Vytautas Stankus 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 2 Gedichte übersetzt

aus: walisisch nach: litauisch

Original

Übersetzung

Cyn Brwydr

walisisch | Ifor ap Glyn

Mae’r nos yn llawn dynion;
maen nhw'n gwybod...
 

rhai’n gweddïo, rhai’n ‘sgwennu adre
rhai’n gorwedd yn llorweddol eisoes
yn arbrofi ag ebargofiant....
 
Mae llam y fflamau’n lluchio 
siapiau melyn dros y milwyr ;
mae rhai'n gwnïo’u henwau ar eu cotiau....
 
Maen nhw'n gwybod...
 
yfory bydd y caeau’n llawn cyrff.

© Ifor ap Glyn
aus: Waliau'n Can
Gwasg Carreg Gwalch, 2011
Audio production: Wales Literature Exchange

Prieš mūšj

litauisch

Naktis pilna vyrų;
 
jie žino...
 
vieni meldžiasi, kiti rašo laiškus namo,
treti guli, jau horizontaliai
eksperimentuoja su amžinybe...
 
Degančs liepsnos nutvieskia
žalsvai geltonus kontūrus karių,
kai kurie siuva savo vardus ant mundurų...
 
Nes jie žino...
 
rytoj
lavonai užpildys šią pievą.

Vertė Vytautas Stankus

Hen gapel

walisisch | Ifor ap Glyn

‘Cysgant mewn Hedd’ meddai cofeb y colledigion,
ond ar y jiwcbocs heno, nid oes emynau, 
ddim hyd yn oed Rhys
nac Ebenezer,                         
wnaeth gathrain y milwyr o’r ffos...                           
 
Codaf beint wrth y bar lle ces i medyddio.
Mae’n amser cwrdd; 
mae merch yn hel gwydrau cymun y p’nawn;
mae’n rhoi gwên yn adnod i’r barman.
 
Cyfodaf fy llygaid tua’r oriel chwil
lle bu nhad yn hel casgliad,
lle cyfarfu gyntaf â llygaid fy mam
a hithau’n rhoi einioes gyda’r swllt yn ei blât. 
                                      
‘O ba le y daw fy nghymorth?’
Plethaf ddwylo am fy nghwrw.
Cau llygaid. Plygu pen.
Cyfri bendithion....
ond methu â mwynhau
fy mheint cableddus.

© Ifor ap Glyn
aus: Cuddle Call?
Gwasg Carreg Gwalch, 2018
Audio production: Wales Literature Exchange

Sena koplyčia

litauisch

'Jie ilsis ramybėje', tegia žuvusiems skirta plokštelė.
bet šiąnakt himnai neskamba iš muzikos automato,
nei Rhys,
anei Ebenezer,
raginę lįsti karius iš apkasų...
 
Kilsteliu bokalą bare, kuriam priėmiau krikštą.
Mišių laikas;
mergaitė renka Komunijos taures;
nusišypso barmenui pamaldų šypsena.
Aš pakelsiu akis į svaiginančią galeriją,
kur tėvas nunešė savo kolekciją,
kur jis pirmąkart išvydo mano motinos žvilgsnį,
jos ilgaamžį pasišventimą
su šilingu jo lėkštėje.
 
'Iš kur atvykęs darbininkas?'
Tvirčiau suspaudžiu bokalą.
Užmerkiu akis. Nulenkiu galvą.
Prisimenu laimės akimirkas...
bet negaliu
mėgautis šventvagišku alumi.

Vertė Vytautas Stankus