P. I. Filimonov 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 14 Gedichte übersetzt

aus: estnisch, russisch nach: russisch, englisch

Original

Übersetzung

TSITAAT

estnisch | Aare Pilv

„Vaatan teid ja mõtlen, kust see enesekindlus: „see on just nii, mu järeldused on õiged” – kuigi on ju näha, et samahästi võiks järeldada midagi muud. Te eelistate üht vastust mitmest samaväärsest, sest juhtumisi aitab see põhjendada mõnda teie minevikus tehtud valikut, milles te tookord südames päris kindlad polnud ja millel pole teie praeguse jututeemaga mingit seost. See peab olema mingi ajukeemiline kaif, mille tekitab otsus „ma arvan just nii, ma kaitsen just seda võimalust, ma olen veendunud, et asjad on just niipidi, mul on õigus”. See on nagu sigaret, mis otsustatakse pingehetkel ära tõmmata, kuigi tegelikult saaks ka ilma – aga see on vähemasti mingigi konkreetne tegu, millest aju saab oma lühiaegse mõnu kätte ja mille käigus tarvitatakse miski reaalselt lõpuni, lahendatakse läbipõletamise teel ära. Selle kaifi all tehakse otsuseid, see vormib võimalikkused tegelikkuseks. See peab olema mingi sõltuvust tekitav ajukeemiline dispositsioon, mis kisub ütlema „ma tean, ma olen kindel” olukorras, kus võiks sama kindel olla ka milleski muus või kus võiks üldse kindel-olemisest loobuda. Aga see viimane on juba omaette ja võib-olla isegi kangem droog – vabadus kindel-olemisest, olla korraga nii osavõtlik ja huvitunud kui ka ükskõikne selle suhtes, kas miski on kindel. Vabadus tõest, puhas tegelikkus ise. Vaat see on karmim kraam, mitte mingi süütu nikotiin.
Aga mida teha ilma ühe või teiseta, hoidudes üldse mõnuainetest? Võõrutusnähud: norutunne, enesele valetamise tunne, soov ühtaegu end unustada ja enesele meelde tulla. Kuidas ravida: lasta harjumustel ja puhtal vormil end kanda ja lõpuks rannale uhtuda, olla ajupuu. Või pöörduda kaifi juurde tagasi – lõpuks on see ju meie enda toodetud droog, nii nagu kanepitaimele lööb õis latva.”

© Aare Pilv
aus: Kui vihm saab läbi
Tallinn: Tuum, 2017
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre]

ЦИТАТА

russisch

«Смотрю я на вас и думаю, откуда такая самоуверенность: «это именно так, мои выводы верны» – хотя видно же, что с таким же успехом можно было бы сделать какие-нибудь другие выводы. Вы предпочитаете один ответ из нескольких равноценных, потому что это, случайным образом, помогает обосновать некий выбор, сделанный вами в прошлом, в котором вы тогда до конца не были уверены, и который никак не связан с вашей нынешней темой разговора. Это, должно быть, некий химический кайф для мозга, который вызывается решением: «я думаю вот так, я защищаю именно эту возможность, я убеждён, что дело обстоит именно так, я прав». Это как сигарета, которую решают выкурить в напряжённую минуту, хотя на самом деле можно было бы обойтись и без неё – но это, по крайней мере, хоть какое-то конкретное действие, от которого мозг получает своё краткосрочное удовольствие, и в ходе которого что-то реально употребляется до самого конца, путём сжигания решается какая-то проблема. Под этим кайфом принимаются решения, он претворяет возможности в реальность. Это, должно быть, некая вызывающая зависимость химическая предрасположенность мозга, которая тянет сказать «я знаю, я уверен» в такой ситуации, когда с равной долей уверенности можно было бы утверждать что-то другое, или когда вообще можно было бы отказаться от состояния уверенности. Но вот это последнее – это уже совершенно отдельный, возможно, ещё более сильный наркотик – свобода от состояния уверенности, одновременно как быть отзывчивым и заинтересованным, так и испытывать безразличие в отношении того, можно ли быть в чём-либо уверенным. Свобода от истины, чистая действительность сама. Вот это более сильная штука, а не какой-то там невинный никотин.
Но вот что делать без того и без другого, вообще воздерживаясь от стимулирующих веществ? Симптомы зависимости: чувство подавленности, чувство, что ты врёшь сам себе, желание одновременно забыться и напомнить себе самому себя самого. Как лечить: позволить себя нести привычкам и чистой форме, и, наконец, прибиться к берегу, стать плавником. Или вернуться к кайфу – в конце-то концов, это наркотик нашего собственного производства, как у куста конопли цветок пробивается наверх».

Перевел с эстонского П.И.Филимонов

***[käin mööda tänavat]

estnisch | Aare Pilv

käin mööda tänavat, hele soe päike valgustab tolmust asfalti, millel kõnnin ja vaatan, kuidas see kõnnitee mu all möödub, ja mõtlen – kummaline, et see olen mina, kelle jalad sel päikseheledal asfaldil kõnnivad ja kelle silmad seda teed vaatavad ja kes sellest kummalisusest mõtleb. aga mitte ainult seda – mõtlen sellele kõigele umbes nii: kellele seda õigupoolest vaja on, seda, et ma siin seda maipäikselist asfalti vaatan ja imestan, et see käija olen mina? tähendustest tühi lõik, lihtsalt ennast jälgiv kõndimine päikse käes kevadisel asfaldil – tegevus, millesse olen süvenenud, olen süvenenud täiesti omaette, jagamatult – mitte kellelgi teisel pole mõtet minuga seda jagada, sest ta ei kõnni siin minuna. mis tolku on sellest, et ma siin praegu endana kõnnin? mis tolku sellest, et endana (rääkimata sellest, et kõnnin)? ma pole isegi mitte ülearune, isegi mitte tarbetu – igasugusest tarbetuse-tarblikkuse mõõtkavast väljaspool olev käimisest mõtlev käimine. tühik, mis ometi asub minu keha liigutustes ja pilgus heledale asfaltteele. koht – Narva maanteel “Tallinna” klubist Jüri kirikuni, aeg – umbes veerand kuus õhtul maikuus. meeldejääv tähendustühjus, teadvustatud hetk mina tähendusetus vältimatuses, kus tunnen selgesti – aga mitte katarsise, vaid tuhmi endastmõistetavusena –, et pole üldse oluline, et ma olen mina. tabasin end hetkel, kui mu mina oli mulle täiesti tähtsusetu, oli vaid päiksest hele asfalt mu ees, mida muudkui vaatasin, hoides oma pilgus ja käimises alal enda tähendusetust ja tähtsusetust – korraga hämmeldunud ja ükskõikne.

© Aare Pilv
aus: Kui vihm saab läbi
Tallinn: Tuum, 2017
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre]

***[иду по улице]

russisch

иду по улице, светлое тёплое солнце освещает пыльный асфальт, по которому я иду и смотрю, как двигается эта дорожка подо мной, и думаю – странно, что это я, чьи ноги идут по этому освещённому солнцем асфальту, и чьи глаза смотрят на эту дорожку, и кто думает об этой странности. но не только это – я думаю обо всём об этом примерно так: кому это на самом-то деле надо, то, что я здесь смотрю на этот майский солнечный асфальт и удивляюсь, что хожу по нему я? пробел, не заполненный значением, просто ходьба под солнцем по весеннему асфальту и слежение за собственной ходьбой – деятельность, в которую я углублён, углублён в полном одиночестве, нераздельно – никому другому нет смысла разделять со мной эту углублённость, потому что никто другой не идёт здесь, будучи мной. какой смысл в том, что я здесь сейчас иду, будучи мной? какой смысл в том, что делаю это, будучи собой (не говоря уже о том, что я иду)? я даже не то что лишний, даже не бесполезный – просто идущий, размышляющий о ходьбе, который находится за пределами любой шкалы измерения, связанной с понятиями пользы и бесполезности. пробел, который, тем не менее, находится в движениях моего тела и в моём взгляде на светлую асфальтированную дорогу. место – Нарвское шоссе от клуба «Таллинн» до церкви Святого Георгия, время – примерно четверть шестого вечера в мае. запоминающееся отсутствие значений, осознанный момент в ничего не значащей неизбежности моего «я», когда я ясно осознаю – но не как катарсис, а как что-то тускло само собой разумеющееся – что вообще неважно, что я – это я. я поймал себя в тот момент, когда моё «я» потеряло для меня всякое значение, передо мной был лишь освещённый солнцем асфальт, на который я всё смотрел и смотрел, своим взглядом и ходьбой сохраняя тот факт, что я ничего не значу, что во мне нет никакого значения – одновременно растерянный и безразличный.

Перевел с эстонского П.И.Филимонов

***[mõnikord jään vaatama]

estnisch | Aare Pilv

mõnikord jään vaatama võõraid inimesi enda läheduses ja tuleb tunne, kuidas nad kõik on tegelikult plahvatusohtlikud – kuidas nende enesesse suletud olek, omaette-olek, üks-teine-ise-olek on nagu tiksuv pomm, mis ühel hetkel lõhkeb – siis kui nad surevad või lähevad hulluks või lihtsalt vanadusnõdraks; alles siis paiskub see nende täielik isesus, teine-olek lööklainena valla – see, et “mina” ollakse alati üksi ja osadus on kaduvusele määratud; inimene saab iseenesesse ligi vaid üksinda, nii nagu oma surmasse või arutusse; nagu olekski “mina“ üks surma või arutuse vorm. siin nad tiksuvad mu ümber bussis – viisaka välimuse ja korralikult piiratud habemega vanamees mu kõrval, tukastab aeg-ajalt; kaks karvamütsides kuju otse mu ees, üks neist on vana naine, silmades seniilsuse hägu; eespool keskeas hoogne mees, kes muudkui jutustab midagi enda kõrval istuvale keskealisele naisele, eemalt jätab see mulje, nagu püüaks mees talle ligi ajada, naine ei tõrgu ega lähe kaasa, vaid vaatab meest kõrvalt; kõhukorsetiga vanamees, kes lahendab ristsõnu; noor laiguliste riietega poiss, kapuuts peas, kõhn volask, tukub kahe istme peal küllakil; hoolitsetud noor neiu, nukunäoga, pisikese nipsaka ridiküliga ja Lotmani raamatuga “Vospitanie duši”, loeb seda, siis magab, ja ma näen, et tema kunstripsme ots on lau küljest lahti tulnud.

© Aare Pilv
aus: Kui vihm saab läbi
Tallinn: Tuum, 2017
ISBN: 978-9949-9794-1-7
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre]

***[иногда я наблюдаю за посторонними людьми вблизи меня]

russisch

иногда я наблюдаю за посторонними людьми вблизи меня, и тогда мне кажется, что все они – какие-то взрывоопасные – , вся их замкнутость в себя, всё их бытие-сам-по-себе, всё их состояние инакости – всё это похоже на бомбу с часовым механизмом, которая в какой-то момент взорвётся – когда они умрут, или сойдут с ума, или у них просто наступит старческое слабоумие; только тогда эта их полноценная самость, это их состояние я-другой высвободится взрывной волной – то, что собой можно быть только в одиночестве, а сопричастность обречена на исчезновение; человек имеет доступ к себе самому только когда он один, так же, как и к своей смерти, как и к своему безумию; как если бы человеческое «я» и было одной из форм смерти или безумия. вот они и тикают вокруг меня в автобусе – приличной внешности старик с аккуратно подбритой бородой, рядом со мной, время от времени клюёт носом; две фигуры в меховых шапках прямо передо мной, одна из них – старуха, в глазах её – лёгкая дымка сенильности; впереди – оживлённый мужчина средних лет, который всё рассказывает что-то сидящей рядом с ним женщине средних лет, издалека это оставляет такое впечатление, как будто мужчина пытается к ней подкатить, женщина его не отвергает, но и не поощряет, а наблюдает за ним со стороны; старик в корсете, который разгадывает кроссворд; молодой парень в пятнистой одежде, в капюшоне, тощий дылда, спит, нависнув над двумя сидениями; ухоженная молодая девушка с кукольным лицом, с крошечной дерзкой сумочкой и книгой Лотмана «Воспитание души», читает её, потом спит, и я вижу, что кончик её искусственной ресницы отклеился от века.

Перевел с эстонского П.И.Филимонов

***[kirkas talveöös on]

estnisch | Aare Pilv

kirkas talveöös on
üks aken veel valge,
selle taga sõimab
täiseas mees oma
aeglast arvutit.
see mees olen mina.

© Aare Pilv
aus: Kui vihm saab läbi
Tallinn: Tuum, 2017
ISBN: 978-9949-9794-1-7
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre]

***[в ясной зимней ночи]

russisch

в ясной зимней ночи
одно окно ещё светится
за ним совершеннолетний мужчина
на чём свет стоит поносит
свой медленный компьютер.
этот мужчина – я.

Перевел с эстонского П.И.Филимонов

VÕIT

estnisch | Aare Pilv

1. Kyrie

karunaiste kamp
mesilasenahksed mütsid peas
käib läbi roosipõõsaste


2. Gloria

“millega on õhtumaise teaduse seisukohalt tegu?“
mõtleb antropoloog, kui läheneb kaameraga kesköösel
trammirööbastel kõndivale taiaõpilasele,
kelle pilk on kinnitatud tontide peale, kes tema
poole rändavad – tema veres voolab kosmiline
siug, endorfiinist tehtud võti on lahti keeranud
vaimuilma väravad, ja Vee Emanda mees on saatnud
ta teele Rõugerahva maale, ta on haiguste mees
ja valudega tuttav, laupa on kasvanud ilmapuu
oks, initsiatsioon on juba alanud. kaamera
püüab kinni tema lause teispoolsuse keeles,
krüpteeritult: “mind laamendati”, ja ta astub
vastu kilpkäeliste ja ümarapealiste vaimude reale,
imbub nende vahele nagu vette, nood vajutavad
ta pikali keset avarat tänavalagendikku, eraldavad
esmalt plekkpaelaga ta labakäed tema kehast; tuleb
võtta lihased ja luud lahti, et need uuesti kokku
panna – ilma selle protseduurita
šamaaniks ei saa.

3. PROGRAMM
Credo

nad ütlevad: meil on, mida anda – tööd;
inimesed, ärge segage meil teile tööd anda
- sest anda on õndsam kui saada –,
meie anname teile töö ja võtame andmise
eest tasuks raha, teie asi on töö võtta,
ja jätta, kui vaja, kui see takistab andmist.
leib teie laual on meie andmistegevuse
lisaväärtus; aga nagu juba ammu öeldud:
“mitte ainult leivast…” – asja tuum on
meie andmisõndsus, selleks töö olemas ongi.

nad ütlevad veel: teilgi on oma õndsuse läte -
nüüd tuleb uus puuslik, suur pidulik
hauatähis ilma maetuteta, mille sisse on
kirjutatud “in hoc signo vinces”, ehk
maakeeli “see viirastus õigustab vägivalla” –
nii ütles kristus oma suuga ühele muistsele
keisrile nagu üks tõsine isamaalane teisele,
ja lisas “ma tulin teile mõõka tooma”,
selle oli ta saanud soome sepalt. see mõõk
tähendab põliseid üldinimlikke väärtusi.

nad ütlevad ka: tulge turule,
aga mitte lambiga.


4. LAPSED
Sanctus

tuli film uiguuri lastekodust
klassi seinal oli marxi pilt
küsiti lastelt – mis te temast teate
ta mõtles välja kuidas elu
õnnelikumaks teha
ta elas koos oma sõbra engelsiga
ütles üks
ei sõbra nimi oli hoopis edison
vaidles teine vastu
ühelt poisilt küsiti mis ta teeks
kui tal vanemad alles oleks
viiksin nad enda seljas mekasse

teisal jälle on lastel vanemad olemas
nad pühitsevad oma esiisa
surmapäeva – püha nimi on ashura
isad võtavad noad lõikavad lagipähe
endile ja oma väikestele poegadele
veri voolab

kummad lapsed on võitnud?

uiguurimaal aga tuli lõpuks
üks vanamees õpetas lapsed
kõrgel köiel ilma julgestuseta
kõndima ja ütles: “kes kukkudes
surra kardab pole oma elu väärt”

“kas sa oled valmis oma isamaa
eest surema” küsitakse poisikestelt
igal isamaal
“jaa” ütleb üks
“et eelmiste poisikeste veri
raisatud poleks”
“ei” ütleb teine
ja tunneb häbitunnet et
ta veri voolab ta oma soonis
mitte maapinnal millele ta
juhuslikult sündinud on

nõnda see kaup käib
võlg on võõra oma

5. KUULAKE!
Benedictus

kui üks poisike meelitatakse restorani
saepuru sööma, kinkides talle jupphaaval
kogu tähesõdade tegelaskonna;

kui üks nelja-aastane tüdruk ukerdab
missivõistluste laval, uhke selle üle,
kui seksikaks on ta ema ta tuuninud;

kui ühele teisele poisikesele pistetakse
tänavanurgal pihku ilus värviline õhupall,
mille peale on kirjutatud partei nimi;

kui ühele teisele poisile seotakse kaela
rätik ja õpetatakse, kuidas tõsta
kätt tervituseks otsekui sõjaväes;

kui üks teine plika tõstetakse,
lipp pihus, paraadi järel autokasti ning
tehakse temast kodualbumi jaoks pilt;

kui ühe seitsmeaastase plika seest aetakse
välja kurjad vaimud ja ta tõstab silmad
kogudusesaali lae poole ja nutab meeletust õnnest;

kui ühele teisele plikale pannakse
pidupäeval rinda ordenilindike,
et ta sõdiks edasi juba võidetud sõda;

kui ühed teised plikad kirjutavad
pommide peale sõnumeid neile,
kellele need pärast pähe visatakse;

kui üks teine poisike rõivastatakse
piduliku päevapildi jaoks
enesetapuründaja kostüümi

— tähendab, kellelegi on seda kõike väga vaja.

Tähendab – on väga vaja, et
igal õhtul katuste kohal
süttiks kas või
üksainus
täht


6. KAITSETAHE
Agnus Dei

riigi isad kõnelesid sakstele peksa andmise aastapäeval,
et meil on vägev kaitsetahe, ja selle pühitsuseks jagasid
nad emavormidesse ja tütrevormidesse rõivastatud
riigi emadele ja riigi tütardele riigituld – telekast ise nägin –,
naised treenitud sammul viisid selle maad mööda laiali,
et selle ümber võiks tantsida ja viina juua ning lällutavast
raadiost vahepalana kuulata, et just täna – tahte
pühitsemise päeval – on riigi pojad hukkunud sõjas,
mida ametlikult ei nimetata isegi sõjaks, vaid rahuks,
mida tuleb valvata, sest lahinguid ei peeta võidu
nimel, vaid hea tahte väljendusena, iga lahing algab
eelteadmisega, et taandutakse logistilistel põhjustel,
rohkemaks pole sõdureidki – telekast ise nägin.
nõnda käib kaitsetahte logistika: maksta kõva raha
poistele, kes on pärit väikestest ebarentaabliks
osutunud vabrikutega vabrikulinnadest, nimetada
kaitsetahteks nende soovimatus töötusest pätistuda,
ja öelda neile, et see on statistiliselt ohutum kui
tallinn-tartu maanteel liiklemine. neid palkan mina
oma kirjatööde pealt võetava maksuga, palkad sina,
ja kui nende veri voolab, voolab ta meie kätele.
mõtle sellele võidutule ääres lauldes
“jää vabaks, eesti meri, jää vabaks, eesti pind,
ei liivatuisku ega kõrbetormi karda mu vaese
sugulase rind”, ja mõtle sellele, et nii see laul kui
minu siinne vasakpoolitsev õrnahingelisus on meile
hambusse surutud nagu koerale sünteetiline stressi
maandav kont, ehtsa maitsega, nii et tahame seda
aina närida – meil on tahe –, silmad vidukil, hambad
vaikselt krudisemas, köögi laua all, õhtuvidevikus


7.

ite missa est

© Aare Pilv
aus: Kui vihm saab läbi
Tallinn: Tuum, 2017
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre]

ПОБЕДА

russisch

1. Kyrie

стайка медведиц
в шапках из пчелиного меха
пробирается сквозь кусты роз

2. Gloria

«с чем мы имеем дело, с точки зрения западной науки?»
думает антрополог, когда в полночь с камерой приближается
к бредущему по трамвайным рельсам ученику школы колдовства,
чей взгляд прикован к духам, движущимся
в его сторону – в его крови вращается космический
змей, ключ, сделанный из эндорфина, отомкнул
ворота духовного мира, и муж Хозяйки Воды отправил его
в путь в земли Оспенного народа, он муж болезней,
ему знакома боль, на его лбу выросла ветвь
древа мира, инициация уже началась. камера
фиксирует его предложение на потустороннем языке,
в зашифрованном виде: „мной хвастались», и он встаёт
напротив ряда щиторуких и круглоголовых духов,
впитывается в них, как в воду, они кивками
укладывают его навзничь посреди открытого уличного пространства,
сперва жестяными лентами отделяют кисти его рук от тела;
нужно разъять мышцы и кости, чтобы снова приставить их – без
этой процедуры
шаманом не стать.

3. ПРОГРАММА
Credo

они говорят: у нас есть, что дать – работа;
люди, не мешайте нам давать вам работу –
потому что дающие блаженнее получающих -,
мы даём вам работу и в качестве уплаты за
это берём у вас деньги, ваше же дело взять эту работу,
или не брать, если надо, если это препятствует даянию.
хлеб на вашем столе – это добавочная стоимость
нашей услуги по даянию; но, как уже давно было сказано:
«не хлебом единым…» – суть дела –
наше блаженство от даяния, для этого-то и существует работа.

ещё они говорят: и у вас есть свой источник блаженства –
сейчас придёт новый кумир, большое праздничное
надгробие без погребённых, на котором
написано: “ in hoc signo vinces” или, по-нашему:
«этот призрак оправдывает насилие» –
так собственными устами сказал христос одному
древнему императору, как один серьёзный патриот другому,
и добавил: «я принёс вам меч»,
его ему дал финский кузнец. этот меч
обозначает исконные общечеловеческие ценности.

ещё они говорят: приходите на рынок,
но не со светильником.

4. ДЕТИ
Sanctus

показывали фильм про уйгурский детский дом
на стене класса был портрет маркса
у детей спросили – что вы о нём знаете
он придумал как можно
сделать жизнь счастливей
он жил вместе со своим другом энгельсом
сказал один
нет друга на самом деле звали эдисон
возразил второй
у одного мальчика спросили что он сделал бы
если бы его родители были живы
я бы отнёс их на закорках в мекку

а в другом месте у детей есть родители
они отмечают день смерти
своего предка – праздник называется ашура
отцы берут ножи взрезают темена
себе и своим маленьким сыновьям
кровь течёт

какие из детей победили?

а в земле уйгуров наконец
старик учил детей
ходить по канату без страховки
и сказал «тот кто боится
упасть и умереть тот не стоит своей жизни»
«готов ли ты умереть
за свою родину» спрашивают у мальчиков
на любой родине
«да» говорит один
«чтобы кровь предыдущих мальчиков
не пролилась зря»
«нет» говорит другой
и ему стыдно что
его кровь течёт в его жилах
а не по земле на которой он
случайно родился

вот так идёт эта торговля
долг платежом красен

5. ПОСЛУШАЙТЕ!
Benedictus

если одного мальчика заманивают в ресторан
есть опилки, даря ему по кусочкам
всех персонажей звёздных войн;

если одна четырёхлетняя девочка вскарабкивается
на сцену где проходит конкурс красоты, гордая тем,
какой сексуальный макияж сделала ей её мама;

если другому мальчику на углу улицы
пихают в ладошку красивый цветной воздушный шарик,
на котором написано название партии;

если ещё одному мальчику повязывают
на шею платок и учат, как поднимать
руку в приветствии, прямо как в армии;

если одну другую девочку после парада поднимают
с флагом в руке в кузов грузовика
и фотографируют её для домашнего альбома;

если из ещё одной семилетней девочки изгоняют
злых духов, и она поднимает глаза
к потолку молельного зала и плачет от безумного счастья;

если ещё одной девочке в день праздника
прикрепляют на грудь орденскую ленточку,
чтобы она продолжала воевать на уже выигранной войне;

если ещё другие девочки пишут
на бомбах сообщения для тех,
на кого эти бомбы потом сбросят;

если ещё одного мальчика по случаю
праздника одевают для торжественной фотографии
в костюм террориста-смертника –

значит – это кому-нибудь очень нужно.

Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть
одна
звезда

6. ВОЛЯ К ОБОРОНЕ
Agnus Dei

отцы государства говорили в годовщину дня когда немцам дали по морде,
что у нас мощная воля к обороне и в честь неё они раздали
матерям государства и дочерям государства, одетым в материнскую униформу
и дочернюю униформу, государственный огонь – я сам видел по телеку –
женщины натренированным шагом пронесли его по всей стране,
чтобы вокруг него можно было танцевать и пить водку, и слушать по непрерывно
болтающему радио, что именно сегодня – в день, когда мы
отмечаем нашу волю – сыны государства погибли на войне,
которую официально называют даже не войной, но миром,
который нужно беречь, потому что сражения ведутся не во имя
победы, но в качестве выражения доброй воли, каждое сражение начинается
с предварительного сообщения, что по логистическим причинам происходит отступление,
на большее и солдат-то нет – я сам видел по телеку.
так работает логистика воли к обороне: платить большие деньги
тем парням, кто родом из маленьких фабричных городов,
где фабрики оказались нерентабельными, называть
волей к обороне их нежелание опускаться из-за безработицы,
и говорить им, что статистически это безопаснее, чем
движение по шоссе таллинн-тарту. им плачу я за счёт
налога, который берут с моего писательства, платишь ты,
и, когда течёт их кровь, она течёт нам на руки.
подумай об этом, когда будешь петь возле костра победы:
«стань свободным, море эстонии, стань свободной, земля эстонии,
грудь моего бедного родственника, не бойся ни песчаного вихря, ни
бури в пустыне», и подумай о том, что как эта песня, так
моя здешняя левацкая ранимость вставлены нам в зубы
как синтетическая кость, снижающая стресс у собаки,
с натуральным вкусом, так что мы всё время
хотим её грызть – у нас есть воля – зажмурив глаза, зубы
тихо поскрипывают, под кухонным столом, в вечерних сумерках

7.
ite missa est

Перевел с эстонского П.И.Филимонов

luuletus

estnisch | Eda Ahi

küll suruda sind karmilt tahtsin vormi
ma arvasin: ehk taltsutaks sind värss.
nii tunduski. kuid vaikus enne tormi
see oli vaid. su padutundlik kärss

sai peagi minu plaanist haisu ninna
kui treisin just üht väga tähtsat rida,
sa ärkasid ja nähvasid: ”no mida!?!”
ning pidingi sul lõpuks laskma minna.

ma loodan, et sul raisal, meel on must –
sust iial nüüd ei saagi luuletust!

© Eda Ahi
aus: Maskiball
Tartu: Värske Rõhk, 2012
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre]

стихотворение

russisch

я думала, тебя сожму я формой
смирить тебя поможет строгий стих,
но сверхчувствительность – твоя сегодня норма,
затишьем перед бурей просто стих.

но планы оказались мертвецами.
когда была строке удачной рада,
проснулся ты и проворчал «чо надо?»
пришлось мне отпустить тебя с концами.

надеюсь, падла, ты зачах и вянешь –
стихотворением уж никогда не станешь.

Перевел с эстонского П. И. Филимонов

tantsutunnid gravitatsiooniga

estnisch | Eda Ahi

tantsivad sinuga, gravitatsioon,
kõik. aga tunnevad samme vaid julged.
sul on see julm, aga võrdsustav joon:
meelitad mõlemat: kivi ja sulge.

peas sinu maadligivajutav kroon,
sinna, kus juhid mind, kuulekalt astun.
armastan raskelt sind, gravitatsioon,
ega ei vahetaks tiibade vastu.

© Eda Ahi
aus: Gravitatsioon
Tallinn: Verb, 2013
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre]

уроки танца с гравитацией

russisch

любая танцует с тобою нога,
вести ж в танце смелый лишь может.
ведь ты, гравитация, равно строга
к камням, как и к перьям, положим.

корона мне давит твоя. я терплю.
ведёшь меня ты без усилья.
тебя, гравитация, тяжко люблю
и не променяю на крылья.

Перевел с эстонского П.И.Филимонов

***[метафизика начинается в пятницу]

russisch | Igor Kotjuh

метафизика начинается в пятницу
когда подруга детства
провожает тебя на поезд Киев-Симферополь
мягко чмокая на перроне в щечку
ты едешь на литературный фестиваль
на столике постукивают
запотевшие от холода бутылки
попутчица едет к дочке Марине
спрашивает: как там у вас в Эстонии
не обижают русских?
нет говорю я
и думаю про свой айпад
спрятанный в сумке
не обижают
россияне выкупили еще летом
все эстонские гостиницы на Рождество

дама сидит на нижней полке и задает все новые вопросы
айпад под ней хочет вместить в себя новые стихи
кто я?
трубадур, испытывающий радость от искусства
ищущий встречи с новыми песнями, лицами и улицами
в Эстонии меня ждут жена и детишки
(читателю нравится составлять биографию автора)
квартира с видом на море
(я больше люблю озера, но это не важно)
и постоянное погружение в самого себя

Эстония, Эстония...
девушка с гордой походкой
посматривающая то на Запад, то на Север
но способная топнуть ножкой
«получается ты свой и тут, и там»
замечает моя попутчица
я киваю в ответ
мне нравится быть везде иностранцем

метафизика начинается в пятницу
когда день превращается в вечер
по коридору идет проводник
являя миру седовласую грудь
и его напарница
открывающая пиво чайной ложкой

тыква превращается в карету
Каурисмяки ищет во Франции Финляндию
Аллен находит в Париже Нью-Йорк
вагон-ресторан уносит в полночь

ты едешь покорять Крым
вроде эстонский поэт
хотя пишешь по-русски
вроде русский поэт
хотя пишешь не в рифму
едешь зайцем в служебном купе

на телефон приходит смс:
будь на позитиве
жми ОК
и читай анекдоты

© Igor Kotjuh
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

***[metaphysics start on Friday]

englisch

metaphysics start on Friday
when a childhood friend
sees you off to the Kiev-Simferopol train
softly kissing you farewell on the cheek on the platform
you are going to a literary festival
bottles perspired from cold
are jingling on the table
your fellow traveller is going to her daughter Marina
she is asking you: how is it there in Estonia
are Russians not badly treated?
no I say
thinking of my iPad
hidden in the bag
no they are not
all Estonian hotels for Christmas
were bought by Russians in summer already

the lady is sitting on the lower berth asking new questions
iPad below her wants to contain new poems
who am I?
a troubadour feeling glee from art
looking for encounters with new songs, faces and streets
my wife and children are waiting for me in Estonia
(the reader likes to compile the author’s biography)
a flat overlooking the sea
(I prefer lakes but it doesn’t matter)
and constant self-immersion

Estonia, Estonia
a girl with a proud gait
looking to the West, then to the North
yet capable of stomping her foot
“you like feel at home both here and there”
my fellow-traveller remarks
I am nodding in reply
I like to be foreign everywhere

metaphysics start on Friday
when the day turns into evening
a conductor is walking along the corridor
showing his grey-haired chest to the world
and his companion
opening beer with a tea-spoon

a pumpkin turns into a carriage
Kaurismäki is looking for Finland in France
Allen finds New York in Paris
the restaurant carriage flies into the midnight

you are going to conquer Crimea
you seem an Estonian poet
though you write in Russian
you seem a Russian poet
though your poems don’t rhyme
you are travelling as a stowaway in a compartment meant for the staff only

a text message comes to your phone
be positive
press OK
and read jokes

Translated from Russian by P. I. Filimonov

***[Город на нескольких островах]

russisch | Igor Kotjuh

Город на нескольких островах,
на северо-западном побережье
Норвегии, с узкой, как брюхо
форели бухтой, принимающей
паромы и круизные судна. Улицы
начинаются у воды и ведут к воде.
Стаи балконов смотрят на море.
Город пестрых тонов, на 20 000
человек. В рабочее время здесь
шумно: заводы, магазины,
бары... Но в воскресенье
город спит до обеда, картинка
блекнет. И лишь пенсионеры
снуют на дорогих авто.

© Igor Kotjuh
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

***[A town on a few islands]

englisch

A town on a few islands
on the north-western coast
of Norway, with a narrow bay
looking like a trout belly,
receiving ferries and cruise ships. The streets
start from water and lead to water.
Flocks of balconies are looking at the sea.
The town of motley shadows, with
20, 000 people. In the working time
it is noisy here: plants, shops,
bars…But on Sunday
the town sleeps until lunchtime, the picture
fades. And only the pensioners
bustle about in their expensive cars.

Translated from Russian by P. I. Filimonov

***[человек хотел бы жить целый век]

russisch | Igor Kotjuh

человек хотел бы жить целый век
но желания не совпадают с возможностями
и так всегда и так во всем
он выходит
вернее выносит
свое тело на улицу
чтобы пройтись по делам
свежий воздух ударяет в лицо
глаза отмечают последние опавшие листья
пешеходы того и гляди выйдут из берегов тротуаров
проносятся на большой скорости автомобили
киоски продают конфеты и новости
наблюдение за окружающим миром становится первопричиной прогулки

гармония распадается на части
каждая из них стремится к самодостаточности
душа и дух
техника и тектоника

человек перегорает как проводок между ними

© Igor Kotjuh
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

***[a man would like to live a century]

englisch

a man would like to live a century
but his wishes do not coincide with his possibilities
and that is how it always and everywhere is
he goes
or, more exactly, he takes
his body outside
to stroll and do his business
fresh air strikes his face
his eyes notice last fallen leaves
passers-by will shortly overflow the pavements
cars pass by at a high speed
sweets and news are sold at kiosks
observing the world around has become the initial cause of the stroll

the harmony shatters
every little piece becomes self-sufficient
soul and spirit
technics and tectonics

a man burns out like a wire between them

Translated from Russian by P. I. Filimonov

Психология

russisch | Igor Kotjuh

Она любит спать на боку,
свернувшись калачиком. Он –
во весь рост, на спине.

Она касается кулачком
подбородка. Он –
заложил руки за голову.

(Учебник по невербальному поведению
объясняет ее позу как выражающую смирение,
его – как надменную.)

Она выспится.
Ему будут сниться кошмары.

© Igor Kotjuh
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

Psychology

englisch

She likes sleeping on her side
nestled as a shrimp. He
likes to sleep on his back, at his full growth.
She touches her chin
with her fist. He keeps
his hands behind his ears.

(A textbook on non-verbal behaviour
explains her posture as the one expressing humbleness,
his is an arrogant one).

She will enjoy a good night’s sleep.
He will have nightmares.

Translated from Russian by P. I. Filimonov

Попытка идентификации

russisch | Igor Kotjuh

Причислять себя к эстонцам - родной язык русский.
Причислять себя к русским - не тот темперамент.
Называться европейцем - привилегия избранных.
Гражданином мира - слишком абстрактно.


Остаётся быть просто человеком.
Но поймут ли?

© Igor Kotjuh
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

An attempt at self-definition

englisch

Think of myself as an Estonian – the mother tongue is Russian.
Think of myself as a Russian – the temperament fails.
Call myself a European - a privilege of the chosen few.
A citizen of the world sounds too abstract.

What remains – to be just a human.
Will they understand it, though?

Translated from Russian by P. I. Filimonov

Финляндия

russisch | Igor Kotjuh

Финляндия – необычная страна.
Спокойная, прогрессивная, пресыщенная.
Здесь воздух не трещит от идей,
здесь идеи вручают в воздушных шариках.

Финляндия – это поиск середины
между изобилием и скромностью.
Щедро выложенные камнями
тротуары и мостовые
напоминают суп,
в котором преобладает гуща.
Я думаю об этом всякий раз
когда оказываюсь в центре Хельсинки

О милые финские города -
Порво, Котка, Лахти, -
вас невозможно не любить,
ибо как еще относиться к месту,
где уличный галдеж настолько благословен,
насколько благословен первый крик младенца.

В Финляндии человеку легко.
В Финляндии человеку легко быть человеком.
Здесь приезжий оказывается в «точке ноль».
Наверное, это и есть свобода.

© Igor Kotjuh
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

Finland

englisch

Finland is an unusual country
Peaceful progressive satiated
The air here doesn’t crack with ideas
The ideas here are handed inside the balloons

Finland is a search for medium
Between the abundance and modesty
Generously laid with stones
Its pavements and roads
Remind you of a soup
Where the body predominates
I think of it every time
When I find myself in Helsinki downtown

O sweet Finnish towns
Porvoo Kotka Lahti
You are doomed to be loved
As what else can you feel towards the place
Where street hubbub is as blessed
As is the baby’s first cry

The man feels at ease in Finland
The man feels at ease being a man in Finland
Here a foreigner finds oneself on „ground zero“
This probably is freedom

Translated from Russian by P. I. Filimonov

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

russisch | Igor Kotjuh

В советское время
еврейский вопрос.

В эстонское время
русский вопрос.

В Европейском Союзе
арабский вопрос.

Новый день - новая риторика.

© Igor Kotjuh
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus [Estonian Literature Centre], 2014

HISTORICAL ISSUES

englisch

In the Soviet time
there was a Jewish issue.

In the Estonian time
there is a Russian issue.

In European Union
there is an Arabic issue.

New day brings new rhetorics.

Translated from Russian by P. I. Filimonov