Nina Tarhan Mouravi 
Translator

on Lyrikline: 4 poems translated

from: الهولندية to: الروسية

Original

Translation

stamboom

الهولندية | Rozalie Hirs

moeder femme fatale uit de modder getrokken vader onkruid groeit overal bracht de geest van moedermoeder verhalenvlinder goed voor levenslang moedervader in blauwe jaguar gesuikerde paaseitjes getoverd moederbroer vier jaar oud in pyjama met de pont over het IJ moedermoedermoeder jonggestorven moedermoedervader bariton aan vrouwen en drank teloorgegaan moedermoedervadermoeder wierp de delving de overtoom in een sok 100 gespaarde guldens droom aan het voeteneind moedervaderzus verstoten voor gek versleten huissloof geboren 19 oktober 1919 moedervaderzus vermeende moedermoeder vadermoeder gedachte verbinding tussen alles tractatus vadervader die voor sigaren en een borrel brievenschrijver van de buurt vadermoedermoeder ongehuwd zonder middelen vadermoedervader in vlees en bloed verstoten uit de naam van de steen het fortuin van zijn vadermoedervadervader eerste verffabrikant van nederland te haarlem verspeeld aan paarden verdronk zijn 19e verjaardag vadervadermoeder kreeg 15 kinderen waarvan de jongste vadervader levensboom komt daar nu leven van muziek of woorden dan? 

© Rozalie Hirs
from: Geluksbrenger
Amsterdam: Querido, 2008
ISBN: 978-90-214-3503-9
Audio production: Haus für Poesie, 2018

родословное древо

الروسية

Мать роковая женщина из грязи вытащенная отец сорняк растет где ни попадя донес дух матьмать рассказчицабабочка на всю жизнь хватит матьотец в голубом ягуаре наколдовал на пасху шоколадных яичек в сахаре матьбрат четырехлетний в пижаме на пароме через реку Эй матьматьмать рано умершая матьматьотец баритон пропойца и юбочник это его и погубило матьматьотецмать швырнула когда засыпали овертоомcкий канал сбереженную в ногах кровати мечту сто гульденов в носке матьотецсестра отверженная прозванная сумасшедшей замотанная хозяйством родилась 19 октября 1919 матьотецсестра возможно матьмать отецмать по идее все связывает трактатус отецотец который для соседей письма за сигары и рюмку отецматьмать невенчанная без средств отецматьотец во плоти и крови изгой с каменной фамилией проигравший состояние что нажил его отецотецматьотец хозяин гарлемской фабрики красок первой в нидерландах на тотализаторе утонул день своего 19-летия отецотецмать 15 детей младший из них отецотец древо жизни это даст жизнь музыке и слову?

Перевела на русский язык Nina Tarhan Mouravi

* [de dag rolt de straat op]

الهولندية | Rozalie Hirs

de dag rolt de straat op
vanuit een diepte waar ik niets van weet
rolt de dag de straat op die ik diepte noem
want zo heet de dag vandaag: een diepte is als jij
haar weet te vinden in het onderhavige
onderzoek ritselen wij maar wat met papieren

nemen het op voor elkaars vermogen
te zien in het donker of de oever slaapt
als de eb een eind weg vandaag
de weg bewondert steeds anders bevolkt
en we de horizon naar ons toe halen –
een rode draad met flonkeringen

verschoppelingen van de schaduw
tot het asfalt onze voeten verbrandt
het vuur opgooit uit ons zweet
het lijf bestuurt als ware het een vrucht
op het wegdek uitgespuugd en geen vogel
echt geen een vogel opvliegt

met het verwisselen van de gedachte
vraagt de mond om niets
bemint de mond bevindt de groet zich
in onuitgesproken millimeesterlijk
benaderde zichtbaarheid van dit en dat
van wat en hoe de dingen zijn

het bloed blijft maar vragen stijgt
in het blozen een langskomende trein
schuift zich tussen nieuwbouw en leegte in mist
ons berovend van zicht op een vlieger
met een staart vol gekleurd licht
van goud misschien – misschien ook niet

© Rozalie Hirs
from: Geluksbrenger
Amsterdam: Querido, 2008
ISBN: 978-90-214-3503-9
Audio production: Haus für Poesie, 2018

* [день выкатывается на улицу выкатывается]

الروسية

день выкатывается на улицу выкатывается
как ковровая дорожка из неведомой мне
глуби на улицу день его я зову глубью
ибо так сегодня зовется день: глубь если ты
сумеешь ее найти в данном исследовании
мы тем временем шелестим бумагами

заступаемся за способность друг друга
видеть в темноте спит ли берег пока
отлив нынче отдаленный восхищается
то так, то этак людной дорогой
а мы притягиваем к себе горизонт
красную нить с искрящимися штучками

отвергнутые тенью еще немного
и вот уже асфальт сжигает нам подошвы
заставляет наш пот вспыхнуть
движет телом как если бы это был плод
выплюнутый на дорожное покрытие
и ни одна ни одна птица не взлетает

рот не предъявляет за подмену
мыслей ничего любит даром
приветствие заключается
в невысказанной миллимастерской
почти достигнутой видимости того и сего
чего и какова жизнь

кровь по-прежнему вопрошает
заливает румянцем проходящий состав
укрывается между новостройками и пустотой
в тумане отнимая у нас вид на змей
с хвостом из разноцветных лучей
может золотым а может и нет

Перевела на русский язык Nina Tarhan Mouravi

* [vandaag probeer ik hartgrondig steeds opnieuw]

الهولندية | Rozalie Hirs

vandaag probeer ik hartgrondig steeds opnieuw
waar ik steeds zo hartgrondig stuitend goed
naar zoeken moet

een falen tegelijk onmetelijk licht
en handzaam klein genoeg
om mee te kunnen nemen –
altijd bij me te dragen

een falen bij de tijd
van nu en van mij – tegelijk
even alomvattend

onpersoonlijk

© Rozalie Hirs
from: Gestamelde werken
Amsterdam: Querido, 2012
ISBN: 978-90-214-4243-3
Audio production: Haus für Poesie, 2018

* [сегодня я беззаветно добиваюсь]

الروسية

сегодня я беззаветно добиваюсь
того, до чего я беззаветно до смешного дотошно
должна доискаться

провал в то же время неимоверно легкий
и сжатый переносной
его можно брать с собой
не расставаться с ним

провал на сегодняшний
и мой день – в то же время
столь же всеобъемлющий

без личностей

Перевела на русский язык: Nina Tarhan Mouravi

een dag

الهولندية | Rozalie Hirs

vliegende ogen met verende vleugels lichten geworpen
op een landkaart getekend in handen vlammend
klaarwakker dat zei ik toch niet een ademloos lichtgewicht
honingmerk en stuifmeel van levende klaprozen blauwe
velden korenbloemen als ontpopte hoofden eenogige
wolkeloze lucht waar dromen vandaan tevoorschijn
komen als zijderupsjes zich in duizenden meters
spinnende talen op grijsgroene moerbeibladen bedekt
met haartjes onthullende draden een verliefde zon
tegemoet komen zomaar zonder opdracht of regen
strekkende voelsprieten even een aanraking
van uitslaande vleugels naar wat is (een dag)

waar komen vlinders vandaan die invasie van lentelijke
lichtgevoeligheid ondragelijk bijna witte vleugels
gespikkeld uit een droom ontwaakte nacht zo vroeg
een hand vol ochtenddauw gedronken van glanzende
grassprieten en enige uren die klonken als zware klokken
in een dorp tussen niet gespecificeerde bergen
waar mensen wonen ergens op aarde uit haar voegen
prei en uien oogsten appels in een gaard en bomen bloeien
druiven barsten voor rijping in roestvrijstalen tonnen
en straks een neus verleiden het verhemelte dan
over de tong gaan als voorproef op wie vannacht
in enige uren aanloop van opnieuw (een dag)

verschijnt in het raam een land van ijsvogels
dan kraken ijsbloemen op warme adem naar lippen
bewegen als herinneringen losgelaten haren langs wolken
niet door gespikkelde vlinders of de wind bezochte wegen
een huis de struik in een berm bevroren regenwater
verdwijnt aarde onder een witte in lichtstralen
verpakte glinsterende oppervlakte tekenen diezelfde
wolken van weer wat nevel voorbij de koude morgen
springen vlokjes het licht in een welving
van horizonnen laten vinger voor vinger schaduwen
glijden langs bomen wakker worden zich herhalen
woord voor woord een ademen (een dag)

© Rozalie Hirs
from: Gestamelde werken
Amsterdam: Querido, 2012
ISBN: ISBN 978-90-214-4243-3
Audio production: Haus für Poesie, 2018

день

الروسية

очи летучие крыльев упругость свет проливает
на картографию линий руки пылая сна ни в одном
глазу ведь я же не о том задыхающаяся легкость
медовые знаки и пыльца живых маков синие
поля васильков как раскукленные головы
одноглазое безоблачное небо откуда являются
сны как шелковичные червячки выпрядающие
себя верстами наречия на серо-зеленых тутовых
листьях покрытых пушком раскрутка нити
навстречу влюбленному солнцу без принуждения
либо дождя простертые усики мгновенное прикосновение
распахивающихся крыльев к тому что есть (день)

откуда берутся бабочки нашествие вешней
светочувствительности почти невыносимой белизны
крылья в крапинку ночь пробудившаяся от грез
так рано напившись из пригоршни росы с глянцевитых
травинок и час за часом словно удары колокола
в деревне среди неконкретизированных гор где живут
люди где-то на земле собирают из растрескавшихся
швов лук и порей садовые яблоки цветут деревья
лопаются грозди чтобы выдерживаться в канистрах
из нержавеющей стали а там и искушать обоняние небо
затем катиться по языку намеком на кто этой ночью
час за часом приблизится снова (день)

возникает в окне страна зимородков и узоры
из инея трещат навстечу теплому дыханию губ
и словно воспоминания распускаются волосы вдоль
облаков вдоль дорог до которых еще не добрались
ветры и крапчатые бабочки дома куста замерзшей
дождевой воды на обочине и земля исчезает под белой
упакованной в лучи сверкающей поверхностью
и все те же облака теперь уже тумана за пределами
холодного утра и вспыхнувшие пылинки волны
горизонтов палец за пальцем приводят тени
в движение вдоль деревьев пробуждение повторение
слова за словом дыхание (день)

Перевела на русский язык Nina Tarhan Mouravi