Tiina Aleman 
Translator

on Lyrikline: 6 poems translated

from: الأستونية to: الانجليزية

Original

Translation

***[Läbi mu unede jooksevad kõrbekoerad]

الأستونية | Doris Kareva

Läbi mu unede jooksevad kõrbekoerad,
kerged, kiired ja kuulmatud,
justnagu Jumala tuul;
kaunid ja kuninglikud, ööst öösse
nad sööstavad pöörastena.

Haistan, mõistagi haistan:
mu süda on nende saak.

Kuidas ma saaksingi tunda täiust,
kui ma ei jookseks tühjaks;
kui ma ööst öösse ei jookseks, ei kihutaks
viirastuslike, võõrastuslike
kõrbekoertega võidu.

© Doris Kareva
from: Aja kuju. Shape of Time
Todmorden: Arc Publications, 2010
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus 2014

***[Desert dogs run through my dreams]

الانجليزية

Desert dogs run through my dreams,
light, fast, and silent,
just like the wind of God;
beautiful and regal, night after night
wildly they bound.

I smell it, naturally I smell it:
my heart is their prey.

How could I ever feel fulfilled,
if I didn`t run until I was spent;
if I didn`t run night after night, didn`t race
with the phantom, alien
desert dogs.

Translated by Tiina Aleman

***[Karm, napp on põhjamaa valgus]

الأستونية | Doris Kareva

Karm, napp on põhjamaa valgus.
Rege veavad siin rasked varjud,
valvavad öökullid, hundid.
Sõna krigiseb hammaste all.

Ma ei tea, ma ei oska siin olla,
ma külmetan ajaloo käes.
Kõik piirid on puurid,
iga lugu on lukus.

Millest mina räägin, on
tolmukübeme tants
põhjatus päikeses.

© Doris Kareva
from: Aja kuju
Verb, 2005
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus 2014

***[Bitter and scarce is the northern light]

الانجليزية

Bitter and scarce is the northern light.
The sledge here is drawn by heavy shadows,
the owls and wolves keep watch.
A word crunches between the teeth.

I don`t know, I don`t know how to be here,
I am chilled by history.
All borders are cages,
all stories are locked.

What I`m talking about, is
the dance of dust mote
in the immeasurable sun.

Translated from Estonian by Tiina Aleman

***[Skalpell ja metronoom]

الأستونية | Doris Kareva

Skalpell ja metronoom
mu isa klaveril
enda vahel hoidsid vaikust,
kui ma olin laps.

Nüüd alles, aegamööda,
olen hakanud kuulma,
mõistma
nende kummalisi lugusid.

Imeõhukeseks ihuvad need aja.

© Doris Kareva
from: Aja kuju
Tallinn: Verb, 2005
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus 2014

***[The scalpel and the metronome]

الانجليزية

The scalpel and the metronome
on my father’s piano
kept a silence between them,
when I was a child.

Only now, with time,
have I begun to hear,
understand
their strange stories.

They delicately carve time.

Translated by Tiina Aleman

***[Leekiv, liikumatu päike]

الأستونية | Doris Kareva

Leekiv, liikumatu päike
üle surmasaare,
kus on Aja maja valgest kivist.

Räägitakse, et seal asub
igaviku aare,
ja kui räägitakse,
ju siis ongi nii vist.

Laual seisab kann,
seal kõrval klaas.

Kes sest joob, see unustab
ka nime, mida kannab,
kaotab kuju,

muutub liivateraks maas
surmasaare pimestaval rannal.

© Doris Kareva
from: Aja kuju
Tallinn: Verb, 2005
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus 2014

***[Blazing, unmoving sun]

الانجليزية

Blazing, unmoving sun
over the isle of death,
the white stone house of Time.

They say it´s where
eternal treasure dwells,
and if they say it,
it must be true.

On the table is a jug,
next to it a glass.

Whoever drinks from it forgets
their name and
loses their shape,

transforms into a grain of sand on the ground
on the blinding beach of the isle of death.

Translated by Tiina Aleman

***[Maja mere ääres]

الأستونية | Doris Kareva

Maja mere ääres
tunneb alati, et ta on laev,
vaevu randunud.

Igal ööl ta rändama läheb
mööda otsatuid ookeane,
aegu ja avarusi.

Ta ümber triivivad tähed,
ta südames nutab lee,
mida keegi ei läida.

Nagu igatseb peremeest koer,
nii majagi mere ääres
oma kaptenit ootab.

© Doris Kareva
from: Shape of Time
Arc Publications, 2010
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus 2014

***[A seaside house]

الانجليزية

A seaside house
always feels like it is a ship,
just landed.

Every night it goes wandering
across endless oceans,
eras, expanses.

Around it drift the stars,
in its heart weeps the hearth,
that no one kindles.

As a dog yearns for his master,
so a house by the sea
waits for its captain.

Translated by Tiina Aleman

***[See, mis on]

الأستونية | Doris Kareva

See, mis on, on väljendatav
ühes teises keeles,
mille unustame sündides.

Mõnikord paar sõna siiski meenub -
näiteks mererannas kõndides
ilma mõteteta, ilma muredeta,
ilma ainsamagi sendita...

Kivid kõnelevad seda aegamisi,
aga täiesti aktsendita.

© Doris Kareva
from: Shape of Time
Arc Publications, 2010
Audio production: Eesti Kirjanduse Teabekeskus 2014

***[That which is]

الانجليزية

That which is can be expressed
in another language,
that we forget at birth.

Sometimes a few words still come back -
for instance when walking on the beach
without a thought, without a care,
without a single penny...

The pebbles speak it, slowly,
but completely without accent.

Translated by Tiina Aleman