David Miranda-Barreiro 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 3 Gedichte übersetzt

aus: walisisch nach: galizisch

Original

Übersetzung

Ceiliog mwyalchen

walisisch | Ifor ap Glyn

Yng nghefn y tŷ, wrth bwyso ar fy rhaw,
mae deryn du yn addo paradwys,
yn garglo heulwen yr hwyr yn ei wddf;             
 
mi ganith, am fod rhaid iddo;
byrlymu’r nodau croyw...
 
Ei delori sy’n fy ngalw at fy ngwaith,                                   
i greu chwyldro gyda gwên;
 
am fod y byd yn gân i gyd,
a bwlch enbyd yn ei harmoni
heb nodau ein halaw ninnau.

© Ifor ap Glyn
aus: Waliau'n Canu
Gwasg Carreg Gwalch, 2011
Audio production: Wales Literature Exchange

O merlo

galizisch

Na hotra da casa, mentres me apoio nunha pa,
promete o merlo un paraíso,
gargarexando o sol crepuscular na súa gorxa;
 
canta porque ten que cantar;
facendo burbulas coas notas doces...
 
É o seu trilo o que me chama ao meu traballo
de comezar unha revolución de sorrisos;
 
porque o mundo enteiro é unha canción,
e habería un oco desesperado na súa música
se faltasen as notas da nosa melodía.

Translation: Philip R. Davies / David Miranda Barreiro

Hen gapel

walisisch | Ifor ap Glyn

‘Cysgant mewn Hedd’ meddai cofeb y colledigion,
ond ar y jiwcbocs heno, nid oes emynau, 
ddim hyd yn oed Rhys
nac Ebenezer,                         
wnaeth gathrain y milwyr o’r ffos...                           
 
Codaf beint wrth y bar lle ces i medyddio.
Mae’n amser cwrdd; 
mae merch yn hel gwydrau cymun y p’nawn;
mae’n rhoi gwên yn adnod i’r barman.
 
Cyfodaf fy llygaid tua’r oriel chwil
lle bu nhad yn hel casgliad,
lle cyfarfu gyntaf â llygaid fy mam
a hithau’n rhoi einioes gyda’r swllt yn ei blât. 
                                      
‘O ba le y daw fy nghymorth?’
Plethaf ddwylo am fy nghwrw.
Cau llygaid. Plygu pen.
Cyfri bendithion....
ond methu â mwynhau
fy mheint cableddus.

© Ifor ap Glyn
aus: Cuddle Call?
Gwasg Carreg Gwalch, 2018
Audio production: Wales Literature Exchange

Igrexa antiga

galizisch

«Descanse en paz», di a lápidoaos caídos
mais esta noite non hai himnos na máquína de discos,
nin sequera Rhys 
ou Ebenezer, que incitaban aos soldados a saír das trincheiras...
 
Alzo unha pinta na barra onde fun bautizado.
É hora de se reunir para a pregaria;
unha rapaza recolle os vasos da comuñón da tarde;
lánzalle un sorriso ao camareiro que é coma un versículo.
 
Alzo os meus ollos cara á tribuna mareada
onde meu pai recollía a ofrenda,
onde atopou os ollos da miña nai por primeira vez
e ela puxo unha vida xunto co xilin no seu prato.
 
« De onde virá o meu socorro?»
Trenzo os dedos ao redor da miña cervexa.
Pecho os ollos. Inclino a cacabeza. Dou grazas a Deus...
mais non podo desfrutar
da miña pinta impía.

Translation: Philip R. Davies / David Miranda Barreiro

Hydref eto

walisisch | Ifor ap Glyn

Ar ael y bryn,
lle mae’r llwyni lletraws 
a’r gwrychoedd gwargam                        
yn edliw’r gwynt i’r gwyll,                      
 
yno mae’r hydref 
yn tynnu wynebau watsus y coed...
 
y dail fel cocos 
yn chwyrlïo yn y gwynt,
fel llythrennau’n hedfan,
a’r wyddor yn datod.

© Ifor ap Glyn
Audio production: Wales Literature Exchange

Outono de novo

galizisch

No cumio do outeiro,
onde a maleza inclinada 
e os vivos arbustos encurvados
reprochan o anoitecer polo seu vento,
 
alí o outono
quita a cara do reloxo do bosque...
 
as follas coma rodas dentadas
xiran en remuiño co vento,
coma letras voantes,
e o abecedario desenrédase.

Translation: Philip R. Davies / David Miranda Barreiro