Petr Král 
ÜbersetzerIn

auf Lyrikline: 8 Gedichte übersetzt

aus: tschechisch nach: französisch

Original

Übersetzung

[K večeru bouře poškodila střechu]

tschechisch | Pavel Kolmačka

K večeru bouře poškodila střechu.
Když ustal déšť, lezl jsem nahoru
měnit pár tašek a prasklý hřebenáč.
Bylo jasno, viděl jsem daleko k obzoru.
Pár fáborů kouře spojených v dlouhý fáč
i s mraky zůstávalo za vsí,
krajina kamsi hnaná větrem…
 
Obkročmo na hřebeni vyhlížel jsem
jakousi zem či město, ženu,
muže či záři za andělem.
O prázdno opřen celým tělem
s ústy dokořán rozhodil jsem ruce,
zůstal tak bez hnutí a svítil jako měsíc.
Slyšel jsem věčnost, ach, a z dvorků povyk slepic…

© Pavel Kolmačka
aus: Viděl jsi, že jsi
Petrov, 1998
Audio production: Haus für Poesie / 2018

[Le soir, l´orage avait endommagé le toit]

französisch

Le soir, l´orage avait endommagé le toit.
La pluie finie, je suis monté là-haut
pour changer quelques tuiles et la faîtière.
Le temps était clair, on voyait l´horizon.
Des pans de fumée, liés en un ruban
avec des nuages stagnaient derrière les maisons,
le paysage partait, entraîné par le vent…

Chevauchant le faîte, je m´attendais à voir
venir un pays, une ville, un homme ou bien une
femme, la clarté au-delà d´un ange.
M´appuyant au vide de tout mon poids,
ouvrant la bouche, les bras écartés
je restais immobile et brillais comme la lune.
J´entendais l´éternité et, dans le cours, des poules qui
   caquetaient.

Traduction de Petr Král

[Okénkem záchodu svítí hvězdy]

tschechisch | Pavel Kolmačka

Okénkem záchodu svítí hvězdy
jak vějíře jisker z rachejtlí
rozprsklých na zčernalém nebi:
vzplály a nezhasly.

V prazvláštně opačné perspektivě
se jejich záře sbíhají
zde, v žlutý nepohnutý oheň
na vápnem obílené zdi.

I uvnitř mne. Někde daleko
vím o tom teple, aniž vím,
a o místě, které jím spáleno
na dlouhé cestě samoty.

© Pavel Kolmačka
aus: Viděl jsi, že jsi
Petrov, 1998
Audio production: Haus für Poesie / 2018

[Dans le vasistas des toilettes brillent des étoiles]

französisch

Dans le vasistas des toilettes brillent des étoiles
en scintillantes guirlandes de fusées
répandues dans le ciel noir:
enflammées, elles ne se sont pas éteintes.

Par une perspective inversée étrangement
leurs clartés viennent converger
isi, en un feu brûlant jaune, sans mouvement
sur le mur chaulé.

Et jusqu´en moi. Quelque part, au loin,
je sais cette chaleur, à mon insu,
elle et le lieu qu´elle brûla
sur un long chemin de solitude.

Traduction de Petr Král

[Večer, když zaléval zahradu]

tschechisch | Pavel Kolmačka

Večer, když zaléval zahradu,
byl deštěm chodícím s konví.
Zaklínal dřevěný kolík,
tyčku a fazoli, hlávky, dýně,
okurku v listovém moři.

V kapse mu cinkal zvon pětník.
Měl radost z červených třešní.
Ticho se rozlilo nad stromy,
hnojiště, široké záhony.
Snad bylo víc než jen nic.

© Pavel Kolmačka
aus: Viděl jsi, že jsi
Petrov, 1998
Audio production: Haus für Poesie / 2018

[Le soir, alors qu´il arrosait le jardin]

französisch

Le soir, alors qu´il arrosait le jardin,
il était une pluie marchante, avec son arrosoir.
Il implorait le pieu de bois,
la fève et l´espalier, les courges, les choux,
le concombre dans une houle de feuilles.

Un sou dans sa poche sonnait le carillon.
Il se réjouissait des cerises rouges.
Le silence se répandait sur les arbres,
les plates-bandes vastes, le tas de fumier.
Silence qui, peut-être, n´était pas qu´un rien.

Traduction de Petr Král

Instinktea

tschechisch | Jaromír Typlt

Až se naši psi sdruží do smeček
a rozechvěle s temnou urputností se vydají
zákonům Věčného Úniku
a jen občas se zastaví
pozorně vtáhnou tisíce pachů
vztyčenými slechy zachytí vyjící improvizace větru
vymění si žhnoucí pohledy a rozběhnou se dál
pak už snad bude stát za to si v nepřerušitelném tichu
pojištěných bytů znovu přečíst zažloutlé dopisy
Až se směšně dávné zvyky našich psů rozpustí
v ostražitém kolektivním instinktu
a dálky se slijí v zarývavou stopu
tisíců vytržených osamělců
pak už snad bude stát za to roztrhat staré listy
a v dešti padajících útržků luštit nová oslovení
Až psi dorazí na dohled našich panelových měst
a s nevyzpytatelně chladným klidem si vyčkávavě lehnou
občas divoce štěknouce jen tak do ozvěny
pak už snad bude stát za to
pomalým krokem vyjít na balkóny
a vidět že oni vidí

© Jaromír Typlt
aus: Ztracené peklo
Praha: Český spisovatel, 1994
ISBN: 80-202-0497-0
Audio production: Jan Trojan

Instincteia

französisch

Quand nos chiens rassemblés en meutes
tremblants d´un acharnement obscur se livreront
aux lois de la Fuite éternelle
pour de temps en temps seulement s´arrêter
humer attentivement mille odeurs
capter les hurlantes improvisations du vent par leurs oreilles dressées
échanger d´incandescents regards puis poursuivre la course
alors peut-être vaudra-t-il enfin la peine dans le silence impossible à rompre
de nos appartements assurés à relire les lettres jaunies
Quand les coutumes risiblement anciennes de nos chiens
seront dissoutes dans un instinct collectif vigilant
et que les lointains n´auront formé qu´un sillage taraudant
de mille solitaires en extase
alors peut-être vaudra-t-il enfin la peine de déchirer les pages vieillies
et sous la pluie de leurs fragments chercher à déchiffrer de nouvelles
   apostrophes
Quand les chiens seront là visibles depuis nos HLM
et qu´ils se seront couchés pour attendre avec un calme insondablement
   glacial
n´émettant parfois que pour l´écho des aboiements furieux
peut-être vaudra-t-il enfin la peine
de sortir sur nos balcons d´un pas lent
et les voir qui voient

Traduit du tchèque par Petr Král

MINULÉ STOLETÍ

tschechisch | Petr Hruška


Pili jsme někde na tržnici. Nebo u zastávky, v bundách, vedle dřevotřísky. Spěchalo to, měli jsme před sebou celý společný život. Chtěli jsme to stihnout, to míhání mezi lepenkami a prodavači, to pití něžnýma, ledovýma rukama.


© Petr Hruška
aus: Zelený svetr
Brno: Edice poesie Host - Velká řada, 2004
ISBN: 80-7294-138-0
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

LE SIÈCLE DERNIER

französisch

Nous buvions quelque part au marché couvert. Ou près d'un arrêt, à côté de l'aggloméré. Il fallait faire vite, la vie entière était devant nous. On tenait à ne pas manquer ça, ces allées et venues entre cartons et vendeurs, ces verres bus avec des mains tendres  et glacées.

Petr Král

CHVÍLE PRO RYBU

tschechisch | Petr Hruška

pro tuto chvíli
pomalou důkladnou chvíli
chvíli pro rybu
na samém převisu nicoty
rybu soustředěně snězenou
z umakartu
vytřeštěné kuchyně
se světlem
není dostatek důsledků
nadějí
a výmluv
marně se hrnou
do úžasného prostoru
této nebezpečné
tiše vržené chvíle

© Petr Hruška
aus: Zelený svetr
Brno: Edice poesie Host - Velká řada, 2004
ISBN: 80-7294-138-0
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

L'INSTANT DU POISSON

französisch

pour cet instant
lent appliqué
cet instant du poisson
tout au bord du néant
d'un poisson attentivement mangé
sur le formica
d'une cuisine béate
iluminée
il n'y a guère assez de conséquences
d'espoirs
d' excuses
qui vainement se précipitent
dans le formidable espace
de cet instant dangereux
silencieusement lancé

Petr Král

JE VIDĚT DLOUHO

tschechisch | Petr Hruška

prsty
háky na okenice
schod
holé stopky rybízu
jemné jak konec žil
nějaký dekl
vlastní ženu
v letních šatech
s velkými průstřely
rudých knoflíků

© Petr Hruška
aus: Zelený svetr
Brno: Edice poesie Host - Velká řada, 2004
ISBN: 80-7294-138-0
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

LONGTEMPS ON VOIT

französisch

des doigts
des crochets pour les volets
une marche
des tiges dépouillées de groseilles
fines comme les extrémités des veines
une espèce de couvercle
sa propre femme
en robe d'été
aux gros points d'impact
de boutons rouge sang

Petr Král

KOMORA

tschechisch | Petr Hruška

     Jednou na sebe narazíme v přítmí komory, navzájem dopadeni – s husí krví a petrolejem, vyhrnutými košilemi na doma, rýsujícími se nádory brambor. Přišli jsme brát.

     Je slyšet přistižené oddechování, hubená nit světla z netěsnícího okénka trapně leží mezi námi.

© Petr Hruška
aus: Zelený svetr
Brno: Edice poesie Host - Velká řada, 2004
ISBN: 80-7294-138-0
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

CELLIER

französisch

Un jour on va tomber l'un sur l'autre dans la pénombre du cellier, tous deux pris sur le fait – avec du sang d'oie et du pétrole, les chemises retroussées pour la maison, les tumeurs saillantes des pommes de terre. Nous sommes venus pour rafler.

On entend des souffles trahis, le maigre fil de lumière jailli d'une fenêtre mal close repose bêtement entre nous.

Petr Král