Romana Perečinec 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 19 Gedichte übersetzt

aus: deutsch, niederländisch nach: kroatisch

Original

Übersetzung

dust bunnies

deutsch | Uljana Wolf

wir wollten über kleine tiere sprechen, wollten auf die knie gehen für die kleinen tiere, jene aus staub und schlieren, in ritzen und dielen, jene, die in grauen fellen frieren, unsere tiere aus nichts. wir wollten auch ganz nah in deiner sprache und in meiner hauchen, sag mir liebes, hast du heute schon gesaugt. nein, wir wollten unsere tiere nicht erschrecken, klein wie flecken, sind das flecken, haben sie nicht puschelschwänze, lange löffel, oder lange schwänze, tuschelohren, wollten wir nicht weniger rauchen, weniger husten, weniger entweder oder sein. gestern war die zimmerecke einsam in ihrer knarzenden öde. heute ist sie hort, heute zärtlichen horden ein port, wir wollen also still sein, auf den knien lauschen: unsere kleinen tiere, wie sie ihre wollenen, mondgrauen namen tauschen.

© kookbooks
aus: falsche freunde
Berlin: kookbooks, 2009
Audio production: 2011 Literaturwerkstatt Berlin

dust bunnies

kroatisch

željeli smo razgovarati o životinjicama, htjeli smo se spustiti na koljena

za životinjice, one od prašine i pruga, u procjepima i prolazima,

one koje se smrzavaju u sivim krznima, naše životinje ni od čega, htjeli smo

sasvim blizu dahnuti na tvom i mom jeziku, reci mi dušo,

jesi li danas već usisavao, ne, svoje životinje nismo htjeli

preplašiti, male poput mrlja, jesu li to mrlje, nemaju li

kitnjaste repove, duge uši ili duge repove,

šaputave uši, nismo li htjeli manje pušiti, manje kašljati,

manje biti ili ili. jučer je kut sobe bio sam u svojoj

škripavoj samoći. danas je utočište, danas je nježnim hordama

pribježište, želimo dakle biti tiho, osluškivati na koljenima: naše

životinjice, kako zamjenjuju svoja vunena, mjesečevo siva imena.

S njemačkog prevela Romana Perečinec

Das Gras

deutsch | Hans Thill

Du hast den Hunger auf fremde Namen, die
ihre Vokale verbergen. Leute werden benannt nach
Dörfern, die sie nie sehen werden, nach einem einzelnen Stein

im Gras. Die Idee ist, den Inhalt eines Vokals
mit einer möglichst feinen Nadel
herauszuziehen wie der Vogel den Wurm

aus der besäten Erde. Leute werden benannt
nach Tätigkeiten, nutzlos, ein alter Schuh. Einen Hund
nenne ich Ohr, ein Mädchen könnte ich Apfel nennen,

einen Freund nenne ich Abdelwahab. Ganz nah
die Namen hinter den Leuten, die auf einer Treppe posieren,
ihre Vokale leuchten aus dem Schatten hervor.

Man steht bis zum Hals im Gras, es hat die
Sonne seit langem nicht gesehen. Mit der Wärme des Halms
gehe ich in die Stadt, die sich mal hebt, mal senkt
immer nur in Millimetern aus ihrem alten Beton.

Ich trage das Gras bei mir wie einen Namen, der fleischlich ist
und somit Wort von meinem Wort. Ich gehe über die Straße
weil ich drüben ein Anderer bin, der mit seinen Halmen
die Autos dekoriert. Die Ideen

liegen in der Vergangenheit. Wir sind vielleicht gewachsen,
größer als es in unserer Familie stand. Die Heiterkeit
des Essens liegt hinter uns. Man geht nicht zweimal
durch dassselbe Gras

© Hans Thill
aus: unveröffentlicht
Audio production: Haus für Poesie, 2018

Trava

kroatisch

Osjećaš glad za stranim imenima koja
skrivaju vokale. Ljudi dobivaju imena po
selima koja nikada neće vidjeti, po jednom jedinom kamenu

u travi. Ideja je sadržaj
nekog vokala po mogućnosti tankom iglom
izvući kao ptica crva

iz prerovane zemlje. Ljudi dobivaju imena po djelatnostima,
beskorisno, stara cipela. Jednog psa
nazivam uho, neku djevojku mogao bih nazvati jabukom,

jednog prijatelja zovem Abdelwahab. Posve blizu
imena iza ljudi koji poziraju na stubama,
njihovi vokali blistaju iz sjene.

Stoji se do grla u travi, odavna već
nije vidjela sunce. S toplinom vlati
idem u grad koji se čas podiže, čas spušta
samo u milimetrima iz svog hladnog betona.

Nosim travu sa sobom kao ime koje je mesnato
i time riječ moje riječi. Prelazim cestu
jer sam preko netko drugi tko svojim vlatima
ukrašava automobile. Ideje

se nalaze u prošlosti. Možda smo narasli,
veći od ostatka naše obitelji. Radost
hrane je za nama. Ne prolazi se dvaput
istom travom

S njemačkog prevela Romana Perecinec
published in TEMA magazine by Meandar publishing

De vreemdelingenpicknick

niederländisch | Tom Van de Voorde

Je herkent de boot aan de gekraste vlinder op de boeg,
de salietakken, afgeknakt bij het uitgooien van een boei.


Blauw met wit herinnert me aan de baan van de wolken
in een waterton, wachtend op dorpen en vrouwen


in de zomer. Ik weet nu wat de duiven bedoelen
als ze hun nest in een vlag proberen te leggen.


Niemand had gezegd wanneer de vloot moest komen.
Dromen bloeien laat als ze niet op gasten wachten.


Laat me hier achter, zoals een groet aan het hek van een tuin,
geen acht slaand op wie hem voor het eerst zal horen.


Of neem me mee naar een deur bij de schemering.
Laat me zien wat de zee vertelt wanneer ze zich terugtrekt.


Ik omhels een golf en schreeuw dat ik zal veranderen.
Ik zeg wat angsthazen doen, gekweld door een ster


in de branding. Het lied in de gitaar van
de vreemdeling moet nog komen.


Wees niet gehaast als je het huis verlaat.
Niets verbiedt deze plek om te wachten.


De mythe van de vreemdeling moet nog komen,
terwijl jij kunt zien wie zich verschuilt, bang voor het geluk.


Op het eind van het lied, hoe bevreesd zal ik zijn
dat mijn droom, blauw of wit, niet langer zal komen.


Misschien raakten de vreemdelingen de weg kwijt
op weg naar de picknick voor vreemdelingen.

Naar Darwish

© Tom Van de Voorde
aus: Liefde en aarde
Gent: poëziecentrum, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Piknik stranaca

kroatisch

Prepoznat ćeš brod po urezanom leptiru na pramcu,
granama kadulje, slomljenim pri izbacivanju bove.

Plavo s bijelim podsjeća me na putanju oblaka
u bačvi za vodu, u očekivanju sela i žena


ljeti. Sad mi je jasno što golubovi misle
kad u zastavi pokušavaju sviti gnijezdo.


Nitko nije rekao kad flota stiže.
Snovi kasno cvatu kad ne čekaju goste.


Ostavi me ovdje, poput pozdrava na vrtnoj ogradi,
ne pridajući pozornost tko će ga prvi čuti.


Ili me povedi do nekih vrata u sumrak.
Pokaži mi što more pripovijeda kad se povlači.


Grlim val i vičem da ću se promijeniti.
Kažem što plašljivci čine, mučeni zvijezdom


na zapljusnutoj obali. Pjesma u gitari 
stranca mora još doći.


Ne žuri se kad odlaziš iz kuće.
Ništa ne zabranjuje ovom mjestu da čeka.


Mit o strancu mora još doći,
dok ti možeš vidjeti tko se sakriva, u strahu od sreće.


Na kraju pjesme, koliko ću se bojati
da moj san, plav ili bijel, više neće doći.


Možda su se stranci izgubili
na putu do piknika za strance.

prema Mahmoudu Darwishu

Preveli: Romana Perečinec

Vragen aan Shiva

niederländisch | Tom Van de Voorde

hoe zinvol het is een vat
vol zeewier en golfslag te vangen,


gesluierd met sterren in
agrarische vlakte te rollen.


Breng me een gehavende fontein,
een touw aan een handvol paarden,


de zon op een veld vol tegels
in goudkleurig zand gelegd. Welke


richting geeft de olie aan een vaas
eer een bloem haar kleur


verzint, een dam zijn vrijheid wint.
Al die oplichtende vrienden, schuilend


tussen zo veel netten. Tel ze en bereken.
Vraag of ze zelf haar naam mocht kiezen,


wat het dan was: een paar uitgesneden stenen,
een dak, geschaard tegen vergissingen,


als rijzende vlakte, geografisch naïef.
Misschien was het wel genoeg, Ahmadi,


de geschiedenis van je land te borduren
met edelmetalen, necrologieën


als schelpen naast elkaar te leggen,
er ledematen bij te verzinnen.

© Tom Van de Voorde
aus: Liefde en aarde
Gent: poëziecentrum, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Pitanja za Shivu

kroatisch

koliko ima smisla loviti
bačvu punu algi i udaranja valova,

pod velom zvijezda kotrljati na
poljoprivrednoj površini.

Donesi mi poharani vodoskok,
uzde na tucetu konja,

sunce na polju punom pločica
položenih u pijesak zlatne boje. Koji

smjer nafta daje vazi
da nastane, prije nego što cvijet izmisli

svoju boju, nasip stekne svoju slobodu.
Svi ti svijetleći prijatelji, skrivaju

se između tolikih mreža. Pobroji ih i izračunaj.
Pitaj je li smjela birati svoje ime,

i što je to bilo: par izrezanih kamenova,
krov, na okupu protiv zabuna,

poput izlazeće površine, geografski naivno.
Možda je ipak bilo dovoljno, Ahmadi,

povijest tvoje zemlje opšiti
plemenitim metalima, nekrolozima

poput školjki položiti jedne do drugih,
smisliti im udove.

Preveli: Romana Perečinec

[Mijn postbode vraagt me wat]

niederländisch | Tom Van de Voorde

Mijn postbode vraagt me wat
koninkrijk betekent in het Hebreeuws

als ik haar de voor- en nadelen van
het lijfeigenschap wil opsommen

fietst ze de heuvel af en roept
de laatste woorden van Hadrianus

ze blijken niet in de Britannica te staan
bij onze volgende ontmoeting

wijst ze naar een hoop stenen die
allang op een toren wachten.

© Tom Van de Voorde
aus: Liefde en aarde
Gent: poëziecentrum, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Moja me poštarica pita što]

kroatisch

Moja me poštarica pita što
kraljevstvo znači na hebrejskom

kad joj hoću navesti
prednosti i nedostatke podanstva

ona se biciklom spusti niz brijeg izvikujući
posljednje Hadrijanove riječi

izgleda da ne stoje u Brittanici
prilikom našeg sljedećeg susreta

pokazuje gomilu kamenja koje
već odavna čeka toranj.

Preveli: Romana Perečinec

[Intussen in de jungle]

niederländisch | Tom Van de Voorde

Intussen in de jungle

bidden kleuren om geluk

in rijm geklede stenen

straffen bomen de goden.

Wie schreeuwt er om een held

omwille van wat puin in woorden

prevelt tussentijds geweld

ter wille van verbeelding in bezit.

Silhouetten van tweelingen

harken weemoed tot aanzicht

in stukken, in rijen, de lucht

buigen voor wieken vol vreugde,

ontwijkt het gevlucht.

Maar hoe bewaar je

een stoel op een dak,

een vindplaats voor epiek

martelmuziek

voor spastische doden

op een brandend rijstveld

kreukt vingervlug

de muur de mortel.

Intussen in de jungle schuift

de modder het beton.

© Tom Van de Voorde
aus: Liefde en aarde
Gent: poëziecentrum, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Međutim u džungli]

kroatisch

Međutim u džungli

boje mole za sreću

u rimu odjeveno kamenje

stabla kažnjavaju bogove.

Tko doziva junaka

radi nešto zbrke u riječima

mrmlja nasilje trenutka

poradi maše u posjedu.

Siluete blizanaca

grabljaju do pojavnosti sjetu

u komadima, redovima, zraku

klanjaju se pred krilima punim radosti,

lepet u uzmaku.

Ali kako sačuvati

stolac na krovu,

nalazište epike

mučeničke muzike

spastičkih smrti

na gorućem rižinu polju

okretno gužva

zid žbuku.

U džungli međutim pomiče

blato beton.

Preveli: Romana Perečinec

teebeutel

deutsch | Jan Wagner

I

nur in sackleinen
gehüllt. kleiner eremit
in seiner höhle.


II

nichts als ein faden
führt nach oben. wir geben
ihm fünf minuten.

© 2016 Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
aus: Selbstporträt mit Bienenschwarm. Ausgewählte Gedichte 2001- 2015
München: Hanser Berlin, 2016
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

čajne vrećice

kroatisch

I.
samo vrećicom 
zaogrnut. malen pustinjak
u svojoj pećini.
 

II.
ništa osim konca
ne vodi gore. dajemo mu
pet minuta.

S njemačkog prevela Romana Perecinec

quittenpastete

deutsch | Jan Wagner

wenn sie der oktober ins astwerk hängte,
ausgebeulte lampions, war es zeit: wir
pflückten quitten, wuchteten körbeweise
gelb in die küche

unters wasser. apfel und birne reiften
ihrem namen zu, einer schlichten süße -
anders als die quitte an ihrem baum im
hintersten winkel

meines alphabets, im latein des gartens,
hart und fremd in ihrem arom. wir schnitten,
viertelten, entkernten das fleisch (vier große
hände, zwei kleine),

schemenhaft im dampf des entsafters, gaben
zucker, hitze, mühe zu etwas, das sich
roh dem mund versagte. wer konnte, wollte
quitten begreifen,

ihr gelee, in bauchigen gläsern für die
dunklen tage in den regalen aufge-
reiht, in einem keller von tagen, wo sie
leuchteten, leuchten.

© 2016 Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
aus: Selbstporträt mit Bienenschwarm. Ausgewählte Gedichte 2001- 2015
München: Hanser Berlin, 2016
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

dunje

kroatisch

kad bi ih listopad objesio o grane,
izvitoperene lampione, bilo je vrijeme: brali
smo dunje, teglili košare
             žutog u kuhinju

pod vodu. jabuke i kruške dozrijevaju
prema svom imenu, jednostavnoj slatkoći -
za razliku od dunje na njenom stablu u
             najisturenijem kutu 

moje abecede, u latinskome vrta,
tvrda i čudna u svojoj aromi, rezali smo,
četvorili, otkoštili meso (četiri velike
               ruke, dvije male),

magloviti u pari sokovnika, dodavali
šećer, vrelinu, trud nečemu što se 
sirovo uskraćivalo ustima. tko može, želi
              shvatiti dunje.

njihov žele, u trbušastim staklenkama za 
mračne dane na police po-
slagan, u podrumu od dána, gdje su
             svijetlile, svijetle. 

S njemačkog prevela Romana Perecinec

Sex mit Texten

deutsch | Hans Thill

Er schloß die Tür, um den Wind
auszusperren, Wespen kamen
durch den Briefschlitz ins Haus.

Im Treppenflur atmete die Nachbarin
und es roch nach Asche und
Bananen. Ein Zug fuhr durch

die letzten Minuten der Stadt,
die Straßenbahn hinterher.
Dann ging er an den Kühlschrank,

und er nahm etwas heraus, gläsern
und klar. Er spürte die alte Substanz
klebrig an den Händen,

den übermäßigen Rippendruck
in den Wänden und draußen
ein Nachlassen nirgendwo.

Jetzt kratzten ihn die Flügel seines
Jeanshemds im Nacken
und es wurde ihm klar, daß er

nackt war bis auf die Baumwolle,
die an einem Haken hing

© Hans Thill
aus: unveröffentlicht
Audio production: Haus für Poesie, 2018

Seks s tekstovima

kroatisch

Zatvorio je vrata da zaustavi
vjetar, ose su u kuću
ušle kroz otvor za pisma.

Na stubištu je disala susjeda
i osjetio se miris pepela i
banana. Vlak je prolazio kroz

posljednje minute grada,
tramvaj za njim.
Potom je otišao do hladnjaka,

izvadio nešto iz njega, stakleno
i jasno. Osjetio je staru supstancu
ljepljivu na rukama,

pretjerani pritisak rebara
u zidovima i vani
jenjavanje nigdje.

Sad ga grebu krila njegove
traper košulje po vratu
i postade mu jasno da na

sebi nema ništa osim pamuka
koji visi na kuki

S njemačkog prevela Romana Perecinec
published in TEMA magazine by Meandar publishing

Ohne Titel (Trinkwasser)

deutsch | Hans Thill

Ich möchte nicht das Blatt sein, auf dem ein
ruheloses Insekt Platz nimmt. Ich trage
noch die Schuhe von gestern

als die Sprachen im Teich schwammen,
ungeduldig. Die Cronopien versammelten sich
an den Brunnen. Sie klapperten

mit Blechbüchsen, ihren Knochen.
Ich gehe ans Fenster das noch offen steht
aus der Zeit, als hier ein Garten war.

Es sind Luftlöcher im Karton, aber
die Insekten kommen durch.
Ich hoffe auf einen Warnton,
blättere in meinen

Erinnerungen. Als ein Kirchturm im See
erlosch. Jetzt zerfließen die Farben zu
Trinkwasser

Ich möchte nicht das Gras sein
unter den Sohlen der Famen. Ich hoffe
auf den Warnton, wenn das Wasser explodiert.
Wenn der Hund in der Erde gräbt

© Hans Thill
aus: unveröffentlicht
Audio production: Haus für Poesie, 2018

Bez naslova (Pitka voda)

kroatisch

Ne želim biti list
na koji sjeda nemiran
insekt. Još nosim
cipele od
jučer

Kad su u jezercu jezici
plivali, nestrpljivo.
Istoliki skupljali su se na
zdencima. Klepetali
su

Limenkama, svojim kostima.
Puše li vjetar ovdje zdesna ili slijeva?
Na tastaturi nedostaje O. Prilazim
prozoru

Koji je otvoren još u vrijeme dok
je ovdje bio vrt. U kartonu su
rupe za zrak, ali insekti
prolaze. Nadam se

Upozorenju, listam svoja
sjećanja. Kad se crkveni toranj
ugasio u jezeru. Sad se boje
rastapaju u pitku vodu

Ne želim biti trava
ispod đonova. Nadam se
upozorenju kad
voda eksplodira.
Kada pas
kopa u zemlji

S njemačkog prevela Romana Perecinec
published in TEMA magazine by Meandar publishing

schliefen die öfen [V / legnica / liegnitz]

deutsch | Uljana Wolf

legnica / liegnitz


als wir fuhren in den zügen trugen
männer die nicht unsre väter warn

das land in handgeflochtnen körben
(pilze biere) schläfrig durchs abteil

der rauch aus ihren mündern hing
wie nacht uns lange noch im haar

© kookbooks 2005
aus: kochanie ich habe brot gekauft
Berlin: kookbooks, 2005
ISBN: 3937445161
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

SPAVALE SU PEĆI [V / legnica / liegnitz]

kroatisch

legnica / liegnitz

dok smo se vozili u vlakovima
muškarci koji nisu bili naši očevi

nosili su zemlju u ručno pletenim košarama
(gljive pivo) pospano kroz odjeljak

dim iz njihovih usta poput noći
još dugo nam se zadržao u kosi

S njemačkog prevela Romana Perečinec

schliefen die öfen [IV / die kleinen bahnhöfe ohne einen ort]

deutsch | Uljana Wolf

die kleinen bahnhöfe ohne einen ort
wolfgang koeppen


als wir aber auf offner strecke
aufstoben zwischen den orten

weil auch die sterne sagt man
ihren ofen über uns anheizen

funkten wir durch landschaft
die wie flugasche um uns lag

noch einmal die route durch
zum haus der weichenwärter

© kookbooks 2005
aus: kochanie ich habe brot gekauft
Berlin: kookbooks, 2005
ISBN: 3937445161
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

SPAVALE SU PEĆI [IV / die kleinen bahnhöfe ohne einen ort]

kroatisch

mali kolodvori bez nekog mjesta
wolfgang koeppen

ali kada smo na otvorenoj pruzi
prhnuli su zrak između mjesta

zato što i zvijezde kaže se
svoju peć potpaljuju iznad nas

odašiljali smo se kroz krajolik
nalik uskovitalnom pepelu

još jednom po istoj ruti
do kuće čuvara skretnice

S njemačkog prevela Romana Perečinec

schliefen die öfen [III / malczyce / maltsch]

deutsch | Uljana Wolf

malczyce / maltsch


als die ausrangierten wagen
auf dem nebengleis träumten

vom umschlagplatz am oderknie
von güterschütt und kohlenstaub

stahlen wir einen trägen waggon
aus seinem gleis aus seinem bett

ließen in den leeren lagerhallen
funken springen die uns galten

© kookbooks 2005
aus: kochanie ich habe brot gekauft
Berlin: kookbooks, 2005
ISBN: 3937445161
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

SPAVALE SU PEĆI [III / malczyce / maltsch]

kroatisch

malczyce / maltsch

dok su otpisana kola
na sporednom kolosijeku sanjala

o pretovarištu na zavoju odre
o teretnoj šuti i ugljenoj prašini

ukrali smo jedan tromi vagon
iz njegova kolosijeka iz njegova ležišta

u praznim skladišnim halama pustili
da frcaju iskre koje su nam pripadale

S njemačkog prevela Romana Perečinec

an die kreisauer hunde

deutsch | Uljana Wolf

o der dorfhunde kleingescheckte schar: schummel
schwänze stummelbeine zähe schnauzen am zaun

euch gehört die straße der staub am asphaltsaum
euch die widerhallende nacht im schlafenden tal

jedes echo gehört euch: der zuckende rückstoß
von klang an den hügeln hierarchisches knurren

und bellen in wellen: heraklisch erst dann hünen
haft im abklang fast nur ein hühnchen das weiß:

wer hier nicht laut und geifer gibt den greift sich
die meute in lauffeuer kehlen verliert sich der ort

so mordio etc. vermesst ihr die welt in der senke
beherrscht jeden weg jeden fremden und mich –

euch gehört meine fährte mein tapferes stapfen
euch meine waden             dorfauswärts zuletzt

© kookbooks 2005
aus: kochanie ich habe brot gekauft
Berlin: kookbooks, 2005
ISBN: 3937445161
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

PSIMA IZ KREISAUA

kroatisch

o pirgavi čopore seoskih pasa: prijetvorni
repovi prikraćene noge prgave gubice na ogradi

vama pripada cesta prašina na rubu asfalta
pripada vam jeka noći u uspavanoj dolini

svaka jeka pripada vam: trzavi odskok
zvuka na hrbatima hijerarhijsko režanje

i valovi lajanja: herkulski prvo zatim haj
dučki u stišavanju gotovo samo jedan hrčak što zna:

tko nije glasan i otrovan dohvatit će ga
svjetina u stihiji laveža izgubi se mjesto

tako ognjem itd. mjerite svijet u uleknuću
vladate svakim putom svakim strancem i mnome –

vama pripada moj trag moje hrabro koračanje
vama pripadaju moji listovi dok napuštam selo

S njemačkog prevela Romana Perečinec

nachtrag an die kreisauer hunde

deutsch | Uljana Wolf

wer sagt gedichte sind wie diese hunde
im dorfkern vom eignen echo umstellt

vom warten und scharren bei halbmond
vom sturen markieren im sprachrevier

der kennt euch nicht ihr rasenden kläffer
kassandren im lautrausch der wallachei

denn ihr fügt was wort ist und was wade
hinterrücks in tollkühnem biss

zusammen als wär ein bein nur ein blatt
und die ordnung der dinge ein tausch:

in meinem stiefel noch der abdruck
eurer zähne – vom tacker vier zwacken

so lohnt ihr dem vers der euch nachlief
folgt welt wohl der dichtung     bei fuß

© kookbooks 2005
aus: kochanie ich habe brot gekauft
Berlin: kookbooks, 2005
ISBN: 3937445161
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

DODATAK PSIMA IZ KREISAUA

kroatisch

tko kaže pjesme su kao ovi psi
u središtu sela okruženi vlastitom jekom

čekanjem i grebanjem za polumjeseca
tvrdoglavim obilježavanjem u jezičnom reviru

taj vas ne poznaje vi divlji lajavci
kasandre u glasovnom nagonu zabiti

jer vi spajate što je riječ i list noge
podmuklo u smionom ugrizu

kao da je noga samo list
a poredak stvari zamjena:

na mojoj čizmi još otisak
vaših zuba – od hefterice četiri ožiljka

tako nagrađujete stih koji je trčao za vama
svijet prati pjesništvo uz nogu

S njemačkog prevela Romana Perečinec

schliefen die öfen [I / berlin]

deutsch | Uljana Wolf

berlin


als wir aufwachten mit nestern
im haar die wir nacht nannten

schlugen die genesenden väter
schaufelhändig alle klappen zu

schliefen die öfen ohne uns
in ihr vergessen zu nehmen

© kookbooks 2005
aus: kochanie ich habe brot gekauft
Berlin: kookbooks, 2005
ISBN: 3937445161
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

SPAVALE SU PEĆI [I / berlin]

kroatisch

berlin
 

kad smo se probudili s gnijezdima
u kosi koja smo nazvali noć

očevi u oporavku zalupili su
sve poklopce lopatama od ruku

spavale su peći ne uzevši
nas u svoj zaborav

S njemačkog prevela Romana Perečinec

schliefen die öfen [II / glauchau]

deutsch | Uljana Wolf

glauchau


als wir krank waren von ruß
und schüttgut aus archiven

zogen wir mit den großvätern
ins geschlossne stellwerk ein

sahn die alten gleisbewacher
ihre hände an die hebel legen

durch die tote weichenleitung
ging ein zittern wie auf reisen

© kookbooks 2005
aus: kochanie ich habe brot gekauft
Berlin: kookbooks, 2005
ISBN: 3937445161
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

SPAVALE SU PEĆI [II / glauchau]

kroatisch

glauchau


dok smo bili bolesni od čađi
i rasutog tereta iz arhiva

uselili smo s djedovima
u zatvorenu postavnicu

vidjeli stare čuvare pruge
kako ruke stavljaju na ručke

kroz mrtve skretnice
prošao je drhtaj kao na putovanju

S njemačkog prevela Romana Perečinec

aufwachraum II

deutsch | Uljana Wolf

ach wär ich nie im aufwachraum gewesen
taub gestrandet schwankend in der weißen

barke neben andern barken angebunden –
ja das ist der letzte hafen ist der klamme

schlafkanal mit schwarzen schwestern die
als strafgericht am ufer stehn und dir mit

strengen fingerspritzen drohen: tropf und
teufel meine liebe können sie mich hören

und hören kannst du nichts nur diese stille
in den schleusen sanitäres fegewasser das

dich tropfenweise aus dem schlauch ernährt –
als unter deinem bett das meer mit raschen

schlägen dich zurückraubt in den traum von
stern und knebel fern vom aufwachraum

© kookbooks 2005
aus: kochanie ich habe brot gekauft
Berlin: kookbooks, 2005
ISBN: 3937445161
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

intenzivna II

kroatisch

ah da barem nikada nisam bila na intenzivnoj
tupo nasukana njišući se u bijeloj

barci privezana pored drugih barki –
da to je posljednja luka vlažan je

kanal sna s crnim sestrama koje
poput kaznenog suda stoje na obali i

strogim injekcijama prstiju prijete ti: kaplja i
kap draga moja mogu li me čuti

a čuti ne možeš ništa samo tu tišinu
u ustavama sanitarno vodeno čistilište

koje te kap po kap hrani iz cjevčice –
kada te ispod kreveta more brzim

udarcima otima natrag u san od
zvijezde i brnjice daleko od intenzivne

S njemačkog prevela Romana Perečinec

aufwachraum I

deutsch | Uljana Wolf

ach wär ich nur im aufwachraum geblieben
traumverloren tropfgebunden unter weißen

laken neben andern die sich auch nicht fanden
eine herde schafe nah am schlaf noch nah an

gott und trost da waren große schwesterntiere
unsre hirten die sich samten beugten über uns –

und stellten wir einander vor das zahlenrätsel
mensch: von eins bis zehn auf einer skala sag

wie groß ist dein schmerz? – und wäre keine
grenze da in sicht die uns erschließen könnte

aus der tiefe wieder aus dem postnarkotischen
geschniefe – blieben wir ganz nah bei diesem

ich von andern schafen kaum zu unterscheiden
die hier weiden neben sich im aufwachraum

© kookbooks
aus: kochanie ich habe brot gekauft
Berlin: kookbooks, 2005
ISBN: 3937445161
Audio production: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

intenzivna I

kroatisch

ah da sam barem ostala na intenzivnoj
izgubljena u snovima privezana kapima ispod bijelih

plahti pored drugih koji se također nisu našli
stado ovaca blizu sna još blizu

boga i utjehe bile su tu velike sestrinske životinje
naši pastiri koji se meko naginju nad nas –

a jedni smo drugima predstavljali brojčanu zagonetku
čovjek: na skali od jedan do deset reci

koliko je velik tvoj bol? – i da nema
granice na vidiku koja bi nas mogla objasniti

iz dubine ponovo iz postnarkotičkog
šmrcanja – ostali bismo posve blizu tog

ja od drugih ovaca jedva raspoznatljivo
koje ovdje pasu pored sebe na intenzivnoj

S njemačkog prevela Romana Perečinec