Graciella Edo 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 4 Gedichte übersetzt

aus: katalanisch nach: englisch

Original

Übersetzung

Muda

katalanisch | Mireia Calafell

Lentament –tampoc no hi ha alternativa–, es treu la roba.
Quanta dificultat en els botons de la camisa per uns dits
tremolosos com els seus. I els pantalons, els pantalons
són una prova d’equilibris, de paciència i dignitat,
com dir no puc en aquest ordre. Com dir, com l’ordre.
Quan és nua del tot torna a vestir-se, reprèn el ritual.
I així fins que s’acaba el dia i a ella, els dies, se li acaben.

No acceptarà mai que sols les serps, en fer la muda,
poden desprendre’s d’escates i, alhora, de ferides.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Shedding

englisch

Slowly ─no other choice─, she takes off her clothes.
Shirt buttons are difficult for fingers
that tremble. And the trousers, the trousers
are a test of her balance, patience and dignity,
as if to say I cannot the way things are. How to put it, how things are.
When she is naked she gets dressed again, resuming the ritual.
And so until the end of the day, and the end of her days.

She cannot accept that only snakes, while shedding,
lose their scales and their wounds together.

Translated by Graciella Edo and Ester Pou.

Literatura

katalanisch | Mireia Calafell

No t’ha besat i ha marxat amb pressa,
i ha arribat a casa, i ha encès l’ordinador,
i ha escrit no t’he besat, no t’he besat la boca
i ara què en faig jo d’aquest voler-te als llavis.

En fa literatura. Només literatura.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Literature

englisch

She didn’t kiss you and she left in a hurry,
and arrived home and switched on the computer
and wrote I have not kissed you, I have not kissed your mouth
and now what shall I do with this need for your lips.


Make literature. Just literature.

Translated by Graciella Edo and Ester Pou.

Així

katalanisch | Mireia Calafell

Com
qui empelta una figuera que era borda
i s’hi asseu a llegir fins que fa ombra.

Així és com tu sabies estimar-me.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

This is how

englisch

As
someone that grafts a barren fig tree
and sits to read under it until it makes a shadow.


This is how you loved me.

Translated by Graciella Edo and Ester Pou.

Poètica

katalanisch | Mireia Calafell

   Vaig menjar amb la honestedat de qui no enganya allò que menja:
                        vaig menjar aquell menjar i no el seu nom.

                                                                                               Clarice Lispector

Menjar com qui no menja el nom:
no la maduixa quasi impúdica
damunt del blanc de la ceràmica,
sinó l’ombra muda de l’hivern
que en el silenci acull l’esclat
per no ser allà esperant-ne el fruit.

Menjar el que no diu cap paraula
i així, amb la boca plena, escriure.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Poetry

englisch

             I ate with the honesty of someone who cannot deceive what she eats:
                       I ate the food and not its name.

                                                                                                             Clarice Lispector

To eat as if the word was not eaten:
not the almost brazen strawberry
on the white of a china plate,
but the mute shadow of winter
that welcomes in the silence a flicker
rather than linger waiting for fruit

To eat what words do not say
and so, mouth full, to write.

Translated by Graciella Edo and Ester Pou.