Shant Mkrtschan

الأرمينية

УРОК РИСОВАНИЯ

Ребенок не может нарисовать
море
ребенок не может нарисовать  
землю
у него не сходятся меридианы
у него пересекаются параллели
он выпускает
на волю неба
земной шар
из координатной сети
у него не укладываются
расстояния
у него не выходят
границы
он верит
горы должны быть
не выше надежды
море должно быть
не глубже печали
счастье
должно быть не дальше земли
земля
должна быть
не больше
детского сердца

© СП, Москва
من: Жизнь идет
СП, Москва, 1982
الإنتاج المسموع: Вячеслав Куприянов, 2013

Նկարչության դաս

Երեխան չի զորում նկարել
ծովը
երեխան չի զորում նկարել
Երկիրը
իր մոտ չեն համընկնում միջօրեականները
իր մոտ հատվում են զուգահեռականները
նա բաց է թողնում
կոորդինատացանցից

Ի ազատություն երկինքը
երկրագունդը
իր մոտ չեն դասավորվում
հեռավորությունները
իր մոտ չեն ստացվում
սահմանագծերը
նա հավատում է
որ լեռներ պիտ լինեն
հույսից ոչ բարձր
ծով պիտի լինի
թախիծից ոչ խոր
երջանկությունը
աշխարհից հեռու չպիտի լինի
երկիրը
պիտ լինի
ոչ մեծ քան
սիրտն է մանկան

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan