Andres Aule 
Translator

on Lyrikline: 3 poems translated

from: الأستونية to: الانجليزية

Original

Translation

***[Kõikidest valudest]

الأستونية | Doris Kareva

Kõikidest valudest,
mis meid valdavad,
varem või hiljem
me valime ühe,
millel me laseme
endasse valguda
ning meie vaimu
vormida. See
ongi me saatus,
me enesevalu;
see on me sisim
valu ja vorm.

© Doris Kareva
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus 2014

***[Of all pains]

الانجليزية

Of all pains
that seize us,
sooner or later
we choose one
and let it
pour into us
to cast our
spirits. That is
our fate,
the self-casting pain;
that is our innermost
essence and form.

Translated by Doris Kareva and Andres Aule

***[Ja ma armastan Sind, sest]

الأستونية | Doris Kareva

Ja ma armastan Sind, sest
ma armastan Sind.

Milleks kohtuda –
Sa oled minu jaoks õhk.

Kõikjal kohal.

© Doris Kareva
from: DeKa
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus 2014

***[And I love you because]

الانجليزية

And I love you because
I love you.

Why meet —
you are but air for me.

Ever present.

Translated by Doris Kareva and Andres Aule

***[Kõikide eest]

الأستونية | Doris Kareva

Kõikide eest,
kes on eksinud ulgumerel,
kõikide pärast,
kes päeva on pillanud käest,
palun ma täna
küünalde kaduval valgel
väsiva südame viimasest
valust ja väest.

Tulge,
hulgused, sulid, sandid,
vagabundid ja kurtisaanid,
kupeldajad ja hiromandid,
loodrid, luiskajad, narkomaanid,
pätid, priiskajad, joomahullud,
kel on hirm, kel on nälg, kel on külm,
kes on isatult ilmale tulnud,
kellest pöördunud ära maailm,
kes on eksind ja ahastand kaua –
saate puhkuseks pehmeimad toad
täna ööl.

Teile katan ma laua,
peened veinid ja parimad road –
tulge, tulge.
Ma tunnen teid ära,
teie verd voolab minuski vist…
Ainult ühe ees vakatab värav.

Ainult sind ma ei tunne, sadist.

© Doris Kareva
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus 2014

***[For all]

الانجليزية

For all
who have gone astray at sea,
for all
who have spilled the day,
I pray tonight
in the fading light of the candles,
from a tiring heart’s
last pain and power I pray.

Come,
tramps, crooks and cripples,
vagabonds and courtesans,
chiromancers and pimps,
loafers, liars, junkies,
bums, boozers and prodigals;
you, the frightened, the hungry, the cold,
you, who were born unfathered,
you, turned down by the world,
you, who’ve been lost and despaired for so long —
you’ll get the softest beds for rest
tonight.

For you I will set the table,
fine wines and delicious dishes —
come.
I shall recognize you,
there must be some of your blood in mine...
Only for one, the gate will fall silent.

Sadist, you are a stranger to me.

Translated by Doris Kareva and Andres Aule