Alan Asaid

السويدية

УРОК РИСОВАНИЯ

Ребенок не может нарисовать
море
ребенок не может нарисовать  
землю
у него не сходятся меридианы
у него пересекаются параллели
он выпускает
на волю неба
земной шар
из координатной сети
у него не укладываются
расстояния
у него не выходят
границы
он верит
горы должны быть
не выше надежды
море должно быть
не глубже печали
счастье
должно быть не дальше земли
земля
должна быть
не больше
детского сердца

© СП, Москва
من: Жизнь идет
СП, Москва, 1982
الإنتاج المسموع: Вячеслав Куприянов, 2013

LEKTION I TECKNING

Barnet kan inte teckna
havet
barnet kan inte teckna
jorden
det får inte ihop längdgraderna
och låter breddgraderna korsas
det släpper
himlen fri
liksom jordklotet
ur koordinaternas nät
det lyckas inte få till
avstånden
och får inte fason
på gränserna
barnet tror
att bergen inte kan vara
större än hoppet
att havet inte kan vara
djupare än sorgen
lyckan
inte längre bort än jorden
jorden
inte kan vara
större än
barnets hjärta

Översättning: Alan Asaid