Shant Mkrtschan

الأرمينية

ПЕСНЬ ОДИССЕЯ

Когда мой корабль причалит к берегу,
Вместе со мной сойдет на берег песня,
Её прежде слушало только море,
Где она соперничала с зовом сирен.
В ней будут только влажные гласные звуки,
Которые так звучат в бледном переводе
С языка скитаний на язык причала:

Я люблю тебя охрипшим криком морских чаек,
Клекотом орлов, летящих на запах печени Прометея,
Тысячеликим молчаньем морской черепахи,
Писком кашалота, который хочет быть ревом,
Пантомимой, исполненной щупальцами осьминога,
От которой все водоросли встают дыбом.

Я люблю тебя всем моим телом вышедшим из моря,
Всеми его реками, притоками Амазонки и Миссисипи,
Всеми пустынями, возомнившими себя морями,
Ты слышишь, как их песок пересыпается в моем пересохшем горле.

Я люблю тебя всем сердцем, легкими и зеницей ока,
Я люблю тебя земной корой и звездным небом,
Падением водопадов и спряжением глаголов,
Я люблю тебя нашествием гуннов на Европу,
Столетней войной и татаро-монгольским игом,
Восстанием Спартака и Великим переселением народов,
Александрийским столпом и Пизанской башней,
Стремлением Гольфстрима согреть Северный полюс.

Я люблю тебя буквой закона тяготения
И приговором к смертной казни,
К смертной казни через вечное падение
В твой бездонный Бермудский треугольник.

© Новый ключ
من: «Ода времени», стихотворения
Новый ключ, 2010
الإنتاج المسموع: Вячеслав Куприянов, 2013

Ոդիսևսի երգը

Երբ իմ թիանավը հանգրվանի ափին,
Ինձ հետ ափ կիջնի նաև իմ երգը,
Այն առաջինը ծովն է լսել լոկ,
Որտեղ մրցակցում էր նա սիրենների հետ:
Նրանում կլինեն միայն թաց ձայնավորներ,
Որ կհնչեն այսպես դժգույն թարգմանությամբ՝
Դեգերումի լեզվից հանգրվանի լեզու.
Ես քեզ սիրում եմ խռպոտ ճիչերով ծովաճայերի,
Արծվակռինչով, որ թռչում է դեպ լյարդի հոտը Պրոմեթևսի,
Հազարակերպ լռությամբ ծովակրիայի,
Ճստյունով կաշալոտի, որն ուզում է ոռնալ,
Ութոտնուկի արած շոշափուկ-մնջախաղով,
Որից ջրիմուռները բիզ-բիզ են կանգնում:
Ես քեզ սիրում եմ ի ծովե ելած իմ ամբողջ մարմնով,
Նրա գետերով և վտակներով Ամազոնի ու Միսիսիպիի,
Անապատներով, որ իրենց ծով են երևակայում,
Դու լսում ես նրանց ավազահոսքը իմ կոկորդի մեջ,
Ես քեզ սիրում եմ ամբողջ սրտովս, թոքերովս և աչքերիս լույսով,
Ես քեզ սիրում եմ երկրակեղևով և երկինքներով համաստեղային,
Ջրվեժների անկմամբ և հոլովումով բայերի,
Ես քեզ սիրում եմ դեպի Եվրոպա հոների հզոր արշավանքով,
Հարյուրամյա պատերազմով և թաթար-մոնղոլական լծի տակ,
Սպարտակի ապստամբությամբ և մեծ գաղթաշարժով ժողովուրդների,
Սյունով Ալեքսանդրյան և աշտարակով Պիզայի,
Գոլֆստրիմի ջանքով ջերմացնելու բևեռը Հյուսիսային:
Ես քեզ սիրում եմ օրենքի տառով ձգողական
Եվ գլխատումի մահավճիռով,
Գլխատման ձևով հավերժական անկման
Քո Բերմուդյան անհուն առանկյունու մեջ:

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan