Aimée Delblanc 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 6 Gedichte übersetzt

aus: russisch nach: schwedisch

Original

Übersetzung

КТО ЧТО ГОВОРИТ

russisch | Olga Martynova

Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
                             Sind Schlüssel aller Kreaturen

                             (Novalis)*

1.

Вот календарь сказал: осенних листьев жар!
Не стыдно ли такое говорить?
Вот повторил: «безлистных» «осень» «жабр».
Ни-ни, – сказал, а лес пропел: фьюить.

Когда протрется медь копыта на змее,
Седая рыба выплывет к скале,
Раскроет утлый рот и скажет (но не мне),
Что рыбы говорят, очнувшись на земле:

2.

Вороне Бог сказал: ‚Сыграем
В «цветок», «новалис», «мотылек»’?

Когда лишь числа и фигуры
В ключицах птичьих, кто авгуры?  
И для кого мы здесь летаем?

Скажу ль ученым попугаям:
«Новалис», «бабочка», «цветок»?

На бабской рифме «коромысло»,
Без геометрии и смысла
Висят фигуры, виснут числа –

Уж так их славно попугаем.

*Если не в арифметике и геометрии отныне находятся ключи Творения...
(Новалис) (нем.)

© Olga Martynova
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

VEM SÄGER VAD

schwedisch

När inte längre tal och figur

                                           är nyckel till allt kreatur

                                                  Novalis


1


Kalendern talade: De höstliga lövens glöd!

Är det inte skamligt att tala så?

Den upprepade. Ja, ”de bladlösas”, ”höst”, ”gälar”.

Nej, nej – så talade han, och skogen sjöng: kiwitt.


Om hovens koppar en gång skavt sig genom ormen,

simmar fram till klippan grånad fisk,

öppnar sitt läckande gap och säger (men inte till mig),

det som fiskarna säger, kvicknar till på land:


2


Till korpen talade Gud: Ska vi spela

”Blomma”, ”Fjäril”, ”Novalis”?


När inget annat än tal och figur

visar flygvägen för allt kreatur,

vem mäter den bevingade fristen?


Ska jag säga till papegojorna, de lärde:


”Blomma”, ”Fjäril”, ”Novalis”

Figurerna och talen hänger dock

vid det kvinnliga rimmet ”ok”

ogeometriskt och utan mål.


Där fick allt papegojorna vad de tål.

Översättning till svenska: Aimée Delblanc

ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ ЗАДУМАЛ ЧВИРИК

russisch | Olga Martynova

Земную жизнь задумал Чвирик.
И что сказать? Она ему, пожалуй, удалась.

Но Чвирка так ему сказала:
— Я вяну здесь,
Давай вернемся.

И Чвирик Чвирку пожалел.

© Olga Martynova
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

TSCHWIRIK TÄNKTE UT JORDENS ÖDE

schwedisch

Tschwirik tänkte ut jordens öde.
Vad skulle man kunna säga om det? Han verkar ha lyckats.

Men Tschwirka sa då till honom:
— Här vissnar jag.
Kom, vi vänder tillbaka.”

Och Tschwirik förbarmade sig över henne.

Översättning till svenska: Aimée Delblanc

ЧЕТЫРЕ ДЛИННЫЕ МИНУТЫ

russisch | Olga Martynova

1
Четыре длинные минуты
смеялась ласточка во сне (здесь ночи коротки)
и бормотала, и потела под крылом,
потом вздохнула, улетела по делам.

— своим полукругом резали воздух удоды
— (юг),
— творожное утро осталось без даты
— (вдруг).

Четыре длинные минуты
дождь выпускал и прятал коготки,
а Чвирик слушал: ла-ла,
музычка с листьев на листья упала,
упала и уплыла (пропала).

— пора открыть, каков он, Чвирик:
— нет у него приличного костюма.
— тук-тук, говорит птица, другая отвечает: чирик,
о чем, правда, думает Чвирка?

2
Но в том-то и дело, что Чвирик не птица.

3
Он хочет что-то записать,
и рассыпается тетрадь.
Три длинные минуты –
и нет тетради той.

За две минуты – лес распался,
стал хламом, пылью, наготой.
Одной минуты (не) хватило горке крутой,
чтоб в озерцо пролиться высотой.

Чвирик был этой минутой.

4
— О Чвирик, когда я улыбчивой тенью смущенной
скользну в этот мир, для плоти и крови построенный нами (что странно),
взлетая на склоны деревьев, с их жизнью, в коре заключенной...

— О Чвирка, не думай об этом, тогда мы оставим эти края.

— О Чвирик, скажи: без обмана?

— Чвирка, о чвирка моя!

Послушали птицы и стали смеяться: хи-хи.

0
И нет минуты этой,
и нет минуты той,
ни третьей, ни четвертой,
ни первой, ни второй.

© Olga Martynova
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

FYRA LÅNGA MINUTER

schwedisch

1
Fyra långa minuter
skrattade en svala i sömnen (nätterna är korta här)
och mumlade, hon svettades under vingen,
suckade sedan och flög bort, hon hade en del att göra.

— med sina halvcirklar skar härfåglarna sönder luften
— (söderut)
— morgonen, lik filbunke, förblev utan datum
— (härnedan)

Fyra långa minuter
visade regnet än fram klorna, än drog det in dem igen,
och Tschwirik lyssnade: la-la,
ett litet musikstycke föll från blad till blad,
föll och gled iväg (försvann).

— det är dags att avslöja vem Tschwirik är:
— han har ingen passande kostym
— tik-tik, säger en fågel, en annan till svar: tschirik,
— men vad är det Tschwirka håller på med?

2
Men saken är den att Tschwirik inte är någon fågel.

3
Han vill anteckna något,
då löses häftet upp, blir till stoft.
Tre långa minuter,
och häftet är inte mer.

Två minuter – en sönderfallen skog:
Skräp, damm, blottor.
En minut (icke) behövde berget,
att hälla ner sin brant i dammen.

Tschwirik själv var minuten.

4
Åh, Tschwirik, om jag en skygg leende skugga,
glider in i denna värld som vi en gång byggde för kött och blod (underlig är det)
och flyger upp längs trädens hängen med sina av bark omslutna liv ...

Åh, Tschwirka, tänk inte på det, för då lämnar vi dessa länder.

Åh, Tschwirik, säg : är det sant?

Åh, Tschwirka, min Tschwirka!

Det hörde fåglarna och började skratta: hi-hi.


0
Och den här minuten är förbi,
och den där minuten är förbi,
den tredje, den fjärde,
den första, den andra.

Översättning till svenska: Aimée Delblanc

ЧВИРКА РАЗГОВАРИВАЕТ СО СТРЕКОЗКОЙ, ПОКА ЧВИРИК НА ВОЙНЕ

russisch | Olga Martynova

— Стрекозка, чего ж ты летаешь,
Почти уже ночь на дворе,
Невидные дырки латаешь,
Во времени скрытой дыре.

— О Чвирка, летаю и таю,
Почти уже тенью на не-
Бе, сóлью на тьме проступаю,
А всё успокоиться не...

— Стрекозка, когда в беспространстве
Мой Чвирик тебя рисовал,
Он думал о маленьком братстве
Тебе неизвестных зеркал.

— О Чвирка, оно отразилась
Однажды на крыльях моих,
Как глупо, что я не умею
Об этом тебе рассказать.

© Olga Martynova
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

TSCHWIRKA SAMTALAR MED EN TROLLSLÄNDA MEDAN TSCHWIRIK ÄR I KRIG

schwedisch

– Trollslända, hur kan du ännu flyga,
när det nästan är alldeles mörkt,
du osynlig lappar hål invid hål
i det fördolda hålet tid.

– Åh, Tschwirka, jag flyger, förflyktigas, /försvinner/
endast en skugga på him-
len, som ett utslag av saltkristaller, nästan ur mörkret.
och kan ingen ro fin- ...

– Trollslända, när min Tschwirik dig
skapade i det ännu rumlösa,
tänkte han på ett litet broderskap
av för dig ännu okända speglar.

– Åh, Tschwirka, hon speglade sig
en gång i mina vingar,
så dumt att jag inte förmår
berätta det för dig.

Översättning till svenska: Aimée Delblanc

ЧВИРИК НА ВОЙНЕ

russisch | Olga Martynova

Еще я не погиб
В родном-чужом краю.
Еще закат-восход
Зовет меня в поход.

Мой ратный труд –
Обратный круг.
Мой родный брат –
Обратный враг.

Мой враг огонь, мой брат огонь,
«Ты потуши свою ладонь, —
Сказал товарищ мой Динь-Донь, —
Ты потуши мишень».

Динь-Донь завесит мой огонь,
Завесит шепотом: тинь-тонь,
И я сожгу свою ладонь,
Горящую мишень.

И будет птичий день
В родном-чужом краю.
И на закат-восход
Товарищ мой уйдет.

© Olga Martynova
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

TSCHWIRIK I KRIG

schwedisch

Jag har ännu inte omkommit
I det främmande hemma
Ännu kallar mig Väst-Öst
ut i fält


Min möda i hären –
En helomvändning.
Brodern min var
Tokigt nog fienden.


Min fiende är glöd, min broder glöd,
”Förgör då helt din hand”,
Sa då kamrat Ding-Dong,
”Denna måltavla släck den du!”


Gömmer mig det gör Ding-Dong,
Täcker över med viskningar: Ting-Tong,
Och jag bränner min hand,
Se till att släcka måltavleglöden.


Och det kommer en fågeldag
I främmande Hemmaland.
Och min vän drar bort
mot Väst och Öst.

Översättning till svenska: Aimée Delblanc

В ОТКРЫТОЕ ОКНО ВШАГНУЛ СИРЕНЕЙ ЗАПАХ

russisch | Olga Martynova

В открытое окно вшагнул сиреней запах –
Дача.

Я думаю о Чвирике и Чвирке –
Они уже тогда определяли звуки,
Не зная ничего, не знача.

                    Волк пропел три раза «мяу»,
                    Минутки маятник пожрал.
                    Толк вропел мри таза «ряу»,
                    Минутки маятник пожрали.

                    Сетка, локоть, сандалетка,
                    Лодыжка, запястье, ракетка.

ч – чв – чви
р – ри – рик
(так Чвирка Чвирика зовет)

                    Минуты капают в компот.

Воланчик: верхняя дуга + (только где она?) + нижняя дуга
У маятника – одна нога, сказал бы кто-нибудь.

Но я скажу: на длинной шее голова (собою вниз) – вот нижняя дуга.

И вместе это – дачный глаз.

Подумай, взять хотя бы таз:
Сегодня там варенье,
А завтра там белье.
Так у людей всегда:
Привыкнешь к ним,
Глядишь – они вранье
И пыль надлуговая.
(Так Чвирка говорила).

Сиреней запах вышел из окна,
Осталась комната – одна, темна, надменна,
Как фотография не на,
Как маятник на не, но...

Лишь на обоях вечность – бесстыдна, кровавлéнна.

© Olga Martynova
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

GENOM DET ÖPPNA FÖNSTRET STEGADE DOFTEN AV SYRÉN

schwedisch

Genom det öppna fönstret stegade doften av syrén –
Ett sommarhus.


Jag tänker på Tschwirik och på Tschwirka –
De bestämde redan då alla ljud,
utan att veta eller antyda något.
    
     En varg sjöng tre gånger ”mjau”,
     En pendyl vräkte i sig minuter.
     En sarg vöng gre månger ”tjau”,
     Minuter vräkte i sig pendylen.


     Nät, armbågar, sandaler,
     fotknöl, handled, racket.


Tsch – tschw – tschwi
r – ri – rik
(så ropar Tschwirka på Tschwirik)
     Minuterna droppar ner i kompotten.

En fjäderboll: en stråke upptill + (men var är den då?) + en stråke nertill.
Ett enda ben har pendylen, hade någon där antytt.

Men jag säger: på den långa halsen (nedtill) ett huvud – det är den nedre stråken.

Och så får du ihop till ett sommarhusöga.

Tänk dig, vi tar till exempel en kittel:
Idag kokar där marmelad,
och i morgon redan en tvätt.
Så ser det ut hos folk:
Dem du vänjer dig vid,
Tittar du sedan – då är de bara skrönor
och vajande ängsstoft.
(Så talade Tschwirka).

Doften av syrén stegade ut genom fönstret,
Rummet blev kvar – ensamt, arrogant och mörkt,
Som ett foto, hänger inte på,
Som en pendyl, står inte på, men ...

Endast på tapeterna evigheten – skamlös, blodig.

Översättning till svenska: Aimée Delblanc