Sara Grbović 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 13 Gedichte übersetzt

aus: schwedisch nach: slowenisch

Original

Übersetzung

Jag växer

schwedisch | Ulf Karl Olov Nilsson

Först växer jag väldigt fort, när jag föds är jag 51 centimeter, sedan blir jag raskt 52, 53, 54, 55 och 56 centimeter. 1 år efter min födsel är jag 63, när jag är 2 har jag ökat till 79, vid 3 är jag 90 och när jag är 3 år och 244 dagar spränger jag enmetersgränsen. Mellan 4 och 5 växer jag 7 centimeter, de följande åren 6, 6, 5, 4, 6, 5, 3, och 4. Vid 13 är jag 159 centimeter, året efter har jag ökat radikalt och är plötsligt 167. Nästa år ökar jag ännu mer och blir 179. Nästa år växer jag 3 centimeter, året därpå 2 centimeter, sedan 2 ytterligare. Sedan avtar mitt växande påtagligt och jag blir endast någon halvcentimeter längre. Mellan 25 och 35 står jag enligt mina mätningar helt stilla. Mellan 35 och 38 ökar jag överraskande med sammanlagt 8 millimeter. Mitt trettionionde år krymper jag 3 millimeter. Mitt fyrtionde krymper jag 2 millimeter. De därpå följande åren krymper jag 2, 2, 1, respektive 1 millimeter. 45 år gammal går jag in i en ny fas och krymper (sannolikt beroende på en svår och utdragen sjukdom) hela 6 millimeter, året därpå har jag krympt ytterligare något och mäter 183 centimeter i strumplästen. Mellan 47 och 55 börjar jag växa igen, i genomsnitt en halv millimeter per år. 55 år gammal tar jag ett stort kliv upp mot himlen och växer 14 centimeter, mitt femtiosjätte år på jorden innebär en nästan lika stor ökning och 57 år gammal mäter jag hela 219 centimeter. Året därpå förlorar jag nästan 30 centimeter i höjd och nästa år 25. De fem följande åren krymper jag 15, 12, 12, 18, respektive 22 centimeter. När jag 65 år gammal går i pension mäter jag endast 85 centimeter. Två år senare har jag blivit ytterligare 34 centimeter kortare och tangerar den längd jag hade när jag föddes. De nästföljande åren halveras min längd och vid 70 fyllda är jag bara 25 centimeter. Vid 72 har jag krympt ytterligare 24 centimeter och under en regnig sommar utgör min totala längd endast en halv centimeter innan jag äntligen kommer igång igen och femfaldigt dubblerar min längd på tre år. Jag mäter alltså vid 76 års ålder 2,5 centimeter och växer under den följande femårsperioden 2, 3, 1, 4, respektive 2 millimeter. Nästa år blir dock radikalt annorlunda och jag kommer att växa drastiska 3000%, vilket vill säga 1 meter och 11 centimeter. Året därpå mer än trefaldigas min längd och vid 84 år växer jag 34 meter. Det därpå följande året krymper jag 45 meter och under en skräckinjagande sportlovsvecka mäter jag ohyggliga minus 11 meter. Sedan växer jag ifatt alltihop och jag slutar mina dagar, 88 år gammal, på min ideala längd, 24 centimeter, det vill säga sträckan mellan min mors bröstvårtor. 

© Ulf Karl Olov Nilsson
aus: Block
Audio production: OEI

RASTEM

slowenisch

Najprej rastem zelo hitro, ob rojstvu merim 51 centimetrov, potem naenkrat 52, 53, 54, 55 in 56 centimetrov. Ob 1. rojstnem dnevu merim 63, pri 2 letih zrastem na 79, pri 3 letih na 90 in pri 3 letih in 244 dneh prerastem en meter. Med 4. in 5. letom zrastem za 7 centimetrov, naslednja leta 6, 6, 5, 4, 6, 5, 3 in 4. Pri 13 letih merim 159 centimetrov, leto kasneje močno zrastem in jih imam naenkrat 167. Naslednje leto še vedno rastem in jih imam 179. Naslednje leto zrastem za 3 centimetre, leto za tem 2 centimetra, potem še dodatna 2. Potem se rast opazno upočasni in sem samo še pol centimetra višji. Med 25. in 35. letom moje mere ostanejo nespremenjene. Med 35. in 38. letom za čuda zrastem vsega skupaj za 8 milimetrov. V svojem 38. letu se znižam za 3 milimetre. V 40. še za 2 milimetra. Naslednjih nekaj let se znižam za 2, 2, 1 in nato še za 1 milimeter. Pri 45. stopim v novo obdobje in se zmanjšam (verjetno zaradi težke in utrudljive bolezni) za celih 6 milimetrov, naslednje leto še nekaj več in zdaj merim 183 centimetrov v nogavicah. Med 47. in 55. spet začnem rasti, v povprečju za pol milimetra na leto. Pri 55. naredim velik korak v višino in zrastem za 14 centimetrov, v mojem 56. letu na zemlji doživim skoraj enako povečanje in pri 57. merim celih 219 centimetrov. Leto kasneje zgubim skoraj 30 centimetrov višine in naslednje leto še 25. Naslednjih pet let se znižam za 15, 12, 12, 18 in nato še 22 centimetrov. Pri 65. grem v pokoj in merim samo 85 centimetrov. Dve leti kasneje sem dodatnih 34 centimetrov nižji in se izenačim z dolžino, ki sem jo imel kot novorojenček. Leto kasneje je moja višina razpolovljena in pri 70. merim samo še 25 centimetrov. Pri 72. jih izgubim nadaljnjih 24 in v deževnem poletju sem dolg samo pol centimetra, preden začnem spet rasti in petkratno podvojim svojo višino v treh letih. Pri 76. merim torej 2,5 centimetra in v naslednjem petletnem obdobju zrastem 2, 3, 1, 4 in nato še 2 milimetra. Naslednje leto je popolnoma drugačno in zrastem za velikanskih 3000 %, kar znese 1 meter in 11 centimetrov. Leto kasneje se moja višina potroji in pri 84. zrastem za 34 metrov. Naslednje leto se zmanjšam za 45 metrov in med srhljivimi šolskimi počitnicami merim groznih minus 11 metrov. Potem se hitro dohitim in svoje dni končam star 88 let pri svoji idealni dolžini, 24 centimetrov, kar je dolžina med bradavicama moje matere.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović.

[Vi gräver ner korv under sommarsäsongen]

schwedisch | Linn Hansén

Vi gräver ner korv under sommarsäsongen. Barn älskar korv.
De kan krypa i timmar med näsan mot marken innan de hittar
en korv och ändå ger de inte upp. Det är en fröjd för ögat.
Liksom för barnen. Det är få saker som gör barn så ivriga som
korv. Därför har vi utvecklat ett system för belöning/straff:
vissa dagar ligger det ingen korv i marken. Vi säger ingenting
förrän barnen blir hämtade igen. Då är de nära att svimma av
hunger. På så sätt får de veta att de gjort någonting fel. Få saker
biter så bra som korvstraff på barn. Dessutom är det en extra
stor glädje att dagen efter få se dem krypa igen. Hur de små
händerna gräver. Nästan ingenting gör en människa så glad som
åsynen av ett barn med en nyfångad korv mellan tänderna.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[Poleti v zemljo zakopljemo klobase]

slowenisch

Poleti v zemljo zakopljemo klobase. Otroci obožujejo klobase.
Ure in ure se lahko plazijo z nosom v zemlji, preden klobase
odkrijejo in še vedno ne odnehajo. To je veselje gledati.
Tudi otrokom je všeč. Malo stvari je, ki otroke tako navdušijo kot
klobase. Zato smo razvili sistem nagrajevanja/kaznovanja:
včasih v zemlji ni nobene klobase. Nič jim ne povemo, vse dokler
ne pridemo spet ponje. Takrat so tik pred tem, da omedlijo od
lakote. Tako vedo, da so naredili nekaj narobe. Malo stvari tako
dobro zaleže pri otrocih kot prav kaznovanje s klobasami. Zato
jih je toliko večje veselje spet gledati naslednji dan, kako iščejo. Kako
kopljejo z ročicami. Skoraj nič človeka ne razveseli tako kot
pogled na otroka, ki grizlja ravnokar odkrito klobaso.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović

[Södra Sverige håller...]

schwedisch | Linn Hansén

Södra Sverige håller på att gå i bitar. Du är samtal nummer
trettiosju, var inte orolig. Vi tar hand om ditt ärende så snart
vi kan.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[Jug Švedske...]

slowenisch

Jug Švedske počasi razpada na koščke. Vi ste pogovor številka
sedemintrideset, ne skrbite. Odgovorili vam bomo takoj, ko
bo mogoče.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović

[Omkring elcentralerna...]

schwedisch | Linn Hansén

Omkring elcentralerna ser miljön ut på ett särskilt sätt. Det
finns spår av barnfötter och gropar där barnen har varit. Man
har flera heltidsanställda på varje central som bara sysslar med
markutjämning.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[Okoli trafopostaj...]

slowenisch

Okoli trafopostaj se zdi okolje drugačno. Tam so sledi
otroških nog in jamic, ki so jih pustili otroci. Na vsaki
postaji je nekaj polno zaposlenih, ki se ukvarjajo samo
z izravnavo površin.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović

[Om man vill...]

schwedisch | Linn Hansén

Om man vill ha en översikt kan man beställa en från en
myndighet. Det enda man behöver är en knapptelefon.
Översikten är inplastad så att man kan ha den i väskan eller
badkaret. Närhelst man tror att man inte förstår kan man titta
på översikten. Det finns olika symboler för hur saker är. Har
man bara lärt sig dem är det enkelt att ta sig fram.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[Če hočeš imeti...]

slowenisch

Če hočeš imeti pregled, ga lahko naročiš pri pristojnih
organih. Vse, kar potrebuješ, je telefon s številčnico.
Pregled je plastificiran, da ga lahko daš v torbo ali v kad.
Kadar koli česa ne razumeš najbolje, lahko na pregled
pogledaš. Različni simboli ti povedo, kako je s stvarmi.
Samo naučiti se jih moraš, pa ti bo vse bolj enostavno.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović

[När man lägger...]

schwedisch | Linn Hansén

När man lägger sig i snön börjar allting gå långsamt. Det kan
hända att det blir alldeles tyst. Man behöver inte ligga särskilt
lång stund för att förstå att det är dags att gå vidare. Ligger
man för länge skapas sprickor i jordskorpan. De märks inte
till en början men när våren kommer kan man se att det är
hål på flera ställen. Att laga sprickorna kan ta åratal och man
måste använda provisoriska material. Det är för att det riktiga
materialet är en så kallad icke förnybar energikälla.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[Ko se uležeš...]

slowenisch

Ko se uležeš v sneg, gre vse bolj počasi. Lahko se
zgodi, da vse potihne. Ni ti treba ležati posebno dolgo,
da bi razumel, da je čas, da greš naprej. Če ležiš predolgo,
lahko zemljina skorja razpoka. Tega se na začetku
ne opazi, ampak ko pride pomlad, lahko vidiš razpoke
na več mestih. Veliko let lahko traja, da razpoke zapolniš in
uporabiti je treba zasilni material. To je zato, ker je pravi
material tako imenovan neobnovljiv vir energije.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović

[Mitt i Borås finns en hamn]

schwedisch | Linn Hansén

Mitt i Borås finns en hamn. Den är liten och börjar i ett hörn.
Vattnet rör sig knappt men båtarna. De kommer med last från
flera helt olika länder. Många barn besöker hamnen. Kaptener
springer mellan skeppen och ser till att allt går rätt till.
Omsättningen är enorm. I hamnen sprids sjukdomar. Många
barn får AIDS och måste vårdas i hemmet. Men så fort de är
friska går de till hamnen igen. Vattnet tar aldrig slut. Det ligger
stilla fast det blåser och skeppen avlöser varandra.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[Sredi Boråsa je pristanišče]

slowenisch

Sredi Boråsa je pristanišče. Majhno je in leži v kotu.
Voda se rahlo giblje, ampak čolni. S tovorom prihajajo iz
zelo različnih držav. Veliko otrok obišče pristanišče. Kapitani
hitijo med ladjami in skrbijo, da gre vse, kot je treba. Promet
je velikanski. V pristanišču se širijo bolezni. Veliko otrok
dobi AIDS in morajo zanje skrbeti doma. Ampak brž ko so
zdravi, se vrnejo v pristanišče. Vode nikoli ne zmanjka. Stoji
mirno, čeprav piha in se ladje zamenjajo.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović

[Man åker in i Borås på en tungt trafikerad väg]

schwedisch | Linn Hansén

Man åker in i Borås på en tungt trafikerad väg. Ofta åker man
ut igen samma kväll, eller tidigt nästa morgon. Forskning kan
bedrivas på många olika sätt. Det ger inte alltid resultat. I Borås
finns flera forskningsinstitut. Ett av dem ligger vägg i vägg
med äventyrsbadet. Mycket framstående forskning kommer
därifrån. Vad den handlar om vill man inte berätta. Det enda
man med säkerhet kan säga är att det är inte så roligt som det
ser ut. Det har man bevisat nu, säger man. Det finns siffror
som talar sitt tydliga språk.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[V Borås se pride po zelo prometni cesti]

slowenisch

V Borås se pride po zelo prometni cesti. Pogosto se gre
ven še isti večer, ali zgodaj naslednje jutro.  Raziskujemo
na različne načine. Rezultatov pa ne dobimo vedno. V
Boråsu je nekaj raziskovalnih inštitutov. Eden stoji čisto
zraven vodnega parka. Veliko uglednih raziskav opravijo
tam. Nihče noče povedati, kaj se tam dogaja. Edino, kar
lahko z gotovostjo rečemo je, da ni tako zabavno, kot se
zdi. To je zdaj dokazano, pravijo. Številke govorijo
v svojem jasnem jeziku.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović

[Ingen märker att jag ser trevlig ut]

schwedisch | Linn Hansén

Ingen märker att jag ser trevlig ut. Om man annonserade
att södra Sverige höll på att gå i bitar skulle kommunens
informationsväxel snabbt bli nedringd. Man skulle tvingas
spela in ett automatiskt meddelande. Det skulle behövas extra
personal för att ta hand om alla samtal.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[Nihče ne opazi, da sem privlačna]

slowenisch

Nihče ne opazi, da sem privlačna. Če bi objavili,
da jug Švedske razpada na koščke, bi občinski
informacijski center kmalu zasuli s telefoni. Morali bi
vključiti avtomatski odzivnik. To bi zahtevalo dodatno
osebje, ki bi se ukvarjalo z vsemi pogovori.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović

[I varje kommun finns en elcentral]

schwedisch | Linn Hansén

I varje kommun finns en elcentral. Den ser till att barn får den
näring de behöver och att luftfuktigheten regleras. Runtom
centralen finns stora gräsmattor. Där kan barnen leka och sova
och vänta på vintern. I vissa kommuner tvingas man skära ner
på centralerna. Det är en tillfällig åtgärd och kommer ingen
till skada. När snön kommer glömmer barnen att de ibland är
olyckliga. De försvinner och är borta i veckor. Ingen vet vad
de gör under den tiden.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[V vsaki občini je trafopostaja]

slowenisch

V vsaki občini je trafopostaja. Ta skrbi, da otroci dobijo hrano,
ki jo potrebujejo, in da je vlažnost zraka uravnana. Okoli
postaj se razprostirajo trate. Tam se lahko otroci igrajo in spijo
in čakajo na zimo. V nekaterih občinah morajo postaje
zmanjšati. Ti ukrepi so samo začasni in ne bodo nikogar
oškodovali. Ko zapade sneg, otroci pozabijo, da so včasih
nesrečni. Izginejo in jih ni nekaj tednov. Nihče ne ve,
kaj takrat počnejo.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović

[Det finns barn...]

schwedisch | Linn Hansén

Det finns barn som är så glada att det inte märks. Barn som
skrattar för länge får röda eksem på olika delar av kroppen. Det
finns en salva man kan stryka på men det gäller att upptäcka
eksemen i tid. Gör man inte det, kan barnet senare få problem
med talet och de olika funktionerna. Man kan se barn som går
vingligt även i vuxen ålder.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[So otroci...]

slowenisch

So otroci, ki so tako veseli, da se tega ne opazi. Otroci, ki se
predolgo smejijo, dobijo rdeče ekceme po različnih delih telesa.
Obstaja mazilo, s katerim se lahko namažeš, ampak ekceme je treba
odkriti pravočasno. Drugače imajo lahko otroci kasneje težave
pri govoru in drugih funkcijah. Včasih lahko vidiš otroke, kako se
opotekajo tudi, ko so odrasli.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović

UTAN TITEL

schwedisch | Ulf Karl Olov Nilsson

Du tycker att allt är dåligt men det kommer att bli mycket sämre.
Du tror att du är intelligent men det är du inte.
Du tror att du är intressant men du är tråkig.
Du tror att du är snygg men du är ful.
Du tror att du är snäll men du är elak.
Du säger att du är mobbad men det är du själv som mobbar.
Du tror att du kan prata franska men det kan du inte.
Du tror att du utvecklas och blir bättre men du lär dig ingenting.
Du säger att du är kär men du verkar inte kär.
Du tror att du kommer att bli piggare men det blir tvärtom.
Du säger att du älskar dina barn men det där är bara skitsnack.
Du säger att du ska ta semester men du har slut på semesterdagar.
Du säger att du är hotad men det är du själv som är hotfull.
Du hoppas att du ska tjäna mer pengar men det begriper man ju hur det blir med den saken.
Du tycker att naturen är nedsmutsad men allt kommer att bli ännu skitigare.
Du tycker att världen är orättvis men det är ingenting mot hur det kommer att bli.
Du tycker att hålet i ozonskiktet är stort men det kommer att bli ännu större.
Du tror att du är en bra poet men det är du inte.
Du säger att du ät kåt men det där är bara inbillning.
Du tycker att klimatet är dåligt men det kommer att bli värre.
Du tycker att det är mycket terror och krig men det här är bara början.
Du tycker inte att du är speciellt fet men det är du.
Du säger att du är glad men du verkar inte glad.
Du tror att du lever men du är död.
Du tror att människor gillar dig men det gör dom inte.
Du tror att du är uppskattad på jobbet men egentligen är du helt oduglig.
Du säger att andra är aggressiva men det är du som är aggressiv.
Du tror att du är kul och crazy men i själva verket är du en fjant.
Du tror att du är beläst och klok och skriver bra men du är helt enkelt fullständigt ointressant.

© Ulf Karl Olov Nilsson
aus: Synopsis
Audio production: OEI

BREZ NASLOVA

slowenisch

Misliš, da je slabo, a samo še slabše bo.
Misliš, da si pameten, pa nisi.
Misliš, da si zanimiv, pa si dolgočasen.
Misliš, da si lep, pa si grd.
Misliš, da si prijazen, pa si zloben.
Misliš, da znaš govoriti francosko, pa ne znaš.
Misliš, da se razvijaš in da boš boljši, a se ničesar ne naučiš.
Praviš, da si zaljubljen, a ne zdiš se zaljubljen.
Praviš, da imaš rad svoje otroke, ampak govoriš v tri dni.
Praviš, da greš na počitnice, ampak tvojih počitnic je konec.
Praviš, da ti grozijo, pa si ti tisti, ki groziš.
Misliš, da je narava onesnažena, a vse bo samo še bolj usrano.
Misliš, da je svet nepravičen, ampak to ni nič v primerjavi s tistim, kar bo.
Misliš, da je ozonska luknja velika, a samo še večja bo.
Misliš, da si dober pesnik, pa nisi.
Praviš, da si potreben, a to je samo v tvoji glavi.
Misliš, da je veliko nasilja in vojn, a to je samo začetek.
Misliš, da nisi posebno debel, pa si.
Praviš, da si vesel, a ne zdiš se vesel.
Misliš, da živiš, pa si mrtev.
Misliš, da te imajo ljudje radi, pa te nimajo.
Misliš, da te v službi cenijo, a v resnici si popolnoma neuporaben.
Praviš, da so drugi agresivni, pa si ti tisti, ki je agresiven.
Misliš, da si kul in crazy, a v bistvu si idiot.
Misliš, da si razgledan in pameten in da dobro pišeš, a si v bistvu popolnoma nezanimiv.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović.

MED TITEL

schwedisch | Ulf Karl Olov Nilsson

Jag är hellre glad än ledsen.
Jag har hellre vanlig hosta än lungcancer.
Jag vill helst inte känna mig ensam och övergiven.
Jag är hellre mätt än jag är hungrig.
Det är bättre att vara frisk än att vara sjuk.
Det är bättre att ha två armar och två ben än att inte ha det.
Det är bättre att ha ett arbete än att inte ha det.
Det är bättre att vara rik än att vara fattig.
Det är bättre att vara ung än gammal.
Det är bättre att döda än att bli dödad.
Det är bättre att leva än att inte leva.
Det är bättre att vara smart än att vara dum.
Det är bättre att göra karriär än att inte göra det.
Jag vill inte bli misshandlad och våldtagen.
Jag vill helst inte bli alkoholist.
Jag vill helst inte bli handikappad.
Jag vill att mina relationer till andra människor ska betyda någonting.
Det är bättre att klara av saker än att inte göra det.
Det är bättre att vara man än kvinna.
Det är bättre att vara lång än kort.
Det är bättre att vara omtyckt än att inte vara det.
Alla som inte vill ha barn är konstiga.
Alla som slåss och bråkar är störda.
Det är bättre att ha läst Den gudomliga komedin än att inte ha gjort det.
Det är bra att ha gjort många och långa resor och sett världen.
Jag vill helst kunna njuta av livet.
Det är bättre att vara född i Europa än i Afrika.
Fred är bättre än krig.
Demokrati är bättre än diktatur.
Jag vill inte bli strypt.
Jag vill inte brinna upp.
Jag vill inte drunkna.
Jag vill gärna göra någonting meningsfullt med mitt liv.
Det är bättre att ha gjort mycket än att ha gjort lite.
Jag blir gärna av med min huvudvärk.
Jag är hellre lycklig än olycklig.
Varmt och soligt väder är bättre än kallt och regnigt.

© Ulf Karl Olov Nilsson
aus: Synopsis
Audio production: OEI

Z NASLOVOM

slowenisch

Raje sem vesel kot žalosten.
Raje imam navaden kašelj kot raka na pljučih.
Raje ne bi bil osamljen in zapuščen.
Raje sem sit kot lačen.
Bolje je biti zdrav kot bolan.
Bolje je imeti dve roki in dve nogi kot biti brez njih.
Bolje je imeti službo kot biti brez nje.
Bolje je biti bogat kot reven.
Bolje je biti mlad kot star.
Bolje je umoriti kot biti umorjen.
Bolje je živeti kot ne živeti.
Bolje je biti pameten kot neumen.
Bolje je imeti kariero kot ne.
Nočem biti napaden in zlorabljen.
Raje ne bi bil alkoholik.
Raje ne bi bil invalid.
Rad bi, da bi imeli moji odnosi z drugimi smisel.
Bolje je spoprijeti se z zadevami kot ne.
Bolje je biti moški kot ženska.
Bolje je biti visok kot nizek.
Bolje je, da te imajo radi kot ne.
Vsi, ki nočejo imeti otrok, so čudni.
Vsi, ki se tepejo in kregajo, so moteni.
Bolje je prebrati Božansko komedijo, kot je ne.
Bolje je veliko in daleč potovati in videti svet.
Raje bi užival v življenju.
Bolje je biti rojen v Evropi kot v Afriki.
Mir je boljši od vojne.
Demokracija je boljša od diktature.
Nočem biti zadavljen.
Nočem zgoreti.
Nočem se utopiti.
Rad bi naredil kaj smiselnega z življenjem.
Bolje je narediti veliko kot malo.
Rad bi se znebil glavobola.
Raje sem srečen kot nesrečen.
Toplo in sončno vreme je boljše kot mrzlo in deževno.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović.