Piotr Sommer 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 1 Gedichte übersetzt

aus: slowenisch nach: polnisch

Original

Übersetzung

LJUDSKA

slowenisch | Tomaž Šalamun

Vsak pravi pesnik je pošast.
Glas uničuje in ljudi.
Petje zgradi tehniko, ki uničuje
zemljo, da nas ne bi jedli črvi.
Pijanček proda plašč.
Lopov proda mater.
Samo pesnik proda dušo, da jo
loči od telesa, ki ga ljubi.

© Tomaž Šalamun
aus: Maske
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980
Audio production: Študentska založba

LUDOWE

polnisch

Każdy prawdziwy poeta to potwór.
Niszczy ludzi i ich mowę.
Jego śpiew wynosi technikę, która usuwa nam
ziemię spod nóg, żeby nie zjadły nas robaki.
Pijak sprzedaje własne palto.
Złodziej sprzedaje matkę.
Tylko poeta sprzedaje własną duszę, żeby oderwać ją
od ciała, które tak ukochał.

©Tomaž Šalamun
Translated by Piotr Sommer

In: Odra 7-8 lipiec-sierpień 1997