Mila Haugova  (Mila Haugová)
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 13 Gedichte übersetzt

aus: deutsch, slowakisch nach: slowakisch, deutsch

Original

Übersetzung

Eisenzeit

deutsch | Hans Thill

1. wir essen die Abfälle der Mannschaft
auf dem Weg zur Arbeit

2. unsere Fäustlinge ziehen wir — Daumen nach oben —
über den aufgerauhten Asphalt

3. die Weiber kommen aus der Fabrik
bei ihnen Handwerker
mit Knüppeln aus Kirschholz

4. einige von uns verkaufen Erdnüsse
andere tragen bis zu drei Tortenesserinnen

5. mit ihren Feldstechern betrachten die Grenzer
unsere Mädchen die wie angeschwemmt
in den Algen liegen Gurkenscheiben
auf dem Gesicht

6. der Qualm der Deponie
riecht nach uns Götterschmieden

© Verlag Das Wunderhorn und Hans Thill
aus: kühle religionen
Heidelberg: Verlag Das Wunderhorn, 2003
Audio production: Kulturamt Heidelberg
aufgenommen im Rahmen der „Expedition Poesie Heidelberg-Granada"

Doba železná

slowakisch

1. jeme odpady mužstva cestou do práce

2. vyťahujeme svoje pästičky – palcami nahor
nad zdrsneným asfaltom

3. ženy prichádzajú z tovární
s nimi remeselníci s kyjakmi z čerešňového dreva

4. niektorí z náš predávajú búrske oriešky
iní nesú až po tri jedáčky tort

5. poľnými ďalekohľadmi pozorujú hraničiari
naše dievčatá ktoré akoby vyplavené
ležia na riasach na tvárach kolieska
uhoriek

6. dym skladu
zapácha po nás kováčoch Bohov 

Preložil Mila Haugová

Kühle Religionen

deutsch | Hans Thill

im kniehohen Kraut wuchs man rasch
zu Tannen die beisammenstanden
spitze Häuser im Nacken der Berg eine
altbekannte Kante

das Land eine Unebenheit zwischen
Wasserläufen ein Kaffeefleck auf dem
allmächtigen weißgedeckten Tisch

abschüssige Jahre man weiß nicht
von welchem Punkt aus zu vermessen
welche Gebirge in einsameren Gegenden
aufgeschüttet wurden

heiliger Berg klotziger zugiger
Brautkörper Gräber weithin zu sehen
und Türme alle gleichnamig dazwischen
unverständliche Dialekte zu lesen

© Verlag Das Wunderhorn und Hans Thill
aus: kühle religionen
Heidelberg: Verlag Das Wunderhorn, 2003
Audio production: M.Mechner / literaturWERKstatt berlin, 2002
Dem Tondokument liegt eine frühere Textfassung des Gedichtes zu Grunde

Studené náboženstvá

slowakisch

v burine po kolená rýchlo rastieme
k jedliam stojacim spolu
špicaté domy na úpätí vrchu
starý známy zráz

krajina ako nerovnosť medzi
prúdmi vody ako fľak od kávy na
mohutnom stole s bielym obrusom

dolu kopcom padajúce roky nevieme
z ktorého bodu ich máme merať
ktoré pohoria v opustenejších oblastiach
sa práve teraz zrútili

posvätný vrch húževnatý vytrvalý
hroby pre telá neviest všade okolo
a veže všetky rovnomenné čítajú
medzitým nezrozumiteľné dialekty

Preložil Mila Haugová

[IN DER EILE des Schreibens]

deutsch | Hans Thill

IN DER EILE  des Schreibens kamen von den
Toten die tatenlos auf dem Felsen sitzen
solche mit Taschenlampen solche in
Affenform und redeten durch das Jammern
der Frauen hindurch und schielten
aus den perlengestopften Augenhöhlen
aßen kaltes Fleisch und wischten sich den Mund

© Verlag Das Wunderhorn und Hans Thill
aus: kühle religionen
Heidelberg: Verlag Das Wunderhorn, 2003
Audio production: M.Mechner / literaturWERKstatt berlin, 2002
Dem Tondokument liegt eine frühere Textfassung des Gedichtes zu Grunde

[V NÁHLENÍ písania prichádzali]

slowakisch

V NÁHLENÍ písania prichádzali
od mŕtvych ktorí nečinne sedeli na skalách
akýsi s vreckovými baterkami akýsi
vo forme opíc a rozprávali cez nariekanie
žien a škúlili
z očných jamiek vypchatých perlami
jedli studené mäso
a utierali si ústa

Preložil Mila Haugová

PLANT ROOM II

slowakisch | Mila Haugová

Uspávanka divých zvierat (srny sa nikdy nedajú celkom skrotiť)
V jednosmernej pasci zavretej záhrady (reči)
vytrvalý a nebezpečný dážď
Slová prichádzajúce v opačnom poradí (sublimácia abecedy)
                           Teraz sa obráti páska s mojim hlasom v absolútnom
Tichu nahrávanie ticha (srny sa obrátia a zastanú v presne určenej vzdialenosti)
V zóne tieňa (je tu ešte miesto odkiaľ nás nemôžu vidieť)
A chladnokrvne zabiť?

© Mila Haugová / Edition Korrespondenzen
aus: Schlaflied wilder Tiere
Wien: Edition Korrespondenzen, 2011
Audio production: Haus für Poesie / 2017

PLANT ROOM II

deutsch

Das Schlaflied wilder Tiere (Rehe werden nie ganz zahm)
Einbahnfalle des verschlossenen Gartens (der Sprache)
ein endloser und gefährlicher Regen
Aus der Gegenrichtung kommen Wörter (Alphabetsublimation)
                       Jetzt dreht die Tonspur meiner Stimme in absoluter 
Stille die Aufnahme von Stille (die Rehe drehen um bleiben
in exakt bemessenem Abstand)
Im Schattenbereich (ist da noch die Stelle
von der sie uns nicht sehen können)
Und kaltblütig töten?

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

IZBA

slowakisch | Mila Haugová

      Perlorodka.
Ešte som sa celkom nezatvorila; ruky a nohy
      mi prerastajú cez posteľ a hlava (tvoja)
Krížom cez posteľ povieš takto je to lepšie
      matrace majú iný smer
Roznežnenie ani neviem či... a kedy prídeš
      nevieme sa lúčiť deň a noc boli okrúhle
Ako Cézannovo jablko - - - je nedeľa je pondelok
      12 a 13 júl 2010
Milovanie akoby sme liezli po zlatých skalách

(Tebe vlastne to bolo 11 júla deň mimo kalendára)


Igrovi

© Mila Haugová / Edition Korrespondenzen
aus: Schlaflied wilder Tiere
Wien: Edition Korrespondenzen, 2011
Audio production: Haus für Poesie / 2017

DAS ZIMMER

deutsch

      Perlmuschel.
Noch habe ich mich nicht ganz geschlossen; die Hände Beine
      wachsen mir kreuz und quer übers Bett und ein Kopf (deiner)
Du sagst übers Bett hin so ist es besser
      die Matratzen sind anders positioniert
Zärtlicher werden ich weiß bloß nicht ob ... und wann du kommst
      wir wissen nicht wie man sich trennt rund waren Tag und Nacht
Wie ein Apfel von Cezanne — es ist Sonntag es ist Montag
      12. und 13. Juli 2010
Sich lieben als würden wir in goldenen Felsen klettern

(eigentlich war für dich der 11. Juli der Tag außerhalb des Kalenders)


Für Igor

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

FRAGMENTY JEDNEJ REČI LÁSKY

slowakisch | Mila Haugová

Fragmenty jednej reči lásky
cez priezor zvinutej izby
mliečne sklo, mušelín záhyb
nežného pohybu (bolestivý) ty
ako ideš cez prah cez stenu svetla
cez dvere a okná; mliečne sklo
s gravúrou nechtov (chrbát)
dejiny všetkých našich (mojich)
zachovaných pokožiek lásky
vertikálny palimpsest; smrteľné
hovorenie

                                      cez

neha je slovom od Boha

© Mila Haugová / Edition Korrespondenzen
aus: Schlaflied wilder Tiere
Wien: Edition Korrespondenzen, 2011
Audio production: Haus für Poesie / 2017

FRAGMENTE EINER SPRACHE DER LIEBE

deutsch

Fragmente einer Sprache der Liebe
durch den Sehschlitz des gesperrten Zimmers
Milchglas, Musselin Biegung
einer zärtlichen Bewegung (schmerzhaft) wie du
über die Schwelle durch eine Lichtwand gehst
durch Tür und Fenster; Milchglas
mit einer Nägelgravur (der Rücken)
die Geschichte aller unsrer (meiner)
geprägten Liebeshäute
ein vertikales Palimpsest; tödliches
Sprechen

                                        durch

Zartsein ist ein Wort von Gott

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

DÓRMI 3

slowakisch | Mila Haugová

Kone sú zvieratá svetla.
Terče jazdkyne s hviezdou.
Šíp prestrelený šípom. Skúmam
Znútra Tvoju hodvábnu peru.
Vzory svetiel klesnú na
Dlhú odhalenú nohu.

Einfühlung ineinander
Je nevyhnutné mať slová
                                           (medzizviera)

© Mila Haugová / Edition Korrespondenzen
aus: Schlaflied wilder Tiere
Wien: Edition Korrespondenzen, 2011
Audio production: Haus für Poesie / 2017

DORMI 3

deutsch

Pferde sind Lichttiere.
Ziel der Reiterin mit Stern.
Pfeil von einem Pfeil durchbohrt. Ich ergründe
Von innen her deine seidige Lippe.
Muster aus Licht fallen auf
Ein langes entblößtes Bein.

Einfühlung ineinander
Man kommt nicht umhin Worte zu haben
                                                                         (Zwischentier)

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

PRIESVITNOSŤ (1)

slowakisch | Mila Haugová

1
Priestory prozreteľnosti

Priestory prozreteľnosti luminiscencia vokálov
tvár medzi dvoma kameňmi (mreža kameňa)
všetky masky sú vhodné: posúvam miesto vecí
                                         túžba po pohybe nepozeraj
utekaj nikto sa neobzrie (vtedy buď v jeho priestore)
Teraz ťa nemiluje nevie ťa v jeho
                                          pohybe opusti ho spolu so sebou
Všetko čo nepotrebuješ opusti nebudeš
v prvom riadku viny. Tvoja pokožka zostane pod mojim
                                          detstvom.

© Mila Haugová / Edition Korrespondenzen
aus: Schlaflied wilder Tiere
Wien: Edition Korrespondenzen, 2011
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Transparenz

deutsch

1
Territorien der Vorsehung

Territorien der Vorsehung die Luminiszenz der Vokale
ein Gesicht zwischen zwei Steinen (Gitter aus Steinen)
alle Masken passen: ich verrücke den Platz der Sachen
                                            Verlangen nach Bewegung schau nicht
lauf niemand blickt sich um (sei dann auf seinem Territorium)
Jetzt liebt er dich nicht kennt dich nicht in seiner
                                             Bewegung verlass ihn zusammen mit dir
Alles was du nicht brauchst verlasse du wirst nicht
in der ersten Zeile der Schuld sein. Deine Haut bleibt unter meiner
                                             Kindheit.

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

fructus

slowakisch | Mila Haugová

fructus: vo sne viem kto si koho z teba
potrebujem (nehybný tieň mihalníc) muža
so psom v záhrade v rohu inej miestnosti
opretého o pult (akoby nebol) ako niečo povie:
ako nepovie: predotýkame sa tu cez seba:
v gramatike konjunktív: mohlo by...

sme tu smrteľne presne

© Mila Haugová
Audio production: Haus für Poesie / 2017

fructus

deutsch

fructus: im traum weiß ich wer du bist wen ich brauche
aus dir (reglose schatten von wimpern) den mann
mit dem hund im garten im winkel eines anderen raums
ans pult gelehnt (als wäre nicht) wie er etwas sagt:
wie er nicht sagt: über uns hinweg berühren wir uns:
in der grammatik konjunktiv: könnte es…

da sind wir tödlich genau

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

folio

slowakisch | Mila Haugová

folio: sníva sa mi ako ťa hľadám v podzemných
priestoroch mora: plávam pod ostrovmi korálov
vkĺznem do priestoru kde sa skoro dotýkajú
kontinenty stretávam neznámu faunu a flóru
pokožkou sa obtriem o lophiusa rybu ktorá
kráča po dne: potom sa na jasný podnet (hlas
dcéry mojej dcéry) zobudím a ty už dávno
brúsiš kamene vkladáš do zlata a striebra:
na suchom žiariacom trávniku sa mihne
jašterička sme o krok ďalej: leto je vysoko

© Mila Haugová
Audio production: Haus für Poesie / 2017

folio

deutsch

folio: mir träumt wie ich dich suche im untergrund
des meeres: unter koralleninseln schwimme ich
schlüpfe in einen raum wo sich schon bald kontinente
berühren treffe auf unbekannte fauna und flora
meine haut streift einen lophius-fisch er
schreitet über den grund: dann ein heller reiz ich
wache auf (die stimme der tochter meiner tochter) und du
schleifst steine schon lange fügst sie in gold und silber:
trocken glänzt der rasen dort zuckt eine eidechse
wir sind einen schritt weiter: der sommer ist hoch

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

archív

slowakisch | Mila Haugová

archív: písmo blúdiace labyrintom
každé slovo vrhá iný tieň: unavená
z ich uhádnutia (súkromné Delfy)
červený vietor sa zdvihne: prečíta
teba mňa nás: priniesli sme správne
obetné dary zmieri nás to so
svet(l)om? priesvitné vokály polo-
priepustné membrány konsonanty
poviem á: nech ma sa objaví b
(ani posledné zet už nie je veľmi ďaleko)
v mrazivom priestore tela (básne)

© Mila Haugová
Audio production: Haus für Poesie / 2017

archiv

deutsch

archiv: ein brief der durchs labyrinth irrt
jedes wort wirft einen anderen schatten: sie
zu enträtseln ermüdet (privates Delphi)
ein roter wind kommt auf: liest aus
dir mir uns: haben wir die richtigen
opfergaben dabei versöhnt uns das mit allem
weltlich(t)en? durchscheinende vokale halb-
durchlässige membranen konsonanten
ich sage a: das b soll sich zeigen
(auch das letzte zet ist nicht mehr so weit)
im frostigen raum des körpers (gedichts)

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

radix

slowakisch | Mila Haugová

radix: sen o forme v dokonalosti
splynutia: každé slovo má svoj chrám
a otázka je malá apsida ktorá tam zostala
ešte z románskeho slohu: čo ti mám priniesť?
seba povieš a v predstave pozerám do okna
kostolíka v Drážovciach: zapísaný ranný sen
osvetlí jantár staničného svetla dvaja z toho
istého sna náhodou na tom istom mieste:
jemná srsť: krv: tma

© Mila Haugová
Audio production: Haus für Poesie / 2017

radix

deutsch

radix: ein traum von form in vollendeter
verschmelzung: jedes wort hat seinen tempel
und die frage ist eine kleine erhaltene apsis
im romanischen stil: was soll ich dir bringen?
dich sagst du und ich stelle mir vor ich blicke zum fenster
der kleinen kirche in Drážovce: aufzeichnung eines frühen
traums erhellt vom bernsteinlicht der haltestelle zwei aus
selbigem traum aus zufall am selben ort:
zartes fell: blut: dunkelheit

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

mapa

slowakisch | Mila Haugová

mapa: je možná akákoľvek skúsenosť
krajina sa rozvetvuje ako cestičky v Borgesovej
poviedke roky ju čítam chodím pravidelne k
pohyblivým hraniciam: k pieskom moru telám
v neúplnosti naznačené: každá cesta začína
vždy rovnako primknutím k detailu: k pokožke
medzi bielou košeľou a pásmom vlasov: sú skoro
ako srsť neznámeho zvieraťa teplé hodvábne
vzpierajúce sa prvej ruke: vtedy sa znova vrátia hlasy
vtákov z pradávneho sna: volajú a letia na druhú stranu
vtedy priestor opustí krídla 

© Mila Haugová
Audio production: Haus für Poesie / 2017

karte

deutsch

karte: es ist jede erfahrung möglich
die gegend ein geästel pfade wie wenn Borges
erzählt über jahre lese ich suche grenzen auf
die sich bewegen: sand meer körper
unvollständigkeit deutet sie an: jeder weg schmiegt
sich zu anfang gleich ins detail: an die haut zwischen
weißem hemd und dem areal der haare: sie sind fast
wie das fell eines unbekannten tiers warm seidig
gegen den strich der ersten hand: als die vogelstimmen
zurückkehren aus dem uralten traum: rufen fliegen zur
anderen seite als der raum die flügel senkt

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová