Shant Mkrtschan

الأرمينية

УРОК ПЕНИЯ

Человек
изобрел клетку
прежде
чем крылья

В клетках
поют крылатые
о свободе
полета

Перед клетками
поют бескрылые
о справедливости
клеток

© Вячеслав Куприянов
الإنتاج المسموع: Вячеслав Куприянов, 2013

Երգեցողության դաս

Մարդը
վանդակն հայտնագործեց
ավելի շուտ
քան թևերը

Վանդակների մեջ
երգում են թևավորները
թռիչքի
ազատության մասին

Վանդակների առջև
երգում են թևատները
վանդակների
ճշմարտության մասին

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan