Gabrielė Labanauskaitė

اللتوانية

Aivaras Mockus

الانجليزية

[Miesto langai liūdesio akys]

Miesto langai liūdesio akys
Merkiasi žaliuzėm
Gęstančiom lempom,
Vakaro prietema.
 
Tikėjimo vyzdžiai
Turėjo perdaug tuštumos voltų
Kaskart bandant viltį įžiebti
Suplasnodavo, sprogdavo.
 
Jei eini atbulom, eini visad į šiaurę
Kur poliarinės meškos
Žiūri laidas per tokią dėžutę
Apie gyvūnų pasaulį.
 
Taip liūdna, lyg būčiau paskutinė
Iš džiunglių,
Paskutinė, lapuočių miškus sudorojusi
Ir įklimpusi lianų arterijose.
 
Įdienojus primerktais dar vokais
Laiškus dėlioji, klijuoji žodį prie žodžio
Pamirštam adresatui,
Pamestai pašto dėžutei.
 
Kai šviesa skrodžia žaliuzių linijas
Aš pasiimu peilį, kad savęs atsipjaučiau
Ir patiekčiau ant stalo kartu su salotom –
Jei jau gyventi, tai gyventi sveikai, be ironijos.
 
Kai šviesa skrodžia žaliuzių linijas
Aš pasiimu peilį, kad tavęs atsipjaučiau
Džiovinta mėsa, sako, skaniausia,
Džiovintam skausmui niekad negana druskos.

© Gabrielė Labanauskaitė
من: unpublished
الإنتاج المسموع: Literaturwerkstatt Berlin 2012

When you walk backwards

City windows the eyes of sadness

Are closing with French blinds

With dying lamps

With evening twilight.

The eye-pupils of faith

Had too much voltage of emptiness

With each attempt to kindle hope

They'd flutter and explode.

When you walk backwards you head always north

Where polar bears

Watch programs through a tiny box

About the realm of animals.

I feel so sad, like I'm the last one

From the jungle,

The last one to have vanquished leafy forests

And got bogged down in vines of arteries.

As day gets bright with eyelids still half-closed

You sort out letters, pasting word to word

To a forgotten addressee

To a lost mailbox.


When you walk backwards you head always north

Where polar bears

Watch programs through a tiny box

About the realm of animals.

Translation from Lithuanian by Aivaras Mockus