NGUYỄN THỊ THÙY LINH

الفيتنامية

УРОК РИСОВАНИЯ

Ребенок не может нарисовать
море
ребенок не может нарисовать  
землю
у него не сходятся меридианы
у него пересекаются параллели
он выпускает
на волю неба
земной шар
из координатной сети
у него не укладываются
расстояния
у него не выходят
границы
он верит
горы должны быть
не выше надежды
море должно быть
не глубже печали
счастье
должно быть не дальше земли
земля
должна быть
не больше
детского сердца

© СП, Москва
من: Жизнь идет
СП, Москва, 1982
الإنتاج المسموع: Вячеслав Куприянов, 2013

Giờ học vẽ

Một đứa trẻ không thể vẽ
biển
đứa trẻ không thể vẽ
đất
đường kinh tuyến của nó không bao giờ gặp nhau
đường vĩ tuyến lại giao nhau
nó đặt trái đất hình tròn
trượt khỏi tọa độ của nó
và lơ lửng trên bầu trời
khoảng cách của nó
vượt khỏi ranh giới
nó tin rằng
núi không nên
cao hơn hi vọng
biển không nên
sâu hơn nỗi buồn
hạnh phúc không nên
xa hơn trái đất
và trái đất
không nên lớn hơn
trái tim một đứa trẻ.

Translated by NGUYỄN THỊ THÙY LINH