Oei Swan Ien 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 6 Gedichte übersetzt

aus: italienisch nach: niederländisch

Original

Übersetzung

RIDEFINIZIONE (4) [se nessun altro è presente...]

italienisch | Alessandro De Francesco

se nessun altro è presente non sarà possibile stabilire l’identità di chi giace solo tra le coperte né sapere se russa biascica e soprattutto se parla nel sonno potrebbero installare telecamere

© Alessandro De Francesco und La Camera Verde
aus: RIDEFINIZIONE
La Camera Verde, 2011
Audio production: Alessandro De Francesco

HERDEFINITIE (4) [als niemand anders aanwezig is...]

niederländisch

als niemand anders aanwezig is zal ‘t niet mogelijk zijn de identiteit vast te stellen van wie ligt onder de dekens noch te weten of hij snurkt mompelt en bovenal of hij praat in z’n slaap ze zouden televisiecamera’s kunnen installeren

Vertaling: Vincent W.J. van Gerven Oei en Oei Swan Ien

RIDEFINIZIONE (5) [si riproduce sessualmente o asessualmente...]

italienisch | Alessandro De Francesco

si riproduce sessualmente o asessualmente la fase sessuale è osservabile in estate la fase asessuale si svolge per gemmazione e frammentazione      l’ectoderma è coperto da uno strato di gelatina protettiva secreto da ghiandole            il gastroderma circonda lo stomaco ed è accessibile soltanto con l’apertura della cavità buccale    la preda catturata è pre-digerita da enzimi nell’esofago e completamente decomposta   lo spazio tra la pelle interna ed esterna è sollevato dalla mesoglea uno strato spesso e trasparente fatto di tessuto connettivo pervaso da canali che trasportano e conservano cibo 27°35.866' N 91° 49.544' W da 1000m

© Alessandro De Francesco und La Camera Verde
aus: RIDEFINIZIONE
La Camera Verde, 2011
Audio production: Alessandro De Francesco

HERDEFINITIE (5) [‘t plant zich geslachtelijk of ongeslachtelijk...]

niederländisch

‘t plant zich geslachtelijk of ongeslachtelijk voort het geslachtelijke stadium is waar te nemen tijdens de zomer het ongeslachtelijke stadium speelt zich af door knopvorming en fragmentatie      de ectodermis wordt afgedekt door een laag van beschermende gel door klieren afgescheiden de gastrodermis omringt de maag en is slechts toegankelijk door de opening van de mondholte de gevangengenomen prooi wordt voorverteerd door enzymen in de slokdarm en volledig afgebroken de ruimte tussen de inwendige en uitwendige huid wordt opgeheven door de mesoglea een dikke en doorzichtige laag bestaand uit verbindingsweefsel doortrokken met kanalen die het voedsel vervoeren en bewaren 27°35.866 ́n 91° 49.544 ́w vanaf 1000 m

Vertaling: Vincent W.J. van Gerven Oei en Oei Swan Ien

RIDEFINIZIONE (3) [hanno parlato a voce bassa...]

italienisch | Alessandro De Francesco

hanno parlato a voce bassa    seduti a uno dei tavoli scandendo le parole dietro rughe spesse         per te è diverso ha detto lei io ho paura del male che ti fanno e cosa succede se resto sola poi si alzano si prendono per mano vanno via

poco piú in là un bambino scrive sull’aria con un dito

in mezzo c’è mio padre visto dall’alto       perde i capelli mi vorrebbe vicino per sempre è un corpo molto piú grande del mio           è come se loro sentissero cosa sento (fu trovato in una cantina appena nato le diceva qualcosa all’orecchio che non capiva)        piú tardi lo scambio di pelle e gomma fu all’insaputa di tutti nel momento in cui avveniva

cosa sono è la mia altezza a piedi nudi al livello del mare    avrei voluto dirlo a entrambi prima di partire dietro i palazzi       sotto la calotta                  varcando lo sportello

© Alessandro De Francesco und La Camera Verde
aus: RIDEFINIZIONE
La Camera Verde, 2011
Audio production: Alessandro De Francesco

HERDEFINITIE (3) [ze spraken met lage stem...]

niederländisch

ze spraken met lage stem   zittend aan een van de tafels   de woorden articulerend achter dikke rimpels voor jou is ‘t anders ze zei ik ben bang voor de pijn die ze jou aandoen en wat er gebeurt als ik alleen blijf daarna staan ze op ze nemen elkaars hand gaan weg

wat verderop schrijft een kind met een vinger op de lucht

in het midden is er mijn vader gezien van bovenaf   hij verliest z’n haar hij zou me graag voor altijd dichtbij willen hebben hij is een lichaam veel groter dan het mijne    ‘t is alsof zij zouden voelen wat ik voel (‘t was gevonden in een kelder pasgeboren zei ‘t iets in haar oor wat ze niet begreep)         wat later de verwisseling van huid en rubber zonder dat iemand het wist toen ‘t gebeurde

wat ik ben is mijn hoogte blootsvoets op zeeniveau    ik zou hun beiden graag willen zeggen voor vertek achter de woningen      onder de kap        het luik passerend

Vertaling: Vincent W.J. van Gerven Oei en Oei Swan Ien

RIDEFINIZIONE (1) [siamo entrati nel giardino di notte...]

italienisch | Alessandro De Francesco

siamo entrati nel giardino di notte lasciandoci la casa alle spalle abbiamo imboccato il sentiero di ghiaia verso la fabbrica alla fine del giardino con gli abeti neri e le macchine a lato      le tre finestre orizzontali erano illuminate con violenza (d)all’interno non abbiamo potuto vedere niente continuavamo a camminare un rumore uniforme era diventato assordante      come se la distanza tra la fabbrica e noi fosse stata già percorsa

© Alessandro De Francesco und La Camera Verde
aus: RIDEFINIZIONE
La Camera Verde, 2011
Audio production: Alessandro De Francesco

HERDEFINITIE (1) [we gingen ‘s nachts de tuin in het...]

niederländisch

we gingen ‘s nachts de tuin in het huis achterlatend namen het grindpad richting de fabriek aan het eind van de tuin met de zwarte sparren en auto’s aan de zijkant       de drie horizontale vensters waren verlicht met geweld van binnen(uit) konden we niets zien gingen verder met wandelen een eenvormig lawaai was oorverdovend geworden alsof de afstand tussen de fabriek en ons reeds afgelegd was

Vertaling: Vincent W.J. van Gerven Oei en Oei Swan Ien

RIDEFINIZIONE (2) [se non fosse per le cose di una vita...]

italienisch | Alessandro De Francesco

se non fosse per le cose di una vita       ogni stanza sarebbe vuota sarebbe il vuoto ma spaccati longitudinali ritracciano la superficie delle stagioni quando il timpano entra in vibrazione     guardare fisso (il sole) vorrebbe allora dire disporre di un reale in cui la forma di un oggetto potrebbe dirsi in molti modi e il vuoto non sarebbe (fatto d’aria) superfici levigate prolifererebbero nelle scanalature o i pianeti come buchi se non fosse spesso per un modo di guardare che ci è dato                                   senza interruzione

© Alessandro De Francesco und La Camera Verde
aus: RIDEFINIZIONE
La Camera Verde, 2011
Audio production: Alessandro De Francesco

HERDEFINITIE (2) [ware ‘t niet voor de dingen in een leven...]

niederländisch

ware ‘t niet voor de dingen in een leven elke kamer zou leeg zijn de leegte zijn maar langwerpige doorsneden trekken het oppervlak van de seizoenen over terwijl het trommelvlies gaat trillen     strak staren (naar de zon) zou dan willen zeggen te beschikken over een werkelijkheid waarin de vorm van een voorwerp op vele wijzen zou kunnen worden uitgedrukt en de leegte niet (gemaakt) zou zijn (van lucht) gepolijste oppervlakten zouden voortwoekeren in spleten of planeten als gaten ware ‘t vaak niet voor een kijkwijze ons gegeven            zonder onderbreking

Vertaling: Vincent W.J. van Gerven Oei en Oei Swan Ien

RIDEFINIZIONE (6) [sono stato in basso...]

italienisch | Alessandro De Francesco

sono stato in basso      e cosa ci fa tutta questa gente per strada e io allora che ho tenuto in mano le spine    forse     ma dalla superficie di plastica grigia      le mani a conchiglia        era impossibile bucarsi    vivo in apnea fuori dall’opale sono stato in basso o nella stanza accecante    vorrei descrivere dove mi trovo cerco                  nella trasparenza

© Alessandro De Francesco und La Camera Verde
aus: RIDEFINIZIONE
La Camera Verde, 2011
Audio production: Alessandro De Francesco

HERDEFINITIE (6) [daarbeneden ben ik geweest...]

niederländisch

daarbeneden ben ik geweest      en wat doen al die mensen op straat en ik dan die stekels in mijn hand heb vast-gehouden   misschien alleen door het oppervlak van grijs plastic    de handen als schelp geprikt kon ik niet worden    ik leef zonder adem te halen buiten de opaal ben daarbeneden of in de verblindende kamer geweest zou willen beschrijven waar ik me bevind        ik zoek       in de doorzichtigheid

Vertaling: Vincent W.J. van Gerven Oei en Oei Swan Ien