Assiye Heydari 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 13 Gedichte übersetzt

aus: französisch, persisch nach: persisch, französisch

Original

Übersetzung

Un ministre de la musique

französisch | Alexandre Voisard

Celui qui gouverne son monde
croit connaître la musique
parce que la fanfare lui donne sérénade
un air de chasse qui le sonne et l'aveugle
il ne voit pas le précipice aux flancs de la sirène
qui longe sa route de colporteur de fumées.

© Bernard Campiche Éditeur
aus: Fables des orées et des rues
Orbe: B. Campiche, 2003
Audio production: H.Strunk / M.Mechner, literaturWERKstatt berlin, 2003

وزیر موسیقی

persisch

آن که بر جهانش حکومت می کند

می پندارد موسیقی را می شناسد

آنگاه  ارکستر زندگی برای او سرناد می نوازد

سرود شکار  کر و کورش  می کند

و نا بینا دره ی سمت سیرن را نمی بیند

پس ممتد می کند راهش را به سمت دوره گرد دود .

Traduit par Assiye Heydari

Le souci nocturne

französisch | Alexandre Voisard

Un mouton    deux moutons
on compte les oreilles et les pattes
dans l'enclos de l'insomnie
têtes et pattes ne font plus qu'un
on dort tel qu'on gît
dépouillé de tout son passé
condamné à survivre jusqu'à demain
et le sel des soustractions n'a d’égal
que le sucre évanescent des multiples.

© Bernard Campiche Éditeur
aus: Fables des orées et des rues
Orbe: B. Campiche, 2003
Audio production: H.Strunk / M.Mechner, literaturWERKstatt berlin, 2003

دلواپسی شبانه

persisch

یک گوسفند ،دو گوسفند

پاها و گوشها را می شمري

 در حصار بی خوابی

سرها و پاها فقط  یکی می شوند

می خوابند همان گونه که براي ابد آرام می گیرند

خالی از تمام گذشته هاشان

محکوم به بقا تا فردا

نمک تفریق تنها به قند کم شیرین ضرب ، می ماند .

Traduit par Assiye Heydari

Le chant des feuilles mortes

französisch | Alexandre Voisard

Des matinées viendront et des après-midi
on m’aura fermé des portes
sous prétexte de m’en ouvrir d'autres
des feuilles mortes tomberont
dans mon assiette pour me tenir tête
bien vivantes pourtant elles font le lien
entre le vert et le sec
ou plutôt entre la lumière et l'ombre
on parlera de tout et de rien
moi les coudes sur la table
et l'on viendra nous écouter
derrière la porte.

© Bernard Campiche Éditeur
aus: Fables des orées et des rues
Orbe: B. Campiche, 2003
Audio production: H.Strunk / M.Mechner, literaturWERKstatt berlin, 2003

ترانه ي برگ هاي مرده

persisch

صبح ها می آیند و عصر ها

درهایم را می بندند

به بهانه ی گشودن درهایی دیگر

برگ های مرده در بشقاب من می افتند

تا در برابرم بایستند پادرجا و شادمان

پل می شوند آنها میان سبز و خشک

یا بیش از این میان سایه و نور

از همه چیز می گوییم  ما از هیچ هم

آرنج هایم  بر میز

پس دیگرانی هم می آیند و

پشت در ِمان گوش می ایستند

Traduit par Assiye Heydari

Légende des ingénieurs

französisch | Alexandre Voisard

Ils effacent les montagnes
ils enfouissent les collines
ils exilent neuves et ruisseaux
à chacun ils assignent son lit
ils n'entendent que d'une oreille
et ne parlent que leur jargon lourd
ils ne sont pas innombrables
et pourtant on ne les recense pas
comme les honnêtes trafiquants de foire
adressez-leur un compliment
ils vous tendent l'autre joue
ils ont refait le monde.

© Bernard Campiche Éditeur
aus: Fables des orées et des rues
Orbe: B. Campiche, 2003
Audio production: H.Strunk / M.Mechner, literaturWERKstatt berlin, 2003

افسانه ی مهندسان

persisch

کوه ها رامحو می کنند

تپه ها را صاف ، آبشارها و

جو بارها را راهی تبعید

به هر کس بستر خودش را نشان می دهند

فقط با یک گوش می شنود

و با زبان زرگری گنگشان حرف می زنند

بی شمار نیستند آنان

با این همه در زمره کاسبکاران شریف بازارمکاره ها

به حساب نمی آیند

مجیزشان را بگویید

آنان به شما گونه هایی دیگر می بخشند

آنان جهان را از نو ساخته اند

Traduit par Assiye Heydari

La bonne épouse

französisch | Alexandre Voisard

La femme qui sait compter
élève ses tulipes
en des prévenances d'almanach
elle parle à son ventre avec
la même émotion qu'elle s'adresse
à son chat confesseur si discret
elle fait chanter les constellations
dans les yeux du bouillon
la femme qui sait compter
plie ses draps en quatre.

© Bernard Campiche Éditeur
aus: Fables des orées et des rues
Orbe: B. Campiche, 2003
Audio production: H.Strunk / M.Mechner, literaturWERKstatt berlin, 2003

زن خوب

persisch

زنی که حساب و کتاب می داند

لاله هایش را طبق قواعد هندسی از تقویم برمی دارد

او با شکمش حرف می زند

 با همان هیجانی که با گربه اش  

کشیش اعتراف گیری چنین وفادار

صور فلکی را به آواز وا می دارد

در چشم های سوپ جوشانش

زنی که حساب و کتاب می داند

ملحفه هایش را چهار لا می کند.

Traduit par Assiye Heydari

Défaire (l’ouvrage)

französisch | Alexandre Voisard

J'écoute au fond de moi
ce qu'affirment les autres
avec tant de véhémence
j'écoute
je ne juge pas davantage que je ne demande
de comptes à mes chimères
dont les ailes froissées ferment des parenthèses
ce qui pourrait rassurer
n'est pas cette rumeur-là
mais le train des amis heureusement
s'arrête dans toutes les gares
où une aube en transit
en appelle une autre.


***


D'où arrives-tu à pareille heure
en cette fin de siècle?
la porte ne t'en a rien dit encore
lorsqu'elle se referme derrière toi
dans un bâillement de bœuf
voilà qu'il te reste à imaginer
comment grand-père courbait les épaules
en prenant sa place dans l'atelier
surpeuplé de misères muettes et de mouches
à imaginer comment ton aïeule gémissait
quand le maître entre deux ivresses
assouvissait son caprice du samedi soir.


***


Je peine
sous la lune pleine
à dire merci      à dire ancore
je ne sais plus avouer
ce que j'ai en trop
ni ce qui me manque
je ne sais plus montrer
mon œil de furet
dans ma face d'effraie
je me demande comment
dans ce désarroi
mériter le nom de père.


***


Je vous demande un peu de patience
devant ma porte qui hésite
il y a tant d'années
qu'elle peine sur ses gonds
n'ayant pas entendu mes leçons
sa nonchalance n'est pas ma lenteur
son mutisme ne se confond pas
avec le silence que je vous offre
tapi entre les pages bourgeonnantes.


***


Un ancêtre lové dans la glaise conviviale
verra venir à lui la progéniture
hagarde de tribus longtemps inconnues
mais il n'entendra pas le fracas
de la neige donnant leçon aux fossoyeurs
trop essoufflés pour être honnêtes
car les morts n'ont oreille
que pour les mots d'amour et de passe.

© Bernard Campiche Éditeur
aus: Sauver sa trace
Orbe: B. Campiche, 2000
Audio production: H.Strunk / M.Mechner, literaturWERKstatt berlin, 2003

اثر

persisch

سرا پا گوش مي شوم

به آنچه ديگران ادعا مي كنند با تمام حرارتشان

گوش مي كنم داوري نمي كنم ،

بيش تر از آن كه حساب بكشم از اوهامم

كه بال هاي مچاله شان مي بندند پرانتز ها را

آن كه بتواند آرامم كند اين همهمه ها نيستند

قطار دوستان از بخت خوش مي ايستد

در تمام ايستگاه ها ، جايي كه سپيده دمي

 سپيده دم ديگر را در گذر صدا مي زند

 

* * *


از كجا مي رسي در اين پايان قرن

هيچ از آن به تو نگفت در  

وقتي كه پشت سرت چفت مي شد؟

در خميازه اي گاوي

حالا همين براي تو مي ماند كه خيال كني

چگونه پدر بزرگ خم مي كرد شانه هايش را

كه جا بگيرد در كارگاهي

گوش تا گوش از بدبختي هاي لال

 و از مگس

تا خيال كني چگونه مادر بزرگ شكوه مي كرد

وقتي ارباب بين دو بد مستي

فرو مي نشاند بو الهوسي هاي شنبه شب هايش را.


***

در رنجم، زير ماه تمام  

براي گفتن سپاس

و باز ، بلد نيستم اعتراف كنم

آنچه را كه خسته ام

وآن كه دلم هوايش مي كند

كه ديگر بلد نيستم

نماياندن چشمان راسويي ام را

در صورت جغد سفيدم

چگونه اما- مي پرسم از خود

شايسته ي نام پدر باشم


* * *

از شما خواهان كمي شكيبايي ام

در برابر در من

كه ترديد مي كند

بسيار سالهاست

كه رنج مي كشد

 بر پاشنه هاش

از آن رو كه درس هاي مرا نمي شنيد

بي قيدي اش آهستگي من نيست


وكندي اش را نمي توان با سكوتي اشتباه گرفت

كه من به شما  عرضه مي كنم اش

پنهان، در صفحه هاي پر همهمه


* * *


نيايي غلتيده در خاك مهمان نواز

اخلافش را مي بيند كه به سويش مي آيند

هاج و واج از قبيله هاي ناشناس دور

اما او هياهوي برفي را نخواهد شنيد

كه به گور كنان مي آموزد

گور كناني بي اندازه خاموش براي شرافتمند بودن

چرا كه مردگان ،تنها،كلمه ي عبور و عشق را مي شنوند

Traduit par Assiye Heydari

Faire (halte)

französisch | Alexandre Voisard

Qu'on donne au lierre de bons chênes
aux femmes des enfants
de fraise et d'almanach
aux fontaines des histoires à récrire
ainsi le temps nous fera justice
de nos siestes et de nos négligences.

© Bernard Campiche Éditeur
aus: Sauver sa trace
Orbe: B. Campiche, 2000
Audio production: H.Strunk / M.Mechner, literaturWERKstatt berlin, 2003

ایست

persisch

به پیچک بلوط هایی تنومند

به زنان فرزندان توت فرنگی و تقویم می دهند

تا حکایت چشمه ها را از نو بنویسند

چنین است که زمان ، عدالت را

برای خواب نیمروزی و بی خیالی هامان می آفریند.

Traduit par Assiye Heydari

معامله

persisch | Ali Abdollahi


به هيچ قيمتي نتوانستند
زندگي اش را بخرند
تصميم گرفتند
رايگان
او را به مرگ
بفروشند.

© Ali Abdollahi
aus: هی راه می روم در تاریکی
تهران: نشر نارنج, 1376
ISBN: 964-63721-15-5
Audio production: Ali Abdollahi

Transaction

französisch

On n’a pas pu achater sa vie

Pour rien au monde

On decide de la vendre gratuitrment

À la mort.

Traduit par Assiyeh Heydari

عاشقانه

persisch | Ali Abdollahi

تصويرت را
در مجريِ بي روزن نهان مي كنم
تنپوش ات را
در صندوقچه
آينه را
وارونه بر رَف مي نهم

تارهاي مانده از گيسويت
به آهنگ باد
بر طاقچه مي رقصند

در اتاقم
هميشه
صندلي اي خالي است!

© Ali Abdollahi
aus: هی راه می روم در تاریکی
تهران: نشر نارنج, 1376
ISBN: 964-63721-15-5
Audio production: Ali Abdollahi

Love story

französisch

je cach ton portrais

dans un cofré fermé

et ta robe dans la garde-robe

et le miroire

je le mets à la revers sur la tablette

des chevaux restant de ta chevelure danse

                            à la musique du vent

sur la tablette

ilya toujours une chaise vide

dans mon cabinet du travail.

Traduit par Assiyeh Heydari

[Le mot change]

französisch | Anise Koltz

Le mot change
une fois posé
sur le blanc de la page

La lumière ne l’atteint plus
coupées de leur environnement
les tempêtes tourbillonnent sans lui

Dans le recueil fermé
sa solitude
est sans nom

© Éditions phi, 44 rue du Canal,
L - 4004 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
aus: Le porteur d'ombre
Esch-sur-Alzette, Luxembourg: Éditions PHI, 2001
ISBN: 2-89046-682-5
Audio production: 2002, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

دگرگون می کند واژه

persisch

دگرگون می کند واژه
تا بر سفیدی کاغذ می نشیند
دیگر روشنی هم به گردش نمی رسد
جاری در پیرامونش
طوفان،بی آن چرخ می زند
در مجموعه ی بسته اش
سکوت نامی ندارد.

انيسه كولتز
Traduit par Assiye Heydari

[La vie n’est pas un long fleuve tranquille]

französisch | Anise Koltz

La vie n’est pas un long fleuve tranquille
elle est un carnage

Et vous me demandez
une poésie ornée de fleurs
de petits oiseaux

Excusez-moi Mesdames Messieurs
chacun de mes poèmes
enterre vos morts

© Éditions phi, 44 rue du Canal,
L - 4004 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
aus: Le porteur d'ombre
Esch-sur-Alzette, Luxembourg: Éditions PHI, 2001
ISBN: 2-89046-682-5
Audio production: 2002, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

زندگی

persisch

زندگی شط بلند آرامی نیست
قتل عامی  است زندگی
و تو از من شعر می  خواهی
آراسته ،با گل و پرندگانی کوچک

می بخشید مرا،خانم ها !آقایان !
هر یک از شعر های من ،
 مردگان شما را به خاک می سپرند.

انيسه كولتز
Traduit par Assiye Heydari

[Et si mon poème n’était qu’un visa]

französisch | Anise Koltz

Et si mon poème n’était qu’un visa
pour un pays lointain
une facture impayée
un compte à découvert

© Éditions phi, 44 rue du Canal,
L - 4004 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
aus: Le porteur d'ombre
Esch-sur-Alzette, Luxembourg: Éditions PHI, 2001
ISBN: 2-89046-682-5
Audio production: 2002, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

شعر من اگر...

persisch

شعر من اگر ویزایی
برای سرزمینی دور نباشد
فاکتور پرداخت نشده ای که هست
یا دست کم  حسابی برای کاوش.

انيسه كولتز
Traduit par Assiye Heydari

[Dans mon écriture en colère]

französisch | Anise Koltz

Dans mon écriture en colère
mes lettres enchaînées sont des
esclaves
qui rament à contre-courant

Le Styx traverse tous mes livres

© Éditions phi, 44 rue du Canal,
L - 4004 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
aus: Le porteur d'ombre
Esch-sur-Alzette, Luxembourg: Éditions PHI, 2001
ISBN: 2-89046-682-5
Audio production: 2002, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

در دستخط عصبانی من

persisch

در دستخط عصبانی من
حرف های  به هم چسبیده ،
بردگانی هستند
که خلاف جریان آب پارو می زنند
استیکس، در همه ی کتاب هایم
 جریان دارد .

.................................
رودی جاری در جهنم. بر اساس اسطوره شناسی یونان.

انيسه كولتز
Traduit par Assiye Heydari