Mike Horwood 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 3 Gedichte übersetzt

aus: estnisch nach: englisch

Original

Übersetzung

*** [Ukrainlannast põetaja]

estnisch | Maarja Kangro

Ukrainlannast põetaja
seisab Itaalia Alpide väikelinnas
pargis magnooliate all.
On talv, rihma otsas kargleb
vana valge karvane koer.
Äkki hakkab ehmatavalt
valjusti lööma kirikukell.
Väike valge koer
hakkab haukuma,
ägedalt ja kõõksudes,
õhus aimdub rabandust.
Kirik ei jäta järele,
koer samuti mitte.
Õuduse amplituud suureneb.
Loom ja kirik
rebivad võidu
südamete rütme.
Keegi ei pane veel midagi tähele
pargis magnooliate all.
On on on on on on on

© Maarja Kangro
aus: Heureka
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

***[In a small town in the Italian Alps]

englisch

In a small town in the Italian Alps,
a Ukrainian nurse
stands under magnolias in a park.
It's winter, and an old, shaggy,
white dog is pulling at the leash
when a clang stuns the air
as a churchbell starts to ring.
The small white dog
starts to bark,
fiercely, with rasping breath.
„Heart attack“ vibrates in the air.
The church won't stop,
neither will the dog.
The volume of horror increases.
Like rivals
animal and church
tear at the hearts´ rhythms.
And nobody notices anything yet
in the park under the magnolias.
Now now now now now now now

Translated by Maarja Kangro and Mike Horwood

SIGA

estnisch | Maarja Kangro

Raadiost kuulsin:
siga käinud muiste maja ümber
ja söönud inimese sitta.
Kosunud sellest, saanud lapsed.
Inimene löönud sea maha ja söönud ära.
Pärast sööki läinud jälle
kuhugi tare lähistele võssa.
Sea lapsed tundnud lõhna,
läinud võssa sööma.
Ja nii edasi.

Siis tulnud välja, et ajalugu on spiraal.
Juurte juurde naastes
võtnud siga kaasa
hulga peenemaid riistu
ja artikuleeritumaid hoiakuid.

© Maarja Kangro
aus: Heureka
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

THE PIG

englisch

I heard it on the radio:
in ancient times, the pig strolled freely
around the house,
eating man's shit.
It grew fat, had a litter.
The man then killed the pig and ate it.
After dinner, he went to a bush
somewhere behind the house.
The pig´s offspring knew the smell,
went to the bush to eat.
And so on.

Then it turned out that history was a spiral.
Returning to the roots,
the pig took along
many finer tools
and more articulate attitudes.

Translated by Maarja Kangro and Mike Horwood

TULE MU KOOPASSE, MATEERIA!

estnisch | Maarja Kangro

Lipp remonditava mõisamaja küljes
lehvib nagu kalts.
Riigilipp. Narmastunult
ei hooli ta ise, ei ole süüdi, mis riigi.
Veest ja õhust räsitud kangas,
põdurad niidid. Ta ei taha, et need
väsinud molekulid kedagi esindaksid.
Ma seisan ta alla asfaldile
ja ütlen: "Tule mu koopasse!
Tule ära mu koopasse, mateeria!"
Nike tossud rõõmsa peretütre jalas: orjade tööst
on sündinud roosa põlatud polüuretaan.
Paber kartlike akadeemikute ja ametnike kappides:
nende elu kaunis, kahvatu vaikne ohver.
Jalakäija tapnud maasturi soojalt läikiv metall.
Nõrga parlamentääri foto akvarelne trükivärv.
Lipp lehvib. Tule, kangas, värv ja kude!
Tule, tähe graafiline kuju
ja hääliku akustika!
Tule, kallistame ja magame!
Tule peitu mu koopasse, mateeria!

© Maarja Kangro
aus: Tule mu koopasse, mateeria
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

COME INTO MY CAVE, MATTER!

englisch

On the manor house clad in scaffolding,
a flag is waving like a rag.
A national flag. Torn and shabby,
it doesn't care which nation it belongs to.
The fabric, worn by wind and rain,
the threads, sickly. It doesn't want
its tired molecules to represent anyone.
I stand under it on the asphalt
and say: "Come into my cave!
Come away, into my cave, matter!"
The Nike running shoes on a happy daughter: slave work
has given birth to pink, despised polyurethane.
Paper in the cupboards of anxious academics and clerks:
their life's beautiful, pale and silent victim.
The warm shiny metal of the jeep that killed a pedestrian.
The watercolour-like photo of the weak member of parliament.
The flag is waving. Come, fabric, colour, and texture!
Come, graphic form of the letter!
Come, let's hug each other and sleep!
Come hide yourself in my cave, matter!

Translated by the author and Mike Horwood