Emanuela Forgetta 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 6 Gedichte übersetzt

aus: katalanisch nach: italienisch

Original

Übersetzung

SUN IN AN EMPTY ROOM, 1963

katalanisch | Ernest Farrés

En aquest dormitori buit de mobles
i impol•lut se situa l’acció.
S’ha omplert del raig de sol que deixa entrar
la finestra i els passos dels meus peus
ressonen com si algú vingués amb mi.
Vaig amb l’esquena dreta i amb els ulls
atents a alguna cosa (tant se val,
és clar, a què). Flotant en la claror
nupcial de la tarda (ja vespreja)
he notat la presència d’una ombra,
un batec, un respir. Sóc jo mateix
que, tendint a la invisibilitat,
em retrobo i d’això en deixo constància.

La nuesa d’aquest espai, oberta
en canal per la llum que ve entonada
de fora, és la nuesa de la vida.

És estranya, la vida. Si l’haguéssiu
vista abans, amb les teies del desig
tants cops enceses i les esperances
i els somnis i les satisfaccions
i els clarobscurs de gent engrescadora...
Després i sense a penes adonar-te’n
la vida encalla enmig de les sordeses,
els alts i baixos, la monotonia.
De sobte, et desallotgen, o te’n vas,
i la nova mestressa és la buidor.

Amb tot, jo no vaig allunyar-me gaire.
Arreu on vagis, mai no s’ha trobat
la porta de sortida al laberint.

© Viena
aus: Edward Hopper
Barcelona: Viena, 2006
Audio production: institut ramon llull

SUN IN AN EMPTY ROOM, 1963

italienisch

In questa stanza senza alcun mobile
e impolluta si situa l'azione.
È piena del raggio di sole che entra
dalla finestra e l'eco dei miei passi
risuona come se alcuno fosse con me.
Vado con la schiena dritta e con gli occhi
attenti a qualcosa (è indifferente,
ovvio, a cosa). Fluttuando nella luce
nuziale del vespro (è già l'imbrunire)
ho notato la presenza di un'ombra,
un battito, un respiro. Sono io stesso
che tendendo all'invisibilità,
mi ritrovo e di ciò ne consta la prova.

La nudezza di questo spazio,
squarciata dalla luce che tronfia viene
da fuori, è la nudezza della vita.

È strana, la vita. Se l'aveste
vista prima, con la foggia del desio
molte volte accesa e le speranze
e i sogni e le soddisfazioni
e i chiaroscuri di gente entusiasmante...
Poi, accorgendotene appena,
la vita s'incaglia tra le sordità,
gli alti e bassi, la monotonia.
D'un tratto, ti sfrattano, o te ne vai,
e il nuovo padrone è il vuoto.

Ciononostante, non m'allontanai di molto.
Ovunque si vada, non s'è mai trovata
l'uscita del labirinto.

Traduzione: Emanuela Forgetta

SUMMER IN THE CITY, 1949

katalanisch | Ernest Farrés

L’home buscava riscos,
emocions, plaers de gran calibre, llocs
no folklòrics, negocis,
aproximacions calculades, objectes
del desig que acaparin
l’atenció i conservin
la calma, nous estímuls
frec a frec, indulgències,
encaterinaments, icones sexuals,
proves irrefutables, aventures, consells
posats entre parèntesis, llums verdes, calçat còmode,
formes d’expressió d’una supremacia
pressuposada, entrades de franc per al partit,
maneres de passar l’estona temeràries
i febrils, avantatges abans que planys, respostes
amb cara i ulls. La dona, però, buscava amor.

© Viena
aus: Edward Hopper
Barcelona: Viena, 2006
Audio production: institut ramon llull

SUMMER IN THE CITY, 1949

italienisch

L'uomo ambiva rischi,
emozioni, piaceri importanti, luoghi
non folclorici, affari,
approssimazioni calcolate, oggetti
del desiderio che accaparrino
l'attenzione e conservino
la calma, nuovi stimoli
rasenti, indulgenze,
invaghimenti, icone sessuali,
prove inconfutabili, avventure, consigli
messi tra parentesi, luci verdi, scarpe comode,
forme espressive d'una supremazia
presupposta, biglietti gratis per la partita,
modi di trascorrere la giornata temerari
e febbrili, vantaggi prim'ancor che piani, risposte
senza ombra di dubbio. La donna, però, cercava amore.

Traduzione: Emanuela Forgetta

STAIRWAY, 1949

katalanisch | Ernest Farrés

Quin coi d’escriptor seré si toco el dos
i, després d’haver tastat el bo i dolent,
no em veig amb cor de donar-ne testimoni?
Pel que pugui ser, no aneu amb mitges tintes
i inspireu-me, filles de Zeus i Mnemòsine,
una poesia que no concedeixi
el benefici del dubte, que reculli
pensaments profunds i que faci que el món
aquest, tan inescrutable, sembli clar.
Que, com una clau al pany, obri les portes
a l’aire vivificant i al safareig.
Que, com una ona expansiva, es dissemini
fins als escorrancs dels turons.
        Megalòmanes
muses gregues, aclariu-me què cal fer
per fixar amb paraules incontrovertibles
el sistema de bellesa dels paisatges
i dels dies amb les albes i foscants
i de les nits amb les llunes i penombres
i així mateix l’espectacle de la gent
i el desmanec de les àrees urbanes
i l’encís de les societats modernes.

En lloc de mirar la televisió
o d’estar-vos amb les mans a les butxaques,
no em deixeu tirat i encomaneu-me el nervi
per copsar les meravelles de la vida.
Ara baixaré les escales que donen
a l’exterior i no penso defraudar.

© Viena
aus: Edward Hopper
Barcelona: Viena, 2006
Audio production: institut ramon llull

STAIRWAY, 1949

italienisch

Che razza di scrittore sarò se fuggo
e, dopo aver saggiato il bene e il male,
non ho il cuore di darne testimonianza?
Se possibile, via i mezzi termini
e datemi, figlie di Zeus e Mnemosine,
una poesia che non dispensi
il beneficio del dubbio, che raccolga
pensieri profondi e faccia che il mondo,
così inescrutabile, appaia chiaro.
Che, come una chiave, dischiuda le porte
all'aria vivificante, agli echi.
Che, come un'onda espansiva, si sparga
fino ai burroni attorno ai colli.
Megalomani
muse greche, dite cosa devo fare
per fissare con parole innegabili
l'insieme di bellezza dei paesaggi
e dei giorni con le albe e i suoi tramonti
e delle notti con lune e penombre
e così lo spettacolo della gente
e il caos delle aree urbane
e l'incanto delle società moderne.

Più che guardare la televisione
o rimanere con le mani sui fianchi,
non mi lasciate e contagiatemi il nerbo
per ghermire le delizie della vita.
Adesso scenderò le scale che danno
alla via con l'idea di non deludere.

Traduzione: Emanuela Forgetta

ROOMS FOR TOURISTS, 1945

katalanisch | Ernest Farrés

Quan vas entrar en la meva vida, entrares
no pas silenciosament, sinó
com en aquells imprevistos que et treuen
del conformisme. Tou, sense saber
com resistir-m’hi, vas desfer els grumolls
del meu aguant, esdevingueres l’únic
desideràtum i te’m vas ficar
a dins.
Després passàrem per diversos
avatars i una selva de troballes,
i et vas fer gran. Vas créixer, de manera
exponencial, fins a omplir l’espai
que em fixa i estendre’t pertot arreu.
Tota actuació humana resulta
dubtosa en la seva imperfecció.
Podria enumerar una llarga llista
de motius que em mogueren a un descens
en picat, però aquí ens teniu, tots dos,
aquesta nit sufocant i ociosa
i sota un cel emmantellat d’estrelles,
amb el nostre deambular distès.
La llum dels fanals i els aparadors
ens cau cal•ligrafiada al damunt
com un espargiment d’hemoglobina.
Els noctàmbuls no es tomben a seguir-nos,
ni els perdularis, ni els cotxes patrulla.
Són moments en què sembla immarcescible
la joventut i aquesta es converteix
en el gran factor de prosperitat.

© Viena
aus: Edward Hopper
Barcelona: Viena, 2006
Audio production: institut ramon llull

ROOM FOR TOURIST, 1945

italienisch

Quando entrasti nella mia vita, v'entrasti
non già silenziosamente, ma
come in quegli imprevisti che ti muovono
dal conformismo. Lieve, ignorando
come resistervi, disfacesti i grumi
della mia tenacia, divenisti il solo
desideratum e penetrasti
dentro.
Passammo poi attraverso molti
avatàr e una selva di scoperte,
e divenisti grande. Crescesti, in modo
esponenziale, sin a colmare lo spazio
che m'inchioda ed estenderti in ogni dove.
Tutto l'umano agire risulta
dubbio nella sua imperfezione.
Potrei enumerare una lunga lista
di motivi che mi fecero colare
a picco, ma siamo ancora qui, entrambi,
questa notte soffocante e oziosa
e sotto un cielo ammantato di stelle,
col nostro deambular disteso.
La luce dei fanali e le vetrine
ci cade calligrafata addosso
come uno spargimento di emoglobina.
I nottambuli non ci vengono dietro,
né i perditempo, né le autopattuglie.
Son momenti in cui par immarcescibile
la gioventù e questa si converte
nel gran fattore di prosperità.

Traduzione: Emanuela Forgetta

HOTEL ROOM, 1931

katalanisch | Ernest Farrés

A l'hotel hi ha una dona en roba interior
que consulta un horari de trens. Una hora més
i, amb un estat d'ànim abatut
i físicament cama-segada,
farà voltes en cercle per l'habitació
deixant una fragància afruitada en un aire
que desprèn pudor de resclosit.
Una setmana més i no hi haurà seqüeles
palpables. Un any més i entomarà carícies.
Quatre anys més i no hi haurà amanyacs.
Deu anys més i la relació
joventut-vellesa farà figa.
Vint anys més i s'enganxarà a l'"ètica"
expansiva del desmenjament
i d'El triomf de la voluntat.
D'aquí a cent anys no hi haurà ningú
que recordi res d'ella.
En dos segles no hi haurà casquets
polars. Transcorreguts
cinc mil milions d'anys,
no quedarà ni el sol.

© Viena
aus: Edward Hopper
Barcelona: Viena, 2006
Audio production: institut ramon llull

HOTEL ROOM, 1931

italienisch

Nell'hotel c'è una donna con addosso lingerie
che consulta gli orari del treno. Un'ora dopo
e, con l'animo in pena
e le gambe tremanti,
farà giri circolari nella stanza
lasciando salire un aroma fruttato
nell'aria che emana odore di chiuso.
Tra una settimana neanche una sequela
palpabile. Un anno e coglierà carezze al volo.
Quattr'anni più tardi e verran meno i vizi.
Dieci anni dopo farà difetto
il nesso giovinezza-vecchiaia.
Dopo vent'anni s'appiccicherà «all'etica»
espansiva dell'inappetenza
e de Il trionfo della volontà.
Nessuno ci sarà tra cent'anni
che almeno un po' la ricordi.
Tra due secoli niente calotte
Polari. Trascorsi
cinque mila milioni d'anni
non rimarrà neanche il sole.

Traduzione: Emanuela Forgetta

CAPE COD SUNSET, 1934

katalanisch | Ernest Farrés

És com si l’horitzó sobreeixís,
com si la natura marqués el pas
del dia a la nit detenint el temps,
com si esclatés una bomba d’hidrogen.

Sobrevé la posta del sol i el món
embogeix de perfums primaverals
que amaren l’aire i de colors roents
que s’escampen sobre els antropomòrfics
perfils del bosc agrest i les muntanyes.

Grans propietats rústiques que fan
olor de nou, camins de bona petja,
marrades angostes, albercoquers
en flor, carenes, terrenys de pastura,
torrenteres seques i bruguerars
es revesteixen de llustrosos nimbes
rics d’ocres, ambres, safrans i carmins
que a poc a poc es van esllenegant
en inconnexa disposició.
Segons com hi toca la llum, tremolen
de pura ingravidesa i harmonitzen
amb el blau més pujat de firmament.

© Viena
aus: Edward Hopper
Barcelona: Viena, 2006
Audio production: institut ramon llull

CAPE COD SUNSET, 1934

italienisch

È come se l'orizzonte fuoriuscisse,
come se la natura segnasse il passaggio
dal giorno alla notte fermando il tempo,
come se scoppiasse una bomba all'idrogeno.

Soggiunge il tramonto ed il mondo
impazzisce di profumi primaverili
che impregnano l'aria e di colori roventi
che si stendono sugli antropomorfici
profili dell'agreste bosco e delle montagne.

Grandi proprietà rustiche che odorano
di nuovo, agevoli sentieri,
digressioni anguste, albicocchi
in fiore, crinali, pascoli,
secche torrentizie e brughiere
si rivestono di luccicanti nimbi
ricchi d'ocre, ambre, zafferani e carmini
che a poco a poco vanno sformandosi
in disposizione sconnessa.
Secondo come la luce batta, tremolano
per pura assenza di gravità e armonizzano
col più intenso blu del firmamento.

Traduzione: Emanuela Forgetta