Philippe Noble 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 8 Gedichte übersetzt

aus: niederländisch nach: französisch

Original

Übersetzung

Eclips

niederländisch | Stefan Hertmans

Voor het eerst, na anderhalf jaar, in het holst
van een nacht met een duistere maan, slaapt hij
op zijn rug. Ik zie zijn trekken die de mijne zijn.
Dat dit ontstellend is: hij groeit. Zijn mond, geopend
voor wat lucht die heen en weer geschoven wordt, lijkt
iets te willen zeggen dat niet komt.
Het schijnt dat daar in vroeger dagen verzen kwamen,
regels ontstonden die de Ouden met verstomming sloegen
en de academies met de wanhoop van verschroeid verleden.
Maar hij slaapt, in hoge koorts. Ik draag de schuld van
deze adem, zonder afleiding of wraak. Hij ademt; iets
doet trappen kraken en de stap die opbloeit in de nerven
van het hout. Het werd zijn moeder ooit beloofd.
Hij gaat niet uit de weg voor weelde, voor het
kleine feit dat iemand, moe van wachten, lichten dooft,
een vinger in zijn handpalm legt. Dat past precies.
En alle adem, als een zuil, staat boven zijn van slaap
voldragen, voor het eerst verwekt gelaat.

© J. M. Meulenhoff, Amsterdam
aus: Goya als hond
Amsterdam: Meulenhoff, 1999
ISBN: 9029065273
Audio production: by het beschrijf, Brussel 2002

Eclipse

französisch

Pour la première fois, au bout d’un an et demi,

Au coeur d’une nuit à la lune éclipsée,

Il dort sur le dos.

Je vois ses traits qui sont les miens.

Et que c’est affolant: il grandit. Sa bouche,

Ouverte sur un peu d’air expulsé, inspiré,

Paraît vouloir dire une chose qui ne vient pas.

Il semble bien que là, au temps jadis, affleuraient des poèmes,

Naissaient des vers qui frappaient les Anciens de stupeur

Et les Académies de désespoir devant un passé calciné.

Mais il dort, brûlant de fièvre. C’est à moi qu’incombe la faute

De cette respiration, sans divergion ni vengance. Il respire; quelque

Chose fait craquer les marches et le pas qui fleurit dans les nervures

De bois. Ce fut naguère à sa mère promis.

Il n’esquive pas le bonheur, le menu fait que

Quelqu’un, lassé d’attendre, éteigne des lumières,

Glisse un doigt dans la paume de sa main. Parfaitement ajustée.

Et tout son souffle, telle une colonne, s’élève au-dessus de sa face,

À force de sommeil,  pour la première fois complètement créée.

traduction: Phillippe Noble
© Phillippe Noble

Rijpe kersen

niederländisch | Stefan Hertmans

Wat stand houdt is oneetbaar.
De oudste huizen worden ingeruild voor nieuwer puin,
en gladde steen reikt al de hand aan ouder puin.

Maar ik heb Under Milkwood in de kamer
en Richard Burton, die als een dronkeman
die in zijn droom met zijn oermoeder slaapt,
waarzeggerij verkoopt op plaat.

Hij droomt haar tweeëntwintig jaar
en bloot onder een wijde, zwarte jurk,
haar benen bruin door landwerk op een onbereikbaar veld.
Haar witte borsten weegt hij op zijn ene hand,
terwijl hij met de andere haar natte lijfje spant.

Men spuit de straten tegen hitte, om tien uur 's ochtends al.

Ik heb kersen gekocht, ik spoel ze met koel water
en zet de glazen schaal op de granieten tafel
in de verzengde tuin.

's Nachts wordt het warmer nog,
de pannen liggen in gloeiende rijen op het dak
en stralen door tot op de kamers waar we liggen
en luisteren hoe de ander slaapt.

We slapen geen van beiden.
Ik hoor je zuchten in halfslaap, luider en regelmatig.
Ik denk dat ik mijn naam versta. De overloop
is even, een ogenblik daartussenin,
zo koel als water aan mijn voeten.

Je deur is open. Het raam is open.
In de warmte lig je open op de sprei.
Als ik dan, twee uur later, weer tegen de stroom opga,
ben je al ingeslapen. Het eerste licht ziet de
intieme glinstering die we daar samen achterlaten.

Ik heb kersen gekocht.

Een jonge vrouw gaf me er twee ter keuring in de hand;
ik woog ze, met een klein gebaar, en keek haar heel lang aan.
Daarop vergrootten haar pupillen.
Met zwarte kersen zag ze mij.

Ik kocht het volle pond van haar,
strooide de schoongelikte pitten in het bed
waarop je lachend in het zweet iets over rijpe kersen zei.

De wortels in de dakgoot, jaren later,
voeden zich met het puin van jou en mij,
een boompje `dat diep wordt gesnoeid en duizelt,
lief
', zoals de oude dichter zei.

Het bloeit pas in december, als de bloesems uit de hemel komen,
koud en rillerig als een ballerina in haar eerste lentetij.

We hebben tijd.
Vannacht, als de hitte uit de nok weer op ons valt,
laat ik je Under Milkwood horen.
We liggen er, met lichamen als open oren,
liefde en zweet scanderend bij.

© J. M. Meulenhoff, Amsterdam
aus: Annunciaties
Amsterdam: Meulenhoff, 1997
ISBN: 9029055235
Audio production: by het beschrijf, Brussel 2002

Cerises mûres

französisch

Ce qui dure est inconsommable.

Les plus vieilles maisons font place à de nouvelles ruines,

La pierre lisse tend la main à de plus anciennes ruines.


Mais dans ma chambre j’ai Under Milkwood

Et Richard Burton qui, tel un ivrogne

Dormant en rêve avec sa déesse-mêre,

Vend de la prophétie sur disque.


Il la rêve à vingt-deux ans

Nue sous une ample robe noire,

Les jambes brunies par les travaux d’un champ inaccesible.

Ses seins blancs, il les soupèse d’une main,

Tandis que l’autre tend son humide corsage.


On arrose les rues contre la canicule,

Dès dix heures du matin.

J’ai acheté des cerises, je les rince à l’eau fraîche

Et place la coupe de verre sur la table de granit

Dans le jardin roussi.


La nuit la chaleur monte encore,

Les tuiles en rangées brûlantes sur le toit

Irradient jusqu’aux chambres où nous sommes couchés

Écoutant le sommeil de l’autre.


Nous ne dormons ni l’un ni l’autre.

J’entends les soupirs de ton demi-sommeil,

Plus forts et reguliers;

Je crois distinguer mon nom.

Le palier un instant, passage intermédiaire,

Est aussi frais que l’eau à mes pieds.


Ta porte est ouverte. La fenêtre est ouverte.

Dans la chaleur tu gis ouverte sur le lit.

Lorsque, deux heures plus tards, je remonte le courant,

Déjà tu t’es endormie. La première lueur voit

L’intime chatoiement qu’ensemble nous laissons.


J’ai acheté des cerises.


Une jeune femme m’en a mis deux à juger dans la main;

Je les soupesai d’un geste menu et la fixai très longuement.

Ses pupilles alors s’agrandirent.

Ses cerises noires me voyaient.


Je lui achetai tout son lot,

Répandis les noyaux lissés au creux du lit

Où dans les rires et la sueur tu parlais de cerises mûres.


Dans la corniche les racines, bien des années plus tard,

S’abreuvent aux débris que nous laissâmes toi et moi,

Un arbrisseau “taillé tres bas et qui titube, amour”,

Comme le vieux poète a dit.


Il ne s’épanouit qu’en décembre, lorsque les fleurs

Neigent du ciel, transi et frissonant comme une ballerine

En son premier temps.


Nous avons le temps.

Cette nuit, quand la touffeur des combles

S’abbatra sur nous,

Je te ferai entendre Under Milkwood.

Etendus, nos corps ouverts comme une oreille

Nous scanderons l’amour et la sueur.

traduction: Phillippe Noble
© Phillippe Noble

[Hartslag van vlees en water]

niederländisch | Roger M.J. De Neef

Hartslag van vlees en water,
Wij verspreiden ons als lucht en licht.
Onze bewolkte lichamen kloppen aan
Zonder te vinden, zonder te landen.

Van de koude kennen wij de knieval
Ei van ijs, hart van hars
Ook de gehelmde kleuren die wij dragen
Die het geheugen vertekenen en bezweren.

Zingende pijn,
Gij die de afdruk zijt van iedere hogere oneindigheid
Verzegel mijn schaduw en vertrek.

© Pink Editions & Productions
aus: De gedichten van licht en overspel
Antwerpen: Pink Editions & Productions, 1982
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2010.

[Pulsation de chair et d’eau]

französisch

Pulsation de chair et d’eau,
Nous nous dispersons tels l’air et la lumière.
Nos corps nuageux frappent aux portes
Sans rien trouver, sans toucher terre.

Du froid, nous savons l’allégeance
Oeuf de glace, cœur de résine,
Et les couleurs casquées que nous portons
Qui ensorcellent et faussent la mémoire.

Douleur au chant lancinant,
Toi qui es l’empreinte de tout infini supérieur.
Scelle mon ombre et disparais.

Traduit du néerlandais par l’Atelier de traduction à Paris, sous la direction de Philippe Noble
Dans: Septentrion 24ième année, numéro 4, Rekkem, 1995.

[Je bent niet hier maar ergens]

niederländisch | Mark Insingel

Je bent niet hier
maar ergens.
Ik ben daar niet.

Al is het er,
dat ergens,
ik vind het niet.

Ik vind het niet
dan ergens,
waar jij nu bent.

Waar ik niet ben,
ik die alleen maar
ergens voor jou ben.

© Poëziecentrum
aus: Niets. 21 liefdesgedichten
Gent: Poëziecentrum, 2005
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

[Tu n’es pas ici]

französisch

Tu n’es pas ici
mais quelque part.
Je n’y suis pas.

Même s’il existe,
ce quelque part,
je ne le trouve pas.

Je ne le trouve pas
sinon quelque part,
où maintenant tu es.

Où je ne suis pas,
moi qui ne suis
quelque part que pour toi.

Traduction: Désirée Schyns et Philippe Noble

Tien gedichten van de eenzaamheid X - Ik treur niet, geen tederheid trekt mij aan

niederländisch | Hugues C. Pernath

Ik treur niet, geen tederheid trekt mij aan
Geen lichaam kan ooit het mijne voelen
Geen ander oor mijn verwarring, mijn onrust
In de sprakeloze plaag van de taal.
Dagelijks en dodelijker verkrampt mijn wereld
In de vreselijke vertakkingen van de pijn.
Ik heb het laatste boek gedragen, van rechts naar links
En met al mijn tekortkomingen veroordeel ik
Wie verbrandt en wie poogt door de leugen.

Want anders niets dan de nederigheid
Dan het voltrekken van de twijfel,
Want anders niets heeft ons bepaald.
Ik laat het licht de duisternis herhalen,
Herrijzen uit de roemloze rust van de rots
En terwijl het schrale water uit de wonden sijpelt
Beluistert de nakende nacht mijn schroevend hart.

Geen entstof heeft mij veranderd
Geen vrijgevig verleden mij bedwelmd. Geen smeulen.
Zoveel werd gescheiden, zoveel kwam terecht.
Ik bemin, ik schrijf en onderga de vriendschap
Maar als een metselaar, vrij en ommuurd
Voltooi ik de tempel waarvan de laatste hoeksteen
Mijn einde zal betekenen. En met datzelfde woord
Al mijn liefde verwoordend, leef ik verder
In de gesel van die zonnetekens waartoe ik behoor.

aus: Gedichten
Tielt/Amsterdam: Atlas, 2004
Audio production: VRT - Flemish Radio- and Television Network (www.vrt.be)

Les dix poèmes de la solitude X - Je ne m’afflige point, nulle tendresse ne m’attire

französisch

Je ne m’afflige point, nulle tendresse ne m’attire
Nul corps ne sentira jamais le mien
Nulle autre oreille mon trouble et mon inquiétude
Dans le muet fléau de la langue.
Chaque jour mon monde se crispe en crampe plus mortelle
Dans les atroces ramifications de la douleur.
J’ai porté le dernier livre, de droite à gauche
Et de toutes mes insuffisances je condamne
Qui incendie et qui s’appuie sur le mensonge.

Car rien d’autre, sinon l’humilité
Sinon l’accomplissement du doute,
Car rien d’autre ne nous a fondés.
Je fais que la lumière redise les ténèbres,
Qu’elle renaisse du vil repos du roc
Et tandis que des plaies suinte une eau chiche
L’approche de la nuit épie mon cœur anxieux.

Nul vaccin ne m’a changé
Nul passé libéral enivré. Nul feu couvant.
Tant de choses ont divergé, tant d’autres abouti.
J’aime, j’écris et subis l’amitié
Mais tel un maçon, franc et emmuré
J’achève le temple dont l’ultime pierre angulaire
Signifiera ma fin. Et de ce même mot
Traduisant tout mon amour, je continue à vivre
Sous le fouet de ces signes solaires auxquels j’appartiens.

Translation: Philippe Noble
From: Poètes néerlandophones contemporains, Stichting Ons Erfdeel, 1993.

De Straten

niederländisch | Erik Spinoy

Vogels vliegen op

naar vreemd geworden takken. De zon
hangt laag. De tijd bewijst zich en
plukt loof, bederf - de vruchten
van zichzelf, maar steeds opnieuw en

anders. Geen jaar is vergelijkbaar
met een ander jaar, tenzij door
weglating, verzwijgen. Elk seizoen is
slechts zichzelf en al wat

namen draagt ontsnapt. Zodat er
enkel deze herfst is en dat maar
voor heel even. Zoals de rook
boven het brandend loof meteen

verwaait. Zoals de straten amper nat zijn
na een bui.

© Manteau
aus: De Jagers in de sneeuw
Antwerpen: Manteau, 1986
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

Les rues

französisch

Des oiseaux s'envolent

vers des branches désormais insolites. Le soleil
est bas. Le temps s'affirme et
cueille feuilles et pourriture - fruits
de lui-même, mais toujours répétés et

renouvelés. Pas une année ne peut se comparer
à une autre année, sinon par
élimination, omission. Chaque saison n'est
qu'elle-même et tout ce qui

porte nom se dérobe. Si bien que
seul existe cet automne, et encore –
pour un instant. Comme la fumée
de feuilles embrasées s'évanouit aussitôt

dans le vent. Comme les rues à peine mouillés
après l' averse.

Traduit du néerlandais par L’Atelier de traduction à Paris
sous la direction de Philippe Noble
Septentrion XVIII 1 (1988)

GESCHIEDENIS

niederländisch | Miriam Van hee

wat ons voor ogen komt  
en ons de slaap onthoudt  
dat komt ons niet voor ogen

wij keren zelf altijd terug
naar de kamer met het uitzicht
op de treinen en de spoorwegberm  
waar het behang ontbrak,
en de gordijnen, zodat wij steeds  
de bomen konden zien, die wilg  
die omgehakt moest worden,
we waren bang dat hij
bij stormweer op het dak zou vallen  
we zochten eensgezindheid  
maar wat we droomden, 's nachts,  
verzwegen we

het was dus niet de wind  
het waren niet de bomen

ook 's nachts was er licht  
omdat achter de tuin  
het rangeerstation lag  
waar treinstellen werden  
uiteengehaald, op een  
zijspoor gezet en vergeten

nee, met de treinen
en ook niet de kou van dat jaar  
toen de wissels bevroren
en sneeuwvlokken vielen gestaag  
op mijn dochter die sliep
in mijn armen, ik droeg
haar naar huis, in de bocht  
stond een auto, ik wist plots:
ik moest nog meer zorg
voor haar dragen en verder

dat alles een keerzijde had
dat de sneeuw die zo troostend  
en traag naar beneden kwam  
en er het vuil van de straten  
bedekte, sporen droeg, verse,  
dat iemand hier voor mij
was binnengegaan

© Miriam Van hee & De Bezige Bij
aus: De bramenpluk
Amsterdam: De Bezige Bij, 2002
Audio production: Het Beschrijf, 2004

HISTOIRE

französisch

ce qui tombe sous nos yeux
et nous ôte le sommeil
cela ne nous tombe pas sous les yeux

nous-mêmes retournons toujours  
à la chambre avec vue
sur les trains et le remblai des voies  
où le papier peint manquait,
et les rideaux, si bien que nous voyions  
toujours les arbres, le saule
qu'il fallait abattre.
nous avions peur qu'une tempête
ne le fît tomber sur le toit
nous cherchions l'harmonie
mais ce que nous rêvions, la nuit,
nous n'en parlions pas

ce n'était donc pas le vent  
ce n'étaient pas les arbres

même la nuit il faisait clair  
parce que derrière le jardin  
se trouvait la gare de triage
où les rames étaient
découplées, mises sur une  
voie de garage et oubliées

non, ce n'étaient pas les trains
ni même le froid de cette année-là
où les aiguillages gelaient
et les flocons tombaient sans cesse
sur ma fille qui dormait
dans mes bras, je la portais
pour rentrer, dans le virage
était arrêtée une voiture, je compris soudain :
je devais prendre encore davantage
soin d'elle et d'autre part

que tout avait son revers
que la neige qui tombait si
lente et si consolante
et qui couvrait la saleté
des rues, portait des traces, fraîches,
que quelqu'un avant moi
était entré ici

Traduction: Philippe Noble
Paru: Littérature en Flandre, Paris, Le Castor Astral, 2003.
Copyright Philippe Noble

BRUSSEL, JARDIN BOTANIQUE

niederländisch | Miriam Van hee

als je probeert ergens bij te horen  
en je daar moe van wordt

iemand vraagt aan zijn tafelgenoten:
wat is transcendent en je kijkt naar alles  
wat achterblijft op de borden, buiten  
waaien plots bladeren op, het gaat  
regenen, denk je, en dat je niet bang bent,  
zeg je tegen jezelf, 's nachts in het  
buitenland, dan vraagt iemand jou naar  
vergankelijkheid, of je daartegen schrijft  
en zoniet, is het dan therapeutisch

je stelt je dan gombomen  
voor in de tropen, koerende  
duiven in gombomen

© Miriam Van Hee & De Bezige Bij
aus: De bramenpluk
Amsterdam: De Bezige Bij, 2002
Audio production: Het Beschrijf, 2004

BRUXELLES, JARDIN BOTANIQUE

französisch

quand tu essaies d'être dans le coup
et que cela te fatigue

quelqu’un demande à ses convives:
qu’est-ce que la transcendance et tu regardes tous  
ces restes dans les assiettes, dehors
soudain le vent soulève les feuilles, il va  
pleuvoir, penses-tu, et tu n'as pas peur,
te dis-tu, la nuit à
l'étranger, et puis on te parle de la
fuite du temps, si c'est bien contre elle que tu écris  
ou sinon, est-ce thérapeutique

tu imagines alors des gommiers  
sous les tropiques, des colombes
roucoulant dans les gommiers

Traduction: Philippe Noble
Paru: Littérature en Flandre, Paris, Le Castor Astral, 2003.
Copyright Philippe Noble