Nadja Küchenmeister 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 21 Gedichte übersetzt

aus: tschechisch, englisch nach: deutsch

Original

Übersetzung

VOCATUS ATQUE NON VOCATUS DEUS ADERIT

tschechisch | Pavel Kolmačka

Toto není dýmka.
Toto je okamžik.
Toto je mír mezi válkami.
Toto je šíje
mezi mořem před námi a za námi
(vzadu pohyblivé hory,
vpředu větrné poryvy).

*

Toto jsou tělesné pochody:
uvnitř plynou nasládlé proudy,
drobné organismy v roztocích soli,
vně svit a povětří, rorýsi, žluny, rehci.
Toto je ostrov osvětlený slovy:
jako v noci cestou do zahrady,
balón ozářeného je malý, vně plyne
život a smrt housenek, škvorů, tiplic. 

*

Toto jsme my:
spatřivší jitřní záři,
naslouchající větrné řeči.
Zahlédnuti tmou řeky,
pozorováni slunečnicí.

*
 
Toto se nedá zvrátit:
Vítr, ať chytán či poháněn, vane.
Porod, ať chtěn či nechtěn, začne.
Jablko, viděno nebo neviděno, spadne.

*

Toto je útěcha,
jíž konejšíme děti:
I my jsme to zažili,
brečeli s rozbitými koleny,
s třískami pod nehty.
I my jsme klackem ubili zmiji u cesty.
I my jsme vzali čepici slabomyslnému chlapci
a hodili ji do řeky.

*

I my, když jsme osaměli,
stáli jsme zdrceni
s otevřenými ústy.
My také jsme ztratili skleněnky,
zapomněli své tajné poslání.

*

Toto jsou věci, jež nám dodávají síly:
Ryjeme záhony, sázíme brokolici.
Chystáme stůl, zveme na večeři.
Zvedneme oči k Večernici,
z nedozírné dálky nehybně se řítí
děrami očí do nedozírné dálky,
nomádsky drží se své dráhy.

*

Toto na zpečetění říkáme synovi,
vážnému vlasatému muži:
Na misku připrav chleby.
Toto dceři, maličké tanečnici:
Ke každému talíři dej lžíci.

*

Odnikud přišly,
u dveří mňoukají kočky.
Toto je dobrodružství.

© Triáda
aus: Wittgenstein bije žáka
Triáda, 2014
Audio production: Haus für Poesie / 2018

VOCATUS ATQUE NON VOCATUS DEUS ADERIT

deutsch

Dies ist keine Pfeife.
Dies hier: nur ein Augenblick.
Dies hier: Friede inmitten der Kriege.
Dies hier: ein Engpass,
der das Meer vor uns von dem dahinter trennt
(hinter uns flirrende Berge,
vor uns kräftiger Wind).

*

Dies hier: körperliche Sensationen:
im Inneren fließen süße Ströme,
Organismen, winzig, in salzigen Lösungen,
außen Klima und Licht, Mauersegler, Rotschwanz, Specht.
Dies hier: eine Insel, von Sprache erhellt,
wie in jener Nacht im Garten,
der Lichtkranz und worauf er fällt, ist schlicht.
Leben und Ende der Raupen, Ohrenkneifer, Schnaken.

*

Dies hier: wir
haben den Schimmer des Morgens gesehen,
haben dem Sprachwind gelauscht,
die Schwärze des Flusses nimmt uns ins Visier,
die Sonnenblume auch.

*

Dies hier: Umkehr nicht möglich.
Der Wind, ob eingefangen oder losgegangen, weht.
Die Geburt, ob gewollt oder ungewollt, los geht’s.
Der Apfel fällt, ob es jemand sieht oder nicht.

*

Dies hier ist Trost,
mit dem wir Kinder beruhigen.
Wir kennen das auch:
Wir weinten mit Wunden am Knie,
mit Splittern unter Fingernägeln,
wir haben auch am Wegrand die Schlange mit dem Stock erschlagen,
wir haben auch dem debilen Jungen die Mütze heruntergerissen
und in den Fluss geschmissen.

*

Wir waren auch, wenn wir einsam waren,
oftmals niedergeschlagen.
Der Mund: weit offen.
Die Murmeln: verloren.
Die eigene Mission: vergessen.

*

Dies alles gibt Kraft.
Wir graben im Garten, wir pflanzen Brokkoli,
wir decken den Tisch, wir essen zu Abend,
wir folgen dem Abendstern.
Aus großer Entfernung stürzt er gelassen
in die Höhlen der Augen, dann wieder in den dunklen Raum,
er zieht auf seiner Bahn, ein Nomade.

*

Dies alles sagen wir am Ende dem Sohn:
ein ernster Mann, mit kräftigem Bart:
Mach Brote für die Tafel!
Dies alles sagen wir der Tochter, der kleinen Tänzerin:
Leg Löffel neben jeden Teller!

*

Die Katzen kamen, woher auch immer,
und maunzten auf der Schwelle.
Dies ist ein Abenteuer.

Übertragung ins Deutsche von Nadja Küchenmeister
entstanden im Rahmen des Versschmuggel – Překladiště: tschechisch-deutsch (2018)
Sprachmittler: Kathrin Janka

WITTGENSTEIN BIJE ŽÁKA

tschechisch | Pavel Kolmačka

Die Welt ist alles, was der Fall ist,
svět není, co není, je to, co je.
Rodí se bez bolesti, jako se sráží sýr,
a věci i andělé se rodí jako v sýru červi.

Topolem letí straka.
Pes štěká na pošťáka.

Po cestě za řekou jde děvče pro mléko,
vesmírem rozléhá se lomození konví.

*

Tkáň faktů v přítmí školní třídy:
příklad na tabuli, mapa a vycpaná sova.
Učitel Wittgenstein u slepovaného okna,
křičící, rozjitřený: 

Co s váma? S takovým prevítstvem, póvlem! Chcete mě zabít?
Vy nehorázní, nechápaví, zlí a líní spratci! Pometla!
Kam civíte? Za řeč! Za řeč se dívejte! Do světla!
Fackuje žáka, třídního komedianta, teď mu to spočítá.
Jak šaškovsky vrávorá! A pro větší efekt, pro legraci, padá!
Proboha, vždyť leží bez vlády.

Co říci? Logika se ztrácí.

Ani čurat už nikdo nechce jít?
Nikdo se neodváží smát?
Přinese prosím někdo trochu vody?

Za řekou řeči je ticho, tma.

*

Slunečné odpoledne. Řeč znovu plyne. Proud blyští se v slunci rozmlouvání. Pod hladinou číhají ryby velké jako lidská stehna. Uprostřed, kde je tok nejsilnější, sunou se prkna, kufr, o život zápasí loďka, nafouklá peřina.

Hvězdnatý večer.
Svět na druhém břehu zhasíná.
Vesmíry verand, kůlen, půd.
Okno kuchyně: vesmír.
Studna v zahradě: vesmír.
Do studny hrouží se vesmír úd.

© Triáda
aus: Wittgenstein bije žáka
Triáda, 2014
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Wittgenstein schlägt einen Schüler

deutsch

Die Welt ist alles, was der Fall ist.
Die Welt ist nicht, was sie nicht ist,
ist, was sie ist, entsteht ohne Schmerz, gerinnt wie Käse, und Dinge
und Engel entstehen wie Würmer im Käse.

Eine Elster rauscht durch die Pappel.
Ein Hund bellt den Postboten an.

Auf dem Weg, jenseits des Flusses, geht ein Mädchen, holt Milch,
durch den dunklen Raum hallt das Rumpeln der Kannen.

*

Ein Faktengewölle im halbverdunkelten Klassenzimmer:
An der Tafel eine Rechenaufgabe,
ferner eine Karte, eine ausgestopfte Eule.
Lehrer Wittgenstein steht vor dem verleimten Fenster und keift:

Was ist denn mit euch los? Nur Spinner und Idioten! Wollt ihr mich fertig
                                                                                                           machen?
Ihr miesen, bösen, ihr dämlichen und faulen Gören! Ihr Trottel, versteht
                                                                                                          ihr das nicht?
Hinter die Sprache! Schaut doch mal hinter die Sprache: ins Licht!
Und schlägt einen Schüler, den Klassenkasper, zeigt ihm, wo der
                                                                                                       Hammer hängt,
der wankt jetzt seltsam eierig, will seinen Auftritt haben, fällt aus Spaß
                                                                                                       sogar noch hin!
Herrjemine! Jetzt liegt er reglos da. Was soll man denn da sagen?

Die Logik gibt den Löffel ab.

Muss keiner mehr zum Klo?
Wagt keiner mehr zu lachen?
Holt mal bitte jemand Wasser?

Hinter der Sprache Fluss: Stille, Finsternis.

*

Sonniger Nachmittag. Die Sprache ist wieder im Fluss. Funkelt der Fluss
im hellen Sonnenlicht der Erzählung, lauern Fische unter der Oberfläche,
groß, wie menschliche Oberschenkel, und in der Mitte, wo die Strömung
am stärksten, werden Planken fortgerissen, ein Koffer, und ein kleines Schiff
kämpft um sein Leben, ein gebauschtes Federbett.

Sterne am Abend.
Am anderen Ufer erlischt die Welt.
Die dunklen Räume
der Veranden. Schuppen, Dachböden.
Küchenfenster: dunkler Raum.
Der Brunnen im Garten: dunkler Raum.
In den Brunnen dringt der dunkle Raum.

Übertragung ins Deutsche von Nadja Küchenmeister
entstanden im Rahmen des Versschmuggel – Překladiště: tschechisch-deutsch (2018)
Sprachmittler: Kathrin Janka

ÚTOK CESTY

tschechisch | Pavel Kolmačka

Zachvácen hvězdou:

Chtěl jsem se u benzinky zbavit lahví.
Došel jsem k popelnicím, z dosahu osvětlení,
k holému  poli. Tam, nízko nad obzorem
jsem ji spatřil, jak pulzuje, jak září.

Ve voze reptají, jsou netrpěliví.
Ve větru, v košili už nikam nespěchám,
otálím.

*

Před rozedněním jsem otevřel oči.

Tygr! Tygr!

Vyskočil mi tváří
a zmizel do tmy.

*

Noční zjevení básně je ráno pouhé torzo. Vím, že zpívala o nebi, vybavuji si slovo sršení. Dlouhý pravidelný zpěv. A v každém verši dvě trojslabičná a dvě dvojslabičná slova. V posledním zvolání navěky.

*

Vjíždíme do Jeruzaléma.

Do Jeruzaléma?
Kdo to řekl?
Vždyť jdu zcela sám.
Brodím se rozmoklou břečkou
podle meliorační strouhy.

Ledově prší. Nikde nikdo,
jen mezi hlohy poplašený dupot. Kos.
Zajíc peláší brázdou. Jinak ticho. Jásot.

*

Věci a bytosti, které nevidím:
Vyhýbají se mi jako slepci?
S prstem na ústech na sebe mrkají?
Dorozumívají se gesty?
U ucha vysloví slovo a pak mlčí?
Smějí se a napodobují mou chůzi?
Každý můj pohyb?

*

Kam uhnout před pleskáním, šramocením, kňučením?
Otevřeli jsme okno, cosi se leklo
a ucuklo. 

Po chvíli volání. Hlas trychtýř.

(Vyjdu: u dveří čeká řeka.)

© Triáda
aus: Wittgenstein bije žáka
Triáda, 2014
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Angegriffen vom Wege

deutsch

Angefixt von einem Stern:

Ich wollte an einer Tankstelle alle Flaschen loswerden.
Ich brachte sie zu den Glascontainern, verließ die Glocke aus Licht,
dort, auf einem kahlen Feld, über dem Horizont, sehr dicht,
konnte ich ihn sehen, wie er flackerte und flammte.

Im Wagen beschweren sie sich, sind so ruhelos.
Im Wind, im Hemd, muss ich nirgendwohin,
ich verweile bloß.

*

Im Morgengrauen machte ich die Augen auf.

Tiger! Tiger!

Brach er aus meinem Gesicht,
schlug sich in die Finsternis.

*

Nächtliche Ahnung eines Gedichts, am Morgen nur noch Bruch.
Gesang vom Himmel, erinnere ich, und auch das Wort: Sprühfunken.
Ein ausgedehnter, wohliger Klang, und dann in jedem Vers: zwei
Wörter, drei Silben, zwei Wörter, zwei Silben. Im letzten der Ausruf:
für immer.

*

Wir reiten in Jerusalem ein.

In Jerusalem ein?
Wer hat das in Worte gefasst?
Ich gehe doch allein.
Ich wate durch Morast.
Die Wasserrinne nahebei.

Es regnet Eis. Keiner, kein Ort, doch
zwischen den Weißdornhecken dort, schreckhaftes Getrappel.
Eine Amsel. Durch die Furche zischt ein Hase. Fröhliches Geschrei.

*

Dinge und Wesen, die ich nicht weiß:
Entziehen sie sich wie einem Blinden?
Geben sie sich mit den Augen Zeichen,
gebieten Finger den Lippen zu schweigen?
Teilen sie sich mit über Gesten,
formen sie Worte am Ohr und werden dann leise?
Lachen sie, probieren sie meinen Gang,
jede meiner Regungen?

*

Wohin entschwinden vor dem Prasseln, Rascheln und Winseln?
Wir haben ein Fenster geöffnet, etwas erschrak
und zuckte zurück.

Bald darauf Rufe. Stimmen, Trichter.

(Ich trete hinaus. Vor der Tür wartet der Fluss.)

Übertragung ins Deutsche von Nadja Küchenmeister
entstanden im Rahmen des Versschmuggel – Překladiště: tschechisch-deutsch (2018)
Sprachmittler: Kathrin Janka

St Elmo's fire

englisch | Jemma Borg

As the charge from storm to mast
consummates its stress in fire,
               so my mouth sings the lines of your body

and on that bridge of skin conceives
our connection, our corpo santo,
               through the sign of a kiss.

As hydrogen with hydrogen
takes oxygen's hand in its own
                and shapes from those courtesies

the soft machines of clouds,
the bolts of summer rain, let's make again
               a sacredness from the bared world:

the candles there are lit
like the spears of Caesar's legion, luminous
                on the ramparts of the night.

© Eyewear Publishing
aus: The Illuminated World
London: Eyewear Publishing, 2014
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Elmsfeuer

deutsch

So wie die Aufladung zwischen Sturm und Mast
ihre Anspannung im Feuer verzehrt,
                  so preist mein Mund die Linien deines Körpers

und betrachtet den Übergang zwischen unserer Haut
als eine Verbindung, unsere corposanto,
                 besiegelt durch einem Kuss.

Wie Wasserstoff und Wasserstoff
die Hand des Sauerstoffs ergreifen
                  und mit dieser Bereitwilligkeit

die weichen Maschinen der Wolken formen,
die Blitze des Sommerregens, so müssen wir etwas Erhabenes
                  erstehen lassen aus der schmucklosen Welt:

Die Kerzen da drüben sind entzündet
wie die Speere in Cäsars Legion, erleuchtetet
                  auf dem Erdwall dieser Nacht.


The lover of Amazonian catfish

englisch | Jemma Borg

They say it's rational to turn inwards
to your obsession, to wake to it and love it,
but I tell you, when the storms come down
and the rain falls like stones onto the river,
I can't open my eyes to its sting.
                My childless hip

starts up its ache along the beltline
where I hook my thumb. Then the waves come
up over the canoe as if to drown me
within reach of shore, and I have to think
of where to jump to should a caiman
               land at my feet.
But it passes. And then, above the cataracts,
where the water eases and takes the rain
like a boiling mirror instead:
always a greater treasure of fish,
and then a greater one still in the tiny creeks
                 we call igarapés

and into that slow-moving catch
as bizarre as a netted dream, I sink
my heart's current, the lines of its wonder
tracing the body of my fish
from the promontory of its ancient head
               to its long and breakable tail.

© Eyewear Publishing
aus: The Illuminated World
London: Eyewear Publishing, 2014
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Liebhaberin der Amazonas-Welse

deutsch

Sie sagen, es sei vernünftig, nach innen zu schauen
auf die eigene Obsession, sich ihrer bewusst zu sein, sie zu lieben,
aber ich sage dir, wenn die Stürme kommen
und der Regen ist ein Steinschlag über dem Fluss,
dann muss ich meine Augen vor seinem Stechen verschließen.
                       An meiner kinderlosen Hüfte

beginnt der Schmerz an der Stelle des Hosenbundes,
wo ich meinen Daumen einhake. Dann kommen die Wellen
über das Kanu, als wollten sie mich in Reichweite
des Ufers ertränken, und ich muss überlegen,
wohin würde ich springen, sollte ein Kaiman
                       vor meinen Füßen landen.

Aber das geht vorbei. Und dann, über den Wasserfällen,
wo der Strom ruhiger wird und der Regen sich sammelt
wie in einem kochenden Spiegel:
Da ist immer ein größerer Reichtum an Fischen,
und dann ein noch größerer in den stillen Seitenarmen,
                     die wir igarapés nennen

und durch diesen langsam dahinziehenden Fang,
so bizarr wie ein engmaschiger Traum, lasse ich
die Strömung meines Herzens fließen, die Linien ihres Erstaunens
vermessen den Körper meines Fisches,
vom Sporn seines altertümlichen Kopfes
                     bis hin zu seinem langen, gegabelten Schwanz.


Übersetzung: Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

Nocturne

englisch | Jemma Borg

Then the Moon is a painful desert:
no heat or ice bruises and fractures the rock,
no overripe clouds pock its surface with hailstones.

This is what fell from our side: ocean floor, basalts and ash
sizzling, then reforming into this
bare and luminescent skull

over which the great mare, Earth, rises
               in signature.

                                            *

Among solutions of rock and rubble,
iridescent planets riddled with sulphurous breath
and a dark in which nothing rattles,

there is this: our absurd realm
of hurricanes and lizards of mountain-spines
above which the stars

like thousands of enlightened souls
              are guttering and guttering
and our Earth's flowering in all its effervescence:

               brief, as all possible bliss is.

                                             *

Look at Saturn! Falling like a pale apple
along the ecliptic's line: imperfect circle
orbited with ellipses, blue diamond in a ring.

Tilted by an hour, it drops - lens by lens -
to arrive at my eye and light, directly, my mind:
I see it! The distance between us is nothing!

I go to it as though I were shipwrecked
               and this my island.

But we are sinking, the Earth and I,
to the right, to the right, and drifting to the left
in the telescope's eye: this apparition, Saturn,

                unrooted in the night sky.
 

                                               *

Midnight. And I wake to find nothing asleep.
The pods of last year's love-in-a-mist
open up, leaking their black moons,

and night-lovers - tobacco plants and jasmine -
wreak opulence on the dark,
                 under the lit matches of stars.

The Earth seethes with moving mouths
and captured light alive in leaves.
In the garden, with the cold rising up through my feet,

what is it I'm enacting, moth-like, transient?
Life runs against the tide.
              It makes errors all the time.

© Eyewear Publishing
aus: The Illuminated World
London: Eyewear Publishing, 2014
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Nocturne

deutsch

Und dann ist der Mond eine schmerzliche Wüste:
Weder Hitze noch Eis zwingen und brechen den Fels,
Und aus keiner regensatten Wolke klopft der Hagel auf den Stein.

Das ist, was sich aus unserer Seite löste: Meeresgrund, zischende
Basalte und Asche, verwandelt in diesen
blanken und leuchtenden Schädel,

über dem das große Ross, die Erde, aufsteigt
                    wie eine Signatur.


                                            *

Zwischen gelösten Formen aus Schutt und Stein,
schillernden Planeten durchsetzt von schwefligem Atem
und Dunkelheit, in der nichts scheppert,

gibt es auch dies: unser absurdes Königreich
aus Wirbelstürmen und Bergrücken, echsengleich,
über dem die Sterne

wie tausende erleuchteter Seelen
                flackern und flackern
und unsere blühende Erde in ihrem Überschäumen:

               flüchtig, wie das allfällige Glück.


                                              *

Schau, Saturn! Fällt wie ein fahler Apfel
entlang der ekliptischen Bahn: unvollkommener Kreis,
umgürtet mit Ellipsen, blauer Diamant in einem Ring.

Geneigter mit jeder Stunde, fällt er – durch Linse und Linse -,
um anzulangen in meinem Auge, meinem Licht, direkt, in meinem Verstand:
Ich sehe ihn! Die Entfernung zwischen uns ist nichts!

Ich komme zu ihm, als wär ich gestrandet
und dies mein Eiland.
 
Aber wir sinken, die Erde und ich,
nach rechts, nach rechts, nach links treibt
im Auge des Teleskops: dieser Geist, Saturn,

                entwurzelt im nächtlichen Firmament.


                                            *
 
Mitternacht. Und ich erwache und stelle fest, nichts schläft.
Die Kapseln der letztjährigen Jungfer-im-Grünen
brechen auf, entlassen ihre schwarzen Monde,

und Nachtblüher – Tabakpflanzen und Jasmine -
verheeren die Dunkelheit mit ihrer Fülle,
         unter den brennenden Streichhölzern der Sterne.

Auf der Erde wimmelts von mahlenden Mündern
und eingefangenem Licht, flimmernd zwischen den Blättern.
Was mache ich hier, im Garten, während die Kälte aus dem Boden

in den Körper steigt, kurzlebig, der Motte gleich?
Das Leben stellt sich gegen den Strom.
           Es macht Fehler, die ganze Zeit.

Übersetzung: Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

A short treatise on a squid

englisch | Jemma Borg

         Overhead, yes, the shark hangs
like a Renaissance saint, in whose eyes time
falls like a sediment, and no doubt
the machinations of a moray eel's jaws
are more dangerous than teeth in a glass
and it is not grief that makes the upward,
filling mass of little bells - the jellyfish -
drop again as a heart does into sorrow,
but it's in the basement's deep and damp Atlantic,
among the transparent skins of fish
and the skeletons worn with a monstrous clarity,
that the greatest exaggeration is made
as Vampyroteuthis infernalis heaves into view.

That name. It reminds me of Prudentius
who said the corruption of language
is at the root of sin. Once Satan's tongue was split,
object and name slid off one another
like function and form in a tumour
or lovers making and remaking their union,
but still remaining alone. What crosses
the divide is not itself, but what has found
itself in another: an ecstasy of mind
where like is like is like... Dear metaphor
- read 'lover' - we invented heaven,
imagining sky as a fish might the land:
alien, beautiful on our tongue.

© Eyewear Publishing
aus: The Illuminated World
London: Eyewear Publishing, 2014
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Kurze Abhandlung über den Tintenfisch

deutsch

Über uns, ja, schwebt der Hai
wie ein Heiliger der Renaissance, in dessen Augen Zeit
lagert wie ein Sediment, und, ohne Zweifel,
die Tücken eines Muränenkiefers
sind gefährlicher als Zähne im Glas,
und es ist nicht Gram, der die steigende
Füllmasse kleiner Glocken - die Qualle -
wieder sinken lässt wie ein Herz in Trauer,
es ist jedoch im dunklen und feuchten Atlantik des Kellers,
wo uns, neben der transparenten Haut von Fischen
und Skeletten in monströser Deutlichkeit,
die größte Übertreibung begegnet,
als Vampyroteuthisinfernalis auf der Bildfläche erscheint.

Dieser Name. Er erinnert mich an Prudentius,
der sagte, die Verdorbenheit der Sprache
sitze an der Wurzel der Sünde. Durch Satans gespaltene Zunge
löste sich Gegenstand von Name
wie Form von Funktion in einem Tumor
oder wie Liebende, die sich erkennen und wieder erkennen
und dennoch für sich bleiben. Was die Spaltung
überwindet, ist nicht das Selbst, sondern das, was das Selbst
im anderen findet: eine Verzückung des Geistes,
wo wie ist wie ist wie ... Liebe Metapher
- lies „Geliebte“ - wir erfanden den Himmel,
stellten ihn uns vor wie ein Fisch das Land:
fremd, köstlich auf unserer Zunge.

Übersetzung: Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

Chromatography

englisch | Jemma Borg

If it could, it would smell of lilacs.
If it could, it would rub its whiskered chin of violets.

It is the shade of a bruise and the gleam of aubergine
and the skin of plums
which hang their mouth-watering opulence
              in a haze of wasps.

Just there, disappearing if you look directly,
at the edges of a rainbow, it sublimes
              into grey slate clouds.

Ophelia made garlands with it
among the weeds that were growing by the stream

and the children of emperors were born into it
at the roots of a porphyry wall.

                A distant star shifts
its note into red as it speeds into the past;
what's coming towards us is blue.

At the crossroads of these two colours,
               the still moment waits.

You love that dark heart of its indifference.

If it could, it would taste of honey.
If it could, it would wear robes of roses.

It would not be itself at all.

© Eyewear Publishing
aus: The Illuminated World
London: Eyewear Publishing, 2014
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Chromatographie

deutsch

Wenn es könnte, würde es nach Lilien duften.
Wenn es könnte, würde es das schnurrbärtige Kinn aus Veilchen reiben.

Es ist die Schattierung einer Druckstelle und der auberginefarbene Schimmer
und die Haut von Pflaumen,
die ihren mundwässernden Überfluss
               in einen Schleier aus Wespen hängen.

Schaust du hin, verschwindet es, genau dort,
an den Enden eines Regenbogens, geht es über
              in graue Schieferwolken.

Ophelia wand Kränze daraus,
im Schilf, das wuchs am Fluss,

und die Kinder von Herrschern kamen dort zur Welt
am Fuße einer Mauer aus Porphyr.

Ein entfernter Stern verschiebt seinen Farbton,
während er in die Vergangenheit rast, in den roten Bereich;
das, was auf uns zukommt, ist blau.

Am Kreuzungspunkt dieser beiden Farben
verweilt der stille Augenblick.

Du liebst das finstere Herz seiner Gleichgültigkeit.

Wenn es könnte, würde es nach Honig schmecken.
Wenn es könnte, würde es Gewänder aus Rosen tragen.

Es würde überhaupt nicht es selbst sein.

Übersetzung: Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

Relic

englisch | Jemma Borg

Bell Laboratories, New jersey, 1965

One whole year on our hands and knees,
clearing pigeons from the curious ear
of the antenna, listening for silence

under the city's noise and the pulsar's roar
and still this sound as weather makes at a door,
a low worry everywhere, burrowing

into the hours from the immovable darkness,
uncurling its strong horsehead,
until we catch it, finally, as a telescope does

in its wide dish, until we hear it
for what it is: this sound of creation
whose infinitesimal enormity

is now a thin travelling irritation;
this sound of time clocking on
               and now corroded into this radio hiss.

© Eyewear Publishing
aus: The Illuminated World
London: Eyewear Publishing, 2014
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Relikt

deutsch


Bell Labaratories, New Jersey, 1965

Ein ganzes Jahr auf Händen und Knien,
putzten die Tauben aus dem gierigen Ohr
der Antenne, lauschten der Stille unter dem Lärm

der Stadt und dem Brüllen des Pulsars und immer
noch dieses Geräusch, wie Wind unter der Tür,
ein tiefer Kummer überall, gräbt sich aus unbewegter

Dunkelheit in die Stunden, lässt seinen mächtigen
Pferdekopf los, bis wir es einfangen, endlich,
so wie ein Teleskop es macht in seiner breiten

Schüssel, bis wir es hören als das, was es ist:
Dieses Geräusch der Schöpfung,
dessen infinitesimale Ungeheuerlichkeit

fortwirkt in leiser Irritation:
dieses Geräusch vertickender Zeit,
        jetzt korrodiert zu diesem Radio-Gezisch.

Übersetzung: Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

The mathematician

englisch | Jemma Borg

From his window, he could see snow falling as the fractals
he couldn't see but which he relied on being there.

There were numbers lost at the end of his imagination
like countries so far away he'd never make it to them.

A shadow fell and then he heard a crack as of glass:
below, against the conservatory, an icicle

like an organ pipe or stalactite of diamond
had shattered into its pieces of supercooled clarity.

He thought of her skin: it was as seductive of light
as ice. It was impossible to talk to her.

On a sheet of paper, he began a series of equations:
numbers teaming up as water does, irresistible to itself

in the cold, numbers aligning like the tracks of a sledge
in unmeeting parallel. Then they writhed like meltwater.

He held a set of keys for locks that may not exist.
Or was he shadowing the word that set the world ringing?

The dusk was growing deeper. Houses on the other side
of the horizon began switching on their lights

and he also reached for his lamp. There were some things
of which he could be certain. The rest was love.

© Eyewear Publishing
aus: The Illuminated World
London: Eyewear Publishing, 2014
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Der Mathematiker

deutsch

Von seinem Fenster aus konnte er den Schnee fallen sehen, wie Fraktale,
die er zwar nicht sehen konnte, aber von denen er sicher war, dass sie da sind. 

Da waren Zahlen, die sich am Ende seiner Vorstellungskraft verloren,
wie Länder, so weit entfernt, dass er sie niemals erreichen würde.

Ein Schatten fiel, dann hörte er ein Klirren wie von Glas:
unten, gegenüber dem Wintergarten, war ein Eiszapfen

wie eine Orgelpfeife oder ein Stalaktit aus Diamant
zersprungen in Einzelstücke aus gefrorener Klarheit.

Er dachte an ihre Haut: ein so verführerischer Schimmer
wie der von Eis. Es war unmöglich, mit ihr zu sprechen.

Auf einem Blatt Papier schrieb er eine Reihe von Gleichungen:
Zahlen sammeln sich wie Wasser, suchen einander in der Kälte.

Zahlen richten sich aus wie die Spuren eines Schlittens in parallelen
Geraden. Dann, unter dem Schmelzwasser, krümmen sie sich.

In der Hand ein Bund mit Schlüsseln, für Schlösser, die es womöglich
nicht gibt. Oder verdunkelte er das Wort, das die Welt zum Klingen bringt?

Die Dämmerung wurde dichter. In den Häusern hinter dem Horizont
gingen die Lichter an und auch seine Hand

ging zur Lampe. Da waren einige Dinge,
derer er sich sicher sein konnte. Der Rest war Liebe.

Übersetzung: Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

How it is with the circle

englisch | Jemma Borg

Actually it's just a line, but all points
are equidistant from the centre without
distortion and that's what makes it special.
Contained by and within that line are all
the attributes of circularity: the infinite
exactitude of π, a disc too correct
to be a moon or an eye, though sure enough
to be a wheel, a curve that is not
a skull or a country's anxious border,
but that untroubled arc the compasses draw:
the black lead circle, stark and unbreached.

But we haven't come nearly far enough.
What does a circle become if you puncture it?
All lines and roads and scars. Did Euclid
consider this? Arcs rejoining to make circlets,
their untethered balloons, for a moment,
carrying rainbows, as soap bubbles do.
And the insides - all that was circle -
seeping out into the circumambient air.
What of desire? The body is drawn
towards the shape of its perfect star:
to be something else, to be something more.

© Eyewear Publishing
aus: The Illuminated World
London: Eyewear Publishing, 2014
Audio production: Haus für Poesie, 2016

Wie es sich verhält mit dem Kreis

deutsch

Eigentlich ist er nur eine Linie, aber alle Punkte
sind von der Mitte gleich weit entfernt, ohne
abzuweichen, und das macht ihn besonders.
Enthalten in und umschlossen von dieser Linie sind alle
Eigenschaften der Kreisform: die unendliche
Genauigkeit von . Eine Scheibe, zu exakt,
um Mond oder Auge, aber bestimmt genug,
um ein Rad zu sein, eine Krümmung, die nicht
Schädel ist oder die unsichere Grenze eines Landes,
aber dieser ruhige Bogen, den der Zirkel schlägt,
ein Kreis aus Graphit, schlicht und unberührt.

Doch sind wir der Sache noch nicht näher gekommen.
Was wird aus einem Kreis, wenn man ihn punktiert?
Nur Linien und Straßen und Narben. Hat Euklid
das bedacht? Bögen vereinigen sich zu kleinen Kreisen,
ihre freischwebenden Ballone, für einen Augenblick
bilden sie Regenbögen, wie Seifenblasen es tun.
Und das Innere – alles, was Kreis war -
sickert in die umgebende Luft.
Und die Sehnsucht? Der Körper wird gezogen
auf der Bahn ihres vollkommenen Sterns:
um anders zu sein, um mehr zu sein. 

Übersetzung: Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

Tinkerbell

englisch | Hinemoana Baker

My name is Tinkerbell, my jaws strong as
a crocodile. I see you turn from black
to white in the sun of the morning. I am seen

as at the end of a tunnel running towards you.
At least it would be running if my limbs
were not asunder and this were not

thin air. I don’t meant to hurt you, I simply
do, out of size. You sing songs into my ear
they calm me for a dizzy moment. You point to

the sun, I turn from black to white inside
my own limbs. Who makes this howl, whose
hind quarters drag like a bag of ocoal?

A blue stare off into space, another howl.
The quick hiss of tyres over where I was.
Oh the figurine I must have made,

the black body flung in the air, the heartbeat
swimming to catch up. Tell me I am a gorgeous
girl. Magnificent as a human being, wagons

of onlookers. What will become of my needle
teeth? Tinkerbell, you say, Tinkerbell
all will be well and all manner of things will be well.

© Hinemoana Baker
aus: unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Tinkerbell

deutsch

Mein Name ist Tinkerbell, mein Kiefer ist kräftig wie
bei einem Krokodil. Ich sehe dich erst schwarz, dann
weiß in der Sonne am Morgen. Man sieht mich,

als liefe ich vom Ende des Tunnels auf dich zu.
Na ja, ich liefe schon, wären meine Glieder
nicht entzwei und wäre dies nicht

dünne Luft. Ich möchte dich nicht verletzen, wenn ich
es tu, dann wegen meiner Größe. Du singst mir Lieder ins Ohr,
sie beruhigen mich für einen taumeligen Moment. Du zeigst

auf die Sonne, ich wandle mich, erst schwarz, dann weiß,
im Innern meiner Glieder. Wer macht dies Geheul,
wessen Hinterteil schleift wie ein Sack voll mit Kohlen?

Ein blauer Blick in die Ferne, noch ein Geheul.
Das kurze Quietschen der Reifen, da, wo ich war.
Oh, das Figürchen, das ich abgegeben haben muss,

der schwarze Körper in die Luft geworfen, der Herzschlag
gerät ins Schwimmen, um Schritt zu halten. Sag mir, ich bin ein
umwerfendes Mädchen. Unübertroffen als menschliches Wesen,

Busladungen voll mit Schaulustigen. Was wird aus meinen
nadelgroßen Zähnchen. Tinkerbell, sagst du, Tinkerbell,
alles wird gut und aller Art Dinge wird gut sein.

Aus dem Englischen von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

nanna

englisch | Hinemoana Baker

She walked around a lot in her dressing gown.
When she got cancer she couldn’t say it, the word itself.
Above the doorway was a thing in a frame: close up
it was a large white blob, a black oblong, some triangles
when you moved away, it was a pretty lady
hair done up in a bun.


There is a way to draw a pretty lady, Nanna said
a way to join the eyebrows to the nose, the angle the profile
           should be.
You don’t need to be looking at it to draw it, Poppa said.

We spent time talking about Hell
a volcano, a bright blue crater lake
eight hundred degrees –
cook the meat off your bones.
We played Scrabble, the Adjective Game
we used God’s proper name
we ate dark silverbeet, and my Poppa said


Hail Mary full of grass
Holy Mary full of grass
the Lord is with Thee.

© Victoria University Press
aus: ‘kōiwi kōiwi | bone bone’
Wellington: Victoria University Press, 2010
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Oma

deutsch

Sie lief viel herum in ihrem Morgenmantel.
Als sie Krebs bekam, konnte sie es nicht sagen, das Wort an sich.
Über dem Eingang war so etwas in einem Rahmen: Aus der Nähe
betrachtet war es ein großer weißer Fleck, ein schwarzes Rechteck,
ein paar Dreiecke, trat man einen Schritt zurück, erkannte man, es war
eine schöne Frau, ihr Haar in einem Dutt.

Es gibt eine Methode, eine schöne Frau zu zeichnen, sagte Oma,
eine Art, die Augenbrauen mit der Nase zu verbinden, der Winkel, in dem
das Profil verläuft.
Du musst es nicht anschauen, um es zeichnen zu können, sagte Opa.

Wir verbrachten Zeit damit, über die Hölle zu sprechen
ein Vulkan, ein leuchtend blauer Kratersee
achthundert Grad -
kocht dir das Fleisch von den Knochen.
Wir spielten Scrabble, das Adjektiv-Spiel
wir benutzten Gottes richtigen Namen
wir aßen dunklen Mangold, und mein Opa sagte

Gegrüßet seist du, Maria, voll des Grases
Heilige Maria, voll des Grases
der HERR ist mit dir.

Aus dem Englischen von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

Liver

englisch | Hinemoana Baker

I hang out the washing
at night.

Each peg squeaks
into place.

You, in the kitchen light,
warming my back.

~

I’m worrying again
about your liver

as if it helps.
I feel around

on you – which side
is it? How big?

~

You have nightmares
and kick me in your sleep.

Sometimes
I kick you back.

© Victoria University Press / Perceval Press
aus: ‘mātuhi | needle’
Wellington: Victoria University Press / Perceval Press, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Leber

deutsch

In der Nacht hänge ich
die Wäsche auf.

Jede Klammer knarrt
an ihrer Stelle.

Du, im Licht der Küche,
wärmst meinen Rücken.

~

Ich sorge mich wieder
um deine Leber,

als ob das helfen würde.
Ich umfasse

dich – auf welcher
Seite? Wie groß?

~

Du hast Albträume
und trittst mich im Schlaf.

Manchmal
trete ich zurück.

Aus dem Englischen von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

Last Born

englisch | Hinemoana Baker

I am the last born
I move through the crowd with my shiny red wheels
I bring with me large animals and flaming spikes in cages
I am the last born and I know who I want to vote for
I know the identity of the figure in black
Low prices are written all over my face
I am the last born and I have a long following
Everything and everyone is my elder
I move through the relatives in my green leaves
I eat canoes and drink inlets
I have a beard and a small fat crab inside my shell
I am the last born the pōtiki the teina
Everything breaks its back over me but there are
Many ways to build from scratch and in spite of the fact
That every fourth corner of the land has been walked
Over I make everything ready, being the last born
I am desired at each event, to lay down the
Cow leather, to direct people to the location of
The demons, the devils in the tarmac
We all bite something for a living
I know not to rave and shout when I reach these places
I bring children with me, just the right number
Of pumpkins and I sing completely out of tune
Buying up all the land around with my lucky sand dollars

© Victoria University Press
aus: ‘kōiwi kōiwi | bone bone’
Wellington: Victoria University Press, 2010
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Die Letztgeborene

deutsch

Ich bin die Letztgeborene
Ich bewege mich durch die Menge mit meinen leuchtend roten Rädern
In meinem Gefolge wilde Tiere und flammende Stacheln in Käfigen
Ich bin die Letztgeborene, und ich weiß, für wen ich stimmen werde
Ich weiß, wer sich verbirgt hinter der schwarzen Gestalt
Alles an mir schreit nach Billigpreisen
Ich bin die Letztgeborene und meine Anhängerschaft ist groß
Alles und alle sind älter als ich
Ich bewege mich durch die Reihen der Verwandten in meinen grünen Blättern
Ich verschlinge Kanus und schlürfe aus Buchten
Ich hab einen Bart und eine kleine fette Krabbe in meiner Muschel
Ich bin die Letztgeborene die pōtiki* die teina*
Ich bin der Strohhalm, der dem Kamel das Rückgrat bricht, aber es gibt
Viele Arten, bei null anzufangen, und ungeachtet der Tatsache
Dass alle vier Enden der Erde abgeschritten
Wurden, bereite ich alles vor, als Letztgeborene
Bin ich gern gesehen auf jeder Party, das Kuhleder
Abzulegen, Menschen an die Stätten der
Dämonen zu führen, zu den Teufeln auf der Teerbahn
Wir alle beißen ums Überleben
Ich hüte mich zu wüten  und schreien, wenn ich dorthin gelange
In meinem Gefolge sind Kinder, die richtige Anzahl
Von Kürbissen, und ich singe völlig schräg
Kaufe das ganze verdammte Land mit meinen glücksbringenden Sanddollars


* Māori: das jüngste Kind
* Māori: die kleinste Schwester

Aus dem Englischen von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

what the destination has to offer

englisch | Hinemoana Baker

Like trees, there are rings
in the small headbones of an eel
we count the rings to find the age.

Each bone too small for tweezers
my cousin plucks one up
stuck to a bead of silicon

on the end of a wire.
He is putting his bones under the microscope.
He can tell you what they’ve been eating.

They go to Sāmoa to breed
he tells me, probably Sāmoa
or somewhere with water

so deep it crushes the sperm
and eggs from their bodies.
They die then

and the tiny glass eels
make their way from Samoa
back to the same river

in the Horowhenua.
Salt, fresh, salt, he says.
The opposite of salmon.

I threw out the clock
the rubbish is ticking.
On television

people are making alarming discoveries
about the secret online lives
of their loved ones, the daughter

and the cyanide, the no-reason.
Our dishes smell of flyspray
I wash them while the flies circle

the same flies that have flown
the rooms of this house
in formation for weeks

two zizzing pairs.
Or perhaps they are
different flies every day

replenishing themselves
away from my gaze
middle-aged state servants

in a timeshare, bored
with what the destination has to offer
the hydroslide

the boardwalk
through the mangroves
bitching at each other

they can’t settle
they should have gone
to Sāmoa instead.

© Victoria University Press
aus: ‘kōiwi kōiwi | bone bone’
Wellington: Victoria University Press, 2010
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Was das Ziel zu bieten hat

deutsch

Da sind Ringe in den kleinen Schädelknochen
eines Aals, wie in Bäumen.
Wir zählen die Ringe und kennen das Alter.

Jeder Knochen zu klein für eine Pinzette.
Mein Cousin nimmt einen heraus,
der am Ende eines Drahts

an einer Silikonperle haftet.
Er legt die Knochen unter das Mikroskop.
Er kann dir sagen, was die Aale gegessen haben.

Sie schwimmen nach Samoa, um sich zu vermehren,
erzählt er mir, wahrscheinlich Samoa
oder irgendwo dorthin, wo das Wasser

so tief ist, dass es die Spermien
und die Eier aus den Körpern presst.
Dann sterben sie

und die kleinen Glasaale
schwimmen von Samoa
zurück zu demselben Fluss

in Horowhenua.
Salz, frisch, Salz, sagt er.
Das Gegenteil von Lachs.

Ich warf den Wecker fort,
jetzt tickt der Müll.
Im Fernsehen

machen Menschen erschreckende Entdeckungen
über das geheime Online-Leben
ihrer Liebsten, die Tochter

und die Blausäure, das Grundlose.
Unsere Teller riechen nach Fliegentod.
Ich spüle sie, während die Fliegen kreisen,

dieselben Fliegen, die im Geschwader
die Räume dieses Hauses
durchflogen, wochenlang.

Zwei zssssnde Paare.
Oder vielleicht sind es jeden Tag
andere Fliegen,

die einander ersetzen
außerhalb meines Blickfelds
Staatsbeamte in mittleren Jahren

machen Timesharing, gelangweilt
von dem, was das Ziel zu bieten hat,
die Wasserrutsche,

der Holzsteg
durch den Mangrovenwald,
zicken sich gegenseitig an,

werden nicht heimisch,
sie hätte lieber
nach Samoa gehen sollen.

Aus dem Englischen von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

Tramps Like Us

englisch | Ken Bolton

                     Reading
Cavafy in the
new translation
I think, Isn’t this a bit
flat? & check the
Mavrogordato versions
I read when I was
21, 22—& liked—& see now
how crabbed they are—
with the word inversions,
the verb coming in, always,
at a weird place—
maybe where the Greek had it?—
 
On those grounds
the new seem a lot better,
& not much less ‘poetic’
(rich, decadent, in love with
the idea …  of ‘the gods’, the jewels,
the Pharoahs, Caesarions
Ptolemys & the rest—
the gold, the pagan ease or sensuality)
 
(rings on their fingers bells on their toes
head-dresses, mascara, flesh, muscle,
oiled & perfumed)
 
On the other hand, there are only
one or two I like—‘The Gods
Abandon Antony’, & a few of the
erotic ‘regrets-&-recaptured-
memory’ things.  Only a few of these,
because in bulk they seem foolish,
too little to justify poetry.
 
Maybe the Greek redeems them.
 
The three scenarios: a palace
or a tavern of late antiquity,
an alley of 1920s Alexandria;
& the re-enactment, the ficto-documentary
enlivening—of a foot-note from the past,
full of the pathos of its marginality,
its failure, its past-ness—or
a contemporary instance:
a more recently past tryst or
passion of the author’s—likewise
                         marginal,
fragile, gone.
 
There must be things about the
                                   poems
stack up against this: their
casual air & modern,
throwaway quality—
“scherzo”—is that it? 
                                       I wish
he’d said more.
                             I look at Lou Reed—
the CD cover—
                                 young,
                                     beautiful
 
the record I bought when it came out,
 
& when I was young, too—better
looking than now.
                                  —Street Hassle—
 
Lou—alas, eheu, etcetera—has
just undergone surgery
(a kidney transplant?)
 
that will keep him alive—
                                           
of necessity,
old, now, too.
                            “Sigh”?
 
                        Do I want to
revisit those times?  I was
living alone, had just moved
in, to a dumpy flat in
Redfern
                  a little stunned to be
single again—
 
then Sal moved in.  Before that tho
I had bought the Lou Reed record
 
to stay up to date
                                 with-it, hip, ‘modern’
 
about to turn 29
about to face
my first lean patch in poetry,
which turned out to be
“not so lean”
                             anyway
a new phase, iron
“entering the soul”—
as it has continued
to have done
ever since
                  I must now be
incredibly tough
—or like Dorothy’s Tin Man
 
(maudlin, brittle,
                                  marginal, fragile
‘given’ to looking back.)
 
I remember the Greek restaurant
I ate at once a week
—not far away—
 
not as good as those in the city
but I liked it
 
& John & Mary, the two guys who ran
the fruit shop—Lebanese—
 
‘Mary’ wore Scholl clogs
with white ankle socks
& bermuda shorts.
                                                       One night—
buying a bottle, probably:
I certainly never drank there—
in the pub across the road
I met an excited guy who’d
just been in a fight & had
survived a knife thrust at him—
the blade deflected
by the small machine
he wore at his lower back:
it did service to or ‘for’
his kidney.  I wondered how,
since he seemed too young
& he said it was damaged
playing Rugby League, first
grade, he added.
And I knew his name.  He was
very pleased
that I remembered him.  Now,
fifteen years on, he was
a cheerful small-time crim.  He’d
have been famous
if he wasn’t part of a team
in which everybody was.
They’d been boringly invincible
for nearly a decade.  Billy Smith.
Centre, I think.  

Audio production: The Red Room Company, 2014

Strauchdiebe wie wir

deutsch

                    Lese
Kavafis in der
neuen Übersetzung,
denke, ist das nicht ein bisschen
dünn? & blättere in den
Übersetzungen von Mavrogordato,
die ich las, als ich
21, 22 war - & mochte - & jetzt seh ich,
wie misslungen sie sind –
mit den Wortinversionen,
das Verb, immer,
an einer merkwürdigen Stelle –
vielleicht wo es im Griechischen steht? –

Verglichen damit
scheinen die neuen sehr viel besser,
& nicht weniger „poetisch“
(reich, dekadent, verliebt in
die Idee…von „Göttern“, Juwelen,
Pharaonen, Cäsaren,
Ptolemäern & der ganze Rest –
Gold, heidnische Unbeschwertheit oder Sinnlichkeit)

(Ringe an den Fingern, Glocken an den Zehen
Kopfschmuck, Mascara, Fleisch, Muskeln,
eingeölt & parfümiert)

Auf der anderen Seite gibt es nur
ein oder zwei, die ich mag – „Der Gott
verläßt Antonius“ & einiges von dem
erotischen „Reue-&-Sehnsucht-nach-der-
Vergangenheit“-Zeug. Nur ein paar von denen,
denn insgesamt wirken sie läppisch,
zu dürftig, um als „Poesie“ durchzugehen.

Vielleicht rettet sie das Griechische.

Die Drei Szenarien: ein Palast
oder eine Schenke in der Spätantike,
eine Gasse im Alexandrien der 20er Jahre;
& das Nachstellen, die Doku-Fiktion,
das Wiederbeleben – einer Fußnote aus der Vergangenheit,
berauscht vom Pathos der eigenen Bedeutungslosigkeit,
des Scheiterns, der Vergänglich-keit – oder
ein zeitnahes Beispiel:
ein erst kurz zurückliegendes Stelldichein oder
eine Passion des Autors – auf dieselbe Art
                   bedeutungslos,
zerbrechlich, vorbei.

Es muss doch etwas sein an den
                             Gedichten,
was man dem entgegensetzen kann: ihre
beiläufige Machart & ihre moderne
Wegwerf-Ästhetik –
„Scherzo“ – ist es das?
                             Ich wünschte,
er hätte mehr gesagt.
                   Ich betrachte Lou Reed –
das CD-Cover –
                           jung,
                           schön

das Album, das ich gekauft habe, als es rauskam

& als sich selbst noch jung war – besser
aussehend als heute.
            - Street Hassle

Lou – ach, oh weh, etc. – musste
sich einer Operation unterziehen
(Nierentransplantation?)

die ihn am Leben erhält –

unvermeidlich,
alt, jetzt, er auch.
                      „Schnauf“?

               Möchte ich zurück-
kehren in diese Zeit? Ich lebte
allein, war gerade in ein
schäbiges Apartment in Redfern
gezogen,
              ein wenig erstaunt darüber,
wieder Single zu sein –

dann zog Sal ein. Kurz vorher
hatte ich das Lou Reed-Album

gekauft, um auf dem Laufenden
                           zu bleiben, hip, „modern“.

fast 29, kurz davor,
erste kleine Schritte
auf dem Gebiet der Poesie zu machen
die sich als
„nicht so klein“
                      herausstellten
ein neuer Abschnitt, Eisen
„härtet meine Seele“ –
was es seitdem
wieder und wieder
getan hat
              mittlerweile muss ich
ein unfassbar harter Kerl sein
oder wie Dorothys Blechmann

(rührselig, zart,
                         bedeutungslos, zerbrechlich,
mit der Neigung, zurückzuschauen.)

Ich erinnere mich an den Griechen,
aß dort einmal die Woche
-nicht weit weg -

nicht so gut wie die in der Stadt,
aber ich mochte ihn

& an John & Mary, die beiden mit
dem Obstladen – Libanesen –

„Mary“ trug Scholl-Clogs
weiße Kniestrümpfe
& Bermuda-Shorts.

                               Eines Nachts –
vermutlich kaufte ich eine Flasche:
sicher habe ich niemals dort getrunken –
traf ich im Pub gegenüber
einen aufgekratzten Typen, der
gerade in einen Kampf verwickelt war
& einen Messerangriff überlebt hatte –
die Klinge wurde am unteren
Ende seines Rückens
von einem kleinen Gerät abgelenkt:
Es arbeitete mit oder „für“
seine Nieren. Ich fragte mich, warum,
schließlich sah er noch jung aus,
& er sagte, sie wurden beschädigt,
als er Rugby spielte, erste
Liga, fügte er hinzu.
Und ich wusste seinen Namen.
Er war geschmeichelt,
dass ich mich erinnerte. Jetzt,
fünfzehn Jahre später, war er
heiterer Schmalspurganove. Er könnte
berühmt sein,
wäre er nicht in einem Team gewesen,
in dem jeder es war.
Sie waren auf öde Weise unschlagbar
für nahezu ein Jahrzehnt. Bill Smith,
Mittelfeld, glaube ich.

Aus dem Englischen von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

At the Penang

englisch | Ken Bolton

                           eating
Asian food alone
I often feel
like a spy or
detective—mid-
century, on
my day off or
perhaps between cases.
Still, nice
to have a job—
& nothing much to
do.  I pull
the envelope out
with the plan
for the next few readings—
names scribbled, scribbled-
out, reinstated, moved
around from week to
week.  I wonder
how Lee Marvin
organised readings—
gun on the table,
hat upturned
on the floor,
flicking lit matches
into it?  And then?
The names in the hat
that had burned
were in?  out?
or just prominent
& suggestive & then,
like me, he grabbed
an envelope from
the desk (beside the bed
in his hotel room)
& scrawled them down.  May
be?
         I saw Marvin once,
at the Malay restaurant
near Central station where I usually
had the laksa—where
I first had laksa.
 
He was sitting with another man
& wearing a white
linen suit, quietly
in a corner.  Not
much talk.  He was
here, I think,
for Marlin fishing.
 
I’m here
for an hour
eating, reading, then
back to work—
where I pour some drinks,
(turn on the lights), check
the mike & soon the
poets drift in
& we do the reading.

Audio production: The Red Room Company, 2014

Im Penang

deutsch

                    Wenn
ich asiatisch esse,
allein, fühle ich mich oft
wie ein Spion oder
Detektiv – in der Mitte
des Jahrhunderts, an
einem freien Tag oder
zwischen zwei Fällen.
Trotzdem, nett
einen Job zu haben -
& auch sonst nicht viel
zu tun. Ich nehme
den Umschlag
mit den Daten
für die nächsten Lesungen -
hingekritzelte Namen, durch-
gestrichen, hingekritzelt, hin- und
herbewegt von Woche zu
Woche. Ich frage
mich, wie Lee Marvin
Lesungen organisiert hat -
Waffe auf dem Tisch,
Hut umgedreht
auf dem Boden,
brennende Streichhölzer
danach schnipsend? Und dann?
Die Namen im Hut,
die verbrennen,
sind sie drin? Draußen?
Oder nur auffällig
& zweideutig & dann,
nahm er, wie ich,
einen Umschlag aus
dem Nachttisch (neben dem Bett
in seinem Hotelzimmer)
& kritzelte die Namen hin. Kann
das sein?
         Ich sah Marvin einmal
in dem malaiischen Restaurant
in der Nähe der Central Station, wo ich
immer die Laksa aß – wo
ich zum ersten Mal die Laksa aß.

Er saß zusammen mit einem anderen Mann
& trug einen weißen
Leinenanzug, still
in einer Ecke. Nicht
viele Worte. Er war
hier, glaube ich,
um Speerfische zu angeln.

Ich bin hier
für eine Stunde,
esse, lese, und dann
zurück an die Arbeit -
wo ich ein paar Drinks nehme,
(das Licht einschalte), das Mikro
checke & sehr bald
treffen die Dichter ein
& wir machen die Lesung.

Aus dem Englischen von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

Pol Pot in Paris

englisch | Adam Aitken

Oh happy child, kindly teacher – were you a fake?
Like you I'm taciturn
but when I give an order who's to hear?
Paris, I found it cold but didn't read very much.
No one knows what you thought of its weather,
the river, the churches or the metro.
You preferred a book on the Soviets to girls in Montmartre.
I too would rather recite Verlaine
than take notes on electronics.
If I had a history and traditions, I don't remember.
Would you understand me?
I too lived on an allowance
of uncomfortable epithets
cobbled from Buddha and Marx:
"Physical beauty is an obstacle to the will to struggle."

Late nights drinking weren't your thing.
Sweet words of girls “mask evil hearts”.
A fun holiday on a tractor in Belgrade.
“The wheels of revolution never stop, roll on
to crush all who dare to walk in its path.”
We could have been lifetime friends, together
rooting out evil, picking mushrooms,
sipping coffee in the Latin Quarter,
mediocre, polite, soft spoken
migrants meandering in overcoats.

The others marry French girls, you join a work brigade
digging ditches in Zagreb.
In the 15th arrondissement, Rue Latellier
mid-winter, dog shit everywhere.
On the river it’s 20 francs
for La Grande Revolution Française.
We could’ve talked, taken notes for a memoir:
did you join the party before or after the festival
in East Berlin? Did you buy that shirt
before or after the coup d'état?

In Marseille you boarded the Jamaique.
Your tiny shadow cast a conspiracy
of epic dimensions, and there, in the oily backwash
and the silver wake, a complete solution.
I too went home, dreaming of a family
I would never have, and the one I would.

© Adam Aitken
Audio production: The Red Room Company, 2013

Pol Pot in Paris

deutsch

Oh glückliches Kind, gütiger Lehrer – war alles Schwindel?
Ich bin schweigsam wie du,
aber wenn ich einen Befehl gebe, wer ist da, ihn zu befolgen?
Paris, ich fand es eher kalt, doch ich las nicht viel.
Niemand weiß, was du vom Wetter dort gehalten hast,
dem Fluss, den Kirchen oder der Metro.
Lieber hast du ein Buch über die Sowjets gelesen als über die Mädchen in Montmartre.
Ich selbst würde auch lieber Verlaine rezitieren
als Elektrotechnik zu büffeln.
Ob ich Geschichte und Tradition hatte, ich erinnere mich nicht.
Würdest du mich verstehen?
Ich selbst bediente mich großzügig
an einem Vorrat unangenehmer Beiwörter,
eine Mischung aus Buddha und Marx:
„Körperliche Schönheit ist ein Hindernis im Kampf ums Überleben.“

Nächtliche Gelage waren nicht deine Sache.
Hinter den süßlichen Worten der Mädchen verbirgt sich ein „böses Herz“
Ein spaßiger Urlaub auf einem Traktor in Belgrad.
„Die Räder der Revolution ermüden nicht, bewegen sich weiter,
um all jene zu überrollen, die sich ihr in den Weg stellen.“
Wir hätten Freunde fürs Leben sein können, hätten
das Böse bekämpfen, Pilze sammeln,
Kaffee trinken können im Latin Quarter,
mäandernde Migranten in Mänteln,
mittelmäßig, höflich, zurückhaltend.

Die anderen haben französische Mädchen geheiratet, du hast dich
einer Arbeiterbrigade angeschlossen, um in Zagreb Gräben zu graben.
Im 15. Arrondissement, Rue Latelillier,
mitten im Winter, Hundescheiße überall.
Am Fluss bezahlt man 20 Francs
für La Grande Revolution Francaise.
Wir hätten sprechen, wir hätten Notizen machen können für spätere Memoiren:
Bist du der Partei vor oder  nach dem Fest
in Ost-Berlin beigetreten? Hast du das Hemd
vor oder nach dem Putsch gekauft?

In Marseille bist du an Bord der Jamaique gegangen.
Dein kleiner Körper wirft den Schatten einer Verschwörung
epischen Ausmaßes, und da, im öligen Schraubenwasser
und dem silbernen Rückstrom, eine vollständige Auflösung.
Ich ging auch nach Hause, träumte von einer Familie,
die ich nie bekommen würde, und einer, die ich bekam.

Aus dem Englischen von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

I Smell Buffalo in Cambodia

englisch | Adam Aitken

after Tomaž Šalamun

I smell buffalo in Cambodia, ruins in Angkor.
I had come from a rich disinfected nation
to one overflowing with frozen steaks
and a disarming happiness.
No difference here between a frog and its dreams.
The delicacy of their verbs offsets
the barbarity of their past actions.
Neighbours covet the smoked, dried, and the barbequed.
I smell drains, cats, and charcoal in the slums.
Monks disappear into the night; by the time
the tracker elephant finds them they aren't chanting.
Will I ever see the frescoes in Wat Bo again?

I smell American aftershave
stalking the tunnels of Danang.
Pourissement in the Orient.
I smell flattery and artifice
among the smiling machines of Pub Street.
When you drive on the right, it smells odd.
I perch my glass of mint and lime
on a humidor for Cuban cigars.
I smell a gingko spa for Wall Street divorcees.
I smell coffee harvested from civet shit
priced in Dong, a notorious
perfumed currency.

When they boil the silkworms, I smell it.
Mould in the post office is worse
than mildew in the police kiosk
but nicer than French butter going off in the palace fridge.
Mothballs roll about the bottom drawer.
When you jet in from Mumbai
in your cowboy boots
you notice the lack of crows.
Why? The smell, the jasmine, the priests.
Smell it, bottle it. Call it Shalimar, then sell it.
Here there are vultures kept alive on UN grants.
I stick my beak in a Citroen and inhale the leather.
I smell a delinquent reading,
the aromatics of customer satisfaction.
It is spring again, spring and all.
I take my own sweet time to smell it.

© Adam Aitken
Audio production: The Red Room Company, 2013

Ich rieche Büffel in Kambodscha

deutsch

nach Tomaž Šalamun

Ich rieche Büffel in Kambodscha, Ruinen in Angkor.
Ich kam aus einem reichen desinfizierten Land
In eines voller gefrorener Steaks
und entwaffnender Glückseligkeit.
Hier gibt's keinen Unterschied zwischen einem Frosch und seinen Träumen.
Das Kostbare ihrer Verben verstellt
die Barbarei ihrer vergangenen Taten.
Das Geräucherte, Getrocknete und Gegrillte, Nachbarn lechzen danach.
Ich rieche Kloaken, Katzen und Holzkohlen in den Slums.
Mönche verschwinden in der Nacht; zu dem Zeitpunkt,
da der Spürelefant sie aufstöbert, singen sie nicht mehr.
Werde ich jemals die Fresken in Wat Bo wiedersehen?

Ich rieche amerikanisches Aftershave,
während ich durch die Tunnel in Danang krieche.
Pourissement im Orient.
Ich rieche Schmeichelei und Tücke
in den Reihen der grinsenden Maschinen von Pub Street.
Wenn du auf der rechten Seite fährst, riecht es komisch.
Ich stelle mein Glas mit Minze und Limette
auf den Humidor für kubanische Zigarren.
Ich rieche einen Ginkgo-Spa für Wall-Street-Exfrauen.
Ich rieche Kaffee geerntet aus der Scheiße von Zibetkatzen
ausgepreist in Dong, eine Währung,
berüchtigt und parfümiert.

Wenn sie die Seidenwürmer kochen, dann rieche ich das.
Moder im Postamt ist schlimmer
als Schimmel im Polizei-Kiosk,
aber angenehmer als französische Butter, die im herrschaftlichen Kühlschrank verdirbt.
Mottenkugeln kullern in der untersten Schublade.
Wenn du von Mumbai einfliegst
in deinen Cowboystiefeln,
bemerkst du das Fehlen von Krähen.
Warum? Der Geruch, der Jasmin, die Priester.
Riech es, zieh es auf Flaschen. Nenn es Shalimar, dann verkauf es.
Hier gibt es Aasgeier, die am Leben erhalten werden durch UN-Subventionen.
Ich stecke meinen Zinken in einen Citroën und inhaliere das Leder.
Ich rieche eine verbrecherische Lektüre,
Aromastoffe der Kundenbefriedigung.
Es ist wieder Frühling, Frühling und so.
Ich nehme mir all die süße Zeit der Welt, ihn zu riechen.

Aus dem Englischen von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister

SORT OF SORRY

englisch | Lionel G. Fogarty

Sort of sorry tears on drops
Were no eyes?
Sore cries
Walk pass the changed season
Sing passion to the changed leavening.
Mouths lay at the below eyes of beds.
Now writing is unwritten
So ear in took raw deals.
Then as a stood sorry people
Said no more tears.
Smiles embraced the truth for saddest
Wiped an extinct body.
No sorry business changes things
No loaded crying stops crimes
Walk pass the changing seasons
Walls seek space for the lonely faces
She saw pain in a lane of flyaway panes.
He sewed rains drops fallen by
The baby's unborn restrings.

(Sydney N.S.W., 6:00am, 2013-05-26) 

aus: Eelahroo (Long Ago) Nyah (Looking) Möbö-Möbö (Future)
Vagabond Press, 2014
ISBN: 978-1-922181-31-2
Audio production: The Red Room Company, 2015

Irgendwie Sorry

deutsch

Sorry irgendwie Tränen auf Tropfen
Wo keine Augen?
Schauerndes Trauern
Treib durch das verwandelte Jahr
Preise Begierde den verwandelten Trieben.
Münder schmiegen sich an Bettes untere Augen.
Schreiben ist nun ungeschrieben
Ohr saugt die gemeinen Händel auf.
Dann wie es stand sagte
Sorry Leute keine Tränen mehr.
Lächeln umfing die Wahrheit die traurigste
Löschte einen erloschenen Körper.
Nee sorry das Business verändert die Dinge
Kein angestautes Weinen wehrt das Verbrechen
Treib durch das wandelnde Jahr
Wände bieten Raum den einsamen Gesichtern
Sie sah Leid in Seitenstraßen flügelnder Scheiben.
Er vernähte Verregnetes Tropfen seitwärts fallen
Das Ungeborene des Säuglings reiht sich ein.

(Sydney N.S.W., 6:00 am, 2013-05-26)

Aus dem Englischen übertragen von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister