Shant Mkrtschan  (Շանթ Մկրտչյանը)
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 11 Gedichte übersetzt

aus: russisch nach: armenisch

Original

Übersetzung

* * * [В этом торгующем мире]

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

В этом торгующем мире
взрослые расхватали
все детские игрушки,
потому что дети
не доросли до прилавка.

Протезы для безногих
расхватали двуногие,
пока безногие ковыляли
на костылях в магазины:
МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВЕЗДЕ ВПЕРЕДИ –
твердили двуногие,
выбегая из магазинов
на четырех ногах.

Протезы для безруких
расхватали двурукие,
потому что безруким
нечем было на них
заработать деньги:
СВОЯ РУКА – ВЛАДЫКА –
твердили двурукие,
расталкивая очередь при выходе
четырьмя руками.

Объявили всем
световые рекламы:
появились в продаже
глазные протезы –
увидели зрячие,
расхватали стеклянные очи
и говорили при этом
бестолковым слепым:
ЗА ВАМИ ГЛАЗ ДА ГЛАЗ НУЖЕН.

Появились в продаже
протезы голов.
Пока до безголовых дошло,
головастые все расхватали,
твердя при этом:
УМ – ХОРОШО, А ДВА – ЛУЧШЕ,
к тому же будет можно
ВАЛИТЬ С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ
НА ЗДОРОВУЮ.

Наконец, объявили
в свежих газетах:
ДА ИМЕЙТЕ ЖЕ СОВЕСТЬ! –
И пока бессовестные рассуждали –
На черта нам эта СОВЕСТЬ! –
как имущие совесть
все расхватали
и твердили при этом:
ведь у нас же
СВОБОДА СОВЕСТИ,
так что у нас теперь
БУДЕТ СОВЕСТЬ
И ДЛЯ ПРОДАЖИ.

А все началось с того,
что в этом торгующем мире
взрослые расхватали
все детские игрушки,
потому что дети
не доросли до прилавка.

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

*** [Այս առուծախի աշխարհում]

armenisch

Այս առուծախի աշխարհում
մեծերը չանթեցին
բոլոր խաղալիքները մանկանց,
քանի որ մանուկները
չէին հասնում վաճառասեղանին:
Ոտկտրածների պրոթեզները
երկոտանիները չանթեցին,
քանի ոտկտրածները կաղում էին
խանութների մեջ անթացուփերով:
ՄԵՆՔ ՊԻՏԻ ԼԻՆԵՆՔ
ԱՄԵՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ-
հավատում էին երկոտանիները,
խանութներից դուրս վազելով
չորս ոտքերի վրա:
Անձեռն մարդկանց պրոթեզները
երկձեռնանիները չանթեցին,
քանի որ անձեռն մարդիկ
նրանցով ինչպե՞ս
փող աշխատեին.
ՍԵՓԱԿԱՆ ՁԵՌՔԸ - ՏԻՐԱԿԱԼ է-
հավատում էին երկձեռնանիները,
չորս ձեռքերով իրենց
հրմշտելով հերթը մուտքի դռան մոտ:
Լուսային գովազդներն
ազդարարում էին.
վաճառքում հայտնվել են
աչքի պրոթեզներ.
տեսնողները տեսան,
չանթեցին աչքերն ապակե
և ասացին ընդ որում
անհասկացող կույրերին.
ՁԵԶՆԻՑ ԱՉՔ ԿՏՐԵԼ ՉԻ ԼԻՆԻ:
Վաճառքում հայտնվեցին
պրոթեզներ գլուխների:
Միչև լուրն հասավ անգլուխներին,
գլխանիները ամենը չանթեցին,
ընդ որում, պնդելով.
ՄԻ ԽԵԼՔԸ ԼԱՎ Է, ԵՐԿՈՒՍՆ՝ ԱՎԵԼԻՙ,
և դեռ կարող է
ՀԻՎԱՆԴ ԳԼԽԻՑ ԳՑԵԼ
ԱՌՈՂՋԻ ՎՐԱ:
Ի վերջո, հայտարարեցին
թարմ լրագրերում.
ԱԽՐ, ԽԻ՜ՂՃ ՈՒՆԵՑԵՔ:
Այստեղ խղճովները
ամեն բան չանթեցին
և պնդում էին ընդ որում.
չէ՞ որ մենք էլ ունենք

ԽՂՃԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ,
այնպես որ հիմա
ԽԻՂՃ ԷԼ ԿՈՒՆԵՆԱՆՔ
ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ:
Իսկ այս ամենը
սկսվեց նրանից,
որ այս առուծախի աշխարհում
մեծերը չանթեցին
բոլոր խաղալիքները մանկանց,
քանի որ մանուկները
այդպես էլ չհասան վաճառասեղանին:

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan

ДИКИЙ ЗАПАД

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

Там далеко
это всё там европа
где сербы поют «тамо далеко»
где англичане всей англией плывут в америку
где  французы хором ежедневно берут бастилию
где испанцы танцуют и мстят за похищение европы
где немцы перебирают бумаги и бегают на здоровье
где у швейцарцев на каждого своя дырка в сыре
где голландцы с надеждой ждут нашествия донкихотов
где шведы ходят в гости к датчанам
где итальянцы прыгают на своей одной ноге
где поляки еще не згинели
где турки тихо воссоздают свою византию
где македонцы добро дошли до индии
где русские никак не решат
где они
где восток где запад
и все же хотят быть этой европой

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Վայրի Արևմուտք

armenisch

Էնտեղը հեռու է
էս ամենի մեղքը էնտեղ եվրոպայում է
ուր սերբերն են երգում ,,անդ հեռուներումՙ,,
ուր անգլիացիք ողջ անգլիայով նավարկում են դեպի ամերիկա
ուր ֆրանսիացիք ամեն օր խոռով գրավում են բաստիլը
ուր իսպանացիք պարում են ու մուռ հանում եվրոպայի առևանգման համար
ուր գերմանացիք թղթերը խառնում ու վազ են տալիս իրենց քեֆին
ուր շվեյցարիացիք ամեն մեկը իր ծակն ունի պանրի մեջ
ուր հոլանդացիք սպասում են հույսով դոնկիխոտների արշավանքի
ուր շվեդներին հյուրընկալում են դանիացիները
ուր իտալացիք թռչկոտում են իրենց մի ոտքի վրա
ուր լեհերը դեռ հիմնովին չեն փտել
ուր թուրքերը սուս վերստեղծում են բյուզանդիոնն իրենց
ուր բարով հասան մինչև հնդկաստան մակեդոնացիք
ուր ռուսները չեն որոշի երբեք
ուր են հենց իրենք
ուր է արևելքն ուր արևմուտքը
և ամենայն դեպս ուզում են լինել այդ եվրոպայի հետ

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan

БОЙ ЧАСОВ

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

Безработные часовщики вышли
на остановку времени с боями
встали часы с боем механически
остановились механические часы    
полегли настольные часы настенные
часы пали смертью храбрых рухнули
башенные часы вместе с башнями
где были заточены приговоренные
к пожизненному заточению матерые
убийцы времени по карману ударили
карманные часы наручные превратились
в на ручники на поддержку безвременно
безработных часовщиков бросились толпы
безнадежно безденежных и одиночные
группы бессребреников на подавление
бунтовщиков были направлены регулярные
части вооруженные острыми часовыми
минутными и секундными стрелками
на их пустых знаменах
было написано время — деньги

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Ժամացույցների մարտը

armenisch

Գործազուրկ ժամագործները դուրս եկան
ժամանակի կանգառ մարտերով
ժամացույցները մարտի ելան մեխանիկորեն
մեխանիկական ժամացույցները կանգ առան
սեղանի ժամացույցները պառկեցին պատի
ժամացույցներն ընկան քաջանց մահով փլվեցին
ժամացույցներն աշտարակի աշտարակների հետ մեկտեղ
որտեղ բանտված էին բռնավորները
ցմահ աքսորի մոլագար
մարդասպանները ժամանակի խփեցին գրպանին
գրպանի ժամացույցները փոխակերպվեցին ձեռքի
ձեռնաշղթաների զորակցելու անժամկետ
անգործ ժամագործներին ամբոխները նետվեցին
անհուսալի անփողների և առանձին խմբերն անարծաթ
մարդկանց որպեսզի ճնշեն խռովարարներին
ուղարկվեցին կանոնավոր զինված
զորամասեր սրաշեղբ ժամապահների
րոպեների և վայրկյանների սլաքներով
նրանց մաքրերս դրոշակներին
գրված էր ժամանակը-փող է

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan

ОДА ВРЕМЕНИ

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

О!
О, половина седьмого!
О, без четверти семь! О, без пяти!
О, семь утра!
О, восемь! О, девять! О, десять!
О, одиннадцать, двенадцать, тринадцать!
О, обеденный перерыв! О, после-
Обеденный сон разума! О, после-
Полуденный отдых фавна! О, последние
Известия! О, ужас! О, ужин! О, уже
Последняя капля! О, последняя туча
Развеянной бури! О, последний
Лист! О последний день
Помпеи! О, после
Дождичка в четверг! О, после
Нас хоть потоп! О, половина
Двенадцатого! О, без пяти!
О, полночь!
О, полдень!
О, полночь!
О, по лбу! О, в лоб!
О, по московскому времени!
О, по Гринвичу
О, по ком звонит колокол!
О, бой часов! О. счастливые!
О, половина седьмого!
О, полдень!
О, полночь!
О, без пяти!

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Ձոն ժամանակի

armenisch

Օ՜:
Օ՜, վեց անց կես է:
Օ՜, յոթից քառորդ է պակաս: Օ՜, հինգ է պակաս:
Օ՜, առավոտվա յոթն է:
Օ՜, ութն է: Օ՜, ինն է: Օ՜, տասն է:
Օ՜, տասնմեկն է, տասներկուսն է, տասներեքը:
Օ՜, ճաշի ժամն : Օ՜,հետո-
Ճաշքունը բանականության: Օ՜,հետո-
Կեսօրյա հանգիստը ֆավնի: Օ՜, վերջին
Լուրերը: Օ՜,սարսափ: Օ՜, ընթրիք: Օ՜, արդեն
Վերջին կաթիլը: Օ՜, վերջին ամպը
Փոթորկացրիվ: Օ՜, վերջին
Տերևը: Օ՜, վերջին օրը
Պոմպեյի: Օ՜, հետո
Անձրև հինգշաբթի: Օ՜, մեզնից
Հետո թեկուզ ջրհեղեղ: Օ՜,տասնմեկանց
Կես: Օ՜, հինգ է պակաս:
Օ՜, կեսգիշեր:
Օ՜, կեսօր:
Օ՜, կեսգիշեր:
Օ՜, ճակատով մեկ: Օ՜ՙ, ճակատին:
Օ՜, մոսկովյան ժամանակով:
Օ՜, ըստ Գրինվիչի:
Օ՜, ում համար է զանգը ղողանջում:
Օ՜, զանգեր ժամացույցի: Օ՜, բախտավորներ:
Օ՜, վեցն անց կես է:
Օ՜, կեսօր:
Օ՜, կեսգիշեր:
Օ՜, հինգ պակաս:

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan

ПЕСНЬ ОДИССЕЯ

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

Когда мой корабль причалит к берегу,
Вместе со мной сойдет на берег песня,
Её прежде слушало только море,
Где она соперничала с зовом сирен.
В ней будут только влажные гласные звуки,
Которые так звучат в бледном переводе
С языка скитаний на язык причала:

Я люблю тебя охрипшим криком морских чаек,
Клекотом орлов, летящих на запах печени Прометея,
Тысячеликим молчаньем морской черепахи,
Писком кашалота, который хочет быть ревом,
Пантомимой, исполненной щупальцами осьминога,
От которой все водоросли встают дыбом.

Я люблю тебя всем моим телом вышедшим из моря,
Всеми его реками, притоками Амазонки и Миссисипи,
Всеми пустынями, возомнившими себя морями,
Ты слышишь, как их песок пересыпается в моем пересохшем горле.

Я люблю тебя всем сердцем, легкими и зеницей ока,
Я люблю тебя земной корой и звездным небом,
Падением водопадов и спряжением глаголов,
Я люблю тебя нашествием гуннов на Европу,
Столетней войной и татаро-монгольским игом,
Восстанием Спартака и Великим переселением народов,
Александрийским столпом и Пизанской башней,
Стремлением Гольфстрима согреть Северный полюс.

Я люблю тебя буквой закона тяготения
И приговором к смертной казни,
К смертной казни через вечное падение
В твой бездонный Бермудский треугольник.

© Новый ключ
aus: «Ода времени», стихотворения
Новый ключ, 2010
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Ոդիսևսի երգը

armenisch

Երբ իմ թիանավը հանգրվանի ափին,
Ինձ հետ ափ կիջնի նաև իմ երգը,
Այն առաջինը ծովն է լսել լոկ,
Որտեղ մրցակցում էր նա սիրենների հետ:
Նրանում կլինեն միայն թաց ձայնավորներ,
Որ կհնչեն այսպես դժգույն թարգմանությամբ՝
Դեգերումի լեզվից հանգրվանի լեզու.
Ես քեզ սիրում եմ խռպոտ ճիչերով ծովաճայերի,
Արծվակռինչով, որ թռչում է դեպ լյարդի հոտը Պրոմեթևսի,
Հազարակերպ լռությամբ ծովակրիայի,
Ճստյունով կաշալոտի, որն ուզում է ոռնալ,
Ութոտնուկի արած շոշափուկ-մնջախաղով,
Որից ջրիմուռները բիզ-բիզ են կանգնում:
Ես քեզ սիրում եմ ի ծովե ելած իմ ամբողջ մարմնով,
Նրա գետերով և վտակներով Ամազոնի ու Միսիսիպիի,
Անապատներով, որ իրենց ծով են երևակայում,
Դու լսում ես նրանց ավազահոսքը իմ կոկորդի մեջ,
Ես քեզ սիրում եմ ամբողջ սրտովս, թոքերովս և աչքերիս լույսով,
Ես քեզ սիրում եմ երկրակեղևով և երկինքներով համաստեղային,
Ջրվեժների անկմամբ և հոլովումով բայերի,
Ես քեզ սիրում եմ դեպի Եվրոպա հոների հզոր արշավանքով,
Հարյուրամյա պատերազմով և թաթար-մոնղոլական լծի տակ,
Սպարտակի ապստամբությամբ և մեծ գաղթաշարժով ժողովուրդների,
Սյունով Ալեքսանդրյան և աշտարակով Պիզայի,
Գոլֆստրիմի ջանքով ջերմացնելու բևեռը Հյուսիսային:
Ես քեզ սիրում եմ օրենքի տառով ձգողական
Եվ գլխատումի մահավճիռով,
Գլխատման ձևով հավերժական անկման
Քո Բերմուդյան անհուն առանկյունու մեջ:

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan

КАРЛИКИ НА ПЛЕЧАХ ВЕЛИКАНОВ

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

Не у каждого великана
есть охота и время
поддерживать карликов. Но
карлики ухитряются находить
возможность поддерживать великанов
хотя бы по частям:  вот карлик
поддерживает печень великана –
ты сидишь у меня в печенках –
досадует великан и пересаживает
карлика себе на плечи. Вот
карлик поддерживает легкие, мешая
дыханию и вдохновению,  великан
выплевывает карлика себе на плечо.
Вот карлик в позе атланта
поддерживает сердце великана, шепчет:
главное в сердце – это желудочек,
великан в сердцах вытаскивает
карлика на свет и сажает на плечи.
Карлики поддерживают глазные яблоки,
надкусывая отраженное в них небо,
они залезают в ушную раковину
и крадут по капле шум океана,
они ложатся костьми под язык,
лишь бы вмешиваться в речь великана,
сплачиваются в артель по поддержке
строения головного мозга великана,
стараясь сталкивать друг с другом
левое и правое полушарие.
Все они скапливаются на плечах великана,
они похлопывают его по плечу,
карлики сердца,  карлики мысли,
карлики речи, карлики духа –
дух захватывает, когда с высоты
чужого плеча, они вещают, поют и пляшут,
и вот уже ты сам пляшешь
под слаженный ансамбль их оглушительных дудок.

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Գաճաճները հսկաների ուսերին

armenisch

Ոչ ամեն հսկա
հավես ու ժամանակ ունի
սատարելու գաճաճներին: Բայց
գաճաճները խորամանկ հնար են
գտնում սատարելու հսկաներին
թեկուզև մաս-մաս. Ահա գաճաճը
սատար է լինում հսկայի լյարդին.
դու նստած ես իմ լյարդի մեջ-
ամոթանք է տալիս հսկան և գաճաճին
դնում իր ուսերին: Գաճաճը ահա
սատար է լինում նրա թոքերին՝ խանգարելով
շնչառությանն ու ներշնչանքին, հսկան
թքում-թռցնում է գաճաճին իր ուսին:
Ահա գաճաճն էլ ատլանտի դիրքով
սատար է լինում հսկայի սրտին, շշնջալով
թե՝ կարևորը սրտում-դա ստամոքսն է
հսկան սրտամիջից դուրս քաշում
գաճաճին լույս աշխարհ բերում ու դնում է ուսին:
Գաճաճներն էլ ակնագնդերն են սկսում սատարել՝
կծելով դրանցում երկնի արտացոլանքը,
նրանք մտնում են ականջախեցու մեջ
և կաթիլ-կաթիլ օվկիանի աղմուկը գողանում,
նրանք ոսկորի պես խրվում են լեզվի տակ,
միայն թե խառնվեն հսկայի խոսքին ,
արտել են կազմում սատար լնելու
հսկայի գլխուղեղային կառուցվածքին՝
իրար հետ ջանալով հրմշտել
աջ ու ձախ կիսագնդերը:
Նրանք ամենքով դիզվում են հսկայի ուսերին,
նրանք ծափ են զարկում նրա ուսի վրա,
սրտի գաճաճները, մտքի գաճաճները,
խոսքի գաճաները, ոգու գաճաճները.
շունչդ փակվում է, երբ բարձրությունից
ուրիշի ուսի, նրանք ազդարարում, երգում են, պարում,
և ահա ինքդ էլ սկսում ես պարել
նրանց խրախճանքի աղմուկ-աղաղակի զուռնաների տակ:

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan

ПУСТЫНЯ

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

пустыня
опальное посольство солнца
сокровищница миражей
воплощение древней мечты гор –
колыхаться как море

ночью каждая из видимых звезд
выбирает себе по песчинке
и бросая ее с луча на луч говорит –
это моя –
невидимые звезды шумят в невидимой высоте
умоляя зримые звезды –
отойдите
нам ничего не видно
мы тоже хотим тронуть свою песчинку

днем все песчинки в объятиях одного солнца
только с пустыней солнце чувствует себя на равных
не с морем
которое слишком поглощено самим собою

для мудрых пустыня
это не просто место где есть о чем подумать
это простор для мыслей о том
чего стоит
задуманное

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Անապատը

armenisch

Անապատն ասես
շնորհազրկված դեսպանատունն է արեգակի
գանձարան լեցուն իր միրաժներով
մարմնավորումը լերանց վաղնջուց երազ-բաղձանքի՝
ծփալ ծովի պես
գիշերը ամեն տեսանվող աստղ
անապատից մի ավազահատիկ ընտրում իր համար
ու, նետելով այն շողից-շող, ասում՝
սա իմնէ, իմը-
անտես աստղերը աղաղակում են անտես վերերում
խնդրելով երկնի վառվող աստղերին՝
հեռու գնացեք
չենք տեսնում ոչինչ
մենք էլ ենք ուզում ձեռք տալ ավազե մեր հատիկներին
ցերեկով բոլոր այդ հատիկները արեգակն է իր գրկի մեջ առնում
անապատին է տեսնում արևը իրեն հավասար
ոչ ծովին
որը ինքնահմա է չափից ավելի
իմաստունների մեծ անապատը
ոչ թե լոկ վայր է ուր կարելի է խորհել ու խոկալ
այլև լայնություն խոհերի համար առ այն ամենը
թե ինչ կարժենան
մտածմունք և խոհ

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan

УРОК АНАТОМИИ

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

Простите
ученики
но из моего скелета
не выйдет
хорошего наглядного пособия

Еще при жизни
я так любил жизнь и свободу
что взломал свою грудную клетку
чтобы дать волю сердцу
а из каждого ребра
я пытался
сотворить женщину

Голову еще при жизни
я ломал
над вопросами жизни

Какой уж тут
череп

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Անատոմիայի դաս

armenisch

Ներեցեք
աշակերտներ
սակայն իմ կմաղքից
լավ դիդակտիկ ձեռնարկ
դուրս չի գա

Դեռ ողջության օրոք
այնքան էի սիրում կյանք ու ազատություն
որ կրծքավանդակս փշրեցի
որպեսզի սրտիս ազատություն տամ
իսկ յուրաքանչյուր կողոսկրիցս
ջանացի կերտել
կնոջը

Ողջության օրոք
գլուխ էի կոտրում
կենաց հարցերով

Գանգն
էլ ինչ այստեղ

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan

СЛЕЗЫ МИРА

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

Еще не ведая мирского горя
но уже осязая холод мира
и пугаясь его непроглядной ночи
чистыми слезами плачут дети

И уже взрослые на краю жизни
зачем они выросли не понимая
в беге времени улучив минуту
плачут темными тяжелыми слезами

И все-таки все по-разному плачут
чей-то плач разменная мелкая монета
а у иных и слезы золотые
они их складывают в отдельную копилку

Глядя на людей и ангелы плачут
их слезы снежинки в Рождественский вечер
а в обычные дни у их слез задача
поддерживать уровень мирового океана

© Новый ключ
aus: «Ода времени», стихотворения
Новый ключ, 2010
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Արտասուքն աշխարհի

armenisch

Դեռևս չգիտցած վիշտը աշխարհիկ
Բայց շփվելով արդեն սառնությանն աշխարհի
և վախեցած նրա ականակուր մութից
մաքուր արցունքներով երեխեքն են լալիս

Եվ մեծերն արդեն կյանքի եզերքին
թե զուր մեծացան չհասկանալով
ժամանակի վազքում որսալով պահը
լալիս են չարքաշ մութ արցունքներով

Եվ ամեն դեպքում յուրովի են լալիս
ինչ- որ մեկի լացը մանրադրամ է
իսկ այլոց լացը ոսկուց է նաև
նրանք էլ պահում են ջոկ գանձատուփում

Մարդկանց նայելով հրեշտակներն են լալիս
արցունքներով փաթիլ Ծննդյան գիշերին
իսկ օրերին մյուս արտասուքը նրանց մի խնդիր ունի
պահել մակարդակը համասփյուռ օվկիանի

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan

УРОК ПЕНИЯ

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

Человек
изобрел клетку
прежде
чем крылья

В клетках
поют крылатые
о свободе
полета

Перед клетками
поют бескрылые
о справедливости
клеток

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Երգեցողության դաս

armenisch

Մարդը
վանդակն հայտնագործեց
ավելի շուտ
քան թևերը

Վանդակների մեջ
երգում են թևավորները
թռիչքի
ազատության մասին

Վանդակների առջև
երգում են թևատները
վանդակների
ճշմարտության մասին

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan

УРОК РИСОВАНИЯ

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

Ребенок не может нарисовать
море
ребенок не может нарисовать  
землю
у него не сходятся меридианы
у него пересекаются параллели
он выпускает
на волю неба
земной шар
из координатной сети
у него не укладываются
расстояния
у него не выходят
границы
он верит
горы должны быть
не выше надежды
море должно быть
не глубже печали
счастье
должно быть не дальше земли
земля
должна быть
не больше
детского сердца

© СП, Москва
aus: Жизнь идет
СП, Москва, 1982
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Նկարչության դաս

armenisch

Երեխան չի զորում նկարել
ծովը
երեխան չի զորում նկարել
Երկիրը
իր մոտ չեն համընկնում միջօրեականները
իր մոտ հատվում են զուգահեռականները
նա բաց է թողնում
կոորդինատացանցից

Ի ազատություն երկինքը
երկրագունդը
իր մոտ չեն դասավորվում
հեռավորությունները
իր մոտ չեն ստացվում
սահմանագծերը
նա հավատում է
որ լեռներ պիտ լինեն
հույսից ոչ բարձր
ծով պիտի լինի
թախիծից ոչ խոր
երջանկությունը
աշխարհից հեռու չպիտի լինի
երկիրը
պիտ լինի
ոչ մեծ քան
սիրտն է մանկան

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan