Ophélie Alegre 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 4 Gedichte übersetzt

aus: schwedisch nach: französisch

Original

Übersetzung

[Vi gräver ner korv under sommarsäsongen]

schwedisch | Linn Hansén

Vi gräver ner korv under sommarsäsongen. Barn älskar korv.
De kan krypa i timmar med näsan mot marken innan de hittar
en korv och ändå ger de inte upp. Det är en fröjd för ögat.
Liksom för barnen. Det är få saker som gör barn så ivriga som
korv. Därför har vi utvecklat ett system för belöning/straff:
vissa dagar ligger det ingen korv i marken. Vi säger ingenting
förrän barnen blir hämtade igen. Då är de nära att svimma av
hunger. På så sätt får de veta att de gjort någonting fel. Få saker
biter så bra som korvstraff på barn. Dessutom är det en extra
stor glädje att dagen efter få se dem krypa igen. Hur de små
händerna gräver. Nästan ingenting gör en människa så glad som
åsynen av ett barn med en nyfångad korv mellan tänderna.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[Nous enterrons des saucisses pendant la période estivale]

französisch


Nous enterrons des saucisses pendant la période estivale. Les enfants adorent les saucisses. Ils sont capables de ramper le nez au ras du sol pendant des heures pour trouver une saucisse, et ils n'abandonnent même pas. C'est un délice pour les yeux. Pour les enfants aussi. Peu de choses excitent autant les enfants qu'une saucisse. C'est pourquoi nous avons mis en place un système de récompense/punition : certains jours, il n'y a pas de saucisses à déterrer. Nous ne disons rien jusqu'au moment d'aller chercher les enfants. Ils sont alors presque morts de faim. De cette façon, ils apprennent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Peu de choses rongent autant les enfants qu'une peine de saucisse. Le lendemain, la joie n'en est que plus grande de les voir ramper de nouveau. Les petites mains qui creusent. Il n'existe presque rien de plus réjouissant que la vue d'un enfant tenant une saucisse fraîchement déterrée entre les dents.
Traduction: Ophélie Alegre

[Man åker in i Borås på en tungt trafikerad väg]

schwedisch | Linn Hansén

Man åker in i Borås på en tungt trafikerad väg. Ofta åker man
ut igen samma kväll, eller tidigt nästa morgon. Forskning kan
bedrivas på många olika sätt. Det ger inte alltid resultat. I Borås
finns flera forskningsinstitut. Ett av dem ligger vägg i vägg
med äventyrsbadet. Mycket framstående forskning kommer
därifrån. Vad den handlar om vill man inte berätta. Det enda
man med säkerhet kan säga är att det är inte så roligt som det
ser ut. Det har man bevisat nu, säger man. Det finns siffror
som talar sitt tydliga språk.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[On entre dans Borås par une route à grande circulation]

französisch


On entre dans Borås par une route à grande circulation. Souvent, on en ressort le soir même, ou tôt le lendemain matin. Il existe différentes manières de faire de la recherche. Ça n'aboutit pas toujours. À Borås, il y a plusieurs instituts de recherche. L'un d'entre eux est côte à côte avec le parc aquatique. D'excellentes recherches y sont menées. Sur quoi, on n'en parle pas. Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ce n'est pas aussi amusant que ça en a l'air. Il y a des preuves, paraît-il. Les chiffres ne mentent pas.


Traduction: Ophélie Alegre

[I varje kommun finns en elcentral]

schwedisch | Linn Hansén

I varje kommun finns en elcentral. Den ser till att barn får den
näring de behöver och att luftfuktigheten regleras. Runtom
centralen finns stora gräsmattor. Där kan barnen leka och sova
och vänta på vintern. I vissa kommuner tvingas man skära ner
på centralerna. Det är en tillfällig åtgärd och kommer ingen
till skada. När snön kommer glömmer barnen att de ibland är
olyckliga. De försvinner och är borta i veckor. Ingen vet vad
de gör under den tiden.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[Dans toutes les communes, il y a une centrale électrique]

französisch


Dans toutes les communes, il y a une centrale électrique. Elle fait en sorte de satisfaire les besoins en nourriture des enfants et de réguler le taux d'humidité de l'air. Autour de la centrale, il y a de grandes pelouses. Là, les enfants peuvent jouer, dormir et attendre l'arrivée de l'hiver. Dans certaines communes, on est obligé de faire des coupes dans les centrales électriques. C'est une mesure temporaire, et personne n'en souffre. Quand vient la neige, les enfants oublient qu'ils sont parfois malheureux. Ils disparaissent et sont absents des semaines entières. Personne ne sait ce qu'ils font pendant ce temps-là.Traduction: Ophélie Alegre

[Det finns barn...]

schwedisch | Linn Hansén

Det finns barn som är så glada att det inte märks. Barn som
skrattar för länge får röda eksem på olika delar av kroppen. Det
finns en salva man kan stryka på men det gäller att upptäcka
eksemen i tid. Gör man inte det, kan barnet senare få problem
med talet och de olika funktionerna. Man kan se barn som går
vingligt även i vuxen ålder.

© Linn Hansén
Audio production: Rámus.

[Certains enfants sont...]

französisch


Certains enfants sont tellement joyeux que ça ne se remarque pas. Les enfants qui rient trop longtemps attrapent de l'eczéma sur différentes parties du corps. On peut mettre une pommade dessus, mais il faut déceler l'eczéma à temps. Si on ne le fait pas, l'enfant risque de développer des troubles de l'élocution et des autres fonctions. On peut voir des enfants qui marchent de travers, même à l'âge adulte.Traduction: Ophélie Alegre