Maxim Serrano 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 7 Gedichte übersetzt

aus: katalanisch nach: französisch

Original

Übersetzung

Certesa

katalanisch | Mireia Calafell

Saber interpretar què està dient
una piscina deserta quan fa fred,
una nòria aturada un dilluns qualsevol
sense núvols de sucre ni llums de neó,
o el tendal d’aquell circ que ja han desmuntat
–prou d’acrobàcies, de trucs, de màgia.

Entendre i acceptar que són això també:
dies tediosos buits d’atracció,
un paisatge insòlit que amenaça,
que es fa present cíclicament.

Saber-ho és, a la vegada,
acollir la certesa que el teu cos
no serà –no podrà ser– totes les nits
aquesta festa d’ara.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Certitude

französisch

Savoir interpréter ce qu’elle dit
une piscine déserte quand il fait froid,
une grande roue arrêtée un lundi quelconque
sans nouages de sucre ou lumières de néon,
ou le chapiteau de ce cirque qu’ils ont déjà démonté
–assez d’acrobaties, de trucs, de magie.

Comprendre et accepter qu’ils sont ça aussi :
des jours ennuyeux vides d’attraction,
un paysage insolite qui menace,
qui se fait présent cycliquement.

Le savoir est, en même temps,
accueillir la certitude que ton corps
ne sera pas –ne pourra pas être– toutes les nuits
cette fête de maintenant.

Traduit par Maxim Serrano.

Balenes franques

katalanisch | Mireia Calafell

Quina delícia el joc de les balenes
quan no hi havia espècies ni hemisferis.
Quanta complicitat sota la mar
abans de l’espetec, de l’estampida,
d’aquell fugir sense saber per què
cap a altres oceans i separar-se,
d’aquell partir-se el gel inexplicable.
I ja mai més els dies sense temps
on tot el que calia era saltar,
i ja mai més foren regals les ones
sinó un recordatori de distàncies,
el dolor constant de qui ha perdut l’altre.

S’estimaven, jo sé que s’estimaven.
És fàcil reconèixer en els teus ulls
el moviment tectònic de l’adéu,
l’angoixa a la mirada de les bèsties,
com d’alts eren els salts que tu i jo fèiem.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Baleines franches

französisch

Quel délice le jeu des baleines
quand il n’y avais pas des espèces ou d’hémisphères.
Quelle complicité sous la mer
avant le fracas, la débandade,
celle fuite sans savoir pourquoi
vers d’autres océans et se séparer,
de celle glace qui se casse inexplicable.
Et plus jamais les jours sens temps
où tout ce qu’il fallait était sauter,
et jamais plus étaient des cadeaux les vagues
mais un rappel des distances,
la douleur constante de celui qui a perdu l’autre.

Elles s’aimaient, je sais qu’elles s’aimaient.
C’est facile de reconnaître dans tes yeux
le mouvement tectonique de l’adieu,
l’angoisse dans le regard des bêtes,
ils étaient si hauts les sauts que nous faisions toi et moi.

Traduit par Maxim Serrano.

Muda

katalanisch | Mireia Calafell

Lentament –tampoc no hi ha alternativa–, es treu la roba.
Quanta dificultat en els botons de la camisa per uns dits
tremolosos com els seus. I els pantalons, els pantalons
són una prova d’equilibris, de paciència i dignitat,
com dir no puc en aquest ordre. Com dir, com l’ordre.
Quan és nua del tot torna a vestir-se, reprèn el ritual.
I així fins que s’acaba el dia i a ella, els dies, se li acaben.

No acceptarà mai que sols les serps, en fer la muda,
poden desprendre’s d’escates i, alhora, de ferides.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Mue

französisch

Lentement –il n’y a pas d’alternative–, elle enlève ses vêtements.
Quelle difficulté dans les boutons d’une chemise pour des doigts
tremblants comme les siens. Et les pantalons, les pantalons
sont une preuve d’équilibre, de patience et de dignité,
comme dire je ne peux pas dans cette ordre. Comme dire, comme l’ordre.
Quand elle est totalement nue elle se rhabille, reprend le rituel.
Et ainsi jusqu’à ce que le jour finit et, pour elle, les jours sont finis.

Elle n’acceptera jamais que seulement les serpents, quand elles font la mue,
peuvent se dégager des écailles et, en même temps, des blessures.

Traduit par Maxim Serrano.

Naufragi

katalanisch | Mireia Calafell

Pel canal obert que deixen les esquenes
baixa com l’aigua el temps de les promeses.
Dormiu i no veieu desfilar els verbs
–còdols que desemboquen a altres mars–:
veureu, fareu, tindreu, viureu, sereu.
No us ho pensàveu, no ho esperàveu,
però el cabal del desencís ha anat pujant
i al llit, sou el que éreu: una parella
que ja no es mulla i va al revés, en desacord,
desfent l’amor, apassionadament.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Naufrage

französisch

Par le canal ouvert que laissent les dos
descend comme l’eau le temps des promesses.
Vous dormez et ne voyez pas défiler les verbes
–des galets qui débouchent dans d’autres mers–:
vous verrez, ferez, aurez, vivrez, serez.
Vous ne le pansiez pas, ne vous y attendiez,
mais le débit du désenchantement est monté avec le temps
et au lit vous êtes ce que vous étiez : un couple
qui ne se mouille plus et va a l’envers, en désaccord,
en défaisant l’amour, passionnément.

Traduit par Maxim Serrano.

Literatura

katalanisch | Mireia Calafell

No t’ha besat i ha marxat amb pressa,
i ha arribat a casa, i ha encès l’ordinador,
i ha escrit no t’he besat, no t’he besat la boca
i ara què en faig jo d’aquest voler-te als llavis.

En fa literatura. Només literatura.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Littérature

französisch

Elle ne t’a pas embrassé et est partie en hâte,
et est arrivée chez elle, et a allumé l’ordinateur,
et a écrit je ne t’ai pas embrassé, je n’ai pas embrassé ta bouche
et qu’est-ce que j’en fait maintenant de ce te vouloir sur mes lèvres.

Elle en fait de la littérature. Seulement littérature.

Traduit par Maxim Serrano.

Subjuntiu

katalanisch | Mireia Calafell

Que la llum de juliol t’enceti les parpelles
i et voli la mirada enllà de tots els arbres,
que l’olor de la terra en esclatar les flors
t’encengui els narius, t‘obri de ple les venes,
que els llavis de mil boques inquietes de rosada
et facin un vestit color encès de magrana,
i tots els dits del món et toquin l’entrecuix
quan sigui a mi a qui busquis, meva la pell que et trobi.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Subjonctif

französisch

Que la lumière de juillet t’écorche les paupières
et ton regard vole au-delà de touts les arbres,
que l’odeur de la terre quand éclatent les fleurs
enflamme tes narines, t’ouvre totalement les veines,
que les lèvres de mil bouches inquiètes de rosée
fassent pour toi une robe en couleur en feu de grenade,
et tous les doigts du monde touchent ton entrejambe
quand ce soit moi que tu cherches, ma peau celle qui te trouve.

Traduit par Maxim Serrano.

Poètica

katalanisch | Mireia Calafell

   Vaig menjar amb la honestedat de qui no enganya allò que menja:
                        vaig menjar aquell menjar i no el seu nom.

                                                                                               Clarice Lispector

Menjar com qui no menja el nom:
no la maduixa quasi impúdica
damunt del blanc de la ceràmica,
sinó l’ombra muda de l’hivern
que en el silenci acull l’esclat
per no ser allà esperant-ne el fruit.

Menjar el que no diu cap paraula
i així, amb la boca plena, escriure.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Poétique

französisch

Manger comme qui ne mange pas le nom :
pas la fraise presque impudique
sur le blanc de la céramique,
mais l’ombre muette de l’hiver
qui en silence accueille l’éclat
pour ne pas être là en attendant le fruit.

Manger ce qu’aucun mot ne dit
et ainsi, la bouche pleine, écrire.

Traduit par Maxim Serrano.