Chitra Panikkar 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 8 Gedichte übersetzt

aus: kannada nach: englisch

Original

Übersetzung

ನದಿಯೊಳಗೆ

kannada | Mamta Sagar

ನದಿಯೊಳಗೆ ಆಕಾಶ - ಮೋಡ - ತಣ್ಣಗಿನ ಸೂರ್ಯ,
ನನ್ನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲೊಂದು ನದಿ.

ಮೇಲೆರಚಿದರೆ ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ
ಚೆಲ್ಲುವುದು ಮೈ ಮೇಲೆ
ನದಿ - ಆಕಾಶ - ಮೋಡ - ಸೂರ್ಯ.

ಬೊಗಸೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಕುಡಿದಂತೆ
ನದಿ - ಆಕಾಶ - ಮೋಡ - ಸೂರ್ಯರನ್ನ

                ಅಡಕ ಯಾರು ಯಾರೊಳಗೆ?

© Mamta Sagar
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin/Haus für Poesie, 2016

A River Poem

englisch

Inside the river are the sky,
the cloud, the cold sun.
cupped in my hands the river.

If I throw up my hands,
the river spills in drops, scattering
sky, cloud, and sun all over me.

If I drink the river from my hands
then within me are
the sun, the cloud, the sky.

Tell me then, who is in whom?

Translated from Kannada by Chitra Panikkar with the poet

ಕತ್ತಲಿಗೊಂದು ಕವಿತೆ

kannada | Mamta Sagar

ಬೆಳಕ ಜಗಲಿಯಂಚಿಗೆ
ಒಂದು ಕತ್ತಲಂಥಾ ನೆರಳು
ಕಮ್ಮಗೆ ಕೂತು ನೋಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣಗೆ ಸರಿದೂ ಸರಿಯಲಾರದೆ
ಹರಿದೂ ಹರಿಯಲಾರದೆ
ಕತ್ತಲ ಕಥೆಯ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹಗೆ ಇಲ್ಲ ಧಗೆ ಇಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಇವರು, ನಾವು, ನೀವು...
ನಿದ್ದೆಗೂ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂ ನಡುವೆ
ಕಾಲುದಾರಿಯ ತುಂಬ ಕನಸುಗಳು
ಅರಳರಳಿ ಘಳಿಗೆ ಘಳಿಗೆಗೊಂದೊಂದು
ಹೊಸಲೋಕ.

ಬೆಳಕಿನೂರಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ನೆರಳುಗಳು
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೂಪು ರೇಷೆ ಕಳಕೊಂಡು
ಧಗೆ ಹಗೆ ಕಳಚಿಟ್ಟು
ನೀರಿಗೆ ನೀರು ಬೆರೆತಂತೆ
ಒಂದರಲ್ಲೊಂದು ಬೆರೆತು ಕರಗಿ
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕೈ ಕೈ ಬೆಸೆಯಲು ಕತ್ತಲಿಗೆ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ
ಮುತ್ತಿಡಲು ತುಟಿಗಳಿಲ್ಲ
ಯೋನಿಗಳಿಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳಿಲ್ಲ
ದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ
ನಿರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಸೆದ ನಿರಾಕಾರದ ಇರವು
ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಕತ್ತಲಾಚೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟದ್ದೇ ತಡ
ನೆರಳ ಕಾಲ ಬುಡಕ್ಕೇ
ಅಷ್ಟುದ್ದ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಅಕರಾಳ ವಿಕರಾಳಗಳು
ಮೊಲೆ ಕಳಚಿಟ್ಟು, ಯೋನಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು,
ಲಿಂಗೈಕ್ಯವಾಗಿ
ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನಾಳುವ
ತೆವಲಿನಿಂದ, ನೆರಳ ತುಳಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ.

ನೆರಳುಗಳು ತೆಪ್ಪಗೆ ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಕುಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಬೆಳಕ ಜಗಲಿಯಂಚಿಗೆ ಕೂತು
ಮತ್ತೆ ಬರುವ ರಾತ್ರಿಗಳ ಎದುರುನೋಡುತ್ತವೆ

© Mamta Sagar
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin/Haus für Poesie, 2016

A Poem to Darkness

englisch

On the edge of a platform of light
A shadow like darkness
Crouches and watches
Moves so slowly it’s as if it hasn’t moved at all
Flows as if it hasn’t flowed at all
Regurgitates the story of darkness.
In the pitch-dark darkness
There is no hatred no smouldering
No us no them no we no you
The pathway between sleep and waking is full
Of dreams blossoming, creating every moment
A new world

Shadows that have walked all the way from the town of light
In darkness they lose their form and features
Take off their hatred and smouldering
Water merges with water
Dissolves indivisible
Flows in the dark as darkness
The darkness has no hands to bring hand and hand together
To kiss no lips no yoni no linga
Bodies melt in the dark
The formless merges with formlessness
Exists
Spreads darkly

The moment the shadow steps out of the darkness
Such a ghastly form springs up from under its feet
Such a big-long contorted-distorted form 
Takes off its breasts hides its yoni becomes lingaikya
Shedding she for he
From womanliness to manliness merging
With the evil desire to rule millions of galaxies
AkhilaandaKotiBrahmanda
It walks trampling the shadow out of existence

As the shadows quietly crouch
On the edge of a platform of light
They shrink the dreams they had in darkness
Look forward once again to the nights that are to come

Translated from Kannada by Sampurna Chattarji with the poet

ಚುಚ್ಚು ಮಾತು

kannada | Mamta Sagar

ಚುಚ್ಚು ಮಾತು
ಮೊನಚು ಮೌನ
ಇರಿದು,
ಕೆಂಪಗೆ ನೋವು ಸುರಿದು
ಹನಿ ಹನಿ ಜಿನುಗುತ್ತದೆ
ಪದ ಪದವಾಗಿ
ಹಾಳೆಮೇಲೆ
ಮಣಿ ಮಣಿ ಮಾಲೆ
ನನಗೆ ಕೆಂಪಿನ ಖಯಾಲಿ
ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು,
ಹರಿವ ನೆತ್ತರೂ ನಿಂತು
ಹರಳಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗದ್ಗದ ಕಂಠದ ಸುತ್ತ ಪೋಣಿಸಿದ
ಎರಡೆಳೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಜೋತುಬಿಟ್ಟ ಹೃದಯ
ಡವಗುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಭಾರವಾಗಿ.
ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೋ.. ನಾನು ಪಡೆದದ್ದೋ..
ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ.
ಹನಿ ಹನಿದು ಹರಳುಗಟ್ಟಿದೆ ಕೆಂಪಗೆ.
ಆಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ
ಒಂದೊಂದೇ..
ಒಂದೊಂದೇ..
ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ!! 

© Mamta Sagar
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin/Haus für Poesie, 2016

The sharp word

englisch

The sharp word,
the pricking silence,
as spear-points tear into flesh,
the pain pours in red.
Drop by drop it falls on the page
as words -- a bead-necklace.
Rubies, I am fond of.
On my touch, the flow of blood
stops; if I wish, drops
crystallise into a necklace.
This lump in my throat;
around it lies sorrow,
a double-layered string,
on which hangs my heart-locket,
beating with heaviness.
Whether he gave it or I
took it, the truth is
 -- it’s broken.

These red-drops of ruby-crystals
one by one, I’ve collected, saved;
I’ve many like this.

Translated from Kannada by Chitra Panikkar with the poet

ಮತ್ತೆ ಮಳೆ

kannada | Mamta Sagar

ನಾನು, ಅವನು,
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ
ಮೈಗೆ ಮೈ ಬೆಸೆದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ
ನೆನೆಯುತ್ತಾ
ಅವನ ದೇಶದ ಕಾಡುಗಳನ್ನ.

ಆಳೆತ್ತರ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಿ
ಟೊಂಗೆ ಟೊಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೀತಿ.
ಮೆಲ್ಲಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ,
`ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೇ ಮಳೆ'.

ಅವನ ಕರಿ ಗುಂಗುರ ಸುರುಳಿ
ನನ್ನ ಹಣೆ ಮೇಲಾಡಿ,
ಪಿಸುಗುಡುತ್ತೇನೆ,
'ಮಳೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ'
ಮಿಂಚು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ
ಜಿನುಗುತ್ತದೆ ಮೋಹ
ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಮಳೆ.

ನನ್ನ ಬಿಸಿಯುಸಿರು
ಅವನ ಮೈ ಮೇಲಾಡಿ
ಅವನ ನಗು ನನ್ನ ತುಟಿ ಮೇಲೆ,
ಕಾಯುತ್ತದೆ ಮಳೆ ಹೊರಗೆ,
ನಾವು ಒಳಗೆ;
ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ...
ಮಳೆಯಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನೊಳಗೆ
ನಾನು ಮಳೆ ಅವನೊಳಗೆ
ಮಳೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ!
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ,
ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ
ಅವನ ನೆನಪು
ಮರೆತ ಕನಸು ಮರುಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ
ಘಮ್ಮೆಂದು ಪ್ರೀತಿ.

ಅಲ್ಲಿ ಅವನೆದೆಯಲ್ಲಿ
ಹನಿಯುತ್ತದೆ ನನ್ನ ನೆನಪು!

ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಮಳೆ
                ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ.

© Mamta Sagar
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin/Haus für Poesie, 2016

Rain Again

englisch

Me and him
getting wet;
in the distance between our welded bodies,
and me remembering
the dark dense woods of his country.

Tall trees,
nests of love in each bough
‘it rains like this there too’
he whispers

his black curly locks
play over my forehead
and i whisper;
‘it rains like that here too’
lightning fills the eyes
and desire rains.

My hot breath
plays over him;
his smile
plays over my lips.
The rain waits outside
as we wait, getting wet within;
he the rain within me
I the rain within him
and without.
Now
his memories pour as rain
like a forgotten dream;
returning here, the
fragrance of his love

and there,
my memory drops
in his heart.

            Rain, it pours
            here and there.

Translated from Kannada by Chitra Panikkar with the poet

ಕಂಪು

kannada | Mamta Sagar

ಸುರಗಿ ಹೂವಿನ ಕಂಪು
ಮಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಪು
ಒಲೆಯೊಳಗೆ ಸುಟ್ಟ ಗೇರು ಬೀಜದ ಕಂಪು
ಎಲ್ಲಿಂದ ಸುಳಿದಿತ್ತು ಈ ಕಂಪು
ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಧಿಗ್ಗನೆದ್ದು ಮುಳುಗಿತ್ತು.

ಘಳಿಗೆಗೊಂದು ವಾಸನೆ
ಎಂದೋ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದು
ತಟ್ಟನೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಳಿದ ಹಾಗೆ 
ಮರೆತ ಏನೇನ್ನೋ ಮತ್ತೆ
ಕರೆದಹಾಗೆ.

ಮಹಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಹಿಂದೆ
ಕತ್ತಲಲಿ ಅವಿತು ಕೂತಿದ್ದು
ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎದೆಯ
ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಕ್ಕದೆ ಅತ್ತಿದ್ದು
ಜಗಲಿ ಬದಿ ಮಬ್ಬಿಗೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು
ಸಂಜೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಕಳೆದಿದ್ದು.

 ಇದು ಯಾವ ನೆನಪು
ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಹಾಗೆ;
ಹೀಗೆ ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ
ರೆಪ್ಪೆ ಮಿಟುಕಿಸದಹಾಗೆ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಚಿತ್ರಗಳು
ಭಿತ್ತಿಯಲೆ ಬೆರತು,
ಕಂಡಿದ್ದು,
ಕಾಣದ್ದು,
ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ರಾಶಿ........

ಮೋಡದಲಿ ಮುಳಗಿದ ಹಾಗೆ
ಚಕ ಚಕನೆ ಸರಿದು......

ಯಾರೋ ಕರೆದರು..... ಎಲ್ಲೋ!
ಯಾರು ಕರೆದರು?
ಎಲ್ಲಿ?
ಇದು ಯಾವ ಬಾಗಿಲಿನಗಳಿ
ಕಟ ಕಟ ಸದ್ದು...
ತೆರೆದರೆ ನೂರೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ

ಈಗ ಹೊತ್ತೇನು?
ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ
                ಆದರ ಮ್ಯೆಯ್ಯೆಲ್ಲ ಮರುಕಳಿಸುವ ನೆನಪು.

© Mamta Sagar
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin/Haus für Poesie, 2016

A Fragrance

englisch

The suragi flower’s fragrance,
the fragrance of the earth
after the rains, the fragrance
of cashew roasted on burning coal --
where do these sneak in
from? -- for a second it
hit me, and vanished --

Every moment has a
fragrance unique, something
that happened some time
descends on this moment --
as if forgotten time
was consulted all over.

Behind the staircase, there,
in the dark, crouching,
with silent sobs,
I had sat.
On the sidewall of that
veranda, I sat quietly,
and spent the evening,
            facing the gloom.
What are these memories?
-- like the blowing
of the wind, like this,
over and over, not blinking
an eye, these images
pile up on the canvas --
things seen, not seen,
            in quick succession.

I sink into them
            like in a cloud of
            images fast-drifting.

Somebody calls, somewhere --
who called, where?
which door-latch makes this
rat-a-tat sound --
when you open the door,
            a hundred questions.
What time is it now?
This time has no past or future,
its body is full of recurring memories.

Translated from Kannada by Chitra Panikkar with the poet

ಮಳೆ

kannada | Mamta Sagar

ಮುಸು ಮುಸು ಅಳುವ ಮನಸಿನ ಹಾಗೆ
ನಿಂತು ನಿಂತು ಬಿಕ್ಕುವ ಮಳೆ.
ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನದಾಲಿಕಲ್ಲು
ಭೋರ್ಗರೆವ ಮಳೆ.
ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಧೋ ಅಂತ
ಸುರಿವ ಸೋನೆ ಮಳೆ.
ಹರಿದ ಚಿಂದಿ ಮನಸಿಗೆ ತೇಪೆ
ಹಚ್ಚುವ ಸೂಜಿದಾರದೆಳೆ ಮಳೆ.
ನನ್ನ ಹಾಡಿನ ಜಾಡು
ಜಡಿ ಮಳೆ.
ಬರೆದಿಟ್ಟ ಸಾಲುಗಳು
ಪದ..
ಪದ..
ಪದ..
ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿದು,
ಹಾಡು ಹರಿದು,
ಊರೆಲ್ಲ ತೊಯ್ದು.....
ಮಕ್ಕಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿ
ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ,
ತೊಪ್ಪೆ ತೊಯ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ
ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನ,
ಅವರ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಹಸಿ ಹಸಿ
                ನಗುತ್ತದೆ ನಾ ಬರೆದ ಸಾಲು. 
                ಮತ್ತೆ ಮಳೆ!
                ಹನಿ ಹನಿ ಸುರಿವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಹಾಗೆ
                ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿದು
                ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಡು.

© Mamta Sagar
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin/Haus für Poesie, 2016

Rain

englisch

Sob! The rain sobs!
like the sobbing depressed mind
sob by sob it rains.
Hailstones of grief and despair
pour as downpour.
Sorrows descend like torrential rain.
Knitting the torn sleeves of mind,
the fine rain.
My song roots                               
in this rain that has no end.                  
A poem, an unbroken thread of
words
and words
and words
pours the rain
flows the song
wet everywhere.
Children in the rain, rainy children search for me;
drenched completely,
soaked in my songs
wet smiles on their lips
the lines that I wrote
rain again
flow again
drop by drop
word by word
threaded through
                        the song-flow.

Translated from Kannada by Chitra Panikkar with the poet

ಕನಸುಗಳು

kannada | Mamta Sagar

ಆ ಕನಸು ಈ ಕನಸು... ಕನಸುಗಳು ಬೆರೆತು, ಬೆಸೆದು,
ಒಂದರಲ್ಲೊಂದು... ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋಹಾಗೆ...
ಒಂದರಲ್ಲೊಂದು ಎರಡಿದೆ ಅನ್ನೋಹಾಗೆ.. ಕನಸುಗಳು.
ಹಾಗೆ ಹಾಗೇ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ.. ಮೈಗೆ ಮೈ..
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು..

‘ಮುದ್ದು ಮಾಡು... ನನ್ನೇ ನೋಡು’ ಅನ್ನೋ ಅವಳ ಕನಸಿಗೆ
ಮುಗುಳು ನಗು ಅವನ ಕನಸು. ಕಣ್ಣತುಂಬ ಕನಸಂತೆ
ಅವಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವನ ಸುತ್ತ
ಅವನಾಸೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತೋ ಆಸೆ ಅವಳಿಗೆ. ಅವನ ಕನಸು
ಅವಳಾಗಿ, ಅವಳ ಕನಸು ಅವನಾಗಿ ‘ಅವನು’
‘ಅವಳು’ಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕನಸಾಗಿ ಕನಸ
ಕಾಣತ್ತಾ.... ಕಾಣುತ್ತಾ....

ಕನಸುಗಳಿಗೆ ನನಸಾಗೊ ವ್ಯಾಮೋಹ.. ಸದಾ ಅವಳನ್ನೇ
ನೋಡುತ್ತ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತ ಕಣ್ಣ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೊ ಅವನ
ಕನಸಿಗೆ ಅವಳಾಳಕ್ಕೂ ಈಜೊ ಆಸೆ. ಅವಳಿಗೋ ಅವನ
ಸುತ್ತ ಗಿರಗಿರನೆ ತಿರುಗುತ್ತ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಅವನ
ಮೇಲೆರಗಿ ಕೊಕ್ಕಿ ಕುಣಿಯುವಾಸೆ.

ಅವಳ ಮೈ ಮೃದು. ನವಿರು ರೇಶಿಮೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಬೀಸಿ
ಹಾರುವುದಕ್ಕೇ ಆಕಾಶದಗಲಕ್ಕೂ ಹರಡಿದ ಆಸೆಗಳ
ವಿಸ್ತಾರ.

ಈಜುವ ಕನಸು, ಹಾರುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನಾದರೆ ಅವನು ಹಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಅವನು
ಆಳಕ್ಕೆ, ಅವಳು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಣ್ಣೂ ಮಿಟುಕಿಸದೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ಮೇಲೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆದು
ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಬೆರೆತು ಸರ ಸರನೆ ಸುಳಿದು ನೀರ
ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತ ಹುಡುಕುತ್ತ ಕನಸ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತಾನೆ ಅವನು.

ಅಷ್ಟಗಲ ಆಕಾಶದ ಆಚಿಂದೀಚೆ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವನಿರವಿಲ್ಲ.
ಮೈಮೇಲಾಡಿದ ಮೃದು ಸ್ಪರ್ಷ, ಉದ್ದುದ್ದ ಬೆರಳು ನುಡಿಸಿದ
ಮೋಹ... ಬಿಕೋ ಅನುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ.
ಕೆಳಗೆ ನೀರೊಳಗೆ ಸುಳಿವ ಅವನು ಆಕಾಶದ ಅವಳ ಕಂಡು
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಬಗ್ಗಿ ಬಂದು ಅಲೆಮೇಲೆ
ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಕನಸು. ಕೈಗೆಟುಕದ
ನನಸು. ನನಸಿನ ಘಳಿಗೆ, ಕನಸು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ
ಕನಸಿನ ನೆನಪಷ್ಟೆ.

ನನಸಾದ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನಸಾಗೋ ಆಸೆ.
ನನಸುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕನಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಮುದ್ರ ಸೀಳಿ, ಭೂಮಿ
ಆಕಾಶಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು.
ಆಗಬೇಕು!!

© Mamta Sagar
Audio production: Goethe Institut, 2015

They Dream

englisch

One there, one here, dreams, 
mixed up dreams; 
dreams, two of the same kind, like
two-in-one, the dreams. 
Just like that... hand
in hand, lip to lip, body
to body, mind on mind... 

Caress me, look into me, says her dream. 
A smiling response, his dream. 
He dreams to drink her in; she desires
to encircle him as a dream-desire. 

His dream is her, and her dream, him; 
they transcend beyond the him and her 
becoming a dream
And thus, they dream... 

The dreams vainly long for the real; his
dream keeps looking, caressing, 
takes her in, and dreams of sinking into her. 
Her dream encircles, 
whirrs around, takes him on, 
peeks at him, and dances enraptured. 
Her body is soft and light. She can
spread that infinite lightness of desire
and conquer the sky’s expanses. 
To swim, to fly -- they start off
with dreams as carriers. He, the fish, 
and she, the bird. In search of each
other, he dives the deep; she spans
the heights. 
On waves, in the sparkling water, 
unblinkingly, he glides from
crest to trough, searches for
foot-prints, dives into the empire of
dreams. If she searches, one end to
the other end of the widening sky
expanse, he’s not there. The soft touch
on the body, the mild fingering of a vacuum
desire -- in the vacuum of such expanse
there is no place for dreams. 

Down there, in the water, seeing
her there, far above, he bounces up; 
She bends, sweeps down, and encircles
the waves. This is the real; it
cannot be held. 
Once reality strikes, the dream
is gone; the dream is a memory. 
Once turned into reality, dreams
dream of turning back into dream. 
For, if realities should dream, 
the sea should split, and sky and
earth should meet. 
It has to happen! 

Translated by Chitra Panikkar and Mamta Sagar

ದುಃಖ

kannada | Mamta Sagar

ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ದುಃಖವೆಲ್ಲಾ
ಒಮ್ಮೆಲೇ ಒಡೆದು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಂತೆ
ಧಾರಾಕಾರ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ ಮಳೆ.

ಪಟ ಪಟ ಹನಿಗಳು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳು
ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ನೆನಪುಗಳು... ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ!!

ಆಕಾಶಕ್ಕೇ ಕೈ ಚಾಚಿ ಹನಿ ಹನಿ ಹಿಡಿದು
ಬೊಗಸೆ ತುಂಬ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ ಆಸೆಗಳು
ಬೆರಳ ಸಂದಲ್ಲೇ ಜಾರಿ ಹೋದ ಉಮ್ಮೀದುಗಳು
ತೊಯ್ದು ನೀರಾಗಿ... ಕಣ್ಣ ತುಂಬಿದ ಧಾರಾಕಾರ!!

ತುಟಿ ಬಿರಿದು ಮಾತು ನಗುವಾಗುವ
ಮೊದಲೇ ದಟ್ಟ ಮೋಡದ ಹಾಗೆ ಮೌನ ಕವಿದು
ತುಂತುರು ತುಂತುರು ಕಣ್ಣೀರೂ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ
ಸುರಿದು ಮಳೆ ನಖಶಿಖಾಂತ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವ ದುಃಖ!!

ಅಂಥ ಮಳೆ! ಇಂಥ ಮಳೆ! ಇದೆಂಥ ಮಳೆ!!
ಈ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ
ಮುಗಿಲ ಎದೆ ಒಡೆದು
            ನಿಂತ ನೆಲವೆಲ್ಲ ರಾಡಿ ರಾಡಿ!!

© Mamta Sagar
Audio production: Goethe Institut, 2015

Sorrows

englisch

Sorrows held back and stored
within, break loose, ooze
out, comes down as rain. 

The pitter-patter of drops
scatter dreams; memories
are flooded into, destroyed; 
it rains and rains, non-stop. 
Desires, collected
by stretching the hand
towards the sky, 
carefully stored in the 
hand’s bowl, slipped
through the fingers. 

Drenched, turning into
water, filled my eyes
with the downpour. 

Lips open, but before
words can change into
smile, thick clouds come
to engulf the silence. 

The drizzle of tears
can’t be seen; head
to toe pours the rain, 
dripping sorrow. 

Like this, like that, what
sort of rain is this? --
The pouring rain broke the
sky’s heart, and the
ground I stand on
is full of muddy slush. 

Like that --
Like this --
what sort of rain is this? 
In this pouring rain
the sky’s heart breaks, 
the ground I stand on
turns muddy slush. 

Translated by Chitra Panikkar and Mamta Sagar