Francesco Ardolino 
Translator

on Lyrikline: 11 poems translated

from: الكاتالوينية to: الايطالية

Original

Translation

La poesia

الكاتالوينية | Antònia Vicens

plana sobre
la vida fulgors d’altres mons
t’esclata als ulls també
estrelles
d’aigua eixugades a la cala
de la infantesa quan
retuts tornen
els àngels ja sense
sal sense ales i tu
intentes agafar-ne les ombres
penjalls als fils
d’estendre les paraules l’hora
que més voldries
revocar els morts que
et pugen per
les cames
baldament omplis
la nit
de colomes blanques tot
esperant
una espurna de foc
que t’encengui el poema.

© Antònia Vicens
Audio production: Catalunya Ràdio

La poesia

الايطالية

plana sulla
vita bagliori di altri mondi
ti scoppia anche negli occhi
stelle
d’acqua asciugate nella cala
dell’infanzia quando
sconfitti ritornano
gli angeli ormai senza
sale senza ali e tu
cerchi di catturarne le ombre
pendagli sui fili
per stendere
le parole l’ora
in cui solo vorresti
revocare i morti che
ti si arrampicano sulle
gambe
anche se riempi
la notte
di colombe bianche in
attesa
di una scintilla infuocata
che ti accenda una poesia.

Tradotto da Francesco Ardolino
ILC, Dia mundial de la poesia 2017.

La poesia

الكاتالوينية | Josep Piera

No són veus celestials, que de lluny
endins ens parlen. Són veus estimades.
Veus de dins, veus distants, veus que diuen
un camí que ningú no sap on va.

Hi ha veus que són fanals en un carreró fosc;
com n’hi ha que són remors de llunyanies.
Hi ha veus que ens han fet ser de mots.
Veus callades, veus absents, veus silencis...

La poesia són veus convertides en sons
que diuen d’on venim, on anem, i qui som.

© Edicions 62
from: En el nom de la mar
Barcelona: Edicions 62, 1999
Audio production: Institut Ramon Llull

LA POESIA

الايطالية


Non sono voci celestiali che da lontano
ci parlano internamente. Sono voci amate.
Voci interiori, voci distanti, voci che dicono
una strada che nessuno sa dove porta.

Ci sono voci che sono fanali in un vicolo buio,
mentre altre sono brusii di lontananze.
Ci sono voci che ci tramutano in parole.
Voci taciute, voci assenti, voci silenzi.

La poesia sono voci trasformate in suoni
che dicono da dove veniamo, dove andiamo e chi siamo.

Traduzione di Francesco Ardolino

[VOLDRÀS LA ROSA? I QUINA ROSA? CERCO LA FLOR...]

الكاتالوينية | Susanna Rafart

Voldràs la rosa? I quina rosa? Cerco la flor en el territori urgent del meu exili. Amb una gúbia d’arç arrenco pètals del linòleum del teu cor. Voldràs aquesta rosa? És massa lent el roig que se’n desfulla. No, aquesta no. Sí, però, la rosa negra d’immarcescible primavera, l’obscura rosa fonètica, la rosa sense oxigen, cranial, la que defuig néixer i morir en els camps de la pàgina en blanc.

© Proa
from: Baies
Barcelona: Proa, 2005
Audio production: institut ramon llull

[VORRAI LA ROSA? E QUALE ROSA? CERCO IL FIORE NEL TERRITORIO...]

الايطالية

Vorrai la rosa? E quale rosa? Cerco il fiore nel territorio urgente del mio esilio. Con una sgorbia di biancospino strappo i petali dal linoleum del tuo cuore. Vorrai questa rosa? Troppo lento è il rosso che viene sfogliato. No, questa no. Piuttosto, la rosa nera della primavera immarcescibile, l’oscura rosa fonetica, la rosa priva d’ossigeno, craniale, che rifugge dalla nascita e dalla morte nei campi artici della pagina in bianco.

Traduzione: Francesco Ardolino

[UNA OMBRA VELLUTADA ABRIGA ELS DIES]

الكاتالوينية | Susanna Rafart

Una ombra vellutada abriga els dies
en l’òpal de les figuracions:
arbres frements sagnen vels de pluges verdes;
sanglota un tigre lent sota les ungles
d’un nen de fira; en un tauler d’escacs,
la reina dicta el fat; cavalls encesos
entren al cor de fusta d’un mot vell;
girem tu i jo, herència o fortuna,
en un jardí gravat de sal severa
i els déus assalten anys que no tenim,
revoltes afegides a l’ofici
d’enterrar ossos de sèpia en la boira.

© Moll
from: Retrat en Blanc
Mallorca: Moll, 2004
Audio production: institut ramon llull

[UN’OMBRA VELLUTATA AVVOLGE I GIORNI]

الايطالية

Un'ombra vellutata avvolge i giorni
nell'opale delle figurazioni:
alberi frementi che sanguinano veli di piogge verdi;
lentamente singhiozza una tigre sotto le unghie
di un pupo da fiera; su una scacchiera
la regina decreta il fato; cavalli ardenti
penetrano il cuore di legno d'una vecchia parola;
noi due giriamo, eredità o fortuna,
in un giardino intaccato da sale severo
e gli dèi assalgono anni che non abbiamo,
rivolte aggiunte al mestiere
di seppellire ossi di seppia nella nebbia.

Traduzione: Francesco Ardolino

[TRAÇARÉ CERCLES AMB OBSIDIANA]

الكاتالوينية | Susanna Rafart

Traçaré cercles amb obsidiana,
tall a tall, resseguint el fosc dels verbs,
quan el dia serà el darrer dia
enmig de bèsties goludes
que amb urpes enllunades
voldran amar la vida d’un sol vers,
benefici de brúixoles indemnes
sota columnes d’heura ennuvolades.
Així serà que no escriurem el curs
de rius vivíssims.
Restaré als cercles sota neus adverses
i aboliré la mar que m’incendia
el llapis desolat d’aquests abismes.

© Moll
from: Retrat en Blanc
Mallorca: Moll, 2004
Audio production: institut ramon llull

[TRACCERÒ CERCHI CON OSSIDIANA]

الايطالية

Traccerò cerchi con ossidiana,
segno per segno, seguendo il buio dei verbi
quando il giorno sarà l'ultimo giorno
in mezzo a bestie golose
che con artigli lunari
vorranno amare la vita di un solo verso,
beneficio di bussole indenni
sotto colonne d'edera rannuvolate.
Sarà così che non trascriveremo il corso
di fiumi vivissimi.
Resterò nei cerchi sotto nevi avverse
e abolirò il mare che m'incendia
la matita desolata di questi abissi.

Traduzione: Francesco Ardolino

PATI SENSE NÚVOLS

الكاتالوينية | Susanna Rafart

Sense record del traç modest de la ceràmica, en el parterre antic del pati, de mica en mica el taronger ha envaït el cel que el sostenia amb arabescos nous. Totes les extincions anul•len anteriors cal•ligrafies. Sóc, en la pàgina nova, com el vell taronger. I m’avinc a seguir-ne el camí amb més pobres mitjans. He de reconèixer, però, que amb risc he errat sovint en l’art de la imitació.

© Proa
from: Baies
Barcelona: Proa, 2005
Audio production: institut ramon llull

CORTILE SENZA NUVOLE

الايطالية

Senza ricordi del tratteggio modesto della ceramica, nel vecchio parterre del cortile, piano piano l’arancio ha invaso il cielo che lo sosteneva con nuovi arabeschi. Tutte le estinzioni annullano calligrafie precedenti. Io, nella pagina nuova, sono come il vecchio arancio. E mi adeguo a seguire la sua strada con mezzi più poveri. Devo riconoscere, comunque, che spesso ho perigliosamente errato nell’arte dell’imitazione.

Traduzione: Francesco Ardolino

[LA FORÇA DE LA POESIA ÉS LA FORÇA DEL SAÜC]

الكاتالوينية | Susanna Rafart

La força de la poesia és la força del saüc, amarga i plena, ascendent en el triomf de la flor blanca, crescuda enmig dels marges d’una terra innoble. Qui en resisteix l’expandida dolcesa? Qui, finalment, es dóna al seu tribut, miraculós destret de la bellesa, pols i cadàver d’erms abandonats? Arreu i enlloc instal·la amb pobresa la seva neu corrupta: és la seva força, la força del que segrega i mor, la força del verí que el cor altera, la força d’un corrent desfermat de baies negres que sepulta la terra de la llum.

© Proa
from: Baies
Barcelona: Proa, 2005
Audio production: institut ramon llull

LA FORZA DELLA POESIA È LA FORZA DEL SAMBUCO

الايطالية

La forza della poesia è la forza del sambuco, amara e piena, ascendente nel trionfo del fiore bianco cresciuto fra i margini di una terra misera. Chi resiste alla sua espansa dolcezza? Chi, in fine, si rende al suo tributo, male miracoloso della bellezza, polvere e cadavere d'eremi abbandonati? Dovunque e da nessuna parte, sistema con povertà la sua neve corrotta: è la sua forza, la forza di ciò che segrega e muore, la forza del veleno che sconvolge il cuore, la forza d'una corrente smisurata di bacche nere che seppellisce la terra dalla luce.

Traduzione: Francesco Ardolino

KOLMAR

الكاتالوينية | Susanna Rafart

Ocupo la neu d’una malenconia
que no ha volgut mostrar-me el rastre
d’una antiga pinassa
per on van travessar paraules com coralls,
sang dura consentida.
Però en el meu poema els he vist caure sobre el blanc
com una joia inesperada,
el roig desprès en el rigor d’un rictus.
No la volia així com l’he trobada.
Ara em vesteixo de festa
per lluir-la a l’alba.
I en els palaus de torres altes
juntes, tu i jo, tornarem a vessar-les.

© El Toro de Barro
from: Molí encès
Cuenca: El Toro de Barro, 2005
Audio production: institut ramon llull

KOLMAR

الايطالية

Occupo la neve con una malinconia
che non ha voluto mostrarmi le tracce
di vecchi aghi di pino
infilati in parole come coralli,
sangue duro dolente.
Ma nella mia poesia li ho visti precipitare sul bianco
come un gioiello inatteso,
il rosso staccato nella rigidità d’una smorfia:
non lo volevo come l’ho trovato.
Ora mi metto il vestito da festa
per sfoggiarlo all’alba.
E nei palazzi dalle alte torri
unite, noi due, le rovesceremo di nuovo.

Traduzione: Francesco Ardolino

[COM AQUELLA NAVALLA DESITJADA D’INFANT]

الكاتالوينية | Susanna Rafart

Com aquella navalla desitjada d’infant,
de fulles desplegades i bell mànec vermell,
amb el seu nom gravat. Ha anat creuant els anys
perseguint-la entre somnis: fines fletxes de faig
o talles d’animals en fusta de noguera,
el nus antic d’un cedre, la sang d’un cos primer.
De gran, n’esmola el tall, guanyat en la memòria
on abat les malures que embosquen els records.

© Proa
from: Pou de glaç
Barcelona: Proa, 2002
Audio production: institut ramon llull

[COMO QUEL COLTELLO DEL SUO DESIDERIO DI FANCIULLO]

الايطالية

Come quel coltello del suo desiderio di fanciullo,
dalle lame spiegate e dal bel manico rosso,
con il nome inciso. Ha trascorso anni
a inseguirlo tra i sogni: sottili frecce di faggio
o intagli di animali in legno di noce,
il nodo antico di un cedro, il sangue di un primo corpo.
Da grande, ne affila il taglio, conquistato nella memoria
in cui abbatte le angosce che celano i ricordi.

Traduzione: Francesco Ardolino

CEMENTIRI DE COLESHILL

الكاتالوينية | Susanna Rafart

El mateix mur, la força contrastada
d’unes mateixes pedres que ara els donen
la bonança de ser a l’altre costat.

Contra les làpides que els averanys
fa temps que inclinen cap als mars de l’herba
-no és mort, sinó dormint, algú va escriure-,
una filera de cassons i olles
mig bruts i tebis del darrer sopar
enganyen la certesa de trobar-se
d’aquella part del món encara vius.

© Proa
from: Pou de glaç
Barcelona: Proa, 2002
Audio production: institut ramon llull

CIMINTERO DI COLESHILL

الايطالية

Lo stesso muro, la forza contrastata
delle stesse pietre che ora offrono a loro
il bel tempo di chi è dall’altra parte.

Contro le lapidi che i presagi
da tempo piegano verso i mari dell’erba −
non è morto: sta dormendo, qualcuno ha scritto −,
una fila di pentole e tegami
mezzo sporchi e tiepidi dall’ultima cena
ingannano la certezza di trovarsi
da quella parte del mondo ancora vivi.

Traduzione: Francesco Ardolino

CACERA

الكاتالوينية | Susanna Rafart

Devoro amb la mudesa d’una ortiga
el dòcil animal de l’esperança.

L’engany del seu pelatge
em mou a ser-ne el caçador
servint-lo amb les paraules.

El prenc apregonat per fams antigues
i amb la tinta dibuixo els seus ulls,
que ja eren cecs.

© Moll
from: Retrat en Blanc
Palma de Mallorca: Moll, 2005
Audio production: institut ramon llull

CACCIA

الايطالية

Divoro con il mutismo di un’ortica
il docile animale della speranza.

L’inganno del suo pelo
mi spinge a farmi cacciatore
per servirlo con le parole.

Lo prendo invaso da antica fame
e con l’inchiostro gli tratteggio gli occhi
ormai ciechi.

Traduzione: Francesco Ardolino