის პირას ბრუნდება,
სადაც ცალი სანდალი დარჩა.


შენ ვინც საკუთარ თავს დაეძებ,
ნუ მოხვალ ახლოს,
ღამე მინდორში გაათენე,
დიდი ხანია მდინარეებს არ მოაქვთ ოქრო
მხოლოდ თევზები ანათებენ,
და სიტყვებს შორის მანძილები
მიჩირქდება,
მიმიზეზდება…,
გზები რომ არა,
დაგტოვებდი,
მოგიბეზრებდი . . .

და ისე მშვიდად,
როგორც ნიმფა ტანზე რძეს ივლებს, –
მეც გასაქცევად დავეძებ მიზეზს –
ვხოცავ ჩვენს შვილებს… . . .

© დიანა ანფიმეადი / Diana Anfimiadou
Audio production: Giorgi Leonidze State Museum of Literature, Georgia

Medea

englisch

The one who follows her own worn out breath

to a strange land

is looking for reason to run away,

because one day

every granary will be filled up

and even boiled wheat will wave anew.

The one tumbles from

a cloud into the open sea.

Is looking for a reason to run away,

because not every sea,

even the Black Sea

can drown you

if it knows your name.

The one who strips off her own skin,

and assigns a guard to it,

is looking for a reason to run away,

because one day

every dragon will fall asleep,

and every trace of sobriety and alertness

will be overcome.

The one who plants teeth in a field—

will harvest starvation—

a reason to run away,

because the mole-crickets will gnaw

at the roots of each Goliath

who rises from the earth.

The one who falls in love with a stranger

(a high-speed vessel)

is looking for a reason to run away,

because one day

everyone will return

to that river bank

where she left one sandal.

You, who are looking for yourself,

don’t come closer,

stay in the field tonight,

a long time has passed since our rivers

ceased bringing gold.

But only the fish illuminate there,

and the distance between words

infects me…

inflames me…

and if not for these ways,

I’d leave you,

I’d bore you.

And as calmly

as a nymph draws milk for a bath,

I’m looking for a reason to run away—

the killing of children.


HANGİ KADIN SEVİŞİYORSA

türkisch | Neslihan Yalman

(Sopor Aeternus seven bir kadına...)

hangi kadın sevişiyorsa acıdandır
aşkı yataklarda aramanın çelişkisine düşer
kol bileklerini, nabzını, kirpiklerini
ne varsa titrediği, üşüdüğü yaralarından
öpsün ister anlam yüklediği biri
adı olsun aynaya bıraktığı buğusu
sileneceğini bilerek saniyesinde
tıraş bıçağı bir an kessin onu düşünürken yüzünü
saç telini kaldırıp, nimet saysın yerden

hangi kadın sevişiyorsa şefkattendir
bir mağaranın kıvrılışına açılan nehir gibi
soldurmama gayretinde
pencere önündeki bekleyiş fesleğenini
yalnızlığına çiçek alarak yoldan
kuruturken gizlice bir ayakkabı kutusunda

hangi kadın sevişiyorsa
bastırmak ister hüznünü
etini öne sürer, satrançta bir piyon gibi
şah numarası çekerek yanındakilere
fark yaratmaz uyuşması
kahkahayla uyuşanlardan
-kız çocuğu şımarıklığına bürünür
örgüler, at kuyrukları, iki kuyruklar
koparken kement olup kaba avuçlarda-
alnında büyüttüğü bahçenin
yolunduğunda çimenleri ve toprağı tırmıklandığında

hangi kadın sevişiyorsa biraz aşktandır
gelip duruverir bir noktada nedensizlik saati
aidiyetini sunar, hayranlık duyduğu o dikey heykele
çiviler fotoğraf çerçevelerini
oysa doğurmak istediği küsküs rahmine
ensesinden silmeye dururken yorgunluğunu o adamın
beşiklerini kırar ağladığı bebek hayaletlerinin

hangi kadın sevişiyorsa, delirmemek uğruna
hemcinslerinin tehditlerine de maruz
dayanacak gücü kalmayan mücadelesine
cinnetin pençe atmasından korkar

hangi kadın sevişiyorsa ölmemek için
bir erkek kadar kandırabilir ancak kendisini

© Neslihan Yalman
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

WHICHEVER WOMAN MAKES LOVE

englisch

-to a woman who loves Sopor Aeternus…-

whichever woman makes love, it is because of suffering

she falls in a dillemma of searching love in beds

her wrists, pulse, eyebrows

whatever she trembles, feels cold

she would like him to kiss

someone on whom she values

let the steam on the mirror be her name

by knowing that it will be erased at that second

let the razor blade, at once, cut his face while he is thinking of her

let he take her hair off ground and redeem it blessing

whichever woman makes love, it is because of affection

like a river opens to bend of cave

in an effort not to make wither

the basil of waiting in front of window

buying flower to her loneliness on the way

and drying it secretly in shoebox

whichever woman makes love

she would like to repress her sorrow

she moves her flesh like a pawn

as she pretends to check-mate

her getting numb does not make any difference

from the people who gets numb by laughter

-she behaves like a naughty girl-

as braids, pony tails, two ponytails

were getting torn like a rope in palms-

as the grasses were weeded and its earth was raked

of her garden she cared on her forehead

whichever woman makes love, it is because of love

at some point the hour of arbitrariness stops

she presents her belonging to the vertical statue that she admires

she nails photo frames

to the offended womb that she would like to give birth

while she tries to erase the tiredness off his back of neck

she breaks the cradles of the baby ghosts on which she cried

whichever woman makes love, it is for the sake of not getting mad

and she is exposed to her fellow’s threats

she fears that madness claws

to the struggle that she does not have any strenght to endure

whichever woman makes love, it is in order not to die

she can deceive herself as much as a man


ÇÜRÜYEN ADAKLAR VE BİR KURBAN GEREKİR BİRLİKTELİĞİMİZE

türkisch | Neslihan Yalman

seni de anlıyorum, kendimi de
sana da benziyorum, kendime de
soyunuyoruz dilsiz
iki iyi insan bir aşk edemediği için

gelgeç geceler sonunda
-binbir gece ve gündüz ihtimalken önümüzde-
duvarlar hücre, duvarlar kanıksanmış
sırtlarını döner yürekleri bitap etlerimiz birbirine

yegâne anılar kalır varlığımızdan artık
geçmişe pansuman iki sigara
şimdi kararmış kül tablasında
sızlayarak can vermeye başlar yitirilmiş sabır

seni de anlamıyorum, kendimi de
rol yapmaksa yakışmıyor bize
biri akıp gitmeli...

© Neslihan Yalman
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

PERISHABLE VOWS AND A SACRIFICE IS ESSENTIAL FOR OUR RELATIONSHIP

englisch

I understand you, also myself

I look like you, also like myself

we undress mute

for two good people could not make a love

in the end of temporal nights

-while thousands of nights and days are probable ahead of us-

walls are cells, walls are inured

our flesh whose hearts are tired, turn their back to each other

unique memories are the rest of our existence

two cigarettes as medical dressing to the past

is in darkened ashtray now

the lost patience begins to die in whining

I do not understand you, neither myself

pretending does not look good on us

one of use should flow and leave…


MALÈNA

türkisch | Neslihan Yalman

fikirlerimi tutup saçlarından
sürükleyecekler kendi fikirlerine doğru
çarmıha gerecekler memelerimi de, çocuk
emzirmeyip
senin o yıllanmış çıplak ellerine verdim diye

aradığın numaradan bana ulaşamayacaksın
aynı vakit, taşlanılan şeytan misali
götürüleceğim yeryüzünde kurulan
cehennem mahkemesine

kırkı çıkmadan unutacaksın sesimi, etimi, her şeyimi
ne mektup yazmaya hacetin kalacak,
ne çağa ayak uydurmaya
başka bir kadının koynunda uykuya dalacaksın

beni kimse anlamayacak adam, seni de
sevişmenin günah, kendiliğin ölüm sayıldığı dünyada
iki ucu sivri seçimler ve birbirimize
sığınmak vaktini kaçırmış olacağız

© Neslihan Yalman
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

MALÈNA

englisch

grabbing my ideas by hair

they will drag towards their ideas

crucify also my breasts, without breast-feeding

since I gave them to your empty hands

you will not reach out to me when you call

the same moment, like a satan stoned

I will be taken to the court of hell

founded on earth

you will forget my voice, my body and my all

sooner than forty days, you are going to have strength

neither writing letter nor keeping up with the times

you are going to fall asleep in the bosom of another woman

nobody will understand me and you

in the world where making love is thought to be sin

and selfhood is death, pointed choices and in ourselves

we will already be missed the time to take shelter


ГАНТИАДИ, два отрывка баллады

russisch | Oleg Jurjew

(1984)
1.…
юшкой ткемальною пахла косоворотная мгла
мокла табачная пакля лунная кукла плыла
бухла небесная капля зеленую чачу пила
двигала тени навырост над затемненной горой
(будто бы папа сатырос черного моря герой)
пухла табачная сырость кáпель невидимый рой
(это утоплый ставраки плакал неслышно с песка)
(это сырые собаки рылись внутри табака)
(это ходила во мраке с армянами дочь рыбака)…
2.…
(это соседская галька ее голубая спина)
щелкала теплая галька плыла над горою луна
будто бы в облаке талька белый младенец смутна
гаснули волосы в хатках тухла морская слюда
море в железных заплатках высохло без следа
жизнь повернулась на пятках и заскользила сюда
лязг проводов над дорогой в смутных колоннах вокзал
из темноты косорогой выглянул мент и сказал
я дорогу к милой искал но найти ее нелегко…

© Oleg Jurjew
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Gantiadi, 1984, zwei Balladenfragmente mit fünf Anmerkungen

deutsch

1

tkemali gekocht so roch der schieftorig-nachtende ruß

die mondpuppe schwamm und schimmelnder kautabakwust

der tropfen am himmel trank sich tschatschagrün zur geschwulst

schob die schatten über den dunkelnden berg

(als sei er papa Satyros held auf dem Schwarzen meer)

von tabakdunst anschwellend trieb das nicht sichtbare tropfenheer

(der ertrunkene Stawraki weinte unhörbar vom strand da)

(die feuchten hofhunde stöberten in dem tabak da)

die tochter des fischers flanierte im finstern mit den armeniern da)

2

... (der blaue rücken da die galina von nebenan)

der warme kies gab laut der mond überm berg hielt nicht an

in einer talkumwolke das wickelkind weiß verschwamm

in den häusern erlosch das haar und der glimmer verglomm im meer

spurlos trocknete aus das eiserne-flicken-meer

das leben drehte um auf den hacken und rückte ab aus meer

das drähtesurrn über der straße in nebelnden säulen der bahnhof

aus der nacht der gehörnten sah der gendarm und sagte

suchte ja den weg ich zur liebsten überall o widrig geschick


Rijpe kersen

niederländisch | Stefan Hertmans

Wat stand houdt is oneetbaar.
De oudste huizen worden ingeruild voor nieuwer puin,
en gladde steen reikt al de hand aan ouder puin.

Maar ik heb Under Milkwood in de kamer
en Richard Burton, die als een dronkeman
die in zijn droom met zijn oermoeder slaapt,
waarzeggerij verkoopt op plaat.

Hij droomt haar tweeëntwintig jaar
en bloot onder een wijde, zwarte jurk,
haar benen bruin door landwerk op een onbereikbaar veld.
Haar witte borsten weegt hij op zijn ene hand,
terwijl hij met de andere haar natte lijfje spant.

Men spuit de straten tegen hitte, om tien uur 's ochtends al.

Ik heb kersen gekocht, ik spoel ze met koel water
en zet de glazen schaal op de granieten tafel
in de verzengde tuin.

's Nachts wordt het warmer nog,
de pannen liggen in gloeiende rijen op het dak
en stralen door tot op de kamers waar we liggen
en luisteren hoe de ander slaapt.

We slapen geen van beiden.
Ik hoor je zuchten in halfslaap, luider en regelmatig.
Ik denk dat ik mijn naam versta. De overloop
is even, een ogenblik daartussenin,
zo koel als water aan mijn voeten.

Je deur is open. Het raam is open.
In de warmte lig je open op de sprei.
Als ik dan, twee uur later, weer tegen de stroom opga,
ben je al ingeslapen. Het eerste licht ziet de
intieme glinstering die we daar samen achterlaten.

Ik heb kersen gekocht.

Een jonge vrouw gaf me er twee ter keuring in de hand;
ik woog ze, met een klein gebaar, en keek haar heel lang aan.
Daarop vergrootten haar pupillen.
Met zwarte kersen zag ze mij.

Ik kocht het volle pond van haar,
strooide de schoongelikte pitten in het bed
waarop je lachend in het zweet iets over rijpe kersen zei.

De wortels in de dakgoot, jaren later,
voeden zich met het puin van jou en mij,
een boompje `dat diep wordt gesnoeid en duizelt,
lief
', zoals de oude dichter zei.

Het bloeit pas in december, als de bloesems uit de hemel komen,
koud en rillerig als een ballerina in haar eerste lentetij.

We hebben tijd.
Vannacht, als de hitte uit de nok weer op ons valt,
laat ik je Under Milkwood horen.
We liggen er, met lichamen als open oren,
liefde en zweet scanderend bij.

© J. M. Meulenhoff, Amsterdam
aus: Annunciaties
Amsterdam: Meulenhoff, 1997
ISBN: 9029055235
Audio production: by het beschrijf, Brussel 2002

ЗРЕЛИ ЧЕРЕШИ

bulgarisch

Което е трайно, не става за ядене.

Най-старите къщи се заменят с нови съборетини

и гладкият камък протяга ръка на по-вехти руини.

Но аз си имам Under Milkwood в стаята

и Ричард Бъртън, пияндурникът, който сънува

как спи неспокойно с прамайка си древна,

и продава пророчества с плоча вълшебна.

Той я сънува като двадесет и две годишна

и гола под широка, черна рокля,

с нозе загорели от селския труд по далечни поля.

С една ръка премерва нейната гръд белоснежна,

с другата стяга нейния влажен корсет.

Тук пръскат с вода за разхлаждане жарките улици, още в десет часа сутринта.

Аз си купих череши, плакна ги с хладна вода

и поставям стъклен поднос на гранитната маса

в напечената ни като пещ градина.

Нощем става още по-горещо,

по покрива редовете нажежени керемиди

излъчват пек чак до стаята, в която лежим

ние и слушаме как спи другият.

Но и двамата май че не спим.

Чувам как въздишаш в полусън, високо и непрекъснато.

Мисля, че различавам името си. Коридорът

е тесен, той е миг, промеждутък,

сякаш хладна вода по краката ми.

Вратата ти е отворена. Прозорецът е отворен.

Ти също открита лежиш в топлината.

И когато аз, след два часа, отново поемам срещу течението,

ти вече спиш. Първото просветляване зърва приглушената

интимност, която заедно с теб сме оставили там.

Купих череши.

Млада жена сложи в ръката ми две, да опитам;

лекичко ги премерих, с малък жест, с бавен поглед

към нея. Зениците й се разшириха.

Тя ме погледна със своите черни череши.

Купих всичката стока от нея, посях

после костилките в нашата скромна постеля

на която ти потна със смях спомена нещо за зрели череши.

Корените по водостока, след години,

се хранят с нашите развалини, от теб и мен,

дръвче `което го режат дълбоко и се замайва,

мила', е казал онзи поет стар осенен.

То цъфти чак през декември, цветчета-снежинки валят от небето,

зъзнещи като балерина в първи пролетен прилив зелен.

Ние имаме време.

Нощес, когато жегата пак връхлети от върха на дома ни,

ще ти пусна да слушаш Under Milkwood.

Лежим там, с тела като жадно слухтящи уши,

и скандираме заедно с него пот и любов.


DIES (DE PLOR)

katalanisch | Víctor Sunyol

la fi. la fi. la fi de cada fi.
aquesta fi de tot, fi del mai, fi al no-res.
infinita fi
en el mai més,
per ja mai més.

*

aquesta fi que ens crema,
que ens buida,
ens esquinça,
ens abat
aquest no-res tan nostre,
dolor
del món.


dies i dies,
dies,
dies del buit,
l’absència,
dies de dol,
dies d’enyor,
en plor,
dies dolor
del món.


i jo,
nosaltres,
la nostra fi
de tot,
de cada un.
la nostra i única fi
del món.


i jo,
nosaltres,
dolor,
un plor profund,
desig turment contra el no-res
—l’inútil—
encès endins
—silent—
d’aquest dolor
de tot.


dies i dies,
dies,
la por
del buit,
del tu no-res,
del ja no tu sinó en nosaltres.
la por
del temps
de mai.

*

el temps.
el temps de quan,
el teu,
el nostre.
el temps de ser
en la nostra crida
sols.
el temps de ser
en la nostra crida
sols.


dies i dies,
dies,
d’aquesta
la nostra
única fi.
i ni
no-res
en el gran buit
del món.

*

i jo,
nosaltres,
a tu,
en tu,
en el teu mai més,
el nostre,
en ell,
la nostra única fi
prenem.


dies i dies,
dies
de tu,
del teu ja mai,
el teu lloc,
camí,
del meu pas
que sóc
només.

*

el temps.
el temps.
tots els teus temps
en el temps nostre
que et som,
memòria
de tu,
el nostre
conhort
per als dies
de dol.
dies i dies,
dies
d’enlloc,
de mai més
i ja
sense tu.


i jo,
nosaltres,
amb tu,
en tu,
aquest tu
tan dins
fet tot repòs
o llum
per al ja mai més
més meu,
més nostre,
per quan la nostra,
la meva,
i única
fi
de tot
del món
darrer.


*


dies i dies
dies tristor.
dies i dies
dies del buit,
dies vençuts,
dies d’enyor
en dol,
dies dolor
del món.
i jo,
nosaltres,
en conhort.
i jo,
nosaltres,
en la nostra
única fi
de tot,
salvats
per la teva,
per aquest
mai més
de tu
que ens crema,
que ens dol
el cor,
el món.
Aquest mai més de tu
que ens cou
amb foc
de llum

*

el temps.
el temps.
tots els temps
del plor.
jo,
nosaltres,
en plor.
i en el plor
la por
del temps
del mai,
del ja mai
de cada un,
de la nostra
i única
fi
de tot.
i en el plor
el conhort
de tu
per tots els dies
d’ara i de mai,
dies i dies,
dies del buit,
del temps
de mai
per mai més

*

dies i dies
dies de plor
dies de foc
dies de llum.
dies,
dies i dies
els dies teus
dies d’ahir
que mai més no.
dies,
dies i dies
els teus dies aquí,
els teus dies a prop.
dies,
dies i dies
mai més,
dies
on tenir
on saber
on prendre,
aprendre.
dies,
dies i dies
per quan la nostra,
la meva
l’única fi
del ser
i el lloc,
del món
darrer.

*

i jo,
nosaltres,
tu,
en el mai més,
per ja mai més.
al temps del tot, del mai,
temps al no-res.
dies i dies
dies del mai,
de la fi.
la fi, la fi, la fi de cada fi,
infinita fi.
per ja mai més,
mai més
per mai.

per ara,
també.
per ara,
ara de mai.

© Víctor Sunyol
aus: NO ON (rèquiem)
Vic: Eumo ed., 2008
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2008

TAGE (IN DENEN GEWEINT WIRD)

deutsch

das Ende. das Ende. das Ende von jedem Ende

dieses Ende von allem, Ende des Niemals, Ende zu dem Nichts.

unendliches Ende

in dem Niemehr,

für nie mehr.


*


Dieses Ende, das uns ausbrennt,

das uns entleert,

uns zerreisst,

uns niederschlägt

dieses Nichts,

was so sehr unseres ist

Schmerz

der Welt.


Tage und Tage,

Tage,

Tage der Leere,

die Abwesenheit,

Trauertage,

Sehnsuchttage,

in Weinen,

Tage Schmerz

der Welt.


und ich,

wir,

unser Ende

von allem,

von jedem.

unseres und einziges Ende

der Welt.


und ich,

wir,

Schmerz,

ein tiefes Weinen,

Qualwunsch gegen das Nichts

-die Zwecklosigkeit-

hinein entzündet

- still-

von diesem Schmerz

von allem.


Tage und Tage,

Tage,

die Angst

vor der Leere,

vor deinem Nichts,

vor dem Nicht-mehr-du sondern in uns.

die Angst

vor der Zeit

vor niemals.


*


die Zeit.

die Zeit von wann,

deine,

meine.

die Zeit zu sein

in unserem Ausruf

allein.

die Zeit zu sein

in unserem Ausruf

allein.


Tage und Tage,

Tage,

von diesem

unseren

einzigen Ende.

und nicht mal

gar-nichts

in der grossen Leere

der Welt.


*


und ich,

wir,

dir,

in dir,

in deinem Nie-wieder,

das unsere,

in ihm,

unseres einzige Ende

nehmen wir.


Tage und Tage,

Tage

von dir,

von deinem Nie-wieder,

dein Ort,

Weg,

von meinem Schritt

was ich bin

nur.


*


die Zeit.

die Zeit.

alle deine Zeiten

in unserer Zeit

die wir dich sind,

Erinnerung

an dich,

unser Trost

für die Trauer-

tage.

Tage und Tage,

Tage

von nirgendswo,

von nie wieder

und schon

ohne dich.


und ich,

wir,

mit dir,

in dir,

dieses du

so tief drin

ganz in Ruhe

oder im Licht

für das schon nie mehr

mehr meins,

mehr unseres,

damit unser,

mein,

und einziges

Ende

von allem

der letzten

Welt.


*


Tage und Tage

Traurigkeitstage.

Tage und Tage

Tage der Leere,

fällige Tage

Sehnsuchtstage

in Trauer,

Schmerztage

der Welt.

und ich,

wir,

im Trost.

und ich,

wir,

in unserem

einzigen Ende

von allem,

gerettet

von deinem

von diesem

Niemehr

von dir,

das uns brennt,

das uns leid tut,

das Herz,

die Welt.

Dieses Niemehr von dir,

das uns brennt

mit Feuer

aus Licht.


*


die Zeit.

die Zeit.

alle Zeiten

des Weinen.

ich,

wir,

in Weinen.

und im Weinen

die Angst

der Zeit

des Niemals,

des Niemehr

von jeden von uns,

vor unserem

einzigen Ende

von allem.

und in dem Weinen

die Trost

von dir

für alle Tage,

von jetzt und von nie,

Tage und Tage,

Tage der Leere,

der Zeit

von Niemals

für nie mehr


*


Tage und Tage

Tage des Weinens

Feuertage

Lichttage.

Tage,

Tage und Tage

Die Tage von dir

Tage von gestern

die nie mehr nicht.

Tage,

Tage und Tage

Die Tage von dir hier,

Die Tage von dir nah

Tage,

Tage und Tage

nie mehr,

Tage

zum haben,

zum wissen,

zum nehmen,

zum lernen.

Tage,

Tage und Tage

für wann unser,

mein

einziges Ende

des Seins

und der Ort

der letzten

Welt.


*


und ich,

wir,

du,

in dem Niemehr,

für niemals mehr.

zur Zeit des Allem, des Niemals,

Zeit zu dem Nichts.

Tage und Tage

Tage des Niemals,

des Endes.

Das Ende, das Ende, das Ende jedes Endes,

unendliches Ende.

für niemals mehr,

niemals mehr

für nie.


für jetzt,

auch,

für jetzt,

jetzt von nie.


per També I

katalanisch | Víctor Sunyol

sense com cap sense
—cap res—


quan ja ni sempre
ni mai
quan ja no res
per


—sense—
on
o quan
o ser
sense
—sempre—


des de (morir)
només
amb
i tot


per mai
per mai
—de—


sempre sense
per mai

la por del desig

Làpida hebraica del cementiri jueu de Girona
Cantera & Millàs 185  n. 14.651    
110 x 54 x 32 cm.   s. XIV – XV
...la seva memòria sigui per la vida perdurable, tingui pau.
Inscripció molt esborrada, difícilment llegible.

© Víctor Sunyol
aus: Des d’ara
Barcelona: Proa, 2005
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2008

POR TAMBIÉN I

spanisch

Sin como ningún sin

–ningún nada–


cuando ya ni siempre

ni nunca

cuando ya nada

por


–sin–

donde

o cuando

o ser

sin

–siempre–


desde (morir)

sólo

con

y todo


por nunca

por nunca

–de–


siempre sin

por nunca


el miedo del deseo


    Làpida hebrea del cementerio judío de Montjuïc, Girona

    n. 14.651     110 x 54 x 32 cm.   Cantera & Millàs 185

    s. XIV – XV

    ...su memoria sea para la vida perdurable, tenga paz.

    Inscripción muy borrada, difícilmente legible.


[On ets, aqui al davant...]

katalanisch | Víctor Sunyol

On ets, aquí al davant, donat a l’aire,
donat al buit, dissolt en la mirada?
Tanta llum entenebra l’hora
i fa l’espai etern;
d’estar només.

Suspens
pregunta abissada
—el temps s’esbalça per l’ull en atura—
on ets, d’estar?

On ets, al teu davant, donat a l’aire,
donat al buit, dissolt en la mirada?

© Víctor Sunyol
aus: Stabat
Barcelona: Proa, 2005
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2008

[¿dónde estás, aquí enfrente...]

spanisch

¿dónde estás, aquí enfrente, librado al aire,

librado al vacío, disuelto en la mirada?

Tanta luz entenebrece la hora

Y hace eterno el espacio;

solo de estar.


suspenso

pregunta abisada

—el tiempo se despeña por el ojo en parada—

¿donde estás, de estar?


¿dónde estás, enfrentede tí, librado al aire,

librado al vacío, disuelto en la mirada?


Dorm

katalanisch | Víctor Sunyol

Dorm.
Torna al teu lloc tan sols record,
al bell somni d’aire.

Desperta.
Torna a l’oblit que en tu fulgura,
a l’enyor d’un somni.


Som record d’un dia fràgil,
rerefons d’una memòria.
Som d’un somni que somia.


Recorda,
i que el record et sigui el temps de l’oblit.
Oblida,
i que l’oblit et dicti el pas del record.


Recorda.
Oblida.
Dorm.

© Víctor Sunyol
aus: I si no neva? (Aèria)
Barcelona: Café Central, 2002
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2008

Duerme

spanisch

Duerme.

Vuelve a tu lugar solo recuerdo,

al bello sueño de aire.


Despierta.

Vuelve al olvido que en ti fulgura,

a la añoranza de un sueño.


Somos recuerdo de un día frágil,

trasfondo de una memoria.

Somos de un sueño que sueña.


Recuerda,

y que el recuerdo te sea el tiempo del olvido.

Olvida,

y que el olvido te dicte el paso del recuerdo.


Recuerda.

Olvida.

Duerme.


(…) Het bad is vol

niederländisch | Lies Van Gasse

Het bad is vol. Kuddes zwemmen heen en weer,
gelijk met de rivier. Een man heft zijn vuist op,
een spoor van bloed waaiert langs lijnen uit.

Badmutsen komen op en onder
als glanzende, stalen bollen.
Veelkleurig  bedekken ze lichamen.

Bloed verspreidt zich langs de kanten.
Een voor een verlaat men het bad.

Iemand trekt zich op
met een rug als een muur.

Water kantelt in vlakken
die elkaar in evenwicht houden,

Kerend verdwijnt de draadijzeren toren,
een kathedraal die op licht lijkt gebouwd,
de tengere torsie van bruggen,

voor een ondiep bad,
een lichaam dat zich in de tippen strekt,
het klateren van benen.

Niet zoveel later drogen de kuddes
buiten op, met blikken
die over de lichamen gaan.

Nu gekleed, maar pulserend,
en hard, en zacht en warm,
en rozig als een omsluitende want.

Glitterend in mijn herinnering
staat een zwarte ster, een lichaam
dat elke richting uit slaat,

en kortgeknipt, en wild,
en donker op weg naar een droom
in deze stad, haast trillend,
de stad die haar sterren vervaagt.

Ik droom van een stad als zand,
ze warmt stilaan op
tot grond aan de voeten kleeft.

In de nacht houd ik een kind vast,
dat donzig naar me kijkt.
Mensen graaien en tasten.

Het spreekt tegen mij, een volle taal
die zich tegen de oren drukt als warme lucht,
mij in samenhang verbaast,

en wanneer wolken, treinen razen,
de dichtheid van de warmte drukt,

dan zegt het:

“je bent een scharnier
aan het begin van de zin.

Je hebt een heleboel te zeggen,
maar je moet het goed toedekken.”

Ik strek mijn hand
vol dikke gedachten,

hoog glijdende stemmen,
ijl in de koepel.

Ik lach, want de wind
is een grommend litteken.
Paarden meten de nacht.

Mensen roepen op straat
naar de bal die stuitert, het doel.

Koren bedekken daken
met onverwacht lawaai.

Ik droom van een zin die zich herhaalt, een
stem die in het luchtdek schalt, de muezzin die
tenger de massa overhaalt.

De as waarrond gespiegeld wordt,
zit meer dan eens te midden.

Voortdurend kijken wij
naar mannen,
de rand, achter tralies,
onder draad.

We lezen boeken in de zon,
kruipen een berg op, een gloed
van vroeg gevallen zon,

een met marmer bezette wake.

Iemand vindt een mes onder het theedoek.
Ademloos zitten we op een bank,
vergeten wie nog kijkt.

We hebben de handen los als touwen,
slapen warm, gloeien hevig op.

Een meisje loopt de berg op, lang en zwart
tot de waarheid van haar haren kletst.

Het drupt. Lang gras kan gevaarlijk zijn.

Twee mannen joggen in duikpak.
Buiten de tafel staat een glazen wand
met daar achter het leven.

Er roept een gebrek aan noodzaak.

Ik droom van een stad
waar het vriest in april
en dooit met kerst.

Aardplaten verschuiven.
Alles is vervangbaar,

ook de plek waar men valt, het vuurwerk,
de netjes wortelende bomen.

Mensen zetten hun voet in beton
en schieten af.

Een cirkelblad van messen
draait in mijn keel
en zoekt er naar de slokdarm.

Ik droom van een stad zonder u.
We hebben geplooide belangen.
Zonder u is er geen stad

en ik, een vergeten antwoord,
rond de toppen van uw dromen
met mijn dons.

Ik droom van een stad
die van mensen is gemaakt,
van parallelle lijnen die toch kruisen,

van het delen van de daktuin,
het plakken van lijven in zon,
banen in een zwembad,

van een vakwerk van kamers,
van bewegende scènes,
van de vrouw die een jas naait veraf.

van de lijnen die men naait in een huid,
van de jazz-zanger, zwart in het pak,
van rood en groene draken,

van het gedrum van toeristen,
een ijzeren raamwerk voor kraampjes,
van dozen vol goedkope platen,

van korte koffie,
opspattend zand in de regen,
gedeelde paraplu’s,

van de gevaren van onomkoopbaarheid,
van een gegidste tramrit  in de banlieu,
aan het einde van een droom,

van een kale reis,
koket voyeurisme,
van Afrique 1 dans le taxi,

van nachten in kelders,
lavendeldrank,
van tunnels, kokers en trappen,

van de metro die sluit,
een stem die reizigers raapt,
in de gauwte verloren carnets,

van fluisterdichters,
een avond in een sluitende keuken,
verschaald bier, een onopgemaakt bed,

van plakkende, dansende lijven,
van een winkelkar, een stomend ritme,
een verdwaalde striptekenaar,

van regen die haast stroomt,
een dunne rivier van paraplu’s,
dekens waaronder wij dromen

van een ochtend boven een rookveld,
bakjes met fruit aan de metro,
van winkels, patronen op stoffen.

Drie tellen tikt de klok van de stad,
de tram, en vouwt zich in.

© Lies Van Gasse
aus: unpublished manuscript
Audio production: Haus für Poesie, 2016

(…) Le bain déborde

französisch

Le bain déborde. Les nageurs vont et viennent en troupeaux,

suivant le fleuve. Un homme lève le poing,

une trace de sang rayonne le long des lignes d’eau.


Des bonnets de bain plongent et émergent

comme des globes en acier brillant.

Multicolores, ils coiffent les corps.


Du sang se répand le long des bords.

Les uns après les autres, on sort du bain.


Quelqu’un se hisse

et son dos est comme un mur.


L’eau bascule en aplats

qui se maintiennent en équilibre.


La tour en fil de fer disparaît en tournant,

cathédrale qu’on dirait construite sur la lumière,

la délicate torsion des ponts,


devant une pataugeoire,

un corps s’étirant jusqu’aux pointes,

des jambes qui ruissellent.


Peu après les troupeaux sèchent

à l’extérieur, ils ont des regards

qui parcourent les corps.


Vêtus à présent, mais pulsatiles,

et durs, et tendres et chauds,

et douillets comme un gant qui enserre.


Scintillant dans ma mémoire

une étoile noire brille, un corps

qui fuse dans chaque direction,


et coupé court, et indompté,

et sombre en chemin vers un rêve

dans cette ville, tressaillant presque,

la ville qui estompe ses étoiles.


Je rêve d’une ville comme le sable,

se réchauffant peu à peu

jusqu’à ce que le sol nous colle aux pieds.


Dans la nuit, je tiens un enfant,

qui me lance un regard duveteux.

Les gens tâtent et tripotent.


Elle me parle, une langue pleine

qui colle aux oreilles comme l’air chaud,

me surprend de cohérence,


et quand nuages et trains défilent,

que pèse la densité de la chaleur,


elle dit alors :


« tu es une charnière

au début de la phrase.


Tu as beaucoup à dire,

mais il faut bien le recouvrir. »


Je tends la main

pleine de pensées épaisses,


de voix glissantes en hauteur,

minces filets sous la coupole.


Je ris, car le vent

est une cicatrice qui gronde.

Des chevaux mesurent la nuit.


Dans la rue, des gens interpellent

le ballon qui rebondit, le but.


Des chorales couvrent les toits

d’un vacarme inattendu.


Je rêve d’une phrase qui se répète, d’une

voix résonnant dans la nappe d’air, le muezzin

frêle qui convainc la masse.


L’axe de symétrie

bien souvent se trouve au cœur.


Sans cesse nous regardons

des hommes,

le bord, derrière des barreaux,

sous du fil.


Nous lisons des livres au soleil,

rampons sur une butte, une lueur

de soleil tôt tombé,


une veillée constellée de marbre.


Quelqu’un trouve un couteau sous le torchon.

Le souffle coupé, assis sur un banc,

nous oublions qui regarde encore.


Nos mains lâchées/dénouées comme des cordes,

nous dormons au chaud, rougeoyons fort.


Une fille grimpe la montagne, grande et noire

jusqu’à ce que la vérité éclabousse de ses cheveux.


Ça goutte. L’herbe haute peut être dangereuse.


Deux hommes font du footing en combi de plongée.

Hors de la table se dresse une paroi de verre

derrière laquelle se trouve la vie.


Un manque de nécessité nous appelle.


Je rêve d’une ville

où il y a des gelées en avril

et du redoux à noël.


Les plaques tectoniques glissent.

Tout est remplaçable,


y compris l’endroit où l’on tombe, le feu d’artifice,

les arbres enracinés proprement.


Des gens posent leur pied dans le béton

et engagent.


Une lame circulaire de couteaux

tournoie dans ma gorge

et y cherche l’œsophage.


Je rêve d’une ville sans vous.

Nous avons des intérêts plissés.

Sans vous, il n’y a pas de villeet


moi, réponse oubliée,

j’arrondis les sommets de vos rêves

de mon duvet.


Je rêve d’une ville

faite de gens,

de lignes parallèles qui pourtant se croisent,


d’une terrasse de toit partagée,

de corps poisseux sous le soleil,

de couloirs dans une piscine,


d’un cloisonnage de chambres,

de scènes en mouvement,

de la femme au loin cousant un manteau,


des lignes que l’on coud dans une peau,

du chanteur de jazz, noir dans son costume,

de dragons rouges et verts,


de touristes qui se massent,

un grillage de fer devant des étals,

de cartons remplis de disques bon marché,


de café serré,

de sable qui gicle sous la pluie,

de parapluies partagés,


des danger de l’incorruptibilité,

d’un voyage guidé en tram dans la banlieue,

au bout d’un rêve,


d’un voyage dépouillé,

voyeurisme coquet,

d’Afrique 1 dans le taxi,


de nuits passées dans des caves,

d’une boisson à la lavande,

de tunnels, puits et escaliers,


du métro en fin de service,

une voix ramassant les voyageurs,

les carnets perdus dans leur hâte,


de poètes murmurants,

d’une soirée dans une cuisine qui ferme,

bière éventée, un lit défait,


de corps collants, dansants,

d’un caddy, d’un rythme bouillant,

d’un dessinateur de BD égaré,


de pluies presque torrentielles,

une rivière étroite de parapluies,

des couvertures sous lesquelles nous rêvons


d’un matin au-dessus d’un champ de fumée,

de barquettes de fruits à la sortie du métro,

de magasins, de dessins sur des tissus.


Trois secondes toque l’horloge de la ville,

le tram, et se replie.


gestrandeter pottwal

deutsch | Sabine Scho

                        "something like the tack-tack-tack
                        of a few dozen typewriters"

wenn die finger fehlen
nervös auf die tischplatte
zu trommeln und der tisch
fehlt dazu

wenn das medium nicht
die message, aber
das medium spendiert
das den schall schneller
transportiert

sonic youth is the loudest
animal on earth

wenn das walkalb an land
allein deshalb verloren ist
weil es niemand mehr hört
selbst das click verstärkende
meer, fortgezogen, seinen
größten spross nicht vermisst

wenn zahnwale mit dem kiefer
knirschen, im schlaf, im sand
im traum, ozeanlos geweckt
vom eigenen gewicht

wenn sich das erhabene
am gestade bläht
gedärme den blubber
wie stollen stützen

wenn das gerippe noch
steht, ein serviettenring
dem keiner ein
leichentuch näht

© Sabine Scho
Audio production: Haus für Poesie, 2017

catxalot embarrancat

katalanisch

           something like the tack-tack-tack

           of a few dozen typewriters

quan no tens dits

amb què picar nerviós

sobre la taula i tampoc

no tens taula


quan el mitjà no ofereix

el missatge, sinó

el mitjà mateix

que accelera la velocitat

del so


sonic youth és l’animal

més sorollós de la terra

quan la cria de balena a la sorra

està sola i també perduda

perquè no la sent ningú

i fins i tot el mar, que amplifica

els seus clics, s’ha retirat,

i no troba a faltar el seu plançó

més voluminós


quan les balenes dentades fan cruixir

la mandíbula, adormides, somiant

a la sorra, i es desperten orfes d’oceà

a causa del propi pes


quan el sublim

es desplega a la vora de la mar

els budells sostenen el greix

com en una galeria minera


quan el costellam encara

resisteix, anella per a tovallons

per a la qual ningú no

broda un mocador


Traducció al català: la correccional (serveis textuals)

großer ameisenbär

deutsch | Sabine Scho

ein leiser zahnarmer, a-
meisen in seinem
bauch, ich sah den
regenwald brennen
und einen ameisenbären
auch, niemand mit
löschdecke trat auf
der kreislauf in flammen
organtätigkeit setzt aus
wie fühlt sich das an
lichterloh zu verenden
neulich töteten ameisenbären
zwei brasilianische bauern
ob sie ihre vitalsphäre bedrohten
und ihren lebensraum
– ist in jedem fall zu bedauern
mit messerscharfen krallen
kann man sich nicht wehren
gegen brandrodung
bricht so ein tier termiten-
hügel auf und züngelt hitzig
in alle gänge, heißt es
lauf, termite, lauf
ein körperbau in dem
lange klebzungen wohnen
bietet gewisse großzüngigkeit
für gustatorische sensationen
stell’ ich mir vor, wenn man
kerbtiere flambierte
veränderte das bei ameisenbären
die darmtätigkeit
er summte dann kaum hörbar
burning down the house
scheidet dazu schwelende
heuweltjies aus

© Sabine Scho
aus: The Origin of Senses. An intervention
Berlin: Museum für Naturkunde, 2015
Audio production: Haus für Poesie, 2017

os formiguer gegant

katalanisch

silenciós i quasi sense dents,

amb la panxa plena de formigues,

vaig veure cremar la jungla

i també un os formiguer, ningú

equipat amb manta antiincendis no

va sufocar el cercle de foc

activitat dels òrgans aturada

què se sent quan acabes

consumit per les flames

fa poc els ossos formiguers

van matar dos camperols brasilers

i si amenaçaven la seva biosfera

i el seu espai vital

‑ en tot cas és deplorable

hom no pot defensar-se

amb urpes afilades com ganivets

contra el servei d’incendis

quan una d’aquestes bèsties fa saltar un niu

de tèrmits i fica la llengua

abrandadament

per tots els passadissos, diuen

correu, tèrmits, correu

un cos en què viuen

llargues llengües llefiscoses

brinda una certa prodilingualitat

a les sensacions gustatòries

suposo, si flamegéssim

els insectes això modificaria

el funcionament intestinal dels

ossos formiguers

va murmurar quasi inaudible

burning down the house

mentre anava excretant

heuweltjes turgents

Traducció al català: la correccional (serveis textuals)

hummer

deutsch | Sabine Scho

er gilt als schwierige speise
sortiert sein besteck
links, die gewaltige zwinge
nimmt in die zange, das
war mal ein helgoländer
projekt der nazis
greifen und tasten und
wild tranchieren lernen
menschen von ihm

jetzt kriegen sie keinen schreck
er berücksichtigt linkshänder
hat ein gutes gedächtnis, unter-
scheidet irre relevantes von nur
mäßig interessantem, das gilt
gemeinhin als intelligent

wird gekocht bei lebendigem leibe
was fühlt ein hummer dabei
für gewöhnlich interessiert das
hungrige einen dreck

auch ein panzerkrebs erhebt
anspruch auf sein glück
schmerzfreiheiten? was für
ausnahmezustände! rezeptoren
hat man allein zu dem zweck

dass durch die härtesten panzer
reize dringen, schauen sie den
führerbunker, den kriegte man
kaum gesprengt, so gut verschalt
und doch drang noch etwas hinein
dass in ihm verschanzte wesen
roh und von eigener hand
aufhörten zu sein

© Sabine Scho
aus: The Origin of Senses. An intervention
Berlin: Museum für Naturkunde, 2015
Audio production: Haus für Poesie, 2017

llagosta

katalanisch

se la té per una menja difícil

distribueix els coberts

a l’esquerra, la violenta pinça

agafa les tenalles, que

un dia van ser un projecte nazi

a helgoland

quan pincen i palpen

i trinxen de mala manera

els homes han

après d’ella

no s’espantin que també

té en compte els esquerrans

té bona memòria i distin-

geix allò vagament rellevant d’allò

mitjanament interessant, el que

se sol considerar intel·ligència

el couen de viu en viu

el que la llagosta pugui sentir

no sol interessar un rave

als famolencs

també el cranc de riu

exigeix la seva felicitat

llibertat contra el dolor? quines

circumstàncies tan excepcionals! tenim

receptors dedicats només a això

que les sensacions puguin travessar

la closca més dura, fixin-se en el

búnquer del führer, de tan ben revestit

no es podia ni fer esclatar,

i amb tot s’hi va colar alguna cosa

que va fer que els éssers que s’hi parapetaven

deixessin d’existir

brutalment i per la seva pròpia mà


Traducció al català: la correccional (serveis textuals)

gorilla

deutsch | Sabine Scho

                                          what was the question?
                                          I was looking at the big sky
                                          kate bush

die frage, wo der blick aufhört
oder ob und wie er sich verliert
ist eine frage nach reichweite
die suggeriert, man könne ein
auge werfen, wo doch umgekehrt
zurückgeworfen wird, licht in
wellen / teilchen

das auge lässt sich nicht präparieren
verhält sich wie pudding, man muss es
ersetzen, hauen sie diesem gorilla
ein veilchen, das bleibt sicher unbemerkt
in seinem schwarzvioletten gesicht, ob der
dann sternchen sieht? das seh’ ich so nicht

pax 6, das masterkontrollgen verzapft
schöne augen an jeder beliebigen stelle
wenn sie so wollen!vieläugige fliegen
fliegen, wenn sie die evolution ganz
runterscrollen, augenlosen hybriden
hinterher, das könnte ich noch erklären

aber kennen sie den
sagt ein evolutionsbiologe
zum kreationisten: wir haben
alle darwin gelesen
sagt der kreationist: ich nicht

© Sabine Scho
aus: The Origin of Senses. An intervention
Berlin: Museum für Naturkunde, 2015
Audio production: Haus für Poesie, 2017

goril·la

katalanisch

                         what was the question?

                         I was looking at the big sky

                         kate bush

la pregunta sobre fins on arriba la mirada

o sobre si aquesta s’arriba mai a perdre i com

és una qüestió sobre l’abast

que suggereix que seria possible

llançar un ull, quan de fet és just

al contrari, i és la llum la que retorna

en onades/partícules

l’ull no es pot dissecar,

es belluga com un púding, s’ha de

substituir, foti-li un ull de vellut

a aquest goril·la, que segurament

a la cara negra-violeta no es notarà

si veu les estrelles? ho dubto

pax 6, el gran gen controlador, col·loca

uns ulls ben bonics allà on vulgui

i quan vulgui! mosques d’ulls múltiples

volen, si feu scroll down a l’evolució, rere

híbrids sense ulls, i això encara ho podria explicar

però el saben aquell

que un biòleg de l’evolució li diu

a un creacionista: tots hem

llegit darwin

i li respon el creacionista: jo no


Traducció al català: la correccional (serveis textuals)

archaeopteryx

deutsch | Sabine Scho

übers ohr gehauen für ein
platt gemachtes hühnchen
ein kuhhandel
hört sich bescheiden an
am übergang von erdgeprägten
geschöpfen zu luftdurchstoßenden
tölpeln, vom krallengang zur sturz-
bereiten klaue, bei gellendem
geschrei, spähend, ready for take off
von schuppe zu federkleid, das vielleicht
indes nur schmückte, wärmte, zum fliegen
nichts nützte, und doch, einmal nijinsky sein
und faunisch verrenkt diesen einen augenblick
gleichgewichtsverloren platte machen

© Sabine Scho
aus: The Origin of Senses. An intervention
Berlin: Museum für Naturkunde, 2015
Audio production: Haus für Poesie, 2017

archaeopteryx

katalanisch

gat per llebre per un

pollastre esclafat,

un negoci amb vaques

sona prou modest

en el trànsit que va

de criatures terrestres

a bèsties que perforen l’aire,

del pas de la grapa a l’urpa

presta a estimbar-se, amb brams

estridents, mirada atenta, ready for take off,

de les escates al vestit de ploma, que potser

no era més que gala, abric no apte

per al vol, i amb tot, ser nijinski per un dia

i, amb lascives contorsions, en aquell precís instant,

perdut l’equilibri, plaf, dormir al ras


Traducció al català: la correccional (serveis textuals)

***[Eluaeg olen tahtnud õue]

estnisch | Juhan Viiding

ELUAEG OLEN TAHTNUD ÕUE.
Mida see mulle tähendab?
See on hinge ainuke nõue,
mis mind elule lähendab.

Oo, kui raske on meie kliimas,
mis on umbusuudust hall.
Olen tädile kooke viimas,
metsatee on mu jalge all.

Metsas kohtan ma nümfe ja gnoome,
noori siivutuid preilisid.
Aga on ka rangeid aroome -
karme Lindasid, Leilisid.

Vana tädi see sööb minu annid,
seekord kohtamata jääb Hunt.
Õrnad lilled mu mängukannid
ja mu armastus - piiritu krunt.

ELUAEG OLEN TAHTNUD ÕUE.
Kas sa tead, mis see tähendab?
See, mu arm, on looduse nõue.
Ta meid asjasse pühendab.

© Riina Viiding, Elo Viiding
aus: Elulootus
Tallinn: Eesti Raamat, 1980
Audio production: ARM Music

***[All my life, I´ve wanted out]

englisch

ALL MY LIFE, I´VE WANTED OUT.

Do you know what it means to me?

It is something that life´s all about,

it is something that helps me be.


Oh, how hard it is in our climate,

which is the grey of the fog of distrust.

I´am taking some cakes to my auntie

through a forest of all kinds of lust.


There I meet some nymphs and some gnomes,

young girls of indecent ways

as well as some stricter aromas -

stern ladies of former days.


Old auntie - she eats what I´ve brought,

and this time no Wolf comes around.

Fragile flowers reside in my thoughts,

and my love is a borderless ground.


ALL MY LIFE, I´VE WANTED OUT.

Do you know what it means to me?

This, my love, is what nature´s about,

and it finally makes us see.

First published in the bilingual collection of poetry Windship with Oars of Light (Huma 2001)

جلساء

arabisch | Rabia Djelti

حت شرفتي
ليلٌ ..
يميل بأغصانه على الطرقات ،
يَمدّ أذرعا فوق المصابيح ،
 يُدغدغ النجوم ،
يُراوغ الظلمة عن نفسها ،
ويَعصر خموره في أغنية .

تحت شرفتي
مقعدان من حجر ..
دونهما
أغلقا باب النعاس ،
أشرعا سماءهما للسهر ..
يضحكان ،
حتى انفراج السُّرّة منهما
يَتغامزان ،
يتأفّفان ،
يُحوْقلان ،
يُبسْملان ،
يُوشوشان أسرارَ الجُلساء
وأمورا غريبة في البشر :
عن دلال البنات ،
ومكر الذكور ،
عن اقتصاد السوق ،
عن دموع العشاق ،
عن الديانات ،
عن هول الحروب ،
عن غلاء المهور ،
عن الغربة ،
عن أسرار العادة ،
عن الدسائس ،
عن الماكياج ،
عن المظاهرات ،
عن الجنون ،
عن القنابل الذكية ،
عن وباء التجاعيد ،
عن طاولات الحوار المستدير ،
عن الانتحار ،
عن الديمقراطية ،
عن الفيزا ،
عن التاريخ ،
عن حبوب منع الحمل ،
عن الجغرافيا ،
عن الضجر ،
عن إلى آخره ،
عن إلى آخره ،
وعن إلى آخره

تحت شرفتي
المقعدان اللئيمان ،
المقعدان الحكيمان ،
يفتحان باب النوم
يتثاءبان ،
واللهَ الكريمَ يحمدان ،
على أنهما من حجر .!!

شتاء 2007 الجزائر

© Rabia Djelti
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Companions

englisch

Beneath my balcony

a night

leans with its boughs on the roads

extends its arms over the lamps

tickles the stars

seduces darkness

And presses its wines in a song.


Beneath my balcony

Two stony seats

closed to themselves the doors of slumber

opened their sky for wakefulness

laughing till their umbilical cords exploded.


They wink at each other

whimper.

They say there is no power but in God.

They speak in the name of God.

They whisper the secrets of their companions

and of the queerness of people.

They whisper

about the fondness of girls

and the cunning of males

about the market economy

ad lovers’ tears

about religions

and the horror of wars

about expensive dowries

and alienation

about the wonders of habit

and conspiracies

about makeup


and demonstrations

about madness

and smart bombs

about the epidemic of wrinkles

and the round tables’ dialogue

about suicide

and democracy

about visas

and history

about contraceptive bills

and geography

about boredom

Etcetera.

 Etcetera.

Etcetera.


Beneath my balcony

the two mean seats,

the two wise seats

open the door of sleep

and yawn

thanking the generous God

that they are made of stone.


nature morte

deutsch | Jan Wagner

ein großer fisch, gebettet auf eine zeitung,
 ein tisch aus holz in einer hütte in
 der normandie. ganz still, ganz warm - die luft
 strickt wollene socken. du kannst ihn berühren oder
 auch nicht, seine silbrigen schuppen gleich langen reihen
 von noten einer kühlen symphonie. sein kopf
 ist ab, sonst könnte er, gesetzt den fall
 daß fische lesen können, lesen
 was über seiner rückenflosse steht
 und ihm souffliert: "was tun sie, diese leute?"
 das licht entzieht sich leise, das papier
 nimmt tropfenweise meere in sich auf.
 au fond de l'image drischt der atlantik dröhnend
 die jüngsten vermißtenanzeigen in den strand.

© 2016 Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
aus: Selbstporträt mit Bienenschwarm. Ausgewählte Gedichte 2001- 2015
Berlin: Hanser Berlin, 2016
Audio production: 2002, literaturWERKstatt berlin / Haus für Poesie

Νεκρή φύση

griechisch

Ενα μεγάλο ψάρι, κρεβατωμένο σε μια εφημερίδα

ένα τραπέζι ξύλινο σε μια καλύβα στη

Νορμανδία. Απόλυτη σιωπή, ζέστη - ο αέρας

πλέκει μάλλινες κάλτσες. Μπορείς να το αγγίξεις

ή και να το αφήσεις. Τα ασημένια λέπια

του σαν μακριές σειρές από νότες

μιας συμφωνίας δροσερής. Το κεφάλι του

είναι κομμένο, αλλιώς θα μπορούσε, αν

βέβαια διάβαζαν τα ψάρια, να διαβάσει

τι γράφει εκεί για το φτερό στη ράχη του

και του σουφλάρει: «Τι κάνουν όλοι τους, όλος αυτός ο κόσμος;».

Σιγά σιγά πέφτει το φως και το χαρτί

ρουφάει μέσα του θάλασσες, σταγόνα τη σταγόνα

Au fond de l' image ο Ατλαντικός μουγκρίζοντας ξεβράζει

τις τελευταίες αγγελίες εξαφανισθέντων στην ακτή.


hamburg - berlin

deutsch | Jan Wagner

der zug hielt mitten auf der strecke. draußen hörte
 man auf an der kurbel zu drehen: das land lag still
 wie ein bild vorm dritten schlag des auktionators.

ein dorf mit dem rücken zum tag. in gruppen die bäume
 mit dunklen kapuzen. rechteckige felder,
 die karten eines riesigen solitairespiels.
 
 in der ferne nahmen zwei windräder
 eine probebohrung im himmel vor:
 gott hielt den atem an.

© 2016 Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
aus: Selbstporträt mit Bienenschwarm. Ausgewählte Gedichte 2001- 2015
Berlin: Hanser Berlin, 2016
Audio production: 2002, literaturWERKstatt berlin / Haus für Poesie

Αμβούργο-Βερολίνο

griechisch

Το τρένο σταμάτησε στα μισά. Απ' έξω πάψανε

τη μανιβέλα να γυρίζουν: η χώρα ησύχαζε

σαν μια εικόνα πριν το τρίτο χτύπημα του δημοπράτη.

Ενα χωριό με πλάτη γυρισμένη στη μέρα. Τα δέντρα σε συστάδες

με σκούρες κουκούλες. Ορθογώνια χωράφια

σαν τραπουλόχαρτα γιγαντιαίας πασιέντζας.

Πέρα μακριά δύο φτερά μύλου

βάζουνε μπρος μια δοκιμαστική γεώτρηση

στον ουρανό. Ο Θεός κρατά την ανάσα του.


Vabadust pole

estnisch | Tõnu Õnnepalu

Vabadust pole kevadõhk
kuumab ja lainetab meie ümber
sellel viimase lume sulamise pühal
kui lepaurvad
on kollasest tolmust rasked
ja maa on veest raske
ja silmadel on valguse paljusest raske
kui rõõm
tuleb ja kihutab
käed lahti mäest alla
lõoke kukub läbi õhu
kui taevas
haarab meid oma täiuslikku tühjusesse
mille värvidel pole nime
sinine sinine sinine
tuhat korda kõik
erinevate tähendustega aga
kulu ja muld
lõhnavad nagu esimest korda elus
ja männid
löövad kohisema
kui äkki
tuleb merelt jääkülm niiske tuulehoog
ja mändide ladvad õõtsuvad taevas
otsekui keset suurt kurbust
sest vabadust pole

© Tõnu Õnnepalu
aus: Sel maal
Tallinn: Eesti Raamat, 1990
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus

There is no freedom

englisch

There is no freedom spring air
glowing and surging around us
on this festival of the last melting snow
when the alder catkins
are heavy with yellow dust
and the earth is heavy with water
and the eyes feel heavy wwith the beauty of light
when joy
comes and races
hands free down the hill
the lark falls through the air
when the sky
enfolds us into its perfect void
whose colours have no name
blue blue blue
a thousand times everything
with different meanings but
the dead grass and the earth
smell as for the first time in my life
and the pines
begin to rustle
when suddenly
an icy cold damp gust of wind from the sea
and the pinetops swaying in the sky
as if in the midst of a great sadness
for there is no freedom

First published in the bilingual collection of poetry Windship with Oars of Light (Huma 2001)

***[Minu hing on teele valmis]

estnisch | Tõnu Õnnepalu

Minu hing on teele valmis,
hõlmad vaheliti ja vöö vöö peal, nii nagu käsk.
Sest küütvanker ei oota ega peatu kaua
selles jaamas
enne pikka ja vaevalist tõusu,
mis võib-olla lõpuks viib kardetud mäkke,
võõrale tühjale harjale, kus ootab Nimetu,
aga võib-olla teise orgu, sellest siin erinevasse.

Minu hing on teele valmis,
aga ta ei tunne teed,
sest see läheb läbi tema enda lageda ala
ja päevateekond on peitu pandud ööde varjude taha.

Minu hing on teele valmis,
aga tal on hirm veel minna.
Kas ta siis ei tohiks korraks puhata
sinu hinge telkhoone all?
Kas see siis ei kuulugi Võimalikku,
et talle lubatakse seal silmapilk unustust?
Või on hoopis sinu hing küsinud luba
istuda kolde äärde, mille tulest ma ise ei saa sooja?
Ja kas pole nii, et kui üks leiab korraks puhkust
ja võib vöö päästa vöölt,
siis teine peab valvama ega saa põrmugi osa
sellest varjust ja kosutusest,
mida ta enda teadmata pakub?

Minu hing on teele valmis,
aga seal, kus ta on, ta on üksi
ja alles on öö, Kuu peibutab, aga ei näita,
mis telgi riie see on, kus justkui liiguvad varjud
ja kelle varjud need on.
Kas teiste, võõraste teeliste?
Ja kas koidik on ikka veel kaugel.

Kas see punakas kuma
on Nimetu laagri lõke
või on teeleasumispäev juba tõstmas valguse plagu
ja telkhoone pannakse kokku
veel enne, kui ma sind palgest palgesse näen?
Ja see, kus ma unetult laman,
on vaid kujutlus sinu kehast,
sest sinugi hing on teel ega tohi peatuma jääda.

Ei, mu hing on ju teele valmis
ja juba põlebki ära
muutlik Kuu Päeva kerkivas kumas.

Ja sind pole mujal kui kaugel,
ei, sind pole mujal kui kaugel,
ja ma olen sinust kaugel.
Ja kaugel minust mu hing on teel.

© Tõnu Õnnepalu
aus: Mõõt (as Emil Tode)
Tallinn: Tuum, 1996
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus

***[My soul is ready for the journey]

englisch

My soul is ready for the journey,
coat drawn close and girdled as was the command.
For the carriage will not wait or stay long
in this station
before the long and difficult ascent
that may finally lead to the fearsome mountain,
onto the strange empty ridge where the Nameless is waiting,
or perhaps to another valley, different from this one.

My soul is ready for the journey
but it does not know the way
for it leads through soul’s own bare territory
and the day journeys are hidden behind the shadows of night.

My soul is ready for the journey
but yet it is afraid to go.
Could it not rest for a while
under the pavilion of your soul?
Does it not belong to the Possible
that it were allowed a moment of oblivion there?
Or is it really your soul that has asked for permission
to sit at the hearth whose fire does not warm me?
And is it not that when one finds rest for a while
and can loosen the girdle,
the other must keep guard and cannot have a share
of the shade and refreshment that it unknowingly offers?

My soul is ready for the journey
but where it is, it is alone,
and still it is night, the Moon lures, but does not show
under what tent’s cloth the shadows seem to move
and whose shadows they are.
Are they the others, the foreign travellers?
And if morning is still far away.

Is this reddish glow
from the campfire of the Nameless
or is the decampment day already hoisting the flag of light
and the pavilion taken down
before I can even see you face to face?
And where I am lying sleeplessly
it is only an image of your body,
for your soul is travelling too and must not stop.

No, my soul is ready for the journey
and already the changing Moon
burns up in the rising glow of the Day.

And you are nowhere but far,
no, you are nowhere but far
and I am far from you.
And far from me travels my soul.

First published in the bilingual collection of poetry Windship with Oars of Light (Huma 2001)

Solar i svartvitt

schwedisch | Malte Persson

Den anorektiska vintersolen
rör sig hastigt över en arktisk
himmels catwalk. Överexponerad
bleks en snödrottning mot vitt.

Melankolins svarta, svala sol
svälter sig igenom dammiga
och oframkallade negativ,
sotande en oframkallad dag.

Den blonda månen är bara en
ateljékuliss: fotografens falska sol.
Han själv en Apollo-imitatör,
förmörkad bakom solglasögon.

© Malte Persson
Audio production: Albert Bonniers Förlag & Malte Persson

Suns in Black-and-White

englisch

The anorexic winter Sun
moves rapidly across the catwalk
of an arctic sky. An overexposed
Snow Queen fades into white.

The black Sun of Melancholy
starves its way through dusty sets
of undeveloped negatives,
charring undeveloped days.

The blonde Moon is a set piece:
fake sun of the photographer,
an Apollo impersonator himself,
eclipsed by his black sunglasses.

[The anorexic winter Sun...]

sedert

afrikaans | Antjie Krog

ons die pad begin loop
het, het die irisse
uitgeblom die verla-
te oogballe van die
ligbloues die gevou-
de stil vlermuise van
die perses sedert ons

die pad begin loop het
het die gras in die saad
gekom het die botter-
blomme hulle blare soos
naelknipsels laat val
die japonikas wat
soos kamerjasse tus-
sen die seders hang is

bruin van die takke ge-
pluk sedert ons die pad
begin loop het, het die
bloureën se blink ponie-
sterte uitgeblom het
die waterval banksias
haar ineenstorting vol-
tooi sedert ons die pad

begin loop het, het die
swaels begin terugvou
die jasmyne diep uit
hul slagare begin
geur die sneeu op die spit-
se gesmelt sedert ons
die pad begin loop het
het ‘n man geluidloos

agteroor gekantel
deur die lug wat ons in-
asem ag, dis al die
lug van die aarde oor-
weldig met die dun ge-
luid van verdriet sedert
ons die pad begin loop
het word ons saans donker

van tong en vertaal ons
ontbinding ons enkels
ruik reeds die reuk. maar god!
hoe sterk ons dye hoe
vurig hoe vlug van fi-
ligraan die hart wat ha-
merend die niet in neuk

© Umuzi
aus: Verweerskrif
Cape Town: Umuzi, 2006
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

since we

englisch

since we started walking
this road the irises
finished blooming the still
abandoned eyeballs of
the light blue ones the plush
folded bats of the purple row since

we started this road the
grass now gasps away seed
the buttercups have dropped
their leaves like nail clippings
the camelia's bathrobe
among the cedars withered from the

branches since we started
the road the tough pony-
tails of the wisteria
fell in disrepute the
banksia waterfall
finished her fatal plunge since we have

started walking this road
the swallows came back we
can smell the jasmine from
its jugular the snow
melted from the mountains
since we started a man tumbled back-

wards into all this air
what we breathe is the air
of whole this world the sky
overwhelmed in writings
of grief at dusk we do
become dark of tongue as we translate

disintegration our
ankles reek mortal but
god how strong our thighs have
become since we walked this
road how fierce how savage
our filigree as the heart bangs in terror


oggendtee

afrikaans | Antjie Krog

terwyl sy teemaak vloei iets vreemd
bekends af langs haar binne-dy. soos ink.
na jare bloei sy weer.

sy staan oorrompel
asof 'n hele boord in haar keel op
roei. geluk lek oral in. haar lyf

stoot luike oop na appels
en koeltes wat waas van voëls
sonbesies en snikhete vertes

asof 'n kind se lag weer oorloop in die bad
sy voel haar wange weerloos
word. innig en deurbloos van daaglikse

nabyheid. asof haar buik jonk
en sterk uitswel om die mooiste wat sy was
haar nek verlief neem met soveel lig

sy dra die tee uit op die stoep
die lug blus sag vir dié tyd van die oggend
die stad lê soos 'n volgeloopte dam

hy kom sit langs haar. rustig roer hy
sy tee. so sit hulle. so ver reeds nagelaat
in verlies. vir hulle vrugbaarheid so

seldsaam sorgvuldig ná aan mekaar

© Umuzi
aus: Verweerskrif
Cape Town: Umuzi, 2006
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

morning tea

englisch

while she makes tea something strangely
familiar flows down her inner thigh. like ink.
after many years she bleeds again.

she stands overcome - as if a whole orchard
blossoms up in her throat, as if an old fashioned
happiness leaks into her body. she feels she’s  

opening shutters towards apples, towards
shades that haze with birds and cicadas
and sweltering distances  - as if a

child’s laughter overflows in a bath
turning her cheeks vulnerable - intimately
blushed through with daily closeness

as if her abdomen swells young and
strong again around the most beautiful that
she was; her neck abides by so much light

she carries the tea out onto the veranda
the sky slakes soft for this time of
morning; the city glistens like a brimming dam


he comes to sit next to her. peacefully he
stirs his tea. in this way they sit
so far left behind in loss - for their age

so carefully rare in closeness


grond

afrikaans | Antjie Krog

onder bevele van my voorgeslagte was jy besit
had ek taal kon ek skryf want jy was grond my grond

maar my wou jy nooit
hoe ek ookal strek om my neer te lê
in ruisende blou bloekoms
in bees wat horings sak in Diepvlei
rimpelend drink die trillende keelvel
in tafsytossels in leksels gom
in doringbome afgegly na die leegtes

mý wou jy nooit
my verduur kon jy nooit
keer op keer skud jy my af
rol jy my uit
grond, ek word langsaam naamloos in die mond

nou word geveeg om jou
beding verdeel verkamp verkoop versteel verpand
ek wil ondergronds gaan met jou grond
grond wat my nie wou hê nie
grond wat nooit aan my behoort het nie

grond wat ek vergeefser as vroeër liefhet

© Antjie Krog
aus: Gedigte 1989–1995
Groenkloof: Hond, 1995
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

land

englisch

under orders from my ancestors you were occupied
had I language I could write for you were land my land

but me you never wanted
no matter how I stretched to lie down
in rustling blue gums
in cattle lowering horns into Diepvlei (Deepbrook)
rippling the quivering jowls drink
in silky tassels in dripping gum
in thorn trees that have slid down into emptiness

me you never wanted
me you could never endure
time and again you shook me off
you rolled me out
land, slowly I became nameless in my mouth

now you are fought over
negotiated divided paddocked sold stolen mortgaged
I want to go underground with you land
land that would not have me
land that never belonged to me

land that I love more fruitlessly than before


nòg familie nòg vriende

afrikaans | Antjie Krog

alles praat heen deur die dooies
na my toe
jou bros bondel bene
my liefste liewerlee
lê lankuit bewaar
ek is oraloor wakker vannag
maar van my het so min gekom
jy’s al wat ek in die wêreld had
liefste dooieling
alleen en koud is dit tussen
my ribbes Afrika het my alles laat prysgee
dis so donker
dis so kil
sagte koggelaar
van my het so min gekom
ek is af
tot my laaste vel

© Human and Rousseau
aus: Lady Anne
Cape Town: Human and Rousseau , 1989
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

niether family nor friends

englisch

tonight everything speaks through the dead
towards me
your brittle bundle of bones
my longestloved beloved
lies lonely and longingly cradled somewhere lost
and lean
I am overwhelmingly awake tonight
of me so little has become
you are all I had in this world
beloved deathling
alone and cold it is behind my ribs
Africa had me giving up all
it is so dark
it is so bleak
soft beloved taunter
of me so little has become
I am down
to my last skin


rondeau in vier dele

afrikaans | Antjie Krog

„Table Mountain symbolized all that is strange and enigmatic to an ‚outsider’
looking in at the Cape of Good Hope.“
                                Hoerikwaggo – Images of Table Mountain Nicolaas Vergunst

1.
van binne     van buite
van binne buite     van buite binne
van binneste buite na buitenste binne
van binne en buite benoemers na binne en buitenste berg

van binne   van buite
van binne buite hang buite binne saam
hang binne benoemers met buitenste berg van binne na buite
van buite na binne
van binne buite

van binne Camissa van binne soet water  
van binne Camissa van buite vars water
van binneste binne vars water vars soet
van binne van buite

van buite Golfo van buite Golfo dentro
van buite Golfo dentro das Serras van buite
van buite Golfo
van buite van binne

van binne buite van buite buite
van bobaas benoemers van die berg van die water
van buitenste binne na binneste buite

van binne    van buite
van noem en van vat
van vat en verwoes
van verwoes en verrot
van binne van buite
van binneste vat van buitenste noem


van toevlug     van uitvlug
van uitvlug     van skeidslyn
van skeidslyn as lyn tussen orde en chaos
van buitenste buite
van binne

ek sien ’n portaal    ek sien’n bewaker
ek sien ‘n plek    ek sien net soet water
van binne van buite
van noem en van vat
van toevlug van uitvlug
van berg van die see    van berg van die tafel
van binne van buite
van binneste binne van buitenste binne

van hoop        van apart
van apostel     van governor  
van hoofman van vat    van hoofman van gee
van ruilplek    van stormplek
van godplek   van geeplek
van vat en van vat

2.
van binne     van buite
van binne buite     van buite binne
van binneste buite na buitenste binne
van binne en buite benoemers na binne en buitenste berg

van binne   van buite
van binne buite hang buite binne saam
hang binne benoemers met buitenste berg van binne na buite
van buite na binne
van binne buite

van binne Camissa van binne soet water  
van binne Camissa van buite vars water
van binneste binne vars water vars soet
van binne van buite

van buite Golfo van buite Golfo dentro
van buite Golfo dentro das Serras van buite
van buite Golfo
van buite van binne

van binne buite van buite buite
van bobaas benoemers van die berg van die water
van buitenste binne na binneste buite

van Tafelberg Klipman van buite Mons Mensa
van binne van buite
van binne buite van buite binne
van tafel van klip van binne van buite
Mons Mensa van klip en van buite
Mons Mensa van klip en van Mensa
Hoerikwaggo van binne van buite
van binneste buite Hoerikwaggo van buite
Hoerikwaggo van binne Hoerikwaggo van buite
Hoerikwaggo van binneste buite

sonder godsdiens van buite
is hulle diere van binne
as diere het hulle geen siele van binne
van buite

sonder siele van binne
is hul gedoemdes van buite
is daar geen regte van binne
van diegene van buite
op land of op lewe

3.
van binne     van buite
van binne buite     van buite binne
van binneste buite na buitenste binne
van binne en buite benoemers na binne en buitenste berg

van binne   van buite
van binne buite hang buite binne saam
hang binne benoemers met buitenste berg van binne na buite
van buite na binne
van binne buite

van binne Camissa van binne soet water  
van binne Camissa van buite vars water
van binneste binne vars water vars soet
van binne van buite

van buite Golfo van buite Golfo dentro
van buite Golfo dentro das Serras van buite
van buite Golfo
van buite van binne

van binne buite van buite buite
van bobaas benoemers van die berg van die water
van buitenste binne na binneste buite

Umlindi
Umlindi We
Umlindi Wemingizi
Umlindi Wemingizimu
van binne van buite
van binneste buite Umlindi  
Umlindi Wemingizimu
Umlindi kwaggo
Hoeri Umlindi
Hoerikwaggo Umlindi
Umlindi Wemingizimu Hoerikwaggo Mons Mensa

berge van buite is die wêreld van binne
is buite nou binne en binne nou buite

party bestyg berge om verder te sien
party bestyg berge om die self af te lê
party bestyg berge om ’n God te aanbid
party bly bloot teen die hange

party bestyg berge om hulleself te toets
party bestyg berge om grense te skep
party bestyg berge om hulde te bring
party bly in grotte bloot teen die hange

party bestyg berge om daaroor te heers
party bestyg berge om verdeling te bring
tussen binne en buite
en binneste binne en buitenste buite
binneloos buite  buiteloos buite
buitenste buiteloos buite  
buitenste buite van buite
wanneer gaan binne en buite van binnebuite tot niet

4.
van binne     van buite
van binne buite     van buite binne
van binneste buite na buitenste binne
van binne en buite benoemers na binne en buitenste berg

van binne   van buite
van binne buite hang buite binne saam
hang binne benoemers met buitenste berg van binne na buite
van buite na binne
van binne buite

van binne Camissa van binne soet water  
van binne Camissa van buite vars water
van binneste binne vars water vars soet
van binne van buite

van buite Golfo van buite Golfo dentro
van buite Golfo dentro das Serras van buite
van buite Golfo
van buite van binne


van binne buite van buite buite
van bobaas benoemers van die berg van die water
van buitenste binne na binneste buite
van buite van binne
binbuite buitbinne
buitbinnende buite binbuitende binne
van binte van buide
van buidbintende buide
van buide binte van binte buide
van buidenste binte van bintenste buide
van binbuid
bnuid bnid
bnidbnuid
bnud

gebenedyde

© Umuzi
aus: Verweerskrif
Cape Town: Umuzi, 2006
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Mountain rondeau in four parts

englisch

1.
from inside    from outside
from in outside    from out inside
from innermost outside to outermost inside
from inner and outer namegivers to inner and outermost mountain

from inside Camissa from inside sweet water  
from inside Camissa from outside fresh water
from innermost inside fresh water fresh sweet
from inside from outside

from outside Golfo    from outside Golfo Dentro
from outside Golfo Dentro das Serras from outside
from outside Golfo
from outside from inside

from inner outside from outer outside
from masterful namegivers of the mountain from the water
from outermost inside to innermost outside

I see a foyer    I see a guardian
I see a place    I see only sweet water
from inside from outside
from naming from taking
from refuge from subterfuge
from mountain from sea    from mountain as table
from inside from outside
from innermost inside from outermost inside

from hope    from apart
from apostle    from governor  
from chief of taking    from chief of giving
from trade place from storm place
from god place from give place
from taking and taking
from taking
 
2.
from inside    from outside
from in outside    from out inside
from innermost outside to outermost inside
from inner and outer namegivers to inner and outermost mountain

from inside Camissa from inside sweet water
from inside Camissa from outside fresh water
from innermost inside fresh water fresh sweet
from inside from outside

from outside Golfo    from outside Golfo Dentro
from outside Golfo Dentro das Serras from outside
from outside Golfo
from outside from inside

from inside out from outside out
from masterful namegivers to the mountain from the water
from outermost inside to innermost outside

from Table Mountain Klipman    from outside Mons Mensa
from inside from outside
from inside out from outside in
from table of stone from inside from outside
Mons Mensa of stone and from outside
Mons Mensa of stone and from Mensa
Hoerikwaggo from inside from outside
from innermost outside Hoerikwaggo from outside
Hoerikwaggo from inside Hoerikwaggo from outside
Hoerikwaggo from innermost outside

without religion from outside
they are animals from inside
animals without souls from inside
from outside
without souls from inside
they’re doomed from outside
have no rights from inside
acknowledged from outside

on land    on life
on living stock    on after life
 

3.
from inside    from outside
from in outside    from out inside
from innermost outside to outermost inside
from inner and outer namegivers to inner and outermost mountain


from inside Camissa from inside sweet water  
from inside Camissa from outside fresh water
from innermost inside fresh water fresh sweet
from inside from outside

from outside Golfo    from outside Golfo Dentro
from outside Golfo Dentro das Serras from outside
from outside Golfo
from outside from inside

from inside out from outside out
from masterful namegivers to the mountain from the water
from outermost inside to innermost outside

Umlindi
Umlindi We
Umlindi Wemingizi
Umlindi Wemingizimu
from inside from outside
from innermost outside Umlindi  
Umlindi Wemingizimu
Umlindi kwaggo
Hoeri Umlindi
Hoerikwaggo Umlindi
Umlindi Wemingizimu Hoerikwaggo Mons Mensa

mountains from outside are the world from inside
and outside is inside and inside now outside

some ascend mountains to see far
some ascend mountains to lay down the self
some ascend mountains to flee
some simply live on the slopes
 

some ascend mountains to test themselves
some ascend mountains to create borders
some ascend mountains to honour
some live in caves
simply on slopes

some ascend mountains to rule from there
some ascend mountains to chisel the gods
from in-less outside  from out-less outside
outermost out-less outside  
outermost out-less from outside

some live lightly on slopes
some only adore
some watch
how inside and outside are going to pieces


4.
from inside    from outside
from in outside    from out inside
from innermost outside to outermost inside
from inner and outer namegivers to inner and outermost mountain

from inside Camissa from inside sweet water  
from inside Camissa from outside fresh water
from innermost inside fresh water fresh sweet
from inside from outside

from outside Golfo    from outside Golfo Dentro
from outside Golfo Dentro das Serras from outside
from outside Golfo
from outside from inside

inside out blows outside out
from outermost inside blows innermost outside
from outside blows inside
in-outside blow-inside
out-innermost out    blows outermost in
from blow-innerside outmost
from outblowerside inmost
from blust from blin
from blustblin minsside
blusside
blssd
blessed


Afrikaans liefdeslied

afrikaans | Antjie Krog

Nie die intimiteit van jou voorkop mooi soos reen
nog die geweld van jou liggaam agter lakens terughoudend
nog wat na my toe aankom van jou lewe
Sal soveel slanke genade hê
as om jou te sien slaap nie

miskien sien ek jou soms vir die eerste maal

jy met jou borskas van koejawel en druif
jy met die ooglede klam, die slape silwer en vinkel
jy vlek ons uithoeke smaltblou en geruisloos soos verdriet

maar ons sal uithou bymekaar

selfs al hamer die son teen die dakpanne
selfs al kook die staat net clichés
ons stop ons sakke met suurstof
en die vuurwerk van vinke
selfs al ry my oe die horison bloots
selfs al runnik die maan met haar flanke
selfs al vorm die berg ‘n kompakte lyn teen die nag

ons sal uithou bymekaar
ek sien jou soms vir die eerste maal

© Antjie Krog
aus: Gedigte 1989–1995
Groenkloof: Hond, 1995
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

african love song

englisch

neither the moist intimacy of your eyelids fair as fennel
nor the violence of your body withholding behind sheets
nor what comes to me as your life
will have so much slender mercy for me
as to see you sleeping

perhaps I see you sometimes
for the first time

you with your chest of guava and grape
your hands cool as spoons
your haughty griefs stain every corner blue

we will endure with each other

even if the sun culls the rooftops
even if the state cooks clichés
we will fill our hearts with colour
and the fireworks of finches
even if my eyes ride a rag to the horizon
even if the moon comes bareback
even if the mountain forms a conspiracy against the night

we will persist with each other
sometimes I see you for the first time


Meine Mutter

deutsch | Ursula Krechel

I
Als meine Mutter ein Vierteljahrhundert lang
Mutter gewesen war und Frau, aber das konnte sie
vergessen mit der Zeit, als sie so geworden war
wie eine anständige Frau werden mußte
klüger als die Großmutter, ergebener als die Tanten
sparsamer in der Küche und in der Liebe als eine
der das Glück in den Schoß gefallen war
als sie genug Krümel von der Tischdecke geschnippt
als sie die Hoffnung begraben hatte, einmal eine Dame
im Pelz zu sein wie in den Modeheften vor dem Krieg
die sie immer noch hinten in der Speisekammer hütete
als sie anfing, den Töchtern ins Gesicht zu sehen
auf der Suche nach Spuren, die sie im eigenen Gesicht
nicht fand, als sie nicht mehr vor Angst aufwachte
weil sie vom Bügeleisen geträumt hatte
das nicht ausgeschaltet war, als sie schon manchmal
wagte, die Beine am frühen Nachmittag
übereinanderzuschlagen, fraß sich ein Krebs
in ihre Gebärmutter, wuchs und wucherte
und drängte meine Mutter langsam aus dem Leben.

2
Zehn Tage nach ihrem Tod war sie im Traum plötzlich
wieder da. Als hätte jemand gerufen, zog es mich
zum Fenster der früheren Wohnung. Auf der Straße
winkten vier Typen aus einem zerbeulten VW
einer drückte dabei auf die Hupe. So ungefähr
sahen die Berliner Freunde vor fünf Jahren aus.
Da winkt vom Rücksitz auch eine Frau:
meine Mutter. Zuerst sehe ich sie
halb versteckt hinter ihren neuen Bekannten.
Dann sehe ich nur noch sie
ganz groß wie im Kino, dann ihren mageren weißen Arm
auf dem auch in Nahaufnahme kein einziges Härchen
zu sehen ist. Wenn sie eilig am Gasherd hantierte
hatten ihr die Flammen häufig die Haare versengt.
Am Handgelenk trägt sie den silbernen Armreif
den ihr mein Vater noch vor der Verlobung geschenkt hat.
Mir hat sie ihn vererbt. Ich die gebohnerten Treppen hinab.
An der Haustür höre ich schon ein Kichern: Mama!
rufe ich, der Nachsatz will mir nicht über die Lippen.
Meine Mutter sitzt eingeklemmt zwischen zwei
lachenden Jungen. So fröhlich war sie lange nicht mehr.
Willst du nicht mitfahren? fragt sie. Aber im Auto
ist doch kein Platz, sage ich und blicke
verlegen durch ihre seidige Bluse
so eine trug sie zu Lebzeiten nie
auf ihre junge, noch ganz spitze Mädchenbrust
und denke, ich muß den Vater rufen. Da heult schon
der Motor auf, die klapprige Tür wird von innen
zugeworfen. An der Haustür könnte ich mich ohrfeigen.
Nicht einmal die Autonummer habe ich mir gemerkt.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1997
aus: Ungezürnt. Gedichte, Lichter, Lesezeichen
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1997
ISBN: 3-518-39282-4
Audio production: 1999 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

내 어머니

koreanisch

Krechel_Ursula_Meine_Mutter_ko_.jpg


Meine Mutter

deutsch | Ursula Krechel

I
Als meine Mutter ein Vierteljahrhundert lang
Mutter gewesen war und Frau, aber das konnte sie
vergessen mit der Zeit, als sie so geworden war
wie eine anständige Frau werden mußte
klüger als die Großmutter, ergebener als die Tanten
sparsamer in der Küche und in der Liebe als eine
der das Glück in den Schoß gefallen war
als sie genug Krümel von der Tischdecke geschnippt
als sie die Hoffnung begraben hatte, einmal eine Dame
im Pelz zu sein wie in den Modeheften vor dem Krieg
die sie immer noch hinten in der Speisekammer hütete
als sie anfing, den Töchtern ins Gesicht zu sehen
auf der Suche nach Spuren, die sie im eigenen Gesicht
nicht fand, als sie nicht mehr vor Angst aufwachte
weil sie vom Bügeleisen geträumt hatte
das nicht ausgeschaltet war, als sie schon manchmal
wagte, die Beine am frühen Nachmittag
übereinanderzuschlagen, fraß sich ein Krebs
in ihre Gebärmutter, wuchs und wucherte
und drängte meine Mutter langsam aus dem Leben.

2
Zehn Tage nach ihrem Tod war sie im Traum plötzlich
wieder da. Als hätte jemand gerufen, zog es mich
zum Fenster der früheren Wohnung. Auf der Straße
winkten vier Typen aus einem zerbeulten VW
einer drückte dabei auf die Hupe. So ungefähr
sahen die Berliner Freunde vor fünf Jahren aus.
Da winkt vom Rücksitz auch eine Frau:
meine Mutter. Zuerst sehe ich sie
halb versteckt hinter ihren neuen Bekannten.
Dann sehe ich nur noch sie
ganz groß wie im Kino, dann ihren mageren weißen Arm
auf dem auch in Nahaufnahme kein einziges Härchen
zu sehen ist. Wenn sie eilig am Gasherd hantierte
hatten ihr die Flammen häufig die Haare versengt.
Am Handgelenk trägt sie den silbernen Armreif
den ihr mein Vater noch vor der Verlobung geschenkt hat.
Mir hat sie ihn vererbt. Ich die gebohnerten Treppen hinab.
An der Haustür höre ich schon ein Kichern: Mama!
rufe ich, der Nachsatz will mir nicht über die Lippen.
Meine Mutter sitzt eingeklemmt zwischen zwei
lachenden Jungen. So fröhlich war sie lange nicht mehr.
Willst du nicht mitfahren? fragt sie. Aber im Auto
ist doch kein Platz, sage ich und blicke
verlegen durch ihre seidige Bluse
so eine trug sie zu Lebzeiten nie
auf ihre junge, noch ganz spitze Mädchenbrust
und denke, ich muß den Vater rufen. Da heult schon
der Motor auf, die klapprige Tür wird von innen
zugeworfen. An der Haustür könnte ich mich ohrfeigen.
Nicht einmal die Autonummer habe ich mir gemerkt.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1997
aus: Ungezürnt. Gedichte, Lichter, Lesezeichen
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1997
ISBN: 3-518-39282-4
Audio production: 1999 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

我的母亲

chinesisch

Krechel_Ursula_Meine_Mutter_zh_.jpg


Onüç Karakuşa Birden Bakmanın Tek Yolu

türkisch | Gökçenur Ç.

1.

Geceyle çarpıştı onüç karakuş
yıldızlar darmadağın
gece kanat çırpıyor


2.

Tek sıra tünediler sarı bir kule vincin bomuna
Boşaldı güverteler. Yüklendi onüç karakuşu
gece bandıralı gemi.

O günden sonra
kaptanın karaya hiç ayak basmadığı
ve küçük bir fırtınanın
gemiyi tedbirli bir uzaklıktan izlediği söylenir


3.

“Tahran’a mı?” dedim
“Ordan geliyoruz zaten” dedi  biri
“Rumeli?”
“Kahveciye on beş lira borç taktık orda”
“Pazariçi?”
“Oralıyız biz, orda ağaçlar onüç karakuşun
adlarını yüksek sesle söyleyerek uzar”


4.

Kuyunun dibinde dolunay

Onüç karakuş kanat çırpmadan dönüyor
kuyunun üstünde

Kış uzun sürecek ve uykusu hafif olacak ağaçların


5.

“Yeni bir ad ver bana” dedi

adına alışırsa uçamaz karakuşlar

“bana yeni bir ad ver
geçen yıl nisanın yerini söyleyeyim sana”


6.

Biçilmiş bir tarlaya indiler
sevişmiştim bu tarlada
başakların sapları uzunken
gecelerden


7.

Bir serçe
bir saka, bir karga,
bir martı, bir iskete

Hepimiz rüzgârla yıldızlar arasında
bir seçim yapmak zorunda kaldık
bir karakuşa dönüşmeden önce


8.

Rüzgârım der karakuşlar,
yaşamım işte, işlerim,
işte dünyanın denizleri, işte denizin maviliği,
biz buyuz, seniniz,
bu bizim yağmurumuz,

Kimsenin olmayan şeyler yoktur karakuşlara göre


9.

Onlarla aramızda
ölmek fiilinin
karakuşların dilinde
gelecek zamandan başka bir kipte
kullanılmamasından kaynaklanan
yanlış anlaşmalar var


Amaçsız dolaşıyorum kırlarda
çimenler adımlarımı bir şiir gibi okuyor


10.

Gücünü gölgesinden alır dağ dedi karakuş
Gölgesinin altında gölgeleriniz var

Artık konuşmayalım
yanlış bir kelime söylersek
yeniden başlayabilir zaman


11.

Yine bir savaştan dönmüşüm yenik
anahtarlığım masada    

Onüç karakuş dizilmiş pencerenin pervazına


12.

Ay buzdan bir gong
karakuşlar geçti önünden
kısacık bir gölge tiyatrosu

Gömdük birini sardunya saksısına


13.

Oturmuştum pencerenin önüne
denizlikten havalandım.

© Gökçenur Ç.
Audio production: Literature Across Frontiers

열 세 마리 독수리를 한꺼번에 보는 유일한 방법

koreanisch

1.

열 세 마리의 독수리가 밤과 부딪혔다
별들이 어수선하다
밤은 날개 짓 한다.


2.

한 줄로 홰에 올라 앉았다 노란 탑 기중기의 팔에
갑판은 텅 비고, 열 세 마리 독수리가 앉았다
밤 깃발을 달고 있는 배 

그날 이후
선장은 전혀 육지에 발을 들여 놓지 않았고
작은 폭풍이
배를 신중하게 먼 곳에서 지켜보았다고 한다.


3.

 “테헤란에요?” 내가 물었다
“우리는 사실 그곳에서 왔습니다.” 누군가 이렇게 말했다.
“루멜리?”
“이곳에서 찻집에 십오 리라 외상을 졌습니다.”
“파자르이치?”
“우리는 그곳 사람들입니다, 그곳에는 나무들이 열 세 마리 독수리의
이름을 높은 소리로 부르며 자랍니다.”


4.

우물 바닥에 보름달

열 세 마리 독수리는 날개 짓을 하지 않고 돈다
우물 위에서

겨울은 길 것이고 나무는 선잠을 잘 것이다.
 

5.

“나한테 새로운 이름을 지어줘.”라고 말했다

이름에 익숙해지면 날지 않는다 독수리들은

“나한테 새로운 이름은 지어 줘
작년 4월의 장소를 말할게 네게” 


6.

수확이 끝난 논에 내려 앉았다
나는 사랑을 나눴다 이 논에서
이삭 줄기들이 길 때
어느 날  밤


7.

참새 한 마리
되새 한 마리, 까마귀 한 마리
갈매기 한 마리, 박새 한 마리

우리 모두는 바람과 별들 중
선택을 해야만 했다
독수리로 변하기 전에


8.

내 바람이야, 라고 말한다 독수리들은,
내 삶이야, 나의 일이야,
세상의 바다들, 바다의 푸르름
우리는 이래, 우리는 너의 것이야.
이건 우리의 비야,

그 누구도 없는 것들은 없다 독수리 생각에


9.

그들과 우리 사이에
죽다라는 동사는
독수리의 언어에서
미래 이외의 다른 시제에서
사용되지 않는 것 때문에 생긴
오해가 있다

나는 정처 없이 거닐고 있다 들판에서
잔디들이 나의 발걸음을 시처럼 읽는다


10.

힘을 산의 그림자에서 얻지, 라고 말했다 독수리는
그의 그림자 밑에 당신들의 그림자가 있다

이제 말하지 말자
틀린 단어를 말하게 되면
다시 시작될 수 있다 시간이


11.

나는 다시 전쟁에서 돌아왔다 패배한 채
나의 열쇠고리는 테이블에

열 세 마리 독수리가 늘어서 있다 창틀에


12.

달은 얼음으로 된 징
독수리들이 그 앞을 지나갔다
짧은 그림자 연극

우리는 한 마리를 제라늄 화분에 파묻었다


13.

나는 창 앞에 앉아 있었다
날아올랐다 창턱에서.


Varans avlämnande, varans avhämtande

schwedisch | Ida Börjel

8b § Varan är avlämnad när den är i köparens
besittning. Sker det över kassa, se om möjligt till
att bägge parter samtidigt och med öppna sinnen
håller i varan innan dess att säljaren släpper taget,
minimera det tidsförlopp då vara svävar i luften, på
väg bort från sin säljare, på väg fram till sin
köpare, för att således undvika den problematik
som uppstår när varan går sönder, glider mellan
fingrarna, flyr eller på annat sätt går om intet efter
det att säljaren släppt, innan dess att köparen
fångat.

© Ida Börjel and OEI Editör
aus: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Dostava blaga, prevzem blaga

slowenisch

8b § Blago je prevzeto, ko je
v lasti kupca. Če se to zgodi pri blagajni,
naj, če je mogoče, oba partnerja hkrati
in z odprtimi očmi držita blago, preden ga
prodajalec spusti iz rok, minimizirajte
čas, ko je blago v zraku, na poti
od svojega prodajalca, na poti k svojemu
kupcu, in se tako izognite
problematiki, ki nastane, če se blago
uniči, zdrsne med prsti, zbeži ali se
na drug način pokvari, po tem, ko ga je
prodajalec spustil, preden ga je kupec zagrabil.


Inledande bestämmelser [4§]

schwedisch | Ida Börjel

4d § Köparen vet att det är ett bländverk, det är
vad hon eftertraktar, inte att göra livet verkligare,
utan att göra det lite mindre verkligt.
Drömmen. Det fantastiska. Rosor.

4e § Köparen är inte ute efter sanning, utan något
som fungerar.

Första stycket gäller inte då omvänt gäller.

4f § Det är svårt för säljaren att veta hur köparen
tänker.

© Ida Börjel and OEI Editör
aus: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Predhodne določbe [4§]

slowenisch

4d § Kupec ve, da je iluzija to,
kar hoče, ne, da bi bilo življenje
bolj resnično, ampak da bi bilo malo manj
resnično.
Sanje. Fantastično. Vrtnice.

4e § Kupcu ni mar za resnico, ampak
hoče nekaj, kar deluje.
Prvi del paragrafa ne velja v obratnem primeru.

4f § Prodajalec ne ve natančno, kako
kupec razmišlja.


Köparens fri- och skyldighet

schwedisch | Ida Börjel

Köpare. Lilla guldtacka!

86a § Köparen och köparens mörkerseende.

               Köparen: Jag sa ja till helheten men
               nej i detaljen. Jag ville handla, men
               visste inte vad jag köpte.


87a § Hur långt är köparen villig att gå?

87b § Att få henne att vilja dra ut sina tänder.

Emalj i munnen, det är ju äckligt.

Tänder är vassa; köparen kan börja tugga
på sig själv och göra sig illa.
Köparen måste skyddas, också från sig själv.

87c § Få tänderna utdragna och omplacerade
till smycke!

Få gratis bonbon i hålet efteråt!

© Ida Börjel and OEI Editör
aus: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Pravice in dolžnosti kupca

slowenisch

Kupec. Zlata jama!

86a § Kupec in nočni vid kupca.

Kupec: Rekel sem ja celoti,
ampak ne podrobnostim. Hotel
sem trgovati, ampak nisem vedel,
kaj sem kupil.

87a § Kako daleč je pripravljen iti kupec?

87b § Pripraviti jo, da si izpuli zobe.
Emajl v ustih, to je ogabno.
Zobje so ostri; kupec se lahko začne
gristi in se poškoduje.
Kupca je treba zaščititi, tudi pred samim sabo.

87c § Izpulite si zobe in jih zamenjajte
za nakit!
Na koncu dobite v luknjo zastonj bonbon!


Inledande bestämmelser [1§ - 2§]

schwedisch | Ida Börjel

1a § Det är jag som bestämmer.

1b § Legis virtus haec est: imperare,
vetare, permittere, punire.

1c § Lagens kraft är den följande: befalla,
förbjuda, tillåta, straffa.


2a § Konsumentköplagen är en i huvudsak
tvingande lag.

2b § Den gäller köp av lösa ting som
en säljare lyckas sälja till en köpare i utbyte
mot hennes schaber. Det är en bra lag. Föredömlig.
Den gäller oss människor.
Den gäller livet självt.

© Ida Börjel and OEI Editör
aus: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Predhodne določbe [1§ - 2§]

slowenisch

1a § Jaz sem ta, ki odloča.

1b § Legis virtus haec est: imperare,
vetare, permittere, punire.

1c § Moč zakona je naslednja: odrediti,
prepovedati, dopustiti, kaznovati.


2a § Zakon o varstvu potrošnikov je večinoma
veljavna zakonodaja.

2b § Nanaša se na nakup blaga, ki
ga prodajalec uspe prodati kupcu v zameno
za njegov denar. To je dober zakon.
Vzoren. Zadeva nas ljudi.
Zadeva življenje samo.


Pris

schwedisch | Ida Börjel

10a § En vara måste kosta något i någon del av
produktionsledet. Den får inte kosta ingenting och
den får inte ha ett oändligt pris.

Säljaren ska kunna svara på frågor.

© Ida Börjel and OEI Editör
aus: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Audio production: Ida Börjel

Cena

slowenisch

10a § Blago mora stati del celotne
proizvodnje. Ne more stati nič in ne more imeti
neskončne cene.

Kupec mora znati odgovoriti na vprašanja.


PER MARIA ANTÒNIA, CATERINA I CLEMENTINA I TANTES —NO MOLTES— D’ALTRES

katalanisch | Marta Pessarrodona

Sabia que vosaltres podíeu,
malgrat moltes coses,
explicar-nos sempre
fragments d’allò que volíem.

Sabia que vosaltres sabíeu
molt més del que vau escriure;
que vau ser més agosarades
que la valentia que us calia.

Sabia que hi havia,
rere tants frens, tantes traves,
tantes portes doctes i tancades,
una deu on apaivagar set i gana.

Sabia que teníeu bocins del tot
(ho he sabut gairebé sempre,  
més enllà de silencis burletes)
que m’estalviaven mots de massa.

Sabia que calia cercar-vos
(furgar per edicions no gens assequibles)
llegir-vos, fidel i atenta, a vosaltres,
precedents de la nostra mala vida.

© LaSal
aus: A favor meu, nostre
Barcelona: LaSal, 1981
Audio production: institut ramon llull

FOR MARIA ANTONIA, CATERINA AND CLEMENTINA AND SO MANY, BUT NOT THAT MANY, OTHERS

englisch

I knew that you could,
despite a lot of things,
always explain to us
fragments of what we wanted.

I knew that you knew
far more than you wrote down,
were more daring, even,
than could have been expected.

I knew that there was, behind
so many obstacles, so many bolts,
so many doors, learned and locked,
a spring to ease thirst and hunger.

I knew that you had seeds of everything
(I've almost always known it)
beyond the patronising silence
it kept my style plain.

I knew I had to search you out
(rummage for out-of-print books),
to read you attentively, closely--you
forerunners of our fallen lives.

Translated into English by Poetry Ireland

A CARTAGO AMB MÚSICA DE PURCELL

katalanisch | Marta Pessarrodona

No sé si amb un déu advers
vaig començar d’escriure...

(No sé si roman pols encara
en els vostres versos,
ostentosament arrenglerats
a les biblioteques
dels fabricants del meu poble.)

Se massa bé, però,
que rera del mite hi ha dolor,
barbàrie rera la història.

Se massa bé que Dido
és un paper en excés escaient
per qualsevol dona;

i Virgili i Ovidi
i vós mateix
podíeu cantar-la.

Se que Pigmalió no és
un germà distint
de tants d’altres;

ni Eneas un amant
menys sedentari
que l‘Ulisses
a qui donàreu veu nostrada.

Delenda est...?
No! Vós
heu estat
ben explícit:

“La Poesia, cal cercar-la
on se sap que es...”,
sense coneixement, potser,
si amb un déu advers
vam començar o vam entestar-nos
d’escriure.

© Marta Pessarrodona
aus: Eros més que Thànatos
Audio production: institut ramon llull

CARTHAGE TO THE MUSIC OF PURCELL

englisch

I do not know if under an adverse god
 I began to write…

(I do not know if there is still dust
on your poems,
ostentatiously ranged
on the library shelves
of my town’s industrialists.)

I know all too well, though,
that behind the myth there is pain,
barbarity behind history.

I know all too well that Dido
is a part excessively suited
to any woman —

Virgil and Ovid
and you yourself
could sing of her.

I know that Pigmalion
is a brother no different
to any other;

nor Aeneas a lover
less sedentary
than that Ulysses
to whom you gave our voice.

Delenda est...?
No! You
have been
quite explicit:

“We must look for Poetry
where we know it is…”,
without knowledge, maybe,
and under an adverse god,
headstrong, we began
to write.

Translated into English by Poetry Ireland

Terveks suureks suveks valgeks jäingi

estnisch | Juhan Viiding

terveks suureks suveks valgeks jäingi
ma ei päevitanud ei oh ei
ja nüüd teiste naiste hulgas käingi
luigena kel nimeks Lorelei

ainult minu jaoks see suvi oli puhas
olin õnnelik küll mitte lodevil
alles nüüd tean et ükskõik kus kohas
oli talle see üks vilets vodevill

tema vari terve suure suve läbi
minu ihu ees mind hoidis põlemast
rannad tühjad on ja tühjuses on häbi
läbi tühjuse käib tuul meist mõlemast

© Riina Viiding, Elo Viiding
aus: Detsember
Tallinn: Eesti Raamat, 1971
Audio production: ARM Music

De hele lange zomer bleef ik bleek

niederländisch

de hele lange zomer bleef ik bleek
ik heb niet liggen zonnen, o nee
en tussen de andere vrouwen lijk ik
nu op een zwaan die Lorelei heet

alleen voor mij was deze zomer zuiver
ik was gelukkig, al liet ik me niet gaan
nu weet ik pas dat het hoe dan ook
voor hem één grote klucht was

zijn schaduw heeft de hele lange zomer
mijn lijf tegen verbranden beschermd
de stranden zijn leeg en dat is een schande
uit die leegte blaast de wind door ons beiden


Vana mehe laul

estnisch | Juhan Viiding

Seda õnne kõik ei aima,
mis on vanal mehel siis,
enne surma kui saab õnnistust
ta veider eluviis;
kuigi maalitud on kolle, annab sooja tuli – jaa!
Tean, mu elutööd nüüd jätkab poeg,
mu järeltulija.

Sina jõuad
kaugemale,
kuni kord ka ise oled muld.
Üks on tõde.
Mingi vale
ei saa kustutada igavese tõsielu tuld.

Olen vana mees ja sellepärast
lihtne on mu jutt.
Peagi lõpetamas olen oma
elurännakut.
Ära pahanda, kui laul on
liiga lihtne, õpetlik.
Kuula ära, sest me elu
selles ilmas pole pikk.

Sina jõuad
kaugemale,
kuni kord ka ise oled muld.
Üks on tõde.
Mingi vale
ei saa kustutada igavese tõsielu tuld.

Meie eitus, meie jaatus
liugleb tuules nagu leht.
See, mis saadab, ongi saatus
ikka õiglane ja eht.
Oma hinge ei või müüa –
kuri ilm las udutab.
Ainult seda omaks hüüa,
mis su hinge puudutab.

Sina jõuad
kaugemale,
kuni kord ka ise oled muld.
Üks on tõde.
Mingi vale
ei saa kustutada igavese tõsielu tuld.

© Riina Viiding, Elo Viiding
aus: Tänan ja palun
Tallinn: Eesti Raamat, 1983
Audio production: ARM Music

Het lied van de oude man. Pinocchio's vader

niederländisch

Niet iedereen heeft weet
van het geluk van een oude man
wiens eigenaardige levenswijze
voor zijn dood wordt gezegend;
al is de haard alleen geschilderd,
het vuur geeft warmte – ja!
Ik weet dat mijn zoon mijn levenswerk voortzet,
mijn nakomeling.

Jij zult meer
bereiken,
tot je ook zelf eens tot stof vergaat.
Eén ding is waar.
Geen enkele leugen
kan het vuur van het eeuwige ware leven doven.

Ik ben een oude man en daarom
is mijn verhaal eenvoudig.
Over niet al te lange tijd eindigt
mijn levensweg.
Neem me niet kwalijk als het lied
te simpel is, te leerzaam.
Luister, want ons leven op deze aarde
Duurt niet lang.

Jij zult meer
bereiken,
tot je ook zelf eens tot stof vergaat.
Eén ding is waar.
Geen enkele leugen
kan het vuur van het eeuwige ware leven doven.

Ons ontkennen, ons bevestigen
dwarrelt als een blad in de wind.
Wat ons loodst is het lot,
altijd rechtvaardig en echt.
Je kunt je ziel niet verkopen –
laat mist en nevel maar komen.
Alleen dat is van jezelf
wat je raakt in je ziel.

Jij zult meer
bereiken,
tot je ook zelf eens tot stof vergaat.
Eén ding is waar.
Geen enkele leugen
kan het vuur van het eeuwige ware leven doven.


***[Eluaeg olen tahtnud õue]

estnisch | Juhan Viiding

ELUAEG OLEN TAHTNUD ÕUE.
Mida see mulle tähendab?
See on hinge ainuke nõue,
mis mind elule lähendab.

Oo, kui raske on meie kliimas,
mis on umbusuudust hall.
Olen tädile kooke viimas,
metsatee on mu jalge all.

Metsas kohtan ma nümfe ja gnoome,
noori siivutuid preilisid.
Aga on ka rangeid aroome -
karme Lindasid, Leilisid.

Vana tädi see sööb minu annid,
seekord kohtamata jääb Hunt.
Õrnad lilled mu mängukannid
ja mu armastus - piiritu krunt.

ELUAEG OLEN TAHTNUD ÕUE.
Kas sa tead, mis see tähendab?
See, mu arm, on looduse nõue.
Ta meid asjasse pühendab.

© Riina Viiding, Elo Viiding
aus: Elulootus
Tallinn: Eesti Raamat, 1980
Audio production: ARM Music

***[MIJN LEVEN LANG HEB IK WEGGEWILD]

niederländisch

MIJN LEVEN LANG HEB IK WEGGEWILD
Wat dat voor mij betekent?
Daar alleen ben ik vol van,
het brengt me dichter bij het leven.

O wat is ons klimaat toch hard,
met al die nevel en kou.
Ik breng mijn tante een taart,
rennend over het bospad.

In het bos ontmoet ik nimfen, dwergen
en jonge lichtvoetige meisjes.
Maar er zijn ook scherpere geuren –
strenge Linda’s en Lili’s.

Mijn tante eet wat ik mee heb gebracht,
ik heb geen wolf ontmoet.
Ik houd niet van tere bloemen
en grenzeloos is mijn liefde.

MIJN LEVEN LANG HEB IK WEGGEWILD
Weet je wat dat betekent?
Het is een natuurwet, mijn liefste.
Die wijdt ons allen in.


por

katalanisch | Eduard Escoffet

por a la mare
por a la pipa del pare
por a l'oncle
por al matrimoni de l'oncle
por a la cosina que mira amb els pits crescuts
por a ser mare
por a ser la cosina a qui el cosí endinya verga
por a ser el cosí que ha d'endinyar verga a la cosina
por a ser un pare fidel
por a ser un progenitor i estimar amb extrem la criatura dolcíssima
por a ser una mare servicial
que alimenta un desconegut:
que alimenta un terrorista,
que alimenta un membre d'una secta,
que alimenta un ionqui,
que alimenta un camell de barri,
que alimenta un artista carregat d'àcids,
que alimenta un visionari,
que alimenta un lladre,
que alimenta un policia.
por a ser mare i no poder encaixar la pistola quan el fill arriba amb l'uniforme tacat
por al pa
por al vent
por a les olives farcides d'anxova
por a ser una oliva farcida d'anxova o encara pitjor: una gamba
por als qui parlen i por als qui no parlen
por a odiar els skaters
por a odiar ikea
por a odiar els sindicalistes
por a odiar la santa església catòlica i tots i cadascun dels seus parroquians
por a escriure les cartes al pare
por a ser kafka
por a ser heterosexual
por a ser homosexual
por a no ser bisexual
por a no ser multicultural
por a no ser demòcrata
por a ser stalin
por a tenir res a perdre
por
por a no ser tu
por a no ser tu
por a no ser tu

© Eduard Escoffet
aus: unveröffentlicht
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

angst

deutsch

angst vor der mutter
angst vor der pfeife des vaters
angst vor dem onkel
angst vor der ehe des onkels
angst vor der cousine die mit großen brüsten herüberschaut
angst mutter zu werden
angst die cousine zu sein, der der cousin den schwanz reinsteckt
angst der cousin zu sein, der der cousine den schwanz reinstecken soll
angst ein treuer vater zu sein
angst ein elternteil zu sein und das zuckersüße kind grenzenlos zu lieben
angst eine sorgende mutter zu sein
die einen unbekannten nährt:
die einen terroristen nährt,
die ein sektenmitglied nährt,
die einen junkie nährt,
die einen kiezdealer nährt,
die einen künstler voller acid nährt,
die einen visionär nährt,
die einen dieb nährt,
die einen polizisten nährt.
angst mutter zu sein und die pistole nicht zu verkraften, wenn der sohn mit flecken in der
  uniform nach hause kommt
angst vor dem brot
angst vor dem wind
angst vor oliven mit anchovis
angst eine mit anchovi gefüllte olive zu sein oder noch schlimmer: eine garnele
angst vor denen die reden und angst vor denen die nicht reden
angst skater zu hassen
angst ikea zu hassen
angst gewerkschafter zu hassen
angst die heilige katholische kirche und jeden einzelnen ihrer anhänger zu hassen
angst dem vater zu schreiben
angst kafka zu sein
angst heterosexuell zu sein
angst homosexuell zu sein
angst nicht bisexuell zu sein
angst nicht multikulturell zu sein
angst kein demokrat zu sein
angst stalin zu sein
angst nichts zu verlieren zu haben
angst
angst nicht du zu sein
angst nicht du zu sein
angst nicht du zu sein


Anjel opäť

slowakisch | Peter Šulej

zamávaš potichu krídlami
no áno! pristávaš
akustika miesta sa výrazne mení
posteľ je plná ruží
lietaj krič rozbíjaj nič
som stále stále s tebou

skláňam sa nad belostným telom
je bez chĺpka… depilované
posiate hviezdnou mapou

pamätaj anjel
môj čas je ešte stále tvoj

© Peter Šulej
Audio production: Ars Poetica

Ángel de nuevo

spanisch

batirás en silencio las alas
¡pero si! te posas
la acústica del lugar se transformará evidentemente
la cama está llena de rosas
vuela ruge quiebra destruye
estoy siempre siempre contigo

me inclino sobre el níveo cuerpo
está sin vellito… depilado
sembrado con un mapa de estrellas

recuerda ángel
mi tiempo es aún sin cesar tuyo


Anjel

slowakisch | Peter Šulej

videl som anjela…
spoznal som anjela
bola si to predsa ty
správaš sa ako diabol
ale ja som videl anjela
s jemným piercingom
po okraji krídel
zapínaš ochrannú svätožiaru
nikto ma nepresvedčí
navigátor brat môj

© Peter Šulej
Audio production: Ars Poetica

Ángel

spanisch

he visto un ángel…
he conocido un ángel
no obstante eras tú
te comportas como el diablo
pero he visto un ángel
con delicado piercing
al bordo de las alas
iluminas la aureola protectora
nadie me convence
navegante hermano mío


Zokniban halni meg

ungarisch | Peter Zilahy

zokniban halni meg
mert hideg a padló
bújni langymeleg
rövid zokniba
ott érni véget
oly cél minõt
óhajthat a kegyes

mert börtön a cipõ
és papucsba csusszanni
idõnk kevés
de zokniban halni meg
ez oly otthonos
hajnalban kelni
és húzni
közben halni meg
a szokott mozdulattal
nini most halok meg – mondani
így zokniban
és menni
mintha pohár vízért
innentõl már a halál
és nem zokogni

© Peter Zilahy
aus: Lepel alatt ugrásra kész szobor (Statue Under A White Sheet Ready To Jump)
Budapest: Pesti Szalon, 1993
Audio production: 2001 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

[To Die In Socks]

mongolisch

Zilahy_Peter_Zokniban_halni_meg_B_mn.jpg


Zokniban halni meg

ungarisch | Peter Zilahy

zokniban halni meg
mert hideg a padló
bújni langymeleg
rövid zokniba
ott érni véget
oly cél minõt
óhajthat a kegyes

mert börtön a cipõ
és papucsba csusszanni
idõnk kevés
de zokniban halni meg
ez oly otthonos
hajnalban kelni
és húzni
közben halni meg
a szokott mozdulattal
nini most halok meg – mondani
így zokniban
és menni
mintha pohár vízért
innentõl már a halál
és nem zokogni

© Peter Zilahy
aus: Lepel alatt ugrásra kész szobor (Statue Under A White Sheet Ready To Jump)
Budapest: Pesti Szalon, 1993
Audio production: 2001 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

死在袜子里面

chinesisch

死在袜子里面
因为地板冰冷
舒适地蜷伏着进入
微温的短袜
结束在那里
这是一种虔诚地
希望的完成
因为鞋子是监狱
要换上拖鞋
时间很少
然而死在袜子里面
感到如此舒适
在黎明醒来
开始把它们扯起来
并且死在
熟悉的运动中
说--哎呀,我正死在
袜子里面
并且仿佛要端着
一杯水走出去
从这里踏上死亡
并不啜泣


CEM GİBİ

türkisch | Tugrul Tanyol

Gün soldu, eteklerinde kızıl pırıltılarla damlarken su
Gecenin yenik bahçesinde dolaştım, sarı bir yağmurdu
Bitip tükenmeyen kayalıkların ortasında mahsur
İçimde titrerken anılar ve kaçışın bakır kokusu
Çocukluğum bir taht odası, Bursa'da yenik sultanlığım
Bütün kapılar kapanmış, bütün kapılar sur
Döndüm, ardımda yansıyan o büyük aynayı gördüm
Varlığın ve hiçliğin kaynaştığı, göçebe yağmur.

Gün soldu, eteklerinde kızıl pırıltılarla damlarken su
Vardığımda yoktu bütün kapılar. İskele, günbatımı
Rodos'a doğru batık tekneler. Kadırgamın şişmiş
Tahtalarında çırpınan rüzgârı
Duydum, yüzümün büyük sularına çizilen.

Ta orada yüksek dağlar, bu dik ve acılı yol
Bir at kişnemesi, yağız gül kokusu
Çökmüş tapınakların altında gizli geçitler
Ve küflü mahzenlerinde taşlaşmış ölüler korosu
Giden kim? bu ilkyaz şafağında yolcu edilen habersiz
Beyaz kefenlerine bürünmüş yürüyen bakirelerle.

Birden şimşek! ve göründü ve yokoldu kapılar
Yenilgi ve acı, kaçış ve sürgün. Zamanın yitik
Aynasında tüterken yalnızlığın bakır kokusu
Alnıma dövülmüş bu ilenç, bu belirsiz yolculuk
Duydum etime değişini bin kızgın demirin
Karanlık mazgallarından sarkan gövdemin...
Bir ilkyaz şafağında kurban edilmişliğim.

Birden yağmur! ve yüzümün yarısı akıp gider
Benim gözlerim yok, kurşun! sıcak ve ağdalı yüzgörümlüğüm
Issız oyuklarında derin uğultularıyla rüzgâr
Gözlerimin ıssız oyuklarında... Sıra kimde?
Batık teknemin suya gömülmüş ahşap direklerinde
Asılmış tüm yolcularım. Celal'im! Sinan'ım!
Bu deniz nereye gider, bir biz kaldık
Ve yağmur tüm kapıları siler.

Ben Cem, daha dün yarım imparatordum
Kestirdiğim paralarda soldu vücudum
Öldüm binlerce ölümle, kıyıya vuran cesedime baktım
Yağlı urganlar bağlayıp boynuma (iskele, günbatımı
Rodos'a doğru batık tekneler) yürüdüm, artık
Bana bu dünyada yer yok
Ne saray, ne köşk; ne rütbe, ne taht
Ağabey el ver yanına geleyim
Al beni, sonra istersen boğdur
Bir yanım zifiri karanlık, bir yanım... birden yağmur!

Günler bir ormanın sessiz çığlığına gömüldü
Kendi içine düşen dipsiz kuyulara. Cesaret:
Gözbebeklerimin içindeki karanlık ülke
Perili... ve hiç varılmayacak.

Gün soldu, eteklerinde kızıl pırıltılarla damlarken su
Bir at kişnemesi, yağız gül kokusu
Vardığımda yoktu bütün kapılar.
Ben yitik zamanın altında kaldım
Silindi kapılar ben dışarda kaldım
Bu soğuk, bu kimsesiz karanlıkta
Yalnızım, ellerimden başka yok fenerim.

© Tuğrul Tanyol
Audio production: EDISAM / T.Tanyol 2004

CEM

englisch

(The plight of the poet in Turkey is compared to Prince Cem’s misfortunes.)

The day faded, red drops gleaming in its skirts.
I wandered night’s eroded garden
In a yellow rain, enclosed by endless rocks,
Memories shaking my heart, the copper smell of flight,
My childhood a throne room, my sultanate lost in Bursa.
All the gates closed, every gate a wall.
I turned, I saw that great mirror reflecting
The migrant rain where being and nothingness merge.

The day faded, red drops gleaming in its skirts.
There were no gates at my coming. Sunset, the quay
The sunken hulls off Rhodes.
Through my galley’s swollen beams I heard the wind’s whisper etched
Across the vast waters of my face.

High hills there, here steep and bitter ways,
A horse’s neigh, dark scent of rose,
Secret passages under temple ruins
And the chorus of petrified dead in musty cellars.
Who goes there? unwary traveller in this spring dawn
And virgins walking in white winding-sheets.

Suddenly lightning! gates appeared and vanished
Defeat and pain, flight and exile. With the copper smell
Of loneliness rising in time’s lost mirror,
This curse forged on my brow, this unknown journey,
I felt a thousand redhot irons sear my flesh
My body hanging from dark crenels ---
Myself a spring dawn’s sacrificial victim.
Suddenly rain! one half of my face washed away.
Lead seals me eyeless!  These are my bridal gifts
A bass wind moans in the desolate hollows
The desolate caves of my eyes --- whose turn now?
All my mates hanged from the drowned rigging of my sunken ship
Oh my Celal! dear Sinan!
Where does this sea flow?  We alone are left
Rain blots out all the gates.  

I, Cem, till yesterday ruled half an empire.
My image faded on the coins I minted
I died a thousand deaths, I watched my own corpse
Striking the shore.
I walked with greasy ropes about my neck (sunset, the quay,
The sunken hulls off Rhodes) and now
The world has no more place for me
No house or palace, neither throne nor rank.
Give me your hand, elder brother, let me near,
Take me in, have me strangled if you need,
Part of me totally dark, part suddenly rain!

Days were buried in a forest’s soundless scream, In the bottomless wells of its heart. Courage:
The darkness behind my eyes is a haunted land
--- I’ll never reach.

The day faded, red drops gleaming in its skirts,
A horse’s neigh, dark scent of rose
And no gates at my coming.
The gates erased,
I, stranded in lost time, was left outside.
In this cold, this darkness of desolation,
I am alone, my hands my only light.


VİŞNE ZAMANI

türkisch | Tugrul Tanyol

Vişne zamanı, dallara çık
Esrimiş ve eskimiş günleri fırlat
Yanaklarında bir yılanın
Soğuyan ve ürperen tadı.

Kayalık, kırık saati gecenin
Hiçbir yerin gösterilmediği o mavi atlasta
Hangi su akıtabilir seni
Bu Nil rengine bulanmış saçlarınla
Kurumuş denizlerime hangi ırmak?

Bu kumun geldiği kayayı nasıl bulmalı
Denize dön o batık teknelerin
Tozuna bulanmış sararan tüylerinle
Kurumuş dudaklarıma uzat ellerini.

Vişne zamanı, bahçeler, dikenli yalnızlık
Git, git, bulut ol, tepenin ardında sonsuz genişlik
Dağların ayak izleri, ovada ardıç sürüsü
Senin derin gözlerinden çekilen kum ve çakıl.

Kayalık, kırık saati gecenin
Şimdi bütün haritalarda, yırtık...

© Tugrul Tanyol
Audio production: EDISAM / T.Tanyol 2004

CHERRY TIME

englisch

Cherry time. Climb the tree
and throw out the frayed days of ecstasy
the sensual touch of a snake
cool and trembling on your cheek.

Rocks, the night’s breaking point
on this map that gets you nowhere
What water will be your water of life?
What river carry you
with your hair the colour of the Nile
to my dried up seas?

How can we refind the rock that’s become sand?
Go back to the sea, cloudy in the salt of sunken ships
Come to my parched lips
with the bleached down of your arms.

Cherry time, gardens, thorny loneliness
go and be like a cloud, the boundless breadth beyond the peak
the footprints of the mountains
the small wood of junipers on the plain
sand and pebbles are ebbing away in your deep eyes

Rocks, the night’s breaking point
Now my maps are all torn up.


UNUTUŞ

türkisch | Tugrul Tanyol

Bulutsuz yağmur geceleri, avluda ayak sesleri
Suyun sıyrılmış derisinde sarı leopar lekeleri
Tozun uğultusu bu, gözlerimizde yaşaran damla
Ağacın büyüsünden kaç, kaç uzaklara.

Ben hiç bilmezdim, şimdi eskidim
Yükselen sessizliğinde taşların
Düşüşün sızlayan etinde ve acırken ellerim
Derinin unutuşuymuş kapanan yara.

© Tugrul Tanyol
Audio production: EDISAM / T.Tanyol 2004

OBLIVION

englisch

Rainy, cloudless nights, footsteps in the courtyard.
This is the dust howling, the spots of the yellow leopard
in water’s scoured skin, the tears welling up in our eyes
move, move away from the spell of the tree.

I knew nothing and now I have grown old
in the towering silence of stones,
aching as my flesh declines, my hands hurt:
the skin’s obliviousness closing the wound.


DOST GÜNLERİN SONU

türkisch | Tugrul Tanyol

Çingene ruhum, dizginle artık atını
Bundan öte yol yok.
Akşam, rüzgâr kanatlı bir kuş
Çökmede ağır ağır, şimdi
Yolculukların suya düştüğü andır.

Eğilip bir bak yüzüme
Gözlerimde çizili eski atlaslara bak
Yıldızların döküldüğü o eski yollara,
Şimdi orada
Ne ağır ve uzun kervanların
Konakladığı ırmaklar
Ne göçebe sarhoşluğu var
Sıcak yaz gecelerinin.

Gecenin çatısıdır, açılınca
Evrenin dişi güzelliği,
Binbir gökyüzü altında uyuduğumuz
Sevişip çoğaldığımız o özgür
Gururlu ve dost
Günlerin sonuna geldik.

Hangi hasrettir bu, bitirir bizi
Kapısı aralık odalarda eridi mumlar,
Saat kaç, neredeyiz, kimin bu telle çevrili duvar
Kimin eseri bu karanlık sokak
Bu bembeyaz kefen, bu ansızın
Ölüp yitiveren zaman.

Bir ok atıp düşürsem geceyi
Önümde diz çökecek aydınlık günler
Çıplak göğüslerimizde yeni yıkanmış yaralarla
Ve ağacın en yüksek dalında
Gürültüyle açarken kalbim.

Çingene ruhum, dizginle artık atını
Yolun sonuna geldik

© Tugrul Tanyol
Audio production: EDISAM / T.Tanyol 2004

FRIENDSHIP DAYS ARE OVER

englisch

My gipsy soul, curb your horse,
there is nowhere to go from here.
Evening, a wind-winged bird,
settles heavy: now is the moment
when travellers fail.

Bend down, look in my face
at the old maps traced in my eyes,
at those old roads sprinkled with stars,
no more long slow trails
of caravans camped by the rivers,
no hot summer nights
of nomadic drinking-bouts.

Here is the night’s roof, the beauty
of creation opening out,
we have come to the end of the days
of free proud friendship,
when we slept beneath a thousand skies,
made love and multiplied.

What is this longing, it consumed us
in half-open rooms where candles melted away?
Where are we, what time is it?
Whose work this dark street,
this snowwhite shroud, this lost time
that suddenly died?

If I shoot an arrow and bring down night
luminous days will kneel at my feet,
my heart will open with the newly-washed wounds
in your naked breasts,
with the roar in the topmost branch of the tree.

My gipsy soul, curb your horse,
we’ve come to the end of the road.


ATLIKARINCAYI DUYDUM

türkisch | Tugrul Tanyol

Atlıkarıncayı duydum, boynumdan içeri
Bir su gibi süzülen havayı.
Ben eksik bir şeyim, kendini kendinle tamamlayan
Bir mermi belki,
Bir gün size de çarparım.

Ben geometrik biçimlerin ve matematik
Denklemlerin anlam veremediği bir şeyim
Boynumdan içeri süzülen su gibi bir şey
Boynumdaki ıslaklık duygusunu yanıltan.

Ateş yalnızca ağacın kabuğunu yakar
İçinde dolaşan ırmakları kim kurutabilir?
Atlıkarıncayı duydum, o zamanlar çocuktum
Ve ateşle su arasındaki oyun
Annemin saçlarına uzanan elleri gibiydi babamın.

Sonra ben bir şeylerden oldum, bir şey gibi
Havanın ince zarını delen bir şey
Islak uçuşu gibi martının uzakta bir şekli çizerken
Kayıp giden bir şey gibi hayatımızdan.

Atlıkarıncayı duydum, üzerinde hiçliğin örtüsü vardı
Bir ağaç haykırıyordu bir yerlerde bir el demir bir kapıyı dövüyordu
Çiçek açıyordu hava, bana bir şeyler oluyordu, soluyordum
Sararan yaprağı mevsimsiz rüzgâr gibi kovalıyordum.

Ben kuru bir imbikten damıtılan su
Ağacın damarlarında yaşıyorum
Ben havaya fırlatılan taş
Ben unutmanın sarı öpücüğü
Ben cebi gazoz kapaklarıyla dolu atlıkarıncaya binmenin heyecanı
Size sesleniyorum:
Tepenin ardında hayat var!

Çıkın evlerinizin ve oturma odalarınızın bezgin karanlığından
Bir ağaç bulun ve en ince dalından
Bir zıpkın yapın
Saplayın zalimlerin kalbine!

Atlıkarıncayı duydum, gülüyordu
Ağacın içindeki ırmak gibi gülüyordu.
Ben eksik bir şeyim, eksikten bir fazla
Bir mermi belki
Bir gün nasılsa
Kendimi sizinle tamamlarım.

© Tugrul Tanyol
Audio production: EDISAM / T.Tanyol 2004

I HEARD THE MERRY-GO-ROUND

englisch

I heard the merry-go-round, I felt air
Glide like a water drop down my neck.
I’m a thing incomplete that fulfils itself,
A bullet perhaps,
One day I will strike you too.

I am a thing to which geometric shapes
Mathematical equations can give no meaning
A water drop gliding down my neck
gives the false feeling of damp on my neck.

Fire burns only the bark of the tree.
Who can dry up the rivers that run inside?
I heard the merry-go-round, I was a child then,
And the game between fire and water
Was like my father’s hands stretching out to my mother’s hair.

Then I came into being from something, a something
Piercing the air’s fine membrane,
The damp flight of a seagull tracing a shape far off
Something slipping away from our life.

I heard the merry-go-round, above it a blanket of nothing.
Somewhere a tree was shouting a hand beat on an iron door.
The air was flowering, and strange, I was wilting
I was chasing the yellowing leaf like an ill-timed wind.

I am water distilled from a dry still
I live in the veins of a tree,
I’m a stone hurled in the air,
The wan kiss of forgetting,
In  the thrill of mounting the merry-go-round with a pocket of bottle-tops
I cry to you:
There’s life beyond the hill!
Come out from the dreary darkness of your homes  and parlours,
Find a tree and from its thinnest branch
Make a harpoon
Thrust it into your oppressors’ hearts!

I heard the merry-go-round, it was laughing,
It laughed like the river in the tree.
I’m a thing incomplete, and more
A bullet perhaps
But somehow one day
I’ll fulfil myself with you.


BÜYÜ BİTTİ

türkisch | Tugrul Tanyol

büyü bitti, suyu dolaştıran kayık
ince kabuğuna çekildi gövdesinin
taş düşmeyi bıraktı, meyva ağacında soldu
kadın olamadan yaşlandı sevgilimiz

büyü bitti, işte deniz, daha on dördünde
ay bulutsuz bir gecede uykusuz bir adam gibi koşmada
yıldız üşümesi bu, ağacın yansıması,
kalbine düşen bir şey gibi, sanki gibi, belki

gibiydi ve bitti, uyuyan uyandı ve gördü
görünmeyen görünür oldu, ses yankısından korktu
gölge sahipsizdi, kartal avını buldu
hızını alamayan bir tilki yavrusunun saklandığı yerde

büyü bitti, yaşlı adam kendine seslenen sese döndü
orada genç olmanın umuduyla yeniden öldü
ışık bütün renklerine binlerce kez bölündü
binlerce kez haykırdığımız sözlerimizle dolup taşan mağara

kapandı ve dağ oldu. çıkmayan falların telvesiyle
sararan umuttu, uçuşup gitti
ve açılmayan yollar ansızın açıldı
ama ne kimse geri geldi, ne bir sessiz gemi

büyü bitti, yılan kendini soktu
kendine sokulan yavrusunun dişleriyle
akrep geceye döndü, alevden bir hale oldu
bir aziz oldu, bir şair, peygamber

sarığını çıkardı, hırkasını savurdu
önünde açılan yoldan Hıra’ya kadar
geçtiği çöldeki bitkiler
yeniden su buldu

büyü bitti, Tanrım, işte seni buldum
görünmeyen görünür oldu, ses yankısından korktu
kentin ve insanların arasında
serap gerçeğe dönüştü, var olan yoktu

büyü bitti, sen onu görmedin
zaten derin bir düş
düştü
düşecek

© Tugrul Tanyol
Audio production: EDISAM / T.Tanyol 2004

THE MAGIC HAS GONE

englisch

the magic has gone,the boat that stirred the water
shrank to a frail shell,
the stone stopped falling, fruit wilted on the tree,
before she could be a woman our dear one grew old

the magic has gone, look! the sea, the moon only half
in a race like a sleepless man on a cloudless night
this shivering star, the tree’s reflection,
like something falling into your heart, perhaps

as though over and finished it’s gone, the sleeper awoke and saw
the unseen become visible, the voice feared its echo,
the shadow belonged to no one, the eagle found his prey
where the fox-cubs hid before they could flee

the magic has gone, the old man turned to the voice that called him
he died there again in the hope of becoming young
a thousand times the light broke into all its colours,
a thousand times the cave overflowed with our shouts and cries

it closed and became a mountain, with the coffee-grounds’ reading
that never worked out hope waned and fled
closed ways suddenly opened
but no one came back, no silent ship

the magic has gone, the snake turned on itself
bitten by the fangs of its huddling young
the scorpion returned to night, there was a halo of flame,
a saint appeared, a poet, the prophet

took off his turban, he shed his jacket,
on his road to Hira the sacred mountain
shoots in the desert
found water again

the magic has gone, it’s you I found, Lord,
the unseen became visible, the voice feared its echo,
in the midst of the people and the city
the mirage became real, what was was not

the magic has gone, you did not see
it was just  a deep dream
that came down
and will come again


Egy angyal

ungarisch | Peter Zilahy

akkor jön
hallani szárnysuhogását
biztos mozdulatokkal
húzza le a takarót
már tizenkilenc éve
hogy minden éjjel
feldúlja az ágyam
alaposan végigkutat
végül a hátamra ül
és töpreng
rakosgatja hideg lábait
ha megmozdulok elrepül
ha elrepül megmozdulok

© Peter Zilahy
aus: Lepel alatt ugrásra kész szobor (Statue Under A White Sheet Ready To Jump)
Budapest: Pesti Szalon, 1993
Audio production: 2001 M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

天 使

chinesisch

她来临
我听见她的翅膀拍击
她以那确信了
十九年的动作
扯下覆盖物
每一夜
她都使我的床失事
彻底搜查我
坐在我的背上
用她冰冷的脚踩踏
如果我移动她就飞走
如果她飞走我就移动


Diktátorok

ungarisch | Peter Zilahy

Nemi érésem göröngyös útját kommunista diktátorok halála övezte.
Elsõ szexuális élményem egybeesett Mao Ce Tung halálával, megharapott
egy Diána nevű lány az oviban. Tito halálakor kezdtem mutálni, Brezsnyevnél
volt az első magömlésem. Három napig komolyzene ment a rádióban, egy kicsit
túlzásnak tartottam, volt ahol még iskolai szünetet is elrendeltek. Aztán sokáig
nem történt semmi, kísérletképpen elvittem egy lányt moziba, de túl jó volt a film,
és görcs állt a kezembe. A gimiben felgyorsultak az események, az első csókot
az első viharos éjszakától csak néhány hónap választotta el. Andropov után
Csernyenko is beadta a kulcsot. Néhány hétre rá követte őket Enver, azt
nem mesélem el. Ceausescu kivégzésekor ismerkedtem meg a G-ponttal.
Kim Ir Szen új szempontok szerint csoportosította ismereteim, szerencsére
a bíróság ejtette a vádat. Fidel. A Föld fog sarkából kidőlni…

© Peter Zilahy
aus: unveröffentlichtem Manuskript
Audio production: Peter Zilahy

[Dictators]

mongolisch

Zilahy_Peter_Dikttorok_B_mn.jpg