Boris Perić 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 11 Gedichte übersetzt

aus: deutsch, kroatisch nach: kroatisch, deutsch

Original

Übersetzung

DAS KLINGEN DER SCHÜSSE AM COMER SEE

deutsch | Dieter M. Gräf

es regnet, oder die Sonne scheint.

Durch diese Marienluft
ihren Weg hoch zur Sichtbar

keit der Kapelle. Drala

des Astes, von irgend jemand

an den Rasttisch getupft;
ein unten am See schwebendes

Glockenspiel halber
Stunden, in das
Bergziegenglöckchen ein

fallen, Schüsse,

hier klingen sie
nach, denn alle
sind gerettet, die  – –


– –  jemand küsst und jemand tötet;

der Glorienschein um die Taube,
die der Fledermaus gleicht
auf dem Bildstock, darauf Gott

heiten, Eidechsen, älter
als der Menschensohn,
zuckend vor Leben.

© Dieter M. Gräf
aus: Buch Vier. Gedichte
Frankfurt am Main: Frankfurter Verlagsanstalt, 2008
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

ODJEK PUCNJEVA NA KOMSKOM JEZERU

kroatisch

kiši ili sja sunce.


Kroz taj marijanski zrak

svoj put uvis prema vidlji


vosti kapele. Drala


grane, što netko ju je


zamrljao na stol na odmori{tu;

dolje na jezeru zalebjdela


igra zvona od po pola

sata, u

zvonce planinske koze u


padaju, pucnjevi,


ovdje odjekuju

jer spašeni

su svi, koje — —— — netko poljubi i netko ubije;


svetokrug oko goluba,

koji nalikuje na šišmiša

na stupu kipa, na njemu bo


žanstva, gušteri, stariji

od sina čovječjeg,

trgaju se od života.

Preveli Boris Perić

FELTRINELLIS ASCHENBECHER II

deutsch | Dieter M. Gräf

sich aus
             drücken in ein glänzen
                                                 des Nichts;

in Autobahntunnel ein
tauchendes Haimaul,
noch immer am Steuer,


hin zu den alten Partisanen,
die Abendnachrichten über
                                           blenden  – –


                                 *


Weizenfeld, auf dem sich der Strommast erhebt


ein als Wohnmobil ausgebauter grauer
VW-Bus mit Gardinen an den Fenstern


                                               Nulla lucente


hintere Hosentasche, in ihr findet sich:
eine Zigarettenschachtel, eine einfache Hand*


* granate, gefüllt mit gepresstem – –

© Dieter M. Gräf
aus: Buch Vier. Gedichte
Frankfurt am Main: Frankfurter Verlagsanstalt, 2008
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

FELTRINELLIJEVA PEPELJARA II

kroatisch

ugasiti

             siti se u sjaj

                                  no ništa;


u tunel na autocesti za

ranjaju ralje,

još vijek za volanom,


k starim partizanima,

zagušiti večernje

                            vijesti — —


                         *


Žitno polje iz kojeg se uzdiže strujni stup,


siv VW–autobus sa zavjesama na prozorima,

preuređen kao kombi za stanovanje


                         nulla lucente


stražnji džep na hlačama, tu ćemo pronaći:

kutiju cigareta, jednostavnu ručnu*___________

* granatu, napunjenu stiješnjenim — —

Preveli Boris Perić

DER NACKTE GINSBERG

deutsch | Dieter M. Gräf

ist auf das Feuerleiter-Z geklettert,
zeigt denen, die unter ihm wohnen:
ich habe Gott gesehen! Immer

noch dort, auf der Höhe eines
niederen Seraphim, ungefähr
in der Sphäre der sechs Gesims

engel des Bayardbuildings;
ihre weit ausgebreiteten Arme,
als würden alle gemeinsam

herunterspringen. Altmodisch
ist die Stadt geworden,
spätestens seit die fedayin-Piloten

ihre Filme echteten, toppten,
seit das 21. Jahrhundert sein Colosseum
reinschlug als Grube, Nichts.

Die Entkommenden sahen
aus wie ein Stamm.
Sonne, Mond und Sterne

sind nach wie vor Wolkenkratzer,
und auf denen, die den nackten Ginsberg
beherbergen, wachsen Bäume.

Selbst gewaltigere spenden farbiges Licht.
Solche Gebirge, nebelverhangen,
und aus den Gullies der Schluchten

steigt Dampf, in die Madison Ave,
in die Fifth Avenue. Donald Trump
verkündet, die Twin Towers nach

bauen zu wollen, höher! Derweil
in einem Shabu Shabu Restaurant
sitzen, am Haus von Edgar Allen Poe

der berittenen Polizei zusehen.
John Lennon ist tot. Das verstehen
wir alle, unter und über den Wassertanks.

© Dieter M. Gräf
aus: Buch Vier. Gedichte
Frankfurt am Main: Frankfurter Verlagsanstalt, 2008
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

GOLI GINSBERG

kroatisch

popeo se na Z vatrogasnih ljestvi,

pokazuje onima što žive ispod njega:

Ja sam vidio Boga! Još


uvijek tamo, u visini

nižeg serafa, otprilike

u sferi šestero fasadnih


anđela Bayardbuildinga;

njihove širom raširene ruke,

kao da će svi u isti mah


skočiti u dubinu. Staromodan

postade grad,

posebice otkako su piloti Fedayina


ostvarili, nadmašili njegove filmove,

otkako mu je 21. stoljeće udarilo svoj

koloseum kao grabu, ništa.


Oni koji su uzmakli izgledali su

kao pleme.

Sunce, Mjesec i zvijezde


i dalje su neboderi,

a na onima, koji udomljuju golog

Ginsberga, raste drveće.


Čak i oni silniji daju šareno svjetlo.

Takva gorja, zastrta maglom,

a iz kanalizacije klanaca


izlazi para, u Madison Ave.,

u Fifth Avenue. Donald Trump

najavio je da će ponovno sagraditi


Twin Towerse, viče! Za to vrijeme

sjediti u shabu shabu restoranu,

kraj kuće Edgara Allena Poea


promatrati policiju na konjima.

John Lennon je mrtav. To razumijemo

svi mi, ispod i iznad spremnika s vodom.

Preveli Boris Perić

IDROSCALO. OSTIA

deutsch | Dieter M. Gräf

die Schlitzseite schon weg
geyachtet: Mall,

über der der Hamburger
steht. Hier
blutet das Ketchup.

Noch unbehelligtes
Zitat einer Nische mit
blauer Madonna,

ihr dürrer Ständer
kaktus, davor; dann

doch herunter
gelassene Hose der Land
schaft, beim auf

gelösten Fuß

ballfeld, hinter dem
auch der Tiber  – –

(Für Benoît Gréan)

© Dieter M. Gräf
aus: Buch Vier. Gedichte
Frankfurt am Main: Frankfurter Verlagsanstalt, 2008
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

IDROSCALO. OSTIA

kroatisch

prorezna strana već nestade

u jahti: šablona broda,


nad kojom hamburger

stoji. Tu

krvari kečap.


Još neopterećen

citat jedne niše

s plavom Madonom,


njen osušen stalak

kaktusa, sprijeda; potom


ipak spuštene hlače krajo

lika, pri ras


puštenom nogo


metnom terenu, iza kojeg

i Tiber — —(za Benoîta Gréana)

Preveli Boris Perić

N. ÜBERQUERT DIE ALPEN, TAIPEH

deutsch | Dieter M. Gräf

naturbelassene Hosen des
Eroberers der ausländischen

Welt, Rasiermesser, Schach
figuren, mit denen er auf
 
St. Helena noch spielte,
nun auf diese Insel gesperrt.

Sein chinesengroßes Feld
bett. Vergrößerung: dann,

ein Nebenflügel, auf Stoff
blumen erscheinende eigene

Geschichte, Minischrift
zeichen auf Eierschalen

stele im Schaukasten mit
Lupeneinsatz, oder, in der

Eingangshalle, der Kaiser
bezwinger als Bronzekoloss.

Der Starre steife Pausen, wenn
ein Bediensteter der Ehren

wache den Nacken massiert,
kann sich entpuppen,

bevor sie, mit versetzten
Schritten, abgelöst wird.

Im Freien, am Teich,
bewegt womöglich ein

Baum das Chi eines
Mannes, der übt: seine

Alpen überqueren, und
dabei hineinbröckeln.

© Dieter M. Gräf
aus: Buch Vier. Gedichte
Frankfurt am Main: Frankfurter Verlagsanstalt, 2008
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

N. PRELAZI ALPE, TAIPEI

kroatisch

prirodi prepuštene hlače

osvajača inozemnog


svijeta, britva, figure za

šah, s kojima je na


Sv. Heleni još igrao,

sad su zatvoreni na ovom otoku.


Njegov poljski krevet

veličine Kineza. Povećanje: onda


sporedno krilo, na platnenim

cvjetovima izlazi vlastita


priča, minijaturni znakovi

pisma na steli od ljuske


jajeta u izložbenoj vitrini uz

upotrebu povećala, ili, u ulaznoj


hali, pobjednik nad

carevima kao kolos od bronce.


Kruti orisi ukočenosti, kad

vojnik počasne straže


masira potiljak,

može se iščahuriti,


prije nego što je ubrzana

koraka smijene.


Vani, kraj jezerca.

drvo moguće pokreće


Chi jednog

čovjeka, koji vježba: kako


da prijeđe svoje Alpe i

pritom se osipa u njih.

Preveli Boris Perić

ronjenje na dah

kroatisch | Branko Čegec

yves mi je poslao sms:
jedna me talijanka već  treći dan gleda pod vodom.
i ja gledam nju. dolje smo goli i sami. gore se ne poznajemo.

rekao sam mu, u našem svakodnevnom slengu:
bi kul! stej vel! nakon toga je, po podacima iz sljedeće poruke,
ponovno zaronio, jer "je dolje mirno i neponovljivo lijepo".
razumio sam njegov vapaj, na drugoj, udaljenoj obali.
zatim sam zaronio u orijentalne priče marguerite yourcenar:
otputovao u kinu, pa u kotor, dubrovnik, pa opet izronio
melankolično, makar to više ni približno nije u modi.
vidio sam nekoliko talijanki, četiri čehinje i sedam tustih mađarica.
vidio sam suncobran koji se vrpoljio u ritmu tijela,
vidio sam i jedne modre, neumorne i preduboke oči:
htio sam u sebi zatomiti strast za ronjenjem, ali nisam
mogao skinuti pogled, nisam mogao nataknuti sunčane naočale,
uopće: nisam se mogao pomaknuti s mjesta u pijesku,
u koji sam, staloženo i nijemo, tonuo i tonuo.

2001-08-18

aus: Tamno mjesto
Audio production: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

Tauchen mit Luftanhalten

deutsch

Yves hatte mir eine SMS geschickt:
eine Italienerin sieht mich schon drei Tage lang unter Wasser an.
ich sie auch. unten sind wir nackt und alleine. oben kennen wir einander nicht.

ich sagte ihm in unserem Alltagsslang:
be cool! stay well! danach war er, laut nächster Nachricht,
abermals untergetaucht, denn „unten ist alles ruhig und unwiederholbar schön“.
ich verstand sein Flehen, am anderen, entfernten Ufer.
danach tauchte ich in Marguerite Yourcenars Orientalische Geschichten ein:
ich reiste nach China, dann nach Kotor, Dubrovnik, tauchte wieder auf,
melancholisch, obwohl das nicht im geringsten mehr in Mode ist.
ich sah einige Italienerinnen, vier Tschechinnen und sieben fette Ungarinnen.
ich sah einen Sonnenschirm, wie er sich im Rhythmus der Körper räkelt,
ich sah auch ein Paar blauer, rastloser und viel zu tiefer Augen:
ich wollte in mir die Leidenschaft zu tauchen ersticken, konnte den Blick
aber nicht abwenden, ich konnte die Sonnenbrille nicht aufsetzen,
überhaupt: ich konnte von jener Stelle im Sand nicht loskommen,
in dem ich, besonnen und stumm, allmählich versank.

2001-08-18

Aus dem Kroatischen von Boris Perić

RÖMISCH

deutsch | Dieter M. Gräf

tauften ihn Marzio, nannten ihn Mowgli


                         *


         das kleinstmögliche rot

   verglitzerte Weihnachtsbäumchen
    am Dolmengrab von Palmiro T.

                       das


                         *
   

              Blut einer toten
       Taube in Cinecittàkulissen;
  beim Pappmaché, bei Rom-in-Rom

© Frankfurter Verlagsanstalt 2008
aus: Buch Vier. Gedichte
Frankfurt am Main: Frankfurter Verlagsanstalt, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

RIMSKI

kroatisch

krstiše ga Marzio, nazvaše ga Mowgli


*

najmanje moguće crveno

svjetlucavo božićno drvce
na pretpovijesnoj grobnici Palmira T.


*

krv mrtva goluba
pred Cinecittàovskim kulisama;
kod kartona, kod Rima-u-Rimu

preveo: Boris Perić
Knjiga četiri/Buch Vier. Pjesme/Gedichte (dt./kroat.).
Durieux/Hrvatski P.E.N. centar, Zagreb 2009

prilozi za povijest odustajanja

kroatisch | Branko Čegec

Kada sam prestao pisati kritike
pisao sam ih u svakoj izgovorenoj rečenici.
Kada sam prestao pisati
svaki susret s riječima postajao je literatura.
Kažem “postajao je” jer ovog sam časa ponovno
s olovkom u ruci
i bilježim dnevnik vlastitih odustajanja
od jezika, od riječi, od stvari.
Oduvijek sam više volio nesigurnost;
mnogobrojni oblici samopouzdanja redovito su me
ispunjavali tužnim prostranstvima praznine
iza koje su virili tamni prsti hobotnice
i samoća raskošnih trikova ništavila,
koje sam jutros pročitao u pjesmi jednog prijatelja,
a u koje su se zaklinjali “očevi i djeca”
sretnih generacija. Visoko na horizontu, iza kojeg
vidim još jedino vlastiti lik
u ogledalu oceana, leti osamljena ptica.
To je moja izgovorena ili samo za trenutak
zaustavljena rečenica sukobljenih vibracija.
Svejedno se ponosim njome više negoli izgovorenim
značenjem.

aus: Ekrani praznine
Audio production: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

Beiträge zur Geschichte des Verzichtens

deutsch

Als ich aufgehört hatte, Kritiken zu schreiben,
schrieb ich sie in jedem gesprochenen Satz.
Als ich aufgehört hatte, zu schreiben,
wurde jede Begegnung mit Worten zur Literatur.
Ich sage, „sie wurde“, denn in diesem Augenblick halte ich wieder
einen Bleistift in der Hand
und schreibe das Tagebuch eigener Verzichte,
auf Sprache, auf Worte, auf Dinge.
Schon immer habe ich Unsicherheit bevorzugt;
zahlreiche Formen des Selbstvertrauens haben mich stets
mit den traurigen Weiten der Leere erfüllt,
hinter der die dunklen Finger des Tintenfischs hervorragten
und die Einsamkeit in den üppigen Tricks des Nichts,
von denen ich heute Morgen im Gedicht eines Freunde gelesen habe,
und auf die „Väter und Kinder“ glücklicher Generationen
geschworen haben. Hoch oben am Horizont, hinter dem
ich nur meine eigene Gestalt im Spiegel des Ozeans
sehe, fliegt ein einsamer Vogel.
Das ist mein gesprochener, oder nur für einen Augenblick
festgehaltener Satz entgegengesetzter Vibrationen.
Dennoch bin ich mehr stolz auf ihn, als auf die ausgesprochene
Bedeutung.

1988.

Aus dem Kroatischen von Boris Perić

oči, uši, ogledalo

kroatisch | Branko Čegec

četrdeset zelenih zmajeva pozdravlja moj tupi dolazak.
idem samo tako. razvijam se kao krilo peloponeskog ždrala,
duboko oko za literaturu, razlivena površina; razrok je
i ustrajan svaki zarez, patlidžan, paprika, jug, gorgonzola;
kristali radničke djece i semantike koja se ne da zaustaviti:
govorim si kao da je povijest doista jedina svenazočna
alternativa, kojom se zeleni starci zmajeva, hip-hop,
razlijevaju melankoličnom površinom nevine, blijede,
sifilitične ljubljanice, pune mora i obala, uz koje pristaju
plahi brodovi kokaina & laškog goldinga.
rijeka samo stenje, suhih usana i tromih trzaja.
gdje je uopće ta rugobna statua povijesti?
imao sam je u lijevom džepu, ali je ispala,
imao sam je u oku, u uhu, u raspaloj converse tenisici,
punoj balkanskog znoja i jeftinih europskih contra sprayeva.
gdje je, uopće, ta bijesna i anemična štikla europa?
na sjeveru, zapadu, istoku i jugu. i između.
svuda gdje sam sâm. prelamam se u ogledalima,
u višebojnoj tišini vlastita glazbenog sjećanja,
koje mi ne da progovoriti. kao svakom strancu.

1986

aus: Melankolični ljetopis
Rijeka
Audio production: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

Augen, Ohren, Spiegel

deutsch

vierzig grüne Drachen begrüßen meine dumpfe Ankunft.
ich gehe nur so. ich entwickle mich, wie der Flügel des Peloponnes-Kranichs,
ein tiefer Blick für Literatur, vergossene Oberfläche; schielend
und beharrlich jedes Komma, Aubergine, Paprika, Süden, Gorgonzola;
Kristalle von Arbeiterkindern und einer unaufhaltbare Semantik:
ich rede mir ein, die Geschichte sei tatsächlich eine allgegenwärtige
Alternative, in der sich grüne, alternde Drachen, Hip-hop,
über die melancholische Oberfläche eine unschuldigen, bleichen,
syphilitischen Ljubljanica ergießen, voller Meer und Ufer, an denen
scheue Schiffe anlegen, mit Kokain & leichterem Golding beladen.
der Fluss stöhnt nur, mit trockenen Lippen und trägem Zucken.
wo steht denn eigentlich diese scheußliche Statue der Geschichte?
ich hatte sie in der linken Tasche, sie ist aber herausgefallen,
ich hatte sie im Auge, im Ohr, im zerfallenen Converse Tennisschuh,
voll von balkanischem Schweiß und billigen europäischen Contra-Sprays.
wo ist überhaupt dieser wütende, anämische Stöckelschuh Europa?
im Süden, Westen, Osten und Norden. und dazwischen.
überall, wo ich allein bin. ich breche mich in Spiegeln,
in der mehrfarbigen Stille musikalischer Erinnerung,
die mich nicht sprechen lässt. wie jeden Fremden.

1986

Aus dem Kroatischen von Boris Perić

CLARETTA

deutsch | Dieter M. Gräf

ihr rosa Telefon mit der extra langen Leitung
auf dem Serviertisch, damit sie besser warten
kann auf ihn, oder, stundenlang, im Zodiakal

zimmer des Palazzo Venezia, bis er kommt, für
ein paar Minuten, Quickfick oder Geige spielen;
mit ihm Chopin hören, Gedichte lesen. Er, Sohn

eines Schmieds, gewaltsamster Leser Mörikes:
Ja, das ist alles, was uns bleibt, zu Rahn. Fand
ihn mit dem Band, leergeräumter Schreibtisch;

streute gerne deutsche Wörter ein, wenn er keine
Entsprechung finden mochte: spurlos, immer mehr
verschwanden so. Hat Klopstocks Messias über

setzt, Übung für ganz schwere Finger, hat die
Pontinischen Sümpfe trockengelegt, als ein
cholerischer Halbgott, bevor er der deutschen

Sprache gänzlich erlag. Sprach Deutsch, wenn er
mit Hitler konferierte, der sandte ihm in der Kiste
den Gesammelten Nietzsche, Goldschnitt, blaues

Saffianleder: all sein Hab und Gut als Gefangener
auf dem Gran Sasso. Dolmetschte gar bei Besprechungen,
so weit kam’s, musste aber nachlesen, was genau

besprochen wurde, in den Protokollen. You’re
the top. You’re Mussolini
, sang Cole Porter in
seiner Glanzzeit, aber nun ist das nur noch einer,

alt und krank. Der Duce des Führers ist nicht mehr,
den Rest stellen die Deutschen auf in Salò;
auf der Via Nomentana lagen die Partei

abzeichen wie ein goldglänzender Teppich, und
die gelben Fluten des Tiber schwemmten Hunderte
von weggeworfenen Uniformen dem Meer zu –

die hinzurichtenden Verschwörer, der Ducellino ...
Als Faschistenführer ein Wrack, hält durch ...
wurde er denn ... „geliebt“, „als Mensch“? All

die Filme, die da laufen, zehnmal heftiger als sonst.
Ho preferito così – Claretta Petacci in: Die
Rolle ihres Lebens
, lässt sich nicht mehr abziehen

von ihrer Haut, ist ganz und gar letzte Geliebte;
und als sie ihm nachreiste, gab sie sich hin,
der Legende, wunschlos, was nähere Umstände

anging, zu allem bereit, so wie ein guter Faschist,
ein guter Partisan. Der Showdown bei Dongo.
Bekommt „so jemand“ den Tod, den er „verdient“?

Manche verdienen Geld, manche verdienen sich
ihren Tod, zahlen sich ein im Unmaß;
barbarisch, so ein Hundert-Mann-Tod, für ihn

und Claretta Petacci. Zuerst in die gewöhnlichste
Gewöhnlichkeit abfahrende Achterbahn, bevor
sie hochschnellt in ein Gleißen, das nicht

vorgesehen ist. Läppische, beiläufige Festnahme
im Konvoi, apathisch geworden, hat sich gerade
noch eine deutsche Uniform übergestreift, geht

einfach mit, sitzt da, vor irgendwem. Irgendwo
in der Pampa lässt er aus sich Der unsichtbare Mann
machen: Kopf in eine feste Hülle von Verbandsstoff

gewickelt, Mund und Augen als drei schwarze
Schlitze inmitten eines Knäuels weißer Watte.

In der Zöllnerkaserne; in der abgelegenen Berghütte.

Er, mit diesem monströs verbundenen Kopf,
Claretta mit hohen Absätzen, im Regen da hinauf.
Man sagt: ihre einzige gemeinsame Nacht, bei

diesen Bauersleuten, Feld der Resistenza, nicht besonders
bewacht, die hielten sie für ganz nette Leutchen.
Nur die Wimperntusche fiel auf, und dass sie ins Kissen

geweint hatte, bevor man sie durch die Gegend fuhr,
bis man einen Platz fand, geeignet zum Abknallen.
Das war ihr erster Tod. Dann ging es weiter. Auf

geladene Leichen, auf den Lastwagen aus Dongo,
mit weiteren, nach Mailand; die kahlgeschorenen
Faschistinnen, denen man mit roter Farbe Hammer

und Sichel auf die Stirn malte, Piazzale Loreto.
Dort ausgelegt auf dem Boden, jetzt durfte jeder mal:
spucken, treten, draufsetzen und pissen. Rache, oder

dafür, ihn vergöttert zu haben, geträumt, er erschiene
plötzlich im kleinen Leben und höbe es hoch, mit
seinem Fick, seinem Händedruck, Zeilen von seiner Hand,

in die jetzt einer ein Zepter hineinlegt, verhöhnt wie
der Judenkönig, ist er jetzt, in der allerletzten Minute nach
der allerletzten, den schon etwas breiigen Kopf auf dem Schoß

von Claretta Petacci, ihre lichtblaue Unterwäsche;
auch Partisan, denn dieser Platz ist für 15
von Deutschen Erschossene, wird nun mit den Füßen,

ist Petrus, einer, der nicht mehr er ist, wird
mit den Füßen an den Querträger
dieser ausgebrannten Tankstelle gehängt,

daneben Claretta, ihr an den Knien vom
Partisanengürtel zusammengehaltener Rock,
und die Gerarchen. Was für eine


bibel

                                                          schlimme


Gnade.

© Frankfurter Verlagsanstalt, 2008
aus: Buch Vier. Gedichte
Frankfurt am Main : Frankfurter Verlagsanstalt, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

CLARETTA

kroatisch

njezin ružičasti telefon s posebno dugačkom
žicom na servirnom stoliću, kako bi ga mogla
čekati bolje, ili satima, u zodijakalnoj

sobi Palače Venecija, dok ne dođe na
par minuta, na brzu ševu ili sviranje violine;
slušati s njime Chopina, čitati pjesme. On, sin

kovača, nasilan čitatelj Mörikea:
Da, to je sve što nam preostaje, reče Rahnu.
Zatekao ga je s trakom, ispražnjen pisaći stol;

rado je ubacivao njemačke riječi, kad
ne bi pronašao ništa odgovarajuće: bez traga, sve
ih je više tako nestajalo. Preveo Klopstockova

Mesiju, vježba za sasvim teške prste, isušio
Pontinske močvare, kao
kolerični polubog, prije nego što je u potpunosti

podlegao njemačkom jeziku. Govorio je njemački
kad je konferirao s Hitlerom, a taj mu je u kutiji
poslao sabranog Nietzschea, zlatni rub, plava

saffian-koža: sav imetak zatočenika na
Gran Sassu. Prevodio je čak i na sastancima,
dotle je došlo, ali morao je čitati iz protokola o

čemu se točno govorilo. You´re
the top. You´re Mussolini
, pjevao je Cole Porter u
doba njegove veličine, ali sad je preostao tek jedan

starac i bolesnik. Führerov duce više ne postoji,
ostatak su Nijemci postavili u Salu;
na Via Nomentani ležale su stranačke

značke poput sjajnog zlatnog saga, a
žuti je Tiber stotine odbačenih
uniformi nosio prema moru
  –

zavjerenici koje je valjalo smaknuti, Ducellino ...
Kao vođa fašista olupina, on izdržava...
zar su ga... “voljeli”, “kao čovjeka”? Svi ti

Filmovi, što ih puštaju, deset puta žešće nego inače.
Ho preferito così  –  Claretta Petacci u:
uloga njena života ne da joj se više svući

s kože, ona je u cijelosti posljednja ljubavnica,
a kad je putovala za njim, podala mu se, u
legendi, bez želje u pogledu pobližih

okolnosti, spremna na sve, poput dobra fašista,
dobra partizana. Obračun kod Donga.
Zar “netko takav” dobiva smrt koju “zaslužuje”?

Neki služe novac, neki će zaslužiti
vlastitu smrt, uplaćivati se neizmjerno. Zajedno
uplaćeni, protivnici, još teži su

ovisnici sjajna pogleda; takva smrt za stotinu
ljudi bit će barbarska za njega i Clarettu Petacci.
Prvo vrtoglav vlak koji se sjurio u najobičniju običnost,

prije no što će pojuriti uvis u
blještavilo, koje nije bilo predviđeno. Traljavo,
usputno uhićenje u konvoju, postao je

apatičan, taman si je još navukao njemačku
uniformu, jednostavno pošao s njima, sjeo
pred bilo koga. Negdje u Pampi daje

da se od njega napravi Nevidljiv čovjek: glave
zamotane u čvrstu ljusku od zavoja,
usta i oči kao tri crna proreza nasred

klupka bijele vate. U cariničkoj
vojarni; u zabitoj planinskoj kolibi. On, s
tom monstruozno zavijenom glavom, Claretta s

visokim petama, uspinju se po kiši. Kaže se:
njihova jedina zajednička noć, kod tih
seljaka, polje Resistenze, nije osobito

čuvano, smatrali su ih sasvim dragim ljudima.
U oči je upadala samo maskara, koju je
isplakala u jastuk, prije nego što su ih vozili uokolo,

dok nisu pronašli mjesto pogodno da ih upucaju.
Bila je to njihova prva smrt. Onda su nastavili. Na
tovareni leševi na kamionu iz Donga,

s drugima, u smjeru Milana, fašistkinje obrijanih
glava, kojima su crvenom bojom crtali
srpove i čekiće na čelima
, Piazzale Loreto.

Izloženi na tlu, tad ih je svatko smio bar jednom:
pljunuti, gaziti, sjesti na njih i pišati. Osveta,
ili zato što su ga obožavali, sanjali da

se iznenada pojavio u njihovim malim životima i
uzdigao ih svojim jebanjem, stiskom ruke,
recima ispisanim vlastitom rukom u koju jedan sad

stavlja žezlo, ismijan poput židovskog kralja,
u najzadnjoj minuti nakon najzadnje, glave
već pomalo kašaste u krilu

Clarette Petacci, njeno svijetloplavo donje rublje;
on je sad i partizan, jer taj je trg za 15
što su ih strijeljali Nijemci, sad ga vješaju za noge,

sad je Petar, Petar na Via Appiji Antici,
u visini Fosse Ardeatine; čovjeka koji više ne postoji
sad vješaju za noge o prečku te sa

gorjele benzinske crpke, pokraj Clarette, njena
suknja, što je partizanski remen drži stisnutu
na koljenima, kraj njih hijerarsi, kakve li

biblijski

strašne

milosti.

preveo: Boris Perić
Knjiga četiri/Buch Vier. Pjesme/Gedichte (dt./kroat.).
Durieux/Hrvatski P.E.N. centar, Zagreb 2009

boja bure, zanos kose

kroatisch | Branko Čegec

morris bi sprayem slikao piramide:
skinuo bi majicu, stavio masku i
raspalio bojom po nazubljenu kartonu:
uokolo se skupljala rulja i skandirala.
onda bi došli gutači vatre, bubnjari i nemirne djevojčice,
u predvečerje, kada se stuštila bura s druge strane zaljeva,
i kada su suncobrani poletjeli u nebo
zajedno s betonskim držačima i gostima na terasi:

yves i dabo sjedili su nasuprot,
kao i prethodne večeri:
onda se tanja premjestila jer nije mogla zauzdati kosu.
tako je zajebala moju, koja je drsko ulijetala u usta,
u pivsku pjenu,  koja je presijecala pogled prema rijetkim,
drhtavim šetaćicama na korzu

morris bi i dalje sprayem slikao piramide,
vjetar bi raznosio raznobojnu maglicu u lica promatrača
s prisilno usidrena broda,
jedan je gost na terasi preko puta naručio
ožujsko i četiri apaurina
jedna se žarulja naprasno ugasila.
tanja je rekla:  to sam bila ja;
uspijem svaki put kada to stvarno poželim.

2001-08-12

aus: Tamno mjesto
Audio production: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

Farbe des Sturmes, Verzückung des Haars

deutsch

Morris würde mit Spray Pyramiden malen:
sein Shirt ausziehen, die Maske auflegen und
mit Farbe auf den gezackten Karton einschlagen:
um ihn herum versammelt sich der Haufen und skandiert.
Dann kämen Feuerschlucker, Trommler und unruhige Mädchen,
gegen Abend, nach Abflauen des Sturms an der anderen Seite der Bucht,
wenn die Sonnenschirme gen Himmel fliegen,
zusammen mit ihren Betonsockeln und den Gästen auf der Terrasse:

Yves und Dabo saßen gegenüber,
genau wie am Abend zuvor:
dann wechselte Tanja ihren Platz, denn sie konnte ihr Haar nicht im Zaum halten.
so verarschte sie das meinige, das unverschämt in den Mund flog,
in den Bierschaum, der den Blick auf die seltenen,
zitternden Spaziergängerinnen auf dem Corso durchkreuzte.

Morris würde auch weiterhin mit Spray Pyramiden malen,
der Wind würde auch weiterhin den bunten Nebel den Beobachtern
auf dem zwangsweise verankerten Schiff ins Gesicht tragen,
ein Gast auf der gegenüberliegenden Terrasse bestellte
ein Ožujsko-Bier und vier Beruhigungstabletten
eine Glühbirne erlosch jäh
Tanja sagte: ich war das gewesen;
es gelingt mir jedes Mal, wenn ich es mir wünsche.

2001-08-12

Aus dem Kroatischen von Boris Perić